Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Archive for 06 Eki 2010

TAHARET

Posted by Site - Yönetici Ekim 6, 2010

TAHARET

TAHARET

TAHARET

Taharet,necasetten veya abdestsizlikten temizlenmektir.

İstinca,ön veya arkadan çıkan necaseti temizlemektir.

İstibra,erkeklerin,idrarlarını akıttıktan sonraki yaptıkları temizliktir.

İstinka,ön ve arka temizliğinde mubalağa yapmaktır.

Hadis-i Şerif

Bevilden sakınınız.Çünkü kabir azabının çoğu ondandır.

İslam büyüklerinin beyanlarına göre:”İnsanlara süfli cinlerin musallat olması,gusul abdesti ve namaz abdestindeki noksanlıklardan,üzerlerine necaset bulaşmalarından,abdestsiz gezmelerinden, 4 metrekareden daha geniş mekanlarda çıplak bulunmalarındandır.

NECASETTEN TAHARET(İstinca.İstibra,İstinka)

Önce çoraplar çıkarılır.

Pantolonun paçaları yukarı sıvanır.

Tuvalete sol ayakla girilir.Girerken şu dua okunur:

Euzu Billahi mine’l-hubsi ve’l-habais

Manası:”Maddi manevi pisliklerden Allah’a sığınırım

Kapı içeriden kilitlenir.

Büyük hacet,mümkünse sola meyili oturularak giderilir.Necasetin gelmesi kesildikten sonra taharete (istincaya)başlanır.

İstincanın en güzel şekli üç kademeli yapılanıdır:

Önce kuru olarak silmek,

Sonra su ile yıkamak,

Sonra da kurulamak.

Sonra bir parça tuvalet kağıdı koparılır.Sol elle necasetin çıktığı yer kuru olarak silinir.(Evla olan elin arkadan dolaştırılmasıdır.Önden uzatmakta ise beis yoktur)

Sağ elle musluk açılarak tasa veya ibriğe su alınır.

Sol ele su dökülür.Necasetin çıktığı mahal sol elle,(bilhassa orta parmak kullanılarak) iyice yıkanır.Parmak uçları necasetin çıktığı mahale değdirilmez.

Sonra idrar temizliğine başlanır:

Önce (Erkeklere mahsus olarak) İdrar’ın çıktığı yer öne doğru bir kaç defa  sıvazlanır.   Böylece kalan idrar tamamen boşaltılır.Sonra su ile yıkanır.Ön tarafın yıkanma işi bittikten sonra yeniden kağıt koparılır.Ön ve arka kurulanır.

Sonra iç çamaşıra değdirmeden idrar yolunda kalan son damlanın da temizlenmesi yapılır.Buna istinka denir.Fıkıh kitaplarında istinkanın çeşitli şekilleri vardır: Kırk adım yürümek,öksürmek,yan yatmak ve kişi kaç yaşında ise yaşı adedince adım atmak gibi…

Asrımızda pratik olarak şöyle bir istinka yolu tatbik edilebilir:

Tuvalet kağıdından küçük bir parça koparılır.Kibrit başı büyüklüğünde top yapılır ve idrarın çıktığı kanalın ucuna tampon olarak konur.(Bu korunma işini kağıt sarma suretiyle yapanlar da vardır. Tıbbi Nebevi kitabının Mezi ve fitil maddelerinde Ata b. Ebi Rebah,Hz.Ali Efendimiz(A.S)mezi akıntıları için pamuk fitil yaparak kamışın deliğine tıkardı,demiş ,İmam Evzai de mezi akıntısı gelen birine “pamuk parçası ile kamışın deliğini tıkasın “diye fetva vermiştir.)

Sonra ayağa kalkarak üst toplanır.Bol su ve süpürge ile tuvalet taşı temizlenir.

Taşın bitiminden sonra gelen boru kısmı da su ve fırça ile temizlenmelidir.

Dipte kalan necasetlerin akması için ya sifon çekilmeli veya bol su dökerek onlar da giderilmelidir.

Sonra tuvaletten sağ ayakla çıkılır.Çıkarken şu dua okunur:

Elhamdü-lillahi-lezi ezhebe anne’l-eza ve afani min zalik

Manası:”Bana ezadan afiyet veren (kurtaran) ve bizden ezayı gideren Allah’a hamd olsun.”

Lavaboda eller(bilhassa sol elin orta parmağı iyice ovalanarak)sabunla güzelce yıkanır.

Üç beş dakika gezip dolaştıktan sonra yeniden tuvalete gidilerek konan kağıt atılır.

Taharet ve istibra bu şekilde yapıldıktan sonra abdest almaya başlanır.

DİKKAT! Küçük su döktükten sonra son damlayı almak ve idrarın çıktığı kanalı iyice kurutmak çok mühimdir.Bu temizliği yapmadan abdeste başlanırsa,yolda kalmış son damla abdestten  sonra çıkarsa abdest bozulur ve iç çamaşır necasetlenir.

Necasetin bulaştığı yer üç defa,su dökülüp ovalanır,sıkılır.

Hacet giderirken ön veya arkanın kıbleye doğru gelmesi ve özürsüz ayakta su dökmek mekruhtur. Erkeklerin idrarının tam kesildiğine kalbi mutmain olmadıkça abdeste başlaması caiz değildir.

Yazıya elverişli olmayan kağıtları taharette kullanmak mekruh değildir.

Yellenmekle taharet gerekmez(Ancak yellenme esnasında necaset çıktı ise taharet o zaman gerekir.) Kadınlara istibra yoktur.Kadınlar sadece avret mahalinin dışını yıkarlar.

Helada konuşulmaz,selam alınmaz.Mazeretsiz avret mahalline ve necasete bakılmaz.   Helaya tükürülmez,sümkürülmez.Helada vücut ile oynanılmaz.İhtiyaç giderilir giderilmez heladan derhal çıkılır.Tuvalete,başın örtülü olarak girilmesi müstehaptır.

Hasta erkek ve kadına ancak nikahlısı taharet yaptırabilir.Nikahlısı bulunmayan hastalardan taharet sakıt olur(düşer).Böyle bir kimse abdest veya teyemmüm aldıktan sonra taharetsiz olarak namazını kılabilir.

SÜNNET ÜZERE ABDESTİN ALINIŞI

Önce “Bismillahir-rahmanir-rahıym“diyerek besmele çekilir.
Niyet ettim abdest almaya” diye niyet edilir.Sağ elle musluk açılır.İki el güzelce yıkanır.Parmak araları hilallenir.Yani üstten bir elin parmakları ile diğerinin parmak araları yıkanır.
Sol elle musluk açılır.Sağ ele bir avuç su alınır.(Musluk kapanır)Ağıza su verilir,çalkalayıp dökülür.(Misvakla veya sağ elin baş ve şehadet parmakları ile dişler temizlenir)
Ağıza bu şekilde üç defa su verilir.
Sonra burna üç defa su verilir.Her su alışta musluk açıp kapanır.(Sümkürme ihtiyacı varsa sol elle yapılır.
Sonra yine sol elle musluk açılır.Sağ avuca su alınıp sol eliyle birleştirerek alından aşağı doğru su dökülür.Yüz iki elle ovalanarak yıkanır.Bu da üç defa yapılır.
Sonra yine sağ elle musluk açılıp,sol elle bir avuç su alınır.Sağ dirseğin üzerinden aşağı su dökülür.Kol iyice ovalanır.Bu da üç defa yapılır.
Sonra,sol elle musluk açılır.Sağ ele bir avuç su alınır.Sol dirsekten aşağı doğru dökerek sol kol ovalanır.Bu da üç defa yapılır.
Sonra,sol elle musluk açılır.sağ ele bir avuç su alınır,musluk kapanır.İki el ıslatılır.Başın dörtte biri sağ elle mesh edilir. Küçük parmaklarla kulak içleri,başparmakla kulak arkaları,parmakların sırtı ile de boyun meshedilir.
Sonra sağ ayak musluğun altına konur.Sağ elle musluk açılır.Sol elin küçük parmağı ile ayak parmaklarının araları sağdan başlayarak yıkanır.Sonra ayağın diğer kısımları,-topuk kemikleri dahil-güzelce üç defa yıkanır.Ve musluk kapanır.
Sonra sol ayak musluğun altına konur.Sağ baştan başlayıp önce parmak araları yıkanarak sol ayak da üç defa yıkanır.

DİKKAT!

Abdestte her azayı yıkarken besmele çekmek ve Kelime-i Şehadet okumak abdestin sünnetlerindendir.Kurulanırken de “İnna Enzelna“suresi okunur.(1,3,5 veya 7 defa)
Abdest alırken her azayı üç avuç su ile yıkamak sünnettir.Fazla su kullanmak israftır.    İsraf ise haramdır.Bilhassa vakıf ve dernek suları kullanılırken daha da dikkatli hareket edilmeli,avuçtaki su dahi lüzumsuz yere taşırılıp akıtılmamalıdır.
Abdestte acele mekruhtur.Başkalarının farz abdest almasına yetecek kadar suyun az olması halinde abdest alma haramdır.Vakıf ve dernek sularından abdest üzerine abdest almak haramdır.
Peygamber Efendimizin üç avuç su ile abdest aldığı Hazreti Aişe validemizden ,800 gram su ile abdest aldığı da Hz.Enes (R.A) dan rivayet edilmiştir.
Hz.Enes(R.A)’ dan rivayet olunmuştur: Resülüllah Efendimiz guslünü (yaklaşık) 3.5 Kg     su ile ,abdestini de 800 Gr. su ile alırdı(Ramuz)

Abdest alan kişi abdest almakla günahlarının temizleneceğine inanarak abdest almalıdır.Çünkü Müslim ile İmam Malik’in merfu olarak rivayet ettikleri bir hadis-i şerifte Peygamberimiz (s.a.v) şöyle buyurdu:
Mümin kul,abdest alıp yüzünü yıkadığı vakit,gözü ile işlediği her günah,yüzünden su ile yahut suyun son damlası ile çıkar.Ellerini yıkarken,elleri ile işlediği her günah su ile yahut suyun son damlası ile ellerinden çıkar.Ayaklarını yıkarken,yürüyerek işlediği her günah su ile yahut suyun son damlası ile ayaklarından çıkar.Kul günahlarından tertemiz çıkıncaya kadar bu böyle devam eder

GUSÜL ABDESTİ

Önce niyet edip,gizlice Euzü Besmele çekerek eller yıkanır.Necaset olsun veya olmasın, ön ve arka yıkanır.Sonra yeniden eller yıkanarak namaz abdesti alınır.

Abdestte ağıza üç defa su verirken gargara yapılır.

Sonra üç defa burna su verirken suyun her tarafına ulaşması sağlanır.
Ayakların olduğu yerde su birikiyorsa ayakları yıkamak en sona bırakılır.
Sonra baştan aşağı su dökülür ve ovalanır.Sonra sağ ve sol omuzdan aşağı su dökerek vucudun her tarafı ovalanır.
Göbek çukuru,kulak kıvrımları,burun ve ağız içinde suyun temas etmediği yerler kalabilir.Buraları güzelce yıkanmalıdır.Burun içinde kuru ve katı burun kiri varsa giderilmeli ve altına su geçmesi sağlanmalıdır.
Geniş banyolarda ve hamamlarda avret yerleri peştemalla örtülmelidir.
İki kolumuzu açıp 360 derece döndüğümüzde parmak uçlarımız duvara değmiyecek kadar büyük odada çıplak yıkanılmaz.Böyle bir yerde peştemal veya perde gerekir.Gusül abdesti alınırken ön ve arka kıble istikametine gelecek şekilde oturulmamalıdır.
Cünüplükten temizlenmek için alınan gusul abdestine idrar akıttıktan sonra başlamak lazımdır.(Bu,idrar yolunda kalmış menilerin temizlenmesi için luzumdur)

Gusul Abdestinin Farz Olduğu Yerler:

Erkek veya kadının tenasül uzvundan (uyurken veya uyanık) zevkle ve atarak meni çıkması,
Cinsi münasebette bulunmak,
Hayız ve nifasın sonunda,
Kadınların tenasül uzvuna zevk için bir şeyin dahil edilmesi sebepleriyle
gusul abdesti farz olur.

FITRİ TEMİZLİKLER(Etek,koltukaltı,tırnak ve kir tahareti)

Bu hususta Dürer’de (hulasa olarak) şöyle yazılıdır:

Tırnakları cuma günü kesmek müstehaptır.Çok uzamış tırnakları,ille de cuma günü keseceğim diye tehir etmek mekruhtur. Çünkü tırnakları uzun müslümanın rızkı dar olur.Hz.Aişe (R.Anha) Resul-i Ekrem (S.A.V) in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:

Bir kimse tırnaklarını cuma günü keserse,Allahü Teala o kimseyi diğer cumaya kadar ve cuma’dan üç gün fazla bela’dan emin kılar.

Bir Müslümanın,haftada bir kere etek traşı olup bedenini yıkaması ve (dudak üstüne sarkan)  bıyıklarını kısaltması müstehaptır.Efdal olan haftada birdir.Ortası onbeş,en uzağı kırk gündür. Kırk günden fazlasında özür olmaz.Vaide (azab tehdidine) müstehak olur.

Dar-ı Harbde müslümanın (icabında silah olarak kullanabilmesi için )tırnaklarını ve (düşmana heybetli gözükmesi için) bıyıklarını uzatması menduptur.

Cünüpken gusul abdesti almadan önce tırnak kesmek,etek ve koltukaltı  temizliği yapmak mekruhtur.Cünüpken yemek yenilmez.Cünüp olarak en fazla iki namaz vakti arası kalınabilir.

..

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Etiketler: | Leave a Comment »

 
%d blogcu bunu beğendi: