Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Archive for 22 Eki 2010

Gece Namazının, Yemek Yedirmenin Ve Çok Oruç Tutmanın Fazileti

Posted by Site - Yönetici Ekim 22, 2010

Gece Namazının, Yemek Yedirmenin Ve Çok Oruç Tutmanın Fazileti

Gece Namazının, Yemek Yedirmenin Ve Çok Oruç Tutmanın Fazileti

Gece Namazının, Yemek Yedirmenin Ve Çok Oruç Tutmanın Fazileti: 

Taberanî… Ebû Musa el-Eş’arî’den rivayet etti ki; Rasûiullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
Doğrusu cennette; dışı içinden içi de dışından görünen odalar vardır. Bunlar, konuşmayı güzel yapan, yemek yediren, insanlar uyurken kendileri geceyi namaz kılarak geçirenler içindir.

Ebû Mâlik el-Eş’arî: “Ey Allah’ın Rasûlü! O odalar kimler içindir?” di¬ye sordu.
Rasûlullah (s.a.v.) buyurdu ki:
Konuşmayı güzel yapan, yemek yediren, insanlar uyurken kendileri geceyi namaz kılarak geçirenler içindir.
Bazı hadislerde anlatıldığına göre; cennetteki köşk kapıları, kapı kanat¬ları ve tavanlarıyla birlikte yekpare inciden yapılmıştır.
Başka bir hadis-i şerifteyse şöyle buyurulmuştur:
Cennetin çatıları nurdandır. Çakan şimşek gibi parıldar. Cenab-ı Allah insanların gözlerini sabitleştirmeseydi, bu parlaklık onların gözlerini kısa sürede kör ederdi.”
Beyhakî… Câbir b. Abdullah’ın şöyle dediğini rivayet etmiştir: Rasûlu¬lah (s.a.v.) bize şöyle buyurdu:
Size cennetin odalarından bahsedeyim mi?
Evet, anlat ya Rasulallah, anamız babamız sana feda olsun.
— Cennette öyle odalar var ki, yapımında bütün mücevher çeşitleri kul¬lanılmıştır. Dışı içinden, içi de dışından.görünür. Oralarda gözlerin görmedi¬ği, kulakların duymadığı nimetler, lezzetler ve imrenilecek şeyler vardır.
— O odalar kimler içindir ya Rasulallah?
— Selâmı yayan, yemek yediren, oruca devam eden ve insanlar uyurken geceleyin namaz kılanlar içindir.
— Ey Allah’ın Rasûlü! Buna kim güç yetirebilir?
Ümmetim buna güç yetirebilir. Bunu size haber vereceğim. Şöyleki: Bir kimse müslüman kardeşiyle karşılaştığında ona selâm verir, kardeşi de selâmını alırsa selâmı yaymış olur. Ailesine ve hâne halkına doyurasıya ye¬mek yediren kişi, yemek yedirmiş olur. Ramazan ayını ve her ayın da üç gü¬nünü oruçlu geçiren kimse, oruca devam etmiş olur. Yatsı ve sabah namazını cemaatle eda eden kimse, insanlar yani yahudi, hristiyan ve mecusiler uyurken geceleyin namaz kılmış olur.”

Beyhakî… İmrân b. Husayn ile Übeyy’den rivayet etti ki; “Sizi Adn cennetlerinde hoş yerlere koyar.” (Tevbe, 9/73) âyet-i kerimesini kendisine sorduklarında Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
İnciden bir saray… Bu sarayda, yakuttan inşâ edilmiş yetmiş bina; her binada yeşil zümrütten yetmiş oda; her odada bir kanepe; her kanepede her renkten yetmiş yatak; her yatakta iri gözlü hurilerden bir zevce; her odada yetmiş sofra; her sofrada yetmiş türlü yemek; her evde de yetmiş câriye bu¬lunacak ve bu anlatılanların hepsine varacak kadar bir güç, mümine verilir.
Ben derim ki ( ibni kesir ): Bu hadis gariptir. Bu (sened) köprü(sü) cidden zayıftır.
Köprü zayıf olunca, onunla bir yere ulaşmak mümkün olmaz.
Abdullah b. Vehb… Zeyd b. Eslem’den rivayet etti ki; Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
“(Cennette) bir tek kişiye mükâfat olarak yekpare inciden yapılma bir saray verilir. O sarayda yetmiş oda, her odada iri gözlü hurilerden bir zevce, her odada bir kapı vardır. Her kapıdan cennetin ayrı bir kokusu içeri girer.”
Böyle dedikten sonra Rasûlullah (s.a.v.) şu âyeti okudu: “Yaptıklarına karşılık onlar için saklanan müjdeyi kimse bilmez.” (Secde, 32/17)
Kurtubî… Enes b. Mâlik’ten rivayet etti ki; Rasûlulah (s.a.v.) şöyle bu¬yurmuştur:
Doğrusu cennette öyle odalar vardır ki; onları üstten tutan askılar olmadığı gibi, alttan tutan direkler de yoktur.” “O odalar kimler içindir ya Rasû-lallah?” diye sorulduğunda buyurdu ki: “Hastalanan, ağrılarla sancılarla ve belâlara müptelâ olan kimseler  içindir.

Kaynak : Ölüm ve Ötesi – İbni Kesir

Posted in Ölüm Ve Ötesi - İbni Kesir, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Yorumlar | 1 Comment »

 
%d blogcu bunu beğendi: