Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Archive for 15 Kas 2016

Ne Çok Bayramımız Varmış ..

Posted by Site - Yönetici Kasım 15, 2016

Ne Çok Bayramımız Varmış ..

Elbette müminin en büyük bayramı günahlarının af olunduğu gündür, son nefeste imanla öldüğü gündür, hesapta mizanda sevaplarının çok, günahlarının yok olduğu gündür.

Elbette müminin bayramı sırat köprüsünden geçtiği gündür.
Elbette müminin bayramı Cennette Peygamber efendimizi (sallallahü aleyhi ve sellem) görmek ve ondan sonra rüyet-i ilahiyeye mazhar olmaktır.

Bayram! Kaç tane bayram. Müslüman olmak bir bayram. Ehli sünnet olmak bir bayram. Büyükleri tanımak bir bayram. Hayırlı işte istihdam edilmek bir bayram. Dostlarla beraber olmak bir bayram.

Müslümanların yüzüne bakmak bir bayram. Cenab-ı Hak, bir mümini bir müminin yüzüne muhabbetle bakarsa, onu affeder.

Bir Müslüman bir Müslümanı sevindirirse Allahü teâlâ ona nafile hac ve umre sevabı veriyor. Yani Allahü teâlâ kullarına çok kazansınlar çok kâr etsinler, çok kârlı çıksınlar diye ufak bahaneler yaratıyor. Allah’ın dergahında ehil naehil beraberdir. Bir tanesi Cenab-ı Hak tarafından kabul edilse o kulların içerisinden, bir tanesini sevse Cenab-ı Hak, onunla beraber olanların hepsi içeriye, tasnif yok çünkü orada. Sen cahilsin çık dışarı olmaz.

Allahü teâlânın varlığına, birliğine, Peygamber efendimizin Onun Resulü ve kulu olduğuna görür gibi inanmak lazımdır. Zaten kelime-i şehadette bu bildiriliyor, görmüş gibi şehadet ederim deniliyor. Bu iman elde edildi mi, diğer tarafların hepsi kolay hallolur. İmanın elde edilmesi için elhamdülillah imkan var. Peki onun güçlendirilmesi, onun kuvvetlendirilmesi onun sağlamlaştırılması nasıl olur? Onun da kolayı var. Peygamber efendimiz buyuruyor ki:
(Dinül mer-i dinül ahihi), insanın dini arkadaşının dini gibidir. İmanını güçlendirmek isteyen, imanı güçlü olanlarla beraber olmalı. Çok ibadet yapmak isteyen, en güzel ibadet yapanla, en güzel ihlasla çalışanla beraber olmalı. Bu sefer o da, onun gibi olur. Gerek imanın güçlenmesi, gerek ihlasın artması, gerek ibadetlerin artması veyahut felaketlerin artması günahların artması, küfre varması hep insanın vereceği kararına bağlıdır. Tercih meselesidir. Ne olmak istiyorsa, o taraftaki insanları bulacak, onlarla arkadaşlık kuracak. İyi olmak istiyorsa iyilerle beraber, kötü olmak istiyorsa kötülerle beraber olacak. Gayet tabii bir şey bu. Dünya ve ahiret saadeti için, iyilerle beraber olmayı tercih etmeli.

Müminin Bayramı.!

Enes bin Malik Hazretleri,müslümanın bayramı beştir,buyurmuştur…
1-) Bir mümin, sabahtan akşama kadar günah işlemezse işte o gün onun bayramıdır.

2-) Dünyadan iman ve şehadet kelimeyisle gitmek bir mümin için yine büyük bir bayramdır.

3-) Sırattan salimen geçip, kıyametin şiddetinden emin olanlar için de aynı şekilde yine büyük bir bayramdır..

4-) Cehennemden emin olup,cennete girenler için de o gün bayramdır…

5-)Beşincisi ve en büyüğü ise müminlerin en büyük arzusu ve nihai maksadı olan, cemali ilahi ile müşerref olma bayramıdır ki, bunun haz ve zevkinin yanında dünyevi ve uhrevi bayramların lezzeti hiç kalır.

Allahım Bu beş bayram ile bizleri zinetlendir hususi ile de son bayramı bizlerden esirgeme…Bizleri cemali ilahinden mahrum etme..

Behlül-i Dânâ hazretleri de şu beytleri sık sık okurlarmış:
“Bayram, yeni elbiseler giyenler için değildir.
Ancak ilâhi azâptan emin olanlar içindir.
Bayram bineklere binenler için de değildir.
Ancak hata ve isyânı bırakanlar içindir.”

CÜMLE MÜSLÜMAN KARDEŞLERİMİMN BAYRAMI HAYIRLI MÜBAREK OLSUN NİCE BAYRAMLARA SAĞLILIKLI MUTLU VE SEVDİKLERİYLE BERABER GEÇİRMEK VE YUKARIDAKİ BAYRAMLARADA ERİŞMEK DUASIYLA HAYIRLI BAYRAMLAR CENABI HAK KESMİŞ OLDUĞUNUZ KURBANINI DERGAHI İZZETİNDE KABUL BUYURSUN İLK AKAN KANLA BİRLİKTE GÜNAHLARIMIZIDA AKITIVERSİN İNŞALLAH*

Şerife Şevval Kardelen

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar, Şerife Şevval Kardelen | Etiketler: | Leave a Comment »

Cennet Bahçesi Nerdedir ?

Posted by Site - Yönetici Kasım 15, 2016

ravza-i-mutahharacennet-bahcesi-nerdedirmescid-i-nebeviriadhul-jannah-in-masjid-e-nabwi-copy

Cennet Bahçesi Nerdedir ?

Medine’de bulunan Mescid-i Nebevi, Mescid-i Haram’dan sonra, yeryüzündeki mescitlerin en faziletlisidir.

Mescid-i Nebevî içinde Hz. Peygamber (asm)’in kabri ile minberi arasındaki bölüme “Ravza-i Mutahhara” denilir. Sözlükte “tertemiz bahçe” anlamına gelen ravza-i mutahhara adlandırması, Hz. Peygamber (asm)’in eviyle minberi arasının cennet bahçelerinden (ravza) bir bahçe olduğunu bildiren hadisine dayanır.

Resulullah (s.a.s), bu mescitte minberin üzerine çıktığı zaman şöyle demişti:

Evimle minberimin arası Cennet bahçelerinden bir bahçedir ve minberim de Cennet bahçelerinin üzerindedir.

Diğer bir hadis de şu şekildedir:

Evimle minberimin arası, Cennet bahçelerinden bir bahçedir ve minberim havzımın üzerindedir.” (bk. Buhârî, Fadlı Salati Mescidi Mekke, 5; Müslim, Hac, 92; Müsned, 2/36, 236, 450, 534; 4/41)

Minber hakkındaki başka bir hadis-i şerifte de şöyle buyurulmaktadır:

Minberimin ayakları Cennet üzerindedir.” (Ahmed, b. Hanbel, VI 289, 292, 318; Nesaî, Mesâcid, 8).

Bu hadisler, Mescid-i Nebevî’nin, Resulullah (asv)’ın minberi de dahil olmak üzere, minberi ile evi arasında kalan bölümün Cennet bahçelerinden birisi hükmünde olduğunu ortaya koymaktadır. Buna göre, burada bilinçli bir şekilde bulunan, namaz kılan veya başka bir ibadette bulunan, yaptığı şeyleri Cennet bahçelerinden birinde yapmış gibidir.

Ravza-ı Mutahhara’nın, nasıl bir cennet bahçesi olduğu konusunda çeşitli yorumlar yapılmıştır:

– İmam Malik gibi bazı alimler, bu bahçe gerçek bir cennet bahçesidir ve ahirette cennete nakledilecektir, demişlerdir. [Semhûdî, Vefâ’ü’l-vefâ’ bi-ahbâri dâri’l-Muştafâ (nşr. Kasım es-Sâmerrâî), Beyrut, 1422/2001, 2/162].

– Bazı alimlere göre ise yapılan ibadetler sebebiyle burası rahmetin inmesi, insana mutluluk vermesi açısından cennete benzer. Dolayısıyla Resûl-i Ekrem (asv)’in cennetin anaların ayakları altında, kılıçların gölgesinde bulunduğuna ve hasta ziyaret eden kimsenin cennet bahçelerinden bir bahçede olduğuna dair sözleri veya güzel geçen bir gün için, “Bugün cennet günlerinden biriydi” denilmesi gibi mecazi bir anlam ifade eder. (İbnü’l-Esîr, en-Nihaye, 1/493; Semhûdî, 2/164, 165).

– Bir diğer yoruma göre, burada yapılan ibadetler, cennetin yolunu açtığı için, -mecazi manada- bu alana cennet denilmiştir.

Hz. Peygamber (asv)’in evinden maksadın Hz. Aişe (r.anha)’nin odası mı (hücre-i saadet), yoksa mescidin doğu duvarı boyunca sıralanan hanımlarına ait odaların tamamı mı, minberden maksadın bulunduğu yer mi, yoksa hücre-i saadet hizasındaki batı duvarı mı olduğu konusunda da farklı görüşler nakledilir. Eyüp Sabri Paşa bu konudaki görüşleri dikkate alarak Ravza-i Mutahhara planıyla ilgili üç değişik çizim yapmıştır. (bk. Mir’âtü’l-Haremeyn, II/154-156).

Bazı âlimler Ravza-i Mutahhara’nın alanının bütün mescidi kapsadığını söylemiş, ravzanın Mescid-i Nebevî ile musalla arasında olduğunu bildiren bir rivayete dayanarak, Mescid-i Nebevî ile bayram musallası (Mescid-i Gamâme) arasında kalan alanı buna dahil edenler de olmuştur. (İbn Şebbe, Târihu’l-Medîneti’l-münevvere, 1/138) Ancak Ravza-i Mutahhara’yı hücre-i saadet ve minber arası olarak ifade eden rivayetler daha güçlüdür.

Günümüzde Ravza-i Mutahhara’nın güneyi mihrabın hemen kıble tarafındaki demir korkuluk ve kitap raflarıyla sınırlanmış olup doğudan batıya 22 m., kuzeyden güneye 15 m. olmak üzere yaklaşık 330 metrekarelik bir alanı kapsamaktadır.

Mescid-i Nebevî’de kılınan namaz, diğer mescitlerde kılınan namazlardan çok daha faziletlidir.

Sa’d ibn Ebi Vakkas (r.a)’dan Resulullah (a.s.m.)’ın şöyle söylediği rivayet edilmektedir:

Mescidimde kılınan namaz, Mescid-i Haram hariç, diğer mescitlerde kılınan bin rekât namazdan daha hayırlıdır.“(Müsned, 1/184); Başka bir rivayette “daha faziletlidir” (Müsned, 1/16; Nesai, Mescid,4) buyrulur.

Bunun içindir ki, hac farizasını ifa etmek için bu topraklara yönelen insanlar, bir müddet Medine’de kalarak Mescid-i Nebî’de ibadet etmenin güzelliklerinden faydalanmaya çalışırlar.

Namazın dışında, diğer hayırlı ameller için de Mescid-i Nebevî üstün bir mahaldir. Orada yapılan her ibadet kat kat fazlasıyla mükafatlandırılır. Bunun böyle olduğunu vurgulamak için Resulullah (asm) bir hadisinde, Allah yolunda cihat ile kıyas yaparak şöyle buyurmaktadır:

Mescidime bir hayrı öğrenmek veya öğretmek için gelen, Allah yolunda cihat eden kimse gibidir. Bunun dışında gelen, başkasının kazancını seyreden kimseye benzer.” (Müsned, 2/418).

.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Etiketler: , , | Leave a Comment »

 
%d blogcu bunu beğendi: