Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KENZÜL ARŞ DUASI ve FAZİLETİ VE TÜRKÇE OKUNUŞU

Posted by Site - Yönetici Mayıs 28, 2009

Yazıyı büyültmek için duanın üzerine TIKLAYIN

kenzc3bcl-arc59f-duasc4b1-arapc3a7a-yazc4b1lc4b1c59fc4b1-ve-okunuc59fukenzc3bcl-arc59f-duasi-ve-fazileti-ve-tc3bcrkc3a7e-okunuc59fukenzulars1-copy1

Kenzül Arş Duası Arapça Yazılışı ve Okunuşu,KENZÜL ARŞ DUASI ve FAZİLETİ VE TÜRKÇE OKUNUŞU,kenzulars,2 copy

 

KENZÜL ARŞ  DUASI OKUNUŞU videoKENZÜL ARŞ DUASI ve FAZİLETİ VE TÜRKÇE OKUNUŞU


Peygamberimiz Hz. Muhammed(s.a.v)den rivayet edilmiştir.Şöyle buyuruyor……

-Cebrail bana dediki:“Ey Muhammed,kim ömründe bir kere bu duayı okursa,Allah´u Teala onu,kıyamet gününde yüzü ayın ondördü gibi parlak haşreder.

Hatta bütün insanlar onu,bir peygamber veya melek sanırlar.

Ben ve sen onun kabrinin üzerinde dururuz.

Ona hesapsız ve azapsız,üzerine binip Cennete girmesi için Cennetten bir Burak getirilir.

Sırat köprüsünden şimsek gibi geçer.

Onun günahı denizlerden suyundan,yağmurların damlasından,ağaçların yapraklarından,kumların adedinden,taşlardan daha fazla olsa bile,kendisine kabul olunmuş(nafile)hac ve bin umre sevabı yazar.

Korkan kimse olursa,Allah onu onu korktuğundan emin kılar.

Susayan kimse okursa,Allah onun susuzluğunu giderir.

Aç olan okursa,giyindirir,hasta okursa şifa verir,hastanın üzerine okunursa,hastalığından kurtulur,dünya ve yahut ahiret ihtiyaçlarından okursa Allah istediğini verir.

Bir düşmandan veya sultandan korktuğu için okursa,Allah onların şerrinden korur ve Allah´ın mahlukatından gelecek olan tüm zarar ve eziyetleri kendisine ulaşmaktan meneder.

Borçlu olan okursa,Allah onu,borcunu ödemeye muvaffak kılar,hiçbir kimseye muhtaç olmaz.

Eğer onu hasta olan yazan üzerinde taşırsa iyileşir.

Kadın taşırsa kocası ona ikram eder.

Cinden,insden ve şeytandan,sancı ve hastalıklardan emin olur.

Kayıp ise ailesine sağ,salim kavuşur: Bu duayı okuyan için cin, melek istiğfar ederler.

Ömrü bereketli olur.

Kim beş defa bu duayı okursa Peygamber Aleyhisselamı rüyasında görür

Kim ki Fatiha’yı,İhlas Suresi’ni,Kafirun ve Felak ve Nas Suresi’ni üç kere okuyup sonra da bu duayı okursa Allah onu karşılaştığı bütün varlıkların şerrinden korur ve her türlü hastalıktan,her zalimin şerrinden onu emin kılar ve bütün isteklerini verir.Kim ki okuduğu gibi onu yazıp üzerinde taşırsa ve kim ki başının altına koyup uyursa Allahü Teala o kimsenin malından çalınanı ve evinden kaçanı geri iade eder.Akan suya okursa su durur yahut yanan ateşe okursa ateş söner.Dağ üzerine okursa dağ paramparça olur.Kim ki iki rekat namaz kılıp her rekatında Fatiha ve bir de İhlas okuyup selam verdikten sonra bu duayı okursa dünya ve ahirete ait ne isterse tüm istediklerine nail olur.Bu duanın fazileti sayılamayacak kadar çoktur.(Nevadir-i Kaylubi’den alındı.)

VE ŞÖYLE OKUNUR

Bismillahirrahmanirrahim

La ilahe illellahül melikül hakkul mübin.

La ilahe illellahül hakemül adlül metin.

Rabbüna ve rabbü abainel evvelin.

La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez zalimin.

La ilahe illellahü vehdehu la serike leh,lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yümitü ve hüve hayyül la yemutü ebeden biyedihil hayru veileyhil masiru ve hüve ala küllü sey´in kadir.

Ve bihî nesteînü ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.

La ilahe illellahü sükran li ni´metih.

La ilahe illellahü ikaran bi rububiyyetih.

Ve sübhanellahi tenzihen li azametih..

Es´elükellahümme bi hakkismikel mektubi ala cenahi cibrile aleyke ya rab.

Ve bihakkismikel mektubi ala cenatubi ala cenahi cibrile aleyke ya rab.

Ve bihakkismikel mektubi ala cenahi mikaile aleyke ya rab.

Ve bihakkismikel mektubi ala cebheti israfile aleyke ya rab:

Ve bihakkismikel mektubi ala keffi azraile aleyke ya rab.

Ve bi hakkismikellezi semmeyte bihi münkeran ve nekiran aleyke ya rab.

Ve bihakkismike ve esrari ibadike aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi temme bihil islamü aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi telekkahü ademü lemma hebeta minel cenneti fe nadake fe lebbeyte düaehü aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi sitü aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi kavveyte bihi hameletel arsi aleyke ya rab.

Ve bihakkismikelmektubi fittevrati vel incili vezzeburi vel fürkani aleyke ya rab.

Ve bihakkismikeila münteha rahmetike ala ibadike aleyke ya rab.

Ve bihakki temami kelamike aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi ibrahimü fecealtennara aleyhi berden ve selamen aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi ismailü fe necceytehü minezzebhi aleyke ya rab.

Ve bihakkismikllezi nadake bihi hudü aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi deake bihi ya´kubü fe ra.dedte aleyhi basarahu yusufe aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi davüdü fe cealtehü halifeten fil ardi ve elente lehül hadide fi yedihi aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi deake bihi süleymanü fe a´taytehül mülke fil ardi aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi eyyubü fe necceytehu minel gammillezi kane fihi aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi isebnü meryeme fe ahyeyte lehül mevta aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi musa lemma hatabeke aletturi aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadetke bihi asiyetümraetü fir´avne fe razaktehel cennete aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi benu israfile lemma cavezulbahra aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihil hidiru lemma mesa alel mai aleyke ya rab.

Ve Bihakkismikellezi nadake bihi muhammedün sallallahü aleyhi ve selleme yevmel gari fe necceytehu aleyke ya rab.

Inneke entel kerimül kebiru.

Hasbünellahü ve ni´mel vekil.

Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.

Ve sallallahü ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi vesellem

Kenzül Arş duası ANLAMI…

Tercümesi:

Melik (kral), Hakk, Mübin Allah’tan başka ilah yoktur. Hakem, Adl ve Metin Allah’tan başka ilah yoktur. Bizim ve eski atalarımızın Rabbidir. Senden başka İlah yoktur. Sen arınıksındır. Ben zalimlerden oldum. Allah’tan başka ilah yoktur. Onun ortağı yoktur. Yönetim onundur. Övgüler onun içindir. Diriltir ve öldürür. O diridir ve ebediyen ölmez. Hayır onun kontrolündedir, dönüş onadır. Ve O her şeye gücü yetendir. Ve onunla yardım isteriz. İyilik yapmaya, kötülükten kaçmaya güç kuvvet sadece yüce ve her şeyi bilen Allah’tandır.

Nimetlere şükür olarak, ondan başka ilah yoktur. Rabblığının ikrarı olarak, ondan başka ilah yoktur. Yüceliğini arındırmak için, Allah noksanlıklardan arınıktır.

Ey Allahım! Ya Rabbi! “Cebrail’in kanadında yazılı ismin hürmetine, Mikail’in kanadı üzerinde yazılı ismin hürmetine, İsrafil’in alnında yazılı ismin hürmetine, Azrail’in avucunda yazılı ismin hürmetine, ve senin verdiğin Münker ve Nekir ismi hürmetine, ve kullarının sendeki sırları hürmetine, İslam’ı kendisiyle tamamladığın ismin hürmetine, ve Adem’in senden öğrenip cennetten indirildiği zaman kendisiyle sana seslendiği ve senin de kabul ettiğin ismin hürmetine, Şit’in sana seslendiği ismin hürmetine, arşı taşıyan melekleri kendisyle güçlendirdiğin ismin hürmetine, Tevrat’ta, İncil’de, Zebur!da ve Furkan’da yazılı ismin hürmetine, kullarına rahmetini sonsuza kadar ulaştırdığın ismin hürmetine, sözlerin tamamı hürmetine, İbrahim ateşe atıldığında hangi isminle sana seslendi de ateş soğuk ve selamet olduysa işte o ismin hürmetine, İsmail kesilirken hangi isminle seslendi de onu kesilmekten kurtardıysan işte o ismin hürmetine, İshak hangi isminle sana yalvardı da sen onun ihtiyaçlarını karşıladıysan işte o ismin hürmetine, Hud hangi isminle sana seslendiyse işte o ismin hürmetine, Yakup sana hangi isminle dua etti de sen onun gözlerini ve çocuklarını ona geri verdiysen işte o ismin hürmetine, Davut hangi isminle sana seslendi de sen onu yeryüzüne halife yaptıysan ve demiri onun elinde yumuşattıysan işte o ismin hürmetine, Süleyman hangi isminle sana dua etti de sen onu yeryüzüne kral yaptıysan işte o ismin hürmetine, Eyyüb hangi isminle sana seslendi de sen onu içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtardıysan işte o ismin hürmetine, Meryem oğlu İsa hangi isminle sana seslenip de onunla ölüyü dirilttiysen işte o ismin hürmetine, Musa hangi isminle sana seslendi de sen ona Tur’da hitap ettiysen işte o ismin hürmetine Firavunun karısı Asiye sana hangi isminle seslendi de sen onu cennette rızıklandırdıysan işte o ismin hürmetine, israiloğulları sana hangi isminle seslendiler de denizi geçirdiysen işte o ismin hürmetine, Hızır hangi isminle seslendi de onu suda yürüttüysen işte o ismin hürmetine, Muhammed SAV sana mağarada hangi isminle seslendi de sen onu kurtardıysan işte o ismin hürmetine” senden istiyorum. Hiç şüphesiz sen cömertsin, büyüksün. Bize Allah yeter. O ne güzel vekildir. İyilik yapmaya da kötülükten kaçmaya da güç kuvvet sadece yüce ve büyük Allah’tandır. Allah efendimiz Muhammed’e, ailesine ve arkadaşlarına destek versin, güvenliklerini sağlasın!

AMİN

Kenzü’l-Arş Duası Hakkinda Halis Ece hocamizin guzel bir yazisi

Muhaddis İmam Hâkim’in (rh.) Müstedrek’inde “Kenzü’l-Arş Duası” denilebilecek birkaç satırlık bir dua var. Sahih olduğunu belirtmiş. Fakat oradaki dua metni, internette dolaşan ve Nevâdir-i Kaylubi’den alındığı söylenen Kenzü’l-Arş Duası kadar uzunca değil.

“Kenzü’l-Arş (Arş’ın hazinesi) Duâsı” nedir?

“Kenzü’l-Arş Duâsı”; başta peygamberler hakkı ve hürmeti için… Büyük meleklerin hakkı ve hürmeti için… “Besmele” hakkı ve hürmeti için… Ve Fatiha sûresinden başlayıp Kur’ân’ın sûre-i celîlelerinin tamamının ilk âyetlerini zikrederek, sûrelerin hakkı ve hürmeti için… Kur’ân’daki kelime ve hecâ harflerinin hakkı ve hürmeti için… Peygamberlerden büyük meleklere ve büyük zatlara kadar bütün muhterem zatların hakkı ve hürmeti için… İnsanoğlunun ve melâikenin muhtelif hâl ve sıfatları esnasında zikrettikleri Allah’ın isimleri hakkı ve hürmeti için Allah’tan af, mağfiret ve çok geniş bir çerçeve içinde ihtiyaçlarımızın karşılanmasını isteyen geniş, faziletli ve tesirli bir duadır.

Hz. Ali (r.a.) tarafından tertip edildiği ve Ehl-i Beyt tarîkıyla rivayet edildiği tahmin edilen ve aslı Kur’ân’dan alınmış bulunan bu duâ, Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevi (k.s.) hazretlerinin Mecmuâtü’l-Ahzâb’ında geçiyor. Bu da bizim için duânın sıhhati ve okunabilirliği bakımından yeterli bir delil sayılır.

Duânın başlangıç kısmı Allah Teala’nın Erhamü’r-Râhimîn, Hannân, Mennan, Bedîü’s-Semâvâti ve’l-Arz, Zû’l-Celâli ve’l-İkrâm isimlerine ve Mevlâmızın Kerîm zâtını zikre tahsis edilmiş. Bu yüce isimlerin şefaatiyle özrümüzün kabûlünü, ihtiyaçlarımızın giderilmesini, isteklerimizin verilmesini, günahlarımızın bağışlanmasını istiyoruz. Günahları Erhamü’r-Râhimîn olan Allah’tan (c.c.) başka hiç kimsenin bağışlayamayacağını dile getiriyoruz.

Duâda daha sonra aynı dilek ve isteklerimizi Hz. Âdem (a.s.) ve Hz. Havva (r.anha), Hz. Nuh (a.s.), Hz. Musa (a.s.), Hz. İsa (a.s.), Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) hürmetine, Cebrail (a.s.), Mikâil (a.s.), İsrafil (a.s.), Azrail (a.s.) hürmetine, Bismillahirrahmânirrahîm ve Elhamdülillahi Rabbi’l-Âlemîn hürmetine, Elif-lâm-mîm ile başlayan Bakara sûresi, Elif-lâm-mîm ile başlayan Âl-i İmrân sûresi hürmetine, Nisâ sûresi, Mâide sûresi, En’âm sûresi, Elif-lâm-mîm-sâd ile başlayan A’râf sûresi, Enfâl sûresi, Tevbe sûresi, Elif-lâm-râ ile başlayan Yûnus sûresi, Elif-lâm-râ ile başlayan Hûd sûresi, Elif-lâm-râ ile başlayan Yûsuf sûresi, Elif-lâm-mîm-râ ile başlayan Ra’d sûresi, Elif-lâm-râ ile başlayan İbrâhîm sûresi, Elif-lâm-râ ile başlayan Hicr sûresi, Nahl sûresi, İsrâ sûresi, Kehf sûresi, Kâf-hâ-yâ-ayn-sâd ile başlayan Meryem sûresi, Tâhâ sûresi hürmetine ve devam ederek sıra ile Kur’ân’ın yüz on dört sûresinin her birisinin ilk âyetlerini zikri içine alarak bu sûrelerin ve âyetlerinin şefaatleriyle Cenâb-ı Hak’tan af ve bağışlanma talebini ihtiva ediyor.

Sûrelerin ardından Rasûlullah Efendimiz’e (s.a.v.) nâzil olan Kur’ân’ın yirmi dokuz harfinin her birisini isim isim zikrederek bu harflerin hürmetine af, mağfiret ve ihtiyaçlarımızla ilgili isteklerimizi Allah’a arz eden duâ metni, daha sonra yüz yirmi dört bin peygamber (aleyhimüsselâm) hürmetine, insanlığın atası Hz. Âdem ve Hz. Havva hürmetine, dört büyük meleklerin hürmetine, Kerrûbîn ve Hamele-i Arş melekleri hürmetine, yedi kat gökyüzü ile yedi kat yeryüzü ve bu mülklerde bulunan melekler hürmetine bağışlanma dileğini tazammun ediyor (içeriyor).

Ardından Allah Teala’nın isimlerini farklı bir açıdan ele alan duâ metni, bu isimlerin hepsiyle bağışlanma ve af talebini dile getiriyor. Burada göze çarpan bir orijinallik şudur: Allah’ın (c.c.) isimlerine isim isim yer vermekten ziyade, bu yüce isimleri kendilerine sığınılma halleri ile ele alıyor. Ardından peygamberlere ve vahye tâbi olan ve istikamet üzere bulunan muhterem zatların hürmetine istek ve dileklerimizi Cenâb-ı Hakka arz ediyor.

Kur’ân’dan ve hadislerden alınan bu duâ metnini, sıkıntılı hallerimizde, günahlarımızdan af ve bağışlanma isteğimiz ve ihtiyaçlarımızın giderilmesini şiddetle arzuladığımız her an, Erhamü’r-Râhimîn olan Rabbimizin rahmet ve re’fetine sığınmak için okuyabiliriz.

.

1.406 Yanıt “KENZÜL ARŞ DUASI ve FAZİLETİ VE TÜRKÇE OKUNUŞU”

 1. ebru said

  bu duayı inancı ve imanı benden katkat ustun bir arkadaşım benım çok sıkıntılı olduğum bir anda önerdi msnden yazışırken duanın adını yazdı ve oku dedi.
  okudum son cümlelere gelmedim ki burnuma çok hoş bir bahçelerde yetiştirilen aslan ağzı çiçeği kokusu burnuma geldi biran hafiflediğimi hissettim.Ve 2 REKAT namaz kıldım yine okudum yine aynı koku…
  şuan şaşkınlık ve huzur içindeyim…
  Herkes okusun…
  ALLAH CC kabul etsin.

  Liked by 2 people

 2. ugurrr said

  bende türkçesini okuorum allahımyardım etsin inş bu sıkıntıdan benide kurtaracak teşekkür ederim paylaştıgınız için allah dualarımızı kabul etsin

  Liked by 1 kişi

 3. sema said

  siteyi yapanlardan allah razı olsun çok güzel olmuş bilgileriniz için teşekkürler
  SAYGILLARIMLA
  SEMA

  Liked by 1 kişi

 4. çok güzel emeği geçenlerden CENABI ALLAH ( C.C. ) RAZI OLSUN
  ali karapatlak . KAHRAMANMARAŞ

  Liked by 1 kişi

 5. Mert Subulur said

  “Ve bihakkismikel mektubi ala cenatubi ala cenahi cibrile aleyke ya rab.”

  Eğer doğru baktıysam latin harfleri olan ksım da yukardaki kısım fazla yazılmış.

  Beğen

 6. neslihan said

  bende birgün bir küçüğümden bu fuanın hikmetini duymuştum ama arkadaşlar kenzül arş duasının diğerini yani 4 kere ark ark okuduğunuz da ne niyetle okursanız tabi kötü dilekler hariç allah cc kabul göreceğine inandığım bir dua ve tecrübe ettim inanın ki çook samimi ce size söylüyorum kabul oldu allahım hepimizin yar ve yardımcısı olun düm dilek kapılarınız açılsın

  Liked by 1 kişi

 7. gariban said

  Selamünaleyküm kardeşlerim sizden ricam bu garip kardeşinizi içinde okurmusunuz o kadar sıkıntılarım var ki çok bunaldım banada dua edermisiniz RABBİM okuyandan da okumayanda razı olsun
  YARABEL ALEMİN HER DAİM YAR VE YARDIMCIMIZ OLSUN SELAM VE DUA İLE

  Beğen

 8. nazik said

  selamün aleyküm neslihan kardeşim kenzül arş duasının diğerini yani 4 kere arka arkaya okuduğunuzda duanız kabul olur demişsinya onun açılımını yazarmısın anlayamadım ALLAH’a emanet olun kardeşim SELAM VE DUA İLE

  Beğen

 9. GÜNAY TÜRKOĞLU said

  SELAMÜN ALEYKÜM ÜMMEDİ MUHAMMED İNŞAALLAH KENZÜL ARŞ DUANIN HÜRMETİNE RABBİMİN RIZASINI KAZANIRIZ ELHAMDÜLİLLAH.

  Beğen

 10. merve demir said

  selamun aleykum bu duayı daha once bılmıyordum kardesımın tavsiyesı uzere okudum cok sıkıntıdaydım iki rekat namaz kılıp okudum duamın kabul olması ıkı dakıka surdu cok şaşırdım şimdi hergun 7 defa okuyorum butun kotuluk ten koruyor benı cok huzurluyum okumayı allahım sizlerede nasıp etsın A.EO.L

  Beğen

 11. osman said

  tüm emeği geçen arkadaşlardan allah razı olsun 2 haftada ezberledim başta çok zor gibi ama çok basit zaten okuyan kişiye dua faziletini gösteriyor insanın kalbi okuma iştahı açılıyor tüm din kardeşlerine tavsiye ederim

  Liked by 1 kişi

 12. selamun aleyküm ben bu duayı sırf allah rızası için okudum hakkımızdan hayırlısı inşallah… allah bütün mümin kardeşlerimizi affetsin.. selametle kalın inşallah

  Liked by 1 kişi

 13. kader said

  ben yıllardır buduayı okuyorum ve cok faydasını gordum sizden tek ricam buduayı okuduktan sonra allah butun ayrı kalan anne ve yavrularını birbirine kavuştursun dermisiniz allah razı olsun her okuyandan ve soyleyenden

  Liked by 1 kişi

 14. günahkar said

  selamun aleyküm kardeşler yoluna emrine kurban olduğum rabbim bişey dilerde onda hayır olmazmı kul daralır rabbim sebebler ihsan eder rabbimin o daraltmasındada hikmetler gizlidir belki biz zatını unuttuk o kendini bize hatırlattı emrine şükürler olsun kardeşlerim sizden ricam şu aciz günahkar kardeşinize ve cümle inanan kardeşlerime son nefes için dua edermisiniz rabbim sizin ve bu mübarek duanın hatırına bizleri affeylesin inşaallah selam ve dua ile

  Liked by 1 kişi

 15. mehmet kemal demir said

  selanın aleyküm siteyle ilgilenenler bu dua benim hayatımın bir parçası her ne zaman sıkıntıya düştüysen tayin için daraldıysam türlü dünya meşgalelerinden insanlardan yana kötülüklerine karşı okuduysam her sınavdan önce okuduysam çalışıp tevekkül ederek yaradandan bu dua ile istediysem sonucu hep olumlu çıktı aynı gün içinde tesir etti.sizde okuyun mutlaka 2 rekat hacet namazı kılın her rekatında fatiha ve ihlası okuyun 2 rekat oturuşta ayetel kursiyi okuyun daha sonra selam verip 3 kere fatiha 3 kere ihlas 3 kere nas 3 kere felak 3 kere kafirunu okuyup ardından bu duayı hem arapça okuyun sonra türkçe sini okurken gözlerinizden yaş ister istemez o ilahi huşu içinde gelecek ellerinizi açıp yaradandan dileklerinizi dileyin özellikle saban şafak vakti yaparsanız daha etkili ve çabuk oluyor daha o gün içinde öyle akıl almaz şeyler oluyorki sanki herkes sizin o dileklerinizin olması için vesile oluyor her şey önünüze va ayağınıza geliyor inanan kalble yaılan dua helede özel gün ve zamanlarda şafak vakti yapılırsa kesinlikle oluyor kardeşlerim benim her sıkıştığımda güç bir işle karşılaştığımda okuduğum dua budur ve okumadan öncede 2 rekat namaz kılın tevbeyi istigfarı okuyun trrtemiz olun öyle ananızdan doğduğunuz gibi günahsız olarak okuyun ve bu teevbede verdişğiniz birdaha günah işlememe sözünü de hayatın akışı içinde tutun bakın hayatınızda bu dua sayesinde neler değişecek hangi hikmetler sizi bulacak bu duayı okuduğum vakit bir gün makamımda otururken bir ak sakallı ihtiyar geldi ben hacca gideceğim sizi rüyamda gördüm sizden helallik almam lazım dedi.bende akşamki okuduğum bu duayı anımsayarak gözlerimden yaş geldi kendisine helallik alıp helallik verdim birde bu duayı fotokopi ile o an cebimde idi çoğaltıp verdi bu dua ile bene dua et hacerül esvette ve tahafta oku ve üzerinde taşı dedim adam gitti hacdan dönünce ziyaretine gitmeyi düşünüyorum.hayatımda bir çok dileğim bu duayla kabul oldu mail adresim mehmet0378@hotmail.com bu adresten mail ile sorarsanız aklınıza takılanı paylaşmak isterseniz bir müslüman kardeşim olarak bekliyorum allah cüle dara düşenlerin duasını bu duayı okuyanların duasını kabul etsin amin

  mehmet0378@hotmail.com

  mehmet kemal demir

  Liked by 1 kişi

 16. aylinç said

  selamlar
  size neler anlatıcam ve nasıl başlıycam bilemiyorum.Çok sıkıntıda ve dardaydım bundan 3 yıl veya 4 yıl önce bu duayı çaresizce YÜCE RABBİME yalvararak okuyup duruyordum Çok çok çok okudum.Hemde ağlıyarak.Hemde anlamını bu kadar detaylı bilmeden okuyordum.Bir gece perşembeyi cumaya bağlıyan gece hala ellerim titrerkurban bayramının 3 gecesiydi ve bu duanın içinden peygamber efendimiz bebek gibi doğdu .Rüyamda gördüklerim sanki gerçekti capcanlıydı daha neler gördüm kelimeler yetmez İnanın Allah o kadar büyük ki o kadar yüce ki ben bunu yaşadım.Hala vücudum titrer .Öğle güzel ki bu dua gerçeğinde ötesinde. Allaha sığının sadece ona sığının ve yönelin o zaten sizin için en doğrusunu bilir ve Hayır allahtandır.

  Liked by 1 kişi

 17. bu duayı yazandanda okuyandanda ALLAH razı olsun RABBİM işini gücünü rastgetirsin.amin

  Beğen

 18. semra geus said

  bende yeni tanıştım bu duala allahım hepimizin duasını kabul eder inşallah selamlar

  Beğen

 19. yiğit said

  allah razı olsun kı boyle bır sıte kurupta bızı gafletten uyandırdıgınız ıcın mehmet kardesımız ne guzel ozetlemıs allah razı olsun kardesım senın yazdıklarını yazdım a.e.o

  Beğen

 20. önder said

  selamuün aleyküm dostlar.yorumlarınızı inceledim ve dedimki yarab islam dini ne kadar muhteşem bir din insanları ne muhteşem bir hale getiriyor.hepinizden allah razı olsun mevlam dualarınızı kabul buyursun inş. Banada rüyamda söylendi bu dua daha önce bilmiyodum.bir kaç gün önce gece bu siteyi arayıp buldum ve duanın türkçesini okuduğumda inanılmaz mutlu oldum. hepiniz allaha emanet olun saygılar. önder çakmak

  Beğen

 21. semra geus said

  önder kardeşim böyle güzel bir rüya görmeyi allah hepimize nasip etsin keşke bende görsem dua edermisiniz bu kardeşinize

  Beğen

 22. önder said

  semra kardeşim dualarımız hepimiz için ,mevla sana daha güzelini nasip etsin sende bize dua edersin inşallah.

  Beğen

 23. nur şahin said

  bu duayı öncede biliyordum şimdide hastahanede olan babam için okuyorum ve herkesten babam için dualarını bekliyorum inşaallah dualarınızdan eksik etmeyin

  Beğen

 24. satı said

  çok sevdigim bir dua inşalllah ezberlemekte nasip olur Alllah herkezin yardımcısıdır. bende bu duanın çok faydasını gördüm,İNŞALLLAH ALLLAHIM HERKEZİN DUALARINI KABUL EDER.

  Beğen

 25. yorgun said

  arkadaşlar bu duayı 2 rekat namazdan sonra 3’er fatiha ,hlas nas felak ve kafirundan sonra 1 kezmi okuyacağız ? bilgilendirirseniz sevinirim.

  Beğen

 26. CANAN said

  bu duayı rüyasında arkadaşım okuduğunu ve bana verdiğini görmüş ve ben o zamanlar çok sıkıntılıydımama arkadaşımla paylaşmamıştım sıkıntımı ta karsta bu arkadaşım.arkadaşım rüyayı gördüğü sabah bana eposta atmış bu dünya ve ahiretle ilgii dileğin varsa sıkıntın varsa oku arkadaşım die.her namazımın sonunda okudum ve dileğim oldu ALLAHIM sana şükürler olsun tam ümidimi yitirmişken bana ışık oldu.yeter ki gönülden dileğin RABBİM her kulunun makbul duasını kabul eylesin.

  Beğen

 27. Serap y. said

  Arkadaşlar yorumları okuyunca bende canlı şahidi olarak anlatmak istedim. Bu sureyi bilirdim ama önemini hiç bukadar anlamamştım taki 5 yıl önce ablam hastanede yatana kadar. ameliyat sonrasi akciger enfeksiyonu kapmiş ve yogun bakimda yatıyordu doktorlar ogun bana umit yok artik son günleri hazırlıklı olun dediginde dünyam yıkıldı günlerce yogunbakımın kapısında sabahlamıstım. Artık isyan ediyordum. Aynı gün ziyarete gelen bir akrabamız bana bu sureni fotokopisini uzatti bak serap bunu 7 kere oku rabbimden dile birde kisa bir sure kazılmıstı kenarına bunu da 41 kez oku ama kimseyle konusma sadece dilegini Allahtan iste dedi. o gece yogunbakimin kapisinda saat gecenin 12 si oldugunda herkez uyudugunda abdest aldim sabah ezanına kadar kendimden gecmisim aglayarak resmen duayla bütünlesmistim. o gece hiç uyumadım ve sabah saat 9 gibi yogun bakimin igrenc kücük sürekli acılan ölüm haberi vren o camı acıldı ablamın icmini söyleyerek yakınları burdamı dediginde dondum öldü diyicek sandım ve aldıgım haber bana bu duanın ve Allahın mucizesini yaşattı ‘gözünüz aydın hastanızı odaya cıkartıyoruz kurtuldu’ dedi inanın o an Allahıma nasıl sukrettim bilemiyorum. Ben bu duanın mucizesini yaşadım ve herkezede anlatım imanla ve inancla okusun diye. Namazla yada surelerle etkilimi bilmiyorum ama inancim gercekten yürekle istiyerek yakararak okumak. Ben genede sizlere bana söylendigi gibi aktarayım o bahsettigim ufak sureyide adını bılmedıgımden burada yazacagım umarım vesile olurda size bir faydam dokunur. önce Rabbimin izniyle tabiki. Bana söylene 3 ila 7 gün aralıksız okunmasıydı ama benim dilegim ilkinde gerceklesti. Kenzul arş süresini okuyun ve üstünede 41 kez bu süreyi ” Eüzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kahiru, ya kadiru, ya zahiru, ya batınu kavlühülhakku velehül mülkü yevme yenfehu fissüri alimül-ğaybi veşşahadeti ve hüvel hakimül habir”
  Öncelikle bu kısa sürenin adını ve icerigini bilmedigimden bilenler varsa yanliş telavuzum olduysa yazarken kusurum olduysa affola ama inanın ben mucizeyi yaşadım. size faydam olurda carenizin derdine vesile olursam ne mutlu bana ama bir ricam olurda faydasını görürseniz bu nacizane bu kulada dua edip muradini ver derseniz cok sevinirim.Allah yar ve yardımcınız olsun…

  Liked by 1 kişi

 28. yüksel said

  Rabbim hepimizin duasını kabul etsin. zorda olanlanlara yardım etsin.bu gecenin hatrına inşallah.amin.

  Beğen

 29. PINAR said

  türkçe sini okurken gözlerinizden yaş ister istemez AKIYO YEMİN EDERİM ÖLE GÜZEL Bİ DUA Kİ
  OKUYUN OKUTUN BENCE

  Beğen

 30. Mehtap said

  Selamun Aleyküm Mümin Arkadaslar !
  Suanda soktayim ve sizinle hemen paylasmak istedim yasadigimi…
  Tesadüfen bu siteye girdim ablam bu Duayi kesin oku demisti bana, bende suan SIKINTIDA oldugum icin okudum ama inanarak, agliyarak yalvararak haykirarak okudum cok icten okudum, ve ayni gün icinde yasanan Mucizelerle karsilastim elim ayagim titrediiii
  Sükür ettim, Elhamdullilah
  hergü okuyucam lütfen herkes okusun, bilmeyenlere bildirsin !
  Allaha emanetsiniz

  Beğen

 31. yorgun said

  arkadaşlar bazı sitelerde bu duanın uydurma olduğu yazıyor. Bu kadar anlamlı bir dua nasıl uydurma olabilir…

  Beğen

 32. emrah said

  selam alahın rahmeti sizlerin ve bizlerin üzerine olsun inanın arkadaşlar benim başmda çok kötü bir bela vardı bu duvayı 2 rekatnamaz kıldım duva okuyarak okudum 3 gün demdi kurtldum beldan ham olsun allah sizlerde tavsiye ederim arkadaşlar

  Beğen

 33. AYŞE İMAMOĞLU said

  Allah razi olsun hepinizden Allah dualarınızı kabul etsin Kenzul arş duasını hep okuyorum faydasınıda görüyorum allahıma çok şükürler olsun.din kardeşlerimden çoook rica ediyorum bu duayı benim için okuyup dua edin ne olur yalvarıyorum.Çünkü sınava girecem bu sınavı kazanmam lazim çoooook önemli. dualarınızı bekliyorum Allah razi olsun dualarınız kabul olsun AMİN…AMİN…AMİN AYŞE İMAMOĞLU

  Beğen

 34. Merve Ö. said

  Bu duayı kendi dileklerimizin yanında tüm müslüman kardeşlerimizin ve tüm insan kardeşlerimizin iyilikler ve güzelliklerle olması içinde okuyalım lütfen. Bu dua hazine gibi gerçekten çok etkili. İnsanların bir yudum huzur aradığı günümüzde taze bir soluk gibi. Eğer sıkıntılarınız, sorularınız varsa http://www.gonulsohbetleri.net adresine yazarak bir fikir alabilirsiniz.

  Beğen

 35. Erman said

  Umarim herkez okur ve herkezin dilekleri kabul olur, dualari kabul olur… Bende cok inaniyorum ve inanarak hergun 4 defa okuyorum, her gun inanarak bikmadan usanmadan bu guzel duayi okuyorum ve okumaya devam edecegim… Su anda 16 gun oldu fakat kac gun olursa olsun ve umarim yuce Allahim dualarimi, dileklerimi kabul ettiginde dahi hergun okumaya devam edecegim… Insana huzur ve inanc veren bir dua…

  Beğen

 36. merve A. said

  bende bu duayı devamlı okuyorum.ve çok inanıyorum.allahım hepimizin dünya ve ahirete dair tüm dileklerimizi kabul etsin inşallah.

  Beğen

 37. Erman said

  Amin Merve arkadasim amin…

  Beğen

 38. reyhancan said

  bu duayı gözyaşları içinde hergün okudum ve tüm sıkıntılarım dileklerim kabul oldu allahıma nekadar şükretsem azdır halada hergün okumaya devam ediyorum ve tüm mümin kardeşlerime okumalarını tavsiye ederim.

  Beğen

 39. meryem said

  slm ben bu duayı duydum ve internetten araştırdım ve buldum öyle güzelki anlamı müttiş ben ofiste fırsat buldukça okuyorum en çok etkilendiğim azrailin avucunda yazılı ismin hürmetine .yani neler ögrenmiş olduk fazileti haricinde

  Beğen

 40. elif said

  allahım şu an o kadar ihtiyacım varki yardım et allahım

  Beğen

 41. seda said

  selamun aleyküm arkadaşlar çok sıkıntım var benim içinde okuyup bağişlarmısınz selametle kalın

  Beğen

 42. elif said

  inanın mahkemem vardı allah okadar büyükki o yüce rabbim allah herkesin yardımcısı olsun herkes okusun ama herkes

  Beğen

 43. UĞUR ARSLAN said

  BEN DAHA BÖYLE FAZİLETLİ Bİ DUA NE GÖRDÜM NE DE İŞİTTİM

  Beğen

 44. korfator said

  Kaynağı belli olmayan bir duadırki,Kur’an’daki ve Sahih Hadis’teki duları ikinci sıraya düşürdüğünden okunması kasten tavsiye edilmiştir.
  İnsan ruhunun gıdası Kur’an’dır.

  Beğen

 45. zerrin said

  arkadaşlar bu siteyi yeni görüyorum hemen hemen herkesin yorumunu okudum Allah razı olsun hepinizden bu duayı bende duynuştum yanlız hiç okumadım okumayı düşünüyorum bu aralar çok sıkıntıdayım ve inanarak okuycam inşallah benim dileğim niyetim kabul olur hepimixzin Allahın duası hepimizin üzerinde olsun

  Beğen

 46. mehmet said

  Cok Faziletli Dua

  Beğen

 47. sevgi bozkurt said

  çokkkkkkkkkkkkkkkkkkk güzel dua allah herkezi duasını kabul edsin

  Beğen

 48. emre said

  arkadaşlar dar zamanınızda okudugunuz gibi rahat oldugunuz günde okuyun daha çok faydasını göreceksiniz .allah bu duayı hergün okumayı nasip etsin.

  Beğen

 49. sevda said

  okadar çok faydasını gördümki buduanın hergün okumaya devam edin faydasını göreceksiniz her okumamda inanırmısınız arkadaşlar aglıyorum Allah a onun yoluna biradım daha yaklaşıyorum herşeyn bu fani dünyadan ibaret oldunu bilirdim ama bu dua sayesinde gerçek yaşamın ne oldunu öğrendim rabbime şükürler olsun ki beni dogru yola yönlerdirdi rabbim bütün kullarına bunu nasip etsin isyan eteyin arkadaşlar zamanı geldimi rabbim isteklerinizi veriyor herşeyn bir zamanı var ben size ögüt vermek istemiyorum ama kulanıza küpe olsun Allah a emanet olun arkadaşlar….

  Beğen

 50. mert said

  Çok güzel bir dua.Yüce Rabbim herkesin yardımcısı olsun.Bu güzel duayı yeni öğrendim hergün okuyorum.
  Sizlerden ricam kendiniz için okurken bir kezde benim için okumanız.O kadar çok sıkıntıdayımki hem sağlık hem diğer nedenler
  den dolayı.Bir hayır duanızı eksik etmeyin lütfen.

  Beğen

 51. emre said

  sevgili kader yazmış oldugun sözlerden etkilendim inşallah bundan sonra her duamı okudugumda senin istedigin gibi duamı ederim ALLAH ım bütün ayrıları kavuştursun .

  Beğen

 52. emre said

  sevgili mert sıkıntıların bilki hayat sınavındandır.sınavını sabırla geçmem dilegiyle.ALLAH yar ve yardımcın olsun.duaların kabul olsun .dualarımız seninle.

  Beğen

 53. emre said

  sevgili serap yaşamış oldugun mucizeyi paylaştıgın için çok teşekkür ederim.kısa duayı yazdım ve bende okuyacagım RABBİM senden razı olsun .duaların kabul olsun .ALLAHA emanet ol.

  Beğen

 54. emre said

  arkadaşlar böyle mucizevi duayı yazıp yanınızda taşıyın .kimse size kötü gözle bakamaz kötülük yapamaz herzaman korunursunuz.ALLAH a emanet olun .

  Beğen

 55. duru said

  çok tsk ederim kim koyduysa:::)

  Beğen

 56. melek said

  bende boşanmak üzereyim ve çok zor durumdayım yazandan Allah razı olsun benim içinde dua edin arkadaşlar

  Beğen

 57. emre said

  bu duayı koyandan ve bütün emegi geçenlerden ALLAH razı olsun .

  Beğen

 58. leylaşemişe said

  yorumlar cok etkıleyıcı inş bızde ınanarak okuyacagız izimde dualrımızı allah kabul eylesınn amin.

  Beğen

 59. yasemin said

  arkadaşlar ben okuyordum fakat tam olarak tüm kaidelerini yerine getirerek okuyamıyorum galiba rica etsem iyi bilen bir arkadaşımız namazının şeklini kısa duasını kaç kere okunacağını mesela bir arkadaşımız namazın son oturuşunda ayetel kürsü okuyun demiş bunun gibi püf noktalarını tam öğrenmek istiyorum bir arkadaşımızda yedi sefer okuyun sonra 41 defa kısa sure vermiş ve onu okuyun demiş her seferinde okuyupmu 41 defa okısa sureyi okuyacağız yoksa 7defa okuyup bitirdikten sonramı 41 defa okuyacağız bunun gibi ne olur kusuruma bakmayın açıklarsanız sevinirim A.E.OLUN

  Beğen

 60. özlem said

  bnde bu duayı okuyorum dileklerm kabul ulur inşallah AMİN

  Beğen

 61. SEDEF said

  LÜTFEN OKUYUN tesadüf eseri bu siteyle şimdi tanıştım bu duayı 2yıl önce dayımın 40.cı duasında bastırılıp dağıtılan yusuf tavaslı dua kitabında sırayla annemin ısrarı sonucu yasin okuyordum bişey için iyi gelicek dedineyse sırayla okuyorum ilgimi çekti ve bu duayıda okudum sizlere yeminler ediyorum o günden beri sadece ayetel kürsi ve kenzül arş başıma gelicek şeyleri ayan beyan görüyorum çok mu sıkıldım bişeye bir ses ogece mutlaka bana fısıldar ama iyi ama kötü annem kalp gözümün açık olduğunu söylüyorben bu kadar namaza dururum okurum diyor ama sen sen bu kadar aykırı olup bunları yaşıyorsun onada tavsiye edip kitabımı verdim okumuş kuran hakkı için ertesi gün gittiğimde sabahlamış ben dedi fena oldum beni sabahlattılar dedi ayrıntıya girmiycem ama kadın belliki etkilenmiş o neddi öyle sen bana verdin okudum diyor şimdi bir sıkıntım olsun hemen duanı oku der şimdi sürekli okuyor hac vazifesi kısmet olsun diye dilerim inanç ve imanla okursunuz

  Beğen

 62. damla said

  bazen ınsan olarak ALLAH ın bıze gonderdıgı butun guzellıklerı unutuyoruz ne guzel kı bunları bıze hatırlatan hayırlı kullar var Allah onlardan razı olsun 18 yasındayım ve bu duayı ılk defa goruyorum faceden paylaşmişlardı anlamını okudum ve yıne yuce yaradana bınlerce şukur ettım duayı okurken ıcımden bı dua ettım cok degıl sadece 5dk. sonra gercekleştı cok şukur yarabbı bızlerı hep duşundugun ıcın cok şukur yarabbı bızlere boylesıne hayırlı dualar gonderdıgın ıcın

  Beğen

 63. dilek said

  sevgili kardeşlerim bu duayı yasin şerifi okuduğum kitabta gördüm faydalarını okuyunca da sık sık okumaya gayret ettim inanıyordum da bugünlerde çok sıkıntıdayım sizlerin yazıları bana güç verdi bu duaya olan inancım arttı allah hepinizden razı olsun hayırlı günler dualarımız kabul olur inşaallah

  Beğen

 64. allah hekesin yardim etsin bu siteyi yapan danda allah razi olsun

  Beğen

 65. melek feysel soysal said

  şükür inancım var allah devamını versin işalah yanlız duayı bilmiyordum ablam söyledi benim oğlum hastadır onun için internete baktım gördüm dualarımız muhammedin ümetine allah hepimize imanı kamil sağlık ve huzur versin allaha emanet olun dininızle sadık kalın

  Beğen

 66. cemil alay said

  hazreti ustazımızın sözleri insanın kalbini titretiyor ne buyuruyor benim evlatlarım bilmediklerinin talibidir hazreti allahımızın sonsuz dur bitmez tükenmez yazan kardeşlerimiz bu mubarek duanın tesirini yaşayarak görmüşler biz ümmetri muhammet evladını ilimleriyle bilgilen dirdiler allah c.c.hepisindenrazı olsun doslarının yuzu suyu hürmetine amin

  Beğen

 67. cemil alay said

  bütün ruhları vakti geldiğinde bedenden alan dört büyük melaikeden biri olan azrail aliyselam kenzül arş duasını okurken duanın içerisinde azrail aliyhisselamla karşılaştım hazreti allah bize tanıtmış ayetleri ile azrail aliyyisselamı her an her nefeste hazırlıklı olmayı nasib eylesin mevlam biz ümmeti muhammet s.a.v ümmetine amin sonnefes dahil imanını muhafaza ede bilen kullarından etle yarabbi doslarının yüzü suyu hürmetine amin zatının sıfatının esmasının efalinim hudutsuzluğunca şükürler olsun ya rabbi amin

  Beğen

 68. Halim said

  Bu duayı yıllardır okuyorum maddi ve manevi dileklerim hep bju dua sayesinde gerçek oldu.Rabbim bu dua yüzü suyu hürmetine darda kalanların yardımcısı olsun AMİN

  Beğen

 69. cemil alay said

  sıkıntı derken bu sıkıntıyı aşma konusunda ümmeti muhammet evladının istifadesi için hazreti allahımızın nasib ettiği ilimler ışığında ilmimizi paylaşmak istedim hazreti ustazımız süleyman efendi hazretleri buyuruyor içimiz hak ile dışımız halk ile olmalıdır geldiğimiz şu fani dünyada yaşarken kalbimize allah ve peygamber sevgisinin dışında okadar anlamsız boş şeyler işlemeye çalışıyor insanlarki bunlardan sıyrılıp kurtulmak hazreti allahımızın bir lütfü bir imtihanıdır imtihanı kazana bilen kullarından ihsan eyle biz ümmeti muhammet s.a.v ümmetini amin birfidan gibi geliriz dünyaya ne işlerseler kalbimize onu doldururuz letaifimize letaifine allah c.c ve peygamber efendimizin sünneti seniyesini işleye bilbeyi nasib et ya rabbi amin

  Beğen

 70. FURKAN said

  SELAMIN ALEYKÜM
  saygı değer site yöneticisi ve sitedeki üye olmuş yada misafir olarak ziyeret eden ARKADAŞLARIM!
  canı gönülden şunları söyleyebilirim her kimki ALLAH ‘ın kelamını duasını zikrini ismini peygamberlerini kuranını ve yüce DİN’ini ama az ama çok bir şekilde bir başka kişinin okumasına duymasına ve görmesine vesile olmuşsa !!! ALLAH RAZI OLSUN !!!
  bu tür siteleri sık sık ziyaret edip hem site yöneticilerine hem emeği geçenlere hemde kendimize sevap kazandırmanın bilincinde olalım ALLAH yar ve yardımcınız olsun …

  Beğen

 71. aysun uyan said

  selamın aleyküm.ben bişey sormak istiyorumm.kenzülarş duasından sonra 41 kez okunacak bir dua vardiniz.benm sorm 7 gün boyunca her okuyuştan sonramı yoksa 7 gün okuyup bitirdikten sonramı 41 defa okunacak.çk yaptım ama bu şekildede yapmayı çk istiyorm.lütfen yardımcı olursanız sevinirim.bilenlerden cevap bekliyorum.rica edyorum…Allah herkesin duasını kabul etsin.rabbimin rahmeti üzerinizde olsun…

  Beğen

 72. Cennet said

  Arkadaşlar benim bebeğim olmuyor,Rabbimden sağlıklı ve hayırlı bir bebek istiyorum.Annelik özlemi çekiyorum.Lütfen bir kez de benim için okuyun.Bir ablamın tavsiyesi üzerine okumaya başladım.Allah tavsiye edenden de sizden de razı olsun.Rabbim kabul etsin inşallah.

  Beğen

 73. cemil alay said

  değerli kardeşim hazreti mevlam ismin gibi güzel hayırlı evlatlar nasib eylesin sana amin, ve bütün evlat hasreti çeken kardeşlerimize de nasib eylesin, rabbim doslarının yüzü suyu hürmetine amin, mevlamız her şeye kadirdir halk eder ihsan eder kul samimiyetle isterise bi iznillah

  Beğen

 74. nurdoğan said

  arş duasını paylaşan ve yazan arkadaşımızdan allahrazı olsun emin olunki bu dua gerçekten allah.cc çok hikmetli duası allah tüm müslüman kardeşlerimin duasını kabul etsin inş

  Beğen

 75. selçuk said

  bende bu duayı her namazımın sonunda okuyorum birine yaptıgım haksızlıgın pişmalıgı ile basladım inş rabbim kabul ederde bu pişmanlıgımı telafi edebilecek zamana ulaşırım lütfen bana dua edermisiniz rabbim an kısa zmanda beni o kişiyle bir araya getirmesi için :(((

  Beğen

 76. özgür kaya said

  arkadaşlar köleniz olayım bu duayı okuyun ömrünüz bereketli
  olur. bütün istekleriniz olur.

  Beğen

 77. NURGUL said

  merhaba ben de yenı tanıstım bu duayla arkadasım vesıle oldu sıkıntılarımdan kurtulurum ıns herkesın ıstegını yuce rambım kabul etsın inş.dualarınız kabul olması dılegıyle

  Beğen

 78. GüLay said

  Bu dua yı yeni duydum.Okuyanların dualarını Allahın (C.C) kabul ettiğini öğrendim … Her kim ki bu duayı okursa Rabbimin kabul etmesini dilerim…

  ALLAH YAR VE YARDIMCINIZ OLSUN…!

  Beğen

 79. cemil alay said

  duayı okuyp tesirinde istifade edebilmeyi nasib eyle ya rabbi amin

  Beğen

 80. SEFER KUTLUK said

  es selam u aleyküm müslüman kardeşlerim bilinki allah o kadar büyük bir allahtır ki rızıkları o verir karga yavrusun yumurtada çıktığı zaman bırakır gidier allahu cc ağzının içine bir koku vermiş sinekler ağzına konar ver rızkını öyle yer…. bir hadis dah söyleyeyim madi durumu düşük olanlar sanmasınlar ki allah cc sevmiyorda mal vermiyordur allah cc eğer istemeseydi kafirlere mal vermezdi

  Beğen

 81. zeynep said

  çok etkilyici şeyler yazmışsınız allah bu duanın faziletini yaşamayı bizede nasip etsin inşallah..

  Beğen

 82. Eylul said

  Arkadaşlar merhaba,

  Ben de Mayıs sonunda işten ayrılıyorum. Aileme baktığım için işe çok ihtiyacım var. Bana da dua edin. Allah hepimize en hayırlısını verir inşallah. Amin.

  Beğen

 83. ALPCEM said

  ARKADŞLAR YORUMLARINIZ OKUDUM DAHA MÜSBET DAHA POZİTİF BİR YORUM YAPMAK İSTERİM BENİM ANNEMDE PANKREAS KANSERİ ÖN TANISI OLDUĞU GECE ANNEME GEREKTİĞİ KADAR OKUDUM ERTESİ SABAH ÖLECEĞİNİ SÖLEYEN DOKTOR MUCİZE OLDUĞUNU DEĞERLERİN NORMALE DÖNMEYE BAŞLADIĞINI ASLINDA İNANAMADIĞINI SÖLEDİ BENİM TAVSİYEM SADECE HEKİMLERİN EN KUDRETLİSİ OLAN ALLAHA SIĞININ VE BU DUADANDA VAZ GEÇMEYİN GÖRECEKSİNİZKİ YÜCE ALLAH BU KADAR HATIR ŞİNAS BİR DUAYI REDETMEYECEK……….

  Beğen

 84. harun said

  selamun aleykum ey dıngardaşlarım ben sunları ıfade etmek ısderım du va nedır sızce dını butun ve temız ınanc ve dıleklerle samımıyetle ıcınızden gelen o ılahı aşkdır zaten yuce allahu teala ve efendıler efendısıde okudum her hadıs ve ayetde oyle buyurmus ıcden gelen guzel sozler ınsan sıkıntıya duşer varlık yokluk sefalet hasdalık ve aklımıza gelmıyen turlu belalar ınsan gunah işler hatayapar ınsanın yaratılişinda vardır gunah işlemek ama pişman olur tobe eder gercek tovbe yenı dovmuş gıbı olur işde 4444 hacet duvası 10000 kere ıhlas oku butun duvaların kabul olsun bu duvayı oku kabul olur arkadaşlar bu oyle degıl bazı okuyan kardeşlerımızın faydalandını goruruz bu nedendır du asının kabul olacana ınandından turlu belalardan kurtulacana ınandından yuce allahu tealanın kulunu yalnız bırakmıcanı bıldındendır kazanın belanın hayrın ıyının guzelın allahdan sınıv olarak geldıne ınanmakdır kadere ıman ıslamın şartları gercek duyguyla ısdendınde olur dınkardeşim sadece buna ınan sayılarla allaha sankı şunu dıyoruz ben bukadar okudum dıyolardı bukadar okursan kabul olur ama olmadı sonra uzuntu ısyan oyle olmıcak samımıyetle beş vakıt namzdan sonra duvanı et durus ol calma yalan konuşma haram gunah yapma sıkıntın kay bolur dıceksınıs senın sıkıntın yokda boyle yazmıssın var kardeşlerım hepınızın sıkıntısından fazla bendekı sıkıntı sızde olsa taşiyamassınıs sıkardınız kafanıza ben nıye buduruma duşdum bıle bıle yapdım hatalardan ama pişmanlık duygusu her şeyı kapatır emın olun sız temız kalplı temız duva etmekden vaz gecmeyın kuranın ve ayetlerın hadıslerın dedını yapın gerısı duzelır yuce allahu tealanın ıznıylen allaha emanet olun kalın salıcakla

  Beğen

 85. Engin said

  Allah Teala bu güzel duayı Gafilikten.Yoksulluktan acizliğimizden Kurtarıp Bize hayırlı rızık hayırlı ilim nasip olmasına vesile kılsın Amin

  Beğen

 86. emre said

  slm tabiki hatasız kul olmaz önemli olan hatanı anlayıp dönmektir RABBİNE tövbe etmektir yaptıklarına.bagışlaması bol ALLAH;ım tövbe edin tövbenizi kabul edeyim dua edin duanızı kabul edeyim buyurur.tabiki ALLAHa yönelmek dualarla olur. dualarımızı sayısız ama içten gelerek yapmalıyız kabul olmasını istiyorsak önce herşeyin hayırlısını komşumuz için sonra kendimiz için istemeliyiz .yüce RABBİM herşeyi gören ve bilendir.çok şükür bu faziletli duayı okuyorum arkadaşlarımada tavsiye ediyorum . duanızı okumayı eksik etmeyin nasılki susuz havasız duramayız duasızda durmayalım sağlıcakla kalın ALLAHa emanet olun.

  Beğen

 87. nuray said

  allahın selamı üzerinize olsun allahım hepimizin dilek ve arzularını yerine getirsin inş ama öncelikle huzur ve sağlık versin arkdaşlar benim içinde bu duayı okursanız sevinirim şuan manevi olarak bunalımdayım ve biran önce bir işe ihtiyacım var sizden rica ediyorum benim için dua edin hepinizden allah razı olsun allahım kalbimize göre versin ben başladım hergün bu duayı bir defa okuyorum allahım kabul etsin inş amin. allaha emanet olun

  Beğen

 88. emel said

  selamun aleyküm;
  ben de bu duayı yeni duydum ve çok etkilendim…işe yeni girdim bir ay oluyor.öncesin de bu duayı 4-5 kez okudum ve işe girmeyi istemiştim ki oldu… ama herşeyin hayırlısı tabii. yüce rabbime şükürler olsun…ama insanlar o kadar kötü ki işe girdiğime bin pişman oldum.dedim ya herşeyin hayırlısın istemek gerekir.eğer hayırlısı değilse hiçbir şey olmasın.benim de sizlerden ricam benim için de lütfen okuyun ve dua edin.
  skıntılarım allahım izniyle yok olsun…
  dua ile…

  Beğen

 89. mustafa said

  CUMLETEN SELAMUN ALEYKUM BU SITEYI YAPAN VE BURAYNAN ILGILENEN BUTUN INSANLARDAN ALLAH RAZI OLSUN ALLAH ONLARIN VE BENIM BIRDE BUTUN MUSLUMANLARIN DERTLERINE,HASTALIKLARINA,SIKINTILARINA ALLAH CC YARDIM ETSIN. YOZGAT

  Beğen

 90. gökhann said

  gerçekten insanın kalbine ışık tutup ona yol gösteren bi dua.allahım sen ne verirsen en hayırlısını verensin.

  Beğen

 91. erkan said

  ALLAH IM NEYLERSEN SEN EYLERSİN, EYLERSEN GÜZEL EYLERSİN

  Beğen

 92. ümran said

  ya bu duayı kim koymuşsa allah ne muradı varsa versin

  Beğen

 93. merve said

  merhaba arkadaşlar
  halam şuan yoğun bakımda yatıyor beyin kanaması geçirdi. onun için hergün dua ediyoruz ve ben hergün önce hacet namazı kılıp ardından kenzül arş duasını 7 defa okuyorum. şuana kadar hiç bir gelişme olmadı ama yine de umutsuzluğa düşmüyorum. Bu duaya inancım sonsuz. Allah inşallah bizlerin de dualarını kabul eder. allah rızası için sizler de dua edin arkadşlar allah rızası için.. Allah hepimizin dualarını kabul eylesin..

  Beğen

 94. merve said

  söylemeyi unuttum durumu çok ağır ve doktorlar sadece yüzde beş şansının olduğunu söylüyorlar. acil dualarınızı beklioruz arkadaşlar…

  Beğen

 95. emine altay said

  bende bu duayı sürekli okuyanlardan biyim.benimde çok sıkıntılı zamanlarımda bana yol gösteren bu dua ve KURAN-I KERİME çok şükür olsun diyebiliyorum.Rabbim buyurmuş;sen iste kulum ben vereyim diye.Bu dua rabbimle ansanoğlu arasında engelsiz bir yol bence.Okuyan kimse kıyamette dirilirken yüzü ayın ondördü gibi parlayacak denilmiş açıklamada.yüzü ayın dördü gibi parlayacak arkadaşlarıma sevgilerimi sunuyorum…

  Beğen

 96. ALLAHIM HERŞEYE KADİRDİR VE MERHAMETLİDİR SEN YETERKİ ONA BİR ADIM AT OSANA ONADIM ADACAK SEN BİRDEFA ŞÜKÜR ETSEN ALLAHIM SANA ONDAFA MERHAMET EDER BİZLER YETERKİ ALLAHIN KAZABINA DEYİL MERHAMETİNE NAYİL VE LAYIK OLALIM ALLAHIM KİMSEYİ DARDA ZORDA VE SIKINTIDA VE KARANLIKTA BIRAKMAZ ELHAMDÜLLİLLAH

  Beğen

 97. yeliz said

  ben bu sureyi fala bakan bir abladan ogrendım duydum ve sıte sayesındede okudum dardayım cok zordayım benım ıcınde dua edın lutfen arkadaslarım

  Beğen

 98. yeliz said

  bende bugun okuma kısmetıne naıl oldum ALLAH yar ve yardımcımız olsun benım ıcınde dua edın arkadaslar ALLAH rızası ıcın

  Beğen

 99. semra said

  SELAMÜN ALEYKÜM arkadaşlar.Benim eşimde de pankreas kanseri başlangıcı var ALPERCEM arkadaşımızın annesindeki gibi.Ben bu duayı çok önce öğrenmiştim ama değerini pek anlamamıştım,kulluk vazifelerimi yeterince yerine getirememiştim.ALLAHIM AFFETSİN.Ne olur bizim,eşim için dua edin.Daha 41 yaşında.DUALARI KABUL OLAN KULLARININ HÜRMETİNE DİYE DUA EDİYORUM.İNŞAALLAH DUALARINIZ KABUL OLUR.SELAM VE DUA İLE.

  Beğen

 100. ece said

  ben bu güzel duayı abimin ve benim sbs de basaralı olmmamız için okudum allahım inş kabul eder

  Beğen

 101. tolga said

  selamun aleyküm kardeşler allah hepinizden hepimizden razı olsun inşallah allah hepimizin dualarını kabul etsin inş bende bu duayı bii kaçgün önce elime geçti sebep olanlardan allah razı olsun inş bende okuyom allaha hamdolsun benimde sıkıntılarım vardı hamdolsun allaha şimdi birazdaha rahatım allah hepimizi bu sıkıntılardan kurtarsın inş sayın arkadaşlar dualarımızda ümeti muhammeti kataklım ki inş bizlerde herkeste buu duanın fazıletinden faydalansın allah hepinizden razı olsun

  Beğen

 102. TEKİN AKALIN said

  teşekkürler güzel site kütüphane gibi herşey var çalışmalarınızda başarılar kayseri

  Beğen

 103. nisa said

  selamun aleykum kardesler ben bu siteyi yeni gördüm cok güzel yorumlar okudum sizden allah rizasi benim icinde dua edermisiniz bir dilegim var onun gerceklesmesini cok istiyorum gecde olsa maddi sikintim var hayata bakisim cok olumsuz depresyondayim bunalim geciyorum takintili düsünce icindeyim o kadar caresizim ki lütfen bana dua edermisiniz dua edende etmeyende allah razi olsun allah herkesin duasini kabul etsin bunu nasil okucagini anlatirmisiniz. tesekkürler

  Beğen

 104. Murat Erkahya said

  Çok güzel olmuş çok güze bir dua

  Beğen

 105. ali said

  selamün aleyküm kardeşlerim benim rabbimden bi dileğim var inş kabul olması için bu duayı okuyorum sizdende rica etsem 1 defada olsa allah rızası için muradıma erişmem için bu duayı okurmusunuz rabbim okuyandanda okumıyandanda razı olsun rabbim yar ve yardımcınız olsun inşallah……….

  Beğen

 106. sinem kaya said

  selamun aleyküm

  yeni tanıstım bu duayla yumurtalıklarımda kist var ve cok korkuyorum ALLAH rızası için banada dua edermisiniz RABBİM ol der olur kistim içinde yok ol desin AMİN

  Beğen

 107. eşimle aramız çok kötü bir şekilde bozuldu ve o yapısı gereği sinirli.onu kaybetmek istemiyorum bir ay sonra bir oğlumuz olacak.evi terketti.bu duanın yüzü suyu hürmetine evine döner inşallah.oğlumuz babasız büyümesin.nefsine uymasın.dualarınıza muhtaçım.şimdiden allah razı olsun hepinizdende.

  Beğen

 108. emre said

  S A BÜTÜN MÜSLÜMAN MİLLETİMİZİN REGAİP KANDİLİ KUTLU OLSUN ALLAHIM BÜTÜN DUA EDENLERİN DUASINI KABUL ETSİN AMİN .HASTA OLANLARA ŞİFALAR DERTLİ OLANLARA DEVALAR BORÇLU OLANLARA YARDIMLAR İHSAN EYLESİN AMİN.BU GECE BÜTÜN SIKINTI VE ÜZÜN TÜLERİMİZDEN KURTULMA DİLEGİYLE RABBİM YAR VE YARDIMCINIZ OLSUN .SAGLICAKLA KALIN ALLAHA EMANET OLUN .

  Beğen

 109. bilal said

  ben bu duayı okurken gözlerimden yaş geliyor.

  Beğen

 110. kamuran said

  bu mubarek regaib kandilinde butun dualrin kabul olmasi dilegiyle…… yorumlarinizi sevinerek okudum…. bu dua benim her zor durumumda okuyup duze ciktigim bir duadir… allah hepimizin yardimcisi olsun….

  Beğen

 111. serhan said

  Tam elimin ayağımın dolaştığı zamanda tesadüfen karşıma çıkan bu sitede bu duanın kerametlerini okudum.Daha önce okurdum ama bu denli bilgim yoktu.Bu gün kandil.Allah-ü Teala tüm gönülden dileyenlerin,Allah yolundan ayrılmayanların dualarını kabul eylesin inşallah.Bu duanın yüzü suyu hürmetine Allah yolunu,Peygamberimiz Muhammet (SAV)ümmeti olmayı hiç tatmamış insanoğullarına tatmak nasip eylesin yaradan inşallah…

  Beğen

 112. PINAR D. said

  Allah cümlemizi doğru yoldan ayırmasın yolundan şaşanlarıda ıslah etsin inşallah.yukarda tüm sıkıntısı olan arkadaşlar için 3 ayetel kürsi okudum allah kabul etsin inşallah tez zamnda sıkıntılarınızdan kurtulun.AMİN

  Beğen

 113. ayşe said

  BU SİTEYİ BİZİMLE PAYLAŞTIĞINIZ İÇİN ALLAH SİZDEN RAZI OLSUN
  AMİNN…

  Beğen

 114. zeynep said

  Bende okuyorum.Çok faziletli bir dua.ALLAH hepinizin dualarını kabul etsin.

  Beğen

 115. zeynep said

  Özlem Hanım İnşaallah mutlu bir yuvanız olur.Allah sizinde eşinizinde kalbine sevgi ve merhamet versin.

  Beğen

 116. Yüce Allah’ a her zaman muhtacız, ona ne kadar dua etsek az… Ben de Kenzül arş duasını manasını bütün duaları çok seviyorum. Hergece okumaya çalışıyorum. Allah’a sığınıyorum.. Kenzül arş duasını herkese tavsiye ediyorum..Ya Rabdan sonra Allah’tan dileğimi istiyorum…
  Ya Rab hepimizin dileğini versin herkese sağlık, mutluluk, huzur diliyorum.. Allah yardımcımız olsun…

  Beğen

 117. umit said

  Bende paylaşmak istedim..
  Ben işyerim taşındığı için işimden çıktım ve başka bir işe girdim, 5 ay boyunca gece gündüz çalıştım ve sürekli sorunlar, para sıkıntısı oldu ve iş için kendi cebimden çok para verdim. Sürekli Allah’tan içimdeki sıkıntıyı ve beni bu zor durumdan kurtarması için dua ettim.. Kandil günü sonunda şükürler olsun oradan kurtuldum ve içimdeki sıkıntı gitti..
  Bütün dualar elbet kabul görür, Allah bizim için ne dilerse o olur.. Biz bizim için iyi olacağını düşünsek bile Allah’tan başka kimse doğrusunu bilemez.. İşim yok şu an çalışmıyorum ama Allah’ın izni ile bu zor günlerin geride kalacağına inanıyorum.. Allah, ihtiyacı olanın ve ona inananların yanındadır.. Kimsenin şüphesi olmasın ki o herşeye kadirdir.. Ettiğimiz duanın ismi ne olursa olsun önce bizim için hayırlı olanı isteyelim.. Şükürler olsun.
  Teşekürler..

  Beğen

 118. fahrettin said

  bu sure-i şerif kuran-ı kerimin kaçıncı sayfasında arkadaşlar.?

  Beğen

 119. emre said

  merhaba fahrettin bey Kenzül arş duası Kuranı kerimin özel bir sayfasında yok.Kuranı Kerimin 114 suresinin herbirinin ilk ayetlerini zikir içine alarak bu surelerin ve ayetlerin şefaatleriyle cenabı haktan af ve bagışlanma talebini içeriyor.Kuran dan ve hadislerden alıntı duadır. ( GOOgle ) (KENZÜL ARŞ DUASI VE FAYDALARI ELİF LAM RA) yazın sayfa karşınıza çıkacaktır.okuyun araştırın yanlışım varsa düzeltin .

  Beğen

 120. NIMET said

  SELAMUN ALEYKUM
  KENZUL ARS DUASINI YASIN CUZLERINDEN ARAPCASINI OKUYORDUM AMA MANASINI ANLAMINI BILMIYORDUM EMEGI GECENLERDEN ALLAH C.C. RAZI OLSUN OGRENMIS OLDUM.

  IKI DUNYA DA AFIYETTE SELAMETTE OLMAK NIYETINE OKUYALIM INSALLLH.
  DUA ILE
  ALLAHA EMANET OLALIM

  Beğen

 121. yılmaz said

  arkadaşlar duayı okudum ve gözlerimden yaş geldi allah ü teala hepimizin duasını kabul etsin

  Beğen

 122. sena said

  s.a netten dualar okurken bu siteyi buldum yapandan ALLAH RAZI OLSUN benm babam suan yogun bakımda 7 gündür durumu agır hiç iyi bişy söylemiyoar yazımı okuyunca ALLAH şifa versin dmenize ihtiyacımız var simdiden ALLAH RAZI OLSUN S.A

  Beğen

 123. Sena kardesim, Hz.Allah acil sifalar versin insaallah en kisa zamanda sagligina kavusur.

  Beğen

 124. isra said

  SLM ARKADAŞLAR BENİM RABBİMDEN İSDEĞİM BİR ÇOK DİLEĞİM VARDI ÇOĞUDA OLDU HERZAMAN DUUA EDİYORUM BENİ SENDE BAŞKASINA YALVARTMA DİYE İNANIN BENDE ÇOK GÜZEL ŞEYLERLE KARŞILAŞTIM AMA ÇOK İSTEDİĞİM BİRŞEY DAHA VARDI OLMADI YİNEDE SABIRLA BEKLİCEM ALLAH BÜYÜK BENDE BUGUN OKUMAYA BAŞLICAM BU DUAYI ALLAH HEPİMİZİN DUUASINI KABUL ETSİN AMİN

  Beğen

 125. larem said

  slm arkadaşlar bende bu duayı okuyorum ama şimdiye kadar dualarımda değişiklik olmadı yani rahatlıyom ama kabul olmadı duam gerçi sabırla okuyor bekliyom inş bende karşılığını alırım amin deyin lütfen.

  Beğen

 126. melike said

  gerçktn bu duanın faziletine inanıyruz ve inanarak okuyoruz yorumlar gerçktnde çk etkilyici allaha çk şükürki bu duaları vesile yaprktan istklrimizi kabul buyuruyr allah herkesn yardmcısı olsun arkdşlr ;)allh dualrımzı kbl etsin inşllh 🙂

  Beğen

 127. semih yılmaz said

  paylaşandan allah razı olsun ve okuyanlardan da… yaşlı bir akrabamın bana hediye etmiş olduğu bir kitapcıkta vardı bu dua oradan biliyorum..ne dilemişsem oldu..allahım kabul etti yani..okuyalım kardeşlerim bilmeyenlere de tavsiyemdir okuyun..öyle güzelki

  Beğen

 128. anzeliz said

  mrb arkadaşlar.ben bu duanın daha uzununu okuyorum bu kısaltılmışı.uzunu 3 sayfa.okumanızı tavsiye ederim çok etkili ve anlamı mükemmel.allah hepimizin dualarını kabul etsin.

  Beğen

 129. Emre said

  arkadaşlar çok güzel bi dua herkezin okumasını tavsiye ederim

  Beğen

 130. şebap said

  benım cok borcum ben bunalımdayim allah rızasi icin bana du edin şimdide herkesten alah razi olsun

  Beğen

 131. hafize said

  “Hiç şüphesiz sen cömertsin büyüksünBize ALLAH yeter o ne güzel vekildir.İyilik yapmaya da kötülükten kaçmaya da güç kuvvet sadece yüceve büyük ALLAHtandır.” Bu dua beni öyle etili yo ki çok çıkmazdayım bana yapılan haksızlığı hazmedemiyorum RABBİM den hergün bu dua ile yarım diliyorum biiyorum ALLAH gönülden edilen hiçbir duayı karşılıksız bırakmaz belki de sabrımı deniyo sabrediyorum.Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir………

  Beğen

 132. MAVİ GÖZ said

  Arkadaşlar ben bu duayı tesadufen öğrendim iki gündur okuyorum kurban olduğum allahım benım ve inanarak okuyanların duasını kabul eder.inş.istediğimin olması içinde hergun okumaya devam edeceğim.

  Beğen

 133. hafize said

  artık huzurluyum çıkmazdan kurtuldum ve değerim kıymetim biliniyo çok mutluyum Rabbim e şükrler olsun iyi olduğunuzda da şükür için okuyun bırakmayın ddileğim oldu nasıl olsa diye ibadet niyetiyle okuyun ve Rabbimizden bağışlanma dilrin Rabbim yar ve yardımcınız olsun SELAM VE DUA İLE………..

  Beğen

 134. ChocoLaTe said

  bu duayı yazandan Allah razı olsun ve bu duayı bize söyleyen teyzeninde Allah ne muradı varsa versin ve hepinizin duası kabul olur inş.

  AMİN

  Beğen

 135. resul anıl said

  ya bu du için söylenecek çok şey var bir defa okudum mukafatını gördüm bazen üzerimde bile taşşıyorum herkes okusun rabbimde dilesin bizlerin enbüyüğü rabbimdir onun ayetlerine iananmamıyız tabiki kuranımiza inanırız rabbim bizler için gönderdi allahim buduayı okuyanana nedileği varsa versin sizlerde benım için dua edersenız sevinirim

  Beğen

 136. tuana_hayal said

  bana çok dua edinki bir şeytandan kurtulıyım

  Beğen

 137. tuana_hayal said

  yoruldum bunaldımmm ve artık ne yapacağımı bilemez oldumm bir yandn gelecek mücadelesi diğer yandan başka sıkıntılar huzurum yokkkk.26 yaşındayımm hiçbir zaman insanlara kötü düşünmedimm herkese yardım etmek ve herkesin iyi olmasını istedim nedense kötü insanlar beni buldu.şimdi ölümÜ bile hakeden olmasına rağmen ALLAHTAN korkuma sadece sabır diliyorum.BU AAKŞAM DUALARA SIĞINIYIM DEDİM ÇÜNKÜ ÇOK BİTKİNİM VE BU SAYFAYI OKUDUM DURDUM BENDE BU DUAYI OKUCAM ARTIK BANADA BİR FAYDASI OLURMU DERSİNİZ.BÜTÜN KARDEŞLERİMİZİN ABİLERİMİZİN ABLALARIMIZIN ALLAH DUAALRINI KABUL ESİN VE EN ÖNEMLİSİ AHİRETTE ALLAHIM BİZİ AFFEYLESİNNNN MEKANLARIMIZI CENNET EYLESİN.BANADA DUALAR İHTİYACIM VAR

  Beğen

 138. tuana_hayal said

  DİKKATİMİ ÇEKEN ŞU OLDU DUADA BİRÇOK DUANIN BİRLEŞİMİ VAR ÖNEMLİ OLAN İSTEK VE DİLEK DUALARININ TÜM BİRLEŞİMİ BU DUA İÇİNDE YER ALIYOR.YASİNİ ŞERİF KİTABINDA OKUDUĞUM BİR ÇOK DUANIN BİRLEŞİMİ OLAN DUALAR BU DUANIN İÇİNDE.ALLAHIMMM TÜM İYİ İNSANLARIN DUASINI KABUL ETSİNNNN KÖTÜLERİDE ISLAH ETSİN.ISLAH OLMAYANLARADA BU DÜNYADA YER VERMESİNNN.SİZDEN İSTEĞİMM ASKERLERİMİZE ÇOK DUA EDİNKİ PİS TERÖRÜN KURŞUNLARINA KURBAN GİTMESİNLER.İÇİM ACIYO ONLAR PUSUDA GÖREVDEYKEN BİZ RAHAT RAHAT UYUYORUZ ONLAR SAYESİNDE.KIYAMIYORUM ONLARA

  Beğen

 139. İjlal said

  Her zaman dua eden bir insanım ama bu duanın faziletinin bu kadar değerli olduğunu bilmiyordum.Bugün bu duaya hiç bırakmamak üzere başlıyorum.Çok sıkıntıdayım nolur benim içinde adımı vererek dua edin,sizlere yalvarıyorum.Rabbim zor durumda olan tüm kullarının imdadına yetişsin,dualarını dileklerini kabul etsin inşallah…..

  Beğen

 140. ibrahim akman said

  Mevlam ilminizi ziyadeleştirsin , Allah razı olsun

  Beğen

 141. s1e1n9a1 said

  çok teşşekkürler

  Beğen

 142. Esin said

  DİKKATİMİ ÇEKEN ŞU OLDU DUADA BİRÇOK DUANIN BİRLEŞİMİ VAR ÖNEMLİ OLAN İSTEK VE DİLEK DUALARININ TÜM BİRLEŞİMİ BU DUA İÇİNDE YER ALIYOR.YASİNİ ŞERİF KİTABINDA OKUDUĞUM BİR ÇOK DUANIN BİRLEŞİMİ OLAN DUALAR BU DUANIN İÇİNDE.ALLAHIMMM TÜM İYİ İNSANLARIN DUASINI KABUL ETSİNNNN KÖTÜLERİDE ISLAH ETSİN.ISLAH OLMAYANLARADA BU DÜNYADA YER VERMESİNNN.SİZDEN İSTEĞİMM ASKERLERİMİZE ÇOK DUA EDİNKİ PİS TERÖRÜN KURŞUNLARINA KURBAN GİTMESİNLER.İÇİM ACIYO ONLAR PUSUDA GÖREVDEYKEN BİZ RAHAT RAHAT UYUYORUZ ONLAR SAYESİNDE.KIYAMIYORUM ONLARA

  Beğen

 143. satiye said

  s.a arkadaslar bende bu duayı az önce bir arkadasımın demesiyle arastırdım tesadüfen bu siteyi buldum. ne güzel yorumlar var aglayarak okudum bir cogunu. benimde okadar cok duaya ihtiyacım varki.
  rabbimden ilk basta saglıklı hayırlı evlat lar istiyorum anne olmak istiyorum. ne olur benim içinde dua edin. çok ihtiyacım var. Allah herkesin duasını kabul etsin in.

  Beğen

 144. nisa said

  selamun aleykum arkadaslar bütüm müslüman alemin berat kandili mübarek olsun ben bu duayi hergün okuyorum bu gece herkesim dilegin ne varsa insallah kabul olur sizden benim icin dua istiyorum o kadar dardayim ki anlatamam dileklerim var onlarin kabulu icin bu gece benide dualariniza kattin lütfen dualarinizi bekliyorum hayirli kandiller

  Beğen

 145. Emre said

  ALLAH CC RAHMETİ VE BEREKETİ TÜM MÜSLÜMAN KARDEŞLERİMİZİN ÜZERİNE OLSUN.ARKADAŞLAR BENDE EVLENMEK İSTİYORUM EVLENMEK VE BİR YUVA KURMAK İSTİYORUM HELAL BİR ŞEKİLDE .AMA KISMET OLMUYOR 3 YEREDENDE OLUMUSUZ SONUÇ ALDIM RABBİM HAKKIMDA HAYIRLISINI VERSİN DİYORUM.BU DUAYI YENGEM OKUMAMI SÖYLEDİ VE 2 REKAT NAMAZDAN SONRA OKUYACAĞIM BU GECE İNSLLAH.

  Beğen

 146. aysegül said

  benim yegenim cok hasta kalp yetmezligi var kalp bekliyor uzun zamandir ama artik cok yoruldu kalbi simdi yogun bakimda yatiyor onun icin herkesin dua etmesini rica ediyorum lütfen doktorlar onu iyi görürlerse kalbine artik pompa takacaklar insallah ben onun icin cok dua ediyorum allahim sifasini insallah verir ve kurtulur o henüz 22 yasinda

  Beğen

 147. Çılga Deniz said

  bütün dualar yiqeniLe oLsun aLLah onu korusun. cabucak iyileşsin insallah.

  Beğen

 148. süheyla said

  şu an yoğun bakımda yatan eşim erol egemenoglu adına bu ve diğer şifa dualarınızı bağışlarsanız beni çok sevindirirsiniz hepinizden ALLAH HEPİNİZDEN RAZI OLSUN

  Beğen

 149. süheyla said

  BENDE BU DUANIN HİKMETİNE İNANANLARDANIM ALLAHIN İZNİYLE İNŞALLAH EŞİM ŞİFA BULACAK OKURSANIZ MİNNETTAR KALICAĞIM

  Beğen

 150. tuana_hayal said

  ALLAH HASTA KARDEŞİMİZİN ŞİFASINI VERSİN ABİMİZİNDE ŞİFASINI VERSİNNN HERKESS İYİ OLSUN MUTLU OLSUN EVLİLİK İSTEYEN KARDEŞİM DEMEKKİ HAYIRLISI BÖYLEDİR.HASTALARIMIZA ŞİMDİ ORUÇLUYKEN ABDEST ALIP GÖNÜLDEN DUA EDİCEM.KENDİMİNDE DUAYA İHTİYACI VAR.ZATEN DUA EDERKEN HERKESE ETMEK MAKBULDUR.SADECE KENDİMİZE DUA ETMEKLE OLMASS.HERŞEYİ ALLAH GÖNLÜNÜZZE GÖRE VERSİN.BEN ÇOK SABRETTİMMM VE HALA SABREDİYORUM BİRGÜN EMELLERİME ULAŞIRSAM MUTLAKA YAZARIM.ŞİMDİ DUA ZAMANIKALIN SAĞLICAKLA

  Beğen

 151. aysegül said

  allahim ben bu duaya ve önce sana inandim sen dualamizi kabul et rabbim ferhatin hastaligina sifa ver allahim iyilestir onu armiza geri gönder sen koror ve saklarsin sen sefaatindan bizleride esirgeme ve feraha kavustur AMIN insallah

  Beğen

 152. deniz said

  arkadaslar hepinizden allah razı olsun duayı yeni öğrendim ve yorumlarınızı okudum. bende cok sıkıntılı bir dönemdeyim ve okucam inş. bu gece. Allahım hepinizin dualarınızı kabul etsin inşallah Amin. Ve gercekten inanıyorum ki en kısa zamanda bende sizlere yazıcam inş. dileğim kabul oldu diye tekrar hepinizden allah razı olsun

  Beğen

 153. RAMAZAN said

  allahu taala “ene zanni abdibi” yani ben kulumun zannındayım diye buyuruyor. insan allahı nasıl zannederse öyle bulur. eğer bu duaya sıdkı gönülden inanırsak kabul olacağına inanıyorum. ama halis niyetle ve inanarak……

  Beğen

 154. MUSTAFA ALİ said

  DAHA ÖNCE OKUMUŞTUM AMA ANLAMINI BİLMİYORDUM ŞİMDİ İNTERNETİM OLUNCA ÖĞRENDİM HERKESİN OKUMASINI TAVSİYE EDERİM ALLAH (C.C) GÜNAHLARIMIZI AFFEDER İNŞALLAH.

  Beğen

 155. nur sofuoglu said

  bu duayı yasın kıtabını karıstırırken buldum.fazıletlerını okudum..once yatsı namazından sonra okuyordum,ramazandan berı sabah namazından sonra okuyorum..Allah benım de dualarımı kabul eyler ınsallah..arapcasını da yastıgımın ıcıne koydum.Allahım hepımızın yanında ve yardımcısı olur ınsallah..

  Beğen

 156. hakan said

  (Ve bihakkismikllezi) nadake bihi hudü aleyke ya rab (Ve bihakkismikeila) münteha rahmetike ala ibadike aleyke ya rab. emegi gecen arkadaslar cok tesekkur ederim. bu bu duanin iki cumlesinin icerisinde parantez icinde olan yerlerde harflerde hata varmi onu cok merak ettim duayi yanlis okumak istemedigim icin soruyorum yukarida yazan kenzul ars duasindan copy ve paste yaptim

  Beğen

 157. seda kara said

  arkdslar bu sure kuranda varmı , varsa kacıncı sayfa lutfen yardımcı olun

  Beğen

 158. ayla ş.. said

  hakan kardeşim evet senin yazdığında hata var..google da kenzülü arş yazıp 2,ci linki tıklarsan orada sesli okuyor..ve tane tane okuyor..biraz geç başlıyor okumaya..sayfayı kapaymadan 2-3 dk beklersen iyi olur..oradan takip edersen daha net ve kesin olur senin için..
  arkadaşlar yıllardır okuyorum bende bu duayı..herkesede tavsiye ederim..mutlaka okuyun..Allah yar ve yardımcınız olsun..dualarda birleşelim inşallah…

  Beğen

 159. harun said

  selamunaleykum dostlar.ne güzel yorumlar yazmışsınız..Allah Rasul dua kelimeleri ne çok kullanılmış.bu kadar çok mümin kardeşleri bir arada görmek ne güzel.Allah (c.c.) tüm güzel dualarınızı İzmi Azam duası kabul buyurur inşallah hepinizin.

  Beğen

 160. emre said

  S A .ALLAH ın selamı üzerinize olsun .merhaba SEDA KARA azda olsa bilgilerimle sorularına cevap verecegim .KENZÜL ARŞ DUASI KURANI KERİMDE özel bir sayfada yok .KURANI KERİMİN içindeki surelerden alıntıdır.YASİN kitaplarında var ordan okuya bilirsin.ALLAHA EMANET OLUN .

  Beğen

 161. emre said

  kadir gecesinde hayırlarla dolu dualarınızın kabul olması dilegiyle .bütün müslüman alemi kandiliniz kutlu olsun .ALLAH a emanet olun .

  Beğen

 162. hanife said

  bütün müslüman kardeslerimin kadir gecesi mübarek olsun allah herkesin gönlüne göre versin allah ne dileginiz varsa bu gece kabul buyursun sizden ricam benim icinde dualarina katin cok ihtiyacim var allaha emanet olun

  Beğen

 163. FiliZ said

  Senelerden beri her gece okuyor ve faydasını gördüğüme inanıyorum… Halk arasıda güllü kitap denilen kitaptan okuyorum.
  Ama şimdi mavi çizgi altı şirk vs gibi korkutucu yazılar gördüm.. Beni aydınlatırmısınız?

  Beğen

 164. gülçin said

  Allah hepimizin duaların kabul etsin gerçekten kenzül arş duası insana huzur veren bir dua Allah hepimizin dualarını kabul olunan dualar eklesin AMİN.

  Beğen

 165. yeşim said

  kenzül arş duasının sırrını gizemini anlatmakla ifade edemem mümkün değil;lütfen okuyun sadece okuyun allah cc gönlünüze göre versin.

  Beğen

 166. Sezen said

  Bu duayı biliyordum, tekrar okumaya başladım. Kemik rahatsızlığım var. Allahtan şifa diliyorum. Allah şifaya ihtiyacı olan herkese şifa versin. İnşallah inanarak okuyan herkese faydası olur.

  Beğen

 167. gülçin a. said

  arkadaşlar yorumlarınızı okudum gerçekten etkilenmemek mümkün değil ama burada yazan kenzül arş duasının eksik olduğu iddaları var duaları kabul olan arkadaşımızdan biri Allah rızası için kendi okuduğu yerden yazarak ve hangi zamanlarda kaç kere okuduğunu burada bizimle paylaşırsa çok sevinirm..

  Beğen

 168. hatice said

  bundan tam 8 yıl önce keşfettim bu duayı.. çok umutsuz durumdaydım.. iş hayatım, özel hayatım çıkmazdaydı.. inanması güç biliyorum ama sadece 3gün namaz kıldım, okudum ve dua ettim.. her işim 3 gün sonunda çözüldü.. mucize gibi.. dedim ya inanması güç.. inanmak lazım.. yürekten.. O isterse neler olmaz ki? el açmak lazım, O’nun gücü herşeye yeter..

  Beğen

 169. fatma said

  arkadaşlar bende bu duayı yeni öğrendim 4 aydır sürekli okuyorum iş yönünden çok sıkıntılarımız vardı çok şükür atlattık yalnız birde bu duanın yanında ismi azam duasını okursanızdaha iyi olur allah herkezin duasını kabul etsin

  Beğen

 170. berşan said

  selam arkadaşlar ben yeni başladım bu duaya gerçekten gözlerimden yaş geldi ve sürekli esnedim bu duayı kıbleye karşı oturupmu okuyacağız dileğim gerçekleşince yine yazarım allah hepimizin yardımcısı olsun hayırlısı ise olsun demeyi unutmayın

  Beğen

 171. KAHRAMAN said

  Şüphesiz Rahman ve Rahim olan ulu allah(c.c)bizlere nefis verdi. Biz kullar kulluk ederken nefsimize bazen yenik düştük. Bizi mübarek dualarınla rabbim affet. Bu güzel duanı okurken peygamberlerin yüzü suyu hürmetine erenlerin ermişlerin yüzü suyu hürmetine kabul et. Günahlarımızı bağışla ve bizi hayra sevk et. Senin rızanla attımız her adımı hayra vesile et. Cumamız mübarek olsun… Çok güzel bir dua.

  Beğen

 172. Kevser said

  S.A.arkadaşlar ben iki senelik evliyim cocugum olmuyor benim içinde dua edermisiniz rabbim yar ve yardımcımız olsun i.n.ş.

  Beğen

 173. ALLAH RAZI OLSUN BU SİTEYİ AÇANLARDAN

  Beğen

 174. iklime said

  arkadaşlar çok zordayım banada dua edin. Allah heppimizi korusun yardım etsin. amin

  Beğen

 175. hülya said

  rabbim günahlarızı affet..rabbim kim sıkıntıda ise ona yardım et sıkıntılarını gider..kenzül arş duasını bende zaman zaman okuyorum rabbim kabul eylesin inşş

  Beğen

 176. ERCAN said

  BENDE OKUDUM VE DENEMEK İÇİN BUZLUKTAN ÇIKARTTIGIM TAŞ GİBİ KIYMAYA ÜFLEDİM…VE KIYMA O ANDA ERİDİ SU GİBİ OLDU…KORKUDAN FIRLATTIM ELİMDEN…EŞİMİN ÖDÜ KOPTU…AMA BEN KALBEN ÇOK İNANNARAK OKUDUM…SANKİ BÖLE BİŞEY OLACAGINDAN EMİN GİBİYDİM…BU DUA SAYESİNDE KERAMET EHLİ SANIYOLAR BENİ…HATTA LİMON TOPLAMAK İÇİN AGACA ÇIKAMADIM…EZBERLEMİŞ OLDUGUM KENZÜL ARŞI OKUDUM…LİMONLAR TEK TEK AYAGIMIN DİBİNE DÜŞTÜ…YİNE HERKES ŞOK OLDU TABİİİ…

  Beğen

 177. semra said

  Selamün Aleyküm arkadaşlar.Ben Haziran da yazmıştım eşim hasta diye.DUA İSTEMİŞTİM.Eden etmeyen herkes sağolsun.Ben eşimi Eylül’ün 6’da kaybettim.Şimdi sizlerden benim için sabır dilemenizi istiyorum,çok ağır bir sınavdan geçiyorum.Çocuklarımla bu sınavı geçebilmemiz için duaya ihtiyacımız var.ALLAH HERKESİN YARDIMCISI OLSUN.

  Beğen

 178. İjlal said

  Merabalar sevgili arkadaşlarım.Ben bu duayı uzun süredir okuyorum gerçekten inanılmaz mucizeleri var.Ama henüz sıkıntılarım bitmiş değil,iş bulmaya çalışıyorum iki yavrumla mücadele ediyorum.Üniversitede okuyan bir oğlum var onun ihtiyaçlarını karşılayamıyorum.Nolur benim ve yavrum İrfan Umut için,herşeyin hayırlı olması için hepiniz dua edin.Sizlere güveniyorum ve şimdiden teşekkür ediyorum.Rabbim sıkıntıda olan herkesin yardımcısı olsun.Beni unutmayacağınızı biliyorum.

  Beğen

 179. OZLEM OKCIRA said

  SELAMUN ALEYKUM DIN KARDESLARIM,bende sizlerden dua istiyorum ALLAH ISALLAH HEPINIZIN DUASINI KABUL ETSIN ISALLAH, ALLAH TAN HICBIR ZAMAN UMIT KESILMEZ RABBIME KALPTEN DUA EDIN NEYIN HAYIRLI NEYIN HAYIRSIZ OLDUGUNU SADECE YUCE RABBIM BILIR BELKIDE BIZE HAYIRSIZ GELEN ASLINDA HAYILI OLABLIR ASLINDA BENIMDE SIKINTILARIM VAR MA RABBIMI DUSUNUNCE GECIYOR SUNUDA DUSUNUN HERKEZ RABBIM SEVDIGI KULLARINA MUSUBET VERIR BUNU DUSUNUP SEVININ MESELA BENIM SUANDA OGLUM HASTANEDE YATIYOR VE BAGIRSAK NAKLI BEKLIYOR AMA BEN BU COCUGUN COK HAYIRLI OLDUGUNU DUSUNUYORUM CUNKU BENIM KAPANMAMA VE NAMAZA BASLAMAMA VESILE OLDU ALLAHA SUKUR KENDIME GELDIM HERSEYIN HAYIRLISI OLSUN ISALLAH OGLUM ICINDE BENIM ICINDE VE CUMLEMIZ ICIN AMIN SELAMUN ALEYKUM VARAHMATULLAH VEBERAKATU ALLAHA EMANRET OLUN.

  Beğen

 180. mesut said

  allah razi olsun yazazanlardan cizenlerden

  Beğen

 181. ayfer said

  arkadaşlar benim annemin cok borcu var evlerine haciz geldi annem içinde dua edermisiniz ne olursunuz arkadaşlar allahım annemin yar ve yardımcısı olsun rabbim en kısa zamanda borctan kurtarsın dualarınızı bekliyorum allhaım hepinizden razı olsun

  Beğen

 182. canan_42 said

  sevgili din kardeşlerim hepinizin yorumunu okudum ve kendimi tutamayıp ağladım bana da bu duayı bir ablamız tavsiye etti inanın çok sıkıntılı günler geçiriyoruz özellikle kardeşim inşaallah onun sıkıntıdan kurtulması için bu duayı sürekli okuyacağım fakat müminin mümin kardeşine yaptığı dua daha makbuldür o yüzden sizlerden kardeşime dua etmenizi istiyorum şimdiden Allah sizlerden razı olsun selamunaleyküm…

  Beğen

 183. gamze said

  slm müslüman kardeşlerim bu hafta öss sonuçları acıklanacak bana dua edin bir yere yerleşeyim okuyayım bende bu duanın anlamını yeni öğrendim inşallah kısmet olur artık hep okurum hayırlı akşamlar

  Beğen

 184. mehmet kılıç said

  değerli din kardeşlerim bende iki gün önce bu duayla tanıştım ben gece kondulu bir mahallede bir kırtasiye işletiyorum işlerim sezon bitti diye baya bir düşmüştü ama çocuklara ödev çıkartırken bir çocuk gelip bu duanın fotokopisini istedi ve merak edip okudum.Ve işlerim iyi olsun diye allaha dua ettim ALLAH razı olsun işlerim bu iki gündür çok şükür çok iyi .Yüce ALLAH sebep olana ve dua bekleyen herkesin kalbini ferah tutsun

  Beğen

 185. yeter said

  sevgili arkadşlar bende bu duayı okuyorum allah hepımzin dualarını kabul ederinşallah bende cok sıkıntıdayım benim ıcinde dua edin allahhepimizin sıkıntıları en kısa zamanda giderir herkesi feraha kavsturur insallah allah hepimizin yardımcısı olsun .

  Beğen

 186. deniz said

  ben bu duanın mucizesine defalarca şahit oldum en sıkıntılı günlerimde beni ölümlerden kurtardı şiddetle tavsiye ediyorum inanın sizde mucizesini göreceksiniz arkadaşlar

  Beğen

 187. nurgül said

  selamün aleyküm din kardeşlerim ne kadar geç kalmışım duayı bulupta okumaya ama çok şükür ğördüm hemen yazdım ve okudum allah hepinizden razı olsun

  Beğen

 188. oguzhan said

  slm ben bu duayı çok seviyorum ve okuoyorum okumayada devam edecem ama bi sitede bu dua büyüye giriyo denio çevirgel duası ve kenzül arş gibi dualar büyüye girio denio o sietde bende bide size danışıyım dedim yardımcı olursanız sevinirim hayırlı günler…

  Beğen

 189. şükrü said

  selamun aleykum arkadaşlar sıkıntılı bir dönemde okudum bu duayı olmuyacak bir şeydi içimden gelerek inanarak okudum elhamdulillah dualarım kabul oldu cok şükür mevlama herkese tavsiye ederim bazı sitelerde böyle bir duanın olmadığı söyleniyor onunda araştırdım hocalara sordum var olduğunu söylediler ALLAHU TEALA YAR VE YARDIMCIMIZ OLSUN iman dolu günler dilerim saygılarımla

  Beğen

 190. volkan said

  butun dualara amın arkadaslar..

  Beğen

 191. derin_06 said

  Arkadaşlar merhaba
  Melik (kral), Hakk, Mübin Allah’tan başka ilah yoktur. Hakem, Adl ve Metin Allah’tan başka ilah yoktur. Bizim ve eski atalarımızın Rabbidir. Senden başka İlah yoktur. Sen arınıksındır. Ben zalimlerden oldum. Allah’tan başka ilah yoktur. Onun ortağı yoktur. Yönetim onundur. Övgüler onun içindir. Diriltir ve öldürür. O diridir ve ebediyen ölmez. Hayır onun kontrolündedir, dönüş onadır. Ve O her şeye gücü yetendir. Ve onunla yardım isteriz. İyilik yapmaya, kötülükten kaçmaya güç kuvvet sadece yüce ve her şeyi bilen Allah’tandır.

  Anlamında yazan Ben zalimlerden oldum, kısmını anlayamadım ne demek istenildiğini anlayan varsa açıklaması mümkün mü?

  Beğen

 192. iklime said

  slm arkadaşlar . çok duaya ihtiyacım var. güvenimi kazanarak biri benden ameliyat parası diye paramı çaldı. ne olur allahım bana yardım et.

  Beğen

 193. demet said

  bu duayı bende okumaya başladım çok sıkıntılarım var babamı kaybettim sonra bisürü ruhsal sıkıntılar içindeyim özel hayatım alt üst oldu banada dua edin allah aşkına …

  Beğen

 194. selma said

  bu dua`yı bende yeni okumaya başladım…çok sıkıntılarım var inşlah dualarım kabul olur.ALLAH yar,ve yardımcımız olsun…

  Beğen

 195. serhat said

  selamun aleyküm kardeşlerim bende bu duayla ramazan ayında karşılaştım ve sürekli okumaya çalışıyorum..çok büyük sıkıntılarım var.müminin mümin kardeşine yaptığı dua daha makbuldür o yüzden sizlerden benim içinde dua etmenizi rica ediyorum allah hepimizin yardımcısı olsun inşallah.amin.

  Beğen

 196. melek said

  Duayi okudum daha oncede okumustum….

  Allahim is rastligi ve saglik huzur ver..Gonlume gore bana harika bir es nasip et!Ya samed sana muhtacim elimden hic birsey gelmiyor beni bir omur boyu mutlu edecek harika bir es nasip et amin…
  Allahim sana el acan tum bekar kardeslerimizn dularini kabul et…YA LATIF…

  Beğen

 197. seda said

  kevser abla ALLAH IM sana inşallah bi evlat verir bu dua sayesinde benim bi arkadaşım hamile kaldı gerçekden yürekden edilen dualar ALLAH katında kabul oluyor buna inanıyorum.HAKKIMIZDA HER ŞEYİN HAYIRLISI OLSUN İNŞALLAH…

  Beğen

 198. eminbeyaz said

  allah razı olsun bu duanın kıymetini bilelim ümmete selam

  Beğen

 199. CANAN said

  ALLAHIM HERKESİN GÖNLÜNE GÖRE VERSİN ÖYLE SIKINTIDAYIM Kİ BU DUAYI OKUCAM İNŞ BENİMDE SIKINTIM GİDER

  Beğen

 200. Önder Korkmaz said

  ALLAHIN selamı üzerinize olsun değerli kardeşlerim. bütün yo-
  rumlarınızı tek tek okudum.Anladığım kadarı ile çok kardeşim dua-
  dan fayda görmüş ve arzuları yerine gelmiş.Ben ilk defa sitenizde
  bu duaya rastladım.Ben:Ağır derecede K.O.A.H.(Kronik obstrüktüf
  akciğer hastalığı)ve Panik atak hastasıyım.Hergün tek şifa veren
  Rabbimden çeşitli dualarla şifa diliyorum.İnşaallah birgün benim-
  de dualarım kabul olur.Bu gün arife,akşam iki rekat hacet namazın
  dan sonra ALLAH izin verirse bu duayı okumak istiyorum. Siz kar-
  deşlerimdende ALLAH rızası için dua etmenizi rica ediyorum.Kurban
  bayramınızın mübarek olmasını diler,kurban kesen kardeşlerimin de
  kurbanlarının kabulünü Yüce Rabbimden niyaz ediyorum.Hepinizden ALLAH razı olsun.

  Beğen

 201. yusuf said

  sizden allah razı olsun bu duayı yayınladığınız için

  Beğen

 202. GÜRKAN said

  Derin_06 kardeşimiz. ben zalimlerden oldum kısmını genelde anlamakta zorluk çekiliyo.ben zalimmiyim diye soruyo ilk duyan.bu cümledeki dua Yunus Aleyhisselamın balığın karnındayken çok sıkıntıdayken okuduğu ve kabul olduğu çok teshirli bir duadan alıntıdır.Nette yazarsanız çok detaylı bilgiye sahip olursunuz.Ayıca çocuğu olmayan ablalarımızın da “Ya Varis”esmasını çok zikretmesini,Yakup Aleyhisselamın evlat duasını bolca okumalarını ve 40 cuma binkere “Ya evvel”zikrini çekmelerini okuduğum büyük zatların kitaplarından edindiğim bilgile neticesinde öneririm.Sizlerden de şu garip kardeşinize dualarınızda yer vermesini beklerim.ALLAH CC. tüm sıkıntılı kardeşlerimize tez zamanda ferhlık kapıları açar inşallah.

  Beğen

 203. YLC said

  en büyük günahlardan biri de ALLAH ın rahmetinden ümidi kesmektir…

  Beğen

 204. YLC said

  benim daha farklı bi sorum olacaktı yıldızname ile ilgili bilgisi olanlardan yardımcı olmalarını istiyorum böyle bi kavrama inanmak doğru mudur veya ne kadar doğru dur bu tarz şeylere meyil verip ona göre hareket etmekmi gereklidir…

  Beğen

 205. Merve said

  S.a arkadaşlar.. bu duayı ben omrumde hic duymamıstım. dün gece rüyamda biri bana bu duayı okumamı soyledi. sabah arastırdım ve boyle bir dua oldugunu ogrendim gercekten de. çok şaşırdım ve okurken gozlerim doldu Allah ne buyuk..

  Beğen

 206. aral said

  selamlar herkese

  arkadaşlar bende kenzül arş dua sını sabah gazetesinin sayesinde tanıdım okudum ve hemen hemen kenzül arş duasıyla tanıştığımdan beri her gece bir veya iki kez okuyorum hakikaten mükemmel bir dua dua dan ziyade çok faydakı bir sûre inşallah tüm müminlerin okuması dileğimle herkese saygılar

  Beğen

 207. derya yaşar arş gülışık said

  bende bu duayı okuduğumda sizler gibi faziletinin farkına vardım ve bunun içinde çocuğuma arş ismini kullanmayı düşünüyorum nasip olursa tabi allahın selamı üzerinize olsun

  Beğen

 208. Aysegül said

  Rabbim Bütün arkadaşlarımızın dualarını kabul etsinn.. aminnnnnnnnn MEVLAM GÖRELİM NEYLER.. NEYLERSE GÜZEL EYLER.. selam ve dua ilee ..

  Beğen

 209. Adem said

  SELAMÜN ALEYKUM ARKADAŞLAR. UZUN SÜREDİR İŞSİZDİM.. GEÇİCİ BİKAÇ YERDE ÇALIŞTIM VE ASKERDEN GELELİ YAKLAŞIK 2 SENE OLUYOR FAKAT BİR YERDE DİKİŞ TUTTURAMADIM. BUGÜN ÇOK BİLİNDİK BİR İLAÇ FABRİKASINA MÜLAKATA GİTTİM. DÜN GECE YUKARIDAKİ ARKADAŞLARIMIN BAHSETTİĞİ GİBİ BU DUAYI DÖRT KEZ OKUDUM. MÜLAKATTA OLDUKÇA TUTUK KONUŞMAMA, HEYECANLANMAMA RAĞMEN İŞİM OLDU SAYILIR. ALLAH’IM SANA SIĞINIYORUM.

  Beğen

 210. İjlal said

  Hayırlı Cumalar arkadaşlar.Bu mübarek duayı her gün okumaya devam ediyorum,aslında biz farkına varmasak da kesinlikle işe yaradığına inanıyorum.Hayatımda gerçekleşmesini istediğim o kadar şey var ki,belki bazılarının olması mümkün değil…Ama ben yine de Rabbime sığınıyorum ve bıkmadan dua etmeye devam ediyorum,Rabbim herşeyin hayırlısını versin.Unutmayalım ki umutsuz yaşanmaz,umudunu kaybeden herşeyini kaybetmiş demektir….Hepinizin dualarını bekliyorum,Allah zor durumda ve sıkıntıda olan her kulunun yardımına koşsun.Rabbim belki çok bunaltır ama asla boğmazmış…..Allah’a emanet olun.

  Beğen

 211. eda said

  eşimden ayrılmak üzereyım ve bu duayı bı kac gundur okuyorum ıns. hersey ii olurr dualarım kabul olur bunu ınanarak soyluyorum bı kac gunde hayatımda degısıklıkler oldu önumun acıldıgını kötü bulutların kaltıgını hıssedıyorum
  bakalım mevlam ne eyler ne eylerse guzel eyler! herkezden dua beklıyorum ufak cocuklarım ıcın

  Beğen

 212. derya said

  ben çok faydasını gördüm ama peş peşe okumak daha faydalı

  Beğen

 213. merve said

  ben bu duayı efendiler efendisi hz Muhammedi rüyamda görmek için okudum ve dinledim allah nasip eder inşallah şimdi hala dinliyorum Allah herkese yardım etsin hz ebubekir okumuş ve peygamberimizi rüyasında görmüş Allah herkese nasip etsin inşallah…

  Beğen

 214. müjdat said

  selamlar herkese evt bu dua gercektende çok güzel bir dua gerçi bütün dualarımız güzel ama bu dua nın faziletleri anlatmakla bitmez Allah cümlemizin yar ve yardımcısı olsun

  Beğen

 215. ümran said

  bu duayı sadece kendimiz için değil bütün sıkıntıda olanlar için okuyalım.allah kerkesin kalbinde ne varsa onu versin ama önce hayırlısını isteyelim allah herkesin yardımcısı olsun peygambe efendimize komşu eylesin allaha emanet olun

  Beğen

 216. müzeyyen said

  gerçekten çok güzel bi dua ve işe yarıyor herkese tavsiye ederim Allah ım o kadar merhametliki sıkıntılarımızdan kurtulalım diye dua yı göndermiş bize Allahım merhametinden ayırma bizleri AMİN

  Beğen

 217. sedat said

  selam aleykum cok guzel bir site emegi gecenlerden allah razi olsun;duanin arapca yazilisiyla turkce yazilisinda eksikliler oldugunu dusunuyorum acaba benmi yaniliyorum cevap verirseniz sevinirim selam ve dua ile

  Beğen

 218. ozan said

  değerli arkadaşlar ben cüzdanımı kaybettim allahrızası için dua edin cok sıkıntıdayım şimdiden allah razı olsun..

  Beğen

 219. Gürkan... said

  Merhaba arkadaşlar …

  Selamün Aleyküm ve rahbetullahi ve berekâtü
  Allah ın selamı üzerinize olsun …

  Hemen hemen bütün yorumları okumaya çalıştım. Bazılarını not aldım… Sitede birşeyler ararken Allah ın hikmeti sonucu bu duayı görsellerde mouse rasgele üstüne gelmiş büyüdü duanın yazılı olduğu resim … Mutlaka bir hikmeti vardır biliyorum Allah ımın C.C. neyinde hikmet yoktur ki ?

  Anlatılanlar çok güzel bende okuycam Allah ın izniyle dualarınız kabul olsun İnşaAllah sizde benim için dua edin lütfen …

  Beğen

 220. sena said

  Merhaba hocam benim bi sorum olacakdı da kenzül havas kitabındaki duaları uygulamak nasıldır.Benim bi arkadaşım uygulamış eşi tekrar evine dönmüş 3 ay sonra.Bende aynı duurman münzaripim bende yapmak istiyorum nasıl olur sizce ?kitap bu

  http://kitap.antoloji.com/kenz-ul-havas-gizli-ilimler-hazinesi-2-cilt-tk-1-2-3-4-kitabi/

  Beğen

 221. suatcom said

  Bismillahirrahmanirrahim
  La ilahe illellahül melikül hakkul mübin.
  La ilahe illellahül hakemül adlül metin.
  Rabbüna ve rabbü abainel evvelin.
  La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez zalimin.
  La ilahe illellahü vehdehu la serike leh,lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi
  ve yümitü ve hüve hayyül la yemutü ebeden biyedihil hayru veileyhil masiru
  ve hüve ala küllü sey´in kadir. Ve bihi nestainü vela havle vela guvvete illa billahil aliyül aziym.
  La ilahe illellahü sükran li ni´metih.
  La ilahe illellahü ikaran bi rububiyyetih.
  Ve sübhanellahi tenzihen li azametih..
  Es´elükellahümme bi hakkismikel mektubi ala cenahi cibrile aleyke ya rab.
  Ve bihakkismikel mektubi ala cenahi mikaile aleyke ya rab.
  Ve bihakkismikel mektubi ala cebheti israfile aleyke ya rab:
  Ve bihakkismikel mektubi ala keffi azraile aleyke ya rab.
  Ve bi hakkismikellezi semmeyte bihi münkeran ve nekiran aleyke ya rab.
  Ve bihakkismike ve esrari ibadike aleyke ya rab.
  Ve bihakkismikellezi temme bihil islamü aleyke ya rab.
  Ve bihakkismikellezi telekkahü ademü lemma hebeta minel cenneti fe nadake
  fe lebbeyte düaehü aleyke ya rab.
  Ve bihakkismikellezi nadake bihi sitü aleyke ya rab.
  Ve bihakkismikellezi kavveyte bihi hameletel arsi aleyke ya rab.
  Ve bihakkismikelmektubi fittevrati vel incili vezzeburi vel fürkani aleyke ya rab.
  Ve bihakkismikeila münteha rahmetike ala ibadike aleyke ya rab.
  Ve bihakki temami kelamike aleyke ya rab.
  Ve bihakkismikellezi nadake bihi ibrahimü fecealtennara aleyhi berden
  ve selamen aleyke ya rab.
  Ve bihakkismikellezi nadake bihi ismailü fe necceytehü minezzebhi aleyke ya rab.
  Ve bihakkismikellezi nadake bihi ishaku fegadeyte hacetü aleyke ya rab.
  Ve bihakkismikllezi nadake bihi hudü aleyke ya rab.
  Ve bihakkismikellezi deake bihi ya´kubü fe ra.dedte aleyhi basarahu ve veledehü yusufe aleyke ya rab.
  Ve bihakkismikellezi nadake bihi davüdü fe cealtehü halifeten fil ardi
  ve elente lehül hadide fi yedihi aleyke ya rab.
  Ve bihakkismikellezi deake bihi süleymanü fe a´taytehül mülke fil ardi aleyke ya rab.
  Ve bihakkismikellezi nadake bihi eyyubü fe necceytehu minel gammillezi kane fihi aleyke ya rab.
  Ve bihakkismikellezi nadake bihi isebnü meryeme fe ahyeyte lehül mevta aleyke ya rab.
  Ve bihakkismikellezi nadake bihi musa lemma hatabeke aletturi aleyke ya rab.
  Ve bihakkismikellezi nadetke bihi asiyetümraetü fir´avne fe razaktehel cennete aleyke ya rab.
  Ve bihakkismikellezi nadake bihi benu israile lemma cavezulbahra aleyke ya rab.
  Ve bihakkismikellezi nadake bihil hidiru lemma mesa alel mai aleyke ya rab.
  Ve Bihakkismikellezi nadake bihi muhammedün sallallahü aleyhi
  ve selleme yevmel gari fe necceytehu aleyke ya rab.
  Inneke entel kerimül kebiru. Hasbünellahü ve ni´mel vekil.
  Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
  Ve sallallahü ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi vesellem

  selamlar
  bir kac yerde arabcadan türkceye eksik yerler var!!!
  “benü israfile= beni israile” olacak israfilin ailesi ne demek?
  “ve bi hakki ishak.. ” eksik….
  ne yani yahudileri sevmiyoruz diye ishak a.s. ismini niye yazmayalim!

  Beğen

 222. Akif ateş said

  Bir arkadaşım okumamı istedi bende okudum ve çok beğendim ALLAH bizlere huzur ve mutluluk versin AMIN

  Beğen

 223. aynur aras said

  canım kardeşlerim allahın selamı üzerinizde olsun ben çok yavaş okuyurum ve arapçayıda bilmiyorum nulur benim içinde okursanız çok sevaba girersiniz inşalah ben çok zordayım he mati hemde özürlü oğlum için okursanız allah inşalah bütün dileklerinizi kabul eder inşallah amin

  Beğen

 224. hASAN yILMAZ said

  Bu duayı ilk krz gordum ve hemen direk abdest alıp okudum Allahım yalvarıyorum sana ne olur yardım et Yarabbim ne olursun………

  Beğen

 225. öznur said

  arkadaşlar banada dua edin neolur yuvam için nolur

  Beğen

 226. Büşra AKOVA said

  Bu dua öyle bir dua ki..RABBİM bu duanın hürmetine cümlemizin günahlarını affetsin İNŞALLAH.Tüm isteklerimizi kabul eylesin İNŞALLAH..

  Beğen

 227. zeynep tas said

  36 gunluk bebegim var,kendini kasiyor doktorlar bir teshis koyamadilar kendini kastigi anda tum vucudu sertlesip kipkirmizi oluyor..hala hastanede yatiyor..yalvaririm bebegim icin de dua edin..Allah okuyandan da okumayandanda razi olsun..

  Beğen

 228. nurten said

  bende bu duayı sabah ezanlarından önce okuyorum ve evimizin beraketini bu dua sayesininde arttığını görüyorum allah rıskımızı ayağımıza yolluyor herkesin okumasını tavsiye ederim bilgilerizle birbirimizi aydınlattığımız için allah hepimizden razı olsun.

  Beğen

 229. hasım said

  SELAMÜN ALEYKÜM bende bu duanın mucizesini yaşayan kişilerden biriyim ve canlı şahidiyim. annemin bir sıkıntısı wardı. we bir kereye mahsus bu duayı okudu ona teyzem okumasını söylemişti daha o gecenin sabahında annemin dilegi gercekleşti we sıkıntısı bitti şimdi bnde bu duanın BÜYÜKlüğüne inanıyorum we sürekli okuyacagım we herkeze tawsiye edeceğim we sizede tawsiye ederim … ALLAHA EMANET OLUN

  Beğen

 230. Durmuş Başak said

  Selamün aleyküm ben bu duayı önceden duymuştum. Şimdi ise hem arapçasını hem türkçesini okudum. Bundan sonra da okmaya devam edecem. Birtakım sağlık problemlerim var. Böbrek taşı sancısı vb.Allah rızası için ne olur bana da okuduklarınızdan sevabını yollayın da sıhhat bulayım. Allah hepinizden ve bu faydalı siteyi kuranlardan razı olsun.Gerçekten çok güzel bir dua. Allah birbirimize dua eden kullarından eylesin. Allaha emanet olun akıbetimiz inşallah hayırlı olur arkadaşlar….

  Beğen

 231. ışıl said

  rabbim herkesin dualarını kabul etsin.

  Beğen

 232. tuğçe said

  Allah’ın selamı, merhameti, şevkati üstünüze olsun kardeşlerim. bu duanın mucizelerini yaşayanlardanım. öyle ki ağlayarak 7 kez okuduğum günün ertesi gün dileğim kabul oldu. bu sitede yorum yazanlara da dua etmiştim. Allahım dualarımı sizlere de ulaştırmıştır umarım. okumaya devam edeceğim, bıraktığım an eskisine oranla az da olsa sıkıntılarıma arttı. asla vazgeçmeyin, Allah o kadar büyük ki hiçbirimizin sıkıntısını görmezden gelmez, şüphesiz ki ne günah işlersek işleyelim bizi sevmekten vazgeçmez. benim için de okuyun kardeşlerim.

  Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Hepinizden razı olsun.

  Beğen

 233. kara gözlüm said

  selamün aleyküm arkadaslar,bu duayi okumak istiyorum,fakat namaz mi kilinmasi gerekiyor okumadan önce?veya hangi dualar okunmasi gerekiyor?,ne zaman okunmasi daha iyi olur,nelere dikkat etmek zorundayim gibi sorular takildi aklima,ayrintili bir sekilde bana izah ederseniz cok sevinirim.,..=)

  Beğen

 234. melike said

  Allah’ın selamı, merhameti, şevkati üstünüze olsun kardeşlerim.Ben de sizler gibi çoook sıkıntıdayım,annem ve kardeşlerim de dahil tüm akrabalarım anlayamadığım bir şekilde bana sıtrlarını döndüler.Onlara o kadar çok iyilik çalıştım ki hem maddi hem manevi yinede bana düşman gibi davranıyorlar.Çok kötü günler geçirdim,bunalıma girdim bu duanın mucizelerine kesinlikle inanıyorum ama namaz kılarken fatiha ve ihlas tan başka dua okuycaz mı ve namazı illa saha namazı vaktinde mi kılcaz gece 2 3 civarı kılsak olurmu aydınlatmanızı çok çok rica ediyorum ve gönülden dualarınızı aile huzurumuza ve sağlığımıza kavuşmamız için bekliyorum.YÜCE ALLAH IM hepimizin dualarını tez vakitte hayırlısıyla kabul etsin

  Beğen

 235. dilara said

  arkadaşlar kocamla aram bozuk olduğu için okumaya başladım bugün sizin dualarınızıda bekliyorum

  Beğen

 236. tuğçe said

  sevgili karagözlüm
  bana düşer mi bilmem ama, ben bu duayı her vakitte okurum, genelde 3 fatiha 3 ihlas 3 kafirun 3 felak ve 3 nas okuduktan sonra okurum, ardından bir kez bu duayı okurum. bazen 7 defa okurum. inan bir saati, zamanı, yolu yordamı yok. tabii ki namaz kılar ardından okursan daha güzel olur. ama önemli olan inanarak yürekten okumak. ben inanarak okuyup mucizesine şahit olanlardanım. başka dikkat etmen gereken hiçbir şey olduğunu sanmıyorum. Allahım dualarınızı kabul etsin, yar ve yardımcınız olsun.

  Beğen

 237. kara gözlüm said

  sevgili tugce,
  ALLAH razi olsun,cok tesekür ederim,ve bir sorum daha olacak,bazi insanlar bu duanin sahih olmadigini iddia ediyorlar,benimde aklimda soru isaretleri olusuyor,bu duanin bu kadar mucizevi bir dua ise neden bizim hocalarimiz veya anne babamiz bizlere bu duayi önermedi,bu dua o zaman cok yaygin oolmasi gerekmiyor muydu ki…?

  Beğen

 238. tuğçe said

  sevgili kara gözlüm
  Allah hepimizden razı olsun. bu dua Kur’an-ı Kerim’de olmayan bir dua belki de bu yüzden sahih olmadığı söyleniyordur. evet pek bilinmiş bir dua da değil. şöyle düşün açıklamasında da olduğu gibi peygamber efendimiz Muhammed SAV önermiş bu duayı. anlamına baktığımızda da yanlış bir tarafı yok. Allah’tan mucizeleri hürmetine dilekte bulunuyorsun. o yüzden için rahat olsun. ellerini açıp sen beni şefkatine boğ güzel Allah’ım demen ile bu dua arasındaki tek bir fark Peygamber efendimiz Muhammed SAV’in önerdiği bir dua olması. ve tabii yürekten okuman.

  Beğen

 239. melike said

  sevgili karagözlü;
  aklında soru işaretleri var seni anlıyorum ama gerçekten olmaz dediğin mucizeler öne YÜCE ALLAH IMIN izni ile soora bu dua ile oluyo inan ,sabırla oku,okumayı bırakma ve iste inşallah senin duaların sayesinde bizimkilerde kabul olcak…

  Beğen

 240. kara gözlüm said

  hayirli günler cümleten,
  ALLAH razi olsun sizlerden kardeslerim,icim rahatladi cok sükürü…>=D

  Beğen

 241. mrb arkadaşlar bu duayı bir arkadaşım verdi bende almak için siteye girdim tesadüf yorumlarınızı okudum çok etkilendim ağlayarak okudum ALLAH IM hiç birinizi gere çevirmemiş yardımına koşmuş çok güzel bir şey adınıza mutlu oldum.sınavım var onun için okuyacaktım sınavım bu hafta sonu sınav günü okuyacaktım aama bu yorumları gördüm şimdi okuyacam bekleyemiyorum ALLAHIM bize yardımlarını esirgemiyor ama biz hala ona laik olamıyoruz . sınavdan sonrada yazacam eğer kazanamazsamda benim için hayırlı değildir demekki isyan etmeyecem.ama benim için de dua ederseniz çok sevinirim çokisttiyorum.ama önemli olan bu dünya değil öbür dünya hepimizi ALLAHIM cennette buluştursun tüm müslüman kardeşlerimizi amin ALLAHA EMANET OLUN

  Beğen

 242. GÜLŞAH said

  SELAMIN ALEYKÜM BEN KAS HASTASIYIM YÜRÜYEMIYORUM YAKINDA OMURİİLİKTEN AMELİYAT OLACAĞIM AMA DOKTORR ÇOK RİSKLİOLDUĞUNU SÖYLEDI MASADA KALABILIRSIN DEDI AMAAA BENNN ALLAH’IMA GÜVENEREK O AMELİYATA GİRCEM ALLAH RIZASII İÇİN BANADAA DUAA EDIN RABBIM YAR VE YARDIMCINIZ OLSUN İNŞŞŞ AMİNNN..

  Beğen

 243. tuğçe said

  sevgili gülşah ve hilal

  Allah yar ve yardımcınız olsun. dualarım sizlerle kardeşlerim.

  Beğen

 244. meraba tuğçe ilk önce gülşah kardeşime ALLAH ım açilşifasını versin tabii tüm yardım isteyenlere kardeşim ben bügün sınava girdim ama olmadı çok heyecanlandım yarında sözleşmeli sınavım var Allah rızası için bana dua et ben bu duayı sabahta okudum yarında okuyaccam umarım benimde duamı ALLAH ım kabul eder ne güzel senin duan kabul olmuş benim içinde okurmusun kardeşim ALLAHA EMANET OLUN

  Beğen

 245. tuğçe said

  Hilal kardeşim dün inan sen ve Gülşah kardeşim için dua ettim. Bu gece de edeceğim. Allah’ım yar ve yardımcın olsun.

  Beğen

 246. şükran said

  Selamun Aleykum Hocam,sizden bir ricam olcak,ben kenzül arş duasını mail olarak göndermeye çalıştım kendime ama olmadı yardımcı olurmuzunuz Hocam,size zahmet,şimdiden Allah razı olsun sizden…selam ve dua ile…

  Beğen

 247. fatma said

  bende duaya bugün başlayacağım. bazı sıkıntılarım için fetih suresi okuyordum ve çok faydasını gördüm insanın sıkıntısı olsada rabbim o sıkıntıya katlanacak güç kuvvet veriyor. hiç bir dua cevapsız kalmıyor inanıyorum. Allah ın gücü herşeye yeter. o istediğine hayır istediğine şer katar. Hepinizin duası kabul olur inşallah… gülşah hanım sizede acil şifalar diliyorum. Rabbim tez zamanda sağlığınıza kavuşturur inşallah

  Beğen

 248. tuğçe kardeşim çok teşekkür ederim benim içinde avucunu açıp ALLAHA dua ettiğin için katiplik sınavına girmiştim ama ikiside olmadı 6 ay sonrakine hazırlanacağım bu duayı okudum kazanmaya bilirim ama gerçekten ALLAHIM o yüzel mücizelerini bana gösterdi yolum hep açıldı işim hep rast gitti çok şükür rabbim sana tuğçe kardeşim seninle tanışmak isterim internette görüşmek isterim eğer istersen adresimi verebiilirim

  Beğen

 249. tuğçe said

  hilalcim çok sevinirim. dualarımız boşa gitmemiştir emin ol olmadıysa vardır bir hayır bunda da. sıkma güzel canını. Allah’ım en güzelini en hayırlısını verir. adresini verirsen çok sevinirim. çok isterim görüşmek güzel kardeşim.

  Beğen

 250. xxxxxxxx adresim bu kardeşim buradan görüşürüz kabul ettiğin için çok teşekkür ederim

  Site – Yøneticisi
  Hilal kardesim, Mail adresin Tugce hanimin mailine gønderilmistir, Burda mail adresinizi herkesin gørmesi dogru olmaz diye adresinizi xxx olarak isaretledim, baska amaclar icinde kullanabilirler,bilmem anlatabildimmi.

  Beğen

 251. şükran said

  Selamun Aleyküm Hocam,ben daha öncede yazmıştım ama cevap gelmedi bana ne de mail adresime Kenzül arş duası geldi,bu mümkün değilmi yoksa Hocam lütfen cevabınızı bekliyorum.Allah razı olsun sizden,ama gönderirseniz daha çok razı ve memnun olsun sizden :)Hakkınızı helal edin sizi meşgul ediyorum bu kadar işin arasında ama ben gönderemedim kendime üzgünüm…SELAM VE DUA İLE…

  Beğen

 252. Sukran hanim aleykumselam, Unutmusuzdur herhalde, Mail adresinize gønderelim.Yorumunuz icin tesekkur ederiz.

  Beğen

 253. şükran said

  Aldım teşekkür ederim Hocam,size zahmet oldu ama hakkınızı helal edin …

  Beğen

 254. alper said

  Değerli kardeşlerim benim içinde dualarınızı esirgemeyin,sıkıntı ve dertlerden bir an önce kurtulmak için dualrınızı bekliyorum

  Beğen

 255. melike said

  arkadaşlar çok şükür ki benim dualarım kabul oldu,sizlere de umut kaymnağı olsun diye yazıyorum ,karamsarlığa düşmeden bu duayı okuyun,diğer bi çok dua ve ibadetleri de yerine getiri.YÜCE ALLAHIM TEK,BİR VE SONSUZ KUDRETLİ.hayırlı olanları sizlere de nasip eder,olmayanları da hayırlıya çevirip nasip etsin inşallah.dua etmeye devam edin…

  Beğen

 256. selin said

  Değerli kardeşlerim benim içinde dualarınızı esirgemeyin..cok bunaldim sevdigim insanin bana donmesini cok istiyorum..Allah rizasi icin dua amin dermisiniz bana hayirlisiyla geri donsun diye

  Beğen

 257. cüneyt said

  Allah(C.C.) bu duayı okuyanlara hep rahmet versin ve bu duanın hikmetine inanıyorum
  Hz. Muhammed(S.A.V.) Efendimizin rivayetine göre demesi bile bizim kalbimizde en doğru sözler olduğuna kanaat getirmemizi sağlıyor ve BEN BU DUANIN HİKEMTİNE FAZİLETİNE GERÇEKTEN İNANIYORUM ALLAH(C.C.) HEPİMİZİN DUALARINI KABUL ETSİN, HEPİMİZDEN RAZI OLSUN İYİ BİR KUL OLMAMAMIZI SAĞLASIN; HEPİMİZİ HİDAYETİNE NAİL BUYURSUN…

  Beğen

 258. MÜVEDDET said

  bu duayı bana arkadaşım önermişti.çok sıkıntılı olduğum zamanlarda okuyorum.hatta şöyle birşey yaşadım.babam erkek arkadaşımı görmeden ön yargılarından dolayı evlenmemizi istemiyordu.çok okudum erkek arkadaşımda bende çok üzülüyorduk ikimiz sürekli okuduk hatta bazen gözyaşı dökerek okuyordum durumumum o kadar vahimdi.Rabbimden hep hayırlısını diledim tabi.ard arda olanları söylüyorum nişanlandık babam çok seviyor düğünün olması için çabayı en çok gösteren babam.nikahımız oldu.yakın zamanda düğünümüz olacak ve babam düğün hazırlıkları yapıyor.düşünün tek okuduğum duaydı ve tüm güzelllikleri bu duanın fazilatine bağlıyorum.çünkü bu sadece bir örnek.çıkmazda ,sıkıntıda gördüğüm dostlarıma bu duayı söylüyorum.önce hayırlısını dileyerek bu duayı okuyun ama dileğiniz kabul olsun diye değil allah rızası için okuyun.rabbim çok büyük.

  Beğen

 259. Nihan said

  Arkadaşlar bende çok bunalım gecirdim. Sabahın erken saatlerinde, akşam olurken , cok sıkıntı atlattım. Anlam veremdiğim korkular yaşadım inşallah Allah (CC) kabul eder.

  Beğen

 260. gamze efe said

  slm aranıza yeni katıldım yorumlarınız hepsi birbirinden rahatlatıcı siden dilegim sarısögüt köyünde oturan bir ablam var zeynep onun icin bir dua istiyecem tomlam 6.yıl seven ablam mehmet diye birisini seviyor digil onunla birlikte olmak onu göremiyo bile anlayacagınız onların birlikte olmaları icin duaedin

  Beğen

 261. selma said

  selin kardeşim inşlah sewdiğin sana geri döner.ALLAH dualarımızı kabul eder..bende başlıcam okumaya çünkü bende sewdiğim insanın bana geri dönmesini istiorum.”AMİN”

  Beğen

 262. pehlivan said

  tam üç yıldır kara sevdaya tutuldum. öyle acılar cektım ki bir gün biriyle cıktıgında ağlayarak içim yanıyor allahım dedim. rüyamda bir ses ateş serinlik ol ferahlık ver dedi. daha sonra rabbimizin hz ibrahimin atese atıldıgında ateşi serinlik yapmasına ait sureyı okuyunca rabbimin beni aynı oyle ateş gibi bir atese serinlik ver dediğine inandım. sevdam gecmedi.ya bitsin unutayım yada kavusayım dıye dualar edıyorum. burda sıfa bekleyenlerı, maddı sıkıntı duyanları çocuk ozlemiyle yannların yazılarını okuyunca benım bu sevdamdan hem utanıyor hemde rabbim beni ezalandırmasın dıyorum. allah her dua edenın dularını kabul etsın. tum yazanların. rabbim caresız dert vermesin.

  Beğen

 263. pehlivan said

  rabbim tum dertlerinizi bu duanın yuzu suyu hurmetıne kabul etsın. insallah hepimiz bu muhtesem duayla dileklrimize rabbımıze ulasırız. bende okuyorum . bazen aglayarak bazen derdimin karsısında dalarak. benim ki çok imkansız bır sey. dag daga kavusurda ınsan ınsana ulasmaz misali. ama ben rabbıme yıne dua edıyorum. tek huzur buldugum dualar.eger bir gun bu imkansız olan dılegım gerceklesırse tum sıfa bekleyenlere müjde verecegım. rabbim kabul etti dıye. allah dermansız dert vermesın. kulu kula muhtac etmesin.

  Beğen

 264. İjlal said

  Meraba arkadaşlar.Allah herkese iyilikler sağlıklar versin.Duamı hergün hiç aksatmadan okuyorum,Rabbime inancım o kadar büyük ki beni birgün duyacağını ve beni geri çevirmeyeceğini biliyorum.Hayatımda maddi manevi herşey eksik ama ben yine de şükrediyorum,çünki benden beterlerini düşünüyorum…Allah dermansız dert vermesin.Gerisi boş,zamanla geçiyor ama tabii ki delip geçiyor.Aallah’ım tüm dertlilere deva,hastalara şifa,borçlu olanlara ödeme gücü versin.Kimseyi hastalıkla ,açlıkla ve hasretle sınamasın.Hepiniz Allah’a emanet olun dualarınızı benden esirgemeyin….

  Beğen

 265. fatma said

  sevgilim askerdeyken beni terketti 😦 çok mutsuzum anlatamam 1 aydır görüşmüyoruz. ayrıldık bitti bile demedi. sadece anlamıyomusun sana neden böyle davrandığımı kapasiten yetmiyo heralde dedi. bana söz vermişti ayrılmak istediğimde söyleyeceğim diye. ama sözünde durmadı kötü davranarak beni bıktırma yoluna gitti. 3 yıllık bir ilişki bitti gitti. içimi yakan ayrılmak değil aslında askerdeyken bunu bana yapması. bana haksızlık etmesi. ben ne yapacağımı bilmiyorum. ama canım çok yanıyor. tam ciddi bir adım atacakken bana bunu yapması çok zoruma gidiyor. dua ederken beni de unutmamanızı diliyorum. hepinizin duası kabul olur inşallah

  Beğen

 266. merhaba arkadaşlar son yazılanlar hep sevdiklerine kavuşmaları inşallah dualarınız kabul olur bende 7sene arkadaş olduktan sonra evlendim bende çok dua ettim bu duayı bilmiyordum ama yine dua ettim kabul oldu önümüzdeki engeller gitti ALLAHtan isteyin dua edin eğer olmazsada üzülmeyin hayırlı değildir hayırlısını isteyin isyan etmeyin arkadaşlar herkesin duaları kabul eder yarabbim inşallah

  Beğen

 267. deniz said

  merhaba arkadaşlar.elbetteki allah rızası için gönülden yapılan tüm dualar kabuldur.TÜMÜ ,HEPSİ.kalpten edilen her dua. size yaşadığım bir hadiseyi anlatayım. on yedi yaşındaydım o zaman.ramazan ayıydı, ailemden kimse olmadan, sadece arkadaşım onun anneannesi ve bir gurup tanıdık kadınla beraber tutulan bir otobüsle istanbula hırkai şerifi ziyarete gitmiştik.hepimiz oruçluyduk.bahçe kapısından içeri girdik,kıyamet gibi insan dolu,adım atacak yer yok,birinin küçük bir çocuğu var yanımızda,susadım die tutturdu bizde ona su almak için arkadaşımla dışarı çıktık.geri döndüğümüzde bizim kafile yerinde yoktu iki kız ilerleyelim görmeden çıkmayalım hırkayı dedik.dedik ama allahım o ne kalabalık yarım saat geçti bahçede milim milim ilerlioruz.öyle bunaldımki ağlıyorum hüngür hüngür nefes alamıyorum sıkışıklıktan.o an aklıma birinin tenbihi geldi BAŞIN SIKIŞIRSA ELLERİNİ YUMRUK YAP ÖNCE DİZLERİNE VUR SONRA YERE TAŞA DİE,YARATTIĞIN DAĞIN TAŞIN YÜZÜ SUYU HÜRMETİNE YARABBİM KURTAR BENİ.ama görmeden çıkmamı nasip etme yarabbi.sonunda umut bitti tabi ya duvardan tırmancaz kafileyi bulcaz yada kaybolcaz istanbulda.duvarlardan tellerden kesile yırtıla kapıya doğru yürüdük atladı tam dışarı çıkcaz,bir ses adımı bağırdı.bir döndümki babamın bir polis arkadaşı ta erzurumdan.o zaman çocuktum sen beni nası tanıdın bide başım örtülü.kadıncağıza cevap veremiyorum ağlamaktan gözlerim şişmiş içeri giremedim die.kadın kapıda görevli hemen kalabalığa çekil dedi bizi içeri saoktu arkadaşımla ben şoktayız.titremekten ve ağlamaktan helak bi vaziyette hırkai şerifi gördük.şükredip çıktık
  o gün inandım mucizelere
  kurban olduğum rabbime gönülden elhamdulillah
  ne okursak okuyalım sadece gönülden okuyalım amin

  Beğen

 268. hiLaL AKAR said

  mrb arkadaşlar..yorumlarınızı okudumm cok duygulandım..inş hepimizn duaları kabul olur…

  Beğen

 269. RIDVAN said

  ESSELAMUN ALEYKUM VE RAHMETULLAH VE BERAKATU

  sevgili arkadaşlar üzerinde yaşadığımız şu dünya sadece YÜCE ALLAHIMIZIN bizlere bahşettiği bir sınavhanedir… ve bilinki dünya KURAN I KERİM üzerinedir inanmayanlara eyvahh. hastalık borç dert tasa zorluk kötülük herşey dualarla YÜCE ALLAHA yakarıştır ve bilinki YÜCE ALLAH okadar bağışlayıcı ve merhametlidirki merhameti zulmunu geçmiştir YÜCE ALLAHIN birliğine emanet olun

  Beğen

 270. adnan aktar said

  ALLAH BUTUN MUSLUMANLARIN YARDIMCISI OLSUN ALLAH BUTUN ASKERLERIMIZIN HAYIRLI TESKERELER NAIP ETSIN ALLAH BUTUN HASTALARIMIZA ACİL ŞİFALAR VERSIN KENZÜL ARŞ DUASI ÇOK TESIRLI BIR DUA HERKES OKUSUN BEN OKUDUM ALLAHA SUKURLER OLSUN SIKINTIM UZUNTUM HEPSI GECTI ÇOK SUKUR HEPINIZ ALLAHA EMANET OLUN

  Beğen

 271. sevinç said

  S.A ben de yeni keşfedenlerdenim.. Rabbimin armağanı büyük… ben de bir dilek diledim Rabbim den namaz arkasında 3 er kere okuyorum Allahım kabul etsin inşallah…

  Beğen

 272. elif said

  selamün aleyküm herkese ilk önce 8.sınıfta olduğumu söylemek istiyorum.sınavlarda başarı için kenzül arş duasını dün iki rekat namaz kılıp iki kez okudumve duamı ettim.ondan öncede adak için söylemitim adağım yerine gelire 18 rekatlık namaz kılıcam die sabrettim allah a yalvardım ama olmadı ben bir gün duamın kabul olucağına inanıyorum ama çok sıkıntı içindeyim derslerime çalıştığım halde ALLAH rızası için birisi yardım etsin lütfen umarım derdimle sizi sıkmamışımdır

  Beğen

 273. selin said

  boşanmak üzareyim , eşim bir gaflette ne beni ne daha bir yaşına bile girmemiş yavrumu gözü görmüyor , hatalı olduğum noktaalrı ben kabulelnsemde o kabullenmiyor benden sadece nefret ettiğini söylüyor,,, o sevdiğim adam tamamiyle değişti alkol alan , dağıtmış her türlü harama yönelebilecek durumda bi hal almış , bulabildiğim tüm dualar ile dua ediyorum ne olur sizlerde dualarınızı eksik etmeyin ,,,

  mevlam eşimi bu gafletten tez zmanda uyarsın inşallah o eski inanan seven yürei merhamet dolu adam çocuğuna bana ve yuvasına sahip çıksın ,, şimdi bu dua ile dua ediyorum ,, ,sizlerde duaalrınzıda eksik etmeyiniz olur mu ? dua edenlerin mevlam duaalrını geri çevirmesin inşallah,,,

  Beğen

 274. elif said

  arkadaşlar lütfen cevap yazın sizin dertleriniz içinde dua ediyorum

  Beğen

 275. fatma said

  saol elif dua eden herkesi duaları kabul olur inşallah

  Beğen

 276. Nazan said

  A.S. arkadaslar, Allah herkesin gönlünün muradini, hastalara sifa, dertlilere deva versin.
  Su an büyük acilar cekiyorum, dualarda olmasa bunalima gircemi hissediyorum. Benim icin lütfen dua edermisiniz. Allah size bin katini versin.

  Beğen

 277. muharrem said

  allahimdan tek dilegim bu dertlerden kurtulmak ve sagolsun arkadas vasitasiyla bu siteye girdim 2 rekat namaz kil ve oku demisti gercekten okumam bittikten sonra kendimi o kadar hafiflemis hissetimki anlatamam size , beynim sanki silinmis ve yeni beyin takilmis gibi hissetim bundan sonra her gece allahin izniyle 2 rekat namaz kilip bu duayi okuyacam .

  Beğen

 278. barış said

  Rabbim tüm müslümanların duasını kabul etsin yoldan çıkmışlara dogru yolu bulmayı nasip etsin Rabim tüm zorda olanların zoruna dertli olanların derdine hasta olanlara şifa esaret altında olanlara sabır huzur versin amin

  Beğen

 279. melek said

  allah kimseye sıkantı darlık vermesin.ben şuanda sıkıntı içindeyim.içim öyle bir haykırıyor ki çünkü sevdiklerim tarafında ihanete uğradım hep o bir kişi yüzünde banada dua .sıkıntı için iyi bir dua biliyorsanız lütfen paylaşın.hayırlı günler

  Beğen

 280. Nrsh.. said

  Ben üniverste sınavna gireceğim bu sne bu duayı daha önceleride okumuştum her sefernde yararı oldu ..Efendimizide gördüm ruyamda bu duadan snra .. Lütfen sizlerde okuduğunuzda sadce bana değil geleceği için çaba gösteren tüm gençlerede dua edin .. ALLAH kabul eylesin

  Beğen

 281. gülsüm said

  gerçekten çok sıkıntıdayım.BU GÜNBİ ARKADAŞIM BU DUAYI OKU BN DAHA ÖNCEOKUDUM ÇOOK FAYDASINI GÖRDÜM DEDİ.BNDE OKUYACAĞIM.RABBİM İNşallahh bütün müslüman kardeşlerimin dert ve kederlerini geçirir.

  Beğen

 282. Hüseyin said

  siteyi hazirlayanlardan böyle paylasim yapanlardan Allah cc. razi olsun sitenizin devami dilegiyle Allaha emanet kalin

  Beğen

 283. kumru said

  Eşim sürekli benden kaçıyor görmek konuşmak istemiyor birden bire böyle oldu karıncayı bile incitmezdi ama şuan sanki herkes dost birben düşmanmışım gibi davranıyor çok sıkıntıdayım neolur bana dönmesi tekrar bana sevgi saygı yakınlık hissetmesi için bana da dua edermisiniz çok kötüyüm gözüm hiçbirşeyi görmüyr yemeden içmeden kesildim lütfen bildiğiniz dua varsada yazarmısınız. Allahım hepinizden razı olsun her nerde sıkıntıda olan varsa Allahım tez zamanda kurtarsın. Amin.

  Beğen

 284. çok şükür said

  arkadaşlar hep dua ettim ve rabbim sıkıntılarımı giderdi:) sevdiğim insan geri döndü
  inanarak dua ya devam edin asla kabul olmaz diye düşümeyin şüphe bile duymayın içtenlikle istediğinizde inanın veriyor. mucizeye doğru adım adım ilerliyorum. inşallah herşey iyi olacak…

  Beğen

 285. elif said

  sevgili arkadaşlar ben işten çıktım borcum var hayırlısıyla borcumu ödemem iöiön bana da dua edin .Allah hepimizin dualarını kabul etsin.ALlaha manet olun.

  Beğen

 286. Candan said

  Merhaba Arkadaslar,

  Yorumlarinizi okudum ve gercekten cok etkilendim. Bende cok zurundayim bugunlerde ve bol bol dua ediyorum. Bu duayida mutlaka okuyacagim Yuce rabbim insallah dualarimizi kabul eyler.
  Fakat bu bir sorum olacakti. Bu duayi namaz kilmadan okuyabilirmiyiz yani mesela niyet edip is yerinde yada okulda okuyabilirmiyiz?? Beni bu konuda bilgilendirirseniz cok sevinirim.

  Allaha emanet olun arkadaslar.

  Beğen

 287. suat said

  benben 93 senesinde birini sevdim.5 sene beraberdik.sevdik birbirimizi.evlendik rabbimin izniyle.simdi 11 sene sonra benden ayrildi 2 cocugumuz var 1 kiz 10 yasinda 1 de oglan 5 yasinda.internet üzeri birini bulmus. beni tam 27 naoktada sucladi cocuklarimi onlarin istegine karsi benden kacirip sogutuyor.cocuklarim herseyi görmüs en son ayrintisina kadar. daha hepimiz almanyada yasiyoruz. benim ama türkiyeye dönme düsüncem var buda cocuklarimi birdaha görememek anlamina geliyor. tüm suclamalarin bir gercegi yok rabbim biliyor.benim anlim ak vicdanim rahat ama cocuklarim icin allah rizasi icin dualarinizi eksik etmeyin. benim yapabilecek bir seyim varsa banada bilgi verirsenin duaci olurum hak teala hepimizi sefaat etsin dogru yoldan ayirmasin. benim icin görünen suki bundan sonra sadecene rabbim varr.allah razi olsun duasini edendende etmiyendende. Rabbim düsmanimin basina vermesin böyle imtahani yine kendi bilir ama cok zorrmus sabrinida verir insallah.

  Beğen

 288. Hüseyin Akan said

  Namaz kıldıktan sonra dua etmen daha güzel ama normal olarak namaza kılmadan önce işyerinde evde ve herzaman okuyabilirsin duada bir ibadettir duaya surekli devam etmeni öneririm daha birçok dua var duam kabul olmadı diuede dua etmeyi bırakmayın bu dunyada kabul edilmeyen dualarınızın karsılığını ahlrele fazlasıyla karsılığını alacaksınız dua ederken yarvararak yakararak dua edin ve içten dua edin dua ederken gizli dua edin gizli dua daha hayırlı ve daha makbuldur ağlayarak dua edebilirseniz çok daha iyi dua ederken cehennem azabını kabir azabını günahlarınızı aklınıza getirerek Allah’a yarvararak yakararak dua edin inşallah duanız kabul olacaktır.

  Beğen

 289. senanur said

  kenzül arşı okurken yanlış okursak ne olur söyleyebilir misiniz

  Beğen

 290. Hüseyin Akan said

  Dua Nedir Dua Hakkında Bilgi Duanın Önemi İle İlgili Bilgi

  İnsanlığa rahmet olarak gönderilen bütün Peygamberler ve Hak dostları; darlıkta ve bollukta, ıztırapta ve sürurda, gönüllerini dâima Hak Teâlâ’ya döndürmüşler ve bir niyaz iklîminde yaşamışlardır. Onlar, her halükârda Rabb’e yakarış hâlinde olmanın lüzumunu, hâl ve davranışlarıyla tâlim eden ebediyet rehberleridir.

  Allah’a sığınmak, bir yaratılış kânunu ve kulluk muktezâsıdır(gereği). Yerde ve göklerde ne varsa, ilâhî takdire râm olmuş(boyun eğmiş) bir hâlde, O sonsuz kudret sahibini lisân-ı hâl ile zikretmekte ve O’na yalvarışta bulunmaktadır. Gerçek bir dînî terbiye de, duâ hâlini, mü’minin ruhunda, sürekli kılmayı hedefler. Zîrâ duâ, kalbde Allah’a açılan en yüce kapının anahtarıdır.

  Duâ tekrarlandıkça derûnî(İçten) duyuşlar olarak mü’minin ruhuna nakşolur, şahsiyetine karışıp onun bir hususiyeti hâline gelir. Bu sebepledir ki, yüksek ruhlar, devamlı duâ hâlinde yaşarlar. Zîrâ onların kalbleri, duaya sarılmanın ehemmiyetine dâir şu âyet-i kerîmedeki ilâhî îkaz ile ürperiş halindedir:Cenâb-ı Hak buyurur:

  “Kul mâ ya’beû bikum rabbî levlâ duâukum.”

  “(Rasûlüm!) De ki: Sizin kulluk, duâ ve yalvarmanız olmasa, Rabb’im size ne diye değer versin!? (Ne kıymetiniz var?).” (el-Furkan, 77)

  İşte bir mü’minin ruhunda, Rabb’e duâ ile yakarış duygularının daimî hâle gelmesi, Allah ile kul arasında manevî bir bağ tesis eder. Vecd(İlahi aşk) hâlindeki dualar ise, gönlün ilâhî rahmetle kucaklaşma anlarıdır.

  Duada istenen, ilâhî rahmet ve merhamettir. Bu itibarla duada yüreklerden ilâhî dergâha yükselecek ilk ifâde; âsîlik, günahkârlık, zayıflık ve acziyetin îtirâfı olmalıdır. Duâ, sonsuz kudret sahibi Cenâb-ı Hakk’a, acziyetimizi müdrik bir şekilde yönelerek, O’nun huzurunda teslimiyet ve sükûnetle boyun eğmemizdir.

  “Duâ, ibâdettir. İbâdetin iliği ve özüdür. Allah katında O’na duâ etmekten daha kıymetli bir şey olamaz. Allah, kendisinden bir şey istemeyeni (duâ etmeyi kendisine yediremeyeni) azaba uğratır. Sıkıntı ve darlık zamanında duasının kabul olmasını isteyen kimse, bolluk ve rahatlık zamanında da duayı bol yapsın. Rabb’iniz Hayy’ü Kerîm’dir(diri ve cömerttir); bir kul elini açınca onu boş bırakmaz. Kime ki duâ kapıları açılmıştır, ona hikmet kapıları açılmış demektir. Duâ, rahmet kapılarının anahtarı, mü’minin silâhı, dînin direği, göklerin ve yeryüzünün nurudur. ” (Rûdânî, Cem’u’l-Fevâid, 9219-20-21-22-25)

  Hazret-i Mevlânâ -kuddise sirruh- da duanın kabulünü temin sadedinde şöyle buyurur:

  “Nedamet ateşiyle dolu bir gönülle ve nemli gözlerle duâ ve tevbe et! Zîrâ «çiçekler, güneşli ve ıslak yerlerde açar!”

  Yaşayıp hissedebildiğimiz nisbette, bizler için ebedî saadet rehberi olan Kur’ân-ı Kerîm, duanın en büyük tâlimlerini ihtiva eder. Yüce Rabb’imiz duâ hususunda âyet-i kerîmelerde şöyle buyurur:

  “Kul eraeytekum in etâküm azâbullâhi ev etetkumus sâatü eğayrallâhi tedûne in küntüm sâdikîn.”

  “De ki: Ne dersiniz; size Allah’ın azabı gelse veya o kıyamet gelip çatıverse, Allah’tan başkasına mı yalvarırsınız? Doğru sözlü iseniz (söyleyin bakalım)! Bilakis yalnız Allah’a yalvarırsınız. O da (kaldırılması için) kendisine yalvardığınız belâyı dilerse kaldırır ve siz ortak koştuğunuz şeyleri unutursunuz.” (el-En’am, 40-41) Bir diğer ayet-i kerime’de:

  “Udû rabbekumtedaaruan ve hufyeten innehû lâ yuhibbul mu’tedîne.”

  “Rabb’inize yalvara yakara ve gizlice duâ edin. Bilesiniz ki O, haddi aşanları sevmez.” (el-A’raf, 55)

  Âhiretimizi kurtarabilmenin yegâne sermâyesi olan şu fânî dünya hayâtında hatırdan çıkarmamamız gereken en mühim dualardan biri de hüsn-i hatime(Güzel bir son) ile ölebilmeyi dilemektir. Âyet-i kerîmede Rabb’imiz:

  “Yâ eyyuhellezîne âmenut tekullâhe hakka tukâtihî ve lâ temutûnne illâ ve entum muslimûn”

  “Ey îmân edenler! Allah’tan,O’na lâyık bir takva ile korkun ve ancak müslümanlar olarak can verin!” (Âli İmrân, 102) buyurmaktadır.

  Cenâb-ı Hak, samîmî duaları reddetmez. Lâkin bütün samimiyetine rağmen, kader-i mutlak’a muvafık düşmeyen(Allah’ın takdirine ters düşen) bâzı taleplere de icabet buyurmaz. Bundan dolayı duâ eden, hiçbir zaman bezginlik göstermeyip duaya devam etmelidir. Zîrâ böyle hâllerde duanın karşılığı âhiret âlemine havale edilmiş demektir.

  Duâ ve gözyaşı, ilâhî rahmetten neş’et ettiği(çıktığı) için, mahzun gönüllere tesellî ve huzur bahşeden bir saadet iksîri ve Hakk’ın sevdasıyla yanık yüreklerin içtikçe ferahladığı tatlı bir kevser gibidir.

  Yâ Rabbî! Aşk, vecd ve samîmî gözyaşlarıyla ilâhî rahmet ve mağfiretinden nasip alabilmemizi lutfeyle! İlâhî rızâna nâiliyet ümidiyle, yarattıklarına merhameti, gönüllerimizin tükenmez hazînesi eyle! İhlâslı kullarının feyizli duaları hürmetine, mübarek vatanımıza saadet ve dirlik, milletimize hak ve hayırda birlik ihsan eyle!

  Âmîn!..

  Arkadaşlar unutmayın Çok güzel bir dinimiz Çok güzel bir peygamberin ümmetiyiz ve çok büyük bir rabbimiz var dua edin duanızı kabul edeyim buyuruyor yüce rabbimiz dua ettiğiniz zaman lütfen tüm müslüman kardeşlerimizin birlik ve baraberlik içerisinde olmaları içinde dua edin çünkü müslümanlar parçalanmıslar kürdü türkü arabı lazı çerkezi şiisi sünnisi herkes partileşmiş unutmayınki islam ırkçılığa ayrılığa karşıdır daima birlik ve beraberlik içerisinde kalınması dileğiyle. AMİN

  Beğen

 291. figen said

  bu dua yı paylaşan kardeşimize diyorum ki allah senden razı olsunallah yar ve yardımcımız olsun rabbim dualarımızı kabul etsin amin

  Beğen

 292. Gökhan YÜKSEL said

  Selamun Aleykum Arkadaşlar…
  Bu duanın faziletini bizzat görenlerdenim. Ancak bir eksik var. Bu duayı salih niyetle okumanın yolu yine 5 vakit namaz ve diğer vecibelerin yerine getirilmesiyle olacaktır. Lütfen bu duayı bir piyango bileti gibi görmeyiniz. Bütün dualarda ve oruçlarda geçerli olduğu gibi bu duada olabildiğince tam bir ibadetle gerçekten etkisini gösterir bence. Yani sadece bu duayı okuyarak sıkıntılarınızı atamayabilirsiniz kanaatimce. Yüce kitabımızda onca ayet var ve surelerimizde kalpten okunduğunda aynı etkileri yapmaktadır. Tekrar ediyorum sizden ricam bu duanın gerçekten salih niyetle okunabilmesi için ibadetle yumuşamış bir gönül gerekliliğinin bilinerek okunmasıdır.
  Allah (C.C) Yar ve Yardımcınız olsun inşallah…

  Beğen

 293. figen said

  sa arkadaşlar ben üç gün önce bu dua yı sabah namazına kalkerken 2 rekat namaz kıldım duamı okudum ve dileğimi soyledım ve yattım rüyada sevdiğimi gördüm çok ama çok özürdileyerek söylüyorum benı alnımdan öptüğünü gördüm bunun duam la bi ilgisi varmı bilgisi olan varsa lütfen cavap yazsın rabbim dualarımızı kabul etsin

  Beğen

 294. sahap said

  ALLAH LUTFUNLA DUAMIZI KABUL EYLESİN

  Beğen

 295. BirKardeşiniz said

  Sevgili Kardeşlerim yazdığınız yazıları Okudum Kenzül Arş Duasının fazileti kesinlikle Doğrudur.Buna hepinizden daha çok başından türlü türlü şeyler geçmiş bir kardeşiniz olarak inanıyorum.Beyan olunan gibi bu dua ateşe okunsa ateş söner dağa okunsa dağ paramparça olur.Lakin Dikkat edilmesi gereken hususlar var.Bu duadan faydalınılmak ıstenıyorsa Dunya ve sülfü istekler için okumamakta fayda var aksı turlusu kula elem ve azap faide getırmez yanı haram olur.Herseyden once demek ıstedığim cahıllıkten uzak ahıret ısteklerı için kul hakkına sebeb olucak ıstekler için okumamak gerekır.Bazı dualar vardırkı kişinin onemı olmaksızın hak tarafından kabul olunur.Kabul olunur derken Onun yuce ısımlerı gectıgı bır beyana ıltıca olunulur. .demek ıstediğim her kım bu dua ıle ıstek ve dılekte bulunursa O muhtemelen olur.fakat haram tebliği olunacagından ona fayda vermez zarar verır.Bu dogrultudada ahırette hesabı sorulur.Herşeyden once bu duayı sadece ve sadece ahıret hayatı ve Rıza-i ılahi için okumak gerekır.Şunuda belırtmemde faide vardırki,bu duayı okumadan önce kişinin tam olarak gasl etmesı ve tevbe etmesi bu duanın manevı tesırını arttırır.Bu dua ile ıstediğiniz dıleklere ısteklere çok dıkkat edınız arkadaslar.Sülfü istekler için okumak haramdır.Sadece ahıret ıcın okuyun onu okurken hıçbır ıstekte bulunmamakta yeterli bu dua zaten baslı basına bır ıstek bır nıyazdır.Kul hakkına goturecek sulfu ıstek için okumak haramdır arkadaslar.Benım basımdan okadar cok olay gectıkı cahıllıgıme bınaen bu dua ıle bırlıkte anlatamam.Onun için tekrar siz kardeslerıme soyluyorum.Bu mubarek duayı Küfre götürecek sülfü istek ve arzular için okumayınız.hayatınız mahv olur anlayamazsınız.Hersey gonlunuzce olsUN.

  Beğen

 296. yağmur said

  size başıma gelen bişe anlatıcam allahın tüm dualrı güzel fakat kenzülarş bi başka güzel kardeşim ceza evine grdiğinde en az 6 ay yatıcaktı bn bu duayı cuma gecesi okudum kardeşim 21 gün yattı bu dua bnm tüm dileklerimi kabul etti inşallah sizinkinide eder ALLAH YAR VE YARDIMCINIZ OLSUN İNŞALLAH …

  Beğen

 297. ceyda said

  s.a. hasta bu duayı üzerinde taşırsa şifa bulur deniliyo peki arapça olarak mı yazıcaz yoksa türkçe olarak mı bişey farkeder mi? teşekkürler…

  Beğen

 298. KALEMM said

  Merhaba arkadaslar ben bu duayi 1997 yilindan beri okuyorum.Yukarida bazi arkadaslarin yazdigi gibi bu mubarek dualari herhangi bir sikinti veya dileklerimiz icin okuyoruz.bu dileklerimiz ya dunyalik yada ahiretlik olabilir.neticide sunu unutmamak lazim bu isteklerimizin bizim hakkimizda hayirli olup olmadigi ve yuce Allah in rizasinin olup olmadigir. biz isteriz ama istediklerimizin dogru olmadiklarini bilemeyiz.RAbbim bana dua edin duanizi icabet ederim diyor.Ama en buyuk dua O nun rzasini kazanmak icin edilen duadir.her gun okumaya calisiyorum.benimde yasadigim bir cok sey var.Yuce Rabbim bu duanin yuzu suyu hurmetine dualarimi kabul etti.yalniz ben RAbbim eger benim istedigim sey dunya ve ahiretim icin hayirlisiysa ne olur kabul et diye dua ediyorum.ben elimden geldigi kadar bu duyayi arkadaslarima dagitiyorum.Pamuk yayincilik in var.orda 6 sayfalik uzun olani var ve genelde onu okuyorum.yukarida bir arkadasimizin yazdigi gibi yasananlar icin kadere razi olmak isyan etmemek ama duayida birakmamak lazim.bilin ki bazen dualarimiz kabul edilmedi diye seytan durter.ama sakin itimat etmeyin bu vesveseye.yuce Allah in herseye gucu yeter.elbette dualarimizi kabul ediyordur.ya bazilarinin mukafatini ahirette yada su an yasadigimiz bu 3 gunluk yada karsimiza cikartir.burda zahmet edipte bir kac kelam yazmis olanlara Allah yardim etsin.bu yazdiklarimiz sikintili bir anina denk gelip okuyacak olan bir arkadasimiza ilac olur insallah.Allah a emanet olun…..

  Beğen

 299. tuba said

  sa. Ben de bu dua ile yeni tanıştım. Kalemm kardeşimin dediği gibi herkesin hakkında Allah en hayırlısını veriyor. O bizi bizden daha iyi tanıyor. Dertler biz aciz kulları çabuk yıpratıyor. Ama bizim istediğimizi değil, bizim için hayırlı olanı nasib etsin Rabbim. İsyana düşürtmesin. Çünkü dert anında insan çok farklı oluyor. Kemdisini tanıyamaz durumlara düşüyor. Sığınak noktamız dualar tabiki… Rabbim bizi Kendinden uzaklaştıracak durumlara düşürmesin… En büyük dert bu olsa gerek. Yaptığımız dualarda da O’nun rızasını düşünmeyi nasib etsin.

  Beğen

 300. Özge Badur said

  Arkadaşlar bu dua herşeye şifa gerçekten ben okudum ve ardından ne istediysem oldu mutlaka okuyun mutlakaa!!

  Beğen

 301. yüksel said

  ben bu duayı eşim için okumuştum kendisi yurt dışında kefili yüzünden gelemiyordu namazımı kıldım bu duayı ettim ALLAHIN sayesinden daha namazdan kalkmadan eşim aradı ve kefilinin izin verdiğini söyledi çok şükür ALAHIMA ALLAH herkesin duasını kabul etsin ALLAHA emanet olun…..

  Beğen

 302. suat said

  Bu alemde dertsiz sorunsuz insan yok bende onlardan birisiyim.Duaya inanlardanım ama ALLAH herşeyin hayırlısını versin.Yaradanın verdigi güzelikler bazen biz kendimiz onu kötü bir hale getiriyoruz sonrada isyan ediyoruz egerki uyandıgımız zaman hatalarımızı anlıyoruz.Evet çok duam kabul oldu hayırlı sandıgım dualar beni perperişan etti hep dunyalık istedim verdi şimdi ise altından kalkamayacagım kadar yük boyunumda sadece ekonomik kayıplar degil dostlarını yakınlarınıda kaybediosun en sonundada kendını kaybedıosun…. Şimdi ise tekrar yaradandan istiyorum bu üstüme kalan agır yüklerin hafiflemesi ve dogru yola girmek icin sizlerdende dualarınızı tüm ümmeti MUHAMMEDin esirgememenizi istiyorum.2001 ALLAHın veli kullarından bir zattın türbesinde dua ettim hayırlı kapılar acsın die yaradana öyle kapılar actıkı 3 gun sonra hayatım degişti önceleri güzel olan hayatım o gunden sonra daha guzeldı taki unutana kadar unutuyoruz arkadaşlar unutuyoruz ama YARADAN öyle bir hatırlatıyorki kapısının önünde yine diz cöküyoruz hatalı olan biziz unutmayın.şimdi hatalarımzla ve ALLAHIMIZLA başbaşayız herkes ayrı dertlerle boguşuyor.ALLAH HEPİNİZİN YAR VE YARDIMCISI OLSUN DUALARINIZ KABUL DOGRU YOLUNUZ ALLAHIN YOLLU OLSUN.DUALARLA KALIN.

  Beğen

 303. meral said

  allah aşkına bu duayı bana okursanız çok sevaba girersiniz bütün sıkınısı olanların allah yara ve yardımcısı olsun bizimde inşallah

  Beğen

 304. Özgür said

  Hikmetinden sual olunamayacak yaradanın öylesine bağışlayan affeden bir yanı var ki bunu bu duada en açık şekilde görüyoruz. Bu duada mucizeler bir bir sıralanıyor. Bu kadar açık seçik deliller dururken neden hala günah işliyoruz işte bunu çözebilmiş değilim.Yazacaklarımın hepsini şahsım adına yazıyorum. Sadece cuma namazına giderek, arada Allah şükür diyerek,belki mezarlıklardan geçerken bir fatiha okuyarak ömür geçiyor. Bunları bir papağana bile öğretseniz o bile yapmaz mı? Allah bizi; vakit namazlarını kılan, yalandan hileden kaçan, iyilikte yarışan kullarından eylesin. Allah tüm kullarını korusun, kötülükten uzak tutsun inşallah. Amin.

  Beğen

 305. selda ısık said

  herkese günaydın..yaradan bizi ne güzel yaratmıs cok sükür ..kalp temizligiyle inanın arkadaslar içten sevgiyle askla inanın..allahım herseyi nasib ediyor ..biz bu dünyada bir sınavdan geciyoruz ve zamanımız cok ama cok kısa..dünya islerine dalıp neleri unutuyoruz farkına vardıgımızda ise sınanıyor oluyoruz..bende bir iş yerinde uzun süredir calısıyordum..resmen oraya yapısmıstım kendimi geliştirmek istiyordum ama bir türlü fırsatım olmuyordu..baska şirkete girmek istiyordum..ama inaninki benim icin imkansızdı..ama inanınki arkadaslar imkansız diye hiç bir sey yokmuss..bu duayla inanarak hayırlısıyla olsun dedim allahım..1 hafta içinde 2 yıldır beklediğim iş için cevap geldi..allahım çok şükür öyle bagışlayıcı öyle merhametli ki ismini şükrünü dilimden düşürmemeye calısıyorum..allah herkesin hayırlı dualarını kabul eylesin,bu cuma gününün mübarekliğini dua eden isteyen herkese nasip eylesin..HEP DUA EDELİM ALLAH RIZASI İÇİN ..ALLAHIM BİZLERİN YARDIMCISI OLSUN..

  Beğen

 306. yasemin said

  bu duayı yazandan vesile olandan allah razı olsun bende yeni okuyacağım kabul olması niyetiyle allah herkesinn duasını kabul etsin inşallah

  Beğen

 307. merve said

  ben 9. sınıf öğrencisiyim nolursunuz bana da dua edin

  Beğen

 308. erkan said

  ellerinize kollarınıza sağlık kardeşim.Bu duaya devam etmek gerekli bu duayı yazandan allah razı olsun allah onun günahlarını affetsin onu cennet nimetleriyle nimetlendirsin allahü teala bu kardeşimizi peygamberimizin şefaatine nail eylesin.

  Beğen

 309. aciz..... said

  sevgili canlar gerçekten bu duanın manası hakikaten çok büyük isteyerekte olsa istemedende olsa bu duayı okuyanın ağzı ve dili tasdik etmişse bu onun kurtuluşu için büyük bir vesile olabilir SİZİN GİBİ CANLAR BAŞÜSTÜNE MUHAMMED MUSTAFA VE ALİ EL MURTAZA ŞEFAATÇİNİZ OLSUN…..

  Beğen

 310. merve said

  bu duanın türkçesinide okusak olur mu meai değil cüzda yazılmeş şekliyle

  Beğen

 311. rabia said

  “Ve bihakkismikel mektubi ala cenatubi ala cenahi cibrile aleyke ya rab.” arkadaşlar bu yanlışlıkla fazla yazılmış okumayın bu satıra denk geldiniz mi geçin ben karşılaştırdım

  Beğen

 312. MÜNACAÂT. (Yakarış…)

  Ey; yüceler yücesi!
  Ey; canlar padişahı.. Güzeller güzeli…
  Ey; Bütün âlemlerin yaratıcısı, tek sahibi Kadîr’i mutlak Cenab-ı Zül-Cemâl Ekremel Ekremin ve ya Erhamerrahimin YÜCE DOST…
  Ey; Bütün varlıkların sebebi Rahman ve Rahîm olan Allah’ım!
  Ya Hayy, ya Kayyûm;

  Yoktan var, vardan yok eden sensin.

  Hem, zerre dahil her şeyde olan;

  Hem, kâinat dahil hiçbir şeyde olmayan nûr Allah’ım.

  Bir zerreye kemik, kemiğe et, ete ruh giydiren kudretli Rab’bim!

  Mazlumun âhını intikamsız bırakmayan Âdil ve Hâkîm olan ALLAH’IM..

  Sen kendini nasıl senâ etmişsen öyle hamd ederim ben sana..

  Bütün noksanlıklardan tenzih ve tesbih ederim seni..

  Ey; Bildiğimiz ve bilmediğimiz bütün evrenlerin yaratıcısı.

  Eşi, ortağı, benzeri olmayan, misli ve dengi bulunmayan,

  Sanki hiç yokmuş gibi gizli, sanki her şeyde imiş gibi aşikâr,

  Sırlarına Peygamberlerin bile vâkıf olamadığı, uğruna sonsuz kere sonsuz kurban olduğum Çalab’ım…

  Müslüman, kâfir, İnsan. hayvan, bitki diye ayırmayıp her şeyin rızkını yaratan, veren güzel Allah’ım..

  Âdem’den kıyamete kadar gelmiş, geçmiş ve gelecek insanlar secdeden başını kaldırmasa
  bile senin o yüceliğine zerre kadar bile bir katkıları olmaz Allah’ım..

  Âdem’den kıyamete kadar gelmiş, geçmiş ve gelecek insanlar küfürden bir an geri durmasalar bile sana zerre kadar zarar verecek de değiller..

  Sen; “OL!” Dedin, olduk…

  Sen; “HAYY” dedin, dirildik..

  Yine sen; “ÖL!” dediğinde ölmeye hazır olduğumuz sultanların sultanı nûr Allah’ım.

  Rahmetinden, merhametinden, şefkatinden, ve rızandan uzak tutma bizi ne olur!

  Senin rızana nail olan sâlih kullarını ilettiğin sırat-ı mûstakîm denilen o dosdoğru yola bizi de ilet.

  Salih kulların sana nasıl ibadet etmiş ve sana nasıl kulluk yapmışlarsa bize de o şekilde ibadet ettir, Bize de onlar gibi kulluk yapmayı nasip et Allah’ım.

  Maksudumuz sensin, rızana nail olmaktan bizi mahrum etme.

  Sevdiklerini, bana ve aileme de sevdir..

  Sevmediklerini bana ve aileme de sevdirme…

  Sana yakın olan her şeye beni ve ailemi de yakın et, senden uzak olan her şeyden beni ve ailemi de uzak et.

  Bize, sabr-ı cemilin sırrını öğret,

  Çilenin sana götüren gücüne vakıf kıl bizi.

  Fakrın ve hiçliğin içine gizlediğin sultanlığı…

  Hiçliğin ne yüce bir hikmet olduğunu,

  Hikmetin sana olan yakınlığını,

  Sana yakınlığın da her şey demek olduğunu öğret bize..

  Bin dünya fethinin bir gönül fethi kadar bile ehemmiyeti olmayışının sırrına vakıf kıl bizi.

  Mülkün sahibi değil şahidi olduğumuz gerçeğini anlamamıza yardım et.

  Sana kul olmanın şerefi ile şereflendir nefsimizi…

  Emrettiklerini Cennet için değil, huri, ğılman için değil, zümrütten saraylar, sütten, baldan ırmaklar, dereler, tepeler için değil, sadece sen öyle istedin diye yapabilmeyi, sadece senin rızan olsun diye yapabilmeyi nasip et bizlere ey; Yüceler Yücesi..

  Ben de YUNUS EMRE gibi: “İsteyene ver sen onu. Bana seni gerek seni” diye yalvarıyorum sana Allah’ım.

  Senin rızanı kazanmaktan daha yüce bir makam, senin aşkını tatmaktan daha büyük bir hediye yok ..

  Ey; Yüceler Yücesi!

  Ey bu âlemlerin ilk, tek ve son Padişahı!

  Rızanı kazanmak için İbrahim gibi ateşe koşmayı öğret bize.

  Bilirim ki; GÖNÜL İBRAHİM OLURSA NE VÜCUDUNU ATEŞ YAKAR, NE BAŞINI KILIÇ KESER..

  Senin aşkın için sana can veren Mansur gibi dâr’a yürümeyi öğret..

  Bilirim ki; senin için yere düşen baş, omuzlarda sensiz duran bütün başlara bedeldir ALLAH’IM..

  Musa olup, firavun nefsimle savaşmayı öğret bana…

  İsa olup, kelimetullahın sırrını ,

  Can Muhammed Mustafa gibi senin HABİBİN olabilmeyi öğret.

  Pirî Sultan Mevlânâ Celaleddîn’e sevdirdiğin gibi kendini bize sevdir.

  “OL DA GÖR” dediği yüce aşkını olup da görmeyi, tatmayı nasip eyle..

  Râbia’tül ADEVİYYE gibi, sadece sen yarattın diye cennetinle cehenneminini bir bilebilmeyi öğret.

  Olmayınca sabreden Bağdat’ın köpekleri kadar bile olsa, bana sabretmeyi öğret..

  Kalbimden cennet sevgisini de al, cehennem korkusunu da!..

  Orada senden başka hiç kimseye, hiçbir şeye yer olmasın ALLAH’IM…

  KENDİM DE DAHİL, KÂİNATTA NE VARSA HEPSİNİ UNUTABİLMEYİ, AKLIMDA SADECE SENİ TUTABİLMEYİ ÖĞRET..
  ………

  Kendimizi olduğumuzdan farklı göstermenin ne büyük bir günâh olduğunu öğret bize.

  Şu satırlarımı okuyanlar benim “Ne mü’min bir kul” olduğumu düşünür de bana imrenirler!
  Sanki hiç günah işlememişim sanırlar beni!

  Belki de ne günahkâr bir insan olduğumuzu bilselerdi: sokağa tükürdükleri tükürüklerini bile yüzümüzden esirgerlerdi bizim.

  İnsanlar bile tükürüklerini yüzümüze layık görmezken sen bizi sevginle şereflendirdin EY; YÂR..

  Senin o yüce aşkın sekiz değil, seksen bin cennetle bile değişilmez EY; CANLARIN CÂNI..
  Ama ben sana bir gün bile lâyığı ile kulluk edememenin ezikliği içerisinde yalvarıyorum sana Allah’ım!

  Ömrümde bir gün bile olsa sana kul olmanın yollarını öğret bana Ey Halık-ı Zül Cemâl.
  Ey; şu toza, toprağa hayat veren, yeryüzü ve gökyüzü ordusunu ve ikisi arasındakileri doyuran, bütün ihtiyaçlarını karşılayan sonsuz kudret ve kerem sahibi olan sevgili, güzel Allah’ım!

  Bin defa dünyaya gelsem izninle, birinde bile varlığından şüpheye düşmem senin..

  Bin defa dünyaya gelsem izninle, birinde bile senin düşmanlarının safında yer almam..
  Sana ortak koşmam…

  Şeytan gibi seninle savaşmam!

  Varlığının sebebine “Niçin ve Nasıl?” sorularına aslâ yer vermem.

  Sana giden her yolda akıl atını terk edip, aşk atına biner de sana gelmeye çalışırım.
  Dostlarına dost olurum,

  Düşmanlarına düşman olurum..

  DİL İLE BİLE OLSA, BİNLERCE DEFA SANA KURBAN OLURUM YÜCE SULTANIM…

  Sana: “GİZLİ!” diyorlar!.
  Her şeyde bir tecellîn,
  Her zerrede mührün var.
  Bu nasıl gizleniştir: Ey ALLAH’IM?

  Bu âlemde hiçbir şey senin kadar göz önünde olmadı…

  Bu âlemde hiç bir şey senin kadar gizli de değil..

  Sana aşık kullarının gözünden kaçsan, kalbinde tutsaksın sen Ey benim YÜCELER YÜCESİ SULTANIM..

  Oğlumuz, kızımız.. Annemiz, babamız.. Eşimiz, dostumuz, kardeşimiz bile üç – beş hatamızı görünce defterimizi dürerken;

  Binlerce hata da yapsak,

  İsyan da etsek,

  Günâhlar da işlesek, ölünceye kadar defterimizi dürmeyen, Tövbe kapısını hiç kapatmayan,

  Kulluğundan silmeyen merhametlilerin en merhametlisi, şefkatlilerin en şefkatlisi Allah’ım!

  Şefkatine, merhametine ve sonsuz keremine sonsuz kere kurban olduğum Nur Allah’ım..

  Peygamberlerin bile seni, senâ etmekten aciz iken ben sana nasıl teşekkür edebilirim Ey; Canlar cân’ı?

  İlâhi aşk denizinden bir zerre düşürdün kalbime..

  İşte o zerredir seni bana söyleten..

  İşte o zerredir seni bana anlatan..

  İşte o zerredir boğazıma düğüm düğüm takılıp, ağlamaklı olmaklığım.

  SENİ ÇOK SEVİYORUM ve SANA ÂŞIĞIM BEN…

  Binlerce yıl ömrüm olsa…

  Sana Musa gibi,

  Sana İsa gibi,

  Sana Can Muhammed Mustafa gibi kulluk da etsem:

  Verdiğin bir nefesin hakkını bile vermiş olamam Ey; Halık’ı Zül Celal…

  Peygamberlerin bile huzuruna tir tir titreyerek çıkacağı o zorlu günün dehşetinden

  rahmetine ve merhametine sığınırım YÜCE SULTANIM.

  O gün, bütün insanlar canlar Padişahının huzuruna irili ufaklı birer hediyeyle gelirler.

  Kimi, Hac’cını, kimi, namazını getirir.

  Kimi, orucunu..

  Kimi de hayır ve hasenatıyla çıkar karşına..

  Benimse bir yığın günahımın dışında senin o mübârek huzuruna getirecek bir şeyim yok Ey;

  Cenab-ı Zül Cemâl, Ulu Rabbim.

  İçlerini riyâ ve samimiyetsizliklerle doldurduğum ibadetlerimle nasıl ve hangi yüzle
  çıkarım karşına senin?

  Yılan gibi sürüne sürüne de olsa, diğer kulların gibi: “Ben de sana şunu getirdim”
  diyecek hiç bir şeyim yok!..

  Ben sana, senin için bin defa vurulası şu günahkâr boynumu getirdim Allah’ım…

  Vursan da, sevsen de ben senin merhametine sığındım..

  Hiç kimsenin zerre kadar haksızlık görmeyeceği o yüce katında bizi ibadetlerimizle değil,
  Merhametinle yargıla güzel Allah’ım…

  Şefkatinle yargıla.

  Lütfu kereminle yargıla.

  Salih kullarına gösterdiğin sevginle, affınla, mağfiretinle, hoşgörünle yargıla…

  CAN MUHAMMED MUSTAFA’YA (s.a.v) OLAN MUHABBETİNLE YARGILA.

  Ve.. Acziyetimle yargıla beni…

  Zayıflığım, noksanlığım ve cehaletimle yargıla..

  Sana olan sevgimle yargıla beni..

  Belki sevgimde riyâ vardır, sevdiğin kullarını yargıladığın gibi yargıla..

  Ve…. Ailemi, Müslümanları ve hatta bütün insanları bağışla.

  Bilirim ki sen asla eksik, noksan ve yanlış yapmazsın.

  Zerre kadar kimseye haksızlık da etmezsin.

  Dilediğin gibi yargıla nûr ALLAH’IM..

  EY; BİLDİĞİMİZ ve BİLMEDİĞİMİZ BÜTÜN ALEMLERİN RAB’Bİ OLAN, DİN ve DÜNYA GÜNÜNÜN TEK ve YEGÂNE SAHİBİ: KADİR’İ MUTLAK SÜBHANALLÂH’İ, VELHAMDÜLİLLÂHİ RAB’BİL ÂLEMÎN VE YÂ ERHAMERRAHİMÎN…

  Amin…

  (Şeref YÜCEL)

  Beğen

 313. bilge said

  Kurban Oldugum ALLAH ım o kadar yücedirki ona actıgımız ellerı asla geri cevirmez ben bu duayla 2 yıl önce tanıstım ve bu duanın ımkansızı ımkanlastırdıgına şahit oldum ne dua ettiyse er yada gec gercekleşti. ama arkadaslar bilinki edeceginiz dua gerceklşiyorsa bu sizin hayrınızadır Allah kullarına kuldan daha emindir bize en hayırlısını en güzelini nasip eder. Allah muhammed peygamberimzin ümmetini Allah ın yolundan şaşırtmasın. inancınız herzamn olsun Allah sadece yukarda değil heryerde her duanın binlerce fazileti vardir bu duanında cok faziletine şahit oldum.

  Beğen

 314. nazlı said

  bende bir arkadaşımın bana bu duayı sölemesiyle duayı okumaya başladım cok inanıyorum ki sıkıntılarım gidecek.aklınıza geldikçe banada dua edin inşallah. sevdiğimi başkasıyla ewlendirmek istiyolar onun ailesi beni görmeden tanumadan istemiyo. dua edin inş kavusalın allah herkesin gönlündekini hakkına hayırlı eylesin inş.

  Beğen

 315. savaş said

  Allahın selamı ve bereki üzerinize olsun inşallah, ben çok kötü bir olaydan dolayı cezaevine düştüm, Kenzül Arş duası ile orada tanıştım bunun yanı sıra ismi azam duasıylada ve bunlar gibi birçok dua ile sürekli okuyordum ancak saadece okumakla yetinmedim Kenzül Arş ve ismi azam duası ile daha birçok duayı ezberledim şimdi sürekli dilimde benim Kenzül arş duasını ezberlemem yarım günümü aldı ismi azam duasını ezberlemem ise saadece birkaç saatimi bunları ezberlemeye başlarken evvela besmele çekip Allahtan zihnime açıklık vermesini niyaz ederek başlıyordum aynı koğuştaki arkadaşlarım hayretler içinde kaldılar nasıl ezberledin diye ama o yüce yaradan o kadar lütufkarki neyi isetrsen veriyor bu dua sayesindedirki kısa bir süre içerisinde Allahın yardımı ve izni ile cezaevinden çıktım cezaevinden çıkalı daha bir hafta oldu ve her namazın sonunda kesinlikle ismi azam duası ile kenzül arşı okuyorum namazların dışında ise yolda yürürken araçla bir yerden biryere giderken mutlaka okurum bazen kaldırımda yürürken kendimi çok fazla kaptırıyorum ve bir anda insanların bana olan şaşkın bakışları ile karşı karşıya kalıyorum deli olduğumu düşünmelerinden korkuyorum, bunların yanı sıra sıkıntılarınız varsa Hz. Yunus un duası da çok etkilidir “LA İLAHE İLLA ENTE SUBAHANEKE İNNİ KÜNTÜ MİNEZZALİMİN” yine sevgili peygamberimiz Hz.MUHAMMED MUSTAFA (SAV) EFENDİMİZİN SIKINTILI ZAMANLARINDA OKUMUŞ OLDUKLARI DUALAR VARDIR ONLARIDA OKUYABİLİRSİNİZ (YA HAYYU YA KAYYUM. Bİ RAHMETİKE ESTAĞİSÜ YAZELCELALİ VEL İKRAML-ALLAHUMME RAHMETE ERCU FELA TEKİLNİ İLA NEFSİ TARFETE AYNİN VE ASLİH Lİ ŞENİ KULLAHU LA İLAHE İLLA ENTE- ALLAHUMME İNNİ ABDÜKE VEBNİ ABDİKE VEBNİ EMETTİKE VE Fİ KABTADÜKE NASİYETİ Bİ YEDİKE MADİN FİYE HÜKMİKE ADLÜN FİYE KADAÜKE ES ELÜKE Bİ KÜLLİ İSMİN HÜVE LEKE SEMMEYTE BİHİ NEFSEKE EV ENZELTEHU Fİ KİTABİKE EV İSTE SERTE BİHİ Fİ MEKNUNİL ĞAYBİ INDEKE EN TEC-AL EL KURANE REBEA KALBİ VE CELAE HEMMİ VE ĞAMMİ ve bunlar gibi bir çok dualar var sıkıntılarınız ve Allah u Tealadan istekleriniz için mükemmel dualardır. dört yerde dualar geri çevrilmez 1. Allah için savaşmak üzere saf tutuldugunda, 2.kabe görüldüğü zaman 3.Her namazdan sonra 4.yağmur yağarken Allahın rahmet kapıları sonuna kadar açılır ve her gecenin üçte ikilik bölümü çok hayırlıdır uykudan feragat ederek mutlaka iki rekat namaz kılıp dua edin. Duaya başlarken mutlaka besmele ile başlayın ve ilk olarak Allahı övün ona şükr edin ve hamd edin sonrasında sevgili peygamberimize salat ve selam gönderin (ALLAHUMME SALLİ ALA SEYİDİNA MUHAMMEDDİN VE ALA ALİ SEYİDİNE MUHAMMED) sonrasında isteklerinizi isteyin sonrasında ise yani duanız bittikten sonra sevgili peygamberimiz HZ. MUHAMMED MUSTAFA (SAV) EFENDİMİZE SALAT VE SELAM GÖNDERİN SONRASINDA İSE FATİHAYI OKUYUN, Bilirsiniz yüce RABBİM FATİHAYI ikiye bölmüş yarısı kendisi için yarısı ise kulu içindir. Allahın selamı Rahmet ve Bereketi üzerinize olsun, sıkıntılarınızın arkasındaki hayırları sizlere nasip etsin inşallah, Başınıza gelen her musibete ağlayıp sızlamayın sakın sabr edin şüphesiz Allah sabredenlerle birliktedir, imtihan dünyasında olduğumuzu sakın unutmayın, benim başıma gelen olayı bilseniz belkide ağzınız uçuklar ve ama hiçbir zaman isyana düşmedim hep yaradana sığındım ve hepte öyle olacak. Bu arada tanışmak isterseniz eğer msn adresinizi yazabilirsiniz. Allaha emanet olun.

  Beğen

 316. muge said

  bu dua yi yaklasik 1.5 yildir her persembe okuyorum kendimi cok iyi hissediyorum fazileti sayilamayacak kadar cok.

  Beğen

 317. okay altun said

  Allahın selamı ve bereketi üzerinize olsun kardeşlerim hepinizin regayip kandilinizi kutlarım arkadaşlar benim sizlerden isteğim yüksekten düşme sonucu yaklaşık 9 aydır omur ilik feçlisiyim belden aşağı felçliyim Allah rızası için bu duayı okurken banada dua etmeniz.Alahım şimdiden hepinizden razi olsun amin.

  Beğen

 318. arzu said

  kardeşler bende bu duyla dün tanıştım inan fazileti çok büyük dün oruçluydum inanırmısınız hiç kendimi ne aç nede susuz hissettim bu duayı okuduktan sonra kurban oluğum allahım sen nelere kadirsin senin hikmetin ne kadar büyük sen bu aciz kulların dara düştüğünde hemen elini uzatıyorsun yüce mevlam sana inanmayan taş olsun allah tüm müslüman aleminden razı olsun

  Beğen

 319. KALEMM said

  Buraya her gun gelip insanlar bu mubarek duanin yuzu suyu hurmetine neler yasamis diye okumaya calisiyorum.Dua isteyenlere Yuce Allah yardim etsin.Allah cumlemizden razi olsun…

  Beğen

 320. kader said

  bende bu duayı sınava giderken okudum İNŞALLAH BİR YARARI OLURRRRRR ALLAH BU DUAYI OKUYANIN TÜM İSTEDİKLERİNİYAPAR!İNŞALLAH SBSYE GİREN HERKES EMEĞİNE GÖRE PUAN ALIR ….ÇALIŞTIM VE BU DUAYI OKUDUM İNSALLAH YARARI OLURRR..

  Beğen

 321. byn_kaya said

  SELAMLAR;bu duayı yenı duydum güzelce okumak istiyorum ama arapça bilmiyorum yanlıs okumakta ıstemıyorum okunus seklını yazarsanız cok sewınırım bana wesile olmus olursunuz buda cok buyük sewap bence lütfen yardımcı olurmusunuz..

  Beğen

 322. sevda said

  ben hayatımda ilk defa böyle birşey yaşadım bu duanın hikmetini bilmezdim bir gece okudum ve ertesi gün müthiş birşey oldu.ben bir villada çalışıyorum evin önünde cipler sürüyle duruyor duayı okuduğum gecenin sabahı düğüne gidecektim ve evim çok uzaktaydı 30 ile 45 dakika şahsi arabayla yol çekiyordu ne yapsam nasıl gitsem derken aklımda bir ampul yandı gece üçe kadar oturup düşündüm.ve sabah oldu ev sahipleri geç döneceğiz diyerek evden çıktılar Allah dedim ehliyetimi alalı iki üç ay olmuştu ve çok tecrübesizdim hiç bilmiyordum.neyse bmw cipin anahtarı kontağa girince işte budur dedim ve dakikalar sonra kendimi otobanda tırların kamyonların arasında fırtına gibi giderken buldum cip ve ben hemde otoban rüyamda görsem inanmazdım ev sahipleri eve dönmeden ben düğüne gittim oynadım eğlendim ciple tekrar geri döndüm hiç gitmemişim gibi çok muhteşemdi kendime inanamadım kenzül arş duası benim hayatımda çok farklı bir yerde artık.

  Beğen

 323. KALEMM said

  turkce okunus sekli zaten yukarida var. iyice bakarsaniz bulursunuz….

  Beğen

 324. mervenur said

  ben liseye geçcem ve özel okula gitmeyi çook istiym kenzül arşı okusam duam kabul olur mu hayırlıysa

  Beğen

 325. Mervenur, İnşaallah dualarınız kabul olur, dedigin gibi hayırlıysa olsun 🙂 Başarılar dileriz.

  Beğen

 326. ezgi ırmak said

  Kenzül arş duasını 100 kere okusak sevabı nasıl olur.hemen cvp yazarsanız sevinirim.iyiy günler

  Beğen

 327. KALEMM said

  Merhaba ezgi..100 kere okuman gerektigini birisimi soyledi yoksa senmi oyle uygun gordun?..Sunu soyleyeyim ki yukarida yazdigi sekilde usulune uygun; az, ama devamli yani diyelim gunde 7 kere ama her gun okursan insallah daha makbul olur.Benim kanimca..Cunku Yuce Rabbimizde buyuruyor ki az ama devamli olan ibadet daha degerlidir diye…Boyle devam edersen istedigin sey eger senin icin hayirlisiysa , Allah in izniyle ve bu duanin yuzu suyu hurmetine insallah gerceklesir..Allah in yardimina nefes aldigimiz surece muhtaciz. Istedigimiz sey gerceklesse bile bu duayi her daim okuyabiliriz….Net cevabini verebildim mi bilmiyorum ama dilim dondugunce yardimci olmaya calistim…

  Beğen

 328. MUSTAFA said

  S.A. ARKADAŞLAR ÖNCELİKLE BU DUAYI BURAYA YAZANDAN ALLAH RAZI OLSUN.

  YAPILAN TÜM YORUMLARI OKUDUM VE ÇOK ETKİLENDİM. BENIMDE BİR SIKINTIM VAR KIZ ARKADAŞIMDAN AYRILDIM GERI GELMESINI İSTİYORUM VE BU DUAYI OKUYACAGIM İNŞALLAH ALLAH DULARIMIZI KABUL EDER. SİZDENDE DUALARINIZDA BENIM İÇİNDE DUA ETMENİZİ RİCA EDİYORUM.

  ALLAH HEPİNİZDEN RAZI OLSUN .

  Beğen

 329. ezgi ırmak said

  kalem yorumun için teşekkür ederim.duanın sayısını birisi söylemedi benim içimden geldi

  Beğen

 330. NAZLI said

  NAZLI
  arkadaşlar bu duayı namaz kılmadan sürekli okusak nasıl olur yani ben namazda nerde hangi duayı okuyacağımı bilmiyorum ama bu duayıda okumayı çok istiyorum lütfen bana yardımcı olurmusunuz ALLAHA EMANET OLUN ARKADASLAR DİLERİM BÜTÜN DİLEKLERİNİZ DUALARINIZ KABUL OLUR AMİİİNN

  Beğen

 331. Gül Ceren said

  dualarım hep kabul olur istemesini bilmek lazım allah rızasıyla okunan ve birdesana şah damarından yakın olan allahtan buduayı okuyarak isterim hamdolsun yüce allahıma

  Beğen

 332. MUSTAFA said

  ALLAH HERKESİN KULLARINI KABUL EDER İNŞALLAH

  Beğen

 333. yıldızz said

  YA ERHAMERRAHİMİN YA ERHAMERRAHİMİN YA ERHAMERRAHİMİN dediğimiz zaman yüce yaratıcımız bu dua karşılığında bize buyur kulum iste diye cevap verir.
  dualarımızın kabul olması dileiyle…

  Beğen

 334. svsysmn said

  İLK DEFA KARŞILAŞTIM BU DUA İLE RABBİMİN İZNİYLE İNŞALLAH DUAM KABUL OLUR..HEMEN İKİ TANE OKUDUM..ALLAHIIM HEPİMİİZİN HAKKINDA HAYIRLISINI NASİP ETSİN İNŞAALLAH
  BENDE 9 AYDIR RABBİMİN VERDİĞİ SABIR İLE DAYANMAYA ÇALIŞIYORUM..İNSANOĞLU ÖYLE ŞEYLER YAŞIYOR Kİ ALLAH KÖTÜSÜNDEN KORUSUN..ERKEK ARKADAŞIM BİRANDA BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ BİLNCİ AÇILMAYABİLİR DEDİLER..3 AY BEKLEDİM ÖYLECE BAKIYORDU BANA Bİ BANA TEPKİ VERİYORDU ODA GÜLÜMSEMEYDİ…EN ÇOK KORKTUĞUM ŞEY KONUŞAMAMASI VEYA BİLİNCİNİN HİÇ GELMEMESİYDİ AMA RABBİMM ÖYLEE VERİYORKİİ..ŞUAN TOPLAM 9 AY OLDU VE ANLATTIĞIM BENİM AŞKIMM ŞUAN BANA BAKIP SENİ SEVİYORUM DİYİP BANA SARILABİLİYOR..TEK KOLU İLE BİLE OLSAA BİNLERCEEEEEEE HAMDOLSUNNN ŞUAN FİZİK TEDAVİ GÖRÜYORUZZ…YATIYORUZ AMA ALLAHIM İZİN VERİRSEE SAĞLIĞNA KAVUŞUR KAVUŞMAZ 5 VAKİT NAMAZA BAŞLICAZ.İNŞAALLAH 4 DÖRTLÜK YAŞAYACAĞIZ..

  RABBİM TÜM HASTAALARA ŞİFA VERSİNN..İNŞAALLAAH…NEOLUR DUA EDİNN..

  Beğen

 335. Eşref said

  önce abdest alcan sonra mesela niyet etim iki rekat sünet kılmaya ALLAHIM kabul et ALLAH ekber deyip sonra fatıhayı okuyacan arkasında ihlas süresi daha sonra rüküya duracan üc defa sübhaniyel ezim diyecen sonra kalkıp secdeye duracan üç defa süphanelahi ve hemdihi deyip oturup tekrar secde duracan aynı şeyı üç defa tekrarlıyacan ve bidaha kaltığında fatiha süresini okuyup ihlas sonra aynı şeyleri okuyup oturup etehiyatuyu okuyup peygamberimize salat ve selam getirecen sonra selem verip sünetin bitmiş olur başka takıldığın birşey varsa yardımcı olayım ALLAH hepimizin dualarını kabul etsin

  Beğen

 336. Muzaffer Şengül said

  selamın aleykum mümin kardeşlerim.belki inanmssınız ama bu duayı okuyan gerçekten istediğine kavuşuyor. bende okudum okurkende inanırmısın çok güzel bir koku hisstteim ve o akşam kendimi öyle bir hafif hissettimki anlatamam.ben hasta bir insanım inanın bana şifa verdi ve hastalığımı yendim.ALLAH bütün hastalara dertlilere borçlulara ve sıkıntısı olan bütün müslüman kardeşlerimin yar ve yardımcısı olsun yüce ALLAH bu ayeti okuyanların dualarını kabul ve makbul eylesin aminnnnn.ALLAHa emanet olun.

  Beğen

 337. MUSTAFA said

  s.a. ARKADAŞLAR ALLAH RIZASI İÇİN BENİM İÇİNDE DUA EDİN ÇOK KÖTÜ DURUMDAYIM

  ALLAH TÜM İNANANLARIN DUALARINI KABUL ETSİN İNŞALLAH

  Beğen

 338. m.ene said

  7777 kez ayet-el kürsi okunmasinin fazileti hakkinda bir bilginiz varmi.cevap verirseniz sevinirim.slm.

  Beğen

 339. m.ene said

  birde cevsen diye bir duadan bahsedildigini gördüm dua sitelerinde.nedir ne degildir bilemedigimden. sormak istedim yine. bilgisi olanlar cevap versin lütfen.

  Beğen

 340. ilede_sen_47@hotmail. com said

  din kardeşlerim bu duanın fazileti çoktur.burda peygamberlerin ismi, meleklerin ismi,vb. birçok mubarek şeyler bulunduruyor.ALLAH tüm müslümanların duasını kabul etsin. AMİN

  Beğen

 341. şenay akçadağ said

  ŞENAY AKÇADAĞ.. kahramanmaraş
  05,07,2011
  slm. bu sitedeki tüm yardıma muhtaç olan arkadaşlarımızın bütün sıkıntılarından kurtulması dilegimle. ben de bilmiyordum bu duayı yeni okudum bugün. birden bire aklıma geldi ismi. siteye girdim okudum oyle güzellikler vermişki mevlam. sen yeterki iste ona yönel. benimde büyük bir sıkıntım var bende bügünden itibaren okuyacagım.. vermiş olduğum bir sözüm var dilerimki onu tutmak nasib eder hayırlısıyla.allahım hekezın muradını versin..çok sevdiğim insana beni bağışlasın. cümlesininde. allah herkezden razı olsun. bu siteyi bu güzel sözleri yazanlardan.. dualarımızın kabul olması dileğimle. allaha emanet olun.

  Beğen

 342. dilek said

  evet bi arkadaşımızın belirttiği gibi sanırım bi ifade iki kere tekrar edilmiş….
  teşekkürler…

  Beğen

 343. MERABA ARKADASLAN BENDE BU DUAYI DUN OKUDUM ARKADASIM SAYESINDE OGRENDIM SIZLERE SORUM INTERNETTEN SURELERI OKURKEN ABDESLI OLMANA GEREK VARMI,BIDE KADINLARIN OZEL GUNLERINDE DE INTERNETTEN YASIN SURESINI OKUYA BILINIRMI DIYORLAR INTERNETTEN ELINE ALMADIGIN ICIN OKUYA BILIRSIN YADA KOCAN KURAN-I KERIM I TUTSUN SEN OKU DIYORLAR OLA BILIRMI ,DUN BI SITEDE OKUDUM KADINLARIN OZEL GUNUNDE ABDEST ALIP NAMAZLAGANIN USTUNE OTURUM MISAL 5 DK NAMAZ KILIYORSAN O KADAR SURE OTURUP SALAVAT GETIRIRSEN NAMAZ KILMIS GIBI SEVAP KAZANIRSIN YAZMISLAR DOGRUMU ,ALLAH HEPIMIZIN DUASINI KABUL ETSIN INSAALLAH AMIN.

  Beğen

 344. ferhat said

  Selamün aleyküm. Berat kandiliniz mübarek olsun. Ben bu duayı kayıp yitik duası olarak biliyordum yorumlarda pek rastlamadım. değerli site yöneticisi benim zihinsel engelli kız kardeşim 14 aydır kayıp allah rızası için bu duayı yada kayıpların bulunması için biliyorsanız bu mübarek gecede bir dua okursanız allah sizden razı olsun.

  Beğen

 345. Ayse ÖZ said

  Herkezin yorumunu teker teker okudum ,,gözlerim agridi okumaktan,,ve de cok duygulandim.. insan sasiriyor..Ben dügün esiginden döndüm,, evlenmek üzereyken ayrildik tüm dilegim onunla tekrar beraber olmak.. burda benden daha ciddi dertleri olanlari gördüm 😦
  Allahim hepimizin dualarini kabul etsin insallah! Rabbim Şifa bekleyenlere şifa versin insallah 😦
  Bende dilegim icin okuyacagim,, insallah kabul olur 😦
  yasadiklarini paylasan arkadaslara tesekkürler,, insan imkansiz gördügü bi dilegi icin bile umutlaniyor 🙂 Allah Razi olsun

  Beğen

 346. selamün aleyküm kardeşlerimbu duayı birkere dinledim hayran kaldım
  anlamı okadar güzelki
  sizlerden ricam doğuştan sorunlu doğan 5 kez ameliyat olan ve 2 kez daha ameliyat olacak olan yavrum için bu duayı allah rızası için okuyun ltf allah hepinizden razı olsun

  Beğen

 347. ayşegül said

  YA ARKADAŞLAR BU KENZÜL ARŞ DUASININ İKİ ÇEŞİDİ VAR GALİBA..BİRİ UZUN,BİRİ KISA…HANGİSİNİ OKUMAMIZ GEREKİYOR…KAFAM KARIŞTI…LÜTFEN YARDIMCI OLUN…BENDE BU DUADAN FAYDALANMAK İSTİYORUM…ÇOK SIKINTIDAYIM…

  Beğen

 348. gamze said

  Bu dua sayesinde benim bütün istediklerim qercekleşti..
  Bu duanın hikmeti cok büyük..
  Fatiha’yı,İhlas Suresi’ni,Kafirun ve Felak ve Nas Suresi’ni 3 kez okuduktan sora bu duayı okuyun ..
  Benim imkansız dediqim herşey bu dua sayesinde qercek oLdu..
  Cok isteyin . bıkmadan usanmadan isteyin allah kuluna yardım ediyor..
  Kulluqunu Allah katında öLe yüceltki Allah sana sorsun kaderine ne yazıyım..

  Beğen

 349. ayşegül said

  gamze sen bu duayı nasıl okuyorsun?detaylı yazarmısın?yukardaki kenzül arş duasında eksik yerler varmış…sen yukardaki duayımı okudun?

  Beğen

 350. ayşenn said

  GAMZE BU DUAYI NASIL OKUDUN AYRINTILI YAZARMISIN?MESELE GÜNDE KAÇ DEFA OKUNMASI LAZIM..VE SABAH NAMAZINDAN SONRAMI OKUNMASI LAZIM…SEN OKUDUKTAN NE KADAR SÜRE SONRA FAYDASINI GÖRDÜN?

  Beğen

 351. FEHMİ said

  arkadaşlar allah razı olsun yazandan ama eksik yerler var.ama ben arapça dilimden yazıyorum BİSMİLLAHİRRAHMENİRRAHİM LE İLEHE İLLALLAHUL MELİKUL HAKKUL MUBİN** LE İLEHE İLLALLAHUL HAKEMUL ADLUL METİN**RABBUNE VE RABBU EBEİNEL EVVELİN*** LE İLEHE İLLE ENTE SÜBHANEKE İNNİ KUNTU MİNEZZALİMİN***LE İLEHE İLLALLAHU VAHDEHU LE ŞERİKE LEH,LEHULMULKU VE LEHULHAMDU YUHYİ VE YUMİTU VE HUVE HAYYUL LE YEMUTU EBEDEN BİYEDİHİL HAYRU VE İLEYHİL MASİRU VE HUVE ĞALA KULLİ ŞEYİİN KADİR***VE BİHİ NESTAİNU VELE HAVLE VELE KUVVETE İLLE BİLLEHİL ALİYYİL AZİM***LE İLEHE İLLALLAHU ŞUKRALLİNİĞMETİH*** LE İLEHE İLLALLAHU İKRAREN BİRUBUBİYYETİH** VE SUBHANALLAHİ TENZİHEL LİAZAMATİH*** ESELUKELLAHUMME Bİ HAKKİSMİKEL MEKTUBİ ALA CENAHİ CİBRİLE ALEYKE YA RAB**VE Bİ HAKKİSMİKEL MEKTUBİ ALA CENAHİ MİKAİLE ALEYKE YA RAB **VE BİHAKKİSMİKEL MEKTUBİ ALA CEBHETİ İSRAFİLE ALEYKE YA RAB**VE Bİ HAKKİSMİKEL MEKTUBİ ALA KEFFİ AZRAİLE ALEYKE YA RAB**VE Bİ HAKKKİSMİKELLEZİ SEMMEYTE BİHİ MUNKAREV VE NEKİREN ALEYKE YA RAB***VE Bİ HAKKİSMİKE VE ESRARİ İBADİKE ALEYKE YA RAB**VE Bİ HAKKİSMİKELLEZİ TEMME BİHİL İSLEMU ALEYKE YA RAB**VE Bİ HAKKİSMİKELLEZİ TALAKKAHU ADEMU LEMME HABATA MİNEL CENNETİ FENADAKE FELEBBEYTE DUAEHU ALEYKE YA RAB***VE Bİ HAKKİSMİKELLEZİ NADAKİ BİHİ ŞİTU ALEYKE YA RAB**VE Bİ HAKKİSMİKELLLEZİ KAVVEYTE BİHİ HAMALETEL ARŞİ ALEYKE YA RAB***VE HAKKİSMİKEL MEKTUBİ FİTTEVRATİ VEL İNCİLİ VEZZEBURİ VELFURKANİ ALEYKE YA RAB*** VE Bİ HAKKİSMİKE İLE MÜNTEHE RAHMETİKE ALA İBEDİKE ALEYKE YA RAB**VE Bİ HAKKİ TEMEMİ KELEMİKE ALEYKE YA RAB***VE Bİ HAKKİSMİKELLEZİ NADAKE BİHİ İBRAHİMU FECAALTANNARE ALEYHİ BERDEV VE SELEMEN ALEYKE YA RAB**VE Bİ HAKKİSMİKELLEZİ NADAKE BİHİ İSMAİLU FENECCEYTEHU MİNZZEBHİ ALEYKE YA RAB**VE Bİ HAKKİSMİKELLEZİ NADAKE BİHİ İSHAKU FEKADEYTE HACETEHU ALEYKE YA RAB***VE Bİ HAKKİSMİKELLEZİ NADAKE BİHİ HUDU ALEYKE YA RAB**VE Bİ HAKKİSMİKELLEZİ DEAKE BİHİ YAKUBU FERADEDTE ALEYHİ BASAREHU VE VELEDEHU YUSUFE ALEYKE YA RAB***VE Bİ HAKKİSMİKELLEZİ NADAKE BİHİ DAVUDU FECEALTEHU HALİFETEN FİL ARDİ, VE ELENTE LEHUL HADİDE FİYEDİHİ ALEYKE YA RAB***VE Bİ HAKKİSMİKELLEZİ DAEKE SÜLEYMANU FEATEYTEHUL MULKE FİL ARDİ ALEYKE YA RAB**VE Bİ HAKKİSMİKELLEZİ NADAKE BİHİ EYYUBU FENECCEYTEHU MİNELĞAMMİLLEZİ KENE FİHİ ALEYKE YA RAB***VE Bİ HAKKİSMİKELLLEZİ NADAKE BİHİ İSEBNU MERYEME FE AHYEYTE LEHUL MEVTE ALEYKE YA RAB*** VE Bİ HAKKİSMİKELLEZİ NADAKE BİHİ MUSE LEMME HATABEKE ALETTURİ ALEYKE YA RAB***VE Bİ HAKKİSMİKELLEZİ NADETKE BİHİ ESİYETUMREETU FİRAVNE FEREZEKTEHEL CENNETE ALEYKE YA RAB***VE Bİ HAKKİSMİKELLEZİ NADAKE BİHİ BENU İSRAİLE LEMME CEVEZUL BAHRE ALEYKE YA RAB** VE Bİ HAKKİSMİKELLEZİ NADAKE BİHİL HIDIRU LEMME MEŞE ALEL MEİ ALEYKE YA RAB***VE Bİ HAKKİSMİKELLEZİ NADAKE BİHİ MUHAMMEDUN SALLALLAHU ALEYHİ VESELLEME YEVMELĞARİ FENECCEYTEHU ALEYKE YA RAB**İNNEKE ENTEL KERİMULKEBİR*** HASBUNALLAHU VE NİĞMEL VEKİL*** VELE HAVLE VELE KUVVETE İLLE BİLLEHİL ALİYYİL AZİM *** VE SALLALLAHU ALE SEYYİDİNE MUHAMMEDİV VE ALE ELİHİ VESAHBİHİ VESELLEM * SADAKALLAHUL AZİM………KARDEŞLERİM ARAPÇA KENDİ DİLİMDEN YAZDİM ALLAH BÜTÜN DUALARINIZI KABUL ETSİN. BENİDE DUAYA KATMAYI UNUTMAYIN KARDEŞLERİM

  Beğen

 352. ahmet said

  ALLAH RAZI OLSUN

  Beğen

 353. Gamze said

  AyşeqüL ; ben yukardaki duayı okudum Fatiha’yı,İhlas Suresi’ni,Kafirun, Felak ve Nas Suresi’ni 3 kez okuduktan sora okudum ama , qünde 7 kez , bazen qünde 1 kez okudum.. İnanın bu duayı okuduktan sora kötü bİşe olcaqını bile hissedio İnsan ..
  ben bu duayı okumaya basLadıqımdan beri rüyamda qördükLerim cıkmaya başLadı..

  Ayşen ; cok istediqim bişey wardı cok dua ediodum.. sora bu duayı öqrendim inan bu duaya başladıqımdan beri istediqim hersey oLdu .. duaLarım kabuL oLdu çok şükür..
  bazen o qün biLe etkisini qösterdi , yani faydasını o qün biLe qördüm..
  bu duayı bırakmayın , imkansız qözüyLe baktıqım şey oLdu ..

  meseLa sewdiqinden ayrı oLanLara şunu söLeyebiLirim.. bende sewdiqimden 6 ay ayrı kaLdım , cok üzüLdüm cok yıprandım o qünLeri şuan qözümün önüne qetiriorum cok kötüydü cok acı , can yakıcı… bu duaya basladıqımdan beri şu qünüme bakıorum sewdiqim yanımda we cok mutluyuz.. yakında allahımın izniyLe sözümüz oLcak , düşünün hic umudum yoktu tekrar barısmamıza , ama suan … cok şükür hersey cok qüzeL..

  Beğen

 354. sevgi said

  selam arkadaslar bende kenzül arş duasını okudum cok etkilendim allah herkesin dileyini kabul etsın benim oğlumada hayılısıyla bir iş versın allah rızası icin dualarınızı beklıyorum hepinizden
  allah razı olsun

  Beğen

 355. sena said

  walla arkadaşlar ben okudum ama bana istediigim okul gelmedii:(:(

  Beğen

 356. dreamer said

  yeni okuyanlar veya bu tür şeylere çok inanmayanlar olabiliyor. Ama şunu unutmamak gerekir: Allah büyüktür,her şeye gcü yeter.

  Üniversiteden mezun olurum diye kendime çok fazla güvenirken, her şey zorlamaya başlamıştı. İnanın elimi attığım şey elimde kaldı. Bu duayı okumaya başladım . Ama zaten yüce yaradanıma dönmüş namazlarımı kılmaya çalışıyor, hayırlı şeyler için dua ettim hep. Bunu okudum 3-4 defa ve inanın en katı, materyalist hocalar dahi bana şeker gibi davrandı ve Allah’ım yardımıma koştu. Dualarım kabul oldu. Ama insanoğlu unutuyor işte. Zaaflarımız oldukça fazla. Nefsine yenik düşenlerden olyoruz hep. Yüce yaradanımızı unutacak kadar nankörüz bizler. Allah doğru yoldan ayırmasın . Amin

  Beğen

 357. FEHMİ said

  kardeşlerim kenzul arş duasından önce peygamberimiz {s.a.s} e ve ehli beytine dua edin . sonra 3 ihlas 3nas süresi ve 3 felak veya başka sürelerde okuyabilirsiniz.ondan sonra niyetinizi yapıp öyle duayı okuyun. ALLAH CÜMLEMİZİN DUASINI HASTALIGINI ,DİLEĞİNİ KABUL ETSİN. AMİN

  Beğen

 358. DUA KARDEŞİM OLURMUSUNUZ said

  ESSELAMUN ALEYKUM VE RAHMETULLAHU VE BERAKETÜH İNŞAALLAH RABBİM NASİP EDRESE BİZDE Bİ HASTA ÜZERİNE OKUYACAGIZ 40 GÜN BAŞKA DUALARDA VAR TABİ YORUMLARIN HEPSİNİ OKUYAMADIM AMA HERKESTEN GÜZEL ŞEYLER DUYUYORUM İNŞAALLAH ARTIK BU KİŞİ İYİLEŞMEZ DEDİGİMİZ BİRİ İÇİN OKUYORUZ LÜTFEN DUA EDİN İNŞAALLAH ŞİFA BULUR

  Beğen

 359. Ayşegül said

  çok teşekkürler fehmi..üşenmeden duanın doğrusunu yazdığın için…gerçekten kafam karışmıştı…bazı yerlerde eksik bazı yerlerde tam yazılmış..hangisini okumak gerektiğine emin olamıyor insan…

  gamze sanada teşkkürler…ne mutlu sana duaların kabul olmuş…bende bu duayı sabah namazlarından sonra okumaya başladım epeydir…ama bi faydasını görmedim henüz…hatta allah beni affetsin ama sanki dileğidim şeyle ilgili dahada çıkmaza giriyorum, kapılar yüzüme kapanıyor..oyüzden umudumu kaybetdip dua etmeyi bırakmayı bile düşündüm..ama senin şu sözün etkiledi beni: bıkmadan usanmadan isteyin demişsin…işte bu yüzden bende dua etmeye, bıkmadan usanmada istemeye devam ediyorum…tabiki hayırlısını dileyerek…ALLAH BU MÜBAREK RAMAZAN AYINDA BÜTÜN DUALARIMIZI KABUL ETSİN İNŞALLAH…

  Beğen

 360. fehmi said

  yüce ALLAH buyuruyor. Deki “sizin duanız olmasaydı Rabbim size deger verir miydi\ FURKAN SÜRESİ 77.AYET Kullarım,beni sana soracak olurlarsa,ben pek yakınım.Bana dua ettiği zaman dua edenin çağrısına cevap veririm.öyleyse onlarda bana cevap versinler ve Bana inansınlar ki doğruya erişsinler.BAKARA SÜRESİ 186.AYET Değerli kardeşlerim kurandaki ayetlerde bildirildiği gibi şüphe yokki ALLAH herşeye kadirdir. yeterki bizler sabırlı olalım.rabbim tüm sıkıntısı olan din kardeşlerime RABBİMİZİN yakup a.s ın gözlerine şifa verdiği gibi şifa versin Amin .

  Beğen

 361. FEHMi said

  BİSMİLLAHİRRAHMENİRRAHİM LE İLEHE İLLALLAHUL MELİKUL HAKKUL MUBİN** LE İLEHE İLLALLAHUL HAKEMUL ADLUL METİN**RABBUNE VE RABBU EBEİNEL EVVELİN*** LE İLEHE İLLE ENTE SÜBHANEKE İNNİ KUNTU MİNEZZALİMİN***LE İLEHE İLLALLAHU VAHDEHU LE ŞERİKE LEH,LEHULMULKU VE LEHULHAMDU YUHYİ VE YUMİTU VE HUVE HAYYUL LE YEMUTU EBEDEN BİYEDİHİL HAYRU VE İLEYHİL MASİRU VE HUVE ĞALA KULLİ ŞEYİİN KADİR***VE BİHİ NESTAİNU VELE HAVLE VELE KUVVETE İLLE BİLLEHİL ALİYYİL AZİM***LE İLEHE İLLALLAHU ŞUKRALLİNİĞMETİH*** LE İLEHE İLLALLAHU İKRAREN BİRUBUBİYYETİH** VE SUBHANALLAHİ TENZİHEL LİAZAMATİH*** ESELUKELLAHUMME Bİ HAKKİSMİKEL MEKTUBİ ALA CENAHİ CİBRİLE ALEYKE YA RAB**VE Bİ HAKKİSMİKEL MEKTUBİ ALA CENAHİ MİKAİLE ALEYKE YA RAB **VE BİHAKKİSMİKEL MEKTUBİ ALA CEBHETİ İSRAFİLE ALEYKE YA RAB**VE Bİ HAKKİSMİKEL MEKTUBİ ALA KEFFİ AZRAİLE ALEYKE YA RAB**VE Bİ HAKKKİSMİKELLEZİ SEMMEYTE BİHİ MUNKAREV VE NEKİREN ALEYKE YA RAB***VE Bİ HAKKİSMİKE VE ESRARİ İBADİKE ALEYKE YA RAB**VE Bİ HAKKİSMİKELLEZİ TEMME BİHİL İSLEMU ALEYKE YA RAB**VE Bİ HAKKİSMİKELLEZİ TALAKKAHU ADEMU LEMME HABATA MİNEL CENNETİ FENADAKE FELEBBEYTE DUAEHU ALEYKE YA RAB***VE Bİ HAKKİSMİKELLEZİ NADAKİ BİHİ ŞİTU ALEYKE YA RAB**VE Bİ HAKKİSMİKELLLEZİ KAVVEYTE BİHİ HAMALETEL ARŞİ ALEYKE YA RAB***VE HAKKİSMİKEL MEKTUBİ FİTTEVRATİ VEL İNCİLİ VEZZEBURİ VELFURKANİ ALEYKE YA RAB*** VE Bİ HAKKİSMİKE İLE MÜNTEHE RAHMETİKE ALA İBEDİKE ALEYKE YA RAB**VE Bİ HAKKİ TEMEMİ KELEMİKE ALEYKE YA RAB***VE Bİ HAKKİSMİKELLEZİ NADAKE BİHİ İBRAHİMU FECAALTANNARE ALEYHİ BERDEV VE SELEMEN ALEYKE YA RAB**VE Bİ HAKKİSMİKELLEZİ NADAKE BİHİ İSMAİLU FENECCEYTEHU MİNZZEBHİ ALEYKE YA RAB**VE Bİ HAKKİSMİKELLEZİ NADAKE BİHİ İSHAKU FEKADEYTE HACETEHU ALEYKE YA RAB***VE Bİ HAKKİSMİKELLEZİ NADAKE BİHİ HUDU ALEYKE YA RAB**VE Bİ HAKKİSMİKELLEZİ DEAKE BİHİ YAKUBU FERADEDTE ALEYHİ BASAREHU VE VELEDEHU YUSUFE ALEYKE YA RAB***VE Bİ HAKKİSMİKELLEZİ NADAKE BİHİ DAVUDU FECEALTEHU HALİFETEN FİL ARDİ, VE ELENTE LEHUL HADİDE FİYEDİHİ ALEYKE YA RAB***VE Bİ HAKKİSMİKELLEZİ DAEKE BİHİ SÜLEYMANU FEATEYTEHUL MULKE FİL ARDİ ALEYKE YA RAB**VE Bİ HAKKİSMİKELLEZİ NADAKE BİHİ EYYUBU FENECCEYTEHU MİNELĞAMMİLLEZİ KENE FİHİ ALEYKE YA RAB***VE Bİ HAKKİSMİKELLLEZİ NADAKE BİHİ İSEBNU MERYEME FE AHYEYTE LEHUL MEVTE ALEYKE YA RAB*** VE Bİ HAKKİSMİKELLEZİ NADAKE BİHİ MUSE LEMME HATABEKE ALETTURİ ALEYKE YA RAB***VE Bİ HAKKİSMİKELLEZİ NADETKE BİHİ ESİYETUMREETU FİRAVNE FEREZEKTEHEL CENNETE ALEYKE YA RAB***VE Bİ HAKKİSMİKELLEZİ NADAKE BİHİ BENU İSRAİLE LEMME CEVEZUL BAHRE ALEYKE YA RAB** VE Bİ HAKKİSMİKELLEZİ NADAKE BİHİL HIDIRU LEMME MEŞE ALEL MEİ ALEYKE YA RAB***VE Bİ HAKKİSMİKELLEZİ NADAKE BİHİ MUHAMMEDUN SALLALLAHU ALEYHİ VESELLEME YEVMELĞARİ FENECCEYTEHU ALEYKE YA RAB**İNNEKE ENTEL KERİMULKEBİR*** HASBUNALLAHU VE NİĞMEL VEKİL*** VELE HAVLE VELE KUVVETE İLLE BİLLEHİL ALİYYİL AZİM *** VE SALLALLAHU ALE SEYYİDİNE MUHAMMEDİV VE ALE ELİHİ VESAHBİHİ VESELLEM * SADAKALLAHUL AZİM…… RABBİM TÜM DUA BEKLEYEN KARDEŞLERİMİN ÜZERİNE GELSİN AMİN.

  Beğen

 362. merve said

  bismillahirrahmanirrahim kardeşler öyle güzel öyle anlammlı ve etkili bir dua ki size nasıl anlatayım benim bir isteğim vardı va dün okudum elhamdülillah bugün gerçekleşti bu benim duam oldu artık o benim için öyle ayrı bir yere sahip ki anltamam size ne olur bu duaya yurekten inanin ve duayı sürekli okuyun

  Beğen

 363. ynsylmz said

  Arkadaşlar yorumlara bakılırsa bu dua apaçık bir mucize…

  Beğen

 364. VEYSEL SİS said

  Cebrail bana dediki:“Ey Muhammed,kim ömründe bir kere bu duayı okursa,Allah´u Teala onu,kıyamet gününde yüzü ayın ondördü gibi parlak haşreder. BURDA ÖMRÜNDE BİR KERE DENMİŞ AMA SİZ NE KADAR OKURSANIZ O KADAR MAKBUL OLUR…..

  Beğen

 365. cemil said

  selam arkadaşalar. Ben bu duayı hergece okuyorum Allaha çok şükür. Anlamınıda okumak öğrenmek istedim birşeyi merak ettim yardımcı olursanız sevinirim burada Kral olan Süleyman kimdir ?

  Beğen

 366. kenan said

  Duada bi eksik var!!!!!!!!! Aman dikkat edelim ve siz de araştırın..
  La ilahe illellahü vehdehu la serike leh,lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yümitü ve hüve hayyül la yemutü ebeden biyedihil hayru veileyhil masiru ve hüve ala küllü sey´in kadir. den sonra
  ””””Ve bihî nesteînü ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. ”””’ yazılmamış heralde..Duayı mp3 dinlerken farkkettim.
  S.A
  Kenan

  Beğen

 367. merve said

  sevgili arkadaşlar hepinizin kandili mübarek olsun ve bu mübarek günde dualarınızı eksik etmeyin.bu gece o kadar anlatılmaz ki insanın içi içine sıgmıyor.hayırlı kandiller.

  Beğen

 368. merve said

  ben bu dua ile yeni tanıştım. bugün mübarek gün katabımız kur-an ı kerim indirildi. ve bu duayı okurken tüylerim ürperdi ağladım gönülden inanıyorum bu duanın faziletlerine dua ettim dileğimi diledim allahtan hayırlısını istiyorum inanıyorum ki allahım geri çevirmeyecek bütün din kardeşleriminde dualarının kabul olması dileğiyle allaha emanet olun..

  Beğen

 369. tesnim said

  Rabbim bizi seviyor, düşünüyor.Sadece ve sadece O’na yöneldiğimde kalbim feraha eriyor.,Gözyaşlarımı tutamıyorum ki…Geceleyin herkes ve her şey uyuduğunda , biliyorum ki Rabbim benimle.
  Unutuşlarımı affeyle ya Rab, Sana yönelmek için vesileler kıl. (Amin)

  Beğen

 370. büşra buhur said

  arkadaşlar bugn başımdan kötü bi olay geçti bnim başıma böle olaylar arada bir gelir …
  bn dua arayıp durdum bu duayı gördüm gerçkten şu an huzurluyum sinirlerim gevşedi hergün okucam hergün allahım cümleten dualarımzı bağışlasn kıyamet günü ay ışığı gibi parlaylım anamız babamız bizler….

  Beğen

 371. büşra buhur said

  artık bnde okucm ve umut ediyorum +++

  Beğen

 372. H.O.Akcay said

  Değerli Arkadaşlar,

  Lütfen aşağıyı okuyun…..Lütfen ama lütfen
  Cevaplara baktığımda Kenzül Arş duasına çok farklı anlam yükleyen arkadaşlar olmuş.
  Yani insanlar Kenzül Arş okuyunca mutlaka arzu ve istekleri kabul olur, ne isterse olur vb.
  gibi.
  Peki 100 kere Kenzül Arşı içten, inanarak okuyan bir insanın isteği gerçekleşmezse
  ne düşünürsünüz ?

  Başımdan geçen bir olayı sizinle paylaşmadan önce bir kaç hatırlatma yapmak istiyorum.

  İnsan gerçekten Yüce Allah(C.C) a yakınsa, veli kuluysa dua etmesine bile gerek kalmaz.
  İçinden geçirdiği her hayır arzu bile dua yerine geçer.

  Kenzül Arş gerçekten anlam olarak çok değerli ve etkili dua ancak sadece Kenzül Arş değil
  çok etkili ve gerçekten mutlak kabul olunan pek çok dua var.
  Sadece Kenzül Arş okuyarak Yüce Allah(C.C) dan beklentiye girmek ne derece doğru ?
  Yüce Allah(C.C) bazen kullarına nasib ettiği ayrıcalıkları Kenzül Arş’ın mucizeleri diye
  insanları yanıltarak, Kenzül Arş tan mucize beklentilerine sokmayalım.
  Sonuçta herşey Yüce Allah(C.C) tarafındandır, dualar vesiledir.

  İşte başımdan geçen olay yorumunu size bırakıyorum:

  Çok iyi bir işim vardı.Çok kazanıyordum.
  Bir yasa çıkartıldı ve benim işimi temelinden sarstı.
  Bu yasanın kaldırılma durumu gündeme geldi.
  Ben yasanın kaldırılması için:
  Geceleri Kenzül Arş dahil olmak üzere pek çok dualar ve zikirler ettim.
  Bu dönemde Kenzül Arşıda pek çok defa okudum.
  Pek çok zikir namazları kıldım.iki gözüm iki çeşme dualar ve yakarışlar eyledim.
  Ancak gündeme gelen yasa kaldırılmadı.

  Ne düşünmeliydim arkadaşlar.Kenzül Arş ve diğer dualar etkisizmi demeliydim ?
  Haşa Yüce Rabbim neylerse güzel eyler.Hikmetinden sual olunmaz.
  Hayır ben tam anlamıyla tevekkül edip, Yüce Rabbim bunu bana nasib etmedi demekki
  bana hayır getirmeyecekmiş diye düşündüm.Dualarımı hep hayır için etmeye devam ettim.
  Eğer dua edipte isteklerinizin yerine gelmediğini görüyorsanız ve tevekkül olmayıp
  duayı bırakıyorsanız, duam kabul olmadı diyorsanız,
  işte o zaman gerçek gaflet ve yanılgı içine girmiş olursunuz.

  Edilen her duanın bir karşılığı Yüce Allah (C.C) tarafından verilir.

  Neticede bu yasa yüzünden ben işimden oldum.
  Sonra ne mi oldu? Yasa iyiki çıkartılmış ve iyiki işimden olmuşum demeye başladım.
  Nedenmi? Çünkü pek çok alternatif kısmetler ve çok daha hayırlı işler nasib oldu.
  Demekki her isteğinizin kabul olması hayır getirmeyebilir.Ve Yüce Allah(C.C) muhakkakki
  size neyin hayır getireceğini sizden çok daha iyi bilendir.
  -Eğer dualarınız sonucunda isteğiniz yerine gelmediyse,bu duanızın kabul olmadığı anlamını taşımaz.
  Belki o isteğinizin yerine gelmemsi sizin için çok daha hayırlıdır.Her şeyin en doğrusunu muhakkaki
  Yüce Allah(C.C) bilir.

  Beğen

 373. Aybars Gürcan said

  Arkadaşlar bu duanın gercek olmadıgını söyleyen arkadaslara söylüyorum önce “dua”nın ne demek olduguna baksınlar anlamın ögrensinler

  başkası aracı konuldugu için şirk oldugunu söyleyenler aracı koymakla Rabbiminiz bu dünyayı onun için yarattıgı günahsız kusursuz peygamberimizin meleklerin gelmiş geçmiş tum peygamberlerin ve diger bu duanın içinde yazanların yüzü suyu hurmetine istemek arasındaki farkı ne istiyosak gene Allah c.c den istedigimizi ama bizden cok daha temiz kullarının bizim gibi buyuk gunahlara dusmemiş tertemiz kalmayı basarmıs Kuran da ismi gecenlerin yüzü suyu hurmetine istemenin farkını anlamalılar

  başka internet sitelerinden okudukları yazıları buraya kopyalayıp yapıstırmadan önce akıl süzgecinden geçirmeliler orda bu yazıyo diyip yapıstırmamalılar

  din gibi hassas bir konuda yazacak yada fetva verebilecek seviyede olmayan insanlar karar veremediklerinde dogrunun ne olduguna önce Kuran ı sonra Peygamberimizin sunnetlerini sonra büyük din alimlerini takip etmeliler (büyük din alimi zekeria beyaz degildir) gene cevap bulamadıklarında kendi akıllarının yolunu izlemeliler

  ama bilmedikeri konularda orda boyle yazıyo surda bunu yazıyo şeklinde bir tavırla dogrulugunu bilmedikleri bilgileri özellikle din konusunda asla yaymamalılar çünkü internet gercekten bilgi kirliliginin hat safhada oldugu bir ortam ve kimin hangi amacla yazdıgını kimse bilmemektedir

  ben bu duanın anlamını ilk okudugumda gözyaşları içinde kalmıstım ve sonra internette sitelerde bu duanın hikmetini arastırmıstım ve mukemmel guzellikte yazıların dısında bilgisizce yazılmıs körü körüne yazılmıs bir cok yorum ve yazı gördüm akıl süzgecinden gecmemiş düşünülmeden yazılmıs bir cok yazı…

  Kardeşlerim Rabbimize yalvarmayı bırakmayalım çok güzel bir yakarıştır bu dua… Rabbimizin bilinen ve bilinmeyen isimleriyle çok kutsal insanların meleklerin kitapların isimleriyle yalvarıstır….

  anlamınada baktıgınızda Rabbimizden istemektir bu dua onun içindir ki Rabbimizden istemeden önce kusursuz bi şekilde abdestimizi alıp 2 rekat namazımızı kılıpbildigimiz surelerimizi ayetlerimizi okuyup sonra Rabbimizden istemeyi bu duayla cok daha dogru olacagına inanıyorum…

  sure okumayı 2. plan a atmaktan bahsetmiş birisi şunu unutmayın Rabbimiz Allah c.c nun hikmetidir zaten bizim ona yalvarabilmemiz bunu ben degil mevlana söylemiştir Rabbimiz izin verdigi için bizler onun yolunda ilerliyoruz O nun izniyle Allah diyebiliyoruz.

  inanın sizlere anlatmak istedigim o kadar hayat hikayem varki ben kendi hayatımda gördüm dualar sayesinde yasıyorum ayaktayım siz siz olun öncelikle annenizin duasını sonra babanızın duasını ve yaşlı buyukerinizin ve gercekten tertemiz yurekli dostlarınızın dualarını hep isteyin….

  okuyan kardeşlerime sonsuz teşekkurler hepinizden Allah razı olsun ve Rabbim tüm inananları kurtuluşa erdirir inşallah…. bizi dogru yolundan ayırma Yarrabbi…. Amin

  Beğen

 374. Aybars Gürcan said

  yaa bide müslümanlık öcü degildir din korkulacak birşey degildir bunu boyleymiş gibi gösterenlerin veballeri boyunlarına insanları dinden sogutanların boynuna…..

  din sakallıların cübbelilerin karalar baglamışların hükmünde degildir gönülden Allah yolunda yürümeye çalısan herkesindir……

  çok güzel bir dinin çatısı altındayız ve bildigimizi sandıgımız cogu şey yanlış ve batıl kadınların ustunde baskı kuranların dine sıgınarak bunları yapmalarının yanlışlıgını okuyun anlayın lütfen dinimizin kadına verdigi önemi anlayın lütfen peygamberimizin (sav) veda hutbesini okuyun biz erkeklere nasıl birer yükümlülük verdigini kadınların bizim için ne olduklarını o kadar guzel anlatmıstır ki…. dini işine geldikleri gibi yorumlayıp okumayan anlamayan cahil insanlara dayatıldıgı gibi asla degil hiçbirsey….

  yeterki dogruları dogru yerden ögrenin Kuran zamandan bagımsızdır O nda yazan herşey bugunde geçerlidir…. en dogru kaynaktır…. işine geldigi gibi yorumlayanlardan Allah sizleri korusun….

  dindar olmak cahil olmak degildir geri kafalı olmak degildir başını örten cok daha fazla müslüman açan daha az müslüman degildir sakalını uzatan daha fazla müslüman sacına jöle suren daha az müslüman degildir şekilciligi bırakıp gercekten Allah yolunda yürüyelim tüm müslümanlar kardeştirler Allah bizi bu hükümde yaratmıstır birbirimize güzel gözlerle bakalım karsınızdaki kim olursa olsun kotu bakmak önce sizin yüreginizi kirleticektir.

  Lütfen hepimizin bu dunyada gercekten agır bi sınavda oldugunu unutmayalım ve birbirimize yardımcı olalım dualarımızla sevgimizle hepimiz için tüm inananlar için kurtuluş ve af dileyelim. Rabbim affedendir. inşallah bizleride affeder. lütfen ama nolur birbirimize kotu gözlerle bakmayı bırakalım artık… bu bir iş sınavı degil başkasının onune gecmek seni kazandırmicak kac tane müslüman kardeşini kendinle beraber Rabbimizin ipine tutunmasını saglarsanız o kadar kurtulusa erenlerden olucaz.

  hepinize sonsuz saygılarımı sunar Rabbim bizleri yolunda daim kılar inşallah yazdıklarımda hatalarım olabilir iyi niyetle okumanızı rica ediyorum hiç kimseyi kötülemek yada onlar kötü bunlar daha iyi demek için yazmadım hepimizin aynı kaderi paylaştıgımızı birlikte ancak kurtuluşa erebilecegimizi anlatmaya çalıstım sürçü lisan ettiysem affola… hakkınızı helal edin…..

  ufacık bir hikaye size…. ben daha müslümanım diyenlere….. birbirini dinsizlikle suçlayanlara…..

  ”KALBİNİ Mİ YARIP DA BAKTIN?”

  Üsame ibni Zeyd radıyALLAHu anhüma anlatıyor:

  Resul-i Ekrem sallalhu aleyhi ve sellem bizi Cüheyne kabilesinin Huraka kolu üzerine göndermişti Sabahleyin erkenden onlara saldırdık ve yendik Yanımdaki Medineli Müslümanla, bir Cüheynelinin peşine düştük Biz üzerine yürüyünce adam ”La ilahe ilALLAH” dedi Bunun üzerine arkadaşım ona dokunmadı, ben ise mızrağımı saplayıp adamı öldürdüm Medineye döndüğümüzde bu olay Hz Peygamber’in kulağına gitti

  ALLAH’ın elçisi bana, ”Adam ‘la ilahe ilALLAH’ dediği halde onu öldürdü, öyle mi?” diye sordu

  Ben, ”Ey ALLAH’ın Elçİsi!” dedim ”O adam canını kurtarmak için öyle söyledi”

  Resul-i Ekrem, ”Kalbini yarıp baktın da, canını kurtarmak için söylediğini anladın? La ilahe ilALLAH sözü kıyamet günü karşına geldiğinde ne yapacaksın, söyle?”

  ”Ey ALLAH’ın Elçisi” dedim ”Cenab-ı Hak’tan beni bağışlamasını dile”

  Ama o durmadan, ”La ilahe illALLAH sözü kıyamet günü karşına geldiğinde ne yapacaksın, söyle?” diyor, başka bir şey demiyordu

  Bu sözü o kadar çok tekrarladı ki, ”Keşke ilk defa o gün Müslüman olsaydım” dedim.

  kalbini bilmedigimiz açıp içine bakamayacagımız kimsenin inancına laf söylemeyelim bunu Allah tan başkası bilmez….

  saygılar hepinize….

  Beğen

 375. umut said

  Kardeşim çok haklısın ALLAH senden razı olsun.

  Beğen

 376. gülen-42 said

  selamun aleykum bende bu duayı daha onceden bılıyordum ama daha deteylı anlamını yenı oğrendım allah butun musluman kardeslerımızın dualarını kabul etsın inş.tuğçe kardesım banada dua edrmısın sağlıklı hayırlı cocuklarım olması ıcın.allah c.c. ol derse olur.

  Beğen

 377. gülen-42 said

  tuğçe kardesım mail adresımı nereden nasıl verebılırım senınle konusmak ısterım yada sen bana verebılırmısın

  Beğen

 378. ışık said

  arkadaşlar merhaba, bende bu duayı okumaya başladım allah hepimizin dualrını kabule tsin inşallah.. yalnız şöyle bir durum var; benim elimdeki dua kitabında bu dua tam 6 sayfa. yani internetteki hali çok kısa.. hangisine itibar edeceğimi şaşırdım şu anda konuyla ilgili olan bir kardeşim cevap yazabilirse çok sevinirim.

  Beğen

 379. serpil said

  merhaba, bende bu duayı okumaya başladım allah hepimizin dualrını kabule tsin inşallah..bendede bu dua 4 sayfa.

  Beğen

 380. allahın rahmeti üzerinizde olsun.bizde bu duayı okuduk.bizimde dileğimiz kabul oldu.hem maddi hemde manevi yönden olarak kabul oldu,ve bu dua kalp sıkıntısınada çok iyi geliyor.hepiniz okuması dileği ile.allaha emanet olun…

  Beğen

 381. merve said

  sevgili arkadaşlar
  ben hamileyim suanda çocuğumda down sendrom riski çıktı…
  suanda çok kötüyüm allah kımseye yasatmasın bende sizden kenzül-ü arş duasını okumanızı beklıyorum okuyandanda okumayandan da allah razı olsun
  <<>>

  Beğen

 382. Aybars Gürcan said

  merve kardeşim Rabbim yar ve yardımcın olur inşallah söz veriyorum her duamda yerin olucak ve yüregine inandıgım herkesten senin için ve melegin için dua isticem

  ne olursa olsun güçlü ve dimdik dur demesi kolay diceksin haklısın ama unutmaki bu dünyada cektigimiz tum sıkıntılar bize ödül olarak geri donecekler ve unutmaki Rabbim Bakara 286. ayetinde Allah hiç kimseye gücünün yeteceğinden başkasını yüklemez. Herkesin kazandığı hayır faidesine, yaptığı şer kendi zararınadır. “Ey Rabbimiz, unuttuk, yahut yanıldıysak bizi tutup sorguya çekme. Ey Rabbimiz, bizden evvelki ümmetlere yüklediğin gibi üstümüze ağır bir yük yükleme, Ey Rabbimiz takat getiremeyeceğimizi bize taşıtma. Bizden sadır olan günahları sil, bağışla, bizi esirge. Sen mevlamızsın bizim. Artık kafirler ruhuna karşı bize yardım et.”

  asla kalkamayacagın bir yuk degil lutfen dimdik ve cok guclu dur tek sıgınacagın kapı Rabbimizdir Rabbim yar ve yardımcın olsun inşallah cok guzel gunlerde cok mutlu gunlerde eşinle meleginle beraber sonsuz mutlu olursun… dualarım seninle….

  Beğen

 383. ışık said

  aybars gürcan’a..
  merhaba, siz sanırım bu konuda bilgilisiniz benim elimdeki kitapta bu dua tam 6 sayfa internette çok kısa.. Bu konuyla ilgili bana cvp yazabilirseniz çok sevinirim.. hangisine devam edeceğimi şaşırdım

  Beğen

 384. mustafa said

  Merve hanım inşallah allahın izni ile doğacak olan yavrun turp gibi sağlıklı olur. allah sana ve ona bir ömür boyu hiç bir sıkıntı yaşatmaz inşallah benimde sıkıntılarım var çok dualar ediyorum ama hiç bir zaman yılmıyorum sabırla dua ediyorum ve bu günden itibaren dualarıma seni de yavrunu da ekleyeceğim cenabı allah bütün din kardeşleri için yapılan duaları daha çok kabul eder… onun için bir birimiz için dua edeceğiz allahın izni ile inşallah dualrımız kabul olacak

  allahın şefaati cümlemiz için olsun

  Beğen

 385. Degerli arkadaslar, Bu dua Abdulkadir Dedeoglu -DUA KITABI- osmanli yayinevi sahife 169-170 de aynen burdaki sekliyle yazilidir,Bazi arkadaslarin dedigi gibi baska yerlerde ilave olabilir ama asli bu sekildedir. Ayrica sahifenin altina not duserek ( Bu duanin pek cok faidesi goruldugu tecrube ile sabittir ) diye yaziyor.
  Bilginize.

  Ayrica siz degerli ziyaretcilerimizden ben acizede dua etmenizi istirham ediyorum,Hepinizden Allah razi olsun.

  Beğen

 386. Aybars Gürcan said

  Işık hanım ve yazımı okuyan kardeşlerim benim elimdeki kaynaklarda internette araştardıgım sitelerde ve sordugum ve ilmine cok inandıgım buyuklerimde hepsinde dua bu kadar ama burda yazanda bir parça eksiklik oldugu kanısındayım.

  duada ;

  La ilahe illellahü vehdehu la serike leh,lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yümitü ve hüve hayyül la yemutü ebeden biyedihil hayru veileyhil masiru ve hüve ala küllü sey´in kadir.

  den sonra;

  “”Ve bihî nesteînü ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. “”

  olmalı bazı internet kaynaklı yerlerde bu kısım var bazı yerlerde bu kısım atlanmış ama benim elimdeki kaynaklar ve buyuklerim oldugunu soyluyolar. dogru sizin yüreginize kalmış.

  ilginç ve dikkat edilmesi gereken benim dikkatimi çeken bir hususu sizlerle paylaşmak istiyorum onceki yorumlarımdada degindigim gibi internet inanılmaz bilgi kirliligi olan bir ortam ve duaları hatta ayet ve surelerin anlamlarını degiştirilmiş olarak bulabileceginiz bir ortam kimlerin neleri hangi niyetle yazdıgını asla bilemezsiniz ben cok arastıran biri olarak bir cok siteyi arastırdıgımda tum yazıların birbirinden direk kopyalandıgını goruyorum paragraf bosluklarına kadar hepsi birbiriyle aynı. lütfen bu hususlara dikkat edip emin oldugumuz güvenilir kaynaklara yönelmemizde cok fayda var hani belki yanlış bir tabir olabilir ama din konusunda google da yazıp en cok tıklanana bakmak herzaman dogru bilgiyi vermez bunu unutmamanızı rica ediyorum.

  Rabbim butun Rabbine sıgınıp birbiri için dua isteyen kullarından razı olsun hepsinin yar ve yardımcısı olsun inşallah tum sıkıntılarınızdan cok kısa surede kurtulursunuz inşallah ve bu siteyi kuran ve yöneten dua isteyen kardeşimdende Allah razı olsun.

  Beğen

 387. Aybars Gürcan said

  yani elimdeki duanın tam metin hali;

  BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

  Lâ ilâhe illellâhül melikül hakkul mübîn.

  La ilâhe illellahül hakemül adlül metîn.

  Rabbünâ ve rabbü âbâinel evvelîn.

  La ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minez zâlimîn.

  Lâ ilâhe illellâhü vahdehû lâ şerîke leh, lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yumîtü ve hüve hayyül lâ yemûtü ebeden biyedihil hayru veileyhil masîru ve hüve alâ külli şey’in kadîr.

  Ve bihî nesteînü ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.

  Lâ ilâhe illellâhü şükran li ni’metih.Lâ ilâhe illellâhü ikrâran bi rubûbiyyetih.

  Ve sübhânellâhi tenzîhen li azametih.

  Es’elükellâhümme bi hakkısmikel mektûbi alâ cenâhı cibrîle aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikel mektûbi alâ cenahı mîkâîle aleyke yâ rab.

  Ve bi hakkısmikel mektûbi alâ cebheti isrâfîle aleyke yâ rab.

  Ve bi hakkısmikel mektûbi alâ keffi azrâîle aleyke yâ rab.

  Ve bi hakkısmikellezî semmeyte bihî münkeran ve nekîran aleyke yâ rab.

  Ve bihakkısmike ve esrâri ıbâdike aleyke yâ rab.

  Ve bihakkısmikellezî temme bihil islâmü aleyke yâ rab.

  Ve bihakkısmikellezî telekkâhü âdemü lemmâ hebeta minel cenneti fe nâdâke fe lebbeyte düâehü aleyke yâ rab.

  Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî şîtü aleyke yâ rab.

  Ve bihakkısmikellezî kavveyte bihî hameletel arşî aleyke yâ rab.

  Ve bihakkısmikelmektûbî fittevrâti vel incîli vezzebûri vel fürkâni aleyke yâ rab.

  Ve bihakkısmike ilâ müntehâ rahmetike alâ ıbâdike aleyke yâ rab.

  Ve bihakkı temâmi kelâmike aleyke yâ rab.

  Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî ibrâhîmü fecealtennâra aleyhi berden ve selâmen aleyke yâ rab.

  Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî ismâîlü fe necceytehû minezzebhı aleyke yâ rab.

  Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî ishâku fe kadayte hâcetehû aleyke yâ rab.

  Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî hûdü aleyke yâ rab.

  Ve bihakkısmikellezî deâke bihî ya’kûbü fe ra dedte aleyhi basarahû ve veledehû yûsüfe aleyke yâ rab.

  Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî dâvüdü fe cealtehû halîfeten fil ardı ve elente lehül hadîde fî yedihî aleyke yâ rab.

  Ve bihakkısmikellezî deâke bihî süleymânü fe a’taytehül mülke fil ardı aleyke yâ rab.

  Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî eyyûbü fe necceytehû minel gammillezî kâne fîhi aleyke yâ rab.

  Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî îsebnü meryeme fe ahyeyte lehül mevtâ aleyke yâ rab.

  Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî mûsâ lemmâ hâtabeke alettûri aleyke yâ rab.

  Ve bihakkısmikellezî nâdetke bihî asîyetümraetü fir’avne fe razaktehel cennete aleyke yâ rab.

  Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî benû isrâîle lemmâ câvezûlbahra aleyke yâ rab.

  Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihil hıdıru lemmâ meşâ alel mâi aleyke yâ rab.

  Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî muhammedün sallallâhü aleyhi ve selleme yevmel ğâri fe necceytehû aleyke yâ rab.

  İnneke entel kerîmül kebîru. Hasbünellâhü ve ni’mel vekîl.

  Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.

  Ve sallallâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî vesellem. AMİN…

  Beğen

 388. ışık said

  ilgilendiğiniz için çok teşekkür ederim… Allah razı olsun

  Beğen

 389. selahattin tasgin said

  selahattin tasgin bu duayi okudum her turlu ihtiyacim yerine geldi sukurler olsun rabbime

  Beğen

 390. zuhal said

  benim içinde okuyun ne olur okuyunca banada dua edin önce saglıgım için imtihana girecegim. allah razı olsun

  Beğen

 391. hatice said

  s.a.arkadaşlar benim içinde dua eder misiniz rabbim hayırlı sağlıklı bir evlat versin diye

  Beğen

 392. ilknur saltık said

  kız kardeşim 3 yıl önce 39 yaşında aniden beyin rahatsızlığı yaşadı ve teşhis konamadı.bir kaç günlük ömrü olabilir dediler. Ama yoğun bakımdan 7 ay sonra servise çıktı fakat ağır beyin hasarı kaldı ve zamanla kendisi oksijen almaya başladı .boğazına açılan delik kapandı azar azar yemek yiyor anlıyor konuşamıyor ,yatalak. ve bu esnada her tür duayı okuyorum. yukarıdaki duaları bilmiyordum . özellikle kenzül arş duası çok etkiledi. ne olur durumuna çok üzülüyorum çok çaresizim ablası olarak hiç bir şey yapamıyorum. Allahım ne olur yardım et bu yazıyı okuyan herkesten kardeşimin sağlılığna kavuşması için dua etmesini istiyorum ne olursunuz.İkide çocuğu var. maalesef eşide tek etti.Allahım ve inanan kulları yalvarıyorum…..

  Beğen

 393. mustafa said

  İlknur hanim çok geçmiş olsun allah inşallah kız kardeşinizi eski günlerdeki sağlığına kavuşmasını nasip eder. Ama dediğiniz gibi yavaş yavaş düzeliyor allah’ın da izni ile tamamen iyileşir. kendim için dua ederken burada ki din kardeşlerim için yaptiğım dualara kardeşinizi de ekleyeceğim. allah bir biri için yapılan duları kabul eder. allah benimde tüm din kardeşlerimin de sıkıntılarını, dertlerini en kısa zamanda gidersin. Allah’ın her şeye gücü kuvveti yeter. Ölüyü dirilten, hayırsızı hayırlı eyleyen, duları kabul eden yüce yaradanım tüm dularımızı kabul et yarabbim.

  Beğen

 394. mucize said

  Ne güzel buraya herkes içtenlikle dertlerini,tasalarını,üzüntülerini dile getirmiş.Umarım tez zamanda bu sorunlarınız çözülür.Benim dertlerim ise küçücük belki de önemsiz.Allah’a şükürler olsun ki sağlık ya da başka bir şey değil.Ama ben de takıyorum işte mutsuz oluyorum.Hayatım istediğim şekilde gitmiyor mutlu olamıyorum.Huzursuz ve sürekli mutsuz biri oldum çıktım.Keşke her şey yolunda gitse tam istediğim gibi olabilse her şey ve ben mutlu olsam…Herkese sağlıklı,mutlu,huzur dolu hayatlar diliyorum.

  Beğen

 395. elçin said

  arkadaşlar bişi sorcam 2 rekat hacet namazı kılıp bu duayı okuyoruz ya acaba hacet namazını gündüz kılabilir miyiz yoksa mutlaka gece mi kılmak zorundayız lütfen cevap yazarsanız çok sevinirim şimdiden sağolun

  Beğen

 396. elçin said

  2 rekat hacet namazını kılan arkadaşlarıma soruyorum namazınızı ne zaman kılıp dua ettiniz acaba gece mi gündüz mü???

  Beğen

 397. mucize said

  Yatsı namazından sonra hacet namazı kılınması gerekiyor yazıyor Elçin…

  Beğen

 398. özlem said

  bende bu duanin çok etkili olduğunu duydum bütün yorumları okudum gerçekten çok etkili olduğu kanısındayım bendeki kitapta da alti sayfa rabbim hepimizin dualarını kabul etsin inşallah

  Beğen

 399. elçin said

  mucize arkadaşım evet ben de internet sitelerinde hacet namazının yatsı namazından sonra kılındığını okumuştum fakat başka sitelerde hacet namazının bir vakti olmadığını günün gecenin her saatinde kılınabileceğini de okudum belli bir zamanı olmayan istenilen bir zamanda kılınan nafile namazları arasında yer alıyodu hacet namazı ama ben dün öğleden sonra hacet namazını kılıp dua ettim allahım inşallah kabul etmiştir

  Beğen

 400. dilek said

  Mevlam razı olsun sizden… lütfen arkadaşlar her zaman okumaya gayret gösterelim, zira anlamına dikkat edin çok güzel…

  Beğen

 401. semiha said

  iki güngür bende bu duayı okumaya başladım. allah hepimizin dualarını kabul eder inşalah kalplerimize huzur versin.benim için de dua eder misiniz kardeşlerim.sağolun şimdiden

  Beğen

 402. betül said

  bazı ayetler eksik yazılmış,onlar da bir an evvel düzeltilirse okuyanları yanıltmamış olursunuz.saygılarımla,Allah’a emanet olun…

  Beğen

 403. MUSTAFA said

  S.A. ALLAH HEPİMİZİN DULARINI KABUL EDER İNŞALLAH

  ALLAH RIZASI İÇİN DULARINIZA BENİDE EKLEYİN 6 AY OLDU SEVDİĞİMDEN AYRILDIM HER GUN DEFALARCA DUA EDİYORUM YÜCE RABBİM ONU BENİM İÇİN HAYIRLI EYLEYİP GERİ DÖNDÜRSÜN DİYE SİZDENDE DUALARINIZA BEİDE EKLEMENİZİ RİCA EDİYORUM. ALLAH EDENDEN DE ETMEYENDEN DE RAZI OLSUN.

  Beğen

 404. semiha said

  benim umudum kırıldı artık.üç ay oldu benım de inş hakkımızda hayırlısı olur allah herkesi sevdiğine kavuştursun

  Beğen

 405. mustafa said

  Semiha benim 6 ay oldu ama hala umudum var umudumu hiç bir zaman kaybetmiyorum yukarıda bir kardeşimiz 6 ay sonra sevdiği ona geri dönmüş bunun gibi bir çok örnek var rabbin den istemeyi hiç bir zaman bırakma sonuçta o her şeyi yaratan ve her şeyin sahibidir. Duam kabul olmuyor diye ya kabul olması diye bırakma hiç ummadıgın bir anda bakarsın yüce rabbimmiz imkansız diye düşündüğün şeyi sana lütfetmiş….

  google da “allah’tan istemeyi biliyor muyuz” diye arattır ve orada çıkan ilk 2 siteyi oku incele ve oarada yazılanları sakın unutma sırf sana demiyorum tüm kardeşlerime diyorum.

  ayrıca; dua ederken sadece kendin için değil başkaları içinde dua et yukarıda sıkıntılarını yazmış olan kardeşlerin için de dua et onlarda senin için etsinler allah kendisi için dua edenin yanında başkaları için dua edeni de sever. dualarını kabul eder. allah dularını kabul etmeyeceğinden de en ufak bir şüpen olmasın rabbim duaları kabul eder ama en uygun zamanda sadece SABRET SABRET ……

  allaha emanet ol

  Beğen

 406. Murat said

  Herkesin Hz. Allah cc. dualarını kabul etsin. Eğer bilen biri varsa lütfen cevap yazsın. Neden okunan dualar ve sureler 3,5,7,40,77,777,100,1000,4444,7777…….gibi tekrarlarla okunur veya okunması söylenir? Hangi kaynaktan gelmektedir bu
  çok merak ettiğim bir konu. Hz. Allah cc. herkesin yardımcısı olsun

  Beğen

 407. elçin said

  arkadaşlar bişey sorıcam ben kenzül arş duasının türkçesini daha farklı olarak başka bi yerde daha okudum yukardaki kenzül arş duasının türkçesinden biraz farklı acaba bunu okumamızda bi sakınca var mı acaba sizin bildiğiniz, okuduğunuz hangisi

  Beğen

 408. semiha said

  çok güzel yazmışsın mustafa aynen Allah duaları kabul edıyor geri çevırmıyor hıç bırını çevırse de onda yıne bızım için bı hayır var. umudum kırıldı derken tam dileğim kabul oldu bu akşam kaç gun üst üste dua etmıştım bende bitti artık donmez derken döndü beklenmedık anda rabbıme süşür.hala kendım bile inanamıyorken sizinle paylaşmak istedim.bundan sonra hep dua edıcem Allah hepimizin dualarını kabul etsin

  Beğen

 409. KEMAL ZORDA KURTARAN said

  Selamun Aleyküm Kardeşlerim….Allahın Rahmeti ve Bereketi Sizlerin üzerine olsun….
  Kenzül Arş Duası….
  Başta…
  1 FATİHA, 3 İHLAS, 3 FELAK, 3 NAS, 3 KAFİRUN SURESİ OKUDUKTAN SONRA (KENZÜL ARŞ DUASI) 3 veya 5 veya 7 DEFA OKUNMALIDIR…
  (( DUADA PEYGAMBERLERE BİLDİRİLEN MÜBAREK İSMİ CELİLLERİN HÜRMETİNE DENİLDİĞİ İÇİN…DUADAN SONRA
  —RABBENE ZALEMNE ENFÜSEN VE İLLEM TEĞFİRLENE VETERHAMNE LENEKÜNENNE MİNEL HAASİRİN.RABBİ ENNİ MESSENİYEDDURRİ VE ENTE ERHAMURRAHİMİN.LEE İLEHE İLLE ENTE SÜBHANEKE İNNİ KÜNTÜ MENAZZALİMİN.LE HAVLE VELE GUVVETE İLLE BİLLEHİL ALİYYİL AZİİYM.—
  DUASI 3 vya 5 vaya7 DEFA OKUNACAK))…
  HER KİMKİ; BU USULDE OKUNAN DUANIN SONUNA 41 YASİNİDE EKLEYİP 7 GÜN DEVAM EDERSE DÜNYA AHİRET TÜM DİLEKLERİ…CENABI HAKKIN ZATI HAKKINA KABUL OLUR…
  Önemli NOT: Duaları kötü amaçlı olarak sakın okumayın çünkü birgün sizede mutlaka geri döner…
  TÜM ÜMMETİ MUHAMMEDE DUA ETMEYİ UNUTMAYIN…
  ALLAHA ISMARLADIK…

  Beğen

 410. KEMAL ZORDA KURTARAN said

  CENABI MEVLA ZATINDA VE SIFATLARINDA TEKTİR VE TEKİ SEVER ONUN İÇİNDİR Kİ DUALAR DAİMA TEK SAYI OLAN 3, 5 , 7…DEFA OKUNUR…((BAKIN KADİR GECESİ DAHİ RAMAZANI ŞERİFİN SON 10 GÜNÜNÜN TEK GECELERİNDE ARANIR))…
  DUAM KABUL OLMAYOR DEYİP İSYAN ETMEK VEYA BU DUADANDA BİŞEY OLMAZ DEMEK KİŞİYİ ANCAK GAFLETE, SAPIKLIĞA GÖTÜRÜR…
  HER DERDİN DEVASI SABIRDIR AMA SABIR DİLEMEK DEĞİLDİR….
  DUADA ISRAR ETMEK, KALBİNE İNACINA GÜVENMEK, İYİ NİYETLE YAPMAK, TEMİZ OLMAK, KIBLEYE DÖNMEK,DUADAN ÖNCE İSTİĞFAR ETMEK, DİĞER MÜSLÜMAN KARDEŞLERİ İÇİNDE DUA ETMEK DUANIN DAHA ERKEN KABUL OLMASINA VESİLEDİR…
  ÖZELLİKLE HERKEZİN UYUDUĞU GECENİN İKİNCİ YARISINDAN SONRA(SAAT 03:30-05:00) DUA ETMEK DAHADA MAKBULDUR…

  SO

  Beğen

 411. yusuf said

  arkadaşlar kenzül arş duası çok büyük dua okuyun okuyun okuyun daha nemi ismi rahman ve miftah ul cennet dusını rabbimizin yanında dualarımız olmasa ne kıymetimiz var ya rabbim kalplerimizi kuran ve bu dualarla doldursun amin

  Beğen

 412. MERVE.... said

  ben 15 yasındayım bu siteyi cok sevdim benim yasımdaki arkadaşlarımın abuk sabuk sitelere girmelerindense bu siteye girmelerini öneriyorum benim annemin beyninde yavaşlama var dua ederken annemede dua ederseniz çok sevinirim

  Beğen

 413. mustafa said

  Semiha; vedigin bu haberle o kadar çok mutlu oldum ki anlatamam allah inşallah tamamına erdirir yakında düğün haberini de alırız inşallah. umudunu kaybettiğin anda yüce rabbim nasılda dualarını kabul etti inşallah benim de ve yukarıda sıkıntılarını dertlerini yazanların da dularını en kısa zamanda kabul eder. semiha duan kabul oldu diye sakın dua etmeyi bırakma sadece zor anlarında dua etme en mutlu olduğun zamanlar da da dua et. inşallah en kıs zamanda bizde mutlu haberlerimizi buradan veririz. allaha emanet ol.

  Beğen

 414. şenay said

  bende iki gündür okuyorum bu duayı bende benim yüzümden olan sebeplerden dolayı sevdiğimi kaybettim ne arıyo nede cevap veriyor herşey çok iyi giderken öfkeme yenik düştüm gitti ve şuan tamamen ümidim kesildi geri dönmeyecek diye yazılanları okudum tek tek allahtan tek dileğim onu tekrar kazanmak yalvara yakara dua ediyorum inşallah güzel Allahım onu bana bağışlar .. Allah herkesin yardımcısı olsun dualarını tez zamanda kabul etsin inşallah…

  Beğen

 415. umut said

  Ayrılık çok zor çeken bilir ALLAH bütün sevenlerin yardımcısı olsun Bende sevdiğimi 4 aydan beri göremiyorum ama sürekli kenzül arş duasını okuyorum ALLAHTAN umut kesilmez belki geri dönüp gelir

  Beğen

 416. alev said

  Allah okadar buyukki ins herkesin burda dualarini kabul edicektir ve bu dua okadar bubarek bir dua’dir ki. Ben ihlasla okudum ins Alla c.c. kabul eder ve dileklerimizi kabul eder,butun kotuluklerden korur. Insanlar nankordurler hep darda kaldigimiz zamanlarda okuruz ama ki hergun Allah’i ansak ve ona ibadedsek ne bu dunyada nede obur dunyada azap cekeriz. Allah herkesin dualarini kabul etsin insallah.

  Beğen

 417. umutcan said

  Evet alev çok doğru söylüyorsun ALLAHI anıp dua etmek gibisi yok dünya yer gök ayet üzerine kurulmuştur inan kenzül arş duasını okuduğum zaman çok ferahlıyorum ve herkesin okumasınıda tavsiye ederim ALLAH herkesin yardımcısı olsun

  Beğen

 418. ferhat said

  selamm arkadaslarım ben yenıyım ben cok okudum bu duayı okuyorum her kesede tavsıye edıyorum ama yıne bunalımdayım ıns kurtulurum sızlerden dua beklıyorum exsell_2000@hotmail.com

  Beğen

 419. FEHMİ said

  öncelikle vanda hayatını kaybeden kardeşlerimize ALLAHTAN RAHMET DİLİYORUM.sağ kalanlara ve darda olanlara ALLAHTAN sabır diliyorum.işte kardeşlerim ölüm öyle birşey ki ne zaman geleceği belli değil.bazı kardeşlerimiz kur anı kerimi öğrenmesine rağmen unutuyor.bazı kardeşlerimizde öğrenmek için can atıyor.kuranı kerimde allah buyuruyor .KİM ZERRE AĞIRLIĞINCA HAYIR İŞLERSE ONU GÖRÜR[SEBE SÜRESİ 22]BİR BAŞKA AYETTE İSE .ARTIK KİM ZERRE AĞIRLIĞINCA BİR ŞER[KÖTÜLÜK]İŞLERSE UNU GÖRÜR.[ZELZELE SÜRESİ 7]

  Beğen

 420. FERİDE said

  s.a. arkadaşlar benim de nişanlım çukurcada asker, ben her gün okuyorum bu duayı. sizler de askerimizden dualarınızı esirgemeyin

  Beğen

 421. Cumanız Mübarek Olsun
  Es selamun aleyküm değerli kardeşlerim…

  Alalhın rahmet ve bereketi,Hidayet ve mağrifeti hepinizin üzerine olsun…

  Sevgili kardeşlerim CUMA gününüzü kutlar,hayırlara ve günahlarınıza kefaret olması ümidini cenabı Allahtan niyaz ederim.Cenabı Allah bu cuma günü hürmetine bizi annemizi babamızı ve bütün din kardeşlerimizi cehennem azabından korusun.Ey Rabbim senki alemlerin rabbisin senki bütün günahları affedensin senin adını zikreden herkesin günahını bağışla ya Rabbi.HAMD ÖVGÜ ALEMLERİN RABBİ OLAN YANLIZ ALLAHA MAHSUSTUR.ÖVÜLECEK KİŞİ VARSA ODA SENSİN PADİŞAHIM…

  DÜNYA DENİZİNDE,İSLAM GEMİSİNDE KURANIKERİM PUSULASIYLA RESULULLAH GİBİ BİR KAPTANLA CENNET SAHİLİNDE BULUŞMAK ÜMİDİ İLE…

  ahmetsabanci67 hot mail.com

  selam ve dua ile…

  Beğen

 422. FEHMi said

  yüce ALLAH KURANI KERİMDE BUYURUYOR. rabbinize yalvara yalvara ve için için dua edin.şüphesiz O,haddini aşanları sevmez.[ARAF SÜRESİ \29AYET] ALLAH nasıl dua edeceğimizide söylüyor kardeşlerim sabır sabır.her kötü şeye isyan etmemek lazım.birşeyi anlamak ondan ders almak bir daha aynı şeyi yapmamak insanın doğru yolda olduğunu gösterir. zaten şimdiki zamana baktığımızda kıyamet gününün yaklaştığını hissedebilliyoruz . işte herşeye çok geç kalmadan [ahiret]e güzel bir şey götürebilmek. ALLAHA EMANET OLUN.

  Beğen

 423. ahmetsabanci67 said

  ZilHıcce’nın ilk on günü‏
  Ebu Hureyre (r.a)’ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamber efendimiz şöyle buyurmuşlardır. (Allah-ü Teala’nın ibadet olunduğu günlerin hiç biri, ZilHıcce’nın ilk on gününden daha sevimli olmamıştır. ZilHıcce’nın bir günlük orucu, bir senelik oruca denk, bir gecesinin kıyamı (ibadetle geçirilmesi), Kadir gecesin (ibadetle) ayakta geçirilmesine muadil olur.
  Mü’minlerin annesi Ümmü Seleme (r.a) Peygamber (s.a.v) ZilHıcce’nin ilk dokuzunda ve Aşura gününde oruç tutardı diye nakletmektedir. İbn-i Abbas (r.a)’ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuşlardır: ZilHıcce’nin birinci günü Adem (a.s)’ın mağfiret olunduğu gündür. Bir kimse o gün oruçlu olsa Allah-ü Teala o kimsenin bütün günahlarını afveder. İkinci günde Allah-ü teala Yunus (a.s)’ın duasını kabul edip balığın karnından kurtardı. Eğer bir kimse ikinci gün oruç tutarsa senenin hepsinde ibadet etmiş olup, göz açıp kapayıncaya kadar olsun ısyan etmemiş sayılır. Üçüncü gününde Allah-ü Teala Zekeriya (a.s)’ın duasını kabul buyurdu. Bir kimse üçüncü gününde oruçlu olursa Allah-ü Teala o kimsenin duasını kabul eder. Dördüncü gün İsa (a.s) dünyaya teşrif buyurdular. Bir kimse o gün oruçlu olsa Allah-ü Teala o kimseden fakirliği ve korkuyu kaldırır. Kıyamet günü o kimse iyi kimselerle beraber olur. Beşinci günde Musa (a.s) dünyaya teşrif buyurdu. Bir kimse o gün oruçlu olursa nifaktan beri ve kabir azabından emin olur. Altıncı günde Allah-ü Teala hayrı feth eyledi. Bir kimse o günde oruçlu olsa Allah-ü Teala o kimseye rahmet ile nazar eder. Ondan dolayı o kimse ebedi olarak azap olmaz. Yedinci gün ol bir gündür ki Allah-ü teala cehennem kapılarını kapatır, ZilHıcce günleri geçmedikce açmaz. Bir kimse o günde oruçlu olsa Allah-ü Teala 30 güçlük kapısını kapar, 30 kolaylık kapısını açar. Sekizinci gününe Terviye günü denir. O gün oruçlu olan kimseye Allah-ü Teala o kadar çok şey ihsan eder ki, miktarını ancak Allah-ü Teala bilir. Dokuzuncu günü Arefe’dir. O gün oruçlu kimsenin orucu, o seneye de, gelecek seneye de kifayet eder. O gün ayet-i kerimesi nazil oldu. Onuncu gününe udhiye denir. O gün kurban kesen kimsenin kurbanının kanından birinci damlasına karşılık ehlinin ve ıyalinin günahları afv olunur. O günde bir mü’min’in karnını doyursa, yahut bir sadaka ile tasadduk etse kıyamet günü rabb-ül alemiyn onu emin olduğu halde diriltir. Onun mizanda ecri Uhud dağından daha ağır gelir.
  Yine Peygamberimiz (S.A.V.)’den rivayet olundu. Buyurdular ki: “Kurban kesen kimse kabrinden kalktığı vakitte o kurbanı başucunda eğerli ve boynuzları altından, iki gözleri Cennet yakutlarından olduğu halde ayakta gördüğü zaman o kurbana sahibi: “Sen kimsin ve ne şeysin? Ben senden güzel şey görmedim.” der. O da “Ben senin kurbanınım. Benim arkama bin.” der. O kimse de biner. O kurban onu Arşu Âlâ’nın gölgesine götürür.”

  sohbet ve bilgi almak için :ahmetsabanci67@gmail.com

  Beğen

 424. özgür said

  Bu duayı yayanlardan da okuyanlardan da Allah razı olsun. Ben de okudum ve okumaya devam edeceğim. Duayı okuduktan sonra tüylerim diken diken oldu, sanki etrafımı nur sardı gibi hissettim, içimdeki sıkıntı hafifledi.

  Beğen

 425. esila said

  arkadaşlar bende tam 2 aydır hergün bu duayı yatsı namazından sonra 2 rekat hacet namazı kılıp ardından 3 fatiha 3 ihlas 3 felak 3 nas ve 3 kafirun sürelerini okuduktan sonra okuyorum…başlarda arapçasının ardından türkçesinide okuyordum ama şimdi sadece arapçasını okuyorum…benim Allahtan çok istedigim bi dilegim var onun için okuyorum bazen umudumu yitiriyorum ama sonra o umudumu toparlamam için yüce Allahım bana tekrardan sabır veriyo karşıma bişey çıkarıyo bi ayet bi yazı yada ne bileyim bişeyler oluyo ve ben yine çok büyük bi umutla okuyup duamı ediyorum…bu siteyi biliyordum ara sıra giriyorum…bi kaç gün önce yine umudumu yitirir gibi oldum ve bu siteye girdim sitedeki arkadaşımız bi internet adresi vermiş ve bakın okuyun demiş bende girdim okudum gerçekten bütün umudum yerine geldi diyebilirim Allah o arkadaştanda razı olsun…Ve şöyle diyo; “Eğer kulum, bana ellerini kaldırır da dua ederse, ben o elleri boş olarak geri çevirmekten hayâ ederim”
  Ben, kulumun zannı üzereyim Artık dilediği gibi düşünsün!” Yani siz dua ederken, o duanızın kesinlikle kabul göreceğini düşünürseniz, biliniz ki mutlaka isteğiniz meydana gelecektir!
  “Bir şeyi istemek, ona nâil olmak demektir; Zirâ Allâhu Teâlâ kabul etmeyeceği duayı kuluna ettirmez” DUA’nın ısrarla devamına müsaade olunması, o duaya icabet edileceğinin de göstergesidir Zirâ, Allâh, kabul etmeyeceği DUA’ya ısrarla devam şansı tanımaz
  Kişi, bir konudaki DUAsında ısrarlı değilse, o DUA’nın yerine gelme şansı da son derece düşüktür..DUA’da en önemli yardımcı faktörlerden biri de istenilen şey hususunda ısrarlı olmaktır.. Herhangi bir konuda bir iki defa dua edip arkasını bırakmak son derece yanlıştır…
  ALLAH İSTEMEDİKÇE SİZ İSTEYEMEZSİNİZ !” – Peki, biz dua ettiğimiz zaman, kabul olur mu? Yani, sizde ortaya çıkan bu istek, gerçekte Allâh istemiş olduğu için sizde ortaya çıkmaktadır! Eğer, Allâh istememiş olsaydı, siz dahi o şeyi isteyemezdiniz
  Hazreti Rasûl aleyhi’s-selâm buyuruyor:”Herhangi bir kul, koltuğunun altı görülecek şekilde ellerini kaldırır ve Allâh’dan bir dilekte bulunursa; acele etmediği takdirde kesinlikle duasına icabet edilir- Acele nasıl olur yâ Resûlallah?- Dua ettim ettim, kabul olmadı, der”(de vazgeçer)… işte bu yanlıştır; dua yerine gelene kadar ısrar etmek gerekir”…Hazreti Rasûl aleyhi’s-selâm, “şeksiz – şüphesiz, kabûl olacağından emin olunarak” DUA edilmesini tavsiye etmiştir…Rabbim herkesin ama herkesin duasını en hayırlı şekilde ve tez vakitte kabul etsin…benimkinide…

  Beğen

 426. Meyra said

  Esila Hanım yazdıklarınızı okurken içimi bir sevinç kapladı.Yitirmek üzere olduğum umutlarımın tekrar yeşermesini sağladınız. Duaya daha sıkı sarıldım.Israrla dua etmenin önemini bir kez daha anladım.. Allah hepimizin dualarını kabul etsin.

  Beğen

 427. mucize said

  Esila…Çok güzel şeyler yazmışsın Allah razı olsun hiç sıkılmadan okudum yazdıklarını o kadar güzel ki.İnşallah buradaki herkesin,gönülden dileyenlerin bütün duaları kabul olur.Esila bir arkadaş internet sitesi vermiş demişsin ya o site hangi site yazarsan çok mutlu olurum.

  Beğen

 428. esila said

  arkadaşlar bi nebze faydam olduysa ne mutlu bana…mucize;Allahtan istemeyi biliyormuyuz? diye yaz googleye ilk sayfaya girsen görürsün zaten yazdıklarım ordan alıntı..arkadaşlar duada ısrarcı olmak duanın kabul olmasını saglıyor evet ama duada en önemli faktörlerden biride namaz kılmak…çünkü Rabbim namaz kılanın duasına daha çok icabet ediyor…sakın yanlış anlamayın hani namaz kılmayanın duası kabul olmaz mı yada daha geç mi kabul olur diye bişey kesinlikle demiyorum…ama namaz kılmak duayı daha bi anlamlaştırıyor…ben 20 yaşındayım ve açık bi bayanım 1 sene öncesine kadar namaz kılmıyordum sürekli başlayıp başlayıp bırakıyordum ama 1 senedir Rabbime binlerce şükürler olsun namazımı kılıyorum Kuranımı okuyorum ve bunları yaptıgım zamn kendimi çok huzurlu hissediyorum…artık bi hata yapınca bi günah işleyince çok üzülüyorum sürekli düşünüyorum yapmamalıyım diye…şuanlık açıgım ama Allahın izniyle en kısa zamnda inş kapanırımda…ve dua ederken bütün müslüman kardeşlerimizide edelim ki Rabbimiz de bizim duamızı kabul etsin…çünkü müminin mümine ettigi dua kabul olur…ve duaya başlamadan önce besmele çekmek, Peygamber Efendimiz(s.a.v) ve ailesine salat ve selam getirmek gibi hususlar duanın tez vakitte kabul olmasına vesiledir…çünkü Yüce Allah(cc) dua ettiginiz vakit; Peygamber Efendimize ve ailesine salat ve selam getirmedigimiz sürece duanın gökyüzünde kaldıgını yukarı çıkmadıgını bildiriyor…onun için bu gibi hususlara dikkat edelim arkadaşlar…dualarınızda bizleri de unutmazsanız seviniriz arkadaşlar:)

  Beğen

 429. FEHMi said

  esila kardeşim bizimle paylaştığın bu dini bilgiler için allah razı olsun.bende sana katılıyorum.peygamberimiz[s.a.s]e ehline salat ve selam göndermek duanın allah katında değeri çoktur.en kısa zamanda allah kapanmayı nasip etsin sana inşaallah.a.e.olun

  Beğen

 430. FEHMi said

  din kardeşlerim ben bi şeyi paylaşmak istiyorum sizinle ben dua ederken karanlık ve sessiz bir yerde dua ediyorum. Dua ederken inanın çocuk gibi ağlıyorum.diyeceksiniz ki niye ağlıyorsun ben ağlarken bedenim rahatlıyor yüce rabbimle başbaşa kalıyorum içimi döküyorum. gözyaşı işte allahın izniyle cehennem ateşini söndürecek ilaç benim için.hz ebü hereyre anlatıyor. Resulullah[s.a.s] buyurdular ki,ALLAH korkusuyla gözyaşı döken kimse,süt memeye geri dönmedikçe ateşe girmez.bir kul üzerinde,ALLAH yolunda yapışan tozla,cehennemin dumanı bir araya gelmez.

  Beğen

 431. MUSTAFA said

  Herkese hayırlı cumalar. öncelikle şimdiden her kesin mubarek kurban bayramını en içden dileklerimle kutlar size ve tüm insanlığa hayırlara vesile olmasını cenebı Allah’tan niyaz ederim. Ve bu mubarek günlerde yukarıda sıkıntılarını, dertlerini yazmiş olan her kesin dualarını kabul eder inşallah.

  Benim sıkıntılarımı az çok yukarıda yazdığım mesajlardan biliyorsunuzdur. 6 Ay oldu sevdiğim kişiden ayrıldım ve onun için her gün defalarca dua ediyorum. Esila kardeşiminde dediği gibi bazı zamanlar insan umutsuzlanıyor, duam kabul olmuycak, bana geri dönmiycek diye düşünüyorum. Ama sonra bu siteye giriyorum yazilanları okuyunca tekrar hevesleniyorum. Ve şunu aklimdan hiç çıkarmıyorum. Sabredicem ve yüce rabbim benim dualarımı kabul edicek inşallah. Daha önceki yazılarımda yazdığıklarımla aynı şeyleri yazmak istemiyorum. Esıla kardeşim zaten demek istediklerimi demiş.

  Namazımızı kılıcaz ve dua edicez sabırla, kalpten ve kabul edileceğine canı gönülden inanarak. Yüce rabbim hepimizin dualarını kabul edecek inşallah.

  Şunuda unutmayın dua ederken hepimiz için dua edin böyle dua edince dualarımız daha kolay kabul olur.

  Allaha emanet olun. Görüşmek üzere

  Beğen

 432. esila said

  fehmi…ben de sana katılıyorum bu konuda bende dua ederken odamın kapısını bile kilitliyorum ve genelde farz namazlarının ardından duamı ediyorum…inanın çok aglıyorum hemde hiç tahmin etmediginiz kadar dua ederken aglamak benide rahatlatıyor…ve ben 3 aydır her gece ama her gece dua edip öyle yatıyorum ve her gece aglıyorum…yapacak bişeyim dua etmekten başka…inş. RABBİM hepimizin sesini duyarda bize yardım eder…

  Beğen

 433. cenk said

  az önce bende okudum benim isteğim bir gün tüm müslümanlar bu gaflet zincirlerini kırıp gerçek hakikate varıllar inş..

  Beğen

 434. Ebru ö. said

  bn böyle şeylere gerçekten çok inanıyorum. size bir sorum vr ben kilolu olduğumu düşünüyorum bu duayı okusam ve biraz zayıflamayı istesem gerçek olur mu acaba ?

  Beğen

 435. Selman Şenüçler said

  Selamünaleyküm gönül dostları;Rabbimin Selamı ve Rahmeti tüm Müslümanların üzerine olsun İnşaallah.Ben sizlere bir Hadisi Şerif aktaracağım,Rasulullah (S.A.V.) buyuruyorki;”Allahım ! Senden Seni sevmeyi,Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıracak amelleri sevmeyi dilerim.Allahım ! Senin sevgini bana canımdan,ailemden ve soğuk sudan daha ileri kıl.Dostlar;bu duayı ederken bu duayıda ilave edelim inşaallah.Rabbim deyin ve Ona yaslanın İnşaallah.

  Beğen

 436. mucize said

  Ebru Ö. canım benim duayı okumanın tabiki de faydası olur.Ama sen duayı okuyup yan gelip yatarsan zayıflayamazsın ki.Bunun için uğraşman lazım spor,diyet yapman lazım.Bir site var Kadınlar Kulübü diye orada diyet yapan insanlar var.50 kilo verenler,fotoğraflarını paylaşanlar..Oraya bir uğramanı tavsiye ederim.Sen uğraş,çabala tevekkülü Allah’tan…

  Beğen

 437. birgül said

  ben de bu duayı dün gece gördüm.çok sıkıntılı günler geçiriyorum.ablam aradı.bana bu duayı oku dedi.bu dua bana iyi geldi sana da iyi gelir inş dedi.ben de açtım gözyaşları içinde yüreğimdeki sıkıntıyla okudum bu duayı.benim hatam yüzünden onu ölürcesine sevdiğim adamı kaybetmek üzereyim.hem pişmanlık duuygusu hem de onu kaybetme duygusunu yoğun bir şekilde yaşıyorum.önceden bana bu tür sıkıntılar basit gelirdi diğer sıkıntıların yanında.ama şimdi anlıyorum ki her sıkıntının dayanılmaz noktaları varmış.yüce allahım çok sevenlere yardım etsin.sürekli kaybetme korkusu yaşayanlara yardım etsin.çaresiz olanlara yardım etsin.ben bunların hepsini derinden yaşıyorum şuanda.n ne olur bu yorumumu okuyan herkes de benim için dua etsin. dualarınızda bana da yer verin allah rızası için.allah içimdeki bu sıkıntının ağırlığına dayanma gücü versin inş

  Beğen

 438. ilknur saltık said

  bu kadar içten ve samimi,aynı zamanda pişman olarak kendini çok güzel ifade etmişsin ki İnşAllah inanıyorum ki yüce Allahım bu içtenliğini duyacak yardım edecek, o kişide seni anlayışla karşılayacak.Dua ediyorum İnşAllah sizin içinde inanıyorum ki olumlu gelişme olacak yanıtınızı bekliyorum. müjdeli haberinizi. her şeyin hayırlısı demeliyiz . Elimizden geleni yapıp gerisini Allahımıza bırakmalıyız! Belkide bu daha farklı şeyleri önleyen bir sebep. Ya da hayırlıysa Allahım yardım edecek.Peygamber zamanındaki yılan hikayesini bilirsin sanırım. İşte öyle bir şey. Bu duayı bende sıkça okuyor ve 2 rekat namaz kılıyorum. kardeşimin hastalığı için. İnanıyorum hayırlı sonuçlar olacak İnşAllah.

  Beğen

 439. MUSTAFA said

  Birgül kardeşim; neler yaşadığımı çok ama çok iyi anlıyorum çünki aynı şeyleri bende şuan yaşıyorum. Ayrıldığımız 6 ay oldu. her gün dua ediyorum. bazen umudum yok oluyor ama sonra bişey oluyor tekrar umutlanıyorum. ben dua ederken yukarıda sıkıntılarını yazmış oolan herkes için dua ediyorum hiç şüpen olmasın senin içinde edeceğim. allah inşallah tez vakitte sana geri döndürür. hayırsız ise onu hayırlı eyleyip geri döndürür inşallah. rabbine dua et ve sabret …

  kendine iyi bak

  Beğen

 440. eftelya y. said

  bu siteyi bugün gördüm ve bu duayı okudum.. artık geri dönmez dediğim insan az önce beni aradı özür diledi.. şok oldum. rabbime binlerce kez şükürler olsun.. rabbim herkesin duasını kabul etsin.. birbirimize dua edelim.. dualarda buluşmak dileğiyle…

  Beğen

 441. nihat said

  bu duanın uzun olanıda var uzun olanı okumakdada fayda var arkadaşlar bende beynamaz bi hayatdan dini bi hayata gecdim ve her sabah ve yatmadan önce mutlaka okuduğum duadır küzül arş süresi siz değerli arkadaşlarada tavsiye ederim

  Beğen

 442. ayşe said

  arkadaşlar 2 tane bebeğimi doğumdan sonra kaybettim şimdi tekrar hamileyim ve iki hafta kısmetse doğum yapıcağım… bu bebeğimdede diğer kaybettiğim bebeklerimdeki problem var… bu duayı mutlaka okucağım… ama ne olur ALLAH rızası için kulun kula ettği dua kabul olurmuş benim içinde 1 kez de olsa okurmusunuz…. bebeğimin sadece duaya ishiyacı var

  Beğen

 443. MUSTAFA said

  Ayşe hanım; öncelikle başın asoğlun. rabbimin izni ile bebeğin sağlıklı olur inşallah hiç şüpen olmasın bir aksilik olmaz ise bu perşembeyi cumaya bağlayan gece bir tanede bebeğin için okuyacağim. allah senin de bu siteye dertlerini yazanlarında ve benimde dualarımı en kısa zamanda kabul eder inşallah allaha emanet olun

  Beğen

 444. bygantar said

  Bismillahirrahmanirrahim,
  Ey Alemlerin Rabbi olan Allahım ey dualara icabet eden güzel Rabbim, ey çaresizlerin çaresi, ey bağışlaması bol Rabbim Peygamber efendimiz Hz. Muhammed Mustafa SAv efendimize salat ve selam eyle,onu makamı mahmuda erdir. Allahım Ayşe kulunu şükreden kullarından eyle, Ayşe kulunun nacizane duasını kabul eyle duasınını kabul ettiğin günahlarını bağışladığın kullarından eyle dileğinin gerçekleşmasini ona nasip eyle. Hamd ancak sanadır. Sana hamdü senalar olsun ki bu kuluna belki günahlarından ötürü ancak herşeyden evvel böyle uygun gördüğün için Rahmetine naiil olmuş olan ona şefaat edecek iki günahsız yavrusu var. önce bu kuluna hidayet nasip eyle günahlarını bağışla, sana her durumda şükreden kullarından eyle Allahım ayşe kulunun şuanki evladını sağlık ve sıhhatte büyütmeyi ona nasip eyle ona bir kez daha evlad acısı gösterme ona evladının mürüvvetini görmeyi nasip eyle. Allahım ancak sana kuluk eder senden yardım dileriz Hani diyorsun ya dua edin icabet edeyim. Allahım biz günahkar kulların olarak sana cürümümüz kadar nacizane önce bağışlanmayı diliyor sonrasında duamızın kabulünü dergahı izzetinde kabul buyurmanı diliyoruz. VelhamdülillahiRabbil Alemin el-Fatiha

  Beğen

 445. bygantar said

  Ayşe hanım öncelikle başınız saolsun sonrasında inşaAllah Rabbim yar ve yardımcın olsun. Allahım sabır ihsan etsin geride kalanlara Rabbimize layık olan kullarından eylesin ve ve uzun ömür nasip etsin Selamunaleyküm

  Beğen

 446. Derya said

  Merhaba Ayse,

  ALLAH yardimcin olsun, cok zor zamanlar gecirmissin.

  Oku canim, hergün oku.

  Senin ve bebegin icin hemen bu güzel DUA´mizi okudum, ve bir kac dualarda okudum. InsALLAH ALLAH `him kabul eder.

  Bende hergün okuyorum, insALLAH hepimizin Dualari ve dilekleri kabul olur.

  Beğen

 447. ELA said

  Arkadaşlar Merhaba…
  Hepinizin yorumlarını tek tek okudum. İçtenlikle yaşadıklarınızı paylaşmışsınız. Gerçekten karamsarlığa düştüğümüzde umut ışığı oluyor yazdılarınız. Yorumlarınız bana da umut oluyor. Örneğin Esila arkadaşımızın yazdıkları beni gerçekten çok etkiledi. Aylardır ben de bu duayı okuyorum. O kadar samimi, içten okuyorum ki bir gün dualarımın mutlaka kabul olacağına inanıyorum. Dualarımızın geri çevrilmeyeceğini biliyorum. Allahım samimi, içten, temiz duygularla ve sonunda kabul edileceğine inanılarak yapılan duları kabaul eder. İnşallah hepimizin duaları kabul olur. Size bişey sormak istiyorum. Yorumlarda kenzül arş duasının diğerinden yani uzun olanından bahsediliyor. Bilenlerden rica ediyorum. Ben de tesadüfen buldum o duayı. Şu şekilde başlıyor…
  Kenzül Arş Duası
  Bismillahirrahmanirrahim Elhamdü lillahi rabbil alemine aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahirrahmirrahıym Elif lam mim zalikel kitabü aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bir hurmeti Bismillahirrahmanirrahıym Elif lam mim Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyümü aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahirrahmanirrahıym Ya eyyühen nasüttekü rabbekümüllezi ğalekaküm aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahirrahmanirrahıym Ya eyyühellezine amenü evfü bil ukudi aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeh…
  4-5 sayfa falan epey bir uzun hepsini yazamadım. Lütfen cevap yazarsanız çok sevinirim. Arkadaşlarımızın bahsettiği bu dua mı acaba? Şimdiden sağolun.

  Beğen

 448. Senar said

  Merhaba,
  bu gün odamda deli gibi bu duayi ariyordum sonra netten bulurum diye geldi aklima arastirirken bu sayfaya rastladim yorumlari okudum aglamamak duygulanmamak elde degil. Cok sükür etmemiz gerekiyor, Rabbim bizi nasipli kilmis cünki bu maneviyattan uzak cok insanlar var ve haberdar degiller.
  Bu dua yüzü suyu hürmetine Rabbim hasta olanlara sifa derdi olanlara deva borcu olanlara edalar nasip etsin Insallah. Bu duanin hikmetinden süphem yoktu ama simdi inancim dahada katlandi. Dua istemek ne kadar dogru bilmiyorum ama banada dua ederseniz cok sevinirim.
  En güzele emanet olun, hayirli aksamlar..

  Beğen

 449. ayşe said

  çok teşekkür ederim kardeşlerim gerçekten çok duygulandım…. o güzel dualarınıza binlerce kez amin diyorum… ALLAH kimseyi evlatla sınamasın çok zor çok acı bir durum… kısmetse 2 hafta sonra doğum yapıcağım dualarınızı eksik etmeyin üzerimizden…. inşallah mutlu haberlerimide paylaşmak nasip olur sizlerle….

  Beğen

 450. fehmi said

  önecelik le okudugum kenzul arş duasını herkesin sıkıntısına ilaç olma dileğiyle hediye ediyorum.müslüman kardeşlerimizi böyle kalabalık görmek insana huzur verici. ALLAH bizi salih kularından eylesin.çocuğu olmayana çocuk nasip etsin, sevdiğini kaybene sabır, .imanı zayıf olana iman,hasta olana şifa ,sıkıntısı olana ilaç nasip eylesin amin.ALLAHA EMANET OLUN.

  Beğen

 451. mustafa said

  Hayırlı akşamlar;

  Ayşe hanım söz verdiğim gibi bu mubarek cuma gecesi yüce rabbimin de nasip etmesiyle doğacak olan evladınız için Kenzul Arş duasını okudum. Allah inşallah evladınızı size bağışlar torunlarınızı sevmeyi nasip eder. Her bu dua yı okuduğumda sizin içinde dua edeceğim. Allah tüm burada sıkıntılarını yazanların da dualarını kabul etsin inşallah benide duası kabul edenlerden etsin.

  Allah’a emanet olun.

  Beğen

 452. ayşe said

  ALLAH sizden razı olsun…. ne büyük bir mucizedir dua etmek ve ne güzeldir din kardeşlerinin duayla bir bütün olması…. içim ferahladı gerçekten…. RABBİM inşallah dualarımızı kabul eder….

  Beğen

 453. esila said

  “Allah’ı zikrettiren dert, O’nu unutturan maldan ve sıhhatten daha hayırlıdır.”
  arkadaşlar hadis mi ayet mi bilmiyorum ama çok güzel bişey ve ben sizlerle paylaşmak istedim…ayşe başta diger çocukların için başsaglıgı diliyorumm ve Allahımdan sana bu çocugunun çok ama çok saglıklı ve hayırlı bi evlat olmasını diliyorum…Allah’ın izniyle 2 hafta sonra bize saglıklı bi evladın müjdesini verirsin diyorum…arkadaşlar burada bulunan bütün arkadaşlar dua istiyor tabikide bu çok güzel bişey çünkü bende istiyorum ama inanın isimler, duaları, niyetleri insanın aklında kalmıyor…ama ben şöyle diyorum; Allah’ım sana muhtaç olan senden yardım bekleyen senden yardım isteyen zor durumda olan sana el açıp dua isteyen hiçbir kulunun duasını geri çevirme ve dualarını kabul et..Rabbim yar ve yardımcımız olsun dualarımızı en hayırlı şekilde kabul etsin… hata kusur ve günahlarımızı affetsin…ve şu insanları dogru yola döndürsün…tabi bizleride:):)

  Beğen

 454. şeyma said

  mrb arkadaşlar ben bu duayı bir akrabamızın tavsiyesi üzerine okuyacağım araştırıyorken buldum bu siteyi ben bu duanın faziletini öğrenmek istiyorum bilen varsa yazarsa sevinirim.

  Beğen

 455. ELA said

  Arkadaşlar bu duanın orjinalini buldum. Bu okuduğumuzdan epey bir uzun ama yine okumak isteyen arkadaşlarımız olur diye ben paylaşmak istedim. Bilmiyorum paylaşmamda bi sakınca var mı?
  KENZÜL ARŞ DUASI
  Bismillahirrahmanirrahim.
  Elhamdü lillahi rabbil alemine aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahirrahmarmanirrahıym.
  Elif lam mim zalikel kitabü aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahirrahmanirrahıym.
  Elif lam mim.Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyümü aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahirrahmanirrahıym.
  Ya eyyühen nasüttekü rabbekümüllezi halekaküm aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahirrahmanirrahıym.
  Ya eyyühellezine amenü evfü bil ukudi aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeh Bismillahirrahmanirrahıym.
  Elhamdü lillahillezi halekas semavati vel arda aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahirrahmanirrahıym.
  Elif lam mim sad aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahirrahmanirrahıym.
  Yes’elüneke anil enfali aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti beraetün minellahi ve rasülihi aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahirrahmanirrahıym.
  Elif lam ra tilke ayatül kitabil hakimi aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahirrahmanirrahıym.
  Elif lam ra kitabün uhkimet ayatühü aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahirrahmanirrahıym.
  Elif lam ra tilke ayatül kitabil mübini aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahirrahmanirrahıym.
  Elif lam mim ra tilke ayatül kitabi aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahirrahmanirrahıym.
  Elif lam ra kitabün enzelnahü ileyke aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahirrahmanirrahıym.
  Elif lam ra tilke ayatül kitabi ve kur’anin mübinin aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahirrahmanirrahıym.
  Eta emrullahi fe la testa’cilühü aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahirrahmanirrahıym.
  Sübhanellezi esra bi abdihi leylen aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahirrahmanirrahıym.
  Elhamdü lillahillezi enzele ala abdihil kitabe aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahirrahmanirrahıym.
  Kaf ha ya ayn sad zikru rahmeti rabbike abdehü zekeriyya aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahirrahmanirrahıym.
  Ta ha ma enzelna aleykel kur’ane le teşka aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahirrahmanirrahıym.
  Ikterabe lin nasi hısabühüm aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahirrahmanirrahıym.
  Ya eyyühen nasüttekü rabbeküm inne zelzeletes saati şey’ün azıymün aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahirrahmanirrahıym.
  Kad eflehal mü’minüne aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahirrahmanirrahıym.
  Sıratın enzelnaha ve feradnaha aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahirrahmanirrahıym.
  Tebarekellezi nezzelel fürkane aleyke Ya Rabbi
  ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahirrahmanirrahıym.
  Ta sin mim tilke ayatül kitabil mübini aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahirrahmanirrahıym.
  Ta sin tilke ayatül kur’ani ve kitabin mübin aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahirrahmanirrahıym.
  Ta sin mim tilke ayatül kitabil mübini aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahirrahmanirrahıym.
  Elif lam mim e hasiben nasü aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahirrahmanirrahıym
  Elif lam mim ğulibetir rümü aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahirrahmanirrahıym.
  Elif lam mim tilke ayatül kitabil hakimi aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahirrahmanirrahıym.
  Elif lam mim tenzilül kitabi la raybe fihi min rabbil aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahirrahmanirrahıym.
  Ya eyyühen nebiyyüttekıllahe aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahirrahmanirrahıym.
  Elhamdü lillahillezi lehü ma fis semavati aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahirrahmanirrahıym.
  Elhamdü lillahi fatıres semavati aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahirrahmanirrahıym.
  Ya sin vel Kur’anil hakimi aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahirrahmanirrahıym.
  Ves saffati saffen aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahirrahmanirrahıym.
  Sad vel Kur’ani ziz zikri aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahirrahmanirrahıym.
  Tenzilül kitabi minellahil azizil hakimi aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahirrahmanirrahıym.
  Ha mim tenzilül kitabi minellahil azizil alimi aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahirrahmanirrahıym.
  Ha mim tenzilün minerrahmanirrahıymi aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahirrahmanirrahıym.
  Ha mim ayn sin kaf aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahirrahmanirrahıym.
  Ha mim vel kitabil mübini aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahirrahmanirrahıym.
  Ha mim vel kitabil mübini inna enzelnahü aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahirrahmanirrahıym.
  Ha mim tenzilül kitabi minellahil azizil hakimi aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahirrahmanirrahıym.
  Ha mim tenzilül kitabi aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahirrahmanirrahıym.
  Ellezine keferü ve saddü an sebilillahi aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahirrahmanirrahıym.
  İnna fetahna leke fethan mübinen aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahirrahmanirrahıym.
  Ya eyyehüllezine amenü la tükaddimü beyne yedehillahi ve resülihi aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahirrahmanirrahıym.
  Kaf vel kur’anil mecidi aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahirrahmanirrahıym.
  Vez zariyati zerven aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahirrahmanirrahıym.
  Vet türi ve kitabin mestürin aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahirrahmanirrahıym.
  Ven necmi iza heva aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahirrahmanirrahıym.
  Ikterabetis saatü ven şekkal kameru aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahirrahmanirrahıym.
  Allemel kur’ane aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahirrahmanirrahıym.
  İza vekaatil vakıatü aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahirrahmanirrahıym.
  Sebbeha lillahi ma fis semavati vel ardı aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahirrahmanirrahıym.
  Kad semiallahü kavlelleti tücadilüke aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahirrahmanirrahıym.
  Sebbeha lillahi ma fis semavati ve ma fil ardı aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahirrahmanirrahıym.
  Ya eyyehüllezine amenü aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahirrahmanirrahıym.
  Sebbeha lillahi ma fis semavati ve ma fil ardı aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahirrahmanirrahıym.
  Yüsebbihu lillahi ma fis semavati ve ma fil ardı aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahirrahmanirrahıym.
  İza caekel münafiküne aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahirrahmanirrahıym.
  Yüsebbihu lillahi ma fis semavati ve ma fil ardı aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahirrahmanirrahıym.
  Ya eyyühen nebiyyü iza tallaktümün nisae aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahirrahmanirrahıym.
  Ya eyyühen nebiyyü lime tüharrimü aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahirrahmanirrahıym.
  Tebarekellezi bi yedihil mülkü aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahirrahmanirrahıym.
  Nün vel kalemi ve ma yesturüne aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahirrahmanirrahıym.
  Elhakkatü mel hakkatü aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahirrahmanirrahıym.
  Seele sailün aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahirrahmanirrahıym.
  İnna erselna nühan ila kavmihi aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahirrahmanirrahıym.
  Kul ühıye ileyye ennehüstemea neferun minel cinni aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahirrahmanirrahıym
  Ya eyyühel müzzemmilü aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahirrahmanirrahıym.
  Ya eyyühel müddesiru aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahirrahmanirrahıym.
  La uksimü bi yevmil kıyameti aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahirrahmanirrahıym.
  Hel eta alel insani aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahirrahmanirrahıym.
  Vel mürselati urfen aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahirrahmanirrahıym.
  Amme yetesaelüne aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahirrahmanirrahıym.
  Ven naziati ğarkan aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahirrahmanirrahıym.
  Abese ve tevalla aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahirrahmanirrahıym.
  İzeş şemsü küvvirat aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahirrahmanirrahıym.
  İzes semaünfetarat aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahirrahmanirrahıym.
  Veylül lil mütaffifine aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahirrahmanirrahıym.
  İzes semaünşekkat aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahirrahmanirrahıym.
  Vessemi zatil bürüci aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahirrahmanirrahıym.
  Ves semai vet tarikı aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahirrahmanirrahıym.
  Sebbihısme rabbikel a’lellezi aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahirrahmanirrahıym.
  Hel etake hadisül ğaşiyeti aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahirrahmanirrahıym.
  Vel fecri ve leyalin aşrin aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahirrahmanirrahıym.
  La iksimü bi hazel beledi aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahirrahmanirrahıym.
  Veş şemsi ve duhaha aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahirrahmanirrahıym.
  Vel leyli iza yağşa aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahirrahmanirrahıym.
  Ved duha vel leyli iza seca aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahirrahmanirrahıym.
  Elem neşrah leke sadrake aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahirrahmanirrahıym.
  Vet tiyni vez zeytüni aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahirrahmanirrahıym.
  İkra bismi rabbikellezi haleka aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahirrahmanirrahıym.
  İnna enzelnahü fi leyletil kadri aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahirrahmanirrahıym.
  Lem yekünillezine keferü aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahirrahmanirrahıym.
  İza zülziletil ardu zilzaleha aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahirrahmanirrahıym.
  Vel adiyati dabhan aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahirrahmanirrahıym.
  El kariatü vel kariatü aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahirrahmanirrahıym.
  Elhakümüt tekasürü aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahirrahmanirrahıym.
  Vel asri innel insane le fi husrin aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahirrahmanirrahıym.
  Veylün li külli hümezetin lümezetin aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahirrahmanirrahıym.
  E lem tera keyfe feale rabbüke aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahirrahmanirrahıym.
  Li ilafi kureyşin aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahirrahmanirrahıym.
  E raeytellezi yükezzibü bid dini aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahirrahmanirrahıym.
  İnna a’taynakel kevsere aleyke ya rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahirrahmanirrahıym.
  Kul ya eyyühel kafirüne aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahirrahmanirrahıym.
  İza cae nasrullahi aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahirrahmanirrahıym.
  Tebbet yeda ebü lehebin aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahirrahmanirrahıym.
  Kul hüvellahü ahadün aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahirrahmanirrahıym.
  Kul eüzü bi rabbil felakı aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahirrahmanirrahıym.
  Kul eüzü bi rabbin nasi aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti erbeate ve aşera ve mieti süretil Kur’aniyyeti aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti sittin ve sittine ve sittimietin ve sitti alafi ayetil Kur’ani aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti erbeimietin ve sittin ve seb’ıyne elfe kelimetil Kur’ani aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahirrahmanirrahıymillezi hüve mevcüdün fi külli süveril Kur’ani aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti sitti mietin ve ışrine elfen ve selamieti elfi harfil Kur’ani aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfil elifillezi hüve mevcüdün fi seb’ıyne ve selasemietin ve erbeıyne elfe mevdıın aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfi elbaillezi fil Kur’ani fi semaniyete aşera ve erbeımietin ve ıhda aşera elfi mevdıın aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmetit taillezi fil Kur’ani fi tis’ın ve tis’ıyne ve mietin ve aşri alafi mevdıın aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmetis saillezi fil Kur’ani fi sittin ve tis’ıyne ve isna elfi mevdıın aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfil cimillezi fil Kur’ani fi selasin ve tis’ıyne ve mieteyni ve selaseti alafi mevdıın aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti hurfil haillezi fil Kur’ani fi seb’ıyne ve tis’ımietin ve selaseti alafi mevdıın aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfil haillezi fil Kur’ani fi sittin ve erbeımietin vel elfet mevdıın aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfid dallezi fil Kur’ani fisna ve tis’ıyne ve erbeımietin ve selaseti alafi mevdıın aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfiz zalillezi fil Kur’ani fi selasine ve selasimietin ve elfey mevdıın aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfir raillezi fil Kur’ani fi seb’ati alafi mevdıın aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfiz zaillezi fil Kur’ani fi mietin ve erbeati alafi mevdıın aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfis sinillezi fil Kur’ani fi selasine ve selasimietin ve selaseti alafi mevdıın aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfiş şinillezi fil Kur’ani fi tis’ıyne ve erbeati alafi mevdıın aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfis sadillezi fil Kur’ani fi selasimietin ve elfey mevdıın aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfid dadillezi fil kur’ani fi erbeatin ve seb’ıyne ve mietin ve elfey mevdıın aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfit taillezi fil Kur’ani fi erbeatin ve seb’ıyne ve mieteyni ve elfi mevdıın aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfiz zaillezi fil Kur’ani fi erbeıyne ve sittimieti mevdıın aleyke ya rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfil aynillezi fil Kur’ani fi ışrıyne ve mieteyni ve tis’ati alafi mevdıın aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfil ğaynillezi fil Kur’ani fi semanin ve mieteyni ve isney elfi mevdıın aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfil faillezi fil Kur’ani fi erbeimietin ve semaniyeti alafi mevdıın aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfil kafillezi fil Kur’an fi selasetin ve seb’ımietin ve sitti alafi mevdıın aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfil kafillezi fil Kur’ani fi sittine ve hamsimietin ve tis’ı alafi mevdıın aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfil lamillezi fil Kur’ani fi isneyni ve selasine ve erbeimietin ve selasine elfi mevdıın aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfil mimillezi fil Kur’ani fi ışrine elfe mevdıın aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfin nünillezi fil Kur’ani fi sittine ve hamsimietin ve sittetin ve ışrine elfe mevdıın aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfil vavillezi fil Kur’ani fi sitteti alafi mevdıın aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfil haillezi fil Kur’ani fi seb’ıyne ve tis’ate aşera elfe mevdıın aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfil lamil elifillezi fil Kur’ani fi tis’ate aşera elfe mevdıın aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfil yaillezi fil Kur’ani fi elfin ve tis’ımietin ve tis’ıyne mevdıan ve tis’ımietin ve alafi mevdıın aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti tis’ın ve ışrine harfel Kur’anillezi enzeltehü ala muhammedin sallelahü aleyhi ve selleme aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti erbeatin ve ışrine ve mieti elfi nebiyyin aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Ademe ve Havva aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Cebraiyle aleyhis selamü aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Mikaiyle aleyhis selamü aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti İsrafiyle aleyhis selamü aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Azraile aleyhis selamü aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti melaiketil kerübiyyine aleyhimüs selamü aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti hameletil arşi aleyhimüs selamü aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmetis semavatis seb’ı vel eradıynes seb’ı aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bş hakkı bi hurmetil ismillezi zekareke bihil enbiyaü vel evliyaü vel ubbadü vez zühhadü vel ebdalü aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti katratil maillezi tecri min a’yünil mazlümine aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Ebu Bekrin issıddikı radıyallahü anhü aleyke Ra Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Ömer İbnil Hattabi radıyallahü anhü aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Osman İbnil Affanin radıyallahü anhü aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Aliyyibni ebi Talibin radıyellahü anhü aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Hasenin ve Huseynin radıyellahü anhüma
  Ve bi hurmeti Zeyni Abidine
  Ve bi hurmeti Musa ibni Ca’ferin
  Ve bi hurmeti Aliyy ibni Müsa
  Ve bi hurmeti Aliyy ibni Muhammedin
  Ve bi hurmeti Huseyn ibni Aliyyin
  Ve bi hurmeti evladihim rıdvanüllahi aleyhim ecmeıyne aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmetil müsallinel leyle ven nehara aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmetismikellezi tüızzü ve tüzillü aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmetismikellezi tuhyi ve tümitü mehabbetilleti beyneke ve beyne muhammedin aleyhis selamü aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti ehadin ve elfin min ismikellezi yüharrakü bihil ercülü aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti beytil ma’müri aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmetil meş’aril harami aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmetil ğuzzati veş şühedai aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti ismikellezi sıfatike mektübetün fihi aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti ismikellezi bihi ye’huzü melekül mevti rühal halaıki aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti ismikellezi zekerake bihi hürul ıyni aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti ismikellezi zekerake bihi ehlül belai aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti ismikellezi zekerake bihi İbrahimu aleyhis selamü ve hallastehü min nari nemrüde aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti ismikellezi lekıye bihi Ya’kubü Yusufe aleyhimes selamü aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti ismikellezi zekerake bihi Eyyübü aleyhis selamü fe keşefte anhüd durra aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti ismikellezi zekerake bihi Süleymani aleyhis selamü ve radedte mülkehü ileyhi aleyke Ya Rabbi
  Ve es’elüke hakkı bi hurmeti ilahina ve seyyidina veffık li abidikel acizinet tevbete ve sebbit lenel imane verhamna verda anna ümmete Muhammedin verham abaena ve ammatina vahfaz imanena min şerriş şeytani vağfir lena bi fadlike Ya Rahmanü.
  Verzukna rü’yete cemalike ve cemali habibike fi firdevsil cinan.
  Bi rahmetike Ya Erhamerrahımin.
  AMİN

  Beğen

 456. ayşe said

  amin esila inşallah çok tşkler…….

  Beğen

 457. Selman Şenüçler said

  Şeyma Kızım umarım şu saate kadar bulmuşsundur şayet bulamadıysan siteyi açtığında sağ taraftaki bölümü dikkatlice takip edersen Kenzül arş’ı görürsün .Selam ve dua ile Rabbime emanet olun.

  Beğen

 458. zeynep said

  mrb arkadaşlar bende sevdiğim insandan ayrıldım terk etti beni daha doğrusu onu tekrar kazanmak istiyorum ve allaha hep onu hakkımda hayırlı kıl diye dua ediyorum.kenzularş dusaını aslında uzun zamandır biliyordum zaman zaman da okurum ama bu kez başka sanki bugün başlıycam günde 7 kez oumaya bendeki kitapta aslında daha farklıve uzun bi dua ama bu kz yukarıda yazılı olanı okuycam inşallah rabbim onu hakkımda hayırlı kılar ve dualarıma kısa zaman da cvp verir.allaha emanet olun…

  Beğen

 459. ferhat said

  zeynep ıns doner dualarım senınle oku bende okudum he henuz bır sey goremedım ama ıns gorur mutlu oluruz

  Beğen

 460. ELA said

  Merhaba Zeynep;
  Bendeki kitapta daha farklı ve uzun bir dua demişsin. Bu benim yukarıda paylaştığım duayla aynı mı acaba?

  Beğen

 461. ferhat said

  kac tane dua var ben her yazılenı okuyorum ama
  gerısınıde bılmıyorum ?

  Beğen

 462. esila said

  bende de ”surelerin ve duaların dilinden” diye bi kitap var ondan okuyorum toplam 4 sayfa…yaklaşık 4 aydır dua ediyorum ve yaklaşık 3 aydırda kenzül arşı okuyorum…şimdilik degişen bişey yok ama ben bazen umudu çok kırık olarak dua etsemde bekliyorum RABBİMDEN…

  Beğen

 463. MUSTAFA said

  S.A. Arkadaşlar;

  Kısası uzunu farklı kenzül arş duaları var hangisini okuyacağımı şaşırdım. Kısasını okuyordum ELA kardeşimizin yazdığı uzun olanını okuyayım artık.

  ESİLA bende 7 aydır dua ediyorum okuyorum suan daha bir şey değişmedi ama du etmekten umut etmekten başka yapabileceğimiz bir şey yok allah inşallah sanada, banada, d,ğer ayrı olanlarada ayrıldıgımız kişileri hayırsız ise hayırlı eyleyim geri döndürmeyi nasip eder inşallah. Dua edeceğiz. Bir birimiz içinde edeceğiz.

  İnşallah en kısa zamanda buraya hepimiz güzel haberlerimizi yazarız.

  Allaha Emanet Olun

  Beğen

 464. ELA said

  Ferhat;
  Ben de aylardır bu duayı okuyorum. Ama her gün. Bazen umudumu o kadar yitiriyorum ki içimde hiçbir istek kalmıyor. Fakat sizin bu yorumlarınızı okuyunca tekrar ümitleniyorum. Dua etmeyi de bırakmıyorum tabi ki de.

  Beğen

 465. ELA said

  arkadaşlar uzun olanı ile kısa olanı arasında fark yok kısa olanı diğerinin özeti şeklinde sadece kısaltılmış hali

  Beğen

 466. esila said

  mustafa.. Benim bi dileğim var ama bu sevdigimle ilgili değil… Ama beni çok üzen bi sıkıntm var ama gerçekten çok üzülüyorum bazen hayata bile küsüyorum onun için okuyorum. Banada yazında dua ederek yer vermişsin. Çok sağol teşekkür ederim. Allahim hepimizin duarını hayırlısıyla kabul etsin…sen gerçekten çok dayanıklisin 7 aydir sevdiğini bekliyorsun Allahım sana hayırlısıyla sevdiğini geri döndürsün..ama ben duamin hayırlısıyla kabul olmasını çok istiyorum…

  Beğen

 467. ferhat said

  ELA umut allahtan kesılmez bende bazen olmıcakmı dıye kendımce karamsarlıga gelıyorum ama okumaya devam etcez en azında en guzelı ela allah kelamı onun dua ıns bızde mukafatını gorcez ELA bır bırımızıde aklımızdan gecırelım en azında uzunuda okudum ben

  Beğen

 468. ELA said

  evet inşallah hepimiz bir gün buraya sevinçlerimizi de yazabiliriz hepimiz isteği, dileği olur ümitsizliğe düşmek yok …

  Beğen

 469. ferhat said

  ELA ben umudumu yıtırdım okumadım dua denemedıgım yok kalmadı kısmet dıcem kalbım dedırtmıyor aksıne adakta adadım ben sıgındım yıprantım ama karsımdakı hıc umrumda bıle dıyıl artık yapacak bır seyım kalmadı umudumda bıttı kendımı acız ve caresız hıssedıyorum benden pes

  Beğen

 470. Selman Şenüçler said

  Selamünaleyküm gençler,bakın illada bu dünyada sevdiğine kavuşmak mümkün olmayabilir, siz en sevgiliyi isteyin Rabbinizin sevgisine talip olun görelim Mevlam neyler neylerse güzel eyler.

  Beğen

 471. ferhat said

  selam mrb bak kardesım bıze az dua edermısın edersen ınan bızı cok mutlu edersın
  ama dedım gıbı bende her sey bıttı tukendı ne konuscak nede dayancak mecalım kalmadı benım ben kavusamadımıns dıyer arkadaslarım ısteklerıne kavusur

  Beğen

 472. mustafa said

  S.A. Arkadaşlar;

  Esila; Duan için allah razı olsun senden. Ben yanlış anladım herhalde sevdiğinden ayrı olduğunu sandım, sıkıntın derdin her ne ise yüce rabbim inşallah sıkıntını tez vakitte giderir seni o dertten gönlünün istediği şekilde bitmesini nasip eder. 7 kat elemi, kainatı, en ufak yapı taşını yaratan, seni beni tüm insanları bir damla sudan yaratan allahın ellerimizi acip yaptigımiz duaları kabul edip isteklerimizi vermesi onun için bir ol demesine bağlı. Ben 30 yaşındayım. Hayatım boyunca ne zaman rabbime yalvarıp dua ettiysem her isteğim oldu. Sana sunu söyliyeyim; ayrılmış olduğum sevdiğim benim sınıf arkadaşım ve benim için imkansız bir kızdı. Okulda onunla yan yana otururken hep dua ettim sabahlara kadar rabbim onu bana nasip et diye. ve bir gün hiç beklemediğim anda kendimi onunla bir ilişki yaşıyor buldum ne o bana, ne de ben ona bir teklifte bile bulunmadık. Oldu. Bunu bana nasip eden allahım tekrar onu bana döndürmeyi de nasip eder inşallah. Esila sana, Ferhat kardeşime de ve diğer tüm arkadaşlarıma da diyorum. Dua etmeyi bırakmayın ben bu güne kadar dualarım kabul oldu dedim. Çünkü; Dua ettim ve çok sabrettim. Ferhat kardeşimi çok iyi anlıyorum çünkü aynı şeyleri yaşıyoruz. Neler çektiğini çok iyi biliyorum. Bende bir çok dualar ediyorum. 7 ay bitmek üzere hala bir değişikli yok ama pes etmiyorum. Pes edip bırakırsan sen onu istemiyorsun demektir.

  Esila, Ferhat ve diğer tüm buraya dertlerini, sıkıntılarını her ne istiyorlarsa allahım inşallah hepinizin dualarını kabul eder. İnşallah Esila senin, Ferhat senin, Doğum yapacak olan Ayşe hanımın ve diğer her kesin de güzel haberlerini alırız.

  Allahım hepinizin dualarını kabul etsin. Allaha emanet olun.

  Beğen

 473. ferhat said

  mustafa ınsallah kardesım ıns bır gun mujde ıle donerız bır bırımıze bende yuce allahtan sevdıgımı cok ıstıyorum mustafa zeynep esıle ayse ela ve tum arkadaslarım ıns kavusuruz ısteklerımıze allah hepımızın yar ve yardımcısı olsun amin

  Beğen

 474. ferhat said

  Allah herkesın dusını kabul etsın ve ıstteklerıne kavusmayı nasıp eylesın okudugum tum arkadaslarıma gelsın allah kabul eder ıns bana cok dua edın benıde kalbınızden gecırın ıns tum mujdelerde bulusturmayı nasıp eylesın yuce ALLAH yuce Rahman amin ecmain

  Beğen

 475. ELA said

  İnsan gerçekten bazen karamsarlığa düşebiliyor, her şeyin bitti dediğimiz o noktaya gelebiliyor. Ama önemli olan bu noktadan kurtulabilmek, pes etmemektir. Tekrar en başa dönüp umut etmek ve beklemektir. Ben de o kadar zor zamanlar geçiriyorum ki. Bazen bir bakıyorum sanki her şey üst üste gelmiş. İçimde yaşama isteği bile kalmıyor. Ama içimde umut olduğu sürece bir şekilde o karamsarlıktan kurtuluyorum. Ben de aylardır sevdiğime kavuşabilmek için dua ediyorum. 6 senedir birlikteyiz. Ve inşallah en yakın zamanda size de müjdeli haberimizi verip sevincimi sizlerle paylaşırım. Allah tüm sevenleri en kısa sürede birbirlerine kavuştursun, kimseyi sevdiğinden ayrı bırakmasın. Hayatımda en olmaz dediklerim dualarım sayesinde gerçek oldu. Yalvararak, inanarak, sabrederek ve temiz duygularla o kadar çok dua ettim ki ve hala da ediyorum. Sakın ümitsizliğe düşmeyin. İnanın ve sabredin. Sakın bir şeyler için acele etmeyin. Allah bizi sıkıntı içinde bıraktıysa eğer bilin ki bir gün mutlaka bizi mutluluğa da ulaştıracaktır. Ne kadar çok sıkıntı içindeysek ileride o kadar çok mutlu olacağımıza inanıyorum. İnandığımız, sabrettiğimiz zaman Allah bizi muradımıza erdirir, bizi isteklerimize kavuşturur. Biliyorum ki tüm dileği ve isteği olan arkadaşlarım bir gün buraya muratlarına erdiklerini yazacaklar. Ben böyle düşünüyorum ve hep böyle yapıyorum. Sizlerle de paylaşmak istedim. Allah hiç kimsenin duasını geri çevirmesin…

  Beğen

 476. ferhat said

  ELA insallah dedımız gıbı mujdelerle gelırız amaınankı artık bende umut tukendı sadece burası bagımlılık yaptı okuyorum yıne bazen tam umudum tukenıyo sonra dıyorum ya olursa felan fılan karısık duygu ıcınde daha cok anlatcagım seyler varda ınan buraya yazamıyorum yuce allah ıns bana bızlere sevenlere merhamet eder bu sınav okadar agır sınav oldukı anlatamam allah ya bu accıyı alsın nefrete dusursun ya benı ona onuda bana bagıslasın yuce mevla ınsallah hepımız mujdelerımızı yazar gelene umut ısıgı oluruz ve asla vaz gecmemelerını soylemeyı nasıp eder yuce mevla ALLAHIM sen sevenlerı kavustur benıde dahıl amin ecmain

  Beğen

 477. gül said

  merhaba adım gül bende bu duayı yeni duydum ve sitenizdeki yorumları okudum çok etkilendim şu anda bende öyle bir çıkmazdayımki inşallah bu duayı okuyup sıkıntılarımdan kurtulacam ve o zaman tekrar size yazacağım ALLAH HEPİMİZİN YARDIMCISI OLSUN

  Beğen

 478. oguzhan said

  arkadaslar merhaba, ben bu duayı 4 sene önce okudum bir sıkıntı için ve gercekten işe yaradı ,şimdi tekrar okuyacağım, allah hepimizin yardımcısı olsun. İçten samimi ve temiz kalpli yapılan dualarımızı kabul eylesin.

  Beğen

 479. ferhat said

  gül meraba hos geldın aramıza sende oguz kardes gül valla bende cıkmazdayım ama gul sana 3 5 dua kopya atarım yada sıtesını yazarım gırer okursun gül ins allah yar ve yardımcın olur

  Beğen

 480. esila said

  mustafa duaların için çok ama çok teşekkür ederim…bende ferhat gibi bazen öyle yoruluyorum ki RABBİM günah yazmasın ama bazen dua edecek takatim bile kalmıyor hergün ama hergün her gece dua ediyorum ama Rabbimin izniyle olacagına inanıyorum çünkü Rabbim hiçbir duyı geri çevirmez onu biliyorum…elbet her zorlukla bi kolaylık vardır elbet ettigim bunca dua bana geri dönecek….boşuna mı yapıllan dualar??? elbette degil çünkü Rabbim sevdigi kulunun duasını geç kabul edermiş ki kulunun sesi kulagına gelsin diye….belki bazen dua ederken isyana da gidebiliyoruz ama Rabbim affetsin diyorum…çünkü bilmeden yapılan hatalar ve kusurlar….yani burda herkes birbirine sabır diliyo ama başta kendimiz sabredemiyoruz yoruluyoruz….çünkü ben bazen umudumu çok kaybediyorum…..ama her zamn şunu da söyleyin arkadaşlar beterin beteri de var…yani halimize şükretmezsek belki daha kötü şeyler de başımıza gelebilir…..

  Beğen

 481. ferhat said

  Esila katılıyorum sana dedıgın gıbı yoruluyoruz ama ne care beklıcez gorcez bır ınsan bu kadar caba sarf ettıgı zaman bır dıyerını kabulllenmıyor napsanda ama ıns ınanıyorumkı bır gun suraya mujdemızı yazcaz ve nasıbımızı alcaz yuce mevlam hepımıze yardımcı olsun ve dua mızı gerı cevırmesın sevenlerı kavurtursun darda kalanları cıkarsın ıns bızlerde dıledımızı hakklı ıle alcaz yuce rahman merhametı buyuktur

  Beğen

 482. nazlı said

  merhaba bende bu duanın gerçek olduğuna şahit olanlardanım çok büyük sıkıntıda olduğum çözümü neredeyse imkansız olduğu bir anda bu duayla karşılaştım ve okudum ertesi sabah gerçekleştiğine şahit oldum Allahım herkese dileklerini versin.

  Beğen

 483. ELA said

  Arkadaşlar sizi anlayabiliyorum çünkü aynı şeyleri yaşıyoruz Esila demiş ya dua edecek takatim bile kalmıyor diye aynen ama umut etmek ve istekli olmak zorundayız dimi kendinizi bırakmayın bu gece biliyosunuz cuma gecesi ve ben Esila, Ayşe, Ferhat, Mustafa arkadaşlarımız için dua edicem inşallah kabul olur ve sizler de bu sıkıntılarınızdan kurtulursunuz diğer tüm dua eden arkadaşlarımızın da duaları kabul olur inşallah Ferhat; sana da şunu söyleyebilirim eğer ben gerçekten çıkmazın içindeyim diyorsan Allah hayırlısıyla seni sevdiğine kavuştursun, hayırlı değilse eğer karşına birbirinizi de çok sevebileceğiniz bir insan çıkarsın.

  Beğen

 484. esila said

  çok sagol elacım Allah razı olsun…evet arkadaşlar perşembe gecesi yani cuma gecesine baglanan gecede edilen dua çok makbuldür….bende genelde bu gibi şeylere çok dikkat ederim özellikle sela okundugu zamn çok dua ederim…bende bu gece aklıma gelen bütün arkadaşlara dua edicem inş… gerçi daha öncede demiştim ben dua ederken bütün müslüman alemine DUA ederim herkesin sıkıntısına derman isterim YÜCE YARADANDAN……. ALLAH tüm sevenleri kavuştursun RABBİM sizede sevdiklerinizi tez vakitte hayırlı bi şekilde döndürsün eger hayırlı degilse onları sizin gözünüzde karartsın diyorum….

  Beğen

 485. ferhat said

  ELA amin ecmain tsk ederım ınan guzel yuregınıze cok tsk edıyorum ama suda bır gercek burada nıyetı halıs ve guzel ınsanların yazıları ıle tanısıp adeta sohbet edıyrum ve ELA MUSTAFA ESİLA NAZLI VE DIYER TUM arkadaslarım allah gonlunuze gere versın ve ALLAH sızlerı en guzellerı ıle karsılastırsın ELA duaların ıcın gercektten cok tsk ederım ve beklerız ınsa cumartesı sabahı sıra ıle mujdelerımızı yazmayı nasip eylesın YÜCE ALLAH HZ,LERİ

  Beğen

 486. ferhat said

  VE arkadaslar kesınlıkle benı yanlıs anlamyınız ben cok guzel dualar buldum buraya eklemeyı bılmıyorum ıstersenı msn yada nasıl eklenıyor tarıf edınız ben aynısı yazım cunkı sızlerle paylasmak ıstıyorum tum okudugum dua ları

  Beğen

 487. meral said

  ne olur banada dua edin şu an çok sıkıntıdayım

  Beğen

 488. ELA said

  Benim de dilek için okuduğum dualar var. Sizlerle paylaşmamda bi sakınca var mı bilmiyorum ama. İsteklerim, sıkıntılarım için bu duaları da okurum ben. Miftahul cennet duası, Yasin suresi ve Fetih suresi.Ve tabi İsm-i azam ile Kenzül Arş Duası da var.

  Beğen

 489. ELA said

  AYŞE’nin hayırlısıyla sağlıklı bir bebek dünya getirmesi için,
  ESİLA’nın en yakın zamanda hayırlısıyla sıkıntısından kurtulması ve dileği her ne ise dileğinin gerçek olması için,
  FERHAT’ın en yakın zamanda hayırlısıyla sevdiğine (Şirin’ine 🙂 ) kavuşabilmesi için,
  MUSTAFA’nın da en yakın zamanda hayırlısıyla sevdiğine tekrar kavuşabilmesi için dün gece dua ettim. İnşallah kabul olur. Kendim için nasıl yürekten dua ediyosam sizler için de öyle dua ettim. Zaten zoraki ve isteksizce edilen duaların bi kıymeti olmaz dimi. Buraya sıkıntılarınızı yazdığınız gibi inşallah bi gün müjdeli haberlerinizi de yazarsınız. Burada dertlerimizi paylaştığımız gibi sevinçlerimizi paylaşabiliriz umarım. Allah’ım o kadar büyüktür ki…

  Beğen

 490. ferhat said

  ELA cok saol tsk ederız merhametlı yuregıne ıns bır gun mujde ıle yazmayı nasıp kılar ALLAH hz,leri amin acmain:((((

  Beğen

 491. ELA said

  İnşallah haberlerinizi bekliyorum. Siz de sağolun. Allah inşallah bana da müjdeli haberler vermeyi nasip eder.

  Beğen

 492. meral said

  ne olur arkadaşlar banada dua edin bende kucağıma bir bebek alayım ALLAHIM kimsenin kucağını boş bırakmasın bende size dua ederim her şeyin başı dua bu duayı benim için lütfen okuyun ALLAH rızası için

  Beğen

 493. ferhat said

  ELA daha bır bırımızı kandırmayalım ELVEDA DEMEKTTEN BASKA SANSIM KALMADI EN IYI BANA YAKISANI YAPIM BEN FERHAT OLUM KENDINE GEL NEYIN KAFASINI YASIYOSUN ISTE BU BANA YAKISAN BIR SOZ

  Beğen

 494. ELA said

  MERAL, inşallah bu önümüzdeki cuma gecesi senin de hayırlısıyla sağlıklı bir bebek dünyaya getirmen için dua edicem. İnşallah bir faydam dokunur. FERHAT, kusura bakma ama yazdıkların bana biraz karışık geldi. Pek bişi anlayamadım.

  Beğen

 495. ferhat said

  yane ELA burada sen bıze dua edıyosun ya saol kendı adıma yazcaktım ne yazmısım bende anlamadım:))) sımdı bunalımda))) yazınca :)))valla guldum
  ELA daraldım arkadasım yazdım işte umutsuz bır vakka gıbı oldu ama napalım saglık olsun

  Beğen

 496. meral said

  teşekkürler elacığım inşallah hayırlısı ile olurda bende burda paylaşırım

  Beğen

 497. birgül said

  arkadaşlar
  .o gün buraya yazdığım anda yaşadığım sıkıntılar içinde değilim çok şükür.sevdiğim adam bana geri döndü.ilişkim devam ediyor ama malesef bana hala soğuk davranıyor.ama biliyormusunuz bu bile bana büyük bir umut oldu.dualarmı daha içtenlikle ediyorum.çünkü bugün ogünkü kadar sıkıntıda değilsem bu beniim dualarımın bir sonucudur.ben bu duayı okuyarak ve allahın isimlerini okuyarak dualarıma devam ediyorum.ve inanıyorum ki aramızdaki bu soğukluk da bitecek inşallahhh.siz de dualarınzıa devam edin ve dularınızda bana da yer verin…allaha sığınarak ondan isteyelim ki o da merhametiyle sarsın bizi ve ona açılan ellerimizi boş göndermesin inşallah..yüce rabbim başını yastığa sıkıntılarla koyan tüm insanlara sabır selamet versin ve en kısa zamanda da dualarımızın kabul edilme sevincini bize yaşatsın(amin)

  Beğen

 498. esila said

  elacim çok ama çok teşekkür ediyorum Allah razı olsun kendi sıkıntın arasından bizlerede zaman ayırıp ve düşünüp dua ettiğin için. Ama benim kullanıcı ismim esila gerçek ismin büşra:-) ama niyet önemli heralde insallah ettiğin dualar gerçek niyetleriyle yerine ulaşmıştır. Bende perşembe gecesi sana ferhata mustafaya ve sitedeki bütün arkadaşlara ve ümmet-i muhammede dua ettim. Insallah benim ettiğim dualarda yerine ulaşmıştır. Birgül,senin adına gerçekten çok sevindim ama sabretmeyide bil çünkü herşey bi defada olmaz zamanla o da olur birleştiyseniz Allahin izniyle aranızdaki soğukluk zamanla geçer bence bu kadarina bile şükretmelisin. meral, Allah yar ve yardimcin olsun diyorum insallah Rabbim sana tez vakitte hayırlı ve sağlıklı bir evlat nasib eder. Ve çocuğu olmayan bütün insanlara nasib eder diyorum. Ben gerçekten kendi sıkıntılarının arasından bana da zaman ayırıp dua eden arkadaşlara çok teşekkür ediyorum bu çok güzel bi duygu arkadaşlar hiç tanımadığım insanların benim için dua etmesi beni gerçekten çok etkiledi. Allah hepinizden razı olsun.

  Beğen

 499. MUSTAFA said

  S.A. Arkadaşlar;

  Öncelikle bu mesajı geç yolladığım için kusuruma bakmayın. Bu hafta çok togun bir hafta geçirdiğim için anca şimdi zaman bulabildim. Ama her gün girip yolladığınız mesajları okudum ve çok mutlu oldum.

  Esila; yapmış olduğun dualar için allah senden razı olsun. Allah tez vakitte inşallah senin sıkıntılarınıda giderir.

  Ferhat; Sabret ve dua etmeyi bırakma, senin içinde dua ediyorum inşallah kabul olur ve hepimizin güzel haberlerini buraya yazmayı nasip eder allah inşallah.

  Ela; sanada benim için ve diğer arkadaşlar için yapmış olduğun dualarından dolayı teşekkür ederim alşlah senden razı olsun.

  Birgün; Senin adına çok mutlu oldum insan duaları kabul olanları görünce hem onun adına hemde kendi adıma mutlu oluyorum. İnsanın içindeki umudu artıyor. Aranızdaki soğukluktan dolayı sıkıntı yapma o da zamanla geçer ama dua etmeyi sakın bırakma insan sadece zorda olunca allaha sığınmamalı iyi gününde de dua et ve bol bol şükret.

  Meral; Allah inşallah inşallah tez vakitte senin de kucağına sağlıklı nur topu gibi bir evlat verir ve onun mürvetini görürsün inşallah senin için de dua edicem. Bu konuda rahat ol.

  Arkadaşlar; Bende geçtiğimiz perşembe akşamı ( Cuma gecesi ) her biriniz için dua ettim ki her 5 vakit namazdan sonra ellerimi açık her birinizin ismini tek tek söyleyim allahım sana ne istekle el açıp dua ediyorlarsa dualarını kabul et, isteklerini onlar için hayırlı kıl, sevdiğinden ayrı olanları sevdiğine, hasta olanlara şifa, evlat isteyenlere evlat ver diye dua ediyorum. Ve her zaman edeceğim.

  Allaha emanet olun.

  Beğen

 500. birgül said

  ALLAH hepinizden razı olsun.birbirimiz için dua edelim arkadaşlar.çünkü tanımadığın insanların senin için dua etmesi de çok büyük bir manevi destek.benim adıma mutlu olan arkadaşları görünce yalnız olmadığımı anlıyorum ve bu bana çok büyük bir destek veriyor.dualarımızın kabul olacağına inanarak dua etmeye devam edelim.ayrıca dua kitaplarında karşılaştığım bir şeyi de sizinle paylaşmak istiyorum.inşallah bu duaların yüzü suyu hürmetine rabbim dularımızı kabul eder amin.
  BİR KİMSE ARDI ARDINA DÖRT DEFA EL HAMDÜ LİLLAHİ RABBİL ALEMİN DERSE ,BEŞİNCİ OLARAK ALLAH TARAFINDAN GÖREVLENDİRİLMİŞ BİR MELEK ŞÖYLE KARŞILIK VERİR: ey filanca .şu anda rabbin dileğini beklemektedir.ne diliyorsan derhal ondan iste.

  Site Yøneticisi : Degerli arkadaslar, Son yapilan yorumlarin hemen hemen hepsi ayni icerigi tasimakta,( Yani sevdigi kisi ile alakali yorumlar yapilmakta ) sizden rica ediyorum bu tur yorumlara bir son verelim,Dua ile alakali yorumlar yazarsak cok daha faydali olacaktir,Anlayisiniz icin simdiden tesekkur ederm.
  NOT: Bu yorum da ayni icerigi tasidigi icin editlenmistir.

  Beğen

 501. ferhat said

  birgül ne demek her zaman yanında olurz hos geldın aramıza.

  Beğen

 502. ELA said

  FERHAT, evet farkına vardım. Ama hiçbir şey umutsuzluğa düşmeni, bunalıma girmeni gerektirmez inan bana. ESİLAcım, siz de sağolun. Dedim ya size yardımcı olmam, sizin sıkıntılarınızı giderebilmem beni çok mutlu eder. Ben de sıkıntılar içinde yaşadığımdan zaten sizin için bu kadar içten, samimi dua ettim. Sizi anlayabildiğim, sıkıntı ne demektir bildiğim için dua ettim. İnşallah Allah’ım kabul eder. BÜŞRA 🙂 tabi ki niyet önemli. Ben her ne kadar ESİLA diyerek dua ettiysem de aslında senin için dua ettim. Allah’ım kimler için dua ettiğimizi bilir merak etme. İsim, cisim önemli değildir. Ben de sana teşekkür ederim. Çok sağol. MUSTAFA, Allah senden de razı olsun. Biraz da olsa yardımım dokunur inşallah. Arkadaşlar ya ben o kadar tuhaf şeyler hissediyorum ki. Sanki 40 yıldır tanışıyormuşuz gibi tüm sıkıntılarımızı paylaşıyor ve birbirimiz için dualar ediyoruz. Bu ne hoş bişi aslında ya. Hani hiç kimse art niyetli değil. Hepimiz gerçekten birbirimiz için o kadar iyi niyetliyiz ki, samimiyiz ki… Yani yazdıklarımızdan öyle görüyorum ben. Duanın en makbul olanı budur işte. Kulun kul için yürekten yaptığı duadır. Allah’ın izniyle hepimiz muradımıza ericez. İNŞALLAH!!!

  Beğen

 503. umut said

  Hayırlı akşamlar arkadaşlar SALATEN TÜNCİNA-KURTARICI RAHMET:Allahumme salli ala seyyidina muhammedin salaten tünciyna biha min cemiy’ıl ehvali vel afat ve takdıy lena biha cemiy’al hacat ve tütahhiruna biha min cemiy’ıs seyyiat ve terfeuna biha indeke a’led derecat ve tübelliğuna biha aksal ğayati min cemiy’ıl hayrati fil hayati ve ba’del memat bi rahmetike ya erhamer rahıyımn hasbünallahü ve nı’mel vekiyl nı’mel mevla ve nı’men nasıyr
  *Sıkıntılı ve tehlikeli zamanlarda bu mübarek salavatı şerifeyi okuyan kimse dünyanın ve ahiretin sıkıntılarından kurtulur
  *Her halinde bu salavat’ı şerifeyi okumaya devam edenler düşmanların hasedcilerin şerlerinden şeytanın ğalebesinden afetlerden ve vesveselerden korunurlar
  *okuyucu kardeş huzurlu olmak istiyorsan bu duayı okumaya devam et.
  Unutmayalım arkadaşlar dua müminin en büyük silahıdır yer gök ayet ve dünya üzerine kurulmuştur ALLAH hepinizden razı olsun

  Beğen

 504. esila said

  sizlerde sagolun arkadaşlar ela mustafa…gerçekten öyle müminin mümine ettigi dua kabul olurmuş…arkadaşlar ”SEKİNE” diye bi süre de var duydunuz mu bilmiyorum ama o da gerçekten çok iyi ben çok faydasını gördüm…RABBİM iyiki bu duları bize vermiş yoksa bizim halimiz nice olurdu..son olarak kalp sıkıntısı olan kalbi daralan arkadaşlar varsa KUR’AN da ”elem neşrah” diye kısa bi süre var 21 defa okuduktan sonra nasıl ferahladıgınızı kalp sıkıntınızın o dakika gittigini göreceksiniz…..

  Beğen

 505. fehmi said

  esselemu aleykum arkadaşlar benim size önereceğim aslında birçok şey var .ama öncelikle bu muharrem ayını oruçlu bol dualı geçirmeninizi tavsiye ederim.”nafile oruç tutacaksan,muharrem ayında tut! çünkü o,yüce rabbimizin ayıdır.o ayda bir gün vardır ki,o günde ALLAH[C.C) geçmiş kavimlerden birinin tevbesini kabul etti.yine o gün, tevbe edenlerin günahlarını da affeder.(tirmizi)muharrem ayının 1.günü dün 10.günü ise aşure günüdür.aşure gününün ALLAH katında ayrı bir yeri vardır.bugünde ALLAH peygamberine on çeşit ikramda bulunmuş ve kudsiyetini artırmıştır. bu günlerde oruç tutmak çok faziletlidir.ALLAH HERKESİ TEVBE EDENLERDEN EYLESİN.DUAMIZ HERKESE GİTSİN İNŞALLAH AMİN.

  Beğen

 506. fehmi said

  PEYGAMBER EFENDİMİZ (s.a.v.) BUYURDULARKİ: “HER KİM,MUHARREM AYININ
  İLK GÜNÜ ŞU DUAYI ÜÇ DEFA OKURSA; ALLAHÜ TEALA O KİMSEYİ, GELECEK
  MUHARREM AYINA KADAR BÜTÜN BELALARDAN EMİN KILAR.” ŞEYH
  ŞEHABÜDDİN-İ SÜHREVERDİ HZ. DE, BU SAHİH HADİSE ŞUNU İLAVE ETMİŞTİR:
  “HER KİM BU DUAYI, AŞURE GÜNÜ ÜÇ DEFA OKURSA,ÖLÜMDEN DE EMİN
  KILINIR. O SENE ÖLÜMÜ MUKADDER OLAN KİMSEYE, BU DUAYI OKUMAK NASİP
  OLMAZ.” O DUA ŞUDUR: “ BİSMİLLAHİRRAHMAHİRRAHİM. ELHAMDÜLİLLAHİ RABB-İL ALEMİN.VES-SELATÜ VES-SELAMÜ ALA SEYYİDİNA
  MUHAMMEDİN VE ALA ALİHİ VE SAHBİHİ ECMAİN. (ALLAHÜMME ENTEL EBEDİY-
  YÜL KADİM. EL HAYY-ÜL KERİM. EL HANNAN-ÜL MENNAN. VE HAZİHİ SENET-ÜN
  CEDİDETÜN ES’ELÜKE FİHEL’İSMETE MİNEŞŞEYTANİRRACİM. VEL’AYNE ALA
  HAZİN-NEFS-İL EMMARETİ BİSS-ÜL VEL’İŞTİGALE BİMA YUKARRİBÜNE İLEYKE
  YA ZEL CELAL-İ VEL İKRAM – KENDİNDEN EVVEL HİÇBİR VARLIK OLMAYAN,
  VARLIĞI, HAYATI, KULLARINA KEREMİ, ZİYADE MERHAMETİ, NİMETLER
  BAĞIŞLAMASI SONSUZ VE DEVAMLI OLAN;YALNIZ SENSİN ALLAH’IM! İŞTE BU
  YENİ YILDIR Kİ; BU YIL BOYUNCA, HUZURUNDAN KOVULMUŞ ŞEYTANDAN
  KORUMANI ve DAİMA KÖTÜLÜĞÜ EMREDEN NEFSİME GALİP OLMAM İÇİN
  YARDIMINI ve BENİ SANA YAKLAŞTIRAN İŞLERLE MEŞGUL OLMAMI SENDEN
  DİLERİM. EY CELAL ve İKRAM SAHİBİ ALLAH’IM!) AMİNN. .Peygamber Efendimiz(as)’ın Mekke’den Medine’ye göçtüğü tarihi esas alan hicri takvimimizin başlangıç ayı muharrem ayıdır. Dolayısı ile muharrem ayı aynı zamanda Müslümanların yılbaşıdır. Bundan dolayıdır ki, muharrem ayı İslam tarihinde müstesna bir yere sahiptir. Muharrem ayının onuncu gününe de “aşure günü” denilir. Peygamber efendimiz (as), muharrem ayına çok değer vermiş ve “Ramazan orucundan sonra en fazîletli oruç, Allah’ın değer verdiği ay olan muharrem ayında tutulan âşûrâ orucudur” (Müslim, Sıyam, 38. No:202) buyurmuş, bizatihi kendisi de bu ayda oruç tutmuştur.

  Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

  “Ramazan ayından sonra en faziletli oruç (ayı) şehrullah olan Muharrem ayıdır. Farz namazdan sonra en efdal namaz da gece namazıdır.”
  Hz. Ali radıyallahu anh’ın anlattığına göre bir adam ona sorar:

  “Ramazandan sonra hangi ayda oruç tutmamı tavsiye edersiniz
  Ali radıyallahu anh şu cevabı verir:

  “Ben bu soruyu Resulullah’a soran kimseye rastlamamıştım. Nihayet bir adam sordu. O zaman ben de yanlarında idim. Dedi ki: “Ey Allah’ın Resûlü! Ramazandan sonra hangi ayda oruç tutmamı tavsiye edersiniz?” Şu cevabı lutfettiler:

  “Ramazan dışında da oruç tutmak istersen Muharrem ayında tut. Çünkü o Şehrullah (Allah’ın ayı)dır. O ayda bir gün vardır ki, Allah onda bir kavmin günahlarını affetti, bir başka kavmin günahını da affedecek.”
  ALLAHA EMANET OLUN RABBİM SİZİN DUALARINIZIDA KABUL ETSİN. BANA DA DUA EDERSENİZ SEVİNİRİM.

  Beğen

 507. ayse said

  merhaba herkese
  yorumlarinizi okuyorum haftalardir ve çok etkilendim
  Fransa dan yaziyorum sizlere insallah dualariniz kabul olur
  bende yeni basladim okumaya. sikintilarim cok.
  iyi günler
  Allah’a emanet olun

  Beğen

 508. Senar said

  Hayirli geceler,

  eminim burda kimse kimseyi tanimiyor ama ona ragmen ne derdi oldugunu, kime dua ettigini bilmeden baskalarini da dualariniza kattiginiz icin Allah hepinizden razi olsun. Rabbim bu yapilan dualari geri cevirmeyecektir Insallah.
  Derdimi yazarak cok laf etmek istemiyorum cünki eminim burda cok cetin imtihanlardan gecenler var onlara, derdim derman gibi gelebilir ama yinede her yürek baska bir yanginla yanmakta. Burdaki herkesin dualari kabul oldugunu düsünerek banada dua etmenizi istesem Insallah yanlis olmaz. Bir umut iste..

  En güzele emanet olun, hayirli geceler..

  Beğen

 509. ferhat said

  senar ıns dularımız senınle umdunu kesme send eoku ıns kavusursun hos geldın aramıza sende hos geldın ayse

  Beğen

 510. ismihan said

  bu siteyi hazırlayanlardan ALLAH CCLAHÜ razı olsun

  Beğen

 511. ferhat said

  amin ismihan

  Beğen

 512. Senar said

  Tesekkür ederim ferhat bey icime su serptiniz. Allah razi olsun..

  Beğen

 513. ferhat said

  senar rica ederım

  Beğen

 514. zeynep said

  çok güzel bir dua sık sık okuyun

  Beğen

 515. ayse said

  tesekkürler Ferhat Bey insallah Allah herkesin gönlüne göre verir

  Beğen

 516. ferhat said

  amin ayse zeynep okuyoruz hatırlatma yapmana gerek yok

  Beğen

 517. fehmi said

  Malik bin Yesar’dan rivayet edildiğine göre Resulullah(sav) şöyle buyurdu:

  “Her kim sabahladığında üç kere: “Eûzu billahis semiyyil aliymi mineşşeytanirracim(Kovulmuş şeytanın şerrinden hakkıyla işiten ve her şeyi bilen Allah’a sığınırım).” Dedikten sonra Haşr suresinin sonundan üç ayet okursa, Allahü Teâlâ o kişiye akşama kadar duâ etmek üzere yetmiş bin melek görevlendirir. O gün ölürse, şehit olarak ölür. Akşamladığında bunları okuyana da aynı derece vardır.

  Ahmed b. Hanbel, Müsned, 5/26.

  Haşr suresinin son üç ayetiه
  Huvallahulleziy la ilahe illa huve ‘alimulğaybi veşşehadeti huverrahmanurrahıymu.
  Huvallahulleziy la ilahe illa huve elmelikulkuddususselamul mu’minul muheyminul ‘aziyzul cebbarul mutekebbiru subhanallahi ‘amma yuşrikune.
  Huvallahul halikul – bariy-ulmusavviru lehum’esma ulhusna yusebbihu lehu ma fiyssemavati vel’ardı. Ve huvel’aziyzulhakiymu.

  Meali:
  O, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah’tır. Gaybı da, görünen âlemi de bilendir. O, Rahmân’dır, Rahîm’dir.
  O, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah’tır. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal (her türlü eksiklikten uzak), barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah’tır. Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır.
  O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah’tır. Güzel isimler O’nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O’nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir
  :ALLAH BU MUBEREK GÜNDE HERKESİN DUASINI KABUL ETSİN.AMİN

  Beğen

 518. ferhat said

  allah razı olsun fehmi guzel paylasım

  Beğen

 519. esila said

  bi kaç gündür sanki bana bişeyler oluyor ve ben dua etmekten vazgeçmis bir vaziyetteyim Allahim affetsin ama çok yoruldum… Sanki 4 aydir her gece aralıksız dua eden ben değilmişim gibi şuan…Allahim dua etme isteğimizi ve umudumuzu kırmasın.Beni ve bizi biçare bırakmasın.

  Beğen

 520. ferhat said

  esila ben umudu kestım bı caare kaldım keyfı okuyorum alıskanlık dıcem yapacak bı seyım kalmadı benım soyle mujde yazamadım ama olsun sızlerı tanıdım buda guzel cıkarsız dostlarım benım hepınıze tsk ederım dua larınız ıcın benım olmadı ns sızler mujlerle yazarsınız

  Beğen

 521. FEHMİ said

  öncelik esila kardeşimiz senden bunları duymak üzdü bizi.çünkü biz burdaki amacımız müslüman kardeşlerimize sabır birlik ve beraberliği sağlamak ve en önemlisi ALLAHIN RIZASINI KAZANMAKTIR.örnek olarak hz ibrahim a.s ALLAH ondan çocuğunu kurban olarak kesmek istediği zaman şeytan hem hz.ismail a.s hemde hz. ibrahim a.s ın önünü kesmeye çalışıyordu.bende sana şimdi diyorum ki sende iyi bir şeylerin yolundan gitmeye çalıştığın için şeytanda bir açığını bulmaya çalışıyor..nasıl bi insan sadaka vermeye niyetlendiği zaman acele verilmeli diyoruz ya. çünkü beklediğimiz zaman şimdi versem mi vermesem mi ne kadar veriyim vb.gibi düşünürüz.sürekli kelime -i tevhid(le ilehe illallah muhammedün RASULULLAH) hem dilinde ve kalbinde olsun. ALLAH HEPİMİZİ SALİH KULLARINDAN EYLESİN AMİN.

  Beğen

 522. ELA said

  Esilacım, ben de tam 8-9 aydır her gün dua ediyorum. Kabul olan dualarım var tabi ki. Fakat gerçekleşmesini çok istediğim 2 şey var. Ben onlar için her gün dua ediyorum. Ben de zaman zaman senin gibi Allahım affetsin ama karamsarlığa düşebiliyo, dua etmekten vazgeçebiliyo, yorulabiliyo, hatta bazen isyan derecesine gelebiliyodum. Ama o kadar sabrettim, Allaha inandım ki bu vazgeçmişliklerim fazla uzun sürmedi. Artık o şekilde düşünmüyorum. Sen inandığın ve sabrettiğin sürece Allahım yardımlarını esirgemez, senin dualarını geri çevirmez. Sen de söylemiştin ya Allah sevdiği kullarının dualarını geç kabul edermiş diye hatırlamıyo musun? Hiçbir zaman yorulma. Allah o kadar büyüktür ki gün gelir dua etmekten boşuna vazgeçmişim, boşuna umudumu kaybetmişim diceksin eminim buna. Umudunu hiçbir zaman kaybetme sakın. Bu bekleyişlerimiz, sıkıntılarımız aslında ileride çok mutlu olacağımızın, muradımıza ereceğimizin göstergesi daha önce de söylediğim gibi. İnan bana. Aynı şeyleri ben de hissediyorum çünkü. Dualrından hiçbir zaman vazgeçme inanıyorum ki tüm dualarını Allahım kabul edicek. Güzel haberlerini bekliyorum. 🙂

  Beğen

 523. esila said

  ferhat, fehmi, ela…çok sagolun biliyorum buraya sürekli sabretmeliyiz diye yazıyorum şimdide öyle söylüyorum her zamnda söyleyecem..insan zamn zamn boşluga düşer ya bi anda herşey insana çok normalmiş gibi gelir ve sanki her gece dua eden sen degilmişsin gibi olursun işte öyle bi durum…defalarca duadan vazgeçtigimi düşündüm ama gecesi yalvara yakara dua ettim…ama şunada inanıyorum ki ve sizlerde inanın arkadaşlar bi insan her gece nasıl gönülden dua ederde Rabbim onun duasını geri çevirir…RABBİM elbet yardım edecek biliyorum….Allahım şu perşembe gecesi YÜCE YARADANDAN dua isteyen tüm insanların sizlerinde benimde duamı hayırlısıyla kabul etsin….

  Beğen

 524. mustafa said

  Esila olmadı bak şimdi boyle yaparsan sana dua etmem artık çünki böyle yaparak fehminin dediği gibi şeytanın oyununa geliyorsun pes etme ela da bende 8 ay dır dua ediyoruz 320 gun oldu esila dile kolay 320 gun ama ben hala dua ediyorum okuya bildigim her zaman kenzül arş ı yasini ve bir cok duayı okuyorum ama inanıyorum ki rabbim dualarımızı kabul edecek

  ela inşallah seninde dualarını yüce rabbim kabul eder en kisa sürede istediklerine kavuşursun ve buraya mesaj bırakan her kesin duaları kabul olur inşallah

  allaha emanet olun

  Beğen

 525. ferhat said

  esila sen et dua nı her sey olcak dıye kaydemız yok npalım saglimiz yeter vardır bır hayır vardır bır keramet belkıde allah sabrımızı denıyordur gercı ben komple bıtırdım beynımde bu gercek ama sana dua edıcem esıla

  Beğen

 526. fehmi said

  Duayla ilgili ayet ve hadisler

  1.”Eğer kulum, bana ellerini kaldırır da dua ederse, ben o elleri boş olarak geri çevirmekten hayâ ederim.”

  2.Ben, kulumun zannı üzereyim. Artık dilediği gibi düşünsün!..” Yani siz dua ederken, o duanızın kesinlikle kabul göreceğini düşünürseniz, biliniz ki mutlaka isteğiniz meydana gelecektir!..

  3.”Bir şeyi istemek, ona nâil olmak demektir; Zirâ Allâhu Teâlâ kabul etmeyeceği duayı kuluna ettirmez.” DUA’nın ısrarla devamına müsaade olunması, o duaya icabet edileceğinin de göstergesidir. Zirâ, Allâh, kabul etmeyeceği DUA’ya ısrarla devam şansı tanımaz.
  Kişi, bir konudaki DUAsında ısrarlı değilse, o DUA’nın yerine gelme şansı da son derece düşüktür.DUA’da en önemli yardımcı faktörlerden biri de istenilen şey hususunda ısrarlı olmaktır. Herhangi bir konuda bir iki defa dua edip arkasını bırakmak son derece yanlıştır.

  4.”ALLAH İSTEMEDİKÇE SİZ İSTEYEMEZSİNİZ !.” – Peki, biz dua ettiğimiz zaman, kabul olur mu?.. Yani, sizde ortaya çıkan bu istek, gerçekte Allâh istemiş olduğu için sizde ortaya çıkmaktadır!.. Eğer, Allâh istememiş olsaydı, siz dahi o şeyi isteyemezdiniz.

  5.Ulu Allah (C.C) söyle buyurur: “Basina bir bela geldigi zaman bana siginan kulun, daha o hic bir istekte bulunmadan, diledigi yerine getirir ve daha yalvarmadan duasini kabul ederim. buna karsilik basina bir bela geldigi zaman bana degilde varliklardan birine siginan kulun yüzüne bütün gökyüzü kapilarini kitlerim.” demistir.

  6.Dahhak der ki: “her kirk gecede bir basina ya bir bela ya bir keder veya bir musibet gelmeyen kimsenin hesabina, Allah (C.C) katinda hic bir hayir yazilmaz”

  7.Hazreti Rasûl aleyhi’s-selâm buyuruyor:”Herhangi bir kul, koltuğunun altı görülecek şekilde ellerini kaldırır ve Allâh’dan bir dilekte bulunursa; acele etmediği takdirde kesinlikle duasına icabet edilir.- Acele nasıl olur yâ Resûlallah?..- Dua ettim ettim, kabul olmadı, der”(de vazgeçer)… işte bu yanlıştır; dua yerine gelene kadar ısrar etmek gerekir.”Hazreti Rasûl aleyhi’s-selâm, “şeksiz – şüphesiz, kabûl olacağından emin olunarak” DUA edilmesini tavsiye etmiştir.

  8.Ayrıca, DUA konusunda, ŞEYTAN vasfıyla bilinen CİNLER’in insana çok yanlış fikirler telkini de sözkonusudur; ki, bu da insanı bu çok etkili silâhı kullanmaktan mahrum bırakır.Tam içinizden DUA etmek gelmişken, ŞEYTAN ismiyle, şeytaniyet vasıfları dolayısıyla lâkablanmış olan CİNLER, hemen bir vesvese verirler.
  “Aman canım niye dua edeyim, nasıl olsa kaderde varsa olur!”

  DUA etsem de etmesem de iş olacağına varır, ne diye DUA edeyim.”

  Ve, böylece siz, DUA etmekten vazgeçip; en güçlü SİLAH olan DUAdan mahrum kalırsınız. DUA’dan mahrum kalmak, DUA etmemek suretiyle de nelerden mahrum kaldığınızı asla hayâl bile edemezsiniz.İşte bu yüzdendir ki, Hazret-i Rasûlullah aleyhi’s-selâm bakın bize ne tavsiye ediyor:

  “Nalınınızın tasmasına, koyununuzun otuna kadar her şeyi Allâh’tan isteyiniz..”
  “Allâh’ın fazlı kereminden isteyiniz, çünki istenilmesinden hoşlanır.’
  “Şüphesiz ki Allâh, ısrarla DUA eden kullarını çok sever’
  “Hassas olduğunuz saatlerde DUA etmeyi ganimet biliniz. Çünkü bu hâl rahmet saatinin hâlidir”.

  DUA İLE KALIN

  Beğen

 527. ELA said

  Evet ESİLA, dediğin gibi bazen boşluğa düşebiliyoruz. Bu da çok isteyerek, yalvararak dua etmemizden kaynaklanıyor. Dualarımızın hemen kabul olmadığını düşündüğümüzde de pes ediyoruz. Ama önemli olan sabırdır. Sabır ve dualarımıza devam etmektir. Neyse fazla bişey söylemeye gerek yok sen de o düşüncelerinden kurtulmuşsun gördüğüm kadarıyla. MUSTAFA, çok sağol. İnşallah senin de, diğer dua eden arkadaşlarımızın da tüm duaları kabul olur. Allahım ona açılan elleri geri çevirmez.
  Ben, kulumun zannı üzereyim. Artık dilediği gibi düşünsün!..” Yani siz dua ederken, o duanızın kesinlikle kabul göreceğini düşünürseniz, biliniz ki mutlaka isteğiniz meydana gelecektir! Evet ben öyle çok inanıyorum ki, inanarak dua ediyorum ki bigün tüm dualarımızın kabul olacağını biliyorum. Hazreti Rasûl aleyhi’s-selâm buyuruyor:”Herhangi bir kul, koltuğunun altı görülecek şekilde ellerini kaldırır ve Allâh’dan bir dilekte bulunursa; acele etmediği takdirde kesinlikle duasına icabet edilir.- Acele nasıl olur yâ Resûlallah?..- Dua ettim ettim, kabul olmadı, der”(de vazgeçer)… işte bu yanlıştır; dua yerine gelene kadar ısrar etmek gerekir.”Hazreti Rasûl aleyhi’s-selâm, “şeksiz – şüphesiz, kabûl olacağından emin olunarak” DUA edilmesini tavsiye etmiştir. Evet bazen acele edebiliyoruz duamız kabul olmadı diye. MERAL, hayırlısıyla dünyaya sağlıklı bir bebek getirebilmen için dua ettim dün gece. İnşallah en yakın zamanda kucağına bir bebek alırsın. Allah yardımcın olsun.

  Beğen

 528. semra said

  Selamunaleyküm arkadaşlr benm içinde dua edermisnz ben 2.sınıf üniversite öğrencisiym ve 2 yıldr 24 saatimi birlkte geçirdiğim arkadşlarımı benm hatalarm yüzündn kaybettm onları geri kazanmak istiyorm yurtta aynı odanın içirisinde konuşmuyorz çok dokunuyo bana hergün dua ediyorm kenzül’arş duasını ananem söylemişti bana her zaman okurum bu duayı ..üniversiteye gelmek içinde bu duayı çok okumuştum Allah dualarımı kabul etti..dualarınızda banada yer verirseniz çok mutlu olurum..dualarınızn kabul olması dileği ile..

  Beğen

 529. ferhat said

  semra uzulme ıns kazanrsın cok bılmıs ayakları demı yane ben bırım tekım bıtaneyım ayakları anlıyoruz senı ama semra bırde orencıyım soyle boyle kıbırle yazıyorsun neden bırını yada goz gore gore hata yapyorsun kıbır demı bencıllık ve kendını beyenmıslık send eoku duaları ıns af ederler ama etmesselerde uzulme bıraz kendını toparlarsın

  Beğen

 530. esila said

  mustafa dua et bana ferhat sen de çok sagol elacım sende sagol…ALLAH hepinizden razı olsun valla bendede alışkanlık oldu her gece dua ettiigimde sizleride sayıyorum teker teker…mustafa duayı bıraktıgım falan yok sonuçta biz kuluz ve bazen böyle şeyler olabiliyor yorulabiliyoruz boşluga düşebiliyoruz…bende de şuanlık öyle bi durum var ama RABBİMİN izniyle duayı bırakmaya niyetim yok dilegimi alana kadar tabi RABBİM de yardım ederse o gücü verirse…burda kendini tamamiyle bırakan ferhat bence sen ferhata kız biraz:D:D:D

  Beğen

 531. Aydin said

  Selamün aleyküm………..Bu gün görrdüm okumak nasip oldu Rabbim hepimizin duasini kabul etsin amin.

  Beğen

 532. FEHMİ said

  arkadaşlar yarın muharrem ayının 10.günü bol bol dua edin.bu ay ALLAHIN AYIDIR. AŞURE GÜNÜ İLE İLGİLİ HADİSİ ŞERİFLER

  1.AŞURE GÜNÜNÜN FAZİLETİNE KAVUŞMAYA ÇALIŞINIZ.ÇÜNKÜ O;ALLAHU TEALANIN GÜNLER ARASINDAN SEÇTİĞİ MUBAREK BİR GÜNDÜR.O GÜNDE ORUÇ TUTANA ALLAH NEZDİNDE BULUNAN MELEKLERİN,PEYGAMBERLERİN,ŞEHİTLERİN VE SALİHLERİN İBADETLERİ KADAR SEVAP VERİLİR.
  2.RAMAZANI ŞERİFTEN SONRA EN FAZİLETLİ ORUÇ,AŞURE ORUCUDUR.
  3.AŞURE GÜNÜ BOY ABDESTİ ALAN,ÖLÜM HASTALIĞINDAN BAŞKA HASTALIK GÖRMEZ.OGÜN BİR HASTAYI ZİYARET EDEN BÜTÜN İNSANLARI ZİYARET ETMİŞ GİBİ OLUR.AŞURE GÜNÜ BİR KİMSEYİ SULAYAN HİÇ İSYAN ETMEMİŞ GİBİ AFFOLUNUR.
  4.BİR KİMSE AŞURE GÜNÜ ÇOLUK ÇOCUĞUNA İYİLİK YAPSA ONLARI SEVİNDİRSE, ALLAHU TEALA ONA SENENİN GÜZEL GEÇMESİNİ MÜYESSER KILAR.O GÜN ORUÇ TUTANIN ORUCU KIRK YILLIK GÜNAHINA KEFFARET OLUR.AŞURE GECESİNİ İHYA EDİP SABAHINDA ORUÇLU OLAN KİMSE VEFAT EDERKEN ÖLÜM ACISI ÇEKMEZ.
  5.AŞURE GECESİNİ İHYA EDENİ ALLAHU TEALA DİLEDİĞİ GİBİ DİRİLTİR.

  ALLAH BU SİTEDE İSMİ GEÇEN, AYDIN,ESİLA,FERHAT,SEMRA,ELA,MUSTAFA, AYŞE,ZEYNEP,SENAR,İSMİHAN,UMUT,BİRGÜL,MERAL,NAZLI,OĞUZHAN,GÜL,SELMAN,ŞEYMA,DERYA,NİHAL,EFTELYA,AYBARS,IŞIK,MERVE,İREMNUR,SERPİL,İLKNUR,BİRGÜL,MUCİZEEBRU,CENK,MEYRA,ÖZGÜR,AHMET,FERİDE,UMUTCAN,ALEV,ŞENAY,MERVE,YUSUF,KEMAL,SEMİH,ELÇİN,MURAT,BETÜL,DİLEK,ÖZLEM,SELAHATTİN,IŞIK,H.O AKÇAY,BÜŞRA,TESNİM,KENAN,CEMİL,VEYSEL,YUNUS,AYŞEGÜL,SEVGİ,GAMZE, AHMET,AYŞENN,ŞENAY,NESLİHAN,DİLEK,M.ENE,MUZAFFER,EŞREF,YILDIZ,GÜL,NAZLI,EZGİ,MERVENUR,SEVDA,BYN-KAYA,KADER,ARZU,OKAY,MÜGE,SUAT,MERAL,,ACİZ,REBİA,FİLİZ,ÜMİT,FAHRETTİN,NİMET,SENA,İSRA,LAREM,MELİKE,SEMİH,ANZALİZ,SEBAP,HAFİZE,MAVİGÖZ,RESUL,TUANA,İJLAL,İBRAHİM,ESİN,SATİYE,ÇILGA,SÜHEYLA,DENİZ,HARUN,RAMAZAN,NUR,HAKAN,AYLA,SEDA,CANDAN,TUBA,ÖZGE,GÖKHAN,SAHAP,YAĞMUR,CEYDA,FİGEN,ÖZGÜR,NURGÜL,GÜLAY,SEFER,EYLÜL,ALPCEM,HARUN,ENGİN,NURAY,EMEL,ERKAN,ÜMRAN,EMİNE,FIRAT,YELİZ,ECE,TOLGA,TEKİN,NİSA,SİNAN,ÖZLEM,BİLAL,KAMURAN,SERHAN,PINAR,GÜLÇİN,YEŞİMSEZEN,FATMA,BERŞAN,KAHRAMAN,EBRU,UGUR,SEMA,ALİ,MERT,NESLİHAN,GARİBAN,NAZİK,GİNAY,OSMAN,ERTAÇ,KADER,GÜNAHKAR,MEHMET,AYLİN,FATİH,SEMRA,YİĞİT,ÖNDER,NUR, SATI,YORGUN,CANAN,SERAP,YÜKSEL,PINAR,MEHTAP,EMRAH,AYŞE,ERMAN,REYHAN,MERYEM,ELİF,UGUR,ZERRİN,MERT,DURU,MELEK,LEYLA,YASEMİN,ÖZLEM,SEDEF,DAMLA,HALİM,HALİME,ŞEMSETTİN,EMRULLAH,FURKAN,AYSUN,CENNET,NURDOĞAN,SELÇUK,HÜSEYİN,KUMRU,NRSH,GÜLSÜM,KEVSER,SİNAN,İKLİME,CİHAN,HÜLYA,SEMRA,ÖZLEM,MESUT,AYFER,GAMZE,YETER,NURGÜL,OGUZHAN,ŞÜKRÜ,VOLKAN,DERİN,DEMET,SELMA,SERHAT,MÜVEDDET,NİHAT,PEHLİVAN,PEHLİVAN,ADNAN,SEVİNÇ,BARIŞ,NAZAN MUHARREM,EMİN,ÖNDER,YUSUF,GÜRKAN,YLC,AROL,ADEM,EDA,MÜJDAT,ÜMRAN,MÜZEYYEN,SEDEF,OZAN,SUAT,AKİF,AYNUR,HASAN,ÖZNUR,NURTEN,HASIM,DURMUŞ,IŞIL,TUĞÇE,DİLARA,KARAGÖZLÜM,GÜLŞAH,ŞÜKRAN,ALPER SELİN,CÜNEYT İSMİNİNİ UNUTTUGM VE DİN KARDEŞLERİMİZİN VE BU MÜSLÜMAN KARDEŞLERİMİZİN FAYDALANMASINI SAĞLAYAN SİTE YÖNETİCİLERİNE ALLAH BU MUBEREK MUHARREM AYINDA ALLAH DUALARINI KABUL ETSİN,AMİN

  Beğen

 533. sevgili mumin kardeslerim ben sizlerden yogun bakimda yatn kardesim icin dua etmenizi istiyorum Allah rizasi icin duanizi ve yasinlerinizi esirgemeyin adi mahmut dogan rica ediyorum simdiden Allah razi olsun

  Beğen

 534. cenabı mevlam Acil şifalar versin Mahmut kardeşimize inşallah tez zamanda şifa bulur ..

  Beğen

 535. ayse said

  Allah sifa versin Mahmut kardesimize! Allah herkesin duasini kabul etsin

  Beğen

 536. mustafa said

  allah mahmur kardeşimize acil şifalar versin eskisinden daha sağlıklı olur inşallah

  Beğen

 537. ömer said

  internet böyle hayırlı işlere vesile olmalı diyorum. Elinize emeğinize sağlık Allah Sizlerden Razı Olsun İnşallah…

  Beğen

 538. ferhat said

  allah acıl şifa versın

  Beğen

 539. esila said

  Allah mahmut kardeşimizede onun gibi hasta olan bütün insanlara da acil şifalar nasib etsin..Rabbim kimseyi zor durumda çaresiz bi başına bırakmasın…ben çok dua ediyorum ama bi yandanda kendimi çok çaresiz hissediyorum….

  Beğen

 540. Ahram said

  Sevgili Arkadaslar ilk Önce su hataya düsmeyin.kendinize iyilik yapicam derken kötülük etmeyin.Allah ile araniza sayi rakam koymayin.sanki zoraki anlasma yapar gibi,dualariniz kabul olmaz size ters geri teper.illaki bir is icin hallolmasi icinde Duada bulunmayin herseyin hayirlisini isteyin.dua kabul olmuyrsa bir hikmeti vardir,oluyorsa.hayirlidir.dualrin kabul olmasi zaman alir..Allaha yakarirken adet sayi koymayin.ve su dua bu dua.secim yapmayin.acin ellerinizi semaya icinizden nasil aglamak sevinc dürüstlük hakiki bir mümin gibi ihlasli sekilde.yakarin.en makbulu budur.Allah katinda.hangi dilde hangi güzel halis sekilde edilirse edilsin dua dua dir.heryerde ayni hata hep rakam sayi verilmesi.böyle biatlardan kacinin hayra alamet degil
  saygilarimla

  Beğen

 541. zeynep said

  çok güzelmiş yaw amin amin amin…

  Beğen

 542. MUSTAFA said

  S.A.

  Ahram kardeşim çok doğru diyorsun. Aklından içinden nasıl geliyorsa öyle dua etmek lazım. İbadetini yapıp sonra ellerini rabbine acıp aklından gönlünden ne geciyorsa öyle dua etmeli.

  ESILA , ELA , AYŞE ve diğerleri durumunuz da bir değişiklik var mı? Benim yok artık umudum da tükenmeye başladı iyice o değil isyankar olmaktan korkuyorum bazen isyan ediyor gibi oluyorum şeytan aklımı çeliyor. Dua okumayı bırakıyom sonra bişey oluyor bırakma diyor devam et tekrar devam ediyorum. Bilmiyorum ne olacak hayırlısı diyeceğim ama aklım gönlüm demiyor. 😦

  Allah sizinde benimde diğer herkesinde ne için dua ediyorsanız ettiginiz dua sizin için hayırsız ise de rabbim inşallah onu hayırlı edip nasip eder inşallah.

  Allaha emanet olun…

  Beğen

 543. ELA said

  Hazreti Musa, bir gün bir başına dağları dolanırken, uzakta yoksul ve yalnız bir çoban gördü. Çoban dizüstü çökmüş, ellerini semaya açıp dua etmekteydi. Bu durum Hz. Musa’nın çok hoşuna gitti, ama yaklaşıp da çobanın duasını duyunca şaşırdı.
  Çoban Rabbine şöyle yalvarıyordu:
  Kurban olduğumAllah’ım. Seni ne kadar severim, bir bilsen. Ne istersen yaparım, yeter ki Sen iste. Sürüdeki en yağlı koyunu kes desen, gözümü kırpmadan keserim Sen’in için. Koyun kavurması güzeldir. Allah ‘ım kuyruk yağını da alır pilavına katarsın, tadına yenmez olur.
  Hz. Musa duaya kulak kabartarak çobana yaklaştı.
  Çoban Duasına devam ediyordu:
  Yeter ki Sen dile, ayaklarını yıkarım. Kulaklarını temizler, bitlerini ayıklarım. Ne kadar çok severim ben Sen’i. Sana çok hayranım.
  Duydukları karşısında Hz. Musa öfekeden küplere bindi, bağıra çağıra kesti çobanbın duasını:
  Hz. Musa:
  Sus, seni cahil adam! Ne yaptığını sanırsın? Allah pilav yer mi? Allah’ın ayakları mı var yıkayasın? Böyle dua olur mu? Külliyen günaha giriyorsun. Derhal tövbe et!
  Çoban, Hz. Musa’dan azarı işitince kulaklarına kadar kızardı, utancından yerin dibine girdi. Bir daha böyle kendi kafasına göre dua etmeyeceğine gözyaşları içinde yeminler etti. O gün akşama kadar Hz. Musa çobanın yanında durup ona temel duaları ezberletti. Sonra “Allah benden razı olur, iyi iş yaptım” diye düşünerek yoluna devam etti.
  Hz. Musa o gece bir ses işitti, seselenen Rab idi:
  Ey Musa! sen bugün ne yaptın? Sen ayırmaya mı geldin buluşturmaya mı? Şu garip çobanı azarladın. Onun bana ne kadar yakın olduğunu anlayamadın. Ağzından çıkan lafı bilmese de, O çoban inancında samimi idi. Kalbi temiz, niyeti halisti.
  Biz kelimelere bakmayız, Niyete bakarız! Kelimelere bakacak olsak yeryüzünde insan kalmazdı!
  Biz çobandan razıydık. Başkasına medih olan söz sana zemdir. Ona bal olan sana zehirdir. Sen işittiklerini inkar ve küfür saydın ama bilsen ki bir kabahati varsa bile, ne tatlı kabahattır onun ki.
  Musa hatasını anlatı ertesi gün çobanın yanına gitti çoban duaya durmuştu yine. Ama dünkü heyecanından, samimiyetinden eser yoktu. Öğretildiği gibi yakarmaya gayret gösterdiğinden, aman bir yanlış laf etmiyeyim diye takılıyor, kekeliyor, terliyordu.
  Hz. Musa, çobana ettiğinden pişman olup sırtını okşadı ve dedi ki:
  Ey dost, ben hatalıyım, ne olur affet. Bildiğin gibi dua et. Allah nazarında böylesi daha kıymetlidir.

  Ahram ve Mustafa arkadaşlarımızın da söyledikleri gibi duanın en makbulü samimi ve içten olmak, inanmaktır. İçimizden geldiği gibi, temiz ve saf duygularla dua etmektir. Önemli olan niyetimizdir. Allah içimizi görür, niyetimizin iyi ya da kötü olduğunu bilir. Mustafa arkadaşım, benim durumumda şu an bir değişiklik yok. Bir değişiklik olduğunda hemen sizinle paylaşıcam. Duaları kabul olan arkadaşlarımız bana nasıl umut ışığı oldularsa belki ben de sizin için bir umut ışığı olurum. İnanıyorum ki Allah en yakın zamanda dualarımızı kabul edecek. Sen de dua etmekten vazgeçme. Sabırla bekle ki sonunda muradına eresin inşallah.

  Beğen

 544. Ahram said

  Ela ve Mustafa arkadaslarim ve digerlerine Allahin selami nuru herkesin sizlerinde üzerine olsun sifa ve magfireti hasta olan yakinlarimiza adini bilmediklerimizin.bizim icinde bir dua okuyan varmi diyenlerin üzerine olsun.

  Sevgili Arkadaslar.Konumuz Dua üzerine.hepinizin birbirinden degerli yazilari tesbitleri.ile Allaha nasil yaksaabiliriz nasil ALLAH dostu olabiliriz bunun yollari.sabirlari cilesi nedir.Dua nasil kabul olur veya olmaz.bazen kendimiz icin hayr diye hep Allaha SIKbogaz ettgimiz bunaltici,ticari dualar kendi menfeatimizami yoksa ileride bilemicemiz zamanda karsimiza cikicak bela ve müsibetemi sebeb veriri.bunlar hep düsünülmeli Allaha yönelirken saf duru bir kalp ask ile yönelinmeli diyorum.

  bizler beseriz.peygamberler gibi.donatilmamisizdir ve bu yüzden her bi fiil hareketlerimiz durumlarimizdan günaha gürmek hep an meselesidir.bu günahlar sadece küfür hakaretle degil deminki yukarda az kia öz belirtmek istedgim Allaha yaklasirkende asiri bitmek bilmeyen isteklerimiz dir Dua yolu ile.

  Dua Alllaha en yakin en keskin iletisim trans dir,kalp ile et ask ile et.istersen yani basina cömel sagina uzan yatarken et kalbinle zikr yle.O Allah ki merhameti sefkati kainati defalrca kusatmis azabini asmis olan yüce Varlik Kulunun her halukarda ettigi samimi Duasini her sekli ile kabul eder,edeb ve tertip icinde olursa..bazi insalrimiz kalbuinden para pul ister.söhret zenginlik ister Allaha DIL ILE SÖYEYEMEZ HALBUKI BILMEZ KI aLLAH KAL TEN GECENLERI OKUDGUNU o IZIN VERMESSE BRAKALIM DIL ILE ZIKRETMEYI KALP TEN DAHI DÜSÜNCE ILE DAHI DUA EDEMEYIZ YAKARAMAYIZ:

  bir ayette okumustum Allah tan hic bir vakit ümit kesilmez umut kesilmez ayet söyle idi biz istemessek Kulumuz ne elini acar ne dili ile bize söyler izin veren biziz duymak isteyen biziz gibi,idi.suresini unuttum yani ister secdeye ister ayakta ister sua halinde namazda,bize her hali ile izin veren Allah dir.duymak isteyen görmek isteyen O dur..

  Ela nin guzel benzetmesi coban hikayesi hasanbasri hzretlerinde vardir yasanmis olarak..hasanbasri hzretleri yola cikar bakar coban cocouk takla atar.durur yerler yemegini ne yapiyordun öyle der oda namaz kiliyordum öyle namaz olurmu sen yanlis yapiyorsun der ben kilayim sen bana bak der.kilar coban görür.sonra sandalla karsi kiyayiya gecmek icin sandla biner acilir,sonra coban merak eder namaz icin bir sey soracagi olur kosar pesinden sandala nehrin ortasina gelir hasanbasri hzretleri gördgü karsisinda dehsete düser mahcup duruma düser Allaha karsi coban cocuk suyun üzerinde koasar yanina gelir sandalin,cocouk farkinda degildir olayin.ya hasanbasri hani bana namazi ögretecektin der,hasanbasri hz retleride,sen bildgin sekili ile kil senin namazin sana benim bana der,yani kisadan hisse samimi ihlas ask ile Allaha yakin olan kisi KUL Allahin en hosuna giden kul dur.ayet ne der biz kullarimizi ibadetlerindend egil niyetlerinden sorucaz.bu yani senin ne neiyet uzerine yasadgini dua ettigini.kullara karsi nasil davrandgini her halukarda kuran ahlaki uzerine yasadgini.yansitir.aslinda insalrin bilmedgi en buyuk olay en büyük ibadetin insalik oldgunu öfkesine kibrine bencillihine yenilmeyen cimri olmayan her nsani hatasi ile sebebi ile seven düsmanina bile tevazu gösterip affedebilen onu dogru yola ceken kinamayindir,iste bulari basarirsak inain Allaha yolunuz aciktir.acik derken sunuda unutmayin Allah askina ulasmak zor dur aci dir cile dir bela dir dert tir yoksa kolay kolay onun askina ulasmak basit degil cile yolurudrrr.

  lafimizi noktalarken Dualarimizi.ticari isterik sekilde degil kendimiz icin hayirli olan ne ise bize nasip olunmasini ser ne ise bizden uzak olunmasini isteyelim.biz yolumuzda dualarimizda ibadetlerimizde dogru firsatci olmassak ALLLAH iman zenginlihinide dunya znginlihinde verir.sadece bu nun farkinda olalim ondan herseyin hayrlisini dileyelim.

  hepinize saglik sihhat güzel bir gun hafta baslangici dilegiyle.daha guzel konulara yazismayi,konusmayi birbirimizden herseyi ögrenmeyi yol gölstermek dilegiyle.ALLAHIN SELAMI UZERINIZE OLSUN.

  ayrica üc dört sene sonra tekrar burda olmaktan mutluyum.bir tesaduf olmustu gene basladim:-)))) iyikide Allahim nasip etmis
  selamlarimlaa
  AHRAM

  Beğen

 545. ELA said

  Ahram, güzel paylaşımların için sağol. Gerçekten yaptıklarımızdan ve söylediklerimizden ziyade içimizdeki niyettir önemli olan. Evet bazen de gereksiz dünyevi istekler için hayırlı olup olmadığını bilmeden ısrarla Allaha dua edebiliyoruz. Ama tabi ki Allahın istemediği birşeyi de biz isteyemeyiz dimi. Unutmayalım ki isteklerimiz ve dualarımız hep Allahın izni ile oluyor.

  Beğen

 546. Ahram said

  Ela tabiki hersey onun istemi dahilinde ceryan ediyor.iste asil cekmek istedgim yön,aslinda Rabbimiz bizi bir imtihan sinavdan geciriyor.hersey icinde dahilinde bunu kavramamizi anlamamizi istiyor:))

  Beğen

 547. esila said

  mustafa…şuan bi degişiklik yok olmasını çok isterdim ama herşeyde vardır bi hayır ne yapalım eger duamız kabul olmasa bile öbür tarafta karşılıgı vardır…ben yoruldugumu söylemiştim dua istegim azaldı demiştim ama arkadaşlar bunlar olsa bile ben dua etmekten vazgeçemiyorum inanın 2 gündür öyle bi hale geldim ki kafayı yiyecem nerdeyse…bazı sorunlarım oldu beni çok sıktı dua da ediyordum ama eskisi gibi degildim…işte dün gece aglaya aglaya yalvara yalvara uyumuşum….sabahta namaz falan kıldım kuran okudum 21 defa da elem neşrah süresini okudum çünkü çok kötüydüm şuan Rabbime çok şükür daha iyiyim…yani demek istedigim şu ki…ben duamdan vazgeçtigim zamn sanki RABBİM beni bırakmıyo duaya daha çok sevk ediyo bi sıkıntı veriyo yada bi sebep veriyo ve ben oturup o sıkıntı bahanesiyle yalvara yakara agalaya aglaya dua etmeye başlıyorum….gerçekten Rabbim istemezse biz isteyemeyiz…..o benim umudum çarem dert ortagım herşeyim……Rabbim bize dua etmeyi nasib etti inşallah en kısa sürede dualarımızın hayırlısıyla kabulunüde verir sizlerin de cümlemizinde ümmet-i Muhammed’in de…inanın annemle bile derdimi paylaşmıyorum sadece siz biliyorsunuz bide Yüce Rabbim biliyor…

  Beğen

 548. Ayse said

  Mustafa su an bir degisiklik yok ama sabirla bekliyorum. Allah hepinizin hayirli eyleyip Kabul etsin insallah. Sifa bekleyenenlerin sifa Versin. Amin

  Beğen

 549. Ahram said

  Sayin Esila,burda aciktan yazdginiz icin her konu hepimize ortak yorum hakki taniyor,öncelikle gecmis olsun,bence sizin duadan ziyade psikolojik sorunlariniz var cünkü yazilariniz karisik ve kelimeler yerinde degil,kafa karistiriyor,Dua tabiki edilcek,Rabbim beli dert uzuntu verir,ama herseyin fazlasi zarardir kararinca yapilmali diyorum.Dua Allaha trans ta iletisimdir,ama gunluk dunyalik yasantimizda doktor hastalik.bizler icindir,köküne inersen hepsi Allaha cikar yaratan vesile eden de odur,Dua edin ama hep sunu heryerde söylüyorum Lütfen Dua edicez diye.isi illaki inada bindirmeyin zorlamayin bu ruh halinize.size ters teper.sefkat ve merhamet sahibi Rabbimiz bile belli SINIRLAR cizmistir,bazi ibadetlerde asirilikta.bence biz insanoglu bazen dozu kaciriyoruz.,size bnacizhane tavsiyem DUA edin her daim ama asiri isteklerden kacinin,kalp ile bifiil yasantiniz ile Allahi zikredin,isinizle davranisinizla gülüsünüz ile insalra karsi hal ve tutumla zikredin,Vucud dedgimiz her organ kendi hallerinde Rabbini zikreder her canli cansiz kendince zikreder,size söyle söyleyim hepimiz icin gecerli,bir dert sikinti yi baska türlü hayel edin,mesela doktorluk ehitimi aliyorsunuz.prof hocaniz size bir tez icin bir sayfa veriyor ilgi alaniniz oldgu icin sözlu veya yazili sinava hazirlancaksiniz.ki O sayfayi iyi hazirlanmali bilmemli manasini izah etmelisiniz.iste dualar da surelerde böyledir.okuyupta manasini bilinmedimi yara diye zazar da veriryor,bence bilmeden okumaktan ise bildgin kendi kalp dilin ile Allaha yakar Duani et daha makbuldur.Allah katinda duada dil yoktur yakaris vardir,yoksa Rabbimiz degilmi biz kalplerden gecenleri okuruz biliriz diye.öncekli yazimda sunuda belirtmistim sizin durumda olanlar icin bir kez daha yenilyiorum lütfen Allaha dua ederken adet sayi koymayin bu sanki bir akit anlasma gibi gecerli oluyor.rakam ile is dua yapmayin.su isim bu isim olsun diye dua da bulunmayin ters tepki eder,herseyin hayirlisi deyin RIZA iicin yalvarin kisa öz kalp ten gelen benim icin hayirlisi ise nasip eyle hayirsiz ser ise benden uzak deyin,Dua ve istekler bazen hayirli hayirsizda etki ypiyor.bence günlük islerimizde.Allahin bizlere sundugu doktor saglik kurusluslarinda bagimizi koparmayalim Duamizi tedavi gördgümüz rahatsizlik uzerinde edelim sbebi tedavinin basarili Rabbimizin magfiret etmesi icin bu yönde edilen makul dur diyorum.tekrardan size gecmis olsun diyor,herkese saglik sihhat diliyorum.ayrica bir sorum olucak bir yere baglimisiniz,bileyim sonrada ekliyecegim bir kac yazim olabilir size tavsiye niteliginde.selamun aleykum
  AHRAM

  Beğen

 550. Allah yar ve yardımcın olsun kardeşim bizim duadan başka yapacak birşey olur ise yardımcı olmaya çaılışırız inşallah ahmetsabanci67@

  Beğen

 551. ferhat said

  esıla umudunu kırma ben kırdım ne oldu bos ver duanı et ına mujdeler yakındır

  Beğen

 552. MUSTAFA said

  S.A.

  ESİLA umudunu yitirme sen umudunu yitiriyorsan benim şimdiye çoktan umudumu yitirmem gerekirdi. Ve sunu bil Allahtan umut kesilmez. Allahtan umudunu kesersen günaha girersin ondan umudunu kesmek demek başka taraflara yönelmek demektir. Dua ederken de ahramın dediği gibi çok hırpalama kendini seni çok ama çok iyi anlıyorum senin yaşadıklarını neden bu kadar dua ettigini iyi anlıyorum ama dua etmeyi bırakma lakin bu kadar da kendini hırpalama sen ibadetini yap yatmadan önce bir dua oku yasin kenzül arş yada 1 elham 3 ihlas sence hangisi daha makbül geliyorsa onu oku dua nı et yat dinlen ve gece saat 3:30 gibi kalkabilirsen kalk 2 veya 4 rekat hacet namazı kıl dua et ve SABRET SABRET SABRET eğer sen dua ediyorsan bunu sana ettiren rabbindir. Allah duanı kabul edecek ki sen dua ediyorsun. sonuçta neyin ne zaman olması gerektigini en iyi bilen allahtır. zamanını bekle sadece gönülden en samimi şekilde dua edersen zaten olacaktır. Bu arada; şundan da emin ol sadece sen dua etmiyorsun bu sitedeki herkes senin için ve diğerleri için dua ediyor. Bundan emin ol.

  ayşe sendende güzel haberler bekliyoruz inşallah en kısa zamanda alırız haberini.

  Ferhat sende dua etmeyi bırakma.

  Ahram verdiğin bilgiler için senden de allah razı olsun.

  ELA senden de allah razı olsun tez vakitte seninde duaların kabul olur inşallah.

  Allaha emanet olun.

  Beğen

 553. Ayse said

  Lütfen arkadaslar vazgeçmeyin böyle karamsar olmayin. Hersey bizim için, bol bol dua edin! Bende cok uzgunum aci cekiyorum ama dua ediyorum. Insallah gönlünüzden gecen dilekleriniz hayirlisyla Kabul olur. Salât i Tefriciye okumaya baskadim. Dua dan vazgeçmeyin.

  Beğen

 554. MUSTAFA said

  Evet ayse vazgecmek yok bende salat-i tefriciye ye baslamayı duşunuyorum.

  Beğen

 555. esila said

  ben dün gece buraya bi ton şey yazdım yolladım ama şimdi yorumum yok yorumum silindi mi acaba:S:S:S:S ahrama bi kaç şey söyledim benim hasta oldugumu söylemiş ya….ahram ben burnu hafif kanasa solugu doktorda alan bi insanım emin ol bi rahatsızlıgım olsa doktora giderim söylemene hacet yok…ben kötü oldugumu söylemiştim 2 gece önce …evet erkek arkadaşımla çok kötü kavga ettim oturdum agladım sonrada dua ettim cani gönülden dua ettim ….burada herkes dua istiyor ısrarla istiyor onlar saglıklı ama ben ısrarla isteyince hasta oluyorum…ben Allahtan hiçbir zamn hayırsızını istemedim her duamda hayırlısını istedim cani gönülden istedim yalvararak istedim….bende herkes gibi yatsı namazını kıldıktan sonra 2 rekat hacet namazı kılıp kenzül arşı okuyorum ve sonrada dua ediyorum ekstra yaptıgım bişey yok ….sadece çok ama çok dua ediyorum….duada ısrarcı olun diyo ama sen zorlama diyorsun ve benim kafam çok karıştı gerçekten artık nasıl dua edecegimi bilmiyorum…ve sen her seferinde dua ederken adet sayı koymayın diyorsun…şu ana kadar yazdıgım hangi yorumda sayı var karşılık var…haşa ben Allah la anlaşmamı yapıyorum Allahım duamı kabul etde şunu yapacam yada adak adayacam yada şunu yapacam dedim…ben böyle bişey nasıl söylerim herşeyi veren o alan o yaratan o…benim ona duadan başka verebilecegim neyim var…güç onun kudret onun…..ben dua ederken aglarım o da beni rahattlatır ve samimiyeti arttırır….Allah diyor ki KUR AN bile okudugunuz zamn aglAmasanız bile aglar gibi yapın böylesi makbuldür…ama ben artık ne yapacagımı bilmiyorum gerçekten hayırlısı neyse o olsun diyorum başkada bişey demiyorum…Allaha emanet olun..

  Beğen

 556. MUSTAFA said

  ESİLA; Ahramın senin için dedikleri evet biraz kırıcı senin yasadigin sıkıntıları yasadıgını dusunmuyorum ama ahramın da kötü niyetle söylediğini düşünmüyorum.

  Esila ne sekilde ne kadar cok, ne kadar sayıda dua okumak istiyorsan oku ne şekilde kendini rabbine yakın hissediyorsan öyle yap gerisinide sabırla bekle. Elanın çoban hikayesindeki çobanda kendini allaha öyle dua ederek yakın hissediyor öyle yapıyor onun için istediğin şekilde dua et esila. Burda kimse kötü niyetli değil bunuda unutma sen kendin için ne kadar dua ediyorsan emin oldki burda mesajlarini yazdigin kişilerde kendi dualarına seni ve diğerlerinide ekliyorlar.

  Allah senin için hayırlı eylesin İNŞALLAH

  Beğen

 557. Ahram said

  Sevgili Esila,ben Orda hatsa ibaresini telavuz ederken kücümsemek degil Ruhsal bir bulgu dan dem vurmak isteddim.
  Duada sayi adet olmaz Dua kalpten Allaha edilen samimi bir bag yakaristir.sunu yüzkere bunu elli kere diye sayi yok kuranda.belkide kalpten gecen kücük bir nazlanma Raabbe karsi bu dahi saatlerin alacagi sayi adetinden daha kabul görür.
  sayi derken seni kastedmiyorum benim yazilarim genel dir herkesi benide kapsar.

  $imdik hepimizin aniyacagi bir düzeye indiriyorum söylemek istedgimi bir Ögretmen bir Talebe düsünün.Talebe her gun veya günde Ögretmenine bana iyi nor ver bana iyi not ver.derse ama derslerinde Ögretmenin gözü önünde hic bir faal göstermesse.O Ögretmenin notu sifir olucaktir.iyi yönde olmaz.biz günl+k islerimizi her alanda yapicaz.arkadaslarimizla kavgada etsek bu kavganin iyi yönde sonuclanmasi icin veya söyle diyelim baska bir konuda bir isimizin olmamasi veya olmasi icin savascaz yoruöcaz .Allaha siginirken bu yönde dilkkte buluncaz.
  takdir edersin sevgili Esila bizim insalrimiz genelde herseyi Allah tanb bekleyen bazi kitaplarinda satilan kar marji gözeten kitapciklarin.hep sunu su kada bunu bu kadar okursan insalrin samimi duygulari hisleri ile oynayan yönde yazilar yaziyorlar.dikkat cekmek istedgim bu yöndür..
  Yoksa Dua her daim her vakit her Vucud dilimizle edicz.Allaha yakin olucaz.buna kimse bir sey diyemez..senin yazdiklarini okudum.ama saniyorum yanlis anlasildim.ama sadece seni kasted medim bilmeni isterim,yoksa senin anladigin manada seni hasta biri olarak hic düsünmedim sadece Oyorumunda bana carpici gelen O durumdan dolayi.Ruhsal bir bunalimda oldgunu sezinledim belli ettim,
  NAMAZDA VE DUADA aglama olayina gelince,burda gene altini cizerek yaziyorum.bakin kendinizi zorlama ile baska teknik ile bu olmaz hep ortak yazdgimiz halis samimi sekilde Allaha yansmak.onun huzurunda oldgumuzu unutmamak eger Aglama kendilihinden geliyorsa bu kul dan degil Allah tan kulunun kalbine inen ilhamdandir.yani bu ister kuran okunurken ister namazda her ibadette budur sevgili Esila.benim gayem bu güne kadar islama disardna empoze edilmeis biat batil seylerden ayrilstrilmasidir.peygamberimizden sonra dinimizin icine cok örf ve adetler girdi arablardan olsun bizim eskilerden olsun.bunlar kisiye bastan zorda gelse bunu ayirt edebilmeli insan.Allah bir ayeti kerimde biz kurani bazi alimlerin kalbine bildirdik onlarin eline teslim ettik bu daha uygundur diyor,duydum bizzat alimdan ülamadan,bu sudur manasi .kurani okuyupta hic anlamayan aglayan sizlayandan kuranin degerini anlayipta etrafina direkt bilgi sacan kulum daha hayirli anlamnidadir.be örüs bana aittir.yani anlicagimiz.aglamak gelirse guzel bir duygu ama Allaha bence aglayarak yaklascagimiza kendimizi parcaliyacgimiza ounun istedgi sekilde akilli bir kul gibi kurani namazi ibadetlerimizi bir $uur iicnde yaparsak bunuda etrafimza yayarsak daha makbul düsüncesindeyim.tabiki burasi bir form yeridir herkesin görüsü baskadir kimse kimse ile ayni olucak anlami cikamaz.tartisalimmki.yolu el ele hep birlikte bulalalim..sen ve digerleri biz hepimiz Dua da bulunalim edelim Allah bizim icin hayirli olani nasip etsin hayirsiz olani bizden uzak etsin.herseyin hayrlisini isteyelim ve en önemlisi Onun RIZA sini isteyelim.

  bakin size güzel bir hatuirlatmna yapayim SABIR istednizmi ALLAH tan.bu bana bela musbiet isabet et yasayim anlaminda olur Tassavufuf dilinde dergah aleminde sabir Allah tan bela dilemek cile dilemektir.Ozaman diliyecegimiz Allahim bize hep iyilik güzellik nasip et kaldiramiyacagimiz bilemedigimiz dualardan istekerden bize yükleyecegin sabirdan sana siginiyorum duam bana sabir cile dert degil sifa ruhuma guzellik imanima güc nefsime galip kildir galip kilanlardan eyle deyinnn karar sizinn:-)))
  sevgiler ile hürmetler ile Allaha emanet olun.
  not Esila erkek arkadasinla kavga ettiysen zamana birak iyilihini Allah tan iste senin icin bilemedgin kötülühündende Allaha sigin:AKLIN FIKRIN NASIL HAREKET ETTIROYIRSA ÖYLE DAVRAN,herseyin hayirlisiii
  sevgilerimle

  AHRAM

  Beğen

 558. Ahram said

  yurt disinda uzun yillar kaldigim icin bazi kelimelerim yanlis eksik cikiyor affiniza siginiyorum saygilarimla
  AHRAM

  Beğen

 559. ferhat said

  bırakmıyorum mustafa sana esılya elaya cok tsk ederım benım adeta baglanma sebebım oldunu ve okuyorum sızlerede tum darda kalanlara hatta sıtede emegı gecenlerede dualarımı edıyorum

  Beğen

 560. esila said

  ahram…ne demek istedigini gayet iyi anlıyorum ama senin bana o şekilde yaklaşımın dogruyu söylemek gerekirse beni çok kırdı bu tepkim de ondan…erkek arkadaşımdan başlıyım…onunla kavga ettigim zamn bile oturup Allahım hayırlısını ver en iyisini sen bilirsin ben bilemem sen bilirsin diyorum…çünkü onun benim için hayırlımı hayırsız mı oldugunu sadece Yüce ALLAH bilir…3 yıldır onunla beraberim bir günden bir güne Allahım ben onsuz yaşayamam ben onsuz yapamam illada o olsun demedim çok sevmeme ragmen…sadece şunu dedim Allahım hakkımızda hayırlısı neyse sen bize onu nasib et…çünkü YÜCE ALLAH diyor ki sakın başkası için ben onsuz yapamam yaşayamam demeyin ben seni onsuz da yaşatırım…yani ben bunların gayet farkındayım…ben herşeyimi Allahtan isterim… “Nalınınızın tasmasına, koyununuzun otuna kadar her şeyi Allâh’tan isteyiniz” diyor…..aglama meselesine gelince:):):) zorla agladıgım falan yok sadece çok duygusal bi insanım dua ettigim zamn ister istemez gözümden yaşlar geliyor ben buna engel olamıyorum o da samimi bir şekilde duamı istedigimden kaynaklanıyor….onun için hayatta kimsenin yanında dua etmem..sadece yalnızken dua ederim…çünkü ben gözyaşlarıma gerçekten mukayet olamıyorum…gerçekten içten samimi bir şekilde dua ettigime inanıyorum….kendimi zorlamıyorum şartlandırmıyorum hayatla baglantımı kesmiyorum….her namazdan sonra duamı ediyorum istedigim için içimden geldigi için ediyorum…..okunan KURANIN anlamını bilmek tabiki güzeldir…hayatını ona göre yaşamak tabiki çok çok daha güzeldir….bende bunları merak eden bi insanım geçen senede okuyordum…bu sene okumuyorum ama KUR anı yüzünden okuyorum…hiç okumamaktan iyidir diye düşünüyorum….benim bunlara gücüm yetiyor…belki zamnla onlar da olur ama şimdilik bu kadar yapabiliyorum…kendime çok fazla yüklenmekte istemiyorum…zamana bırakıyorum…önceden namaz kılmıyordum ama şimdi kılıyorum KUR AN okumuyordum ama şimdi Allahıma çok şükür okuyorum….benim demek istedigim şu: YÜCE ALLAH diyor ki KUR AN okudugunuz zaman kıbleye dönün ve aglamaklı bi şekilde okuyun bu makbuldür diyor …yoksa kendinizi parçalayın da aglayın da sızlayın da öyle okuyun degil yani….mustafa …yorumların içinde tşk ederim bende size dua ediyorum….RABBİM yar ve yardımcımız olsun….

  Beğen

 561. Ahram said

  Sevgili Arkadaslar degerli Kardesim Mustafa.yorum emailimde gözüküyor burda cikmamis.Elisa icin Ahram senin yasadgin sikintilari.cekmiyor yasamamis gibi ifadeler beni üzdü.herkesin SIKINTISI kendine göre agir ve hafiftir.Elisa nin sadece burdan arkadasi ile tartistigini biliyorum ne ckti ne cekmedi okumadim.ama Mustafa benim yazdiklarimi iyi tahlil edilirse kirici degil aslinda Allah ile kul arasindaki diyalokta daha samimi daha ihlasli olani yazdim.kimseyi üzmek kirmak gibi bir lükse sahip degilim.burda herkes yorumnu yazar görüsünü belli eder.tabiki herkes kendi yolunda nasil yürümek istiyorsa öyle yürüsün kimseye burdan kimsede bize hocalik yapma düsüncemiz yok olamazda.SIKINTIYA gelince ben söyleyim takdir sizinki .halinze sükredenlerdenmi yoksa basit dünyalik olaylari SIKINTI deyip abartanlardanmisiniz.Mustafa bilhassa senin icin.iyi tahlil edin,herseyde bir hayir vardir.OGLUM 15 yasinda gecen ekim de klinige götürdük asiri terleme ve ayagindaki agri yuzunden.sandikki kaslarda sinirlerde bir sorun var asirida kilo veriyordu.neyse biz sinirlerden kaslardan kaynaklandi sandik o niyetle götürdük ertesi gün doktorlar annede babada beraber olsun konuscaz dendi.anladik basimiza gelcegini korku.endise üzüntü umutsuz bekleyis,geldi vakit Oglunuz KANSER dendi inanamadik olamaz dedik.neyse odur budur kontroller 6 kemoterapi aldi yüksekdoz olarak.kemoterapi alanlar veya yakinlari alanlar bilir o SIKINTILI DEVREYI NASIL GECER RUH HALI PSIKOLOJI,ilaclarin yan etkileri kusmalar,kilo vermeler takadin düsmesi.

  tabi bizde sorduk yakina doktor arkadaslara,oglum yasarmi sag kalirmi yenlirmi.diye bir kilo grm tümör NON HODGING LENFOME B gourubu büyük hücreli agresif kötü huylu kanser cabuk cogalan.kemoterapi basladi ALLAHA sigindim baba olarak.sadece rabbime sunu dedim ask ve samimi ile Rabbim ben babayim oglum gözümün önünde eriyor kemoterapi onu mahvedecek senden kulun olrak bu agir ilaclarin yan etkisini yavruma hssstirme yemesi icimesi azalari saglam eyle yan etki yapma diye yakarista bulundum.sükür olsun yaradana ettigim kalp ask ile samimi duama karsilik verdi.oglumun yattigi stasyonda onunla ayni hastaliktan olanlar daha ilk kemoepaisni alinca kusma yemekten kesilme vucudun düsmesi.hersey gördüm görüyorum ogluma gelince Allahimasiginarak masallah diyorum.hic bir yan etkisini görmedi saclarin kirpiklerin kaslarin dökülmesi haricinde.yemeside icmeside mukkemel.bas hekim sordu.oglunuzsun saclarinin dökülmesse hic kimse anlamicak kemoterapi aldgini diye,simdi son üc kemoterapisi kaldi ins onlarida atlaticak.hep bekleyis.ve Allaha yakarisimiz olucak.simdilik cok iyi…

  simdi kisadan hisse sayin arkadaslar ben ne yazdim yazilarimda Allaha aranizda duada sayi adet rakam koymayin illaki birseyi ben bin kez okursam söyle olur yüz kez okursam bukadar oglur bu yanlis.bence rakamlari sayilari kafaya takmayin her vakit okuyun kalple askla samimice.benim nacizhane fikrim illaki zoraki kendini zorlayarak yüzlerce kez okumaktansa Rabbime bir kez ihlasli samimi sekilde ama icten karsiliksiz okursam daha makbul.diyorum.hastalikta sevincte üzüntüde bizler icin derdimiz ne ise davasinda pesinde savascaz kosturcaz sadece yazdgim gibi islerimizin iyi yönde gidmesi icin Allaha sigincaz duada buluncaz bize verdgi her daim zenginlihi sagligi görmeyi duymayi azalarimiz icinde sükretcezz.bu benim görüsüm…

  Elisa derdin ne ise Rabbim sifasini versin bilmiyorum.kisas tan hisse herkesin derdi kederi sevincleri mevcuddur.ama hayatta buyuk dert kederlerin yannda dunyalik kücük dert SIKINTILAR bence gelip gecen esen rüzgar gibidir Alla büyük dert sikintilardan korusun hepimizi,saygilarimla

  Ahram

  Beğen

 562. ELA said

  ESİLACIM, öncelikle şunu söylemeliyim. Ahram, senin için duadan ziyade psikolojik sorunların var demiş. Psikolojimizin bozuk olması hasta olduğumuz anlamına gelmiyor öyle dimi? Hepimiz zaman zaman problemlerle karşı karşıya kalabiliyor, bunalabiliyoruz.

  AHRAM, böyle bişi için Esila ile ilgili doktordan, tedaviden falan bahsetmişsin. Sence biraz abartılı olmamış mı? Eminim sen de kendi yazdıklarını okuduğunda bize hak vermişsindir. Zaten yazmışsın da uzun yıllar yurt dışında kaldığımdan dolayı kelimeler yanlış çıkıyor diye. Bence kelimeler epey bir yanlış seçilmiş. Bu arada dua edicez diye illa ki işi inada bindirmeyin demişsin. Şunu söyliyim ben ve buradaki diğer arkadaşlarım Esila, Ferhat, Mustafa, Ayşe v.s. (okuduklarınızdan anladığım kadarıyla eğer yanlışsam düzeltin) ısrarla ve samimiyetle dualarımızı yapıyoruz. Duanın makbul olanı da budur. Ayetlerde de bu belirtiliyor zaten. 1-2 defa dua edip daha sonra bunu kesip atmak doğru değil ki. Ortada senin söylediğin gibi bir inatlık söz konusu değil yani. İşi inada bindirmek ayrı bişi, dualarımızda ısrarcı olmak apayrı bişidir. Bana göre biraz abartılı yorumlar yapmışsın.

  MUSTAFA, iyi dileklerin için sağol. AMİN. Allah sizin de dualarınızı tez vakitte kabul eder inşallah.

  ESİLACIM, sakın kafan hiç karışmasın. Sen yine bu zamana kadar nasıl dua ettiysen, içinden nasıl geliyorsa öyle et. Hz. Musa ile Çobanın hikayesini paylaşmıştım geçenlerde. Senin içinden nasıl dua etmek geliyorsa o şekilde et. Yalvarmak, ağlamak… Makbul olanı budur sen de biliyosun bunu. Ağlıyorum diyosun. Bu da gayet normal. Benim de gözlerimden yaş gelir dua ederken. Söylediğin gibi samimiyetle dua ettiğinin bir göstergesidir bu. Ayrıca seni çok iyi anlıyorum. Aynı şeyleri paylaşıyoruz çünkü. Mustafayla aynı şeyleri söylemişiz bu arada. Evet onun da söylediği gibi sen nasıl istiyosan, nasıl biliyosan ve ne kadar dua etmek istiyosan o şekilde et duanı. Ve şunu da unutma sürekli söylüyorum hiç acele etme, inanarak sabırla bekle mutlaka sabırla bekle. Biraz zor olsa da ben de biliyorum çünkü. Ama sonunda inşallah isteklerine kavuşursun.

  AHRAM, bu arada şu dikkatimi çekti. Ağlamak güzel bir duygudur fakat Allaha ağlayarak yaklaşacağımıza, kendimizi parçalayacağımıza onun istediği şekilde akıllı bir kul gibi kuranı, namazı, ibadetlerimizi yaparsak daha makbul olur diye bir yorumun var. Bana göre çok yanlış bişi söylemişsin. Şöyle yanlış. Allaha ağlayarak yaklaşmamız, onun istediği gibi bir kul olmadığımız anlamına gelmez ki. Ne demek istedin anlayamadım ben pek. Ağlamak, bir samimiyet, içtenlik, iyi niyet, saflık göstergesidir. Yani bu bizim elimizde olan bişi değildir ki. İstemimiz dışında gerçekleşir. Allaha kendini yakın hissettiğinde, duygulandığında, iyi niyetli, istekli ve samimi dua ettiğinde ağlamak gayet normaldir. Ağlayanlar Allahın istediği gibi olamayan kullar mıdır? Senin söylediğine göre böyle bir ifade çıkıyor ortaya. Çok yanlış. Kelimeleri yanlış kullanıyosun bence. Dolayısıyla yorumlarında yanlış oluyo. Bilmiyorum yoksa ben mi yanlış anlıyorum. Arkadaşlar siz ne düşünüyosunuz.

  Beğen

 563. esila said

  ahram….oglun için gerçekten çok üzüldüm Allah tez vakitte senin ogluna da şifa bekleyen bütün insanlara da yardım etsin…sizlere de sabır versin…insan başka dertlere bakınca Allahım benim ki ne küçükmüş diyebiliyor ama sonuç itibariyle küçük te olsa sana çok agır gelebiliyor…ben senin ne demek istedigini anlıyorum adet sayı koymayın ihlaslı samimi bir şekilde dua edin diyorsun ama bizim yaptıgımız da bundan başka bişey degil ki….hani ben demiyorum bugün 2 tane kenzül arş okuyum duam daha çabuk kabul olur…bi tane okuyup onu bahane edip duamı ediyorum…onu vesile ediyorum…tabiki samimi ihlasla edilen dua makbuldür…bizde kendimizi zorlamıyoruz ki zaten içimizden ne gelirse ne zamn hangi vakit hiç önemli degil…kendimi çaresiz hissettigim an kendimi yalnız hissettigim an Rabbime dönüp yardım istiyorum…hani burda hiç kimse dua ederken zorla aglamıyor… gerçekten sıkıntısı olan insan Rabbinden yardım isterken o an duygulanabiliyor hiç farkına varmayabiliyor o çaresizlikle nasıl dua ettiginin farkına bile varmıyorsun….bi sohbet bile oldugu zaman Allahtan, yarattıklarından, hikmetinden, kudretinden söz edildigi zaman insan çok farklı olabiliyor bunlara duygulanabiliyor ve istemeden aglayabiliyor….ben bu tarz şeylerden bahsediyorum…yani senin sandıgın gibi belli bi çerçeve içinde degil dua…ne zamanki yakınlık hissedersin ne zamanki muhtaç olursun onun çaresizligiyle Allaha yöneliirsin…ve bu da zaten duanda samimi olmanı saglar…ben de bundan 3 yıl önce çok zor günler geçirdim….ama gerçekten çok zor günlerdi….ama Rabbime hamd olsun beterin beteri var diyorum ki daha kötüsünü vermesin…. gerçekten insanın derdi insana büyük gelirmiş başka dert yok sanırsın…ama bilirsin ki derdinden büyük RABBİN var…elacım…paylaştıgın çoban hikayesini okudum daha öncede duymuştum bu hikayeyi ama çok güzeldi…evet ahram psikolojik sorunların olabilir demişti…hastalık olarak degerlendirmiyorum ama kendimden şüphe eder oldum gerçekten ahramın dedigi gibi çok mu zorluyorum ne yapıyorum ben….der gibi oldum…gerçi bu devirde kime soruyorsun psikolojiik sorunları var ilaç kullanıyo….herkes bi sıkıntı içinde kimse huzurlu degil rahat degil….herkes dünyanın gayesine düşmüş….hastalıklar çogalmış….ahır zamanı dedikleri bu olsa gerek….ahram gerçekten oglun için çok üzüldüm sitede aklıma gelen ela mustafa fehmi ferhat ayşe vs.. için dua ediyorum bundan sonra oglun içinde edecegim Allaha emanet olun….

  Beğen

 564. Ahram said

  Sevgili Esila beni cevremden yazisma gourubunda arkadaslarim bilir Hayatta duygu sömürüsünü sevmem.realimdir.Allah tan gelen herseye olgunlukla korku ile ümit ve umut ile bakarim.aslinda Oglumun durumunu burda inan hic yazasim yoktu,sadece kisadan hisse vermek istedgim basit bir örnek ti benimki.derdin kederin tabiki kissine durumuna göre degeri vardir,söylemek istedgim hayatta nefes alip sagliklimisin sihhatlimisin gülebiliyor,agliyabiliyormusun sevincten.bu önemli gerisi saglik haric gelip gecer insan uzerinden.cünkü insanin olgunlugu tecrübesi yasadgi sevinclerden üzünülerden olgunlasir,sanirim biz insanoglu icinde uygun olan bu.Duada tabiki ben görüsümü söyledim önceki yazilarimdada herkesin yolu kendine dedim:))ama hic kimseyi ne kirmak ne üzmek isterim.ne olursa olsun herkes kendi yollunu nasil dogru güzel biliyorsa devam etsin,Dua edin bol bil Oglum icinde cok sagol Allah razi olsun edende etmeyende,cok sagol Esila,Önceden bir yere bagli idim.bekide yazilarim bu yüzden sizlere ters geldi dergah aleminde mevzular dilemek dua degisik ele aliniyor.normal sekilde acikladgin zaman insana ters gelebiliyor:)) Esila yazdiklarini iyi okudum simdi seni yeni yeni daha iyi taniyorum.Allah duduaklarindan dökülen her güzel sözden duadan razi olsun.Rabbim hepimizin dert ve kederlerinden feraha sevinclere vesile etsin.
  selamlarimla

  Esila

  Beğen

 565. birgül said

  slm arkadaşlar.umarım hepiniz dua etmenin huzurunu içinizde yaşıyorsunuzdur.ben bu siteyi çok kötü olduğum bir dönemde buldum.isyanlardaydım o sıralar.yaşamak istemiyordum.ama bu sitedeki duaları görünce ve insanların duaya dört elle sarıldığını görünce inanın bana sanki bir hazine bulmuş kadar sevindim.aslında bulduğum gerçekten bir hazineydi.allahın inasana verdiği en büyük hazinedir dua etme anlayışı.dua etmek bin psikologun terapisinden bile iyi gelir insana.ben sorunumu buraya yazmıştım.sonra erkek arkadaşımla barıştık.ama olmayınca olmuyor işte ve biz 2 hafta önce ayrıldık.inanın bana bu acı karşısında bu kadar güçlü durabileceğime inanmazdım ama bakın hala ayaktayım güçlü bir şekilde hem de.tabi ki içim acıyor tabi ki ara ara hüzünleniyorum ama bunlar da insani duygular sonuçta.arkadaşlar ben aslında huzuru allah ta bulmuşum bunun farkına vardım.dua etmek çok güzel arkadaşlar ALLAH a yakın olduğunu hissetmek Onun sizi dinlediğini koruduğunu bilmek ve onunla konuşur gibi Ona dua etmek harika şeyler bunlar.her şerde bir hayır var derler ya.ben hayrımı gördüm şerrin içinde.allah bundan sonra karşımıza çıkacak sorunlar karşısında ayakta duracak gücü versin bize.ve herşeyin O ndan geldiğini bilerek sabretmeyi ve güzel şeyleri umarak yaşamayı nasip etsin.inanın bana şuanda dualarım olmasaydı ben bir ölüden farklı olmazdım.şuan bulunduğum konum dışardan bakılınca çok kötü ve zor .ben de bazen halime acıyorum ama allaha şükür ki bu duygular kısa sürüyor.ben haksızlığa uğradım ve şuanda sessizce dua edip allahın sabredenlere ve haksızlığa uğrayanlara vadettiği iyi günleri bekliyorum ki buna can-ı gönülden inanıyorum. VE BİR AYETİN SICAKLIĞI SARIYOR BEDENİMİ’ ALLAH SABREDENLERLE BERABERDİR’ sabırla dua edin arkadaşlar.sabrın sonu selamettir.biz allaha sığındık onun merhametine sığındık.inşallah rabbim bize güzel günler gösterecek.. yaşadığınız acı her ne olursa olsun bunu atlatmak için öncelikle kabullenin acınızı.ve nasıl ki mutlu olduğumuzda bu bize doğal bişey gibi geliyorsa sıkıntılı,mutsuz günleri de normal karşılayın kabullenin ki acınız kısa sürsün.biri bana bir ay önce bunları sen yazacaksın deseydi hayatta inanmazdım.ondan ayrılmak cümlesi bile bana ağır gelirken şimdi bu acı karşısında gösterdiğim metanet beni bile şaşırtıyor.rabbim her acı karşısında bizlere dayanma gücü versin.allah hepimizin dualarını kabul etsin.dualarınız da bana da yer verin.allaha emanet olun.dualarla kalın.

  Beğen

 566. esila said

  ahram…sakın öyle düşünme duygu sömürüsü diye bişey yoktur sonuçta burada herkesin bi sıkıntısı var ve herkes birbirine dua ediyor bu ne kadar güzel bişey biliyormusun….ben hiçbirinizi tanımıyorum ama hergün sitede yazan arkadaşların ismini vererek dua ediyorum bugün şu cuma gecesi senin ogluna da ettim hemde cani gönülden ettim…diger arkadaşlar da bana bize ediyor…bundan daha güzel ne olabilir ki….müminin mümine ettigi dua çok makbuldür….ben yaklaşık 3.5 aydır kenzül arş duasını okuyorum inanın bu duanın üzerine ben daha iyiyim 3.5 ay öncesine kadar çok daha kötüydüm…bu duayı annem buldu ve benim sıkıntılı oldugumu görünce oku dedi…Allahıma hamd olsun çok daha iyiyim…dualar gerçekten insanın hayatını degiştiriyo sabrını arttırıyo ben bunu anladım…ahram konuşmalarınız biraz sert ama dogru yönde buna katılıyorum beni anladıgınada sevindim gerçekten:):):)….birgül…senin adınada sevindim…demekki hakkında böylesi hayırlıymış…bak Allah sabrını da vermiş…şimdi olaya bakışın çok daha farklı olmuş…Allahım kimseyi darda zorda sıkıntıda aciz bi çare bırakmasın…Allaha emanet olun…Allah hepinizden razı olsun arkadaşlar….

  Beğen

 567. Ahram said

  Allahin her geseci mübarek degerini bildgimiz her nefesi dohru alip dogru verdgimiz anda.Insalrdaki ibadet ,inannis,Rabbine yaklasma da böyledir,Rabbi istese Kulunu bir boyuttan bir boyuta tam tesekküllü giyidirir ögretir.kendine yakin eder.
  ama Oda kulun hata ve kusur ile günah ile sevab ile pismesini,ögrenmesini olgunlasmasini.ve hayirli bir iman ihlas ile kendisine bekliyor.:))biraz felsevi tasavuffi ldu:)) degerli Esila.Allah senden ve burdakilerinden Razi olsun.her yapilan iyilik.duaktan Allaha cikan her damla Dua o yapan kisinin hanesinede benden ona nasip baskalarinada nasip olsun.

  sevgili Esila.cok seyler yasadim,cok seyler kabettim.manevi hasda.kimi hatalrim ile kimi asiriliklarim ile.her dert ve kederde Rabbime sigindim.aslinda Oglumun hikayesinde kücük bir felsevi Duanin samimi sekilde yapilinca Allahimin nasilda aninda kabul edilen dualar oldgunu belirtmek istedim.Kemoterapide agir doz yada anlicagimiz yüksek doz TIP dilinde agiridir.düsünün bir nuekler bomba,icinize veriliyor.daha ilk Blokta sac kas gidiyor,organlar hasar tahribat.kusma acikma yemek yiyeyeme,halsizik ates,akliniza gelmedik her türlü yan etki,herkeste genelde oluyor,(kemoya baslamadan önce bende gece Rabbime sigindim yarabbi Ogluma keomterapiden gelicek yan etkilerden kusmadan ates den acliktan halsizlik ten koru bu yan etkileri verdirme gösterme onda dedim.INANIN abartmiyorum.ins Allahim nasip ederse 4.kemosunu alicak. ne kusma ne istahsizlik nede halsizlik.ne yorrgunluk.bas hekim Alman proföser ün dedhi Mikail saclarin dökülmese kimse senin kemoterapi aldgini anlayamaz.ve terapi icin giddigi cocouk klinihine simdi Berlinde tip ögrncilerini Ogluma önderiyorlar NEDEN yat etki yok.herkeste varda,sevgili Esila iste yazilarimin icindeki SIR bu Rabbim kendine inanan kulu günahkarda olsa hatali kusurda olsa takva ile ask ile göz yasi ile edilen gercek Duayi kabul eder.önceki yazimda bunu belirtmek istemistim.

  Facebookta baska sayfam varözelim cogu doktoruda is adamida sanatcisindan tutun herkesimden var ancak cok özel bir yakinimdan isitince söylemek zorunda kaldim paylastim.ic dunyamda Rabbimleyimdir.her nekadar sucum gunahim sevabimda olsa.ondan hic ümidimi kesmedim kesmemde..simdi birazdan ins Teheccuc namazima duracam.ve ilk sana yazdgim o gunden beri senin icin duada bulunmustum:))) ayni sekilde herkes hasta olan SIKINTID olan icin buluncam.burdaki daynasma tabiki güzel.

  hele senin yazilarin bana iyice güzel hos gelmeye basladi inan:)) ins herseyi sende atlatacaksin,Allah nasip ederse bana burda hepinizle ilk kez daha hic bir KITAPTA okumadginiz ilk kez okuyacaginiz büyük bir DUA hazirladik Rabbimin gösterdgi ilham ile bundan üc dört sene önce-onu burda paylascam dosyalarimda bu gün ariyacagim not düstüm-O Duayi kuranda peygamberlerimizin Rabbimize iltica ettiginde edilen Dualari her sureden sectim birlestirdim.

  yani durum su Allah güzel kullarini karekter bakimdan düsünceler bazen terste olsa ana yol gidis ona aynidir,cünkü bunda renklerde desenlerde cesid olmasi Rabbimizin arzusudur tek tip yaratmammis hic bir seyi.hep ayri bir renk desen ses düsünce.

  ben burayida böyle görüyorum.Esila tekrardan tesekkür ediyorum sana herkese edilen her güzel dua icin alinan her faydali nefesi icin düsünülen her güzel iyimserlik icin..herkesinde bu vesile ile hayirli bir cuma gecesi diliyorum.Rabbim hatalarimizdan ders alan,derslerden güzellik cikaran onu hak takva yolunda kullanan hayirli kullarindan eylesin…
  saygi ve selamlarimla Allaha emanetsiz
  Ahram

  Site Yøneticisi : H.z Allah acil sifalar versin insaallah en kisa zamanda iyi haberler duyariz.Bizlerde DUA`ya muhtaciz.

  Beğen

 568. esila said

  ahram…duan için çok tşkr ederim Allah razı olsun…oglunun kemoterapiden hiç yan etki görmemesi çok iyi Allahım ne isterse o olur duan makbulmüş ve olmuş inş sona kadar da böyle devam eder…daha önce bi dergaha baglı olman güzel aslında çok daha tecrübeli oldugunu gösterir…ben sıkıntılı oldugum zamanlarda çok rüya görürüm hemde çok fazla….bundan 3 yıl önce söylemiştim çok zor günler geçirdigimi inanın yaşamak bile istemiyordum…bizim bi tanıdıgımız var bi dergaha baglı bazen onunla konuşuyorum bilmedigim çok şeyler anlatıyor…işte ben yine çok sıkıntılıydım bi gece rüya gördüm….rüyamda bi yokuştan çıktıgımı gördüm ama benimle beraber belki 100 tane de alim, şeyh beraber yürüyordu..sonra bi eve geldik hep beraber ben içeri girdim koskocaman bi odaydı ranzalar vardı ve her ranzanın üstünde yine birer ikişer alim oturuyordu…sonra ben bi tanesinin yanına gittim kilolu iri bi alimdi…bana dedi ki söyle senin derdin nedir? bende derdimi anlattım ona yardım istedim…orda uyandım…inanın öyle kötü günlerdi ki hiç bitmeyecek ben bu halden kurtulamam sanıyordum ama Rabbimin izniyle ben o rüyadan sonra iyi oldum hemde çok iyi oldum….işte bu sefer de rüya gördüm şu sıkıntılı anlarımda bundan 2 ay önce güzel bi rüya gördüm ama şimdi başınızı agırtmak istemiyorum…her sıkıntıdan sonra bi ferahlık vardır…insan her halinde Allaha sıgınmalı günah işlemeyen kusur hata etmeyen kul var mı? yok tabiki ama Allah’a sıgınmaktan başka çare de yok…ama her sıkıntı hali insanı Allaha daha çok yaklaştırır ben böyle düşünüyorum şöyle diyor “Allah’ı zikrettiren dert, O’nu unutturan maldan ve sıhhatten daha hayırlıdır.” ..gerçekten duaların için çok saol…paylaşacagın dua içinde Allah senden razı olsun….Allaha emanet olun…

  Beğen

 569. adem said

  emeği geçenlerden ve okuyanlardan ALLAH cc razı olsun saygılarımla

  Beğen

 570. Ahram said

  Esila güzel sözlerin icin cok sagol.dualarini eksilme sana gözüken rahmani rüyadir yani posmoder dedgimiz su cagla kücük vahi dir.kiymetini bill.buda senin cilenin güzel yaniii:))))))

  OLMAZ RAHMANSIZ DUNYA HAYATI SAADET SANA
  SAADET KI MERTEBI OLMUS DERT KEDER CILE
  SANMA CILE I OLUR SANA DERT DUNYA VAKTI ILE SEYRET
  SEYRET KI KALBIN DOLSUN ASK ILE ZEVK

  ZEVK I DEGIL BASKA ASK TA MESK
  BU ÖYLE BIR MESK KI BILMEZ KALBIN YOLU OLANA MEST
  MEST OLMUS KALP YARADANINA ASK I ICIN DE DERT
  BÖYLE DERT KI SABIR CEKMIS SONU UZUN ZEVK

  ZEVK I OLMAZ RAHMANDA ASK I SAADET BOS SEDA
  SEDA DIR KI EDER KULA KALP TE NAZAR
  NAZAR DERSIN CILDIRTIR AGLATIR ÖYLEKI BU MESK
  TANIRSAN ONU HER GUN KALBIN OLUR MESHT

  ONA ASK OLMAK DEVRANDA OLMAZ HER KULA
  ASK ONA BAGLANMAK OLMAZ BOSUNA
  BOS DEME CEKERSIN ZAHMET CILE
  YOLU OLUR SANA KI O CILE SEVGIDE MERTEBE

  MERTEBEYI SANMA BOS BIR ASK U SEVDA
  SEVDADIR ADI DUNYADA IKEN CILE
  CILEYMIS DERT MIS NE TASALANIRSIN SEN BILE BILE
  DEMEZMISIN YA RAB ASKIN ETTI BENI SANA BIR VESILE
  VESILE DEYIP DURMA YOLUNDA DUA ET ZIKRET ONU
  BILSIN KI SANA OLSUN TECELI
  TECELLESI BELLIDIR ASK I DERDI CILESI
  DERT DE CILE DE EYLESIN SANA NAZAR
  KALBIIN DESINKI YA HEY YA HAY

  ALLAH KI KULUNA KALP TE DERMAN
  KALP EDER HER ATISTA ONA OKUNAN DERDI FERMAN
  ISMIDIR ASKIN ONA ALLAH ALLAH DEYYU

  DIYER KALBIN ONDAN BASKASINA ISLEMEZ ZAMAN
  ZAMANI BIL KIYMETINI CEK ZIKRI ASK I IBADETINI
  AC ELLERINI BIL KI DERDI CILEYI,O CILEDIR SENIN SEVGIN ASKIN
  ARAMA CILENIN DERDIN ADRESINI BASKA ASKTA

  OL YARADANA BIL ADRESINI KUL OLMAKTA.

  Esila bunlar sana atfen dökülmüstür hic bir yerde bulamassinnn:)))) hic bir kitapta yazarda bulamassin emin ol
  selamin aleykumm Allah ki kalplere okuyan dile söyleten elere yazdiran

  Beğen

 571. Ayse said

  Allah hepnizin gönlüne Gore versin hayirlisiyla

  Beğen

 572. hilal said

  arkadaslar oylesıne dardayımkı lutfen bu garıp arkadasınıza bacınızada dua etmeyı unutmayın.esımın gozu dısarda ama evınede cok baglı bızı bırseye muhtac etmıyor ama hergun yenı bır hat ve bu sanal alemde benıaldatıyor herkese bekar oldugunu soyluyor.nedenboyle yaptıgını sorunca cok bunalımdayımdıyor 2sene once babasını kaybettı ve onun bunalımındanbır turlu kurtulamıyor.takıldıgıkımse yok hergun farklı farklı yası buyuk bayanlarla abla dıe konusuyor.bunları bılmek benı cok uzuyor dayanılmaz hale geldı artık..bır kızımvar ama evlılıgımın yıkılmasını ıstemıyorum.allah rızası ıcın dualarınızı eksık etmeyın..

  Beğen

 573. Ahram said

  Sevgili Hilal Dua edelimde,esler arasinda kopukluk ayrilik tek dua ile hal olcak durum degil cinsellik fiziksel esinlin senle konusmak isteyipte konusamadgi durum varsa buda acilamiyorsa sana bagli olarak otomatikmen gözü disari baska kadinlara kayar,cünkü senle paylasamadgi cinsellik olsun önemli konular olsun disardaki ile paylasmaya bakar,birazda önceki isim gerehi bizim kadinlarimizdaki tek kusur sorun bu.bence bu dua dan önce esinle otur rahat konusmayi davranmayi birbirinize ögretin cekinmeyin utangacligi kaldirin.sebebini baska acidan sor.yani bizim türk kadinlarinda evlenilip coluk cocuga karisilinca annelik rolü isin icine girince kadinlik ve cinsellik konusu geri plana atiliyor,bu yüzden esler hep disari kayiyor gözü bence sorun sende esinle rahat konusmayi eksik olan durumu ona hisstermiden konusmayi dene dua edelim:)))inaniyorum bunlari asarsan esini kendine baglarsin her isimizi