Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Archive for 14 Ara 2017

KABE’NİN KAPISI VE ÜSTÜNDEKİ AYET’LER…

Posted by Site - Yönetici Aralık 14, 2017

KABE’NİN KAPISI VE ÜSTÜNDEKİ AYET’LER…

Kâbe, Hz. İbrâhim (a.s.) tarafından inşâ edildiği zaman iki giriş’ vardı. Kâbe’nin bu iki girişi de yer seviyesindeydi ve girişi kapayan bir kapı da bulunmamaktaydı. İnsanlar kuzeydoğudaki kapıdan giriyor, güneybatıdaki kapıdan çıkıyorlardı. Yeri boş bırakılan, yâni kapı takılmayan Kâbe’ye ilk kapıyı kimin yaptırdığı kesin olarak bilinmemekte, ancak Cürhümlüler veya Yemen Tübbâsı Ebü Kerib Es’ad Hımyerî ’nin taktırdığı rivâyet edilmektedir.““ Bu kapılar kilitsiz olup, gerektiğinde açılıp kapandığı mervîdir. Kureyşliler Kâbe’yi inşâ ettiklerinde batıdaki kapı yerini kapatırken, doğudaki kapıyı açık bırakmışlar, ancak yerden iki metre yükseltmişler ve bir kapı takmışlar ve kapıya da kilit koymuşlardır. Abdulmuttalib Zemzem Kuyusu’nu ortaya çıkarttığı zaman bulduğu kılıç, kalkan ve zırhları dövdürerek, “Gazâleteyi’l-Kâbe” diye isimlendirilen iki altın ceylan heykelini de eriterek Kâbe’nin kapısını demir levha ile kaplatmış, altınla tezyin etmiş ve bu kapıya bir de altından kilit yaptırmıştır. Bu Süretle Kâbe’yi ilk defâ altınla süsleyen kişi Efendimiz’in Dedesi Abdumuttalib olmuştur. 619

Abdullah b. Zübeyr (r.a.), Kâbe’yi yenilerken doğu ve batı duvarlarına da iki kanatlı simetrik iki kapı yaptırmıştır ve Kâbe “nin anahtarını da saf altından imâl ettirmiştir.620 Emevî Vâlisi Haccâc yaptığı onarım sırasında güneybatıdaki kapıyı tekrar kapatırken, kuzeydoğudaki kapıyı yerinde bırakmıştır.

Abbâsi Halifesi Velid b. Abdülmelik, Mizâbü’r-Rahme’yle birlikte Kâbe Kapısı’nın kanatlarını da altın levhalarla kaplatırmıştır. 621

H. 317 yılında Karmati eşkiyasından Ebü Tâhir el-Cennâbi Mekke’ye saldırarak yağmalamış, Kâbe Kapısı’nın altınlarını söküp götürmüştür.
Daha sonraları ise, Abbasi, Selçuklu Atabeyleri, Memlük, Osmanlı ve Suud hükümdarları tarafından ya kapının tamamı, ya da kaplamaları birçok kez yenilenmiştir.

Kâbe Kapısı ihtiyaç duyulduğunda yenilenmiş, daha güzel ve daha göz alıcı bir kapı hâline getirilmiştir. Suud Kralı Melik Abdülaziz, Kâbe Kapısı ve Tevbe Kapısı’nın som altından yapılmasını istemiş ve bu kapı 280 kg saf altından îmâl edilmiştir. Kapının çerçeveleri ahşaptan yapılmış ve üzeri de altın plâkalarla kaplanmıştır. Kâbe Kapısı’nın üzerine aşağıda saydığımız
Esmâü’l-Hüsnâ ve âyetler hakkedilmiştir. Bu kapının yapımı bir yıl sürmüş ve H.1363 yılında hac sırasında tamamlanmıştır.

Şu anki mevcut olan Kâbe Kapısı’nın bânisi Hâlit b. Abdülaziz’dir.
Kâbe Kapısı, Beyt’in kuzeydoğu duvarında, Hacerü’l-Esved’e 2 metre mesâfede olup, yerden yüksekliği 1.92, eni 190, boyu, 3.10 metre, kalınlığı 50 cm’dir ve saf altından înıcıl edılmıştır.

Kâbe Kapısı üzerinde yukarıdan aşağı doğru Esmâ ve âyetler hakkedilmiştir.

Kapının Sağ Kanadı’nda

“Allah Celle Celâlühü” (Kabartılmış ve yuvarlak bir biçimde yazılmıştır.)

Kapının Sol Kanadı’nda

“Muhammedü’r Resülullah” (Kabartılmış ve yuvarlak bir biçimde yazılmıştır.)

Bunların altında (Yukarıdan aşağıya)

“..Bismillâhirrahmânirrahîm.. ”; “..Buraya güven içinde ve selâmetle girin.. ”622*

“.. Allah, Beytü’l-Harâm olan Kâbe ’yi, haram ayını, kurbanı ve kurbanlıkları insanların yararı için vâr etmiştir.. ”623

“..De ki: “Rabb ’im! Bana gireceğim yere doğrulukla girmemi, çıkacağım yerden de esenlikle çıkmamı nasip et. Bana katından düşmanlarınla başa çıkacak yardımcı bir kuvvet ver.. ”624

“..Rabb’iniz kendi üzerine rahmeti (merhameti) yazdı. Şöyle ki: Sizden kim câhillikle bir kabahat işler de sonra peşinden tövbe eder, kendini düzeltirse (bilmiş olun ki) 0, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.. ”625

“»Rabb’iniz şöyle buyurdu: Bana duâ edin, kabül edeyim.. ”626

Bu âyetleri tâkîben sağ kanatta dâire içine; “..Lâ ilâhe illallah.. ”627;

Sol kanattaki dâire içine ise; “,.
Muhammedü’r-resâlullah. ”628
ibâresi hakkedilmiştir. ..

Bu dâirelerin altında ve kilidin hemen üzerinde;

“..De ki: Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım!
Allah’ın rahmetinden ümîdinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah, bütün günâhları affeder. Çünkü 0, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.. ”529 yazılıdır.

Kilidin hemen altında, sağ ve sol kanatlardaki iki dâirenin içinde “Fâtiha Süresi”;

Bu iki dâirenin içindeki dâirelerden sağdakinde; “ Ğâfiri’z-zenbi ” (günâhı bağışlayan), soldakinde ise “Kâbili’t-tevbi ” ( Tevbeyi kabül eden) 630 ifâdeleri yer almaktadır.

Bunun altında; “Bu kapılar Suud Ailesine mensup Hâdimü’l-Haremeyn Abdülaziz b. Abdurrrahman tarafından
H. 1363 yılında yaptırılmıştır.”

En altta ise

“Bu kapılar Hâlit b. Abdülaziz tarafından H. 1399 yılında yapılmıştır.” yazılıdır.

Kapının üst ve yan kasalarına
15 Esmâü’l-Hüsnâ hakkedilmiştir:

Kapının üst tarafında;

Şu anki Kâbe Kapı’ndaki kasanın tavanında;
“Yâ Vâsi’a, Yâ Mâni’a, Yâ Nâfi’a”

Sağ kasada;

“Yâ Alim, Yâ Alîm, Yâ Hâlim, Yâ Azîm,
Yâ Hakîm, Yâ Rahîm”

Sol kasada;

“Yâ Ğanî, Yâ Muğnî, Yâ Hamîd,
Yâ Mecîd, Yâ Sübhân,Yâ Müsteân”
ism-i şerifleri yazılıdır.

Dipnotlar;

618″ TDV İslâm Ansiklopedisi, XXIV, 17

619″ M. Asım Köksal, İslâm Tarihi-Mekke Devri, I, 122 .

620″ Eyüp Sabri Paşa, Kâbe ve Mekke Tarihi (Mir’ât-i Mekke),
517; Ezrakî. Kabe ve Mekke Tarihi (Ahbâru Mekke), 193
621″ TDV Islâm Ansiklopedisi, XXIV, 17

622 Hicr, 15/46; *“.. Udhulûhâ bi selami’n-âminîn.”
623 Mâide, 5/ 97

624‘ İsrâ, 17/80

625 En’âm, 6/54

626‘ Mü’min, 40/60

627 Muhammed, 47/ 19

628 Fetih, 48/29j ? Úü

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Kabe, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Leave a Comment »

 
%d blogcu bunu beğendi: