Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Archive for the ‘Hac Rehberi’ Category

Haccın Sildiği Ve Silemediği Günahlar

Posted by Site - Yönetici Aralık 10, 2011

Haccın Sildiği Ve Silemediği Günahlar

Haccın Sildiği Ve Silemediği Günahlar

Ka’beyi hacceden kişi, cehennem azabından emin olur. Zira hac, makablini geçmişi) siler. (Hac, kişinin daha önceki günahlarına keffarettir. Haccın keffâret olduğu günahlar:)

1-Hukûkullâh: Yâni hac, daha önce üzerine vacib olan hukûkullah’dan doğan günahları keser ve siler. Mâlî mükelle­fiyetler hariç. Hac, yemin keffâreti gibi günahları silmez. (Mâlî mükellefiyetleri mutlaka yerine getirmek gerekir.)

2-Hukûkulibâd (kul hakkı): Kişi, haccetmekle kul hakkından kurtulamaz. (Mazlum ve mağdur olan insanlara haklarını Verme­dikçe hac, hiçbir kul hakkının affedilmesi, silinmesi veya kesilme­sine sebeb değildir.) Ibni şeyhin haşiyesinde de böyledir.

Kaynak : Ruhu-l Beyan Tefsiri Tercumesi

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Güncel, Genel, Hac Rehberi, Hac İbadeti, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar | Leave a Comment »

HACC REHBERİ

Posted by Site - Yönetici Ekim 28, 2010

HACC REHBERİ – 33 Risale Ankara Fazilet,Hac rehberi,Old-picture-of-Kaaba copy

HACC  REHBERİ

İslâm’ın beş şartından biri olan hac, üç kısımdır. Fazilet sırasına göre şöyle:
1-Hacc-ı Kırân,
2-Hacc-ı Temettû,
3-Hacc-ı İfrad,

Hacc-ı İfrad, ihrama girip -umre yapmaksızın- yalnız haccetmektir

Hacc-ı Kırân ve Hacc-ı Temettû, aynı hac mevsiminde hem umre yapmak,
hem de haccetmektir.

Hacc-ı Kırân’a niyet eden, umreden sonra ihramdan çıkmaz.

Hacc-ı Temettû yapan, umreden sonra ihramdan çıkar ve hac için tekrar ihrama
girer.

Hacc-ı ifrad yapan:
1-İhrama girer,
2-Kudûm tavafı yapar,
3-Sa’y yapar,
4-Zilhicce’nin 8.inci (Terviye) günü Minâ’ da öğle namazı kılar.
5-Arefe günü Arafat’ta vakfe yapar,
6-Akşam Müzdelife’ye gider,
7-Bayram günü Minâ’da şeytan taşlar ve,
8-İhramdan çıkar.
9-Mekke-i Mükerreme’ye varıp ziyâret tavafı yapar.
10-Minâ’ya döner. Orada üç gün kalır ve şeytan taşlar.
11-Mekke-i Mükerreme’ye varıp Vedâ Tavafı yapar.

İHRAMA GİRMEK

İhrama Hazırlık:
-Tırnaklarını keser.
-Koltuk temizliği gibi işleri yapar.
-Boy abdesti veya abdest alır.
-Güzel koku sürer.

İhrama girince:
-Mîkat mahallinde veya oraya varmadan önce niyet edip ihrama girer.
(İhramın üst parçasına “Ridâ”, alt parcasına “İzar” denir.)

(Mîkat: Mekke-i Mükerreme’ye girmeden, hacıların ihrama girmesi lâzım gelen yerlerdir. O mahallerin dışında, uçakta, hava meydanında hattâ kişi evinde ihrama girebilir.)

İki rekât namaz kılar, şöyle duâ ve niyet eder ve telbiye getirir:

اَللَّهُمَّ اِنّىِ اُرِيدُالْحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِى وَتَقَبَّلْهُ مِنِّى نَوَيْتُ الْحَجَّ وّاَحْرَمْتُ بِهِ لِلَّهِ تَعاَلَى لَبَّيْكَ

اَللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَشَريكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَشَرِيكَ لَكَ

ALLAHÜMME İNNÎ ÜRÎDÜ’L-HACCE FEYES-SİRHÜ LÎ VE TEKABBELHÜ MİNNÎ. NEVEYTÜ’L HACCE VE EHRAMTÜ BİHÎ LİLLÂHİ TEÂLÂ. LEBBEYK ALLAHÜMME LEBBEYK LEBBEYKE LÂ ŞERÎKE LEKE LEBBEYK. İNNEL HAMDE VENNİ’METE LEKE VEL MÜLKE LÂ ŞERİKE LEK.

Mânâsı: “Allahım rıza-i şerifin için haccetmek istiyorum. Bana bunu kolay kıl ve bu haccı benden kabul buyur. Hacca niyet ettim, Allah için hac niyetiyle ihram giydim; buyur Allah’ım, emir senindir. Senin şerîkin yoktur.
Emrine boyun eğdim. Muhakkak ki hamd sanadır, nimet senin, mülk de senindir. Senin şerîkin yoktur”.

İhramlıya Haram olanlar:
-Hanımıyla cem olmak, şehvet uyandıran nefsânî şeyler konuşmak,
-Kötü söz söylemek,
-Kötü hallerde bulunmak,
-Kavga etmek,
-Avlanmak, av hayvanına zarar vermek,
-Avcıya yardım etmek,
-Dikişli veya yapıştırılmış elbise giymek (Para çantası hâriç),
-Sarık sarmak,
-Başı ve yüzü örtmek (Kadınlar hâriç),
-Üstü veya topuğu kapalı ayakkabı veya mest giymek,
-Tıraş olmak, vücûdundan kıl koparmak veya kesmek,
-Tırnak kesmek,
-Koku sürünmek,

İhramlının Vazifeleri Yazının devamını oku »

Posted in Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Hac Rehberi, Yorumlar | Etiketler: | 1 Comment »

VEDÂ TAVAFI

Posted by Site - Yönetici Ekim 28, 2010

kabeveda-tavafi-2

VEDÂ TAVAFI

Minâ’dan Mekke-i Mükerreme’ye giderken mümkün olursa “Tahsib” denilen
düzlükte dinlenir. Sonra; Mekke-i Mükerreme’ye varıp Vedâ Tavafı’nı yapar. İki rekât namaz kılar. Sonra Zemzem kuyusuna gidip, mümkünse suyu kendisi çeker, Beyt-i Şerif’e karşı, ayakta kana kana içer. Arasında nefes alır. Gözünü Beyt-i Şerif’ten ayırmaz. Bedenine, başına ve yüzüne Zemzem’i Şerif’den döker. Kıyâmet gününün susuzluğunu gidersin diye niyet eder ve:

اَللَّهُمَّ اِنِّى اَسْئَلُكَ عِلْماً نَافِعاً وَرِزْقاً واَسِعاً
وَشِفاَءً مِنْ كُلِّ داَءٍ وَسَقَمٍ

ALLAHÜMME İNNÎ ES’ELÜKE RIZKAN VÂSİAN VE İLMEN NÂFİAN
VE ŞİFÂEN MİN KÜLLİ DÂİN VE SAKAMİN

Mânâsı:“Allah’ım! Senden faydalı ilim, geniş rızık, her türlü hastalık ve
dertten şifâ dilerim” diye duâ eder.

Beyt-i Şerif’in eşiğini öpmek müstehabdır. Mümkün olursa Kâbe’nin içine girer,
iki rekât namazdan sonra, yüzünü duvara koyup, Cenâb-ı Hakk’a hamd ve istiğfar eder. Sonra tam edeple Beyt-i Şerif’in köşelerinde hamd, tehlil, tesbih ve tekbir ederek Hak Teâlâ’dan dilediğini ister.
Sonra çıkıp Mültezem’e gelir, yüzünü, göğsünü koyar, Kâ’be örtüsüne yapışır.
Cenâb-ı Hakk’a hâcetlerini arz ederken şöyle yalvarır:

اَللَّهُمَّ هَذاَ بَيْتُكَ الَّذِى جَعَلْتَهُ مُباَرَكاً وَهُدًىلِلْعاَلَمِينَ فِيهِ اياَتٌ بَيِّناَتٌ مَقاَمُ اِبْراَهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كاَنَ اَمِناً الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَـذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللّه ُ اَللَّهُمَّ كَماَ هَدَيْتَناَ كَذاَلِكَ فَتَقَبَّلْهُ مِناَّ وَلاَ تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ بَيْتِكَ الْحَراَمِ وَارْزُقْنِىالْعَوْدَ اِلَيْهِ حَتَّى تَرْضَى عَنِّى بِرَحْمَتِكَ ياَ اَرْحَمَ الرَّحِمِينَ

ALLAHÜMME HÂZA BEYTÜKE’LLEZÎ CEALTEHÜ MÜBÂREKEN VE HÜDEN LİL’Â-LEMÎN FÎHÎ ÂYÂTÜN BEYYENÂTÜN MAKÂMÜ İBRÂHÎM. VEMEN DAHALEHÛ KÂNE ÂMİNÂ* ELHAMDÜ LİLLÂHİ’LLEZÎ HEDÂNÂ LİHÂZÂ VEMÂ KÜNNÂ LİNEHTEDİYE LEVLÂ EN HEDÂNA’LLAH. ALLAHÜMME KEMÂ HEDEY-TENÂ KEZÂLİKE FETEKABBELHÜ MİNNÂ VELÂ TEC’ALHÜ ÂHİRAL-AHDİ MİN BEYTİ-KE’LHARÂM VERZUKNİ’L-AVDE İLEYHİ HAT-TÂ TERZÂ ANNÎ BİRAHMETİKE YÂ ERHA-MERRÂHİMİN.

Mânâsı: “Allah’ım, burası mübârek ve âlemlere rahmet kıldığın Beyt-i Şerif’indir.
Burada apaçık deliller vardır. Burası İbrahim A.S.’ın makâmıdır. Kim oraya girerse emniyettedir. O Allah’a hamd olsun ki bizi hidâyet etmemiş olsa, başka hidâyet edecek yoktur.
Allah’ım, bizi hidâyet buyurduğun gibi, bunu bizden kabul et ve bu ahdimizi Beyt’inde son ahdimiz yapmayıp, rahmetinle bizden râzı oluncaya kadar tekrar gelmek nasip eyle. Çünkü sen, merhametlilerin en merhametlisisin”.
Mekk-i Mükerreme’de kalmayacak olanlar, Vedâ Tavafı’nı ve namazını  müteakip bildirildiği gibi Zemzem v.s. işlerden sonra yüzünü Beyt-i Şeriften ayırmadan, hasretle ağlayarak geri geri Harem-i Şeriften çıkar

Kaynak : HACC REHBERİ  – 33 Risale Ankara Fazilet

.

Posted in Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Hac Rehberi, Türkiye, Yorumlar | Etiketler: | Leave a Comment »

HACC-I KIRÂN

Posted by Site - Yönetici Ekim 28, 2010

kabetavafsafamervehaceri-esvedtavaf-baslangic

HACC-I KIRÂN

Hacc-ı Kırân’a niyet eden kimse bir ihramda umre ve hac yapar.
İhram giyip, iki rekât namaz kılar, sonra:

اَللَّهُمَّ اِنّىِ اُرِيدُالْعُمْرَةَوَالْحَجَّ فَيَسِّرْهمُاَ لِى وَتَقَبَّلْهُماَ مِنِّى
نَوَيْتُ الْعُمْرَةَ وَالْحَجَّ وَاَحْرَمْتُ بِهِماَ لِلَّهِ تَعاَلَى
لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَ حَجٍّ

ALLÂHÜMME İNNÎ ÜRÎDÜ’L UMRETE VE’L HACCE FEYESSİR HÜMÂ LÎ VE TEKABBEL HÜMÂ MİNNÎ NEVEYTÜ’L-UMRETE VE’L-HACCE VE EHRAMTÜ BİHİMÂ LİLLÂHİ TEÂLÂ. LEBBEYKE BİUMRETİN VE HACCETİN.

Manası:
Allahım! Senin rızan için umre ve haccetmek istiyorum. Bunları bana kolay kıl ve benden kabul buyur. Allah rızası için umreye ve hacca niyet ettim ve ikisi için ihram giydim. Allah’ım! Emrine boyun eğdim, umre ve hac dâvetine icâbet ettim” diye niyetlenir, duâ ve telbiye eyler.

Mekke-i Mükerreme’ye girince umre tavafından başlayıp, İzdibâ ve Remel eder.
Tavaf namazından sonra Safâ’ya çıkıp, Sa’y ve Hervele eyler; bununla umre tamam olur.
Bundan sonraki vazifeler tamamen Hacc-ı İfrad’ın aynıdır. Şu var ki Hacc-ı Kırân’a  niyet edenin kurban kesmesi vâciptir. Bu kurban, umre ve haccın edâsına nâil kıldığı için Cenâb-ı Hakk’a teşekküren kesilir. Bildiğimiz kurban değil, dem-i kırândır.
Koyun, Keçi gibi bir kurban keser veya deve ve sığıra yedide bir hissedâr olur.  (Deve ve sığır olması efdaldir)
Kurban bulamayan (üç günü bayramdan evvel, yedisi teşrik günlerinden sonra  olmak üzere (Mekke dışında olsa da.) on gün oruç tutar.
Eğer bayramdan evvel üç gün tutamazsa, kurban kesmek lâzımdır.
Artık oruç veya sadaka kâfi gelmez.

HACC-I TEMETTÛ
Hacc-ı Temettû’ya niyet eden kimse, hac ile umreyi iki ayrı ihramda edâ eder.
İhram giyince:

اَللَّهُمَّ اِنّىِ اُرِيدُالْعُمْرَةَ فَيَسِّرْهاَ لِى وَتَقَبَّلْهاَ مِنِّى
نَوَيْتُ الْعُمْرَةَ وَاَحْرَمْتُ بِهاَ لِلَّهِ تَعاَلَى
لَبَّيْكَ اَللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَشَريكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَشَرِيكَ لَكَ

ALLAHÜMME İNNÎ ÜRÎDÜ’L-UMRETE FEYES-SİRHÂ LÎ VE
TEKABBELHÂ MİNNÎ, NEVEYTÜ’L UMRETE VE EHRAMTÜ BİHÂ LİLLÂHİ TEÂLÂ. LEBBEYK ALLAHÜMME LEBBEYK LÂ ŞERİKE LEKE LEBBEYK İNNELHAMDE VE’NNİ’METE LEKE VE’LMÜLK. LÂ ŞERİKE LEK.
Mânâsı:
Allahım! Ben umre yapmak istiyorum, onu bana kolay kıl ve benden kabul buyur.
Umreye niyet ettim. Bu niyetle Allah için ihram giydim. Allah’ım Emrine inkıyâd ettim; emir senindir, şerîkin yoktur. Emrine boyun eğdim. Buyur Allah’ım Hamd sanadır. Nimet ve mülk senindir, şerîkin yoktur”.
Mekke-i Mükerreme’ye girince yukarıda bildirildiği gibi umre için tavaf ve sa’y eder.
Tıraş veya taksir ile ihramdan çıkar. Mekk-i Mükerreme’de ihramsız, münâsip bir elbise ile dilediği kadar tavaflar eder. Hacc-ı Temettû’da Kudüm tavafı yoktur. Hanımıyla beraberlik dâhil hepsi helâl olur.

Zilhicce’nin 8. (Terviye) günü, Minâ’ya çıkarken hacca niyetlenir yeniden ihrama girer ve Hacc-ı İfrrad’da bildirilen vazifeleri ifâ eder.
Hacc-ı Temettû yapanın kurban kesmesi vacibdir.

UMRE

Umre; İhram, Tavaf, Sa’y ile hasıl olur; Tıraş veya Taksir ile son bulur.
Umre, Hacc-ı Asgar’dır. (Küçük hac)
Hariçten gelen, umre için ihramı Mikât’ta giyer. Mekke-i Mükerreme’de bulunan  ihram için en yakın Mîkat olan Mescid-i Ten’im’e gider.
İhramlı tavafın 4 şavtı farz, 3’ü vâcibdir. İhramsız umre olmadığı gibi, rükün  (farz) terkedilirse, bedeli olmaz; vâcib terkedilirse ona kurban bedel olur.
Bildirilen bu dört kısımdan gayrisi sünnet ve âdâbdır.
Haccın sünnet ve edebleri umrenin de sünnet ve âdâbıdır. Onları terk eden,  günâh kazanır; başka şey lâzım gelmez.
Umre, müekked sünnet olup, senenin cümle vakitlerinde câizdir; Ramazan-ı  Şerif’de mendûb-dür.
Umre eden tavaf ve sa’y ederken, hacceden gibidir.
Arefe günü, kurban kesme günleri ve teşrik günleri (Cem’an beş gün) umre  yapmak mekruhtur.
Tavafın 4 şavtından önce hanımıyla cem olanın umresi fâsit olur

MEKKE-İ MÜKERREME’DEKİ YASAKLAR

Mekke civarının otları koparılmaz; hayvanları avlanmaz; haramdır. Bu yasak
daimîdir hacca veya umreye mahsus değildir…

Kaynak : HACC REHBERİ  – 33 Risale Ankara Fazilet

.

Posted in Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Hac Rehberi, Türkiye, Yorumlar | Etiketler: | Leave a Comment »

HACCIN FAZİLETİ

Posted by Site - Yönetici Ekim 27, 2010

Haccın fazileti,hacca nezaman gidilir, mecca,old mecca, eski mekke resimleri, eski kabe,beytullah,haceri esved.

HACCIN FAZİLETİ

Hadis-i Şerif Mealleri:
*Hac veya umre niyetiyle evinden çıkıp da yolda ölen kimsenin defterine kıyâmete
kadar her sene hac ve umre sevâbı yazılır.
*Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere’de ölenler hesaba çekilmezler;
onlara, “Buyur Cennet’e!” denilir.
*Makbul hac, bütün varlığıyla dünyadan hayırlıdır. Makbul haccın mükâfâtı
ancak Cennet’tir.
*Hac ve umre edenler, Allahü Teâlâ’nın cemââtı ve ziyâretçileridir; Allahü Teâlâ,
onların istediklerini verir, istiğfar ederlerse affeder, dua ederlerse kabul eder. Şefâat ederlerse şefâatları makbul olur.
* Arafat vakfesinde bulunup da Allahü Teâlâ’nın kendisini mağfiret
etmediğini zannetmek, en büyük günâhıtır.
*Şu Beyt’e (Kâbe’ye) her gün 120 rahmet iner. 60’ı tavaf edenlere, 40’ı namaz
kılanlara, 20’si Beyt’e bakanlara verilir.
*Kâbe’yi çok tavaf edin! Zira bu (tavaf), kıyâmet günü amel sahifelerinin en kıymetlisi
ve en bereketlisidir.
*Bu Beyt’i yedi kere başı açık, yalın ayak tavaf eden, bir köle âzad etmiş gibidir.
Yağmur altında yedi kere tavaf etmek, geçmiş günâhların mağfiretine sebeptir.
*Allah’ım, hacıları ve hacıların affını dilediği kimseleri affeyle!
*Ali bin Muvaffak Hz. Rasûlüllah için haccetmişti. Sonra Fahr-i Âlem’i rüyâda
gördü; kendisine şefâatle kıyâmet günü cennete götüreceğini müjdeledi.
*Ramazanda yapılan bir umre, benimle beraber yapılan hac gibidir.
*Haşr günü kabirden ilk kalkan benim! Sonra Bakî Kabristanı’na giderim;
oradakiler benimle haşr olurlar. Sonra Mekke halkına giderim ve Mekke ile Medine arasında haşr olunurum.
*Bir kimse hac, umre, gazâ veya cihad niyetiyle yola çıksa, bu ibâdetleri edâ
edemeden vefat etse, Allahü Teâlâ ona hac ve umre sevabı verir. Mücahid için de gazâ sevabı ihsan olunur.
*Mekke yolunda giderken veya gelirken vefat eden kimsenin geçmiş günâhlarını
Allahü Teâlâ affeder. O kimsenin amel defteri açılmaz. Onun için mizân kurulmaz, hesab ve azab görmeden cennete girer. (Şir’a)
*Kim ki, sıcak yaz gününde Beyt’i Şerif’i yedi kere tavaf eder, Hacer-i Esved’i
istilâm eder ve dünya kelâmı ile değil de Allah’ı zikirle meşgul olursa, o kimsenin her adımı için yetmişbin günâhı affedilir. Mânevî mertebesi yetmişbin derece yükseltilir. (Muhtasar Hac Rehberi)
*İslâm olmak geçmişi af ve mağfirete sebep olduğu gibi, hicret ve hac da öyledir.
*Kadınlar için cihadın efdali, kabul olunmuş hacdır.
*Hacceden kişi cimâ ve büyük günah işlemedikçe, anadan doğmuş gibi günâhsız döner.
*Haccedin, muhtaç olmazsınız. Sefer edin sıhhat bulursunuz.
*Hac zenginlikle, zinâ da fakirlikle anlaştı.
Büyüklerin Sözleri:
*Ramazan-ı Şerif’in, muharebenin ve haccın sonunda ölenler şehittir.
(Hasan-ı Basrî Hz.leri)
*Hacılar mağfiret edildiği gibi, Zilhicce, Muharrem, Safer ve Rabiülevvel’in
yirmisine kadar, kimler için mağfiret dileseler, onlar da affedilirler. (Hz. Ömer R.A.)
*Kâbe’de bir gün oruç, hariçte yüz bin gün oruca; orada bir dirhem
sadaka, hariçte yüz bin dirheme bedeldir. Her ibâdet ve iyilik de böyledir. (Hasan-ı Basrî Hz.)

Kaynak : HACC REHBERİ – 33 Risale Ankara Fazilet

..

Posted in Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Hac Rehberi, Türkiye, Yorumlar | Etiketler: | Leave a Comment »

RAVZA-İ MUTAHHARA’DA DUÂ

Posted by Site - Yönetici Ekim 15, 2010

 

RAVZA-İ MUTAHHARA’DA DUÂ

RAVZA-İ MUTAHHARA’DA DUÂ

 

RAVZA-İ MUTAHHARA’DA DUÂ:


Rasûlülah’ın Ravza’sı başında duâ eden bir ârâbî:

Yâ Rabbî! Sen sevgililerinin kabri başında kölelerin âzâd edileceğini

ferman buyurdun. İşte ben Habîbi’nin kabri başındayım, beni âzâd et”! diye yalvardı. Bir nidâ geldi:

Yalnız seni mi âzâd edeyim! Habibimin mânevî huzûrunda bütün mahlûkâtın

kurtulmasını dilesen kabul olunurdu… Ayrıl artık oradan! Seni Cehennem’den âzâd ettim.

Kaynak : HACC REHBERİ  – 33 Risale Ankara Fazilet (Ravza kitabından)

.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Dualar, Güncel, Gündem, Genel, Hac Rehberi, Türkiye, Yorumlar | 1 Comment »

HACCIN FARZ OLMASININ ŞARTLARI

Posted by Site - Yönetici Ekim 13, 2010

 

HACCIN FARZ OLMASININ ŞARTLARI

HACCIN FARZ OLMASININ ŞARTLARI

 

HACCIN FARZ OLMASININ ŞARTLARI:

1- Müslüman,

2- Akıllı,

3- Hür,

4- Mükellef,

5- Mâlî durumu müsâit olmak,

6- Vakit… Kendisinde bu şartlar bulunan, hac farîzasını edâ edecek vakte erişmiş

olmak.

Kaynak : HACC REHBERİ  – 33 Risale Ankara Fazilet

.

Posted in Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Hac Rehberi, Türkiye, Yorumlar | Etiketler: | Leave a Comment »

HACCIN FARZLARI

Posted by Site - Yönetici Ekim 13, 2010

Hac,haccin fazlari,haccin vacipleri,haccin sunnetleri,old mecca,old kabah,HACCIN FARZLARI,vacipleri,sunnetleri,Hac,

HACCIN FARZLARI:

1- Arafat’ta vakfe,

2- Ziyâret tavafı.

HACCIN EDÂSININ ŞARTLARI:

1- Sıhhat (Göz ve beden selâmeti),

2- Yol emniyeti,

3- Kadınlar, mahremiyle beraber olmak ve

4- İddetleri tamam olmak,

5- Hapis gibi mânîleri olmamak.

Kaynak : HACC REHBERİ  – 33 Risale Ankara Fazilet

.

Posted in Diger Konular, Dini Konular, Hac Rehberi, Türkiye, Yorumlar | Etiketler: | Leave a Comment »

HACCIN VÂCİBLERİ

Posted by Site - Yönetici Ekim 7, 2010

CN82NF 1917 Mecca Hajj Masjid al-Haram  Kaaba

CN82NF 1917 Mecca Hajj Masjid al-Haram Kaaba

HACCIN VÂCİBLERİ:

1- İhrama Mîkat’ta girmek,

2- Arafat’ta güneş batasıya kadar kalmak,

3- Bayram günü imsak bitiminden gün doğumuna kadar Müzdelife’de vakfe etmek (durmak),

4- Şeytan taşlamak,

5- Hacc-ı Kırân ve Hacc-ı Temettû yapanlar, kurban kesmek,

6- Halk veya taksir (Tıraş veya kısaltma) yapmak,

7- Tıraşı Harem dahilinde ve Bayram günü olmak,

8- Şeytan taşlamayı tıraştan evvel yapmak,

9- Kurbanı şeytan taşlamayla tıraş arasında kesmek,

10– Ziyâret Tavafı’nı Bayram günleri (vakfeden sonra) yapmak,

11- Sâ’yi hac ayları olan Şevval ve Zi’lkâde ile Zi’lhicce’nin ilk on gününde yapmak,

12- Sa’yi mûteber bir tavaftan sonra yapmak, (Muteber tavaf, dörtten az olmayandır. Zira şavt’ın 4’ü farz, 3’ü vaciptir.)

13- Ziyâret tavafının son üç şavtını tamamlamak,

14– Özürsüzler, sa’yi yürüyerek yapmak,

15- Sa’ye Safâ’dan başlamak,

16- Âfâkî (Uzaktan gelen)ler Vedâ Tavafı etmek,

17- Tavafa Hacer-i Esved’den başlamak,

18- Kâbe’yi sola alarak tavaf etmek,

19- Özrü olmayanlar, tavafı yürüyerek yapmak,

20- Tavaf’ta abdestli olmak,

21- Tavaf’ta avret mahalli görünmemek,

22- Tavaf’ı Hatîm’in dışından yapmak,

23- Tavaf tamam olunca iki rekât namaz kılmak,

24- İhramlıya yasak olan şeyleri yapmamak,

Bunlardan birini terk edene -hemen kesmek üzere- cinâyet kurbanı lâzım gelir.

Kaynak : Hac Rehberi (Nimet-i İslâm)

.

Posted in Diger Konular, Dini Konular, Gündem, Hac Rehberi, Yorumlar | Etiketler: | Leave a Comment »

HACC’IN SÜNNETLERİ

Posted by Site - Yönetici Ekim 5, 2010

haccin sunnetleri,haccin farzlari,haccin vacipleri,hac,old mecca,old madinah,munawwarah,eski medine resimleri, eski kabe,HACC’IN SÜNNETLERİ

HACC’IN SÜNNETLERİ:

1- İhram giyerken boy abdesti veya abdest almak,

2–  İki rekât namaz kılmak,

3–  Beyaz İzâr ile Ridâ tutunmak,

4–  Koku sürünmek,

5–  İhram giyince orta sesle çokça telbiye etmek,

6–  Telbiyeleri üçer defa yapmak,

7–  Salavât-ı şerife getirmek,

8–  Cenâb-ı Hakk’a dua ve niyazla yalvarmak,

9–  Mekke-i Mükerreme’ye girmek için boy abdesti almak,

10- Mekke-i Mükerreme’ye gündüz ve yüksek cihetten girmek,

11– Beyt’i Şerif’i görünce duâ etmek,

12– Beyt’i Şerif’in civârında tekbir ve tehlil etmek,

13– Âfâkî (Dışardan gelen)ler hac ayları olmasa da Kudûm Tavafı yapmak,

14– Tavaf’ta erkekler İzdibâ etmek (İhramda omuz açmak),

15– Tavafın ilk üç şavtında erkekler, Remel yapmak (Sür’atlenmek),

16– Sa’yde erkekler iki yeşil direk arasında Hervele etmek (Koşmak),

17– Sa’yin Hervele mahallinden başka yerde yavaş yürümek,

18– Çokça tavaf etmek,

19– Zilhicce’nin 7. günü öğle namazından sonra imam, Mekke-i Mükerreme’de hutbe okumak,

20– Zilhicce’nin 8. günü gün doğduktan sonra Mekke-i Mükerreme’de Minâ’ya çıkmak,

21– O gece Minâ’da kalmak,

22– Zilhicce’nin 9. günü gün doğunca Minâ’dan Arafat’a çıkmak,

23– Arefe günü Arafat’ta öğlenin ardından ikindinin farzını bir ezan iki kaametle kılıp, huşû ile ağlayarak kendisine, ana-babasına bütün din kardeşlerine, dünya ve âhiret işleri için duâ etmek,

24– Güneş batınca ağır ağır Arafat’tan Müzdelife’ye inmek,

25– Müzdelife’ye inince kimseye mânî olmamak ve ezâ vermemek için vâdînin yüksekçe bir yerine konmak,

26– Müzdelife’de akşam namazını, sonra da yatsıyı peş peşe bir ezan iki kaametle kılmak, huşû ile duâ etmek,

27- Bayram sabahı Müzdelife’de kalmak,

28– Bayram sabahı Minâ’ya inerek kurban günlerinde eşyâlarıyla beraber orada kalmak,

29– Cemre-i Akabe’de taş atarken binitli, Cemre-i Ûlâ ve Cemre-i Vusta’da yaya olmak,

30– Cemre-i Akabe’de taş atarken aşağı kısımda bulunup taşları aşağıdan yukarı atmak (Aksi mekruhtur.),

31– Şeytan taşlarken Minâ’yı sağa, Mekke-i Mükerreme’yi sola almak,

32– Şeytan taşlamayı, ilk gün, gün doğumu ile zeval arası, diğer günler zeval ile gün batımı arası yapmak,

33– Kurban kesimi gününde imam, hutbe okuyup, haccın kalan kısmını izah etmek,

34– Minâ’dan Mekke’ye gitmeye acele eden kimse, Zilhicce’nin 12. günü, yani Bayram’ın 3. günü güneş batmadan gitmek,

35– Minâ’dan Mekke’ye gelirken “Mahsab” denilen düzlükte bir müddet beklemek,

36– Mekke-i Mükerreme’ye gelip de tavafı ve tavaf namazını edâdan sonra çokça Zemzem içmek,

37– Zemzemi Beyt’i Şerif’e bakarak ayakta içmek,

38– Zemzemi hem içmek, hem başına ve bedenine dökmek,

39– Mültezem’e (Hacerü-l-Esved ile Kâbe kapısı arasına) göğsünü ve yüzünü sürmek,

40– Kâbe örtüsüne yapışıp dilediği duâyı okumak,

41– Beyt’i Şerif’in içine, kimseyi incitmeden girmek, mümkün olursa tâzimle girip iki rekât namaz kılmaktır.

Kaynak : Hac Rehberi

..

.

Posted in Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Hac Rehberi, Türkiye, Yorumlar | 1 Comment »

 
%d blogcu bunu beğendi: