Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Archive for the ‘Gündem’ Category

Kahramanlar…Evin En Öksüzü Babalardır…

Posted by Site - Yönetici Aralık 13, 2017

Kahramanlar…Evin En Öksüzü Babalardır…

Babalar çok değerlidir ve Annelerin gölgesinde kalmış gizli kahramanlardır. Evinin en öksüzü babalardır ve en yalnız en kimsesizi herkese sadece kimse olurken. Evin direği olurken ve aynı zamanda kendisi direksizdir ve dayanacağı kimsesi pek yoktur.Çünkü o hep ama hep güçlü olmak zorundadır. O asla zayıf olamaz Çünkü o bir kahramandır ve o güçsüz olamaz.Çünkü o bir kahramandır ve hep kahraman kalmak zorundadır.Yoksa herkes onu silebilir yoksa herkes onu küçümser ve erkekten bile saymaz.

Batan bir gemiyi en son terk eden babadır ve uçan bir balonda eğer fazla ağırlıkların atılması aksi halde ve balonun düşme ihtimalinin o anlarda aileden ilk kendini atılacak kahraman babadır.

Hayatını tamamını ailesine adasa da ne hanımına ne de çocuklarına yaranabilir. Kimsesi kalmaz zaten ve memleketi belli olduğun zamanda. Hani sormuşlar ya adama sen nerelisin diye.O da şöyle demiş ben henüz evlenmedim diye. Ne ilk ailesine vede yeni ailesine yaranamaz ve hep arada kalır.Aile için yetmezmiş gibi hep annelik elle tutulur onun yanınada ayıp olmasın diye babalık da ilave edilir.

Evin dış kapı mandalı sayılır çoğu zaman. Ve Evin herzaman en yalnızıdır. Bu yüzden herzaman en son şeyleri babalar duymaz mı.Ya ailece saklanır veya yalan söylenir ya da aile ona paylaşma gereği bile duyulmaz. Bunda elbet hoşgörüsü çok az olan babanın da biraz suçu ve katkısı vardır fakat yine de ne yapsa hiç yaranamaz vede yakınlaşamaz.Ama hep çocuklarıyla yakınlaşmak ister fakat malum ataerkil kurallar ve toplum baskısı vede utanç duygusu hep engel olur ve neonlara sevdiğini gösterebilir ne de onlara sevilmek istediğini…

Babanın aile de en sevdiği bireyi de kadındır hanımıdır..hanımın ise en sevdiği herzaman çocuklarıdır ve kendisi değil.En büyük aşkla dünya evine girmiş eşlerde bile sevgilisi doğum yaptığı zaman birden artık sevgilisi değil anne olur kendine biçtiği o en büyük rolü olur artık sevgilisi.

Baba en çok anneyi sever ve anne en çok çocuğunu sever çocuğunu ise en çok annesinini sever ve annede ise en çok çocuğunu sever. Bu herzaman böyle devam eder durur ve hayatın gerçek kanunu ve gereği.Bir yeri yaralanan ve acıyan bir yavrunun hiç babam dediğini duydunuz mu hiç o an Babası yanındayken bile çocuk anam demez mi hep..

Babanın herzaman İyi bir işi olması lazım ve zengin olması gerekir. Çocuklar bile birbirlerinin arasında heyecanlandırmak için,2 insanın omuzlarında daha fazla öne gitmek için hep derler bakalım kimin babası daha zengindir…Anne ya da çocuklarherzaman işsiz olabilir hiçkimse bunu asla çok görmez onlara.Fakat baba asla işsiz olamaz.Şöyle Düşünün erkek çalışır kadın ev hanımı ise sorun yok demektir fakat tersi durumda çevredekiler onu erkekten bile sayılmaz. Herzaman Evin geçimini karşılamak zorundadır ve şartlar ne olursa olsun. Dışarıda yüzlerce karşılaştığı kötülük ve de o güçlüklerle uğraşırken herzaman eve gelip sığınmak vede uzanmak isterken kendini evde hanımının kaprislerini çekmek ve de çocukların sorunlarıyla uğraşmak zorunda kalır baba.Belki bir gün ağlamak ister onların yanında fakat onlarla… asla yapamaz…

Evin şerefini ve evin namusunu herzaman korumak zorundadır. Kızının ilk aşkı kendisi olsa da kız büyüyünce kızı artık aldatır o babasını ve artık başka gençlere kayar gözü..Babasına her zaman bin bir naz yapan o kız evladı ise sevgilisinin kocasının her dediğini artık yapar.

Evde senelerce babası ile çatışan ve özgürlüklerini elde etmeye uğraşan oğlu ise hanımının yanında resmen muma döner. En acısı ise senelerce gözünden bile koruduğu o güzeller güzeli göz bebeği olan kızını belkide hiç tanımadığı bir adam gelir kızının elinden tutar o bakmaya kıyamadığı kızı nı belkide hiç görmediği gözlere verir. Değil birinin ona bakması veya dokunması yan gözle bile bakmasına hiçbir şekilde dayanamayan baba kendi elleriyle bir başka adama teslim eder. Bu yetmez bir de düğün dernek yapmak zorundadır ve de oynamak zorunda kalır sanki mejbur eğlenirmiş gibi.Senelerce dışarıda yaz kış demeden çalışırken küçük çocukken hiç

büyümeyeceğini düşündüğü o çocuklarının değiştiğini bile hiç fark edemez..

Ona çok bağımlıyken onlar bir anda bağımsızlıklarını ilan ederler o an küçük bir hayal kırıklığıyla uğrar ama yapacak bir hiçşey yoktur.Bizim gibi toplumlarda hep erkek evladından daha çok kızına değer verilir ve herşeye rağmen onun için hiç düşünmeden feda eden babaların önünde saygı ve sevgiyle eğiliyorum.Bunca zorluklara karşı hiç pes etmemiş ve Baba olabilmiş tüm özel ve güzel insanlara ithaftır.

Remzi Karakuş

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Etiketler: | Leave a Comment »

İyi bil ki mürşid-i kâmile bağlanmadan Hak Teâlâ’ya kavuşmak güçtür

Posted by Site - Yönetici Aralık 12, 2017

Her Müslümana Lazım Olan Dört Şey.

1- Sahîh îtikad: Asla bid‘at bulunmayan Ehl-i Sünnet ve’l-Cemâat îtikâdını öğrenmektir.

2- Nasûh tevbe: İşlediği en küçük günaha dahi tevbe edip pişman olmak, onu bir daha işlememeye azmetmektir.

3- Bütün hasımlarını razı etmek: İyi bil ki kul haklarının vebâli, Allâhü Teâlâ’nın haklarından kat kat daha zordur. Dünyada iken haklarını sahiplerine verip helalleşmek lazımdır.

4- Allâhü Teâlâ’nın emirlerini yerine getirecek kadar din ilmini (ilmihâlini) öğrenmektir.

Bundan sonra nisbeti sahih bir mürşid-i kâmil aramalıdır. Allâhü Teâlâ Mâide sûresinin 35. âyet-i celîlesinde “Vebteğû ileyhi’l-vesîlete” yani “Allâh’a yaklaşmaya vesîle arayın…” buyurmuştur. Müslümanlar Ka‘be-i Muazzama’ya doğru secde ederler. Amma hakikatte secde Allâh’adır. Ka’be bir vesîledir. Bir mürşid-i kâmile bağlanmak da böyledir.

Mürşid, terbiye ederek mürîdin kalbinden kötü ahlâkı çıkarır, yerine güzel ahlaklar koyar. Bu terbiye, çiftçinin faydalı mahsûl bitmesi için dikenleri söküp yabancı otları temizlemesine benzer. Muhakkak Allâhü Teâlâ kullarını hidâyet ve irşâd için peygamberler gönderdi. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) dünyadan âhirete gidince halkı irşâd etmeleri için yerine halîfeler bıraktı.

İyi bil ki mürşid-i kâmile bağlanmadan Hak Teâlâ’ya kavuşmak güçtür. Bu sebeple “İlmi, ehlinin ağzından alınız” denilmiştir.

Evliyâdan Safiyyüddîn, dâimâ Allâhü Teâlâ’yı zikir ile meşgûl sâlih bir zât idi. Rüyasında zikrinin ağzından nûr olarak çıkıp sonra toprağa girdiğini gördü. “Bunda hayır yoktur. Zira (Fâtır s., 10. âyet-i kerîmede) -meâlen- ‘Ona hoş kelimeler yükselir’ buyurulmuştur” dedi. Sonra bir mürşid-i kâmile bağlanıp onun telkîni üzere zikretti. Yine rüyasında zikrin ağzından nur olarak çıkıp semâya yükseldiğini, hatta semâvâtı yırtıp ötesine geçtiğini gördü.

Ebû Ali Dekkâk (k.s.) der ki: Bir şeyhin terbiye etmediği kimse bir bahçıvanın terbiye etmediği kırda bitmiş meyvesiz veya aşılanmamış ağaç gibidir. Meyvesi olsa da lezzeti olmaz.

Kaynak : Hâdimî, Eyyuhe’l-Veled Şerhi

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Etiketler: | Leave a Comment »

Saçını İlk Boyayan Kimdir ?

Posted by Site - Yönetici Aralık 11, 2017

Saçını İlk Boyayan Kimdir ?

Firavun’un saçlarına ak düştü.
Utandı.
Ve saçını siyaha boyadı. (İnsanlık tarihinde) saçını ilk olarak siyaha boyayan kişi, Firavun’dur.

Saçı siyaha boyamak haramdır.

Bu işi yapan (ve saçını siyaha boyatan kişi) asla cennetin kokusunu göremez.

“Muhîf’in sahibi buyurdu:
Saçı boyamanın haram olması, gazilerin (savaşmakta olan Müslümanların) gayri olanlar içindir…

Gazilerden kim bunu (saçını boyama) işini, düşmanların gözlerine heybetli görünmek için yaparda; süslenmek için yapmazsa; bu haram değildir…

Kaynak : İsmail Hakkı Bursevi(k.s.), Ruhu’l Beyan Tefsiri: 9/60.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Etiketler: | 1 Comment »

Ey! Petrol kralları, saray hânedanları, Bir düşünün Kudüs’te, cihâd eden canları……

Posted by Site - Yönetici Aralık 10, 2017

Ey! Petrol kralları, saray hânedanları,
Bir düşünün Kudüs’te, cihâd eden canları……

Ey! Semâvî dinlerin, dünyadaki beşiği;
Ey! Mîrâc’a açılan, kapıların eşiği..
Sen ki; Mescid-i Aksa, sen ki; tevhîd simgesi,
Sahâbe-i Kirâm’ın, namazda ilk kıblesi..

Ey! Çevresi mübârek, yüce Mescid-i Aksa,
Utanırdı insanlık.. Sana ibretle baksa.
Sen ki; şâhidi oldun, nice kanlı savaşın;
Dile gelse.. Vahşeti, haykırırdı her taşın..

Ne yazık ki; bugün de, aynı vahşet sürüyor;
Cinâyetle beslenen, gözleri kan bürüyor..
İşte..Yine sahnede, peygamber kâtilleri,
İnsanlığa kast eden, cinnetin fâilleri.

İşte..Yine çocuklar, Gazze’de kan kusmada,
Bu serî katliâma, bütün dünya susmada.
Yine rekor peşinde, zulüm şampiyonları;
Siyonist eşkiyânın, küresel piyonları..

İşte..Yine sahnede, haçlının fosilleri,
Medeniyet maskeli, kudurmuş nesilleri.
Yine tarih tekerrür, yine küfür tek millet,
Hepsinin genlerine, kazınmıştır bu zillet.

Ey! Birbuçuk milyarlık, dünya müslümanları!
Hiç mi utandırmıyor, bunca mazlum kanları?
Bu zülmü boğmak için, tükürmeniz yeterdi,
Selâhattin Eyyûbî, çıkıp gelse ne derdi?

Ey! Petrol kralları, saray hânedanları,
Bir düşünün Kudüs’te, cihâd eden canları.
Kim saçtı üstünüze, bu ölü toprağını?
Yoksa.. Kopardınız mı, Kudüs’le din bağını?

Halîfe Ömer gibi, bir örnek olmasaydı,
Belki sizi affetmek, biraz daha kolaydı,
O, adâlet severdi, o Hazreti Ömer’di,
Sizi, bu halde görse, saraylara gömerdi..

Ey! Mahşere inanan, dünya müslümanları,
Bırakın.. O münâfık, tahtına tapanları.
Allah’ın kelâmını, kaç bin kere duydunuz,
Kıyâmet’e kadar mı, sürecek bu uykunuz?

Filistin’de taş atan, çocukların aşkına,
Bu apaçık gafleti, görün Allah aşkına!
Bir buçuk milyar insan, bir kez ayağa kalksa;
Hiç garip kalır mıydı, böyle Mescid-i Aksa?
Hiç garip kalır mıydı, böyle Mescid-i Aksa?

Cengiz Numanoğlu

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar, Şiir | Etiketler: , | 1 Comment »

Saliha kadın Nasıl Olmalıdır !

Posted by Site - Yönetici Aralık 9, 2017

Saliha kadın Nasıl Olmalıdır !

Saliha kadın; Hayalı, hicabına bürünen, İbadetlerini aksatmayan, vakur ve ağır başlı kadındır…

Saliha kadın;vefalı, güvenilen, şükreden dua eden kadındır.. Öğrenen, öğreten, bilinçli ve faydalı şeyler okuyandır… Haramlara karşı dikkatli olup, haramlardan taraf kendisini koruyabilendir…
Sıla-i rahime dikkat ederek, kul hakkı, komşu hakkı ve eşinin haklarını koruyabilen kadındır..

Saliha kadının boş vakti yoktur…Her ânı ibadet, hizmet ve islami faaliyetlerle doludur… Çalışkandır, temizdir ve de sabırlıdır… Lüks ve israfı yoktur.. Yemek masasına yiyebileceğinden fazlasını, giysi dolabına giyebileceğinden fazlasını koymaz !

Televizyon dizileri, magazin dergileri, müzik onun evine uğramaz.!
Güne sabah namazı ile başlar ve sonra bakara suresini açarak hem dinler hem de işini yapar…Dışarıdan gelecek insi ve cinni şeytanları kovmuş olarak gününe hayırla başlar…

Evinde çocuğuna öğretmen, eşine öğrenci olur…
Saliha kadın;Namazlarını geciktirmez.. Sade bir yaşamı vardır.. Eşine sıkıntı vermez..

Eşinin eve geldiği vakit onu temiz kıyafetlerle ve güler yüzle karşılar.. Eli açık ve misafir perverdir…

Evi her daim düzenli ve temizdir.. İslam davasında büyük rolünün olduğunu bilir ve durmadan islam uğrunda birşeyler yapmaya çalışır.
Sergüşt kadınlar gibi devamlı sokaklarda, çarşı pazarlarda dolaşmaz. !

Saliha kadın erişilmez bir kale gibidir. Konuştuğu zaman dilinden tatlı sözler dökülür. Kiminle ve nerede ne konuşması gerektiğini iyi bilir… Merhametlidir, yumuşak kalplidir.

İnsanları yargılamaz, kusurları örtendir. Nezaket sahibidir yeri geldiğinde teşekkür etmesini de özür dilemesini de bilir…
Asiye’den sabrı, Meryem’den iffeti alır… Hatice’den vefayı, Aişe’den (r.anhüm) sadakatı alır…

Gıybet etmez, gıybet dinlemez, gıybet edilen ortamda bulunmaz.! Kızgınlık ve sinirlilikten sakınır…Öyle olduğu durumlarda susması gerektiğini iyi bilir.. Gereksiz tartışmalara girmez..
.
Şerife Şevval Kardelen

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar, Şerife Şevval Kardelen | Etiketler: | Leave a Comment »

İsimlerin Hadiselere Tesiri?

Posted by Site - Yönetici Aralık 8, 2017

İsimlerin Hadiselere Tesiri?

İsimlerin Bir Ev Halkını Yakması
Hazret-i Ömer (r.a.) bir adama sordu:
-“Adın nedir?”
Adam;
-“Cemre (tutuşmuş ateş)” dedi.
Hazret-i Ömer sordu:
-“Kimin oğlusun?” Adam;
-“Şihâb’m… (Alevli ateşin)…
Yine sordu:
-“Nereden (geliyorsun)?”
Adam;
-“Harkadan… (Hararetten…) dedi.
Hz. Ömer (r.a.) sordu:
-“Nerede oturuyorsun?”
Adam;
-“Harra’da…” Harra yanmış gibi siyah taşlı olan bir yerdir.
(“Harra’nın neresindensin?”
Adam;
-“Kavuran alevli yerinde…”
Bunun üzerine Hazret-i Ömer (r.a.) hazretleri ona;
-“(Acele) ailene yetiş! (Masumlar) yandılar!” dedi.
Adam ailesine geldiğinde hakikaten onları yanmış olarak
gördü.”

Kötü İsmin Menfî Tesiri

Hazret-i Ömer (r.a.) bir adama yardım etmek istedi. Ve ona ismini sordu.
Adam (adım):
-“Hırsız oğlu Zâlim!” dedi.
Hazret-i Ömer (r.a.) ona;
-“Sen zulmediyor ve babanda hırsızlık yapıyor! (Öyle mi?)” dedi. Ve ondan yardım dilemekten vazgeçti…

Çirkin İsimleri Değiştirin

İşte bu hadiseler, çirkin isimleri güzel isimlerle değiştirmeye delâlet eder.
Zira muhakkak ki güzel isimlerde (hayır) vardır.

Kaynak : İsmail Hakkı Bursevi(k.s.), Ruhu’l Beyan Tefsiri: 9/113.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, H.z Ömer, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Etiketler: | Leave a Comment »

Mûsâ ( a.s. )`ın Asâsı Hangi Ağactandı ve Nerden Geldi..

Posted by Site - Yönetici Aralık 7, 2017

Mûsâ ( a.s. )`ın Asâsı Hangi Ağactandı ve Nerden Geldi..

Haddâdî (r.h.), İbni Abbas (r.a.) hazretlerinden naklen buyurdular:
Mûsâ Aleyhisselâm’ın asasının uzunluğu on zira idi..

Mûsâ aleyhisselâm’ın asası, cennet mersinindendi. (yani Mersin ağacındandı ).

Mûsâ Aleyhisselâm, asasını yere vurduğunda; yerden otlar çıkardı.
Onu bıraktığında, yılan olurdu.

Asayı taşa vurduğunda, taştan sular fışkırırdı.

Mûsâ Aleyhisselâm, asası ile Firavunun kapısına vurdu. O sarayda olan herkes korktu ve titredi.

Asanın Yılan Olması

“Bununüzerine asasını bırakıverdi.” Elinden bıraktı… “(Ne baksın;) o, koskoca bir ejderha kesiliverdi.”

At yelesi gibi bir yelesi olan san (renkte) Apaçık büyük bir erkek yılan oldu.

Yılan olma işi zahir olup asla kendisinde şüphe edilmeyecek şekilde apaçıktı. Onun asâ cinsinden bir şey olduğu hiçbir kimsenin aklına ve hatırına gelmezdi.

Firavunun Kaçması

Rivayet olundu:

(Firavun, sarayının önündeki meydana bütün şehir halkını toplayarak, Mûsâ Aleyhisselâm’dan kendisine mucize göstermesini istedi…)

Mûsâ Aleyhisselâm, asasını bırakınca, tüylü (kıllı) bir yılan oldu. Yani yılanın sırtında, mızrak gibi uzun siyah kılları vardı.

Ağzını açmış bir haldeydi.

İki çenesinin arası seksen zira kadar genişti.

Çenesinin alt tarafını yere, üst çenesini de kasrın (Firavunun sarayının) tepesine koydu.

Sonra Firavunun tarafına yöneldi. Firavun korkudan kaçtı. Firavunun kaçması paniklemesine sebep oldu. İnsanlar hezimete uğradılar. İzdiham oldu. Bu izdiham da tam yirmibeşbin (25000) kişi Öldü. Firavun bağırıp (yalvardı):

1 -“Ey Mûsâ! Seni gönderenin hakkı için onu tut! Ben sana iman edeceğim! Ve seninle birlikte israil oğullarını göndereceğim!” dedi. Mûsâ Aleyhisselâm onu tuttu. Yılan, asâ oluverdi…..

Kaynak : İsmail Hakkı Bursevi(k.s.), Ruhu’l Beyan Tefsiri: 9/60-65.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, H.z Musa, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Etiketler: , | Leave a Comment »

Uğura ve Uğursuzluğa İnanmak Şirk’tir!!!

Posted by Site - Yönetici Aralık 6, 2017

Uğura ve Uğursuzluğa İnanmak Şirk’tir!!!

Uğursuzluk duygusunu insana şeytan verir. Bununla kulun Allah’a olan güvenini sarsar ve onun Allah’a tevekkül etmesine mani olur. Bu sebeple kişi bazı şeylerin uğursuz olduğunu sanarak onların kendisine zarar vereceğine inanır. Oysa zarar ve fayda vermek sadece ve sadece Allah’ın elindedir. Allah dilemedikçe hiçbir varlık, ne fayda ne de zarar verme gücüne sahip değildir. Kur’an ve Sahih Sünnette bu hususta sayılmayacak kadar hüküm bulunmaktadır.

Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:

“Allah’ı bırakıp kendilerine ne zarar, ne de yarar veremeyen şeylere kulluk ediyorlar…” ( Yunus 18 )

“Allah’tan başka kendilere ne fayda ne de zarar vermeyecek şeylere kulluk ediyorlar…” ( Furkan 55 )

Uğursuzluğa inanmak, bir şeyin kötülük, şanssızlık getirdiğine inanmaktır.

Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:

“Onlara bir iyilik gelince, “Bu bizim hakkımızdır” derler; eğer kendilerine bir fenalık gelirse Musa ve onunla beraber olanları uğursuz sayarlardı…” ( A’raf 131 )

Araplardan biri yolculuk etmek ya da başka bir iş yapmak istediği zaman bir kuş tutar ve salıverirdi. Kuş sağ tarafa giderse uğurlu sayar ve o işe başlardı. Sol tarafa giderse bunu uğursuz kabul eder ve isteğinden vazgeçerdi.

1 – Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bu davranışın hükmünü şu hadisinde bildirmiştir:

“Uğursuzluğa inanmak şirk’tir.” ( Ahmed Müsned 1/389, Albâni Sahihu’l-Cami 3955 )

2 – Ruveyfia bin Sabit (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

−‘Ya Ruveyfia, her halde benden sonra hayat senin için uzun olacak. İnsanlara haber ver ki, herkim sakalına düğüm çalarsa yahut boynuna (göz değmemesi için) boncuk vs. takarsa yahut hayvan dışkısıyla veya kemikle istinca ederse, Muhammed o kimseden beridir’ buyurdu.” ( İstinca: Tuvalet temizliğidir. ) ( Nesei 5082, Ebu Davud 36, Ahmed 4/108 )

Tevhidin kemaline ters düşen bu haram davranışa şunlar da girer:

a-Ayların uğursuzluğuna inanmak: Safer ayında nikâh yapmamak gibi.

b-Günlerin uğursuzluğuna inanmak: Her ayın son çarşamba gününün sürekli şanssız bir gün olduğuna inanmak gibi.

c-Rakamların uğursuzluğuna inanmak: 13 rakamı gibi.

d-İsimlerin ya da özürlü insanların uğursuzluğuna inanmak: Kişinin, dükkânını açmaya giderken yolda tek gözlü birini görüp, bunu uğursuzluk kabul ederek geri dönmesi gibi.

e-Buna benzer tüm inanışlar haramdır ve şirk’tir. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bunlara inanan kimselerden uzak olduğunu bildirmiştir.

3) İmran ibni Husayn (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Uğur yapan ve yaptıran, kâhinlik yapan ve yaptıran, sihir yapan ve yaptıran bizden değildir’ buyurdu.” ( Taberani Mucemu’l-Kebir 18/162, Albâni Sahihu’l-Cami 5435 )

Uğursuzluk düşüncesine kapılan bir kimse şöyle der:

4) Abdullah ibni Amr (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Uğursuzluk düşüncesi bir kimseyi işinden alıkoyarsa o kimse şirk koşmuştur.’

Sahabeler:

−Ey Allah’ın Rasulü! Bunun karşılığında ne yapmak gerekir? dediler.

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

−‘O kimsenin ‘Allah’ım! Senin verdiğin hayırdan başka hayır, Senin verdiğin uğurdan başka uğur yoktur. Ve Senden başka ilah yoktur’ demesi gerekir’ buyurdu.” ( Ahmed Müsned 2/220, Albâni Silsiletü’s-Sahiha 1065 )

Az ya da çok kötümser olmak kişilerin tabiatında vardır. Bunun en önemli ilacı ise Allah (Azze ve Celle)’ye tevekkül etmektir.

5) Abdullah ibni Mes’ud (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Hangimizin aklına böyle bir şey gelmez ki! Fakat Allah, onu tevekkülle giderir.” ( Ebu Davud 3910, Albâni Silsiletü’s-Sahiha 430 )

6) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Hastalığın bir başkasına kendi kendine bulaşıcılığı yoktur!
Eşyada uğursuzluk yoktur!
Baykuş ötmesinde uğursuzluk ve zarar verme yoktur!
Safer ayında da uğursuzluk yoktur!..’ buyurdu.”
( Buhari 5740, Müslim 2220/106 )

7) İkrime (Rahmetullahi Aleyh) dedi ki:

“Biz Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma)’nın yanında oturuyorduk. Üzerimizden çığlık atarak bir kuş geçti.

Topluluktan bir adam:

−Hayırdır, hayırdır dedi.

Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma):

−Hayır da değildir, şer de değildir dedi.

Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma)’nın adamın sözüne bu şekilde cevap verip onun sözünü reddetmesi, onun hayır ve şerde bir tesiri olduğuna itikat etmemesi içindir.”

.
Alttaki Yazı Ruhu’l Beyan Tefsirindendir.

Mümin Çıkıp Müşrik Dönenler

Abdullah buyurdu:
Kim evinden çıkar ve sonra hemen evine geri döner ve onun bu şekilde evine dönmesine uğursuz saymış olduğu bir şey sebep olursa; muhakkak ki o kişi evine müşrik veya âsî olmuş olduğu halde döner…

Uğursuzluk İnancı Küfre Götürür

“El-Muhit” kitabında zikredildi:
Güvercin öttüğü zaman; adamın biri;
-“Hasta kişi vefat ederi” derse… Bu sözü söyleyen kişi, bazı meşâyih-i kirama (ve fıkıh âlimlerine) göre kâfir olur.
Bir adam sefere çıkar ve saksağan öter de o kişi (Saksağanın ötmesini uğursuz sayarak) seferinden dönerse, gerçekten bazı meşâyih-i kiram (ve fıkıh âlimlerin) yanında kâfir olur.

Karganın Ötmesi!

ikrime (r.h.) buyurdular:
Bizler İbni Ömer (r.a.)’ın yanindaydık. İbni Abbâs (r.a.) hazretleri de oradaydı.
Orada bir Karga öterek geçti. Orada oturan adamlardan bir
adam;
-“Hayırdır! Hayırdır!” dedi.
İbni Abbâs (r.a.) hazretleri buyurdular:
-“Ne hayır! Ne de şer…”

Uğursuzluk Kime Zarar Verir?

ibni Mes’ûd (r.a.) hazretleri;
-“Uğursuzluk, ancak (o şeyi) uğursuz sayan kişiye zarar verir!” buyurdular.
Bu sözün manâsı şudur:
Kim nehyedilen uğursuzlukla herhangi bir şeyi uğursuz sayar veya (câhil ve kâfir insanların) kendisinde uğursuzluk gördükleri şeyleri, men etmeden, onu hacetinde görürse, o uğursuz sayıp kötü gördüğü şey, onun başına gelir…

Uğursuzluğun Zarar Vermemesinin Şartları

Amma kim, Allâhü Teâlâ hazretlerine tevekkül eder ve Allâhü Teâlâ hazretlerine dayanırsa; şu cihetle ki;
1 – Kalbini Allâhü Teâlâ hazretlerine bağlar;
2- (Sadece) Allâhü Teâlâ hazretlerinden korkar,
3- (Sadece) ondan ümit eder,
4- (Allah’tan gayri) bütün iltifatlardan kesilir
5- Korkutucu bütün sebeplerden benliğini koparırsa;
6- Kendisine emredilen kelimeleri (aşağıda verilecek olan duayı) okur ve,
7- Bu şekilde geçip giderse; Allâhü Teâlâ hazretlerinin izniyle hiçbir şey ona zarar vermez.

Uğursuzluğa Karşı Efendimiz (s.a.v.)m Tavsiye Ettiği Dua

Burada geçen kelimelerden murad; Efendimiz (s.a.v.) hazretlerinin hadis-i şeriflerinde bulunan şu duadır:
-“Hiçbir kul yoktur ki, mutlaka onun kalbine uğursuzluktan bir şey girer. Kul kalbinde (herhangi bir şey hakkında) uğursuzluk hissettiği zaman; şöyle dua etsin:
-“Senin (bir şeyi) uğursuz saymandan başka bir uğursuz hiçbir şey yoktur! Senin hayrından başka da hiçbir hayır yoktur. Senden gayri hiçbir ilâh yoktur. Güç ve kuvvet (hayra çevirmek) ancak Allâhü Teâlâ hazretlerindendir. Allâhü Teâlâ hazretlerinin dilediği oldu… Hasenat (iyilikler) ancak Allâhü Teâlâ hazretlerinden gelir. Kötülük ancak Allâhü Teâlâ hazretleriyle gider! Ve ben Allâhü Teâlâ hazretlerinin her şeye kaadir olduğuna şehâdet ederim…”
(Diye dua etsin ve) yoluna devam edip gitsin… (Allah’ın izniyle hiçbir şey ona zarar vermez…)

(Bu duanın manâsı şudur:) Yani insana isabet eden;
1- Hayır,
2- Şer,
3- Uğurlu olmak,
4- Uğursuzluk,
5- Ve benzeri her şey; (Ey Allâhım) ancak senin;
1- Kazan,
2- Kaderin,
3- Hükmün,
4- Herşey Allah`ın dilemesi ile olur meydana gelir…

Kaynak :İsmail Hakkı Bursevi(k.s.), Ruhu’l Beyan Tefsiri: 9/106-107

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Etiketler: , | Leave a Comment »

Hastalık Numarası Yapmayın Hasta olursunuz…

Posted by Site - Yönetici Aralık 5, 2017

Hastalık Numarası Yapmayın Hasta olursunuz…

Efendimiz (s.a.v.) hazretleri buyurdular;
-“Temaruz etmeyin! (hastalık numarası yapmayın) Hasta olursunuz… Sağlığınızda mezarınızı kazmayın; (yoksa hemen) ölürsünüz...” Kenzu’l-Ummal: 7323,

Yani kim (hasta olmadığı halde) hastalığını izhâr eder ve;
-“Ben hastayım!” derse; işte bu söz ve fiili (davranışı) onun hastalığı ümit ettiğini gösterir ve o kişi hastalığa tutular…

Kaynak : İsmail Hakkı Bursevi(k.s.), Ruhu’l Beyan Tefsiri: 9/113.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Hadis-i Şerifler, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Etiketler: | Leave a Comment »

Hikaye (Mûsâ a.s Güvercin ve Doğan )

Posted by Site - Yönetici Aralık 4, 2017

Hikaye (Mûsâ a.s Güvercin ve Doğan )

“Futuhât-i Mekkiyyenin” (Farisî) tercümesinin son cildinde şöyle buyuruldu.
Allâhü Teâlâ hazretleri Mûsâ Aleyhisselâm’a vahiy buyurdu:
-“Ey Mûsâ! Bir ümitle sana gelen ve sana sığınanı koru. Ve senden bir şey isteyeni de mutlaka istediğini ver!

Mûsâ Aleyhisselâm seyahatte bulunuyordu.
Bir güvercin gelip omuzlarının üzerine kondu. Ve hemen onun ardından da bir doğan kuşu geldi. O güvercini kapmak için Mûsâ Aleyhisselâm’m diğer omuzunun üzerine kondu. Güvercin Mûsâ Aleyhisselâm’dan kendisini Doğan kuşuna karşı korumasını istedi. Doğan kuşu, mutlaka güvercini yiyeceğini belirterek, fesîh bir dil ile Mûsâ Aleyhisselâm’a şöyle seslendi:
-“Ey Imrân oğlu! Güvercini koruma! O benim rızkımdır.”
Mûsâ Aleyhisselâm,
-“Ne tez (acele) mübtelâ oldum! (Sığınanı korumak ve istekte bulunanın isteğini reddetmemekle imtihan olundum)!
Mûsâ Aleyhisselâm Allâhü Teâlâ hazretlerine vermiş olduğu ahde sâdık kalmak için eline bıçağı alıp kendi oyluğundan biraz kesip Doğan kuşuna vermek için harekete geçti. Tam bıçağı vuracağı zaman; onlar (Doğan kuşu ve Güvercin) dile geldiler:
-“Ey imrân oğlu! O kadar acele etme! Bizler Allah’ın gönderdiği melekleriz! Senin ahdine olan sıhhat ve sözüne bağlılığı ölçmek için buradayız ve senin ahdine vefa edişini görmek istedik!” dediler…

Kaynak : İsmail Hakkı Bursevi(k.s.), Ruhu’l Beyan Tefsiri: 9/50-51.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Hikayeler, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, H.z Musa, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | 1 Comment »

 
%d blogcu bunu beğendi: