Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Archive for the ‘Kur`anı Kerim Türkçe Meali’ Category

Kur’an-ı Kerim Meali

Posted by Site - Yönetici Mayıs 3, 2007

Kur’an-ı Kerim Meali
( Elmalılı Hamdi Yazır )

1 – Fatiha Suresi 2 – Bakara Suresi     3 – Ali İmran Suresi

4 – Nisa Suresi 5 – Maide Suresi 6 – Enam Suresi

7 – Araf Suresi 8 – Enfal Suresi 9 – Tevbe Suresi

10 – Yunus Suresi 11 – Hud Suresi 12 – Yusuf Suresi

13 – Rad Suresi 14 – İbrahim Suresi 15 – Hicr Suresi

16 – Nahl Suresi 17 – Isra Suresi 18 – Kehf Suresi

19 – Meryem Suresi 20 – Taha Suresi 21 – Enbiya Suresi

22 – Hacc Suresi 23 – Muminun Suresi 24 – Nur Suresi

25 – Furkan Suresi 26 – Suara Suresi 27 – Neml Suresi

28 – Kasas Suresi 29 – Ankebut Suresi 30 – Rum Suresi

31 – Lokman Suresi 32 – Secde Suresi 33 – Ahzab Suresi

34 – Sebe Suresi 35 – Fatir Suresi 36 – Yasin Suresi

37 – Saffat Suresi 38 – Sad Suresi 39 – Zümer Suresi

40 – Mumin Suresi 41 – Fussilet Suresi 42 – Sura Suresi

43 – Zuhruf Suresi 44 – Duhan Suresi 45 – Casiye Suresi

46 – Ahkaf Suresi 47 – Muhammed Suresi 48 – Fetih Suresi

49 – Hucurat Suresi 50 – Kaf Suresi 51 – Zariyat Suresi

52 – Tur Suresi 53 – Necm Suresi 54 – Kamer Suresi

55 – Rahman Suresi 56 – Vakia Suresi 57 – Hadid Suresi

58 – Mücadele Suresi 59 – Hasr Suresi 60 – Mümtahine Suresi

61 – Saff Suresi 62 – Cuma Suresi 63 – Münafikun Suresi

64 – Tegabun Suresi 65 – Talak Suresi 66 – Tahrim Suresi

67 – Mülk Suresi 68 – Kalem Suresi 69 – Hakka Suresi

70 – Mearic Suresi 71 – Nuh Suresi 72 – Cinn Suresi

73 – Müzzemmil Suresi 74 – Müddessir Suresi 75 – Kıyamet Suresi

76 – İnsan Suresi 77 – Murselat Suresi 78 – Nebe Suresi

79 – Naziat Suresi 80 – Abese Suresi 81 – Tekvir Suresi

82 – İnfitar Suresi 83 – Mutaffifin Suresi 84 – İnsikak Suresi

85 – Buruc Suresi 86 – Tarik Suresi 87 – Ala Suresi

88 – Gasiye Suresi 89 – Fecr Suresi 90 – Beled Suresi

91 – Şems Suresi 92 – Leyl Suresi 93 – Duha Suresi

94 – İnşirah Suresi 95 – Tin Suresi 96 – Alak Suresi

97 – Kadir Suresi 98 – Beyyine Suresi 99 – Zilzal Suresi

100 – Adiyat Suresi 101 – Karia Suresi 102 – Tekasür Suresi

103 – Asr Suresi 104 – Hümeze Suresi 105 – Fil Suresi

106 – Kureyş Suresi 107 – Maun Suresi 108 – Kevser Suresi

109 – Kafirun Suresi 110 – Nasr Suresi 111 – Leheb Suresi

112 – İhlas Suresi 113 – Felak Suresi 114 – Nas Suresi

Posted in Kur`anı Kerim Türkçe Meali | 2 Comments »

 
%d blogcu bunu beğendi: