Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Uğura ve Uğursuzluğa İnanmak Şirk’tir!!!

Posted by Site - Yönetici Aralık 6, 2017

Uğura ve Uğursuzluğa İnanmak Şirk’tir!!!

Uğursuzluk duygusunu insana şeytan verir. Bununla kulun Allah’a olan güvenini sarsar ve onun Allah’a tevekkül etmesine mani olur. Bu sebeple kişi bazı şeylerin uğursuz olduğunu sanarak onların kendisine zarar vereceğine inanır. Oysa zarar ve fayda vermek sadece ve sadece Allah’ın elindedir. Allah dilemedikçe hiçbir varlık, ne fayda ne de zarar verme gücüne sahip değildir. Kur’an ve Sahih Sünnette bu hususta sayılmayacak kadar hüküm bulunmaktadır.

Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:

“Allah’ı bırakıp kendilerine ne zarar, ne de yarar veremeyen şeylere kulluk ediyorlar…” ( Yunus 18 )

“Allah’tan başka kendilere ne fayda ne de zarar vermeyecek şeylere kulluk ediyorlar…” ( Furkan 55 )

Uğursuzluğa inanmak, bir şeyin kötülük, şanssızlık getirdiğine inanmaktır.

Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:

“Onlara bir iyilik gelince, “Bu bizim hakkımızdır” derler; eğer kendilerine bir fenalık gelirse Musa ve onunla beraber olanları uğursuz sayarlardı…” ( A’raf 131 )

Araplardan biri yolculuk etmek ya da başka bir iş yapmak istediği zaman bir kuş tutar ve salıverirdi. Kuş sağ tarafa giderse uğurlu sayar ve o işe başlardı. Sol tarafa giderse bunu uğursuz kabul eder ve isteğinden vazgeçerdi.

1 – Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bu davranışın hükmünü şu hadisinde bildirmiştir:

“Uğursuzluğa inanmak şirk’tir.” ( Ahmed Müsned 1/389, Albâni Sahihu’l-Cami 3955 )

2 – Ruveyfia bin Sabit (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

−‘Ya Ruveyfia, her halde benden sonra hayat senin için uzun olacak. İnsanlara haber ver ki, herkim sakalına düğüm çalarsa yahut boynuna (göz değmemesi için) boncuk vs. takarsa yahut hayvan dışkısıyla veya kemikle istinca ederse, Muhammed o kimseden beridir’ buyurdu.” ( İstinca: Tuvalet temizliğidir. ) ( Nesei 5082, Ebu Davud 36, Ahmed 4/108 )

Tevhidin kemaline ters düşen bu haram davranışa şunlar da girer:

a-Ayların uğursuzluğuna inanmak: Safer ayında nikâh yapmamak gibi.

b-Günlerin uğursuzluğuna inanmak: Her ayın son çarşamba gününün sürekli şanssız bir gün olduğuna inanmak gibi.

c-Rakamların uğursuzluğuna inanmak: 13 rakamı gibi.

d-İsimlerin ya da özürlü insanların uğursuzluğuna inanmak: Kişinin, dükkânını açmaya giderken yolda tek gözlü birini görüp, bunu uğursuzluk kabul ederek geri dönmesi gibi.

e-Buna benzer tüm inanışlar haramdır ve şirk’tir. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bunlara inanan kimselerden uzak olduğunu bildirmiştir.

3) İmran ibni Husayn (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Uğur yapan ve yaptıran, kâhinlik yapan ve yaptıran, sihir yapan ve yaptıran bizden değildir’ buyurdu.” ( Taberani Mucemu’l-Kebir 18/162, Albâni Sahihu’l-Cami 5435 )

Uğursuzluk düşüncesine kapılan bir kimse şöyle der:

4) Abdullah ibni Amr (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Uğursuzluk düşüncesi bir kimseyi işinden alıkoyarsa o kimse şirk koşmuştur.’

Sahabeler:

−Ey Allah’ın Rasulü! Bunun karşılığında ne yapmak gerekir? dediler.

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

−‘O kimsenin ‘Allah’ım! Senin verdiğin hayırdan başka hayır, Senin verdiğin uğurdan başka uğur yoktur. Ve Senden başka ilah yoktur’ demesi gerekir’ buyurdu.” ( Ahmed Müsned 2/220, Albâni Silsiletü’s-Sahiha 1065 )

Az ya da çok kötümser olmak kişilerin tabiatında vardır. Bunun en önemli ilacı ise Allah (Azze ve Celle)’ye tevekkül etmektir.

5) Abdullah ibni Mes’ud (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Hangimizin aklına böyle bir şey gelmez ki! Fakat Allah, onu tevekkülle giderir.” ( Ebu Davud 3910, Albâni Silsiletü’s-Sahiha 430 )

6) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Hastalığın bir başkasına kendi kendine bulaşıcılığı yoktur!
Eşyada uğursuzluk yoktur!
Baykuş ötmesinde uğursuzluk ve zarar verme yoktur!
Safer ayında da uğursuzluk yoktur!..’ buyurdu.”
( Buhari 5740, Müslim 2220/106 )

7) İkrime (Rahmetullahi Aleyh) dedi ki:

“Biz Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma)’nın yanında oturuyorduk. Üzerimizden çığlık atarak bir kuş geçti.

Topluluktan bir adam:

−Hayırdır, hayırdır dedi.

Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma):

−Hayır da değildir, şer de değildir dedi.

Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma)’nın adamın sözüne bu şekilde cevap verip onun sözünü reddetmesi, onun hayır ve şerde bir tesiri olduğuna itikat etmemesi içindir.”

.
Alttaki Yazı Ruhu’l Beyan Tefsirindendir.

Mümin Çıkıp Müşrik Dönenler

Abdullah buyurdu:
Kim evinden çıkar ve sonra hemen evine geri döner ve onun bu şekilde evine dönmesine uğursuz saymış olduğu bir şey sebep olursa; muhakkak ki o kişi evine müşrik veya âsî olmuş olduğu halde döner…

Uğursuzluk İnancı Küfre Götürür

“El-Muhit” kitabında zikredildi:
Güvercin öttüğü zaman; adamın biri;
-“Hasta kişi vefat ederi” derse… Bu sözü söyleyen kişi, bazı meşâyih-i kirama (ve fıkıh âlimlerine) göre kâfir olur.
Bir adam sefere çıkar ve saksağan öter de o kişi (Saksağanın ötmesini uğursuz sayarak) seferinden dönerse, gerçekten bazı meşâyih-i kiram (ve fıkıh âlimlerin) yanında kâfir olur.

Karganın Ötmesi!

ikrime (r.h.) buyurdular:
Bizler İbni Ömer (r.a.)’ın yanindaydık. İbni Abbâs (r.a.) hazretleri de oradaydı.
Orada bir Karga öterek geçti. Orada oturan adamlardan bir
adam;
-“Hayırdır! Hayırdır!” dedi.
İbni Abbâs (r.a.) hazretleri buyurdular:
-“Ne hayır! Ne de şer…”

Uğursuzluk Kime Zarar Verir?

ibni Mes’ûd (r.a.) hazretleri;
-“Uğursuzluk, ancak (o şeyi) uğursuz sayan kişiye zarar verir!” buyurdular.
Bu sözün manâsı şudur:
Kim nehyedilen uğursuzlukla herhangi bir şeyi uğursuz sayar veya (câhil ve kâfir insanların) kendisinde uğursuzluk gördükleri şeyleri, men etmeden, onu hacetinde görürse, o uğursuz sayıp kötü gördüğü şey, onun başına gelir…

Uğursuzluğun Zarar Vermemesinin Şartları

Amma kim, Allâhü Teâlâ hazretlerine tevekkül eder ve Allâhü Teâlâ hazretlerine dayanırsa; şu cihetle ki;
1 – Kalbini Allâhü Teâlâ hazretlerine bağlar;
2- (Sadece) Allâhü Teâlâ hazretlerinden korkar,
3- (Sadece) ondan ümit eder,
4- (Allah’tan gayri) bütün iltifatlardan kesilir
5- Korkutucu bütün sebeplerden benliğini koparırsa;
6- Kendisine emredilen kelimeleri (aşağıda verilecek olan duayı) okur ve,
7- Bu şekilde geçip giderse; Allâhü Teâlâ hazretlerinin izniyle hiçbir şey ona zarar vermez.

Uğursuzluğa Karşı Efendimiz (s.a.v.)m Tavsiye Ettiği Dua

Burada geçen kelimelerden murad; Efendimiz (s.a.v.) hazretlerinin hadis-i şeriflerinde bulunan şu duadır:
-“Hiçbir kul yoktur ki, mutlaka onun kalbine uğursuzluktan bir şey girer. Kul kalbinde (herhangi bir şey hakkında) uğursuzluk hissettiği zaman; şöyle dua etsin:
-“Senin (bir şeyi) uğursuz saymandan başka bir uğursuz hiçbir şey yoktur! Senin hayrından başka da hiçbir hayır yoktur. Senden gayri hiçbir ilâh yoktur. Güç ve kuvvet (hayra çevirmek) ancak Allâhü Teâlâ hazretlerindendir. Allâhü Teâlâ hazretlerinin dilediği oldu… Hasenat (iyilikler) ancak Allâhü Teâlâ hazretlerinden gelir. Kötülük ancak Allâhü Teâlâ hazretleriyle gider! Ve ben Allâhü Teâlâ hazretlerinin her şeye kaadir olduğuna şehâdet ederim…”
(Diye dua etsin ve) yoluna devam edip gitsin… (Allah’ın izniyle hiçbir şey ona zarar vermez…)

(Bu duanın manâsı şudur:) Yani insana isabet eden;
1- Hayır,
2- Şer,
3- Uğurlu olmak,
4- Uğursuzluk,
5- Ve benzeri her şey; (Ey Allâhım) ancak senin;
1- Kazan,
2- Kaderin,
3- Hükmün,
4- Herşey Allah`ın dilemesi ile olur meydana gelir…

Kaynak :İsmail Hakkı Bursevi(k.s.), Ruhu’l Beyan Tefsiri: 9/106-107

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
%d blogcu bunu beğendi: