Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Archive for the ‘Şehitlerimiz’ Category

Şehidler İki Sınıftır

Posted by Site - Yönetici Kasım 2, 2013

Şehidler İki Sınıftır

Kâşânî (k.s.) hazretleri buyurdular:

Allah yolunda öldürülenler iki sınıftırlar.

1– Küçük cihâd ile öldürülenler,

2– Büyük cihâd ile öldürülenler…

Cihâd-ı Asğar (küçük cihâd) ile öldürülmek, Allâhü Teâlâ hazretlerinin rızâsını talep etmek için kişinin Allah yolunda cân vermesidir. Zâhir’de böyle olduğu gibi…

Cihâd-ı Ekber (büyük cihâd) ile öldürülmek ise, nefsi kırmak, muhabbet kılıcıyla nefsi öldürmek, hevâ-ü hevesi bastırmak ve ona hakim olmaktır.

Efendimiz (s.a.v.) hazretlerinden rivayet olunduğu gibi…

E-fendimiz (s.a.v.) hazretleri, bâzı gazalarından döndüklerinde şöyle buyurdular:

-“Biz, küçük savaştan büyük cihâd’a döndük.”[1]

Bu sınıfların ikisi de ölü değillerdir; belki Rablerinin katında hakikî bir hayat ile diridirler. Tabiatın kirlerinden tecrid etmişler, pisliklerden sıyrılmışlardır. Hazret-i Kuds’a yakındırlar. Manevî cennetlerde manevî rızıklarla merzûkturlar. Yani, marifetler, ha­kikatler ve nurların aydınlatmasına kavuşmuşlardır.

Canlılar rızıklandıkları gibi onlar da sûrî cennetlerde merzûkturlar ve emindirler.

Kaynak : İsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri: 4/236.

[1] Bu hadis-i şerifin tamamı şöyledir:

-“Biz küçük savaştan büyük cihâda döndük!” soruldu: -“Büyük cihâd nedir?” Efendimiz (s.a.v.) hazretleri buyurdular: -“Kulun kendi hevâ-ü hevesiyle mücâhede etmesidir. (Veya nefisle mücâhede etmek­tir.)” Beyhakî no: 373,

.

Posted in Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Türkiye, Yorumlar, Şehitlerimiz | Leave a Comment »

Şehidlerin ruhları her cuma günü kabirlerini ziyaret ederler.

Posted by Site - Yönetici Eylül 27, 2013

sehitler-olmez-cuma-gunutarihe-damga-vurmus-turklercanakkale-cocuklari-canakkale-canakkalecanakkale-cocuklarisehitler

Şehidlerin ruhları her cuma günü kabirlerini ziyaret ederler.

Efendimiz (S.A.V.) Hazretleri Buyurdular:

-“Şehid,   öldürülmenin   acısını   duymaz;   ancak   birinizin çimdik’ten duyduğu acı kadar acı duyar.

Şehidler için yedi haslet vardır.

1 Kanından ilk damlanın yere akmasıyla, onun bütün günahları mağfiret kılınır.

2 Yerini cennette görür.

3 Kabir azabından kurtulur.

4 Büyük korkudan emin olur.

5 Başına vakar tacı konulur ki, bu tacın yakutlarından biri dünya ve dünyanın içinde bulunanlardan daha hayırlıdır.

6 Yetmiş üç hurî  ile evlenir.

7 Akrabalarından yetmiş kişiye şefaat eder.

Şehidler Hayırlı Varlıklardır

Rivayet olundu.

-“Kıyamet günü olduğu zaman, Allâhü Teâlâ buyurur: -“Bana, mahlûkâtımın içinde hayırlı kıldıklarımı çağırın!“.

Derler ki:

-“Ya Rabbi! Onlar kimlerdir?” Allah, buyurur: -“Kanlarını,  mallarını ve nefislerini yolumda saçıp veren şehidlerdir!

Şehidler, Rabbü’Iizzet’in huzuruna çıkarılır, kılıçları boyunla­rında oldukları halde: cennetteki meskenlerine girerler…!

Şu hadis-i şerif, şehidlerin mertebesini ve faziletini güzel bir şekilde ifâde etmektedir.

Hz. Enes’den (radıyallahu anh) rivayet olundu:

“Efendimiz (s.a.v.) hazretleri buyurdular:

Cennete giren hiç kimse dünyaya geri dönmek istemez, yeryüzünde olan her şey orada vardır. Ancak şehid böyle değil. 0. mazhar olduğu ikramlar sebebiyle yeryüzüne dönüp on kere şehit olmayı temenni eder. “Bir rivayette şu ziyade mevcut: … şehid hariç… o. şehidlik sebebiyle mazhar olduğu üstünlükler ve keramet er sebebiyle... (dönmek ister).” [Buharî. Cihâd 5. 21; Müslim.lmâret 108. 109. (1877); T.rm.zı. Fedâilu’l-Cihâd 13. (1643); Nesâî. Cihâd 30, 6. 32).]

Kıyamet Günü Sancakları

(Kıyamet günü şu sancaklar dikilir:)

1Sıdk sancağı, Hazret-i Ebû Bekir (r.a.) için dikilir. Ve bütün sıddîklar, onun sancağının altında toplanırlar.

2 Adalet sancağı Hazret-i Ömer (r.a.) için dikilir. Ve bü­tün âdiller, onun sancağının altında toplanırlar.

3 Sehâvet (cömertlik) sancağı Hazret-i Osman (r.a.) için dikilir. Ve bütün cömertler, onun sancağının altında toplanır­lar.

4 Şehâdet sancağı Hazret-i Ali (r.a.) için dikilir. Ve bü­tün şehidler, onun sancağının altında toplanırlar.

5 Fıkıh sancağı, Muaz bin Cebel (r.a.) için dikilir. Ve bü­tün Fakihler, onun sancağının altında toplanırlar.

6 Ebû Zerr-i Gifâri için zühd sancağı dikilir. Ve bütün zâhidler, onun sancağının altında toplanırlar.

7 Fakirlik sancağı Ebû Derdâ (r.a.) için kurulur. Ve bü­tün fakirler, onun sancağının altında toplanırlar.

8 Kıraat sancağı, Übeyy bin Ka’b (r.a.) için kurulur. Ve bütün kurrâlar, onun sancağının altında toplanırlar.

9 Müezzin sancağı, Bilâl-i Habeşî (r.a.) için kurulur. Ve bütün müezzinler, onun sancağının altında toplanırlar.

10Zulmen öldürülenlerin sancağı Hazret-i Hüseyin bin Ali (r.a.) için kurulur. Ve bütün zulmen öldürülenler, onun sancağının altında toplanırlar.

Lideriyle Çağırılacak

Bundan dolayı Allâhü Teâlâ şöyle buyurdu:

“Günün birinde her sınıf insanları imamlanyla çağıracağız: o gün her kime kitabı sağ eliyle verilirse, işte onlar kitaplarını okuyacaklar ve kıl kadar zulmedilmeyecekler.

Kabirleri Ziyaret

Denildi (alimler buyurdular:)

Şehidlerin ruhları, her ne kadar ilüyîn’de olsalar da, devamlı olarak her cuma günü kabirlerini ziyaret ederler. Bundan dolayı Cuma günü ve gecesi, kabir ziyareti müstehaptır.

Efendimiz (s.a.v.) hazretleri buyurdular:

Her kim dünyada tanıdığı mü’min bir kardeşinin kabrine uğrar da ona selâm verirse, o (kabirdeki kişi) mutlaka onu tanır ve selâmını alır.


Kaynak : İsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri: 4/232-233.

.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar, Şehitlerimiz | Leave a Comment »

Ahiret Şehidleri Kimlerdir Ve Şehîdler Kaç Kısımdır ?

Posted by Site - Yönetici Eylül 20, 2013

ahiret-sehidleri-kimlerdir-ve-sehidler-kac-kisimdir

Ahiret Şehidleri Kimlerdir Ve  Şehîdler Kaç Kısımdır ?

Şehîdler üç kısımdırlar.

1-   Hem dünya ve hem âhiret şehidleri,

2-   Dünya şehidleri,

3-   Âhiret şehidleri.

Hem dünyâ ve ahiret şehidleri. l’lâ-i kelimetüllah için düşmanları ile çarpışıp, öldürü­len {ve fıkıh kitablarında belirtilen ölüm şartlarını taşıyan) mü’minlerdir. Bunlar, kanlı elbiseleriyle beraber yıkanmadan gömülür. Cennetliktirler. Ahirette yakınlarına şefaat edeceklerdir.

Dünyevî şehidler. Bunlar yalnız dünyevî bir maksat veya çıkar için savaşan ve öldürü­len kişilerdir. Bunlar, kanlı elbiseleriyle yıkanmadan gömülürler. Dünyevî olarak şehid kabul edilirler. Allah rızası için savaşmadıkları için de ahirette nasîpleri yoktur.

Uhrevî şehidler. Bunlar, yıkanır, kefenlenir ve normal bir ölü muamelesi yapılır. Dün­yevî olarak şehid kabul edilmezler. Ama Allah katında kendilerine şehâdet mertebesi verilir. Cennetlik oldukları gibi ahirette bir çok insana şefaat edeceklerdir.

Ahiret Şehidleri şunlardır;

1-  Zulmen öldürülen.

2.   Nefsini, malını veya evlâdını korurken ölen ve öldürülen,

3.   Hükümdarın hapsiyfe veya dövdürmesiyle ölen,

4.   Yangında yanarak ölen,

5.   Suda boğulan,

6.   Depremde ölen,

7.   Yapı altında kalanlar,

8.   trafik kazasında ölen,

9.   Yırtıcı hayvan tarafından parçalanan.

10. İshal ve istikâ’dan. taun, kanser ve verem gibi amansız hastalıklardan ölen

11. Sıtma ve sar’â hastalığından ölen,

12. Hamilelikten dolayı ölen kadın,

13. Doğumda {nifas halinde) ölen kadın.

14. Kuma sahibi olup sabır ve tahammül ederek ölen kadın,

15. Vatanı beklerken ölen.

16. Aşktan ölen.

17. Her gece Yasin Sûresini okuyan,

18. Her gün kuşluk namazı kılanlar.

19. Her ayda üç gün (eyyâm-ı bîyz’da) oruç tutan,

20. Günde yirmibeş defa (Allâhümme bârik lî filmevti ve fi mâ bâdel-mevti) dua­sını okuyanlar.

21. Hastalığında “La ilahe illâ ente sübhâneke innî küntü minezzâlimîyn” duasını okuyanlar.

22. Sabah namazının sonunda haşr süresinin son ayetlerini okuyanlar.

23. İffetini sabırla koruyanlar,

24. Fitne zamanı Resûluliah’ın sünnetine sarılıp ölen.

25. Helal rızık peşinde iken ölen,

26. Cuma gecesi ölen.

27. Gurbette ölen.

28. Ezan okunurken ölen.

Kaynak – Dipnot : İsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri: 4/229-230.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar, Şehitlerimiz | Etiketler: , | Leave a Comment »

Kıyamet Gününde Şehitliğin Ve Şehitlerin Üstünlüğünü Gören Müminin, Allah Yolunda Savaşıp Şehid Olmak İçin Dünyaya Dönmek İsteyişi

Posted by Site - Yönetici Ağustos 21, 2010

Kıyamet Gününde Şehitliğin Ve Şehitlerin Üstünlüğü

Kıyamet Gününde Şehitliğin Ve Şehitlerin Üstünlüğü

Kıyamet Gününde Şehitliğin Ve Şehitlerin Üstünlüğünü Gören Müminin, Allah Yolunda Savaşıp Şehid Olmak İçin Dünyaya Dönmek İsteyişi:

İmam Ahmed b. Hanbel… Enes b. Mâlik’ten rivayet etti ki; Rasûlulah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

“(Kıyamet gününde) cennetliklerden biri huzura getirilir. Kendisine:Ey Ademoğlu! Yerini nasıl buldun? Beğendin mi? Dile, ne dilersen!deni­lir. O da şehitliğin fazilet ve üstünlüğünü gördüğü için şöyle der: “Tek dile­ğim, beni dünyaya geri göndermen ve orada Allah yolunda on kez öldürülüp şehit olmaktır!

Bu kez cehennemliklerden biri huzura getirilir. Kendisine denilir ki:

Ey Ademoğlu! Yerini nasıl buldun, beğendin mi?

— Ya Rab! Yerim çok fenadır.

Buradan kurtulmak için yeryüzü dolusunca altını fidye verir misin?

— Evet ya Rab!

—  Yalan söylüyorsun. Bundan daha azıni ve kolayıni senden istemiş­tim, yapmamıştın!

Bundan sonra o tekrar cehenneme gönderilir.

Bezzâr… Ebû Hüreyre’den rivayet etti ki; Rasûlullah (s.a.v.) şöyle bu­yurmuştur:

Ateş gibi görülmemiştir: Çünkü ondan kaçmakta olan kimse uyuyor!.. Cennet gibisi de yoktur; çünkü onu istemekte olan kimse de uyuyor!..”

Hafız Ebû Ya’lâ… Ebû Hüreyre’den rivayet etti ki; Rasûlullah (s.a.v.) Şöyle buyurmuştur:

Eğer mescidin dibinde yüz bin veya daha fazla sayıda cemaat olsa, bunların arasında cehennemliklerden bir adam bulunsa ve o adam soluklan-sa, soluğu da onlara isabet etse, mescidi ve içindeki herkesi yakar!..

Dünyadayken Nimetler İçinde Yüzen Bir Kimse, Cehenneme Girince O Nimetlerin Tadım Unutur. Dünyada Sefalet İçinde Kıvranan Bir Kimse, Cennete Girince Çektiği O Sefaleti Unutur:

İmam Ahmed b. Hanbel… Enes b. Mâlik’ten rivayet etti ki; Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

Dünyadayken en çok nimete mazhar olmuş cehennemliklerden biri, kı­yamet gününde getirilip ateşe bir kez daldırılır, sonra kendisine sorulur:Ey Ademoğlu! Hiç hayır gördün mü? Hiç nimete mazhar oldun mu?” O da şöy­le cevap verir: “Hayır, vallahi Ya Rab.”

Cennetliklerden dünyadayken en çok sefalete maruz kalmış biri getirilip Cennete konulur ve kendisine şöyle sorulur: “Ey Âdemoğlu! Hiç sefalete maruz kaldın mı? Hiç sıkıntı çektin mi?” O da şöyle cevap verir: “Hayır val­lahi ya Rab. Hiç sefalete maruz kalmadım ve hiç sıkıntı   çekmedim.

Kıyamet Gününde Kâfirin Yeryüzü Doluşunca Altını Olsa Ve Azâbdan Kurtulmak İçin O Altınları Fidye Olarak Vermek İstese, Bu İsteği Kabul Edilmez:

İmam Ahmed b. Hanbel… Enes b. Mâlik’ten rivayet etti ki; Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

Kıyamet gününde kâfir, huzura getirilir ve kendisine şöyle denilir:

Ne dersin? Yeryüzü doluşunca altının olsa, azâbdan kurtulmak için o altınları fidye olarak verir misin?

Evet…

Ama bundan daha fazlasını yağmalamışın.

İşte âyet-i kerimede söylenmek istenen budur:

Doğrusu inkâr edip inkarcı olarak ölenlerin hiç birinden, yeryüzünü dolduracak kadar altını fidye vermiş olsa bile, bu kabul edilmeyecektir.” (Âl-İmrân, 3/9i) Doğrusunu Allah bilir.

İmam Ahmed b. Hanbel… Enes b. Mâlik’ten rivayet etti ki; Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

Kîvâmet gününde cehennemliklerden bir adama denilir ki:

Yeryüzündeki herşey senin olsa, o şeyleri -azâbdan kurtulmak için-fidye olarak.verir misin?

— Evet, veririm.

Onun bu cevabına karşı yüce Allah şöyle der:

Bundan daha kolayım senden istemiştim. Sen daha Âdem’in sulbün­de iken bana hiç bir şeyi ortak koşmamanı senden istemiştim. Ama sen illâ da bana ortak koştun!

Kaynak : ÖLÜM VE ÖTESİ – İBNİ KESİR

..

Posted in Ölüm Ve Ötesi - İbni Kesir, Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar, Şehitlerimiz | Leave a Comment »

Şehâdetten Büyük Bayram Olur mu?

Posted by Site - Yönetici Şubat 23, 2009

20120603_194237 copy.jpggf

Şehâdetten Büyük Bayram Olur mu?

„Hazret-i Hüseyin (radıy’allâhu anh), Kûfe’ye hareket edeceği zaman rüyâsında kardeşi Hazret-i Hasan (r.a.)’ı gördü.

Hazret-i Hasan,

– Ey birâderim! Sen, Kûfeliler’in ecdâdımıza ne yaptıklarını bilmiyor musun? Sanki bayrama gidiyor gibi, en güzel elbiselerini giymişsin! deyince, Hazret-i Hüseyin,

– Ben şehit olmaya gidiyorum!.. Bundan büyük bayram olur mu? karşılığını vermiştir.”

S.Hilmi Tunahan (k.s.)

Posted in Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Yorumlar, Şehitlerimiz | Leave a Comment »

 
%d blogcu bunu beğendi: