Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Archive for the ‘Kadın – Bayanlar İçin’ Category

Sizin Hanımlarınıza Verdiğiniz Her Şey Bir Sadakadır.

Posted by Site - Yönetici Kasım 14, 2014

Sizin Hanımlarınıza Verdiğiniz Her Şey Bir Sadakadır.

“EN HAYIRLINIZ, ÂİLESİNE EN HAYIRLINIZDIR”

Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.) buyurdular:

Kadınlar hakkında Allâh’dan korkunuz. Zira onlar sizin yardımcılarınızdır. Onları Allâh’ın kitâbıyla kendinize helâl kıldınız, onları Allâhü Teâlâ’dan emânet olarak almış oldunuz…” “Kim hanımının kötü huylarına sabrederse gece ve gündüz şehit gibi sevap alır.

Amr bin Ümeyye ed-Damrî (r.a.) bir gün çarşıda bir elbise için pazarlık yaparken Hz. Ömer (r.a.) geldi ve

Bu elindekiyle ne yapıyorsun?” diye sordu.

Satın alıp sadaka vereceğim” dedi. Hz. Ömer

Öyleyse sen ticaret için gelmemişsin” dedi ve gitti.

Hz. Amr elbiseyi satın alıp evine döndü ve onu hanımı Rukayye’ye giydirdi. Sonra evinden çıktı ve Hz. Ömer’le karşılaştı. Hz. Ömer:

- “Elbiseyi ne yaptın?” dedi. Hz. Amr:

- Satın aldım ve sadaka verdim.

- Kime?

- Rukayye’ye.

- Rukayye senin hanımın değil midir?

- Evet. Lâkin ben Resûlullâh Efendimizden işittim, şöyle buyurdular: “Sizin hanımlarınıza verdiğiniz her şey hesabınıza -sevabı yazılan- bir sadakadır.

- Ya Amr! Resûlullâh’a iftira etme!

- Haydi, Aişe’ye (radıyallâhü anhâ) gidiyoruz. Bu meseleyi sormadan vallâhi seni bırakmam.

İkisi birlikte Hz. Aişe validemizin yanına geldiler. Hz. Ömer (r.a.):

- “Ey mü’minlerin annesi!” diye seslendi. Hz. Aişe perde arkasından:

- “Buyur, Yâ Ömer!” dedi. Hz. Ömer:

- Allâh için söyle! Resûlullâh’dan “Sizin hanımlarınıza verdiğiniz her şey hesabınıza -sevabı yazılan- bir sadakadır.” buyurduklarını işittin mi? diye sordu, Hz. Aişe:

- “Allâh için, işittim” dedi.

.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Hadis-i Şerifler, Kadın - Bayanlar İçin, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Leave a Comment »

Hanımını Câhil Bırakan

Posted by Site - Yönetici Şubat 5, 2014

Hanımını Câhil Bırakan

Eğer koca, hanımının dinî hükümlerden bir hükmü öğrenmeyi ihmâl eder,
Farz, vacib ve sünnetleri yanlışsız öğretmez; Bunları gereğince hanımına vermez,Ve hanımının dinini ve diyanetini öğrenmek için dışarıya çıkmasına da mâni olursa; o kişi, hanımının günahlarında ona ortaktır.

Ailesini Câhil Bırakan

Efendimiz (s.a.v.) Hazretleri buyurdular:
-“Kıyamet günü azâb, cihetinden insanların en şiddetlisi ehlini ve ailesini câhil bırakan kişidir.

Hepiniz Çobansınız

Efendimiz (s.a.v. Hazretleri buyurdular:
“Hepiniz çobansız ve hepiniz gözetiminizin altında bulunanlardan sorumlusunuz.
İmam (idareci) çobandır, raiyetinde (emrinin altındaki tebasından) sorumludur.
Kişi, ailesinin çobanıdır, raiyyetinden sorumludur.
Kadın çobandır, kocasının evinden sorumludur.
Hizmetçi çobandır, efendisinin malından sorumludur.

Buharı hadis no: 844,
İsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri: 4/656

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Kadın - Bayanlar İçin, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Leave a Comment »

Kadınlara Vasiyet

Posted by Site - Yönetici Ocak 31, 2014

Kadınlara Vasiyet

Efendimiz (s.a.v.) hazretleri, Hazret-i Âişe (r.a.) annemize hitaben (onun şahsında bütün kadınlara) şöyle buyurdular:

-“Ey Âişe! Her hangi bir kadın diliyle kocasına eziyet eder (ve onu incitirse), mutlaka Allâhü Teâlâ hazretleri de kıyamet gününde onun dilini yetmiş zira` uzatır ve boynunun arkasına dolandırıp bağlar.

Ey Âişe! Herhangi bir kadın, Rabbi için namaz kılar (namazdan sonra) kendi için dua ettikten sonra kocasına dua ederse; onun namazı yüzüne çarpılır, tâ ki önce kocasına sonra da kendisine dua edinceye kadar…

Ey Âişe! Herhangi bir kadın ölüsüne üç günden fazla ağlarsa, Allâhü Teâlâ hazretleri, onun amellerini mahvedip siler…

Ey Âişe! Herhangi bir kadın, ölünün üzerine ağıt yakıp sesli ağlarsa. Allâhü Teâlâ hazretleri kıyamet gününde o kadının dilini yetmiş zira uzatır ve kadını kendisine tabi olan diğer kadınlarla beraber cehenneme sevk eder.

Ey Âişe! Herhangi bir kadının başına bir musîbet gelir de, yüzünü tokatlar, elbisesini parçalarsa cehennem ateşinde, Lût Aleyhisselâm’ın ve Nûh Aleyhisselâm’ın (kâfir olan) hanımları ile beraber olur. Ve bu kadın, kıyamet gününde bütün hayırlardan ve şefaat edicilerin şefaatından ümitsiz olur.

Ey Âişe! Herhangi bir kadın (ağlamak, feryat ve figân etmek için ya da mezarlarla böbürlenmek için) mezarlıkları ziyaret ederse mutlaka Allâhü Teâlâ hazretleri ona lanet eder. Yaş ve kuru olan her şey ona lanet okur; ta ki o kadın evine dönünceye kadar lanet onun üzerine yağar. Mezarlıkları ziyaret edip orada ağlayan kadın, ertesi gün aynı saate kadar, Allah’ın gazabında, hiddet ve kızmasında olur. Ve eğer o vakit içerisinde Ölürse bu kadın cehennem ateşindedir.

Ey Âişe! Çalış! Çalış! Sonra mücâhede et (yine çalış)! Çünkü siz kadınlar(ın içinden), Yusuf Aleyhisselâm’ın sahibeleri, Davud Aleyhisselâm’ın fitneleri, Adem Aleyhisselâm’ın cennetten çıkaranları, Nuh ve Lut Aleyhisselâm’ın (nikâhı altında oldukları halde o yüce Peygamberlere inanmayıp onlara) isyan edenleri, oldular!

Ey Âişe! Cebrail Aleyhisselâm, bana kadınlar hakkında o kadar vasiyette bulundu ki, ben kadınları boşamanın haram olacağını zannettim!

Ey Âişe! Kocasının (suçlu bulup haklı olarak) boşadığı her kadının ben hasmı (ve düşmanı) yım!

Ey Âişe! Herhangi bir kadın kocasından hamile kalsa, hamile kaldığı zaman (dan itibaren) mutlaka onun için, gündüzleri oruç tutmuş, geceleri sabaha kadar namaz kılmış, ibâdet etmiş ve Allah yolunda savaşmış gâzînin ecri ve sevabının bir misli vardır.

Ey Âişe! Herhangi bir kadına doğum sancısı gelir, her sancı vuruşunda ve her çocuğunu emzirişinde bir köle azâd etmiş se-vabı verilir.

Ey Âişe! Kadın kocasından mehrini hafifletirse, mutlaka ona mebrûr (tam, mükemmel ve kabul olunmuş) bir hac, makbul bir umre sevabı vardır. O kadının, Eski ,Yeni, Gizli, Aşikâr, Önceki, Sonraki, Hata ile işlediği ve bilerek kasten yapmış olduğu her türlü günahı bağışlanır. Böyle bir kadının ilk ve son, büyük ve küçük bütün günahları affedilir.

Ey Âişe! Bir kadının kocası olur da, kadın da kocası tarafından kendisine gelen eziyetlere sabrederse, bu kadın Allah yolunda kanlara bulanmış ve şehit olmuş gibidir. O kadın, Allâhü Teâlâ hazretlerinin Kur’ân-ı kerimde övmüş olduğu şu kadınlardan olur:
“Bütün müslimler ve müslimeler, Müminler ve mü’mineler, kaanitler ve kaaniteler, sâdıklar ve sâdıkalar, sâbirler ve sâbireler, hâşi’ler ve hâşîalar, mütesaddıklar ve mütesaddıkalar, sâimler ve sâimeler, ırzlarını koruyan erkekler ve kadınlar, Allah’ı çok anan zâkirler ve zâkireler, hep bunlara Allah bir mağfiret ve bir büyük ecir hazırlamıştır!”
Ravzatü’l-ulemâ” isimli kitapta böyledir.

İsmail Hakkı Bursevi(k.s.), Ruhu’l Beyan Tefsiri: 5/122-125.

 

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Kadın - Bayanlar İçin, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Leave a Comment »

Erkek Hanımını Eğitmeli ve Kadınların Dışarıya Gitmeleri Hakkında..

Posted by Site - Yönetici Ocak 16, 2014

Erkek Hanımını Eğitmeli ve Kadınların Dışarıya Gitmeleri Hakkında..

Eşine;
1- Taharet (temizlik) ahkamını,
2- Hayız,
3- Nifâs,
4- Istihâze,
5- Namaz,
6- Oruç,
7- Hac,
8- Zekat,
9- Ve bunlara benzer vadb ve farz olan bütün amelî ibâdetleri öğretmelidir.
10 -Hammına ilmihal bilgisini vermelidir.
11 -Akaidini öğretmeli…
12 -Allâhü Teâlâ Hazretlerini,
13 – Mübarek sıfatlarını,
14 -Güzel isimlerini,
15 -Melekleri,
16 -Kitablan,
17 -Peygamberleri,
18 -Âhiret gününü,
19 -Kader ve kazayı
20 -Ve bunlara benzer ehl-i sünnet ve’l-cemâatin itikâdî konularını güzel bir şekilde eşine öğretmelidir.
21 -Hanımını bozuk inançlardan,
22 -Hurâfelerden,
23 -Bid’âtlardan
24 – Batıl inançlardan,
25- İslâmî olmayan örf ve adetlerden,
26-Bozuk tarikatlardan,
27 -Sapık hocalara gitmekten,
28 -Sahte şeyhlerden,
29 -Ve lslâmî olmayan inançlardan kurtarmalıdır.
30 -İnanç ve itikat ile ilgili ilmihal bilgisini sağlam olarak eşine aktarmalıdır.

Eğer kocanın kendisi de bilmiyorsa sormalı ve öğrenmelidir. Müftfnin bu konularda kendisine vermiş olduğu cevâbı hanımına nakletmelidir.
Eğer kadının kocası, kadının dinini, imanını ve ilmihalini öğrenmesi için gerekli bilgiyi vermez, dışarıdan sorup bilgiyi hanımına getirip aktarmazsa, (veya ilim öğrenmesi için gerekli olan kitap ve diğer malzemeleri alıp eve getirmezse;) kadın, dinini öğrenmek ve ehlinden sormak için kocasından izinsiz dışarıya çıkabilir…

Kadınların Dışarıya Gitmeleri

Koca eğer, hanımına;
1-Akâid.
2- Fıkıh (ilmihal bilgisini),
3- Allah’ın farzlarını
4- Allah’ın emir ve yasaklarını.
5- Resulünün sünnetlerini öğretirse;
Kadın kocasının izni olmadan;
1 – İlim öğrenmeye gitmek,
2- Zikir meclislerine katılmak,
3- Hatim merasimlerinde bulunmak,
4- Ve benzeri nafile ibâdetler için dışarıya çıkamaz.
Bu durumlarda mutlaka, kocanın rızâsı olmalıdır.

Kaynak : İsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri: 4/655.

.

baixa musicas gratis Bu linklere Tiklamayiniz, Bizim istemimizin disanda virus gibi giriyorlar.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Kadın - Bayanlar İçin, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Etiketler: | Leave a Comment »

Müslüman Hanımların Dünyalık Hevesleri

Posted by Site - Yönetici Ekim 8, 2013

Müslüman Hanımların Dünyalık Hevesleri

Bir tarafta açlık sınırında yoksulluk ve sefalet içinde hayat süren Müslüman kadınların yürek yakan acı feryatları. Diğer tarafta lüks ve konforun esiri olmuş, butik ve bujiteri mağazalarından çıkmayan mücevher ve takı tutkunu Müslüman hanımların çağımız dünyasındaki iki farklı hayat arasında korkutan ve ürküten uçurumu! Lâfa geldiğinde Hz. Aişe’leri, Hz. Fatıma’ları (R. Anhüma) kendilerine örnek gösteren Müslüman hanımlarımızın bugünkü yaşantıları Peygamber eşleriyle ve hanım sahabelerle ne derece örtüşüyor?

Şüphesiz Peygamberin eşleri ve hanım sahabeler de bizim gibi hevesleri olan, zevkleri bulunan, her biri nefis sahibi birer insandılar. Nitekim, Hz. Peygamber Aleyhisselam’ın hanımları da, kendisinden daha fazla dünyalık, daha fazla yiyecek, giyecek ve ziynet eşyası, daha fazla refah ve konfor istemişlerdi.

Çünkü onlar, kralların ve devlet başkanlarının hanımlarının gayet lüks bir hayat sürdüklerini, her türlü nimet ve imkan içerisinde olduklarını, refah ve bolluk içinde yüzdüklerini görüyorlar, biliyorlardı Emsallerine bakıldığı zaman bu istekler, çok makul, haklı ve normal karşılanabilirdi. Çünkü, Hz. Muhammed aleyhisselam, Mü’minlerin hem Peygamberi(dini lideri) hem de devlet başkanı (siyasi ve askeri lideri) idi. Öyle ise, Hz. Peygamber’in hanımlarının da böyle bir hayat sürmeleri gerekir ve olmalıdır, diye düşünülebilirdi. İşte böyle düşünen eşlerinden bazıları Hz. Peygamber’den elbise, kimisi ziynet eşyası, kimi de daha farklı şeyler talep etmişlerdi Ama bu talepler, yaşantısı boyunca sade bir hayat sürmüş, geçici dünyanın ziynetine ve aldatıcı güzelliklerine değer vermeyen Hz.Peygamber’i rahatsız etmişti. O, kendi yaşayışının ve hayat standardının, toplumun hayat standardının üstünde olmasını istemiyor, onlardan biri gibi yaşamak, hatta onlardan daha fazla sıkıntılara göğüs germek, sabrettiğini göstermek istiyordu.

Bu durumu görüp gözeten yüce Allah, sonuçta Rasûlü’nü destekleyen aşağıdaki ayetleri indirdi. Böylece, Hz.Peygamber’in yaşadığı sade ve mütevazı hayata razı olup şeref duydukları halde yaratılıştan taşıdıkları kadınca özelliklerden bazılarının açığa çıkması sonucu diğer kadınlardan etkilenerek dünyalık bir şeyler isteyen eşleri için ayet şöyle sesleniyordu: “Ey Peygamber! Hanımlarına söyle: Eğer dünya hayatını ve süsünü istiyorsanız gelin, boşanma bedellerinizi verip hepinizi güzellikle salıvereyim. Eğer Allah’ı, Rasûlü’nü ve ahiret yurdunu tercih ediyorsanız, iyi bilin ki Allah, içinizden güzel davrananlara büyük bir mükafat hazırlamıştır.” Ahzab 33/28,29).

Bu âyetlerden anlaşıldığına göre Hz. Peygamber’in hanımları için iki seçenek vardı:

1- Ya Allah ve Resûlü’nü seçip içinde bulundukları hayat tarzına razı olacaklar ve sıkıntılara katlanacaklar,

2- Ya da dünyalık, lüks ve konfor istiyorlarsa Rasulullah’tan ayrılıp istedikleri gibi hayat süreceklerdi.

Bu âyet indikten sonra Hz. Peygamber aleyhisselam, önce bu talepleri seslendirenlerden biri olarak Hz. Aişe validemizden işe başlamış ve ona şöyle demiştir: “Kuşkusuz sana bir emir hatırlatıyor ve arzu ediyorum ki, anne ve babana danışmadan bu konuda acele etmeyesin.

Hz. Aişe de: “Ey Allah’ın elçisi! Nedir o emir? deyince, Hz. Peygamber ona bu ayeti okumuştur.

Bunun üzerine Hz. Aişe: “Anne ve babama bu konuda mı danışacağım! Hayır, ben Allah’ı, Peygamberini ve ahiret yurdunu tercih ediyorum” demiştir. Ardından diğer hanımları da hiç tereddüt etmeden aynı tercihte bulunmuşlardır.  – ( İbn Kesir ).

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Kadın - Bayanlar İçin, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Leave a Comment »

Kadınlar…

Posted by Site - Yönetici Mayıs 8, 2013

Kadınlar…

Efendimiz (s.a.v.) hazretleri buyurdular:

Sıratın üzerinde ayakları kayan çoktur. Sırattan ayakları ka­yanların çoğu da kadınlardır.

Yine Efendimiz (s.a.v.) hazretleri buyurdular:

Ben cehennem ateşini gördüm. Cehennemin ehlinin çoğu kadınlar idiler. (Cehennemliklerin çoğunun kadınlar olmasının sebebleri)

1 - Kadınlar, çok lânet okuyorlar,

2- Kadınlar, kocalarına karşı çok nankör oluyorlar…

Zamanın hepsinde (bir ömür boyu) kadınlardan birine iyilik yapsan, ihsanda bulunsan, sonra bir gün senden bir şey görmezse, o sana:

-“Ben senden asla bir hayır görmedim” der. (Ve böylece nankörlük yaparlar).[1]

Bakî Düşün!

Kadınların ayaklarının âhirette sıratın üzerinde nasıl kaydıklarına bak!

Bu durum, kadınların dünyada iken itikad ve amel bakımından şeriattan aynlmalarındandır…

Molla Cami (k.s.) Hazretleri buyurdular:

Kadınların akıllan noksandır…

Dinleri de…

Hiçbir zaman onu tam kabul etme

Ve mükemmel biri itikâd etme!

El ile ondan itibâr alma!

Ona söyleme! (Sırrını ondan sakla)

Ve ona itimâd etme!

Kaynak : İsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri,: 3/689.


[1] Buhâr-i Şerif: 28. 993.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Kadın - Bayanlar İçin, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Leave a Comment »

Kadınlar pantolon giyebilir mi?

Posted by Site - Yönetici Ocak 19, 2011

Kadınlar pantolon giyebilir mi?

Kadınlar pantolon giyebilir mi?

Kadınlar pantolon giyebilir mi?

sorusunun cevabı gayet nettir.
Aklı başında herkesin bu soruya cevabı, giyemez şeklinde olur. Mü’min hiçbir hanımefendi de böyle bir uygulamaya, ahiretteki hesaplaşmayı dikkate alarak giymek bir yana tevessül bile edemez. Günümüzdeki uygulamasıyla pantolon giyen kadınların tamamı, dinen çıplak hükmündedir. 

Âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed (s.a.v.),
ilâhi rahmetten mahrum bırakacak giyim kuşamdan haber verirken, şu iki kelimeyi kullanmışlardır:“Kâsiyâtün, âriyatün...” Giyinmişler; ama çıplaktırlar.

Yani çıplak gibi tahrikci ve teşhirci görüntüleri vardır. Peki, hanımların etek, pardüsü, çarşaf gibi üst giyeceklerin altına pantolon giymeleri câiz olur mu?
Bu da olmaz. Çünkü konumu ne olursa olsun pantolon, bir erkek kıyafetidir.

Kadınlardan erkek giyimi, erkeklerden kadın giyimi giyerek karşı cinse benzeyenlere…” diye başlayan hadiste lânet bedduası vardır.

Bu ikaz dikkate alan hanımlar, giyimlerinde birinci olarak tesettürü esas aldıkları gibi, ikinci olarak da erkeğe benzememeyi esas alırlar.Bir olay vesilesiyle, Peygamberimiz (s.a.v.) Efendimiz’in hadislerinden birinde sirval kelimesi geçer.

Nedir sirval?
Önce olayı özetleyelim:
Peygamberimiz (s.a.v.) Hz. Ali (r.a.) ile Bâki mezarlığında iken yoldan eşeğe binmiş bir kadın geçiyordu.

Hava az yağışlı olduğundan eşeğin ayağı bir çukura girdi. Hayvan tökezleyince kadın yere düştü.

Peygamberimiz (s.a.v.) hemen yüzünü ters tarafa çevirdi.Ya Rasülûllah! Kadının üstünde sirval var dediler.
Bunun üzerine Peygamberimiz (s.a.v.):

Allah’ım! Sirval giyen kadınları bağışla. Ey insanlar! Hepiniz sirval giyiniz. Kadınlarınız dışarıya çıkacakları zaman sirval kadar örtülmesi gereken yerleri örten birşey yoktur.” buyurmuşlardır.
(Beyhaki, Edep. Şuabü’l-İman. Dârkutni, el-Efrâd, el-Kenz: 8/55. Hayatü’s-Sahabe: 3/367

Burada geçen sirval ne demektir?

Sirval: Uzun ve vücudu belli etmeyen bolluktaki don demektir.
Anadolu hanımlarının vücut hatlarını belli etmeyecek bollukta giydikleri şalvar tipinde bir dondur.

Bu derece bolluktaki donun kimseyi rahatsız etmeyeceği ayrıca tesettürü muhafaza edeceği malumdur.
Bazı zevat sirvali pantolon olarak açıklıyor ve üzerinde bir giyim olması halinde kadınların pantolon giyebileceklerini ifade ediyorlar.
Bu hatalı ve zorlamalı bir beyandır. Asla isabetli de değildir. Silvar, asla pantolon olamaz; o bir dondur.

Diz kapaklarına kadar dar bir üst elbise giyip, dizden aşağısında sadece pantolon bulunması sünnet ölçülerinden giyim şekli değildir ve tesettürü de oluşturmaz. Böyle giyinen kadın da tesettürlü değildir.Sadece pantolon giymek konumu ne olursa olsun 104 kitabın hiçbirinde yeri yoktur. Kesinlikle câiz değildir.

Giyenler Efendimiz (sa.v.)’in lânet bedduasının muhataplarıdırlar. Etek altına pantolon, liberal modanın saçmalıklarından biridir.

Moda furyası kadınların yüzde 85’ini, bu arada bir bölüm erkekleri de çekirdek gibi çatlattı. Pantolon giyen, burunlarına hızma takan, kaşına göbeğine ve
bilumum yerlerine piercing takan “kız”lar piyasayı doldurdu.

Sağcısı-solcusu, başını örteni, örtmeyeni erkeği-kadını hep aynı çizginin acınasıcıları oldular.Kadın-erkek gençliğin (istisnaları hâriç) tümüne yakını 1980 sonrasında marka pantolon giymeye başladılar. C 21 marka kot pantolonla başlayan mâcera Lee Cooper’le, Levis’la, Lee’yle, FBI’la sürüyor.
Başını örtenler de pardesü ve tunik altına (veya pardesüsüzler de) marka pantolonlar giyiyorlar.

Marka, toplum anlayışında önemli bir sınıf atlama taşıdır. Bundan dolayı doğası gereği gizlenemez.

Pantolon markaları arkada ve bir hayli de üstte olduğundan bir kısımları pardesüyü kısalttılar.

Son yıllarda düşük bel pantolon modası çok sürmeden düşük kalça pantolon modasına inkilâp etti. Çünkü kapitalizm insanların bedenlerini istiyor:

Bedenini özgür bırak. Zihnini bana emanet et Kapitalizmin sömürü sloganı budur. Bu slogana aldananlar kim olursa olsun kişiliksiz olmaya ve evde kalmaya mahkumdurlar.
Kendilerini özgür zanneden köleler de bunlardır.

Mevlüt ÖZCAN

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Kadın - Bayanlar İçin, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Etiketler: | Leave a Comment »

Peygamberimizin Hz. Aliye Evlilik öğüdü !

Posted by Site - Yönetici Ağustos 25, 2010

Peygamberimizin Hz. Aliye Evlilik öğüdü !

Peygamberimizin Hz. Aliye Evlilik öğüdü !

Peygamberimizin Hz. Aliye Evlilik öğüdü !

Özellikle yeni evlenen ve evli olanların bu hadisi şerifleri hıfz (ezber) etmeleri kendilerini birçok sıkıntıdan kurtarıp dünya ve ahıret saadetine nail olmalarına vesile olacaktır.

Hazret-i Fâtıma-tüz-zehrâyı “radıyallahü teâlâ anhâ” hazret-i Alîye “radıyallahü teâlâ anh” tezvîc (nikah) etdiklerinde buyurdukları vasıyyetleri beyânındadır.

Hazret-i Alî “radıyallahü teâlâ anh” rivâyet eder.
Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdular ki:

* Yâ Alî! Gelini kendi evine götürdüğün zemân çorabını ayağından çıkar. Ayağını yıka. O suyu evin bütün köşelerine saç. Böyle yapınca Allahü tebâreke ve teâlâ hazretleri senin evinden yetmiş dürlü fakîrliği dışarı çıkarır. Yetmiş dürlü bereketi evine dâhil eder. Yetmiş rahmeti sana nâzil kılar. O gelin ile ve onun bereketi evin köşelerine erişir. O gelin delilikden ve diğer hastalıklardan emîn olur.

* Yâ Alî! Gelini ilk hafta yoğurt yimekden ayran yimekden sirke ve ekşi yimekden men’ et! Hazret-i Alîkerremallahü vecheh” “Yâ Resûlallah! neden ötürü bu şeyleri vermemem gerekdirdiye sordu. Buyurdu ki: (Ondan dolayı ki turşu ve yoğurt ve ayran rahmde evlâd olmasına mâni’ olur. Evde bir hasır olması doğurmayan kadından iyidir.) Hazret-i Alî dedi ki: Yâ Resûlallah! Sirkenin illeti nedir. Buyurdu ki: (Sirke yiyen kadının hayzı zahmetli olur ve temizliği uzar. Keşenç yimek hayzı karında habs eder. Eğer Hak Sübhânehü ve teâlâ hazretleri bir evlâd verirse doğumu zor olur. Ammâ ekşi elmâ yimek hayz kanını keser. Onun ardından başka hastalık zuhûr eder.)
Sonra Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdu ki:

* Yâ Alî ayın evvelinde ortasında ve sonunda ehline yakın olma ki o hanımda ve o evlâdda cüzzam ve dîvânelik (delilik) ve pislik olmasından korkulur.

* Yâ Alî! Ehline asr (ikindi) nemâzından sonra yakın olma. Eğer Allahü tebâreke ve teâlâ bir evlâd nasîb ederse ahvel (şaşı) olur ve şeytân şaşı evlâda sevinir.

* Yâ Alî! Ehline yakınlık (cima) etdiğin vakit çok konuşma ki eğer bir evlâd olursa yiyici olur. Avret yerine bakma. Sohbet (cima) esnâsında gözünü yumma. Evlâda körlük getirir.

* Yâ Alî! Kendi ehline bir başka kadının şehveti ile yakın olma ki eğer bir evlâd olur ise muhannes (kadına benzeyen erkek) olur. Kadınlara benzemeye çalışır.

* Yâ Alî! Cünüb olduğun zemân kat’i olarak Kur’ân-ı azîm-üş-şânı okumayasın ki korkulur ki gökden bir ateş inip seni yakar. Cünüb hâlde sohbet (cima) etme. Senin bir su kabın ehlinin bir su kabı olsun. Ayrı ayrı su kapları ile temizleniniz. Eğer bir su kabından ikiniz yıkansanız şehvet şehvet üzerine düşer (tekrar cima ederseniz). Aranıza düşmanlık düşer. Korkulur ki talâk ve iftirâka müncer olur. 

* Yâ Alî! ikiniz de ayakda iken sohbet (cima) etmeyiniz eşekler böyle yapar. Eğer çocuk olur ise döşeğe bevl (idrar) eder.

* Yâ Alî! Ehlinle bayram geceleri buluşma! Eğer çocuk olur ise altı parmağı veyâ dört parmağı olur.

* Yâ Alî! Ehlinle meyve ağacı altında buluşma ki eğer çocuk olur ise kâtil olur kan dökücü olur. Halka zulm eder.

* Yâ Alî! Ay ışığında (Açık havada ay ışığının altında) ehline yakın olma. Meğer bir yerde örtünülmüş olasın. Eğer bir çocuk olursa fakîrlikden ömür boyu kurtulamaz.

* Yâ Alî! Ezân ile ikâmet arasında ehline yakın olma ki eğer bir çocuğunuz olur ise kan dökmeğe hevesli olur.

* Yâ Alî! Hanımın hâmile olduğu zemân abdestsiz ona yakın olma. Eğer çocuk olursa kör gönüllü ve bahîl (cimri) elli olur.

* Yâ Alî! Şa’bânın ortasında Berât gecesi ehline yakın olma eğer aranızda bir çocuk olursa derisinde tüylerinde ve yüzünde kötü nişânlar olur.

* Yâ Alî! Hanımına bacısının (baldızının) şehvetiyle yakınlık etme ki eğer bir çocuk olursa hırsız olur ve halkın felâketi onun eli ile olur.

* Yâ Alî! Ehline etrâfında dıvâr olmıyan damda yakın olma ki eğer aranızda bir çocuk olursa münâfık ve mürâi mübtedî’ (bid’at sâhibi) ve kumarbâz olur.

* Yâ Alî! Sefere çıkacağın gece ehline yakın olma ki eğer bir çocuk olursa malını harâm yerlere harc edici olur. Sonra meâl-i şerîfi “Malını saçıp dağıtanlar şeytânın kardeşleridir” âyet-i kerîmesini okudular.
(İsrâ sûresi 27.ci âyet-i kerîmesi.)

* Yâ Alî! Üç günlük seferden geldiğin gecesi ehline yakınlık etme. Bir çocuk olursa zâlim olur.

* Yâ Alî! Pazartesi gecesi ehline yakınlık edersen aranızda bir çocuk olursa hâfız-ı Kur’ân olur. Allahü tebâreke ve teâlâ hazretlerinin kısmetine râzı olur.

* Yâ Alî! Salı gecesi ehline yakınlık edersen çocuk hâsıl olursa mü’min olur ve iyi huylu olur. Rahîm gönüllü (yumuşak kalbli) cömert elli yalandan bühtândan ve gıybetden temizlenmiş dilli olur.

* Yâ Alî! Perşembe gecesi ehline yakınlık et ki eğer çocuk olur ise hikmeti çok hakîm olur. Ve ilmi çok âlim olur ki ilmi ile âmil olur. Perşembe günü öğleden evvel ehline yaklaşsan eğer aranızda bir çocuk olursa aslâ şeytân ona ölene kadar yaklaşamaz. Dünyâda ve âhıretde selâmetde olur. Eğer Cum’a gecesi ehline yakınlık edersen bir çocuk olur ise Kâri-i Kur’ân olur. Veyâ hatib olur. Veyâ Vâiz olur. Eğer Cum’a günü hanımına yakınlık edersen bir çocuk olursa âlim olur. Dindârlığı ile ma’rûf ve meşhûr olur. Eğer Cum’a gecesi îşâ (yatsı) nemâzından bir sâat sonra ehline yakınlık edersen eğer bir çocuk olursa ebdallar (velîler) cümlesinden olur.

* Yâ Alî! Ehline gecenin evvel sâatinde (başında) yakınlık etme ki eğer bir çocuk olursa câdı ve kâhin olur. Dünyâyı âhıret üzerine tercîh eder.

* Yâ Alî! Benim vasıyyetlerimi ezberle ki Allahü teâlânın izni ile sana fâide versin.

Kaynak :  (Menakıb-ı Çihar-ı Yari Güzin)

..

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Evlilik, Güncel, Gündem, Genel, H.z Ali, Kadın - Bayanlar İçin, Nasihat, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar, İlginç, İslama Göre Cinsel Hayat | 10 Comments »

KADININ KOCASI ÜZERİNDEKİ HAKLARI

Posted by Site - Yönetici Mart 6, 2010

KADININ KOCASI ÜZERİNDEKİ HAKLARI

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Kadın - Bayanlar İçin, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Etiketler: | Leave a Comment »

KADIN YEMEK PİŞİRMEK ZORUNDA DEGİL .

Posted by Site - Yönetici Mart 6, 2010

İslam hukukuna göre kadının yemek pişirmek zorunda

KADIN YEMEK PİŞİRMEK ZORUNDA DEGİL .

Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde “Medeniyetimizde Kadın” konulu bir konferans veren Oxford Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Muhammed Akram Nedvi, İslam’ın kadına çok değer verdiğini ve verilen bu değerin tarihin her döneminde kendisini en iyi şekilde ortaya koyduğunu bildirdi.

KADINLAR CAMİLERİ TERK ETTİ

İslam tarihinden kadına dair bir çok örnek veren Nedvi, bilinen bütün büyük alimler bir şekilde bayan alimlerden ders aldığını söyledi.

Peygamberin kadına hürmet ettiğini ve kendi camisinde kadınlara yönelik dersler verdiğini hatırlatan Nedvi, günümüzde kadının camiye girmediği söyledi.

Günümüzün camilerinin Hazreti Peygamberin camisinden çok daha değerli olmadığını vurgulayan Nedvi, “Şimdi kadınlarımıza ne oluyor da camilere gitmiyorlar. Kadınlara Hazreti Peygamber çok büyük değer veriyordu ve onlara kendi mescidinde dersler veriyordu. Ama şimdi kadınlarımız camilere gitmiyorlar. Bilinen bütün büyük mescitlerde kadınlara yönelik dersler veriliyordu” dedi.

MÜSLÜMAN ERKEKLER EŞLERİNDEN DERS ALMALILAR

Müslüman erkeklerin kendi eşlerinden ders almasının hiçbir sakıncası olmadığına işaret eden Nedvi, “Müslüman erkekler kendilerinden daha alim kadınlarla evlenebilmeliler ve onlardan ders almalılar. Bu durum utanılacak bir hal değildir. Bir çok alim bizzat kendi eşinden ders almışlardır ve bunları da kendi eserlerinde dile getirmişlerdir. İslam tarihinde öyle alimler var ki, kendi kızını bir gence vermek isterken ileri sürdükleri şartlar alim olma şartı idi. ‘En az kızım kadar ilim sahibi olmalısın’ denirdi” şeklinde konuştu.

KADIN YEMEK PİŞİRMEK ZORUNDA DEĞİL

İslam hukukuna göre kadının yemek pişirmek zorunda olmadığını söyleyen Nedvi, “Kadın bunu erkeğine lütfettiği için yapıyor. Yoksa kadının böyle bir zorunluluğu yoktur. Erkek de kadın gibi yemek pişirmeli. Ama kadın erkeğine lütfettiği için erkek daha çok çalıştığı için evinde yemek pişiriyor” dedi.

ÖZE DÖNÜLMELİ

Yunan felsefesinin İslam coğrafyasına girmesinden sonra kadın alimlerin sayısında büyük bir düşüş olduğuna değinen Nedvi, “Fukahanın zihnine felsefe girdikten sonra kadınların zihninin zayıf olduğu düşüncesi belirmeye başladı. Halbuki felsefenin İslam coğrafyasına girmesinden önce kadın alimlerin sayısı erkek alim sayısı kadardı. Felsefe ve mantık güçlendikçe eskiden kopuldu ve kadın değersizleşti. Eski günlere geri dönmenin tek şartı kendi öz kaynaklarımıza; Kur’an’a ve hadislere geri dönmektir. Batı kadınları ile İslam kadınlarının bir olmasını bekleyemezsiniz. İslam kadını yüceltmiştir her zaman. ” diye konuştu.

KADINLAR DİRİ DİRİ GÖMÜLÜYOR

İslam öncesi cahiliye döneminde kızların diri diri toprağa gömüldüğünü anımsatan Nedvi, günümüzde de kadınların bilgisiz bırakılarak diri diri gömüldüğüne vurgu yaptı. Nedvi, Müslüman kızların İslam ahlakına uygun olarak en iyi şekilde ilimle donatılması gerektiğini de belirtti.

Kaynak : Timeturk

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Kadın - Bayanlar İçin, Türkiye, Yorumlar | 1 Comment »

 
Takip Et

Her yeni yazı için posta kutunuza gönderim alın.

Diğer 522 takipçiye katılın