Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Archive for the ‘Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar’ Category

Pişmanlık……….

Posted by Site - Yönetici Mayıs 24, 2015

namaz

Pişmanlık……….

Rivayet olundu:
Melekler, bir kulun günahlanyla semâya yükselirler. O günahları Levh-i Mahfûz’a arzettiklerinde, o günahların yerinde hasenat (iyilik ve sevaplar) görürler. Melekler yüzü koyun secdeye kapanırlar ve derler ki:
-“Ey Rabbimiz! Sen biliyorsun ki; biz ancak onun işlediği amelleri yazdık!” Allâhü Teâlâ hazretleri buyurdu:
-“Doğru söylüyorsunuz! Lakin kulum günahlarına pişman oldu. Göz yaşlarıyla benden şefaatçi oldular; ben de onun günahını mağfiretimle yarligadım. Keremle ona muamele ettim. Ben keremde bulunanların en kerimiyim!
(Bu rivayet gösteriyor ki,);
1- İman,
2- Salih amel,
3- Ve hatalara karşı pişmanlık duymak;
4- (Ve günahlarından tövbe etmek; dünya ve âhirette kurtuluşa sebeptir…)
.
Kaynak : İsmail Hakkı Bursevi(k.s.), Ruhu’l Beyan Tefsiri: 7/398-399.
.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Leave a Comment »

Hikaye – Allah Sevgisi

Posted by Site - Yönetici Mayıs 24, 2015

Hariciler Kimdir ,Al-Hamdu-Lillah-by-Muslima78692-on-DeviantART1 copy

Hikaye – Allah Sevgisi

Mâlik bin Dinar (k.s.) hazretlerinden rivayet olundu:
Basra sahralarına girdim.
Birden Sa’dûn el-Mecnûn karşılaştım. Ona;
-“Halin nasıl (nasılsın)?” diye sordum. 0:
-“Ey Malik! Sabah ve akşam uzun bir sefere hazırlıksız ve azıksız olarak çıkmayı murad eden ve kullar arasında hükmeden âdil Rabbin huzuruna çıkarılacak olan kişinin hâli nasıl olur?” dedi.
Sonra da şiddetli bir şekilde ağlamaya başladı. Ona sordum:
-“Seni ağlatan nedir?” 0:
-“Vallahi! Ben, dünya hırsından ölüm korkusundan ve belâların gelmesinden dolayı ağlamıyorum!
Lakin ben, salih bir ameli kendisinde güzelce işlemeden geçen ömrüme ağlıyorum!” dedi.
Beni ağlattı! Vallahi, azık azlığı, kurtuluşun uzaklığı ve geçitlerin çetin oluşu beni ağlattı. Ve bundan sonra bilmiyorum cennette mi olacağım yoksa cehennemde mi!
Ben ondan hikmet dolu sözler işittim. Ona;
-“İnsanlar, senin deli olduğunu zannediyorlar?” dedim. O:
-“Ben deli değiliml Lakin Mevlâm’ın sevgisi kalbime ve içimdeki uzuvlarıma karıştı ve hatta etim, kanım ve kemiklerimin arasında akıp dolaştı...” dedi.
Sevgiliye Giden Yol

(Hafız k.s. hazretleri buyurdular:)
-“Leylâ’nın evinin yolunda, bir çok hatıralar vardır.
0 yola ayak tepmenin şartı mecnûn olmaktır.
Kervan yol aldı gitti.
Sen hâlâ uykudasın
Çöl senin önünde kaçıp gidersin.
Yolu kimden soracaksın; ne yapacaksın?.”
.
Kaynak : İsmail Hakkı Bursevi(k.s.), Ruhu’l Beyan Tefsiri: 7/397-398
.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Hikayeler, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Etiketler: | Leave a Comment »

Kâfirlerin Kur’ân-ı Kerime Efsâne Demeleri

Posted by Site - Yönetici Mayıs 17, 2015

Kur`an, kuran,coran,quran,Holly coran,islamic,muslim prayer,

Kâfirlerin Kur’ân-ı Kerime Efsâne Demeleri

Kitabüllâh nazil olduğunda,Kâfirler hep onu kınadılar.
Bunlar esatir, masal ve efsâneden ibarettir.” dediler.
Ondaki sözlerin hikmet ve nurundan mahrum kaldılar.
Böylece iman edemediler.

Mesnevî’de buyuruldu:
Ey oğul!
Kur’ân-ı kerimi sadece zahiri olarak görme!
Şeytan, Adem Aleyhisselâm’ı sadece toprak gördü (ve kâfir) oldu.

Kaynak : Mesnevî-Î Şerifi: Defter: 3. s. 162,
İsmail Hakkı Bursevi(k.s.), Ruhu’l Beyan Tefsiri: 7/328

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Leave a Comment »

Dünya Kimseye Kalmaz

Posted by Site - Yönetici Mayıs 16, 2015

Dünya Kimseye Kalmaz

Dünyâ ve Âhiret Misâli

Denildi ki:
Dünyâ ve âhiretin misâli, iki karısı olan bir adam gibidir.
Eğer ikisinden birini râzî ve memnun ederse; diğerini kızdırır.

Hikaye ( Dünya ve Ahiret)

Âbid`in biri, ölüm döşeğine düştü. Ve buyurdu:
Benim üzüntüm, âhiret yurdu, gam, keder, hatâlar ve günahlar üzerine değildir. Benim üzüntüm; uykulu geçirdiğim geceler, iftar günler ve zikrullah’tan gâfıl geçirdiğim saatleredir!

Dünya Kimseye Kalmaz

Ne güzel buyurmuşlar:
-“Ne Hızır Aleyhisselâm’in ömrü kalır!
Ve ne de İskender’in (Zülkarneyn’in) mülkü kaldı!
Şu alçak ve geçici dünyâ için;
Münakaşa etme! Ey Derviş!”
Dünya kalmaz; âhiret ise bakî ve daha hayırlıdır,..

Kaynak : İsmail Hakkı Bursevi(k.s.), Ruhu’l Beyan Tefsiri: 7/345.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Leave a Comment »

Allah Yolunda Yürümek.

Posted by Site - Yönetici Mayıs 14, 2015

Allah Yolunda hizmet,Yürümek.

Allah Yolunda Yürümek.

Ali bin Muvaffak (r.h.) hazretlerinden rivayet olundu. Buyurdular:
Senelerden bir sene mahmilin içinde haccettim.
Baktım, yayan yürüyenleri göndüm. Onlarla beraber yayan yürümek istedim. İndim. Onlardan birini mahmile bindirdim. Onlarla beraber yürüdüm….

Sahraya (çöle) ulaştık. Yoldan saptık. Ve uyuduk.
O gece rüyamda bazı cariyeler gördüm.
Ellerinde altından leğenler ve gümüşten ibrikler vardı. Yayan yürüyenlerin ayaklarını yıkıyorlardı. Sadece ben kaldım. Onlardan biri arkadaşına;
-“Bu da onlardan değil mi?” diye sordu. Diğer cariyeler:
-“Bu mahmili olan bir kimsedir!” dediler. O câriye;
-“Hayır! Belki bu da onlardandır! Çünkü bu adam, içinden yayan yürüyenlerle hacca yayan yürümek (devenin) mahmilinde yürümekten daha sevimlidir! (Hatta bunun için mahmilini bırakıp, yayan yürüyenlerle beraber yayan yürüdü)” dedi.
Bunun üzerine benim de iki ayağımı yıkadılar…
Onların ayaklarımı yıkamalarıyla beraber; gördüğüm bütün yorgunluk benden gitti. (Rahatladım.)

Günah Yükünü İndirmek İçin

Sahih ve sağlam bir itikâd ile bir veli (Allah dostlarından) biriyle yürüyenin hâli böylece olunca; Efendimiz (s.a.v.) hazretleriyle beraber yürüyen kişinin hâli nasıl olur?
Eğer Mekke kâfirleri ve Arap Müşrikleri, Efendimiz (s.a.v.) hazretlerini dinleselerdi ve kendisine indirilen zikre (Kur’ân-ı kerime) tabi olsalardı elbette (cehennem ateşinden ve küfürden) kurtulurlardı. Ve sirtlanndaki bütün yükleri (günahları) düşürüp indirirlerdi. Ve Firdevs cennetine yürürlerdi. Lâkin Allâhü Teâlâ hazretleri dilediğine hidâyet verir.

Kaynak : İsmail Hakkı Bursevi(k.s.), Ruhu’l Beyan Tefsiri: 7/340.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Leave a Comment »

Belâlar Mağfirete Sebeptir

Posted by Site - Yönetici Mayıs 8, 2015

Belâlar Mağfirete Sebeptir,caresizlik,

Belâlar Mağfirete Sebeptir

Dünyada kahr, celâl ve belâ’ya uğramak, gufrana sebeptir.
Kişinin (ibâdet ve taatiyle) nail olamadığı cennetteki derecelere; kişi, ancak uğradığı belâlar kaderince nail olur.
Haberde şöyle varid oldu:
-“Muhakkak ki cennette, havada asılı bazı makamlar vardır. Kuşun yuvasına girmesi gibi o makamlara da belâ ehli olanlar girerler. Belâ ehlinden başkası ona giremez.

Belâya Uğrayanlar

-“Muhakkak ki kişi, dini hasebince (belâya) mübtelâ kılınır. Eğer bir kişi, dininde salâbet (kuvvetli bir dinî itikad) sahibi ise, onun belâları şiddetli olur. Eğer kişi, dininde ince (ve zayıf) ise o da dini kaderince belâya uğrar. (Müslüman) bir kul, (yeryüzünde) günahsız olarak yürüyünceye kadar belâlara uğrar... “

Belâlar ilâhî Kamçıdır

Belâlar, Allâhü Teâlâ hazretlerinin kulları üzerinde kamçılarıdır. Kulları, dünyaya meyil etmesinler ve onunla meşgul olmasınlar diye… Kullar, bu kamçıların vurulmalarından dolayı Allâhü Teâlâ`ya doğru firar edip kaçarlar… (Allah’a sığınırlar…) Atın Karargâhına (ahırına) kaçması gibi… Karargâh olan diyar sadece âhirettir-

Hakikî Ümmet

Özetle- kim, musibetlerden ve belâlardan bir şeye uğrarsa; (iyi bilsin ki)’ güzel sonuç sabırdadır. Kişi, sabır ile hakiki ümmet-i merhumeden olur. Ve sabır iie kişi. Efendimiz (s.a.v.) hazretlerinin izine girmiş (ve yolunda yürümüş) olur.

Kaynak : İsmail Hakkı Bursevi(k.s.), Ruhu’l Beyan Tefsiri: 7/362/363.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Etiketler: | Leave a Comment »

Hikâye (Dünya ve Ahiret)

Posted by Site - Yönetici Mayıs 7, 2015

Hikâye (Dünya ve Ahiret)

Hikâye (Dünya ve Ahiret)

Bağdât’lı bir Kadı, vezîr gibi hizmetçi ve haşmetiyle külhanın bulunduğu bir sokaktan geçiyordu. Külhancı ortaya çıktı. Külhancı bir Yahudî olup, cehennem? sûretindeydi. Yüzü katran gibiydi. Etrafından sanki katran akıyordu. Külhancı Yahudî hemen gelip; Kadı efendinin atının yularından tuttu. Ve:
-“Ey Kadı Efendil Allâhü Teâlâ hazretleri, seni kuvvetlendirsin; Peygamberinizin; hadis-i
-“Dünya mü’minin hapsi ve kâfirin cennetidir!” şeriflerinin manâsı nedir?”
Görmüyor musun dünya senin için cennet oluyor. Sen Müslüman ve Muhammedi olduğun halde sanki cennette yaşıyorsun?

Dünya benim için bir hapishane!

Ben kâfir ve Yahudî olduğum hâlde sanki zindandayım?”
Halbuki hadis-i şerif bunun aksine delâlet etmektedir?” diye sordu.

Kadı efendi cevâp verdi, kendisi dünyanın fazıllarındandı:
-“(Ey külhancı!) Allâhü Teâlâ hazretlerinin bana vermiş olduğu dünya ziyneti, zenginliği ve haşmeti, Allâhü Teâlâ hazretlerinin cennette bana vaad ettiği nimetlere nispetle bir zindandır. Ve senin için hazırlanmış olan cehenneme nispetle burası da senin için bir cennettir…” dedi.

Kaynak : İsmail Hakkı Bursevi(k.s.), Ruhu’l Beyan Tefsiri: 7/344.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Hikayeler, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Etiketler: | Leave a Comment »

Hayvanlar da insanlar gibi birer ümmettirler.

Posted by Site - Yönetici Mayıs 6, 2015

Hayvanlar da insanlar gibi birer ümmettirler.

Hayvanlar da insanlar gibi birer ümmettirler.

Onlar da kendi lisanlanyla Allâhü Tealâ hazretlerini teşbih etmektedir:
Göklerde ve yerde bulunanlarla dizi dizi kuşların Allah’ı teşbih ettiklerini görmez misin? Her biri kendi duasını ve teşbihini (Öğrenmiş) bilmiştir. Allah onların yapmakta olduklarını hakkıyle bilir.” Nur süresi ayet 41

Şeyh Ahmed Gazâlî hazretleri. “Bütün ilimleri iki kelimede topladım.
Bunlar; Allah’ın emirlerine tazim, yarattıklarına şefkat etmektir.” Bu söz bütün evliya ve ulemâ tarafından beğenilmiş ve kabul görmüştür. Atalarımız bu güzel sözleri beğenmekle kalmamış, hayvanların bakımı, beslenmesi, barınması ve tedavisi için vakıflar bile kurmuşlardır…
Biz insanlara ve diğer mahlukata merhametli davranmalı ve onlara acımalıyız ki, melekler de bize acısınlar. Merhamet etsinler. Günahlarımızın affı için, tevbe ve istiğfar etsinler…

Sen yerde olana acı ki, gökteki (melekler) de sana acısın.” [Camiussağir c.l .s. 64.] buyurmaktadırlar. İnsanlara, hayvanlara ve bütün mahlukata merhamet etmeyen acımasız kişilere acınmaz…

Merhamet etmeyene rahmet olunmaz.” Camisssaığir c. 2. s. 546,
İnsanlara acımayana Allah c.c. rahmet etmez.” Camiusssağir c. 2, s. 546, Mahlûkatın efendisi olan insanları ve insanlar için Cenab-ı Allah’ın yarattığı varlıklara acımayan ve kalbinde merhamet taşımayan kişilerin, peygamberlerin, âlimlerin ve şehidlerin şefaatına nail olup İlâhî rahmete kavuşması çok zor…

“Günün birinde bir adam yolda yürüyordu. Susuzluğu arttı. Su ararken bir kuyu buldu, içine inerek (su) içti. Sonra (dışarı) çıktı. Ne görsün! Dilini çıkarıp soluyan bir köpek… Susuzluktan (yaş) toprak (Iar) ı yiyordu. Adam;
-Bana gelen susuzluğun benzeri bu köpeğe de ulaşmıştır; dedi ve hemen kuyuya indi. Mestine su doldurarak, sonra ağzı ile tutup yukarı çıkardı ve köpeği suladı. Allah onun için (bu ameli) şükür olarak kabul edip onu yargıladı (ona mağfiret etti.) Ashab (sordu): -Ey Allâhın Resulü, hayvanlar (ı bakıp korumakta) da bizim için bir ecir var mıdır? Dediler. Rasûlültah (s.a.v.) Hazretleri:
-“Her yaş (ayan) ciğer (sahibin) de ecir vardır.“buyurdular. Riyaz’us-Salihîn Hadis no: 126,

Hayvanlara iyilik yapan kötü insanların bile günahları af olunur:

“Günün birinde bir köpek, kuyu etrafında dolaşıp duruyordu. Susuzluk onu öldüreyazmıştı. Derken Israiloğullarfnın fahişelerinden biri. onu görüverdi. (Ayağından) mestini çıkardı, onun için mestiyle su çıkardı ve köpeği suladı. Buna karşılık o kadın bağışlandı.” Riyaz’us-Salihîn Hadis no: 126,

Bir kadın, ölesiye kadar hapsettiği bir kedi sebebiyle azap olundu da bu yüzden cehenneme girdi. Kediyi hapsettiği vakit; onu doyurmamış, su vermemiş, yerdeki, haşerâti bile yemeye bırakmamıştı.” Riyaz’us-Salihîn hadis No: 1597,

İslam Hukukunda “Hayvan Hakları” derlenip müstakil bir kitap hâline getirilerek, halkımızın ve ilim adamlarının istifadesine sunulmalıdır.
İslam hukukundaki. Hayvan Hakları görüldüğü zaman insanlar parmaklarını ısıracaklar. İslam dininin hayvanlara vermiş olduğu haklara baktıkça İslam dinine olan sevgileri artacaktır. Çünkü: “Bir çok hukuk sisteminin insanlara vermediği hak ve hürriyetleri, İslam hukuku hayvanlara vermiştir.”

Mütercim.
Kaynak :Dipnot –  İsmail Hakkı Bursevi(k.s.), Ruhu’l Beyan Tefsiri: 7/363-365.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Etiketler: | Leave a Comment »

İnsanlar Dört Kısımdır

Posted by Site - Yönetici Mayıs 5, 2015

İnsanlar Dört Kısımdır,ruhulbeyan tefsiri

İnsanlar Dört Kısımdır

Bilki insanlar, dinler konusunda dört kısımdırlar.

1 – Nefis ve ruhuyla Müslüman,
2– Şakiler görünen kâfir,
3– İman elbisesi içinde kâfir,
4– Şakâvet elbisesi içinde Müslüman…

Birincisi: Saadet elbisesi içinde nefsi ve ruhu mesûd olanlar.
Bunlar;
1 – Peygamberler,
2– Taat ve ibâdet ehli olanlardır…

İkincisi: Şakâvet elbisesi içinde nefsi şakî ve kâfir olan kimseler. (Zahiren ve bâtınan kâfir olanlar…) Bunlar;
1 – Kâfirler,
2– Büyük günahlara isrâr edenlerdir…

Üçüncüsü: Saadet elbisesine bürünmüş şakiler (kâfirler)dir. Bunlar:
1– Bel’âm bin Bâûrâ ,[Dinini dünya için satan, dünyalık için dini tahrif eden, dünya ehlinin keyfine göre fetva veren ve madde için hak ehline karşı çjkan bütün ilim ehli bu sınıfa girer.]
2– Bersîs , [Câhil sofular, sahte şeyhler, evliya olmadan evliyalık taslayanlar ve halkın dinî hislerini İstismar eden bütün sahtekârlar Bersis’in sınıfına girerler.]
3– İblîs’tir.

Dördüncüsü: Şakâvet elbisesi içinde saîd (imân ehli) olanlardır. İşlerinin (Müslüman olmalarının) başlangıcında imânlarını gizleme anında Bilâl, Suhayb ve Selmân (r.a.) hazretleri gibi… Sonra onlar da elbiselerini (görünüşlerini) takva ve hidâyet elbisesiyle değiştirdiler.

Saîd ve Şakinin Yaratılmasındaki Hikmet

Sual: Eğer sen desen ki: Allâhü Teâlâ hazretlerinin saîd ve şakî yaratmasındaki hikmet nedir? Ve (sonra da) Allâhü Teâlâ hazretlerinin;
-“Allah dilemiş olsaydı elbette onları hidâyet üzere toplardı;” ve;
Eğer Allah dilese hepinizi hidayette kılardı...”
Buyurmasının hikmet ve sebebi nedir?

Cevap: Deriz ki: Abdullah bin Ömer (r.a.) hazretleri buyurdular: -“Allâhü Teâlâ hazretleri, ezelde, mahlukatindan (yaratıklarından) falanca (kişinin) kendisine isyan edeceğini biliyordu. O kişinin istidadının saadet için sebkat etmemiş olmasından… O kişinin sabit olan eşyada istidadının icabı; onun üzerinde sebkat eden kazâ’ya göre Allâhü Teâlâ hazretleri onu şakî olarak yarattı…. Onun istidadı, Celâl işlerinin izhârıdır.
Sanki o istidad lisanıyla şakî olmayı istedi. Göklerde ve yerde olan şey.
1-Kâl,
2- Hâl,
3- İstidâd, lisanıyla AUahü Teâlâ hazretlerine (dua edip ondan) istemektedirler. Allâhü Teâlâ hazretleri her gün bir şe’ndedir… Allâhü Teâlâ hazretleri, feyiz verir ve (herkese) sabit ayanlardaki istidadlarına göre gaybî ilmi hasebince şakâvet ve saadet verir…

Noksan sıfatlardan münezzeh olan Allâhü Teâlâ hazretleri, ezelî ilmiyle (falanca kulunun da) kendisine ibâdet edeceğini bildiği için onu da saîd olarak yarattı. Yani onun istidadının icmâlî saadeti iktizâ edeceğini ve onun;
Rabbınız değil miyim!” (diye sorduğu vakit, onlar da:) “Belâ!” evet, dediler;
Kavl-i şerifıyle vaad edilen neş’eti insaniyyeti kabul edeceğini bildi. Onlardan sâdır olan bu icabet, onlarda bulunan ezelî saadete delâlet eder. Eğer bu onlarda bulunmamış olsaydı; teklîf ve hitabın onlara verilmesi de sahih olmazdı…
-“Allah dilediğini mahv ü isbat da eder ve ümm’üi-kitâb O’nun nezdindedir.”
Sen insanın, saîd ve şakî olduğunu bildiğin zaman (iyi bilirsin ki); saîd istidâd; bir kişiye ancak, bast halini (geniş, sevgi, Allah’ın emirlerini memnuniyetle yerine getirme ve feyzi ilâhîyi kabule hazır olma durumunu) gerektiren;
1 – Râzî olunan sözler,
2- Güzel fiiller,
3- Ve Ahlâkı hamide ile verilir….
Şakâvet istidadı ise, kabz hâlini (kapalı ve sıkıntılı olma durumunu) gerektirir… Bundan dolayı Allâhü Teâlâ hazretleri, habibi edibi Muhammed Mustafa (s.a.v.) hazretlerine; şakâvet ehlinden kendisine gelen eziyetlere sabır ve tahammül etmesini emretti….

Kaynak : İsmail Hakkı Bursevi(k.s.), Ruhu’l Beyan Tefsiri: 7/359-362.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Etiketler: | Leave a Comment »

Dünya Âhiretin Ekin Tarlasidır

Posted by Site - Yönetici Mayıs 3, 2015

Dünya Âhiretin Ekin Tarlasidır

Dünya Âhiretin Ekin Tarlasidır

Mesnevî-î şerifte buyuruldu:
Bu akıbeti gören herkes, daha mesut olurlar.
Mahsûl ümidiyle işe daha iyi sarılırlar.
Zira onlar bilirler ki dünya, mahşer ve âhiret için sakınanların (takva ehlinin) bir ekin tarlasidır.”

Âhiret Deve Katarı Gibidir

Mesnevî-î şerifte buyuruldu:
Bu cihan da devenin yünüdür…
Yünü tercih edersen, deven olmaz.
Deveye sahip olursan yünün de çok olur.

Bu iki beytin şerhi:

Yani develerin yünleri gibi olan dünyayı seçtin. Devenin yünü olan dünyayı devenin kendisi gibi olan âhiretin üzerine tercih ettin. Bu şekilde sen âhiretten mahrum olursun. Yünü tercih edenler, develerin kendisinden mahrum olduğu gibi… Develere mâlik olan deve sahipleri bunun hilâfınadir. Zira deve sahipleri için deve yün ve tüylerinin hiçbir değeri yoktur… (Çünkü o bunlara bolca sahiptir…)

Kaynak : İsmail Hakkı Bursevi(k.s.), Ruhu’l Beyan Tefsiri: 7/347.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Etiketler: | Leave a Comment »

 
Takip Et

Her yeni yazı için posta kutunuza gönderim alın.

Diğer 557 takipçiye katılın