Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Archive for the ‘Şeytan’ Category

Hikaye (Şeytana Karşı İnsanlar?)

Posted by Site - Yönetici Nisan 18, 2017

Hikaye (Şeytana Karşı İnsanlar?)

Hikâye olunur:
Habîs Şeytan Yahya bin Zekeriyya Aleyhisselâm’a göründü. Ona;
Sana nasihat etmek istiyorum!” dedi. Yahya Aleyhisselâm;
Sen yalan söylüyorsun! Sen bana nasihat etmezsin! Lakin bana Âdem oğullarından haber ver?” dedi. Şeytan;
Âdem oğullan, bizim yanımızda üç sınıftır.

Amma onlardan birinci sınıf: Bize sınıfların en şiddetlisidirler. Onu fitneye (ve günaha) düşürmeye yöneliriz. Onu fitneye düşürürüz ve ona yerleşiriz. Sonra o kişi, kendisine gelip, Allah korkusundan titrer ve hemen tevbe ve istiğfar eder. Bizim onda idrak ettiğimiz her şeyi bizim aleyhimize bozar (bütün çalışmalarımız boşa gider…)
Sonra biz ona bir daha döneriz; o da tevbe ve istiğfara döner. Ve biz ondan hacetimize ulaşamayız. Fakat ondan ümit de kesmeyiz… İşte biz (şeytanlar) böyle kişilerin elinden yorgun ve bitkin düşeriz…

Amma ikinci sınıf: Bunlar bizim elimizde, çocuklarınızın elindeki top gibidir. Biz onları dilediğimiz tarafa çeviririz (yani istediğimiz gibi onlarla oynarız…)

Amma son sınıf ise, bunlar senin gibi ma’sûm olanlardır. Biz onlardan hiçbir şeye kaadir olamayız…” dedi.

Leziz Yemek?

Bundan sonra Yahya Aleyhisselâm ona sordu:
Sen benden bir şeye kaadir olabildin mi hiç?” Şeytan:
Hayır! Ancak bir kere sana gücüm yetti! (Yahya Aleyhisselâm, hayretle sordu:
Nedir o?” şeytan devam etti.)
Bir defasında sana bir yemek takdim olunmuştu. (Senin önüne bir yemek getirilmişti.) Sen ondan yedin. Ben o yemeği sana leziz göstermeye devam ettim. Senin iştahın çekti ve sen istediğinden daha çok yedin… Böylece o gece, daha önceki gecelerde olduğun gibi ayni saatte (gece namazına ve teheccüde) kalkamadın…” Yahya Aleyhisselâm:
Hiç şüphesiz bundan sonra artık kesinlikle doyuncaya kadar yemeyeceğim!” dedi. Şeytan da ona;
Senden sonra hiçbir âdeme (insana) asla nasihat etmeyeceğim!” dedi.

Fâsıkın Cömertliği

Şeytan yine kendi aslî suretinde Hazret-i Yahya bin Zekeriyya Aleyhimâ’s-selâm ile karşılaştı. Yahya Aleyhisselâm şeytana;
Bana haber ver! İnsanların içinde sana en sevimli kimdir? Ve insanlardan en çok buğzettiğin kişiler kimlerdir?” Şeytan:
Ben en çok cimri mü’mini severim! Ve insanlardan bana en kötü ve en çok buğzettiğim kişi ise, cömert fâsıktır…”
Yahya Aleyhisselâm ona sordu:
Bu nasıl olur?” Şeytan:
Çünkü cimri adamın cimriliği bana yeterlidir! Fâsık olan cömert ise, Allâhü Teâlâ hazretlerinin onun cömertliğine muttali olması onun yapmış olduğu cömertlik sebebiyle ona hidâyet nasip etmesi ve onu kendisine yöneltmesi ve ona velayet mertebesini vermesinden çok korkarım! dedi. (Şeytan bütün bu açıklamalarından sonra da)
Eğer sen Yahya olmamış olsaydın; gerçekten sana bunu haber vermezdim!” dedi.

[ Cömert fâsıkların ve günahkarların zamanla tevbe ettikleri, hidâyete erip, Allâhü Teâlâ hazretlerinin sâlih ve evliya kulu oldukları tecrübeyle de sabittir… Eğer bir arkadaş, eş ve dostunuzun hidâyete ermesini, hak yolu bulmasını ve hak yol üzere yaşamasını istiyorsanız, Allah’ın yolunda, İslâm’ın kalkınması, sünnet-i seniyyenin yaşanması ve din-i mübîn-i islâmın eğitimi ve öğretimi için, onun yardımda bulunmasını sağlayın… O kişinin çok kısa bir zaman içinde hidâyete erdiğini ve hak yola girdiğini göreceksiniz… Bu ilâhî bir sırdır…Ben bunu çok gördüm. Mütercim.]

Kaynaklar : Âkâmü’l-Mercân fî Ahkâmı’1-Cân isimli kitapta bu böyledir.

İsmail Hakkı Bursevi (k.s), Rûhu’l-Beyan Tefsîri:8/440-441.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar, Şeytan | Etiketler: | Leave a Comment »

ŞEYTANLA BİR KONUŞMA

Posted by Site - Yönetici Mart 11, 2017

ŞEYTANLA BİR KONUŞMA

Rüya gördüm: Büyük bir topluluk içindeydim. Şeytan da orada idi. Onu öldürmek istedim. Bana şöyle dedi:
– “Beni neden öldürmek istiyorsun? Benim ne günahım var? Eğer bir şey şer olacaksa, onu hayra çeviremem. Yine bir şey hayır olarak kalacaksa, onu da şer yapmağa gücüm yetmez. Benim elimde ne var?”
Tipi erkekle kadın arası bir halde idi. Güzel konuşması (!) vardı. Yüzü buruşuktu. Çenesinde biraz kıl vardı. Görünüşü çirkindi. Biçimi sevilecek gibi değildi.
Sonra yüzüme baktı, hafifçe utanarak gülümsedi.

Bu vaka: Hicri 12. Zilhicce’nin 516 Pazar gecesi oldu.

Kaynak : Futuhu`l Gayb – Abdulkadir Geylani Hazretleri

Posted in Abdülkadir Geylani, Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar, Şeytan | Leave a Comment »

Yalan Yere İlk Yemin?

Posted by Site - Yönetici Mart 3, 2017

yalan-yere-ilk-yemin-eden-melun-seytandir-yemin-copy

Yalan Yere İlk Yemin?

Yalan yere ilk yemin eden; mel’ûn Şeytan’dır.
Âdem Aleyhisselâm hiçbir kimsenin Allâhü Teâlâ hazretlerinin adına yalan yere yemin etmeyeceğini zannediyordu.
Bundan dolayı Âdem Aleyhisselâm, yemini sebebiyle şeytana kandı.

Yemin Edene İnanılır

Zira mü’minin sânı, Allâhü Teâlâ hazretlerinin mübarek isminin azametinin, kalbinde temekkün edip yerleşmesi için; Allâhü Teâlâ hazretlerinin adına yemin eden kişiye inanmaktır.

Yemin İle Kandırana?

Bazı âlimler buyurdular:
Kim (yemin) billâh (Allah’ın adıyla kasem ederek) bizi kandırmaya çalışırsa, (ona) kanarız…”
Hadis-i şerifte buyuruldu:
Mümin, aldatılan kerim; fâcir ise aldatıcı alçaktır.

Tirmizi: 1887,
Kaynak : İsmail Hakkı Bursevi (k.s), Rûhu’l-Beyan Tefsîri:8/405-406.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar, Şeytan | Etiketler: | Leave a Comment »

Şeytanın Hileleri,

Posted by Site - Yönetici Şubat 11, 2017

seytanin-hileleri

Şeytanın Hileleri,

A’raf suresinin bildirdiği üzere, Hz.Allah’ın kendisine verdiği mühlete karşılık İblis,
“Andolsun, senin doğru yolunda oturacağım. Sonra onların önlerinden ve arkalarından, sağlarından ve sollarından kendilerine yanaşacağım. Sen de onların çoğunu şükredenlerden bulmayacaksın” (A’raf 7;16-17) diye yemin etmişti.

Şakik-i Belhi hazretleri, İblis’in bu yeminini hatırlatır ve onun dört yönden kurduğu bu tuzağın Kur’anı kerim irşadıyla nasıl aşılacağını şöyle anlatırdı:

“Her sabah şeytan, önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan bana yanaşır.

Önümden geldiğinde, “Korkma, Allah bağışlar ve merhamet eder” diyerek beni tevbe ve ibadetten alıkoymaya çalışır.
Ben de, Hak Teala’nın
“Şüphesiz ki ben tevbe eden ve iman edip salih amelde bulunanlar için bağışlayıcıyım” (Ta-ha, 20;82) ayetini okurum.

Arkamdan geldiğinde, beni çocuklarımın fakirliğe düşecekleri korkusuyla tehdit eder.
Ben de ona karşı

“Yeryüzünde yürüyen hiçbir canlı yoktur ki, rızıkları Allah’ın taahhüdü altında olmasın” (Hud, 11;6) ayetini okurum.

Sağımdan bana geldiğinde, beni medhederek yaklaşır.
Ben de”Akıbet müttakiler içindir” (Araf, 7;128) ayetini okurum.

Solumdan geldiğinde ise, bana şehevi şeylerle yaklaşır.
Ben de “Kendileriyle arzularının arasına bir set çekilmiştir”
(Sebe 34;54) ayetini okurum.

Mevlam tüm müslümanları şeytan ve şeytanlaşmış insanların şerrinde muhafaza eylesin………….

Şerife Şevval Kardelen

Posted in Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar, Şerife Şevval Kardelen, Şeytan | Etiketler: | Leave a Comment »

Şeytan Seninle Uğraşır….

Posted by Site - Yönetici Şubat 6, 2017

seytancehennem-mumin-kafir-ve-munafik-kessaf-c-1-s-713-293

Şeytan Seninle Uğraşır….

Şeytan en çok kimin ile uğraşır biliyor musunuz? .
Dine gittikçe yaklaşanlarla…
Namaz kılmaya başlayanlarla…
Oruç tutmaya başlayanlarla…
Kur’an-ı Kerim okuyanlarla…
Kısacası gittikçe kendisinden, kötülüklerden, günahlardan uzaklaşanlarla uğraşır. .

Derki: “Günah işleyenler, kötü söz söyleyenler, bana kananlar zaten peşimde ben benden uzaklaşanları tekrar bana döndüreyim.” Eğer bir karar almışsanız ve bu tesettür olsun Faideli kitap okumak, Kur’an-ı Ketim okumak olsun. Şeytan zorlaştırır. .
Eğer bu gibi bir karar vermişseniz. Dikkat edin “Şeytan sizinle uğraşacak” Vazgeçirmek için birsürü engel çıkaracaktır karşınıza.
Öğrenin her gün dininiz hakkında bir kelime dahi olsa öğrenin.
Her gün ellerinizi açıp dua edip şükredin. Artık değişmeye başlayın. Rabbimiz için çabalayın. Fiziksel veya ruhsal farketmez. Siz o yola bir çıkarsanız ve kalpten yaparsanız şeytanı yeneceksiniz. Tv izlemeyin mesela, tesettürünüze dikkat edin, okuduğunuz şeylere dikkat edin, hayal dünyanıza sahip çıkın. Siz modayı değil moda sizi takip etsin. Selametle

Şerife Şevval Kardelen

Posted in Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar, Şerife Şevval Kardelen, Şeytan | Leave a Comment »

Şeytanın Vesvesesi – Vesvese Nasıl Olur ?

Posted by Site - Yönetici Ekim 24, 2016

seytanin-vesvesesi-vesvese-nasil-olurhz-omer-r-a-in-vesvesesi

Hz. Ömer ( r.a.)`in Vesvesesi 

Hikâye olunduğu gibi:
Ömer bin Hattab (r.a.) hazretleri, kendi nefsinde (içinde gayri ihtiyari olarak) bir kadını zikretti… (Sadece bir ân için kalbinden geçirdi, hiçbir harekette bulunmadı…) Ama çok az bir zaman sonra (hannâs şeytanın vesvesesiyle) insanlar, kendi aralarında bunu konuşur oldular…

Kaynak : İsmail Hakkı Bursevi (k.s), Rûhu’l-Beyan Tefsîri:8/35

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, H.z Ömer, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar, Şeytan | Etiketler: , | Leave a Comment »

Şeytan ve Müminlerin Ölümü

Posted by Site - Yönetici Ağustos 7, 2016

TEVBE’NİN KABULU,Tevbe Tevbeye Muhtaç…Tevbe ve Göz Yaşı

Şeytan ve Müminlerin Ölümü

Bazı şeyhlerden rivayet olundu. Buyurdular:
Mü’min vefat ettiğinde, ailesinden bazılarının ağlamasından daha şiddetli olarak, ölen mü’minin ardından şeytan ağlar. (Şeytanın bu ağlaması) mü’mini dünya hayatta kendi (vesvese) ve fitneleriyle fitneye düşüremediği içindir… Mü’minin ruhu, semâ’ya yükseltildiği zaman, melekler;
Bu kulu, şeytandan kurtaran ve muhafaza eden, Allâhü Teâlâ hazretlerini teşbih ve takdîs ederiz!… Ya nasıi kurtuldu bu?” derler.

Şeytandan Korunmak

Mü’mine düşen vazife,
1- Nefsini, şeytanın vesveselerinden korumak ve,
2- Nefsinin dürtülerinden ve konuşmalarından muhafaza etmektir ki, Allâhü Teâlâ hazretlerinin katında ve mü’milerin yanında rezîl ve rüsvây olmasın!

Hikaye (Şeytanın vesvesesi)

Hikâye olunduğu gibi:
Ömer bin Hattab (r.a.) hazretleri, kendi nefsinde (içinde gayri ihtiyari olarak) bir kadını zikretti… (Sadece bir ân için kalbinden geçirdi, hiçbir harekette bulunmadı…) Ama çok az bir zaman sonra (hannâs şeytanın vesvesesiyle) insanlar, kendi aralarında bunu konuşur oldular…

Cinnî Müslüman Olursa

Ve bil ki:
Kişiye yakın olan cinnî şeytan, Müslüman olduğu zaman; kişi onun şerrinden tamamen emin olur. Cinlerden mü’min olan kavimler vardır. Ve onlar beşerin bütün ilimleriyle menfaat görüp faydalanmaktadırlar…

Kaynak : İsmail Hakkı Bursevi (k.s), Rûhu’l-Beyan Tefsîri,:8/34-35

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar, Şeytan | Leave a Comment »

Şeytanın Nerde Bulunur ?

Posted by Site - Yönetici Mayıs 26, 2016

Şeytanın Nerde Bulunur

Şeytanın Nerde Bulunur ?

İbni Abbâs (r.a.) hazretlerinden rivayet olundu. (Buyurdular): Muhakkak ki şeytan, erkekte üç yerde bulunur:

1- İki gözünde,
2- Kalbinde,
3- Zekerinde…

0 (şeytan) kadında da üç yerde bulunur:

1-İki gözünde,
2- Kalbinde,
3-Ve kalçalarında

Kaynak : Ed-Dürrü’l-Mensûr tefsiri, c.6 , s. 191,

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar, Şeytan | Etiketler: | Leave a Comment »

Hikâye – Şeytan ve Kalb

Posted by Site - Yönetici Temmuz 23, 2015

rose-flower-wallpaper copy.jpgfgtr

 Şeytan ve Kalb

Adamın biri Sehl bin Abdullah (r.h.) hazretlerinin huzuruna geldi. Ve ona;
-“Hırsızın biri evime girdi ve bütün eşyalarımı çaldı,” dedi.
Sehl bin Abdullah (k.s.):
-“Allâhü Teâlâ hazretlerine şükret!” dedi.
{Orada olanlar şaşkın şaşkın baktılar ve şöyle izah etti:)
-“Eğer hırsız senin kalbine girmiş olsaydı; (kalblere giren) o hırsız şeytandır; (ve şeytan) senin tevhidini (inancını) bozsaydı; o zaman ne yapardın?”…

Kaynak : İsmail Hakkı Bursevi(k.s.), Ruhu’l Beyan Tefsiri: 7/388.
.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Hikayeler, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar, Şeytan | Leave a Comment »

Şeytanın En Sevdiği ve …?

Posted by Site - Yönetici Şubat 26, 2014

Şeytanın Hileleri,Şeytanı Susturmanın Yolu

Şeytanın En Sevdiği ve …?

Yahya bin Zekeriyya Aleyhisselâm, husûsî suretinde İblis (şeytan) ile karşılaştı. Ona;
-“Ey İblis! İnsanların hangisi sana daha sevimlidir ve insanlardan kimden çok buğzedip nefret edersin?” Şeytan:
-“En çok sevdiğim kişi, cimri mü’mindir.
En çok buğzettiğim ve nefret ettiğim kişi ise, cömert olan fâsıktır.”
Yahya Aleyhisselâm sordu:
-“Bu nasıl olur?” Şeytan:
-” Cimri adamın cimriliği bana kâfidir.
Cömert olan fâsık ise korkarım ki, Allâhü Teâlâ hazretleri, muttali olduğu cömertüğiyle ona muamele eder ve onu kabul eder...”
Sonra şeytan yüz çevirip gitti. Giderken de:
-“Eğer sen (Allah’ın peygamberi) Yahya olmasaydın elbette bu bilgilerden sana haber vermezdim!” dedi.

Kaynak : Laktu’l-Mercân fî Ahkâmı’l-Cân isimli kitab’da böyledir

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, H.z Yahya, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar, Şeytan | Leave a Comment »

 
%d blogcu bunu beğendi: