Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Archive for the ‘Mubarek Gün Ve Geceler’ Category

BERAT KANDİLİNİZ MÜBAREK OLSUN

Posted by Site - Yönetici Nisan 30, 2018

BERAT KANDİLİNİZ MÜBAREK OLSUN

Posted in Beraet ( Berat ) Gecesi, Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Mubarek Gün Ve Geceler, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Leave a Comment »

Bugün Kandil bayram günü, Meleklere seyran günü, Kandilimiz Mübarek Olsun .

Posted by Site - Yönetici Nisan 13, 2018

Bugün Kandil bayram günü, Meleklere seyran günü, Kandilimiz Mübarek Olsun .

Posted in Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Mi'rac Kandili, Mubarek Gün Ve Geceler, Tavsiyeler, Türkiye, Video, Yorumlar, İlahi Ve Kasideler | Leave a Comment »

BERÂT GECESİNİN FAZİLETLERİ

Posted by Site - Yönetici Mayıs 10, 2017

BERÂT GECESİNİN FAZİLETLERİ

Muhakkak Allâhü Teâlâ Şa’bân ayının on beşinci (Berât) gecesi akşam olunca dünya semasına (rahmetiyle) tecelli eder ve sabah namazı vakti oluncaya kadarBenden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim, benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım, belâya uğramış yok mu, ona âfiyet vereyim. Şöyle olan yok mu? Böyle olan yok mu?buyurur.”
(Hadîs-i Şerîf, Sünen-i İbn-i Mâce)

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdular:

• Şa’bân ayının yarısı olunca gecesinde kâim olunuz (namaz kılınız), gündüzünde oruç tutunuz. (Sünen-i İbn-i Mâce)

• “Her kim bu (Berât) gece(sinde) yüz rek’at namaz kılarsa, Allâhü Teâlâ ona yüz melek gönderir. Bunlardan otuzu ona cenneti müjdeler, otuzu cehennem azâbından emniyette olduğunu söyler, otuzu da dünyâ âfetlerini ondan geri çevirir. On melek de o kimseyi şeytanın tuzaklarından muhâfaza eder.”

• “Kim şu beş geceyi ihyâ ederse o kimseye cennet vâcib olur: Terviye gecesi (Arefeden önceki gece), Arefe gecesi, Kurban Bayramı gecesi, Ramazan Bayramı gecesi, Şa’bân’ın on beşinci gecesi.” (et-Tergîb ve’t-Terhîb)

Berât gecesinin husûsiyetlerinden bazıları:

• Hikmetli her iş -kulların rızıkları, ecelleri ve sâir işleri bu gecede ayırt edilir; yazılır.

• Bu gecede ibâdet etmek çok fazîletlidir.

• Bu gecede rahmet iner. Hadîs-i şerîfte:

“Şa’bân ayının yarısı olduğu (on beşinci) gece de Allâhü Teâlâ(nın rahmeti) dünya semâsına iner…” buyuruldu.

• Mü’minler mağfiret olunur, günahları bağışlanır.

• Resûlullah Efendimize (s.a.v.) tam şefâat salâhiyeti bu gecede verilmiştir.

Peygamber Efendimiz Şa’bân’ın on üçüncü gecesinde Allâhü Teâlâ’dan ümmeti için şefâat istedi. Allâhü Teâlâ, ümmetinin üçte biri için şefâat izni verdi.

On dördüncü gecesi, kalan ümmeti için şefaat istedi.

Allâhü Teâlâ ümmetinin üçte ikisine şefaat izni verdi.

On beşinci gecesi, kalan ümmeti için şefaat izni istedi.

Allâhü Teâlâ -devenin sâhibinden kaçtığı gibi Allâhü Teâlâ’dan kaçanlar hariç- ümmetinin tamamına şefâat etmesine izin verdi.

• Bu gecede zemzem suyunun âşikâr bir şekilde artması Allâhü Teâlâ’nın bir sünneti (âdet-i ilâhîsi)dir. Bunda ilâhî ilimlerin, hakîkat ehlinin kalbinde artacağına işâret vardır.

Fazilet Takvimi : 10.05.2017

Posted in Beraet ( Berat ) Gecesi, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Mubarek Gün Ve Geceler, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Leave a Comment »

MUBAREK Mİ’RÂC KANDİLİNİZ KUTLU OLSUN .

Posted by Site - Yönetici Nisan 23, 2017

MUBAREK Mİ’RÂC KANDİLİNİZ KUTLU OLSUN .

Hz.Allah cümlemizi bu mubarek gecenin nurundan feyzinden istifade edenlerden eylesin inşaallah.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Mubarek Gün Ve Geceler, Tavsiyeler, Türkiye, Video, Yorumlar | Leave a Comment »

BERÂT GECESİNİN FAZİLETLERİ – BERÂT GECESİ’NDE İBÂDET

Posted by Site - Yönetici Mayıs 21, 2016

Berat kandili,Berât gecesi,kandil geceleri,mubarek geceler,kandiller,kandil mesajlari,kadir gecesi hangi gece,

BERÂT GECESİNİN FAZİLETLERİ – BERÂT GECESİ’NDE İBÂDET

Peygamber Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem buyurdular:

“Muhakkak Allâhü Teâlâ Şa’bân ayının onbeşinci (Berât) gecesinde dünya semâsına rahmetiyle tecellî eder ve Benî Kelb kabîlesinin koyunlarının tüylerinden daha çok (insanı) bağışlar.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i İbn-i Mâce)

Peygamber Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem buyurdular:

“Muhakkak Allâhü Teâlâ Şa‘bân ayının on beşinci (Berât) gecesinde (rahmetiyle) tecellî eder. Şirk koşanlarla (müminlere) düşmanlık yapanlar hariç bütün kullarının günahlarını mağfiret eder.” (Hadîs-i Şerîf, Feyzu’l-kadîr)

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdular:

• “Her kim bu (berat) gece(sinde) yüz rek’at namaz kılarsa, Allâhü Teâlâ ona yüz melek gönderir. Bunlardan otuzu ona cenneti müjdeler, otuzu cehennem azâbından emniyette olduğunu söyler, otuzu da dünyâ âfetlerini ondan geri çevirir. On melek de o kimseyi şeytanın tuzaklarından muhâfaza eder.”

• “Kim şu beş geceyi ihyâ ederse o kimseye cennet vâcib olur: Terviye gecesi (arefeden önceki gece), arefe gecesi, kurban bayramı gecesi, ramazan bayramı gecesi, Şa’bân’ın on beşinci gecesi.” (et-Tergîb ve’t-Terhîb)

Berât gecesinin husûsiyetlerinden bazıları:

• Hikmetli her iş -kulların rızıkları, ecelleri ve sâir işleri bu gecede ayırt edilir; yazılır.

• Bu gecede ibâdet etmek çok fazîletlidir.

• Bu gecede rahmet iner. Hadîs-i şerîfte:

“Şa’bân ayının yarısı olduğu (on beşinci) gece Allâhü Teâlâ(nın rahmeti) dünya semâsına iner…” buyuruldu.

• Mü’minler mağfiret olunur, günahları bağışlanır.

• Resûlullah Efendimiz’e (s.a.v.) tam şefâat salâhiyeti bu gecede verilmiştir.

Peygamber Efendimiz Şa’bân’ın on üçüncü gecesinde Allâhü Teâlâ’dan ümmeti için şefâat istedi. Allâhü Teâlâ, ümmetinin üçte biri için şefâat izni verdi.

On dördüncü gecesi, kalan ümmeti için şefaat istedi.

Allâhü Teâlâ ümmetinin üçte ikisine şefaat izni verdi.

On beşinci gecesi, kalan ümmeti için şefaat izni istedi.

Allâhü Teâlâ -devenin sâhibinden kaçtığı gibi Allâhü Teâlâ’dan kaçanlar hariç- ümmetinin tamamına şefâat etmesine izin verdi.

• Bu gecede zemzem suyunun âşikâr bir şekilde artması Allâhü Teâlâ’nın bir sünneti; âdet-i ilâhîsidir. Bunda ilâhî ilimlerin, hakîkat ehlinin kalbinde artacağına işâret vardır.

BERÂT GECESİ’NDE İBÂDET

Yarın akşam Şa’bân-ı şerîfin 15’inci gecesi yâni Berât Gecesi’dir. Bu gecede hiç olmazsa bir Tesbîh Namazı kılınır.

Berât gecesinde kılınması tavsiye edilen “Hayır namazı” vardır. 100 rek’atlik bu namazı kılan kimse o sene ölürse, şehitlik mertebesine nâil olur. Namaza şöyle niyet edilir:

“Yâ Rabbi, niyet ettim senin rızâ-yı şerîfin için namaza. Beni aff-ı ilâhîne, feyz-i ilâhîne mazhar eyle. Kasvet-i kalbden, dünyâ ve âhiret sıkıntılarından halâs eyleyip saîdler defterine kaydeyle.” Allâhü Ekber.

Her rek’atte Fâtiha’dan sonra 10 İhlâs-ı şerîf okunur, iki rek’atte bir selâm verilerek 100 rek’ate tamamlanır.

Namazdan sonra; (Allâhü Teâlâ’nın “Hû” ism-i şerîfinin ebced hesabına göre değeri 11 ve Resûlullah Efendimiz’in (s.a.v.) isimlerinden “Tâhâ”nın ebced hesâbıyla değeri de 14 olduğu için), aşağıdaki 11 şey 14’er adet okunur.

1. İstiğfâr: 14 kere,

2. Salevât-ı şerîfe: 14 kere,

3. Fâtiha-i şerîfe (Besmeleyle): 14 kere,

4. Âyetü’l-Kürsî (Besmeleyle): 14 kere,

5. Tevbe Sûresi’nin son 2 âyeti olan “Lekad câeküm…” (Besmeleyle): 14 kere,

6. 14 kere “Yâsin, Yâsin…” dedikten sonra 1 Yâsîn-i şerîf. (Yâsîn-i Şerîfte 7 zâhirî, 7 bâtınî “mübîn” vardır, böylece o da 14 olur.)

7. İhlâs-ı şerîf (Besmeleyle): 14 kere,

8. Felak Sûresi (Besmeleyle): 14 kere,

9. Nâs Sûresi (Besmeleyle): 14 kere,

10. “Sübhânellâhi ve’l-hamdü lillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber velâ havle velâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l-azîm”: 14 kere,

11. Salevât-ı şerîfe (Salât-ı Münciye okumak daha fazîletlidir): 14 kere okunur ve duâ edilir.

Kaynak : Duâ ve İbâdetler, Fazilet Neşriyat

Posted in Beraet ( Berat ) Gecesi, Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Mubarek Gün Ve Geceler, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Etiketler: | Leave a Comment »

BERÂT GECESİ – Rızık isteyen, Af isteyen,Magfiret İsteyen Yokmu…..

Posted by Site - Yönetici Mayıs 19, 2016

young muslim woman praying for Allah, muslim God

young muslim woman praying for Allah, muslim God

BERÂT GECESİ

Berât gecesi, Şa’bân ayının onbeşince gecesidir. Yâni ondörtdüncü günü ile onbeşinci günü arasındaki gecedir.
Allahü teâlâ, ezelde, hiçbir şey yaratmadan önce, herşeyi takdîr etti, diledi. Bunlardan, bir yıl içinde olacak her şeyi, bu gece meleklere bildirir.

Kur’ân-ı kerîm, levhilmahfûza bu gece indi. Resûlullah sallalahü aleyhi ve selem bu gece çok ibâdet, çok duâ ederdi.
Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:
Şa’bân-ı şerîfin onbeşinci gecesi olunca, o geceyi ihyâ ediniz ve gününde oruç tutunuz! Muhakkak ki, Allahü teâlâ,”Magfiret olunmak isteyen yok mudur, magfiret edeyim? Rızık isteyen yok mudur, rızık vereyim. Kim ne isterse vereyim!” buyurur. Bu hâl sabaha kadar devam eder.”

“Rahmet kapıları dört gece açılır. O gecelerde yapılan duâ, tevbe, red olunmaz. Fıtır Bayramı’nın ve Kurban Bayramı’nın birinci geceleri, Şa’bânın onbeşinci (Berât) gecesi ve arefe gecesi.”

“Berât gecesini ganîmet, fırsat biliniz. Şa’bânın onbeşinci gecesidir. Kadir gecesi çok büyük ise de hangi gece olduğu belli değildir. Bu gece (Berât gecesinde) çok ibâdet ediniz. Yoksa kıyâmet gününde pişmân olursunuz.”

“Şa’bânın onbeşinci gecesinde Allahü teâlânın kulları üzerine rahmeti zuhûr edip, mü’minleri magfiret eder, bağışlar. Kâfirlere ise mühlet verir. Kin ve hased sahibi olanları bu sıfatları terk edinceye kadar kendi hallerinde bırakır.”

“Şa’bân ayının onbeşi gelince, gecesini namazla, gündüzünü oruçla geçiriniz.”

“Şa’bân ayının onbeşinci gecesi, rahmet-i ilâhi dünyayı kaplar, herkes affolur. Ancak haksız yere müslümanlara düşmanlık besleyen ve Allahü teâlâya ortak koşan magfiret olunmaz.”

“Şükredici kul olmıyayım mı?”
Âişe vâlidemiz, Peygamber efendimizin Berât gecesinde, sabaha kadar ibâdet ettiğini görünce sordu:
– Yâ Resûlallah, Allahü teâlânın en sevgili kulusun! Buna rağmen niçin bu kadar kendini yoruyorsun?
Peygamber efendimiz şöyle cevap verdi:
– Ey Âişe, ben şükredici kul olmıyayım mı? Ey Âişe, sen bu gecede, ne olduğunu bilir misin? Âişe vâlidemiz tekrar sordu:
– Bu gecenin diğer gecelerden üstünlüğü nedir yâ Resûlallah?
Peygamber efendimiz şöyle cevap verdi:
– Bu sene içinde doğacak her çocuk, bu gece deftere geçirilir. Bu sene içinde öleceklerin isimleri bu gece özel deftere yazılır. Bu gece herkesin rızkı tertip edilir. Bu gece herkesin ameli ve işleri Allahü teâlâya arz olunur.

Bir kimse, evinden ayrılıp yolculuğa çıkar. Hâlbuki, onun adı yaşıyanlar defterinden, ölüler defterine geçirilmiştir.

Gâfil olmamalı, bu geceyi mutlaka ihyâ etmelidir. Kazâ namazı kılmalı, Kur’ân-ı kerîm okumalı, duâ, tevbe etmeli, sadaka vermeli, müslümanları sevindirmelidir. Bunların sevabını ölülere de göndermelidir.

Bu gecelere saygı göstermek, günah işlememekle, ibadet etmekle olur.

Okunacak duâ
Bu gece, Allahü teâlânın ihsân ettiği bütün ni’metlere şürketmeli, yapılan hatâlar, günahlar için de tevbe istigfâr etmeli, Cehennem ateşinden kurtulmayı istemelidir.
“Yâ Rabbî, bize dünya ve âhıret saâdeti ihsân eyle, bize hidâyet verdikten sonra, kalblerimizi kaydırma.” diye duâ etmelidir.

Bu gece şu dua da okunmalıdır: “Bismillâhirrahmanirrahîm. Eûzu bi-afvike min-ikabike ve eûzu bi-ridâke min sahatike ve eûzu bike minke celle vechuke lâ-uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsike. “ (Ya Rabbi, cezandan affına sığınırım, gazabından rızana sığınırım, senden sana sığınırım, zatın yücedir, seni övmek için kelime bulamıyorum, sen kendini övdüğün gibisin.)

Geceniz mubarek dualarımiz kabul olsun..

Kayak : 365 Gün Dua – Mehmet Oruç

Posted in 365 Gün Dua, Beraet ( Berat ) Gecesi, Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Mubarek Gün Ve Geceler, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Leave a Comment »

Receb Ayında Kılınacak Namaz

Posted by Site - Yönetici Nisan 8, 2016

Receb Ayında Kılınacak Namaz,berat-gecesiberat-kandilikandil-kutlamalariregaip-kandilikadir-gecesimubarek-gecelerberc3a2t-gecesi copy

Receb Ayında Kılınacak Namaz

Receb’in 1’i ile 10’u arasında 10 rek’at, 11’i ile 20’si arasında 10 rek’at ve 21’i ile 30’u arasında 10 rek’at kılınacak Hâcet Namazı vardır. Bunların üçünün de kılınış şekli aynıdır. Yalnızca namazların sonlarında okunacak duâlarda fark vardır.

Bu 30 rek’at namazı kılanlar, hidâyete ererler. Bu namazı kılanın kalbi ölmez. Bu 30 rek’at namaz Resûlullâh Efendimiz’in (s.a.v.) berberi Selmân-ı Pâk (r.a.) Hazretleri tarafından rivâyet edilmiştir.

Bu namazlar, akşamdan sonra da, yatsıdan sonra da kılınabilir. Fakat, cuma ve pazartesi gecelerinde ve bilhassa teheccüd vaktinde kılınması daha fazîletlidir.

Kılınışı: Hâcet Namazı’na şu niyetle başlanır:

Yâ Rabbi, teşrifleriyle dünyâyı nûra gark ettiğin Efendimiz hürmetine, sevgili ayın Receb-i Şerîf hürmetine, beni feyz-i ilâhîne, afv-ı ilâhîne, rızâ-yı ilâhîne nâil eyle, âbid, zâhid kulların arasına kaydeyle, dünyâ ve âhiret sıkıntılarından halâs eyle, rızâ-yı şerîfin için” Allâhü Ekber.

Her rek’atte 1 Fâtiha, 3 Kul yâ eyyühe’l-kâfirûn, 3 İhlâs-ı şerîf okuyup, 2 rek’atte bir selâm verilir. Böylece 10 rek’at tamamlanır.

• İlk on gün içinde kılınan namazdan sonra, 11 defa “Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh, lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü yuhyî ve yümît, ve hüve Hayyün lâ yemûtü biyedihi’l-hayr ve hüve alâ külli şey’in kadîr” okunup duâ edilir.

• İkinci on gün içinde yani Receb’in 11’i ile 20’si arasında kılınan 10 rek’atten sonra, 11 defa: “İlâhen Vâhıden Ehaden Sameden Ferden Vitren Hayyen Kayyûmen dâimen ebedâ” okunup duâ edilir.

• Üçüncü on gün içinde, yâni Receb’in 21’i ile 30’u arasında kılınan 10 rek’atten sonra da 11 kere: “Allâhümme lâ mânia limâ a’tayte, velâ mu’tıye limâ mena’te, velâ râdde limâ kadayte, velâ mübeddile limâ hakemte, velâ yenfeu ze’l-ceddi minke’l-ceddü. Sübhâne Rabbiye’l-Aliyyi’l-a’le’l-Vehhâb, Sübhâne Rabbiye’l-Aliyyi’l-a’le’l-Vehhâb, Sübhâne Rabbiye’l-aliyyi’l-a’le’l-Kerîmi’l-Vehhâb, Yâ Vehhâbü yâ Vehhâbü yâ Vehhâb” okunur ve duâ edilir.

Kaynak : Duâ ve İbâdetler, Fazilet Neşriyat

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Mubarek Gün Ve Geceler, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Etiketler: | Leave a Comment »

REGÂİB KANDİLİ

Posted by Site - Yönetici Nisan 6, 2016

Receb’in ilk cuma gecesi Regâib kandiRegâib kandili,muharrem-ayc4b1nc4b1n-birinci-gc3bcnc3bcnde-ne-yapc4b1lc4b1r-oruc-tutmayan-mc3bcslc3bcmanlar-neler-kaybettiginizin-farkc4b1ndamc4b1sc4b1nc4b1z-ramadan-2014-wallpapers-hd-isl copy

REGÂİB KANDİLİ

Receb-i şerîfin ilk cuma gecesi Regâib Kandili’dir. Bu geceye Regâib denilmesi, melekler bu geceye çok rağbet ettikleri içindir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdu ki:

“Receb’in ilk cuma gecesinden gâfil olmayınız. Çünkü bu geceye melekler Regâib ismini vermiştir. Bu gecenin üçte biri olduğunda gökyüzünde ve yeryüzünde hiçbir melek kalmaz, hepsi Ka’be’de ve onun etrâfında toplanır.

Cenâb-ı Hak hâllerine muttali’ olur ve ‘Ey meleklerim! Dilediğinizi benden isteyiniz.’ buyurur. Onlar da: ‘Ey Rabbi’miz! Senden Receb ayında oruç tutanları bağışlamanı istiyoruz.’ derler. Allâhü Teâlâ “Bağışladım” buyurur.

Bu gece, Hz. Âmine’nin âlemlere rahmet olan âhir zaman peygamberi Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.)’e hâmile olduğunu anladığı gecedir.

Bu gecenin feyiz ve bereketinden istifâde etmek için uyanık olmalı, bu geceyi ibâdet ve tâatla ihyâ etmelidir.
.
Fazilet Takvimi.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Mubarek Gün Ve Geceler, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Etiketler: | Leave a Comment »

ÜÇ AYLARA GİRERKEN

Posted by Site - Yönetici Nisan 6, 2016

Üç Aylar Başladı,Şerife Şevval Kardelen

ÜÇ AYLARA GİRERKEN

Selamün Aleyküm ve Rahmetullahi ve Brakatühü

Değerli kardeşlerim,az da olsa dilim döndüğü kadar size küçük uyarıda bulunmak istiyorum,
Peygamber Efendimizden (sallallâhu aleyhi ve sellem) bu yana din-kültür hayatımızda önemli yer tutan üç aylara GİRİYORUZ, Perşembeyi Cumaya başlayan gece ise Regaib Kandili…
Yüce Rabbim kulunu o kadar çok seviyor ki! Cennetine koymak için nice nice mübarek gün aylar bize şereflendirmiş,
Bakın cennetin sekiz kapısı,Cehennemin ise yedi kapısı var,Rahmetim gazabımı aşmıştır diye buyurmuş(c.c.)
O kulunu yakmak için yaratmamış,o kulunu kendisine kulluk etsinler ve karşılıklı cennet-in güzeliğini dille anlatamayacağımız Altın Gümüş ile donatılmış sarayları köşkleri kendisine versin diye yarattı..

Rahmeti merhameti herşeyden üstündür………onun zerrecik rahmeti dağlar kadar günahları yakar yıkar yok eder,nasıl ki,denizin ortasında bir ağaca konmuş kuşun ağzında bir lokma ekmek denize düşerde kaybolur,onun Rahmeti bundan daha ziyadedir,günahlarımızda onun Rahmet deryasının arasında öyle kaybolur gümülür gider inşallah tabiki buna Hakk-ı ile inanıp ve iman etmek şartı ile,iman İSLAMIN dinin temelidir,Kabirde Münker Nekir Rabbin kim dedikten sonra dinin nedir diye sual ederler….İnşallah Rabbim Allah diNim islam diye cevabını vermeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin…

Değerli kardeşlerim insanız sonuçta, ister istemez bilerek ve ya bilmeyerek günaya tabi oluyoruz,ama Allah teala ne yapıyor günahlarımızı affetmek için,bu mübarek günleri geceleri ayları yaratmış,kandil geceleri yaratmış,Ramazan ayı yaratmış,CUMA günleri bu günleri geceleri ona bol bol tevbe edelim,aff dileyelim diye,
Eğer bu kullarım günah işlemeselerdi ben bu kullarımı yok eder,günah işleyen kul yaratırdım,ki benden aff dilesinler tevbe etsinler,ellerini açıp bana yalvarsınlar diye……tevbeyi affı o kadar seviyor ki yüce Rabbim………
yokmu bende aff isteyen aff edeyim,yokmu tevbe eden tevbelerini kabul edeyim,yokmu benden rızık isteyen rızık vereyim diye buyuruyor…….
bakın bir aşık ne diyor…
Rabbim çekirdeğe orman gizlemiş,
tahıl tanesine harman gizlemiş,
yılan zehrine derman gizlemiş,
mübarek gecelere Cennet gizlemiş,
ne kadar insanı bir hoş ediyor,moral veriyor…
örnek:bir günah işliyoruz Rabbim hemen kayda almıyor,belki pişman eder tevbe eder diye,taaki ertesi gün o saate kadar,eğer pişmanlık duymasa Allahtan aff dilemese tevbe etmese ondan sonra kayda alıyor o günahı,amaaa bir sevap işlediğimiz zaman hemen kayda alıyor,ne kadar Erhamerrhimdir,Ya Rabbim yeryüzünde sana ve Resülüne inanan Lailaheilallah Muhammedün Resulalallah,diyen tüm din kardeşlerimizi günahlarını taksiratlarını tevbelerini kabul eyle ve Rahmetin ile affet……
(s.a.v.) efendimiz ne buyuruyor dini Kolaylaştırın zorlaştırmayın,sevdirin nefret ettirmeyin,her zaman müjdeleyin………..
Değerli kardeşlerim Yüce Rabbimiz onun Rahmetinden nasip alalım diye bakın üç ayları bize ne müjdeler ile gönderiyor,
Allah teala Recep ayında tüm hasenatı kat kat eder…
işte bir Örnek:Receb-i şerifin bir gün başında, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana, Receb’in hepsinde tutmuş gibi sevab verilir buyurmuştur (s.a.v.) efendimiz,ne kadar güzel bir müjde,
sadece Recep ayı böyle ise Şaban ve Ramazan-ın sevabı ne kadar yüksek olduğunu Ancak Rabbim bilir….
bu ayda bol bol tevbe edelim Cehennem-in azabından Allaha sığınalım,sığındığımız zaman Cehennem diyecekmiş ki,Ya Rabbim filan kulun benden sana sığınıyor onu bana gönderme diyecek,sırata Cehennem-in üzerinde geçtiği zaman cehennem o kişiye diyecek ki,ey Benden Allaha sığınan çabuk geç hararetimi söndürüyorsun MAŞALLAH……..Cehennem bile bizim için dua ediyor Allaha….
işite o zaman Cennet kapılarını açık kalır onun için…
ne olur değerli kardeşlerimiz bu üç ayları değerlendirelim,
Recep ayı ekim ekme ayı,nasıl ki,ekim ektikten sonra yeşerince bu sefer sulanma yaparız büyüsün diye,işte Şaban ayı da sulama ayı,Recep ayında ektiğimizi Şabanda sulayalım,ki Ramazan ayında harman olsun rızkımızı alalım,Ramazan ayında ektiğimizi sulandığımızı biçelim inşallah….
Gelin elde fırsat var iken bugünlerimizi istifade edelim,değerli kardeşlerim,eğer Bunun sevabını bilsek yılın 12 ayı üç aylarda olmasını isterdik,ama ne yazı ki,bu fırsatı değerlendirmekten aciziz…..
zamanınızı aldığım için hakkınız helal edin….ÜÇ AYLARINIZ MÜBAREK OLSUN…
Ya Rab, arşı taşıyan meleklerinin,üzerindeki yüklerini nasıl hafiflettiysen. Bizimde üzerimizdeki yükleri öyle hafiflet,sana Hakk-ı ile kulluk etmeyi aşk ile ihlas ile sana ibadet etmeyi nasip eyle,,bu mübarek üç ayların hürmetine,Gazabınla bize bakma Ya Rabbim,bu aylarda tüm din kardeşlerimizin her ne hayırlı dileği varsa kabul ve makbul eyle,:(s.a.v.) efendimiz senden ne istedi ise bizde onu senden istiyoruz,Bizleri onun yüzü suyu hürmetine affet, Rahmetinden merhametinden bizleri mahrum etme Ya Rabbim…:(AMİN)

Şerife Şevval Kardelen

Posted in Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Mubarek Gün Ve Geceler, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar, Şerife Şevval Kardelen | Leave a Comment »

VELÂDET (MEVLİD) KANDİLİ

Posted by Site - Yönetici Aralık 21, 2015

Mevlit kandili,kandiller,mubarek,kandil kutlamalari,peygamberimiz,mescidi nebevi,medine,medinei munevvere,Velâdet KandiliMasjidNabawi copy

VELÂDET (MEVLİD) KANDİLİ

Yarın akşam, Peygamberimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ’nın (s.a.v.) âlemleri şereflendirdiği Velâdet Kandili’dir.

Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.), Rebîulevvel ayının 12’nci Pazartesi gecesinde kâinâtı teşrîf etmişlerdir. Bu îtibârla bu ayın 12’nci gecesi hicrî senenin ilk kandilidir.

Bu ay içerisinde mümkün olduğu kadar salât ü selâm getirmeli; Salât-ı Nâriye, Salât-ı Münciye ve Salât-ı Fethiye okumaya çalışmalıdır.

Bu gecenin mânevî zenginliğinden istifâde etmek için bir tesbîh namazı kılmalı, bir de Hatm-i Enbiyâ yapmalıdır.

Tesbih namazına şu şekilde niyet edilir:

Yâ Rabbi, niyet eyledim rızâ-yı şerîfin için tesbîh namazına. Yâ Rabbi, bu gece teşrîfleriyle âlemleri nûra gark ettiğin Habîbin, başımızın tâcı Resûl-i Zîşân Efendimiz’in hürmetine ve bu gecedeki esrârın hürmetine ben âciz kulunu da afv-ı ilâhîne, feyz-i ilâhîne mazhar eyle.” Allâhü Ekber, diyerek namaza başlanır.

Kaynak : Duâ ve İbâdetler, Fazilet Neşriyat.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Mubarek Gün Ve Geceler, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Etiketler: | 1 Comment »

 
%d blogcu bunu beğendi: