Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Archive for the ‘Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar’ Category

Efendimiz (s.a.v.) Hazretleri Geçmiş ve Geleceği Biliyordu

Posted by Site - Yönetici Haziran 16, 2015

Efendimiz (s.a.v.) Hazretleri Geçmiş ve Geleceği Biliyordu

Efendimiz (s.a.v.) Hazretleri Geçmiş ve Geleceği Biliyordu

Efendimiz (s.a.v.) hazretleri, mâzî (geçmişte olmuş) olanları haber veriyordu. Olacak olanları da Hak Teâlâ hazretlerinin haber vermesiyle haber veriyordu.

Efendimiz (s.a.v.) hazretleri “Mirâc gece“si buyurdular:
-“Boğazıma bir katre damlatıldı; (o anda) olanları ve olacakları öğrendim.” Kim:
-“Peygamber (s.a.v.) gaybi bilmiyor derse, gerçekten bana isabet eden (gelen ilimde) hata etmiştir. Ben size “Ben bir melekim” demiyorum. Halbuki ben melek makamını çoktan aştım. Cebrail Aleyhisselâm:
-“Buyur! Geç!” dediğimde o, bana:
-“Eğer bir parmak kadar ileri gitsem elbette yanarım!dediğinde ben meleklerin makamını çoktan geçtim...”

Kaynak : İsmail Hakkı Bursevi(k.s.), Ruhu’l Beyan Tefsiri: 7/409-410.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Leave a Comment »

Selmân-ı Farisî (r.a.) Hazretleri Kimdir ?

Posted by Site - Yönetici Haziran 11, 2015

Selmân-ı Farisî (r.a.) Hazretleri

Selmân-ı Farisî (r.a.) Hazretleri Kimdir ?

Selmân-ı Farisî (r.a.) hazretleri Medine-i Münevverede, Efendimiz (s.a.v.) hazretlerine gelip, Müslüman oldu.
Selmân-ı Farisî (r.a.) hazretleri aslen İranlıdır.
İsfehân’a yakın bir köyde doğdu.
Asıl ismi Mabeh’tir.
Gençliğinde mecûsi idi. Sonra Hıristiyan rahiplerle tanıştı. Hıristiyan oldu. tüm tahsil etti. O devrin büyük bir âlimi oldu. Değişik yerlerde kaldı. Bir süre Bursa’da da kaldı.

Efendimiz (s.a.v.) hazretlerinin Medine’ye hicretleri üzerine gelip iman etti. Ehli beytten sayıldı. Efendimiz (s.a.v.) hazretlerinden bir çok hadis-i şerif rivayet etti. Rivayet etitiği hadis-i şeriflerin altmış kadarı kitaplara geçti.

Selmân-ı Farisî (r.a.) hazretleri. Hazret-i Ömer (r.a.) tarafından Medâyine vali tayin edildi.
Silsile-i saadatın ikinci halkasını teşkil etmektedir.
Selmân-ı Farisî (r.a.) hazretleri, ikiyüzelli (250. bir rivayete göre de 350) yaşlarında iken H-35 (655) yılında Medâyin’de vefat etti…
Vefat ettiği zaman, terekesi, bir tas. bir leğen. bir kilim ve bir hasırdan ibaretti.

H.z Allah şefaatlerine nail eylesin. Amin..

Kaynak : İsmail Hakkı Bursevi(k.s.), Ruhu’l Beyan Tefsiri: 7/414.
.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Kim Kimdir ?, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Etiketler: | Leave a Comment »

Cinlerin İslâm İçin Mücâdeleleri

Posted by Site - Yönetici Mayıs 27, 2015

Cinlerin İslâm İçin Mücâdeleleri

Cinlerin İslâm İçin Mücâdeleleri

Rivayet olundu:
Mekke kâfirleri. Efendimiz (s.a.v.) hazretlerini öldürmek üzere toplandılar. Onlar bu şekilde toplantı halinde iken, iblis üzerlerine (yanlarına) girdi. Şeytan onlara sordu:
-“Neden böyle toplandınız?” onlar da toplanma maksatlarını şeytana anlattılar. Şeytan Ebû Cehil’e:
.”Ey- Ebu’l-Hakem! Sen tapmakta olduğun putu ve ma’budunu götürüp, Muhammed’in önüne koysan ve orada ona secde etsen; belki o zaman Muhammed, senin putundan bir ses işitir,” dedi.

Ebû Cehil’in cevher ve yakut ile bezenmiş (altın ve gümüşten) yapılma bir putu vardı. Onu sırtına aldı. Götürüp, Efendimiz (s.a.v.) hazretlerinin önüne koydu. Ve orada putuna secde etti. Sonra da puta:
-“Ey ma’bûdum! Biz sana ibâdet ederiz ve sana yaklaşmaya çalışıyoruz. Bu Muhammed, sana (putlara) taptığımız için; bizi tenkit ediyor (bize ağır sözler söylüyor). Biz senden bize yardımcı olmanı ve Muhammedi tenkit edip ona (sövmeni) istiyoruz!” dedi.
Put hareket etmeye,. konuşmaya ve Efendimiz (s.a.v.) hazretlerinin aleyhinde kötü söz söylemeye başladı.
(Üzüntü ve kederden) bir şey, Efendimiz (s.a.v.) hazretlerinin kalbine girdi. Efendimiz (s.a.v.) hazretleri, Hazret- Hatîce annemizin evine döndü.
Çok az bir zaman geçmeden hemen kapı çalındı. Elinde kılıç olan bir genç içeriye girdi. Efendimiz (s.a.v.) hazretlerine selâm verdi. O genç:
-“Ya Resûlallah (s.a.v.)! Emret, senin emrini yerine getireyim!
dedi. Efendimiz {s.a.v.) hazretleri ona:
-“Sen kimsin?” dedi. 0:
-“Ben cinlerdenim!” dedi. Efendimiz (s.a.v.) hazretleri sordu:
-“Senin kuvvetin ne kadara ulaşır?” 0:
-“Allah’ın izniyle, Hirâ ve Ebû Kubeys dağlarını yerinden söküp (onları omuzlayıp) denize atmaya gücüm yeter!” Efendimiz (s.a.v.) hazretleri sordu:
-“Şu an nereden geldin?” 0:
~”Ben yedinci denizin adasındaydım. Cebrail Aleyhisselâm bana geldi ve;
-“Putun içine girip, Efendimiz (s.a.v.) hazretlerine ağır sözler söyleyen falanca Şeytana yetiş! ve hemen onu bu kılıçla öldür!” dedi. Bunun üzerine dördüncü kat yerde ona yetiştim ve onu öldürdüm, dedi. Efendimiz {s.a.v.) hazretleri ona;
-“Sen dön! Muhakkak ki ben düşmanımdan dolayı sadece Rabbimden yardım dilerim!” buyurdular:
O genç;
-“Ya resûlallah hazretleri benim sizden bir hacet ve dileğim var! dedi.
-“(Nedir o?)
-“Dileğim, senin dün (az önce) olduğun mekâna geri dönmendir. Onlar gidip bunu (Ebû Cehil’e haber verip) ikinci kere putları getirip senin yanında yine ona secde ederler!” dedi.
Ertesi sabah Efendimiz (s.a.v.) hazretleri, yanında Ebû Bekir Sıddîk (r.a.) hazretleri olduğu halde, o yere gitti. Ebû Cehil yanında putu olduğu halde yine geldi. Dün yaptığı gibi yaptı.
(Yani orada putuna secde etti. Sonra da puta:
-“Ey ma’bûdum! Biz sana ibâdet ederiz ve sana yaklaşmaya çalışıyoruz. Bu Muhammed, sana (putlara) taptığımız için; bizi tenkit ediyor (bize ağır sözler söylüyor). Biz senden bize yardımcı olmanı ve Muhammedi tenkit edip ona (sövmeni) istiyoruz!” dedi.
Put hareket etmeye, konuşmaya başladı. Put:
-“Lâ ilahe illallah Muhamrnedü’r-Resûlüllah- Allah’tan başka ma’bûd yoktur. Muhammed (s.a.v.) Allah’ın resulüdür…
Ben sadece bir putum! Ne kimseye fayda verebilir ve nede zarar!… Allâhü Teâlâ hazretlerini bırakıp bana tapanlara yazıklar olsun!” dedi.
Ebû Cehîf ve orada olanların hepsi bunu işittiler.
Ebû Cehil ayağa kalktı putunu kırdı. Ve;
-“Muhammedi Putları büyüledi!” dedi.
Bundan anlaşıldı ki, Allahü Teâlâ hazretleri, zahir olan her şeyde hakkı söyler. Lakin münafık ve kâfir olanlar bunu işitmezler.

İsmail Hakkı Bursevi(k.s.), Ruhu’l Beyan Tefsiri: 7/372-374.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Leave a Comment »

Pişmanlık……….

Posted by Site - Yönetici Mayıs 24, 2015

namaz

Pişmanlık……….

Rivayet olundu:
Melekler, bir kulun günahlanyla semâya yükselirler. O günahları Levh-i Mahfûz’a arzettiklerinde, o günahların yerinde hasenat (iyilik ve sevaplar) görürler. Melekler yüzü koyun secdeye kapanırlar ve derler ki:
-“Ey Rabbimiz! Sen biliyorsun ki; biz ancak onun işlediği amelleri yazdık!” Allâhü Teâlâ hazretleri buyurdu:
-“Doğru söylüyorsunuz! Lakin kulum günahlarına pişman oldu. Göz yaşlarıyla benden şefaatçi oldular; ben de onun günahını mağfiretimle yarligadım. Keremle ona muamele ettim. Ben keremde bulunanların en kerimiyim!
(Bu rivayet gösteriyor ki,);
1- İman,
2- Salih amel,
3- Ve hatalara karşı pişmanlık duymak;
4- (Ve günahlarından tövbe etmek; dünya ve âhirette kurtuluşa sebeptir…)
.
Kaynak : İsmail Hakkı Bursevi(k.s.), Ruhu’l Beyan Tefsiri: 7/398-399.
.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Leave a Comment »

Hikaye – Allah Sevgisi

Posted by Site - Yönetici Mayıs 24, 2015

Hariciler Kimdir ,Al-Hamdu-Lillah-by-Muslima78692-on-DeviantART1 copy

Hikaye – Allah Sevgisi

Mâlik bin Dinar (k.s.) hazretlerinden rivayet olundu:
Basra sahralarına girdim.
Birden Sa’dûn el-Mecnûn karşılaştım. Ona;
-“Halin nasıl (nasılsın)?” diye sordum. 0:
-“Ey Malik! Sabah ve akşam uzun bir sefere hazırlıksız ve azıksız olarak çıkmayı murad eden ve kullar arasında hükmeden âdil Rabbin huzuruna çıkarılacak olan kişinin hâli nasıl olur?” dedi.
Sonra da şiddetli bir şekilde ağlamaya başladı. Ona sordum:
-“Seni ağlatan nedir?” 0:
-“Vallahi! Ben, dünya hırsından ölüm korkusundan ve belâların gelmesinden dolayı ağlamıyorum!
Lakin ben, salih bir ameli kendisinde güzelce işlemeden geçen ömrüme ağlıyorum!” dedi.
Beni ağlattı! Vallahi, azık azlığı, kurtuluşun uzaklığı ve geçitlerin çetin oluşu beni ağlattı. Ve bundan sonra bilmiyorum cennette mi olacağım yoksa cehennemde mi!
Ben ondan hikmet dolu sözler işittim. Ona;
-“İnsanlar, senin deli olduğunu zannediyorlar?” dedim. O:
-“Ben deli değiliml Lakin Mevlâm’ın sevgisi kalbime ve içimdeki uzuvlarıma karıştı ve hatta etim, kanım ve kemiklerimin arasında akıp dolaştı...” dedi.
Sevgiliye Giden Yol

(Hafız k.s. hazretleri buyurdular:)
-“Leylâ’nın evinin yolunda, bir çok hatıralar vardır.
0 yola ayak tepmenin şartı mecnûn olmaktır.
Kervan yol aldı gitti.
Sen hâlâ uykudasın
Çöl senin önünde kaçıp gidersin.
Yolu kimden soracaksın; ne yapacaksın?.”
.
Kaynak : İsmail Hakkı Bursevi(k.s.), Ruhu’l Beyan Tefsiri: 7/397-398
.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Hikayeler, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Etiketler: | Leave a Comment »

Kâfirlerin Kur’ân-ı Kerime Efsâne Demeleri

Posted by Site - Yönetici Mayıs 17, 2015

Kur`an, kuran,coran,quran,Holly coran,islamic,muslim prayer,

Kâfirlerin Kur’ân-ı Kerime Efsâne Demeleri

Kitabüllâh nazil olduğunda,Kâfirler hep onu kınadılar.
Bunlar esatir, masal ve efsâneden ibarettir.” dediler.
Ondaki sözlerin hikmet ve nurundan mahrum kaldılar.
Böylece iman edemediler.

Mesnevî’de buyuruldu:
Ey oğul!
Kur’ân-ı kerimi sadece zahiri olarak görme!
Şeytan, Adem Aleyhisselâm’ı sadece toprak gördü (ve kâfir) oldu.

Kaynak : Mesnevî-Î Şerifi: Defter: 3. s. 162,
İsmail Hakkı Bursevi(k.s.), Ruhu’l Beyan Tefsiri: 7/328

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Leave a Comment »

Dünya Kimseye Kalmaz

Posted by Site - Yönetici Mayıs 16, 2015

Dünya Kimseye Kalmaz

Dünyâ ve Âhiret Misâli

Denildi ki:
Dünyâ ve âhiretin misâli, iki karısı olan bir adam gibidir.
Eğer ikisinden birini râzî ve memnun ederse; diğerini kızdırır.

Hikaye ( Dünya ve Ahiret)

Âbid`in biri, ölüm döşeğine düştü. Ve buyurdu:
Benim üzüntüm, âhiret yurdu, gam, keder, hatâlar ve günahlar üzerine değildir. Benim üzüntüm; uykulu geçirdiğim geceler, iftar günler ve zikrullah’tan gâfıl geçirdiğim saatleredir!

Dünya Kimseye Kalmaz

Ne güzel buyurmuşlar:
-“Ne Hızır Aleyhisselâm’in ömrü kalır!
Ve ne de İskender’in (Zülkarneyn’in) mülkü kaldı!
Şu alçak ve geçici dünyâ için;
Münakaşa etme! Ey Derviş!”
Dünya kalmaz; âhiret ise bakî ve daha hayırlıdır,..

Kaynak : İsmail Hakkı Bursevi(k.s.), Ruhu’l Beyan Tefsiri: 7/345.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Leave a Comment »

Allah Yolunda Yürümek.

Posted by Site - Yönetici Mayıs 14, 2015

Allah Yolunda hizmet,Yürümek.

Allah Yolunda Yürümek.

Ali bin Muvaffak (r.h.) hazretlerinden rivayet olundu. Buyurdular:
Senelerden bir sene mahmilin içinde haccettim.
Baktım, yayan yürüyenleri göndüm. Onlarla beraber yayan yürümek istedim. İndim. Onlardan birini mahmile bindirdim. Onlarla beraber yürüdüm….

Sahraya (çöle) ulaştık. Yoldan saptık. Ve uyuduk.
O gece rüyamda bazı cariyeler gördüm.
Ellerinde altından leğenler ve gümüşten ibrikler vardı. Yayan yürüyenlerin ayaklarını yıkıyorlardı. Sadece ben kaldım. Onlardan biri arkadaşına;
-“Bu da onlardan değil mi?” diye sordu. Diğer cariyeler:
-“Bu mahmili olan bir kimsedir!” dediler. O câriye;
-“Hayır! Belki bu da onlardandır! Çünkü bu adam, içinden yayan yürüyenlerle hacca yayan yürümek (devenin) mahmilinde yürümekten daha sevimlidir! (Hatta bunun için mahmilini bırakıp, yayan yürüyenlerle beraber yayan yürüdü)” dedi.
Bunun üzerine benim de iki ayağımı yıkadılar…
Onların ayaklarımı yıkamalarıyla beraber; gördüğüm bütün yorgunluk benden gitti. (Rahatladım.)

Günah Yükünü İndirmek İçin

Sahih ve sağlam bir itikâd ile bir veli (Allah dostlarından) biriyle yürüyenin hâli böylece olunca; Efendimiz (s.a.v.) hazretleriyle beraber yürüyen kişinin hâli nasıl olur?
Eğer Mekke kâfirleri ve Arap Müşrikleri, Efendimiz (s.a.v.) hazretlerini dinleselerdi ve kendisine indirilen zikre (Kur’ân-ı kerime) tabi olsalardı elbette (cehennem ateşinden ve küfürden) kurtulurlardı. Ve sirtlanndaki bütün yükleri (günahları) düşürüp indirirlerdi. Ve Firdevs cennetine yürürlerdi. Lâkin Allâhü Teâlâ hazretleri dilediğine hidâyet verir.

Kaynak : İsmail Hakkı Bursevi(k.s.), Ruhu’l Beyan Tefsiri: 7/340.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Leave a Comment »

Belâlar Mağfirete Sebeptir

Posted by Site - Yönetici Mayıs 8, 2015

Belâlar Mağfirete Sebeptir,caresizlik,

Belâlar Mağfirete Sebeptir

Dünyada kahr, celâl ve belâ’ya uğramak, gufrana sebeptir.
Kişinin (ibâdet ve taatiyle) nail olamadığı cennetteki derecelere; kişi, ancak uğradığı belâlar kaderince nail olur.
Haberde şöyle varid oldu:
-“Muhakkak ki cennette, havada asılı bazı makamlar vardır. Kuşun yuvasına girmesi gibi o makamlara da belâ ehli olanlar girerler. Belâ ehlinden başkası ona giremez.

Belâya Uğrayanlar

-“Muhakkak ki kişi, dini hasebince (belâya) mübtelâ kılınır. Eğer bir kişi, dininde salâbet (kuvvetli bir dinî itikad) sahibi ise, onun belâları şiddetli olur. Eğer kişi, dininde ince (ve zayıf) ise o da dini kaderince belâya uğrar. (Müslüman) bir kul, (yeryüzünde) günahsız olarak yürüyünceye kadar belâlara uğrar... “

Belâlar ilâhî Kamçıdır

Belâlar, Allâhü Teâlâ hazretlerinin kulları üzerinde kamçılarıdır. Kulları, dünyaya meyil etmesinler ve onunla meşgul olmasınlar diye… Kullar, bu kamçıların vurulmalarından dolayı Allâhü Teâlâ`ya doğru firar edip kaçarlar… (Allah’a sığınırlar…) Atın Karargâhına (ahırına) kaçması gibi… Karargâh olan diyar sadece âhirettir-

Hakikî Ümmet

Özetle- kim, musibetlerden ve belâlardan bir şeye uğrarsa; (iyi bilsin ki)’ güzel sonuç sabırdadır. Kişi, sabır ile hakiki ümmet-i merhumeden olur. Ve sabır iie kişi. Efendimiz (s.a.v.) hazretlerinin izine girmiş (ve yolunda yürümüş) olur.

Kaynak : İsmail Hakkı Bursevi(k.s.), Ruhu’l Beyan Tefsiri: 7/362/363.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Etiketler: | Leave a Comment »

Hikâye (Dünya ve Ahiret)

Posted by Site - Yönetici Mayıs 7, 2015

Hikâye (Dünya ve Ahiret)

Hikâye (Dünya ve Ahiret)

Bağdât’lı bir Kadı, vezîr gibi hizmetçi ve haşmetiyle külhanın bulunduğu bir sokaktan geçiyordu. Külhancı ortaya çıktı. Külhancı bir Yahudî olup, cehennem? sûretindeydi. Yüzü katran gibiydi. Etrafından sanki katran akıyordu. Külhancı Yahudî hemen gelip; Kadı efendinin atının yularından tuttu. Ve:
-“Ey Kadı Efendil Allâhü Teâlâ hazretleri, seni kuvvetlendirsin; Peygamberinizin; hadis-i
-“Dünya mü’minin hapsi ve kâfirin cennetidir!” şeriflerinin manâsı nedir?”
Görmüyor musun dünya senin için cennet oluyor. Sen Müslüman ve Muhammedi olduğun halde sanki cennette yaşıyorsun?

Dünya benim için bir hapishane!

Ben kâfir ve Yahudî olduğum hâlde sanki zindandayım?”
Halbuki hadis-i şerif bunun aksine delâlet etmektedir?” diye sordu.

Kadı efendi cevâp verdi, kendisi dünyanın fazıllarındandı:
-“(Ey külhancı!) Allâhü Teâlâ hazretlerinin bana vermiş olduğu dünya ziyneti, zenginliği ve haşmeti, Allâhü Teâlâ hazretlerinin cennette bana vaad ettiği nimetlere nispetle bir zindandır. Ve senin için hazırlanmış olan cehenneme nispetle burası da senin için bir cennettir…” dedi.

Kaynak : İsmail Hakkı Bursevi(k.s.), Ruhu’l Beyan Tefsiri: 7/344.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Hikayeler, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Etiketler: | Leave a Comment »

 
Takip Et

Her yeni yazı için posta kutunuza gönderim alın.

Diğer 563 takipçiye katılın