Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Archive for the ‘Meleklere İman’ Category

Melekler İnsanın Neresindedir?

Posted by Site - Yönetici Ağustos 12, 2015

Melekler İnsanın Neresindedir,Kirâmen Kâtibiyn Melekleri

Hafaza Melekleri?
Kirâmen Kâtibiyn Melekleri Düşünceyi Yazar mı?
Meleklerde Nöbet?
Melekler İnsanın Neresindedir?

Haberde varid oldu:
Muhakkak ki bizden her insanın üzerinde geceleyin iki melek ve gündüzleri iki melek vardır.
İkisinden bir haseneleri (iyilik ve sevapları) diğeri de seyyiât (kötülük, günah ve kabahatlan) yazar.
-“Sağdaki melek, soldaki meleğin üzerine emirdir.
Kul bir hasene (iyilik) işlediği zaman, hemen o kişiye on katı ile yazılır.
Kul bir günah işlediği zaman; soldaki melek o günahı yazmayı dilediği zaman, sağdaki melek ona:
-“Dur (yazmaktan kendini tut)” der. 0 da tam altı saat durur veya yedi saat durur. Eğer o kişi (zaman içerisinde) günahlarından istiğfar ederse; o günahı yazılmaz. Eğer istiğfar etmez, bir kötülük (ve günah) olarak yazılır.”

Kirâmen Kâtibiyn Melekleri Düşünceyi Yazar mı?

Denildi ki:
Kul bir hasene (iyilik yapmayı) düşündüğü zaman; onun ağzından (meleklerin ve ruhanîlerin hissedecekleri şekilde) misk kokusu çıkıp yayılır. (Melekler) böylece ondan haberdar olup bilirler ve onu yazarlar.
Kişi, kötülük işlemeyi düşündüğü zaman da kendisinden kötü bir koku yayılır

Meleklerde Nöbet?

Sual: Eğer sen desen ki: Kulun amellerini göğe kaldıran melekler mi ertesi gün gelenler yoksa başkaları mı?
Cevap: Derim ki: Bâzı âlimler buyurdular: Zahir olan muhakkak ki insanların iki melekleri hep aynıdır; hayatı boyunca asla değişmezler…
Bazı meşâyih-i izam hazerâti (k.s.) buyurdular:
Meleklerden gelenler bir daha ebediyen geri dönmezler. Onların yerine başkası gelir ve bu tâ ömrün sonuna kadar devam eder.

Melekler İnsanın Neresindedir?

(İnsanın bedeninde) iki meleğin durma yerinde ihtilâf olundu. Nebevî haberde (hadis-i şerifte şöyle) varid oldu:
-“Ağızlarınızı kürdan ile temizleyin! Muhakkak ki ağızlarınız İki hafaza ve kerim meleğin oturdukları yerdir, O ikisinin (hafaza meleklerinin) mürekkepleri kişinin tükürüğü, kalemleri ise (kişinin) dilidir. 0 İki meleğe, dişlerin arasında kalan yemek artıklarından daha acı bir şey yoktur.
İnsana bu iki melekten başka meleklerin vekil kılınmaları (akıl ve nakilden) asla uzak değildir. Belki onlardan meleklerin çoğu insanı eziyetlerden muhafaza etmektedirler. Rivayetlerde geldiği üzere [Her insanda vazifelfctam 384 melek vardır. ]

Kaynak : İsmail Hakkı Bursevi (k. S.) Ruhu’l –Beyan Tefsiri 7/468-469

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Meleklere İman, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Etiketler: , | Leave a Comment »

Bir Meleğin Ömrü !

Posted by Site - Yönetici Aralık 7, 2009

NASA's Spitzer Space Telescope has captured a new, infrared view of the choppy star-making cloud called M17, also known as the Omega Nebula or the Swan Nebula.

Bir Meleğin Ömrü !

Rivayet olundu: Efendimiz (s.a.v.) Hazretleri, semâ’ya yükselip Mi’râca çıktığı zaman, bir yerde melekler gördü. Şerefli bir yerde bazısı bazısının (ardına) doğru gidiyordu. Efendimiz (s.a.v.) Hazretleri, Cebrail Aleyhisselâm’a sordu.

-“Bu melekler, nereye gidiyorlar?” Cebrail Aleyhisselâm: -“Bilmiyorum! Ancak ben yaratıldığım günden beri onların böylece gittiklerini görüyorum. Onlardan daha önce gördüğümü bir daha hiç görmedim,“dedi.

Sonra Efendimiz (s.a.v.) Hazretleriyle, Cebrail Aleyhisselâm, onlardan birine sordular:

-“Ne zaman yaratıldın?” O, melek:

-“Bilmiyorum! Sadece bildiğim, Allah Teâlâ Hazretleri, her dört bin senede bir, altı yıldız yaratır. Allah, beni yarattığı günden beri, dörtyüz bin yıldız yarattı,” dedi. Kudreti bu kadar büyük ve melekûtu bu kadar geniş olan Allah Subhânehû ve Teâlâ Haz­retleri, noksan sıfatlardan münezzehtir. Kendileriyle yeryüzünde olan melekler murad edilmiştir.

İsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri Tercümesi : 1/362. 

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Meleklere İman, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Leave a Comment »

MELEKLERİN ÖZELLİKLERİ

Posted by Site - Yönetici Haziran 2, 2009

MELEKLERİN ÖZELLİKLERİ

MELEKLERİN ÖZELLİKLERİ

MELEKLERİN ÖZELLİKLERİ

– Devamlı olarak Allah’a ibadet ve itaatle meşgul olurlar,

– Iyilik yaparlar, kötülük yapma kabiliyetleri yoktur,

– Allah’a asla isyan etmezler, karşi gelmezler,

– Erkek ve dişileri yoktur,

– Yemezler ve içmezler,

– Uyumazlar, bizim gibi istirahata muhtaç degildirler,

– Gözle görülmezler,

– Evlenmek ihtiyaci onlarda yoktur.

– Nurdan yaratilmişlardir.

– Yorulmak, usanmak nedir bilmezler.

– Gençlik, yaşlilik gibi durumlara onlarda rastlanmaz.

– Bir anda en uzak mesafelere gidebilirler,

– Kanatlari vardir; fakat bu özelliklerini, bizim bildigimiz kanatlarla karşilaştirmamiz dogru olmaz.

– Yerlerde, göklerde, her yerde vardirlar ve her birinin kendisi ne ait vazifeleri vardir. Bu vazifeleri hakkiyla yaparlar.

Biz melekleri göremeyiz; çünkü her şeyin varligi kendine göredir. Bizim göremedigimiz daha nice varliklar var! Ruhumuzu, aklimizi görebiliyor muyuz? Ama ruhumuz vardir, ayni zamanda akilliyiz. Aklimizi göremiyoruz diye kendimizi akilsiz sanabilir miyiz? Işte melekler de ruh gibi, akil gibi nûrânî bir varlıktır. Sağlam bir akıl bize nasıl doğru yolu gösterirse melekler de bizi hep iyiliğe yönelten kuvvetlerdir. Meleklerin varlığını bütün peygamberler ve ilâhî kitaplar haber vermişlerdir. İlâhî kitaplar peygamberlere melekler vasıtası ile gelmişlerdir. Bunun için, melekleri inkâr etmek aynı zamanda peygamberlerin peygamberliklerini ve ilâhî kitapları da inkâr demektir. Bu ise küfürdür. Böyle bir duruma düşmekten şiddetle kaçınmak lâzımdır.

 

Alintidir : zehirli.org

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Meleklere İman | 2 Comments »

Meleklere iman

Posted by Site - Yönetici Aralık 5, 2007

Meleklere iman

Meleklere iman

Sual: İmanın ikinci şartı nedir?
CEVAP
İmanın ikinci şartı,
Meleklere imandır. Amentü`deki, (Ve melaiketihi) ifadesi, Allahü teâlânın meleklerine inanmayı, iman etmeyi bildirmektedir.

Sual: Meleklere iman nasıl olmalıdır?
CEVAP
Melekler, Hayat sahibi, diri, nurani yaratıklar olup, akıl sahibidirler. Allahü teâlânın sevgili ve kıymetli kullarıdır, ortakları ve kızları değildir. Allahü teâlânın emirlerine itaat ederler, isyan etmezler. Günah işlemezler. Erkek ve dişi değildir. Evlenmezler, doğurmazlar, çoğalmazlar, çocukları olmaz, yiyip içmezler. Allahü teâlâ, bunlardan bazılarını peygamber olarak seçmiştir. Diğer meleklere vahiy [haber] götürmek görevi ile şereflendirmiştir. Peygamberlerin kitaplarını ve sayfalarını getiren de bunlardır. Mesela Enam suresini Cebrail aleyhisselam ile birlikte 70 bin melek getirmiştir. Bunlar hata etmez, unutmaz. Hile yapmaz, aldatmazlar. Bunların Allahü teâlâdan getirdikleri hep doğrudur, şüpheli, ihtimalli değildir. Kendilerine verilen emirleri yapmaktan başka işleri yoktur.

En üstünleri 4 tanedir:
Cebrail aleyhisselam: Meleklerin en üstünüdür. Vazifesi, Peygamberlere vahiy getirmek, emir ve yasakları bildirmektir. Cebrail aleyhisselamın günah işleyeceğini veya yanlış bir iş yapacağını sanmak çok tehlikelidir. Çünkü Allahü teâlâ buyurdu ki:
(Ey Resulüm de ki; “Cebrail`e düşman olan, Allah`a düşmandır.” Çünkü o, Kur`an-ı kerimi, Allah`ın izniyle, kendinden önce gelen kitapları doğrulayıcı, bir hidayet rehberi ve müminler için müjdeci olarak senin kalbine indirmiştir.) [Bekara 97]

İsrafil aleyhisselam: Sura üfürmekle vazifelidir. Birinci üfürmesinde hasıl olan sesi işiten, Allahü teâlâdan başka her diri ölecek, ikincisinde hepsi tekrar dirilecektir.

Mikail aleyhisselam: Rızk gönderilmek, ucuzluk, bolluk, kıtlık, pahalılık ve her maddeyi hareket ettirmekle vazifelidir.

Azrail aleyhisselam: İnsanların ruhunu almakla vazifelidir.

Bunlardan sonra dört sınıf melek vardır. Hamele-i Arş denen melekler dört tanedir. Huzur-i ilahide bulunan meleklere, Mukarrebin denir. Azab meleklerinin büyüklerine Kerubiyan, rahmet meleklerine Ruhaniyan denir. Cennet meleklerinin büyüğünün adı Rıdvan, Cehennem meleklerinin büyüğünün adı Malik`tir. Cehennem meleklerine Zebani denir. Bunlar, Cehennemde emredilen vazifelerini yapar. Denizin balığa zararlı olmaması gibi, Cehennem ateşi de bunlara zarar vermez. İnsanların iki omuzunda bulunup, iyiliklerini ve kötülüklerini yazan Kiramen katibin ismindeki iki melek ile, cinden koruyan meleklere, Hafaza melekleri denir. Sayısı en çok olan mahluk meleklerdir.

“Zebani gibi bir zalim”, “Azrail gibi cani, işkenceci bir Zebani”, “Çocuğunuzu terbiye etmezseniz, anarşist olur, Azrail ve Zebani olur” gibi sözler uygun değildir. [Bunları mecaz olarak da örnek vermek uygun değildir. Allahü teâlânın emrine uyarak iman eden, emir ve yasaklara uyan müslümanlara mesela namaz kılan, oruç tutan, kul hakkı yemeyen, zina etmeyen müslümanlara ahmak, gerici, örümcek kafalı denir mi hiç? Bunun gibi, Allahü teâlânın emrini yerine getiren meleklere cani, işkenceci, zalim denir mi hiç? Mecazı da, örneği de, şakası da çok çirkindir.] Meleklere hakaret eden Müslüman dinden çıkar. Bütün melekler günahsızdır, cani, işkenceci, zalim değildir. Allahü teâlânın emrini yerine getirirler. (Feraid-ül-fevaid)

Sual: (Ecelin hoyrat eli) demek küfür müdür? Yazının devamını oku »

Posted in Diger Konular, Din, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Meleklere İman, Soru Ve Cevaplar, Türkiye, İman | Leave a Comment »

 
%d blogcu bunu beğendi: