Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Archive for the ‘Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar’ Category

İnsanın Dostları Dörttür

Posted by Site - Yönetici Kasım 19, 2015

İnsanın Dostları Dörttür

İnsanın Dostları Dörttür

İnsanın sadık dostları dört tanedir.
Onlar:
1- Kelime-i şahadet,
2- Namaz,
3- Oruç (hac, zekat, öşür ve sadakalar…)
4- Zikrullah (ilim ve salih amel…)
Bunlar;
1- Kişiyle birlikte kabre girerler.
2- Allâhü Teâlâ hazretleri katında ona şefaatçi olurlar.
3- Ölüye arkadaşlık ederler…
Böylece ölü mezarında yalnız kalmamış olur….

Kaynak : İsmail Hakkı Bursevi (k. S.) Ruhu’l –Beyan Tefsiri: 7/637

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Dost, Güncel, Gündem, Genel, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Leave a Comment »

Ruhun Bedenden Ayrılma Acısı

Posted by Site - Yönetici Kasım 18, 2015

Ruhun Bedenden Ayrılma Acısı

Ruhun Bedenden Ayrılma Acısı

Ruhun bedenden kesilme acısı, bir gün iki gün veya üç gün devam eder sonra kesilir. Ama ruh mahlûkatın vasıflarından kesilmesinin acısını ise senelerce çeker. Hatta belki haşre kadar devam eder.
Kâfirlerin acıları ise ebede kadar (yani sonsuza kadar) devam eder. Onlar ebediyen şiddetli bir şekilde can verme acısını hissederler. Elim ve şiddetli azap budur işte… Kabir azabı da bu halin neticesindendir. Cidden bunu anla!

Hikâye (kabir azabı)

Hikâye olundu. Asîlerden biri öldü. Ona mezar kazdılar. İçinde büyük bir yılan çıktı. (o mezarı bırakıp) ona başka bir mezar kazdılar. o yılanı o kabirde de gördüler.,Sonra bu şekilde ona başka bir mezar kazdılar.
Bu şekilde tam otuz mezar kazdılar. Her defasında da kabrinde o yılanı gördüler.
Sonunda Allâhü Teâlâ hazretlerinden hiçbir kaçanın kaçıp kurtulamayacağını ve hiçbir galibin Allâhü Teâlâ hazretlerinin hükmüne galebe çalamayacağını anladılar. O mevtayı yılanla beraber gömdüler. Zira o yılan o kişinin ameliydi, (yılan şeklinde görünüyordu)

Hafız (k.s.) hazretleri buyurdular:
-“(Salih) amel edelim!
Yoksa utanç ve rezalet getirir.
Bir can eşyasını başka bir cihâna çekeriz!.” [Divân-ı Hafız-ı Şirâzî, s. 170]

Kaynak : İsmail Hakkı Bursevi (k. s.) Ruhu’l –Beyan Tefsiri 7/632

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Kabir Hakkında Herşey, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Etiketler: | Leave a Comment »

Kabirde Amel

Posted by Site - Yönetici Kasım 17, 2015

Kabirde Amel,Calismak ibadettir,cennet,islam,ramazan,iftar,isci,sahur copy

Kabirde Amel

(İmam) Yâfîî (k.s.) buyurdular:
Bazı sâlihlerden işittim. Yemen beldelerinin bazılarında (anlatıldı…) Bazı ölüleri gömdüklerinde, insanlar ayrıldıklarında onun mezarında şiddetli bir ses ve sert bir darbe sesini işittiler. Sonra mezardan siyah bir köpek çıktı.
Salih şeyh ona sordu:
-“Yazık sana! Sen nesin?” O:
-“Ben ölünün ameliyim!” dedi. Salih şeyh sordu:
-“Bu darp (dövme) işi sana mı yapıldı yoksa ona mı (ölüye mi)?” Siyah köpek:
-“(Ona değil) bana vuruldu. Mevtanın yanında yâsîn sûresi ve kardeşlerini (yani Kur’ân-ı kerimden mülk sûresi gibi ve diğer sûreler ve salih ameller) gördüm. O sûreler benimle onun arasına girdiler. Ben dövüldüm ve Allâhü Teâlâ hazretlerinin keremiyle ondan tard olup kovuldum.
Eğer o ölünün ameli çirkin ve kötü olup (sâlih amellerinden) daha kuvvetli olsaydı, elbette ona galip olurdu. Onu korkutur ve ona azap ederdi…

Kaynak : İsmail Hakkı Bursevi (k. S.) Ruhu’l –Beyan Tefsiri, 7/-642.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Kabir Hakkında Herşey, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Etiketler: | Leave a Comment »

Müseylemetü’l-Kazzâbı ( Yalancı Peygamberi ) Hazret-i Vahşî Öldürdü.

Posted by Site - Yönetici Kasım 17, 2015

Müseylemetü'l-Kazzâbı ( Yalancı Peygamberi ) Hazret-i Vahşî Öldürdü.

Müseylemetü’l-Kazzâbı ( Yalancı Peygamberi ) Hazret-i Vahşî Öldürdü.

Yemâme sahibi” (yani Yemâme’de yalancı peygamberlik iddia eden kişi), Müseylemetüi-Kazzâbtır.

Sıddîk-i Ekber (r.a.) hazretlerinin döneminde onu Hazret-i Hamza (r.a.)’ın katili, Vahşî (r.a.) hazretleri öldürdü.

Vahşî (r.a.) hazretleri, Müseylemetü’l-Kezzâbı öldürdüğünde;
-“Câhiliyet döneminde insanların hayırlısını öldürdüm ve İslâm’ım döneminde de insanların en şerlisini öldürdüm...” dedi.
[Sîretü tbni’l-Hişâm: c. 4. s. 20.]

İsmail Hakkı Bursevi (k. S.) Ruhu’l –Beyan Tefsiri: 7/623
.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Etiketler: , | Leave a Comment »

Kur’ân-ı Kerimi Okumada Dikkat Edilecek Husus

Posted by Site - Yönetici Kasım 16, 2015

Abdulbasit abdussamed,Kur'ân-ı Kerimi Okumada Dikkat Edilecek Husus

Kur’ân-ı Kerimi Okumada Dikkat Edilecek Husus

Kur’ân-ı kerimi okuyan kişiye düşen vazife;
1- Kur’ân-i kerimi tecvitli okumak,
2- (Kur’ân-ı kerim ile) sesini güzelleştirmek…

Kurân-i Kerim ile Taganni İle Okumak

Hadis-i şerifte buyuruldu:
Ebû Hüreyre (r.a.) hazretlerinden rivayet olundu. Dedi: Efendimiz (s.a.v.) hazretleri buyurdular:
-“Kurân-ı kerim ile Taganni etmeyen bizden değildir.” [Sahih-iBuhârî:6973,]
-“Kur’ân-ı kerimi sesinizle güzelleştirin. Muhakkak ki güzel ses, Kur’ân-ı kerimin güzelliğini ziyâde eder. ” [Dârimî: 3365.]

Taganni Ne Demektir?

Denildi ki: Kur’ân-i kerim ile taganni etmek (iki manâya gelir:)
1- Kur’ân-ı kerim ile Taganni etmek; Kur’ân-ı kerim ile yetinmek, gani ve istiğna etmek, demektir.
2- Denildi ki: Kur’ân-ı kerim ile Taganni etmek, Kur’ân-ı kerimi terennüm ve makamla okumaktır…
Lügat ehline göre bu (Kur’ân-ı kerimi terennüm ve makamla okumak taganni) kelimesinin manâsına daha yakındır, taganni kelimesinin istiğna yani muhtaç olmamak manasında olmasını da göz önüne almak gerekir….)
Yeni Esrâr’da da böyledir.

Kur’ân-ı Kerimi Okuyana Güzel Okudun Demek Küfürdür

Zahîrüddin el-Merğînânî (r.h.) hazretleri’ nden hikâye edilir.
Buyurdular:
-“Kim, zamammızdaki kurrâlara (Kur’ân-ı kerimi okuyanlara) okumaları esnasında; “sen Kurân-ı kerîmi güzel okudun!” dese o kişi kâfir olur.”
Tâcu’ş-Şerîat (r.h.) hazretlerinin, “Şerhü’l-Hidâye” isimli fıkıh kitabında da böyledir.

Nağmeyle Okuyan

“El~Bezzâziyye” (isimli fetva kitabında) buyuruldu: -“Kim Kur’ân-ı kerimi nağmelerle okursa, o kişi ecir (ve sevap) almaya müstahak olamaz. Zira o kişi gerçekten Kur’ân-ı kerimi okur değildir. Nitekim Allâhü Teâlâ hazretleri şöyle buyurdu:
-“Bir Kuran ki pürüzsüz bir arabi, gerek ki korunsunlar.”

Hikaye (En Güzel Ses)

Haccâc, meclisinde oturan bazılarına “kendilerine hangi sesin daha etkileyici ince geldiğini” sordu. Onlardan biri:
-“Gece yansı Allah’ın kitabını (Kur’ân-ı kerimi) okuyan güzel sesli bir kârî (Kur’ân-ı kerim okuyucusundan daha tesirli ve daha etkileyici bir ses işitmedim!” dedi.
Haccâc;
-“Bu cevap güzel,” dedi. Bir başkası:
-“Eşimi doğum sancılan tutmuş (ebelerin kontrolü altında) bir halde terk edip erken mescide gittiğimde, daha sonra bir müjdeci gelip, “bir oğlun doğdu” diye beni erkek bir oğlan ile müjdeleme sesinden daha güzel ve daha çok beğendiğim bir ses işitmedim!” dedi.
Haccâc:
-“Ooo! Ne güzel!” dedi. Şu’be bin Alkame et-Tamîmî:
-“Hayır! Vallahi! Aç iken sofra (hışırtısını) ve sesini duymaktan daha güzel bir ses işitmedim!” dedi.
Haccâc:
-Mey Temîm oğulları! Yemekten başka bir derdiniz ve size yemekten hoş hiçbir şey yoktur zaten…” dedi.
Bu hikâyeden maksat, insanların meşreplerinin farklı olduğunu beyan etmektir.

Kur’ân-I Kerim Okumak

Kim,
1- Allâhü Teâlâ hazretlerini sever,
2- Kelâmullâh ile ünsiyet kurar
3- Ve diğer şeylerden tecrit edip soyutlanır.
4- Mûsîkî nağmelerinden,
5- ısk ehlinin okuma makamlarından sakınan bir kârî olur:
6- Arab makamları üzerine okur, Okurken de sesini güzelleştirirse;
Bu durumlarda (tecvit edep ve usûlü ile) Kur’ân-ı kerimi okuyan kişi, zahiri ve Bâtınî olarak tenkit ve mücâdele etmeye mecal ve yol yoktur.
En iyi bilen Allâhü Teâlâ hazretleridir.

Müslümanların Kur’ân-ı kerime karşı takınması gereken saygı, edep veterbiyeyi “Mevzûatü’l-Ulum” şöyle özetlemektedir:
Kur’ân-ı kerime karşı ayağa kalkmak,
Kur’ân-ı kerimi öpmek,
Mushaf a saygı gösterilmeli.
Bir kürsü üzerine konulmalı,
Kur’an’ı Kerim’i yastık etmek ve ona dayanmak haramdır.
Mushaf-ı şerife karşı ayak uzatmak haramdır.
Kur’ân-ı kerimi duvara asmak mekruhtur.
Eğer saygı için olursa Kur’ân-ı kerimi gümüşle süslemek caizdir.
Kadınların Mushaflarını altınla süslemeleri caizdir.
Ama erkeklerin altın ile süslemeleri caiz değildir.
Eskiyen Mushaflar, yakılıp külü temiz bir yere gömülmeli veya yakılmadan ayak
basılmayan bir yere gömülmelidir.
Abdesti olmayanların Mushaf-ı şerife dokunmaları haramdır.
Cünüp olanların Kur’ân-ı kerimi ellemeleri haramdır.516
Kur’ân-ı kerimi çok okunmalı.
Kur’ân-ı kerim okumak için abdestini yenilemek müstahaptır.
Cünüp ve hayızlı olanların Kur’ân-ı kerime bakmaları caizdir.
Bununla sevaba kavuşurlar.
Kalbinin derinliklerinde mânasını mülâhaza etmek caizdir.
Kur’ân-ı kerimi temiz bir yerde okumalıdır.
Kur’ân-ı kerimin okunduğu yerin latîf ve iyi bir yer olması sünnettir.
Kur’ân-ı kerim okurken kıbleye dönmek,
Kur’ân-ı kerim okurken başını aşağıya eğip edeple okumak.
Huşu,
Sükûnet,
Vakar
Ciddiyet
Ve Huzuru kalple okunmalıdır.
Istiâze okumak.
Tövbe sûresi hariç; her sûrenin başında besmele çekmek,
Kur’ân-ı kerimi tecvitli ve tertip üzere okumak,
Tefekkür.
Manâlarını düşünmek.
Ve Kur’ân-ı kerimi anlayarak okumak,
Kur’ân-ı kerimi okurken ağlamak,
Ağlayamıyorsa ağlar gibi okumak,
Kur’ân-ı kerimi hüzün ve huşu ile okumak,
Kur’ân-ı kerimi okurken sesini güzelleştirmek,
Kur’ân-ı kerimi saygı ile okumak,
Kur’ân-ı kerimin manâlarına göre sesini yükseltmek ve alçaltmak.
Yüzünden okumak ezberden okumaktan daha faziletlidir.
Kur`ân-ı kerime bakmak başlı başına bir ibâdettir.
Mevzûatü’l-Ulûm, c. 2, s. 48-50, Taşkübrîzade Ahmed Efendi, İkdam matbaası,Dersaadet-1313

Kaynak : İsmail Hakkı Bursevi (k. S.) Ruhu’l –Beyan Tefsiri 7/616-618

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Kur`anı Kerim, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Etiketler: | Leave a Comment »

Ahmed Bin Hambelin Allâhü Teâlâ’yı Rüyada Görmesi

Posted by Site - Yönetici Kasım 11, 2015

Ahmed Bin Hambelin Allâhü Teâlâ'yı Rüyada Görmesi

Ahmed Bin Hambelin Allâhü Teâlâ’yı Rüyada Görmesi

İmam Ahmed bin Hambel (r.h.) buyurdular:
-“Ben izzet sahibi ve âlemlerin Rabbini rüyamda gördüm . Ve ben:
-“Ey Rabbim! Sana yaklaşmaya çalışanların sana yaklaştıkları en faziletli şey nedir?” dedim. AİIâhü Teâlâ hazretleri:
-“Benim kelâmimdır! Ey Ahmed!” buyurdu. Ben;
-“Anlayarak mı anlamayarak mı?” dedim. Allâhü Teâlâ hazretleri;
-“Anlayarak ve anlamayarak!” buyurdu.

Mushâf-ı Şerife Bakmak

Mushâf-ı şerife bakmak başlı başına bir ibâdettir. Bakmanın da ayrıca sevabı vardır. Kur’ân-i kerimi okumanın dışında bakmanın da ayrıca haddince ecri ve sevabı vardır…

Kur’an Hatminin Fazileti

Hamîd bin A’râc’dan (r.h.) rivayet olundu. Buyurdular:
-“Kim Kur’ân-ı kerim okur ve Kurân-ı kerimi hatmeder de sonra dua ederse, dört bin melek onun duasına âmin der. Sonra bu melekler, hep ona dua ederler, onun için istiğfar ederler, akşama kadar veya sabaha kadar ona satât okurlar (yani ona dua ve istiğfarda bulunurlar…)
Akıllı kişiye düşen vazife, çabalamak, ta ki Kur’ân-ı kerimi hatmetmek için çalışmalı; tâ ki yaz (mevsiminin) günlerinin ve kış gecelerinin evvelinde hatim etmelidir; meleklerin dua ve istiğfarlarından daha ziyâde almak için….

Kur’ân-ı Kerimi Öğrenen ve Öğretenler

Hadis-i şerifte varid oldu:
-“Sizin en hayırlınız Kurân-ı kerimi öğrenen ve onu öğretendir.

Kur’ân-ı Kerim Hizmeti Allah İçin Olmalıdır

(Kur’ân-ı kerimi, öğretme, öğrenme ve okumada) Efendimiz (s.a.v.) hazretlerine tabi olmalı; Kur’ân-ı kerim karşılığında; herhangi
1 – Bir bedel,
2- Maddi menfaat,
3- Mükâfat
4- Ve (hatta) teşekkür bile beklememeli. (Böyle bir niyet beslememelidir…) Belki Kur’ân-ı kerimi;
1– Allâhü Teâlâ hazretlerine yaklaşmak,
2– Peygamberlere tabi olmak için öğrenmelidir.

Kurân-ı Kerimi Öğretmede Ücret

Muhakkak ki peygamberlerin hepsi (her biri) kendi davet (hak dine çağrılarında) şöyle seslendiler:
Buna karşı sizden bir ecir istemem.

Ücretle Kuran Talebesi Tutmak

“Esrârü’l-Muhammediyye” isimli kitab’da buyuruldu:
-“Kim Kur’ân-ı kerimi öğrenmek için ücret alırsa; bu kendisine helâldir Ve lâkin kim ücret almak için Kur’ân-ı kerim öğrenirse, bu ona haramdır

[Kur’an-ı kerim öğrenmek üzere ücret alabilmek için; Kur’ân-ı kerimi öğretmenin karşılığında ücret veren bir Allah dostunun olması gerekir, insanlara, gelin Kur’ân-ı kerimi öğrenin bu karşılığında size ücret vereceğim diyen olur mu?” demeyin… Allah dostları ve hayatlarını Kur’ân-ı kerimi ve İslâm dinin öğretilmesine vakfeden mürşid-i kâmiller, gerçekten insanlara ücretsiz Kur’ân-ı kerimi öğretme makamını aştıkları gibi, ücretle talebe tutup, Kur’ân-ı kerim ve islâm dinini öğrettikleri talebelerine ücret vermişlerdir. Hem de o kişi, dışarıda kendi mesleğini icra ederken alacağı ücret kadar bir ücret vermişler… Kur’ân-ı kerim, dinî (fıkıh) tahsiline ve Arabî ilimlerin eğitim ve öğretimine hiçbir kimsenin iltifat etmediği ve eğilmediği bir dönemde, Ebû’l-Faruk Süleyman Hilmi Silistrevî (k.s.) hazretleri, işçi pazarına gider. Anadolu’dan iş için İstanbul’a gelen gençlere,
-“Gelin size iş vereyim” derdi. Onlar;
-“Ne işi?” dediklerinde; O;
-“Kur’ân-ı kerim okumak ve dininizi öğrenmek” derdi. 0 zaman o işsiz insanlar,
-“Bu bize göre değildir” dercesine burun kıvırırlardı. 0 büyük zat
-“Kazma, kürek ve inşaat işinde alacağın ücret aynısını vereceğim” dedi. Fakat onlar;
-“Acaba verir mi?” diye düşünürlerken o büyük zat:
-“Gelin Kur’ân-ı kerim ve dininizi öğrenmeye başlayın; bir aylık ücretinizi peşin vereceğim.” buyurdu. Ve çıkarıp işçilerin bir aylık ücretlerini peşin verdi.
Ve Anadolu’nun kucağından kopup gelen gençleri, ücret karşılığında alıp. onlara aylık ücretlerini verip; kendilerine Kur’ân-ı kerimi, İslâm dinini (Arabî ilimleri ve fıkhı) öğretti. Hatta bazıları ücretlerini aldıktan sonra kaçıp giderlerdi… Fakat o büyük zat buna nazaran yine ücret alıp kaçanların kaçışlarına aldırış etmezdi.
İşte kendilerini Kur’ân-ı kerime vakfeden ehlullah’ın usûl ve yolu budur. Bize düşen bu kutsî yoldan yürümektir. Kur’ân talebesinden ve velilerinden ücret almak yerine onlara ücret vermeli ve onları hediyelerle donatmalıyız.]

Kur’ân-ı kerimi ücret kaynağı, geçim vasıtası ve ekmek teknesi haline getirmek ve Kur’ân-ı kerim ile ücret almak için Kutsî kitabı okuması haramdır…

Mushâf-ı Şerif Yıpranırsa?

Yine “Esrârü’l-Muhammediyye” isimli kitabda buyuruldu:
Kur’ân-ı kerimin yazıları silindiği zaman onları kitaplara kap olarak kullanmak {veya herhangi bir şeyi muhafaza etmek için değişik amaçlarla) kullanmaz. Belki Kur’ân-ı kerim yazılarını suda siler… Bizden önceleri (selef-i sâlihîn) Kur’ân-ı kerim yazılarının silindiği bu su ile şifâ umarlardı. (Bu Kur’ân-ı kerim yazılarının imha edildiği yazıları şifâ niyetiyle içerlerdi…)

[ Matbaa çıkmadan ve hatta daha yakın bir zamana kadar Kur’ân-ı kerimler hattatlar tarafından el yazısıyla yazıldığı için onların yazılarını suda imha edip içmek kolaylıkla mümkündü. Ama günümüzde matbaa ile yazıldıkları için suyun içine koymakla yazıları suya geçmez. Belki bütün kağıdı yıpranır. Günümüzde yıpranan Kur’ân-ı kerimleri temiz ve ayak basılmayacak bir yerde gömmek daha iyidir. Bu konuda daha geniş bilgi için, İmam Birgivî hazretlerinin “Tarikat-İ Muhammediyye” ve değerli kitabın şerhi olan, Muhammed Hadimi hazretlerinin “Berîka” isimli kitabına bakınız… ]

Kaynak :İsmail Hakkı Bursevi (k. S.) Ruhu’l –Beyan Tefsiri 7/612-615.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Kur`anı Kerim, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Leave a Comment »

Yemek Yemenin Hükmü?

Posted by Site - Yönetici Kasım 5, 2015

Alim,Şişman

Yemek Yemenin Hükmü?

Furû’da (Fıkıh’da) buyuruldu: Muhakkak ki yemek (dört kısımdır:)
1- Farz,
2- Me’cûr (sevap olan yemek),
3- Mubah,
4- Haram.

Farz olan yemek, kişinin nefsini helâktan korumak (telef olmayı defetmesi için yemesi farz) olur.

Sevap olan yemek, kişinin oruç tutmak ve ayakta namaz kılmak (Allah yolunda cihâd etmek ve daha fazla ibâdeti kuvvet olsun niyetiyle yemek yemesi üzerine me’cûr olur) sevap alır.

Mubah olan yemek, kuvvetinin tam artması için kişinin doyuncaya kadar yemek yemesi ise mubahtır.

Haram olan yemek, kişinin doyduktan sonra yemek yemeğe devam etmesidir. Ancak,
1 –Yarının orucunda kuvvetinin olması kastı,
2- Misafirinin utanmaması (için doyduğu) halde yemeğe devam edebilir…

Sa’dî (k.s.) buyurdular:
Azığını az alarak ye!
Eğer insan isen…
Azlığı ve çokluğu, açlığı ve tokluğu bilmeyen hayvanlar gibi yeme?
Karnın tok iken yeme!
Sen insan mısın yoksa hayvan mısın?
(Yani böyle çok yemek yiyorsun, hayvan cinsinden misin yoksa câmidât olan bir küp müsün?
Tenlerini besleyenler, yani çok yiyiciler,
O şeydir ki.
Karnı dolu olan marifetten hâli olur..

Şişman Âlim Sevilmez

İmâm Sahavî (r.h.), “el-Makâsıdü’l-Hasene” isimli kitabında buyurdular:
Hadis-i şerifte buyuruldu:
-“Muhakkak ki Allâhü Teâlâ hazretleri, şişman âlimi sevmez (kerih görür.’.”
Tevrat’ta şöyle buyuruldu:
-“Muhakkak ki Aliâhü Teâlâ hazretleri, şişman âlimden buğz eder.

Bostân-ı Sa’dî-yi Şirâzîs, Ne güzel buyurmuşlar:

Kimin himmeti (bütün gaygısı karın) boşluğuna giren şey olursa; 0 kişinin bütün kıymeti de (karnın) boşluğundan çıkan şey olur…

İsmail Hakkı Bursevi (k. S.) Ruhu’l –Beyan Tefsiri:7/604-605.
.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Etiketler: , | Leave a Comment »

Şişmanlığın İlâcı

Posted by Site - Yönetici Kasım 2, 2015

Şişmanlığın İlâcı,Kaynak 365 Gün dua – Mehmet Oruç

Şişmanlığın İlâcı

İmam Şafiî (r.h.) buyurdular:
-“Eski zamanların birisinde çok şişman bir hükümdar varmış. Tıp uzmanlarını bir araya topladı. Ve onlara:
-“Etimi hafifletecek, beni bir parça zayıflatacak bir çözüm önerin, bir yol gösterin,” dedi.
Ancak doktorlar ona bir çare bulamadılar.

Daha sonra ona akıl edip ve bu işten anlayan başka bir adam gönderdiler. Hükümdar kendisine gönderilen adama söyle bir göz attı,
-“Bu delikanlı mı beni tedavi edecek?‘ dedi. O genç;
-“Allah iyiliğinizi versin, hükümdarım! Ben tabip ve müneccim bir adamım. Bana bir gece süre tanı, ta ki senin burcuna bakarak; senin ilacını tespit edeyim ve ona göre seni tedavi edeyim.‘ Dedi.
Bunun üzerine hükümdar ona uydu.
O genç kişi;
-“Ey melik eman eman (bana bir kötülük gelmeyeceğine emniyet ver)” dedi. Hükümdar;
-“Sana emniyet verdim!” dedi.
Bunun üzerine delikanlı hükümdara;
-“Senin talihine, burcuna baktım. Senin bir aylık bir ömrün kalmış… Dolayısıyla seni ne zaman tedavi edebilirimki?
Bunun açıklamasını istersen bu süre içinde beni yanında alıkoy, beni hapset. Sözüm doğru çıkarsa beni serbest bırak. Yok eğer bir ayın bitiminde sözüm doğru çıkmazsa, bana istediğin cezayı ver.

Bunun ardından hükümdar genci yanında hapsetti. Sonra kendisi de eğlenceyi bırakıp insanlardan gizlendi. Tek başına halvete çekildi. Derin üzüntüye ve kedere daldı. Hüznünden bazen günlerce başını kaldırmaz oldu.
Günler silinip gittikçe melikin kederi ve derdi daha da ziyâde oldu.

Nihayet yağlar eridi. Zayıf ve hafif bir kişi oldu.. Yirmi sekizinci günde delikanlıya adamlarını gönderip onu hapisten çıkarıp huzuruna çağırdı. Ona;
-“Ne görüyorsun?” diye sordu. O genç:
-“Allâhü Teâlâ hazretleri melike izzet (şeref, güç ve kuvvet) versin. Ben gaybı bilmekten Allâhü Teâlâ hazretlerine karşı çok ehven olup (gaybı bilmekten Allah’a sığınırım). Allah’a yemin ederim ki, ben kendi ömrümü bile bilmiyorum. Senin ömrünü nerede ve nasıl bileyim?
Senin zayıflanmanın ilâcı bana göre, üzüntü, keder, gam ve hüzünden başka bir deva görmedim. Sana üzüntü vermenin de bundan (ölüm haberinden) başka bir yolunu bulamadım.

Melikin bütün yağlari eridi. Melik zayıfladı. Melik o akıllı gence mükâfat verip; ona iyilikte bulundu…”

Kaynak : Makâsıdü’l-Hasene fî Beyânı Kesîrun mine’l-Ahâdîsi’l-Meşhûreti ale’l-Elsine, s. 150-151,

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Etiketler: | Leave a Comment »

Mekke Yeryüzünün Merkezidir

Posted by Site - Yönetici Kasım 1, 2015

Mekke Yeryüzünün Merkezidir

Mekke Yeryüzünün Merkezidir

“Ümmü’l-Kurâ- şehirlerin annesi”nden murad, Mekke-i mükerreme’dir.
Mekke’ye “Ümmü’l-Kurâ- şehirlerin annesi” denilmesinin sebebi, arz Mekke’nin altında yayıldığı içindir.
Mekke, bütün yeryüzünün (arzın hepsinin) aslıdır. Anne bütün neslin aslı olduğu gibi…

İsmail Hakkı Bursevi (k. S.) Ruhu’l –Beyan Tefsiri: 7/600.
.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Etiketler: | Leave a Comment »

İbnu’l-Esîr Kimdir ?

Posted by Site - Yönetici Kasım 1, 2015

MK

İbnu’l-Esîr Kimdir ?

İbnu’l-Esîr: Asıl ismi, Ali bin Muhammed bin Muhammed bin Abdüikerim el-Cezerî… dir.
555 (m. 1160) yılında Cemâziyel’-Evvel ayında El-Cezîretü’bni Ömer’de. (Cizre şehrinde) doğdu.
(Gerçekten Cizre şehri büyük âlim, fakıh. hadis, derviş, aşık ve tasavvuf erilinin yetiştiği bir şehirdir…)

İyi bir tahsil gördü. İlk tahsilini memleketinde gördü, sonra Musul’a yerleştiler. Şam. Bağdat ve Kudüs-i şerife gitti. Bir çok âlimlerden ilim öğrendi. Fıkıh, hadis ve tarih ilminde büyük bir alim oldu. Bir çok kitaplar yazdı. Üsdü’l-Gabe (sahabelerin hayatlarıdır..) el-Kâmil fi’t-Tarih (başlangıçtan 1230’a kadar süren 12 ciltlik bir İslâm tarihidir.) Kitabü’l-Cihad.. Cami’ul-Kebir, Camiu’I-Usûl… ve benzeri bir çok kitap yazdı.

İbnü’l-Esir (r.h.) Harzemşahlar devletinin yıkılışını ve Cengiz Han’ın İslâm ülkesini yıkıp yakmasını gözleriyle müşahede etti. Bu savaşlarda hep Celâledin-i Harzemşâhın yanında yer aldı. Birçok savaşlara katıldı. Ve 630 (m. 1233) yılında Şaban ayında Musul’da vefat etti.

Kaynak Dipnot :İsmail Hakkı Bursevi (k. S.) Ruhu’l –Beyan Tefsiri: 7/573.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Etiketler: | Leave a Comment »

 
Takip Et

Her yeni yazı için posta kutunuza gönderim alın.

Diğer 603 takipçiye katılın