Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Archive for 04 Mar 2011

Tesbih Namazının Kılınışı

Posted by Site - Yönetici Mart 4, 2011

Tesbih Namazının Kılınışı

 

Tesbih namazi 4 rek’attir. Bu namazda 300 defa su tesbih okunur:

.

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ ِللهِ وَلاَ اِلهَ اِلاَّ اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيمِ

“Sübhaanellaahi velhamdü lillâahi velâa ilâahe illallaahü vellaahü ekber velâa havle velâa kuvvete illâa billâahil aliyyil aziym.”

Bu tesbih namaz içinde söyle okunur:

” 15 Kere Sübhâneke’den sonra (Fâtiha’dan önce),
” 10 Zamm-i sûreden sonra,
” 10 Rükûda,
” 10 Rükûdan kalkinca ayakta (kavmede),
” 10 Birinci secdede,
” 10 Iki secde arasindaki oturmada (celsede),
” 10 Ikinci secdede,
Bu birinci rek’atte okunan tesbihlerin adedi 75’tir. Ikinci rek’atte ayni siralama ile yine 75 defa okunur. Üçüncü ve dördüncü rek’atler de böyle kilinir.

Tesbih namazi, kilinmasi tesvik edilmis bir namazdir. Bunu aliskanlik haline getirmek müstehaptir.Tembelllik etmemek lâzimdir.
Kilmasini bilmeyenlerin de istifade etmesi maksadiyla cemaatle de kilinabilir. Cemaatle kilinirsa imam olacak kimse bu namazi kilmayi evvelâ nezrederve namazi kildirirken tesbihleri her yerde cehrî (sesli) okur. Cemaat ise dinler.

.
Hasan Arikan –  Muhtasar Ilmihal

Posted in Diger Konular, Güncel, Genel | Leave a Comment »

Tesbih Namazı

Posted by Site - Yönetici Mart 4, 2011

Tesbih Namazı

Tesbih namazı tevbenin, istiğfarın en büyüğü ve bütün vücudla yapılanıdır.

Hazret-i İkrime’den ve o da Hazret-i İbn-i Abbas’dan rivâyet etmişlerdir ki, Hazret-i Resûlü Ekrem (sallallâhü aleyhi ve sellem) muhterem amcaları Hazret-i Abbas’a hitaben tesbih namazı ile alakalı şöyle buyurmuşlar:

“Ey amca, sana on haslet haber vermekle ikram etmiş olayım ki, onu işlediğin vakit günahının evveli ve âhiri, yenisi ve eskisi, hatâen ve kasten yapılanı, küçüğü ve büyüğü, gizlisi ve aşikâr olanı mağfiret edilmiş olsun….. Muktedir olursan bu tesbih namazını her gün kıl. Her gün kılamazsan ayda bir kere kıl. Onu da yapamazsan senede bir, onu da yapamazsan ömründe bir kere kıl.”

.
Hasan Arikan – Muhtasar Ilmihal

Posted in Diger Konular, Güncel, Genel | Leave a Comment »

Teheccüd Namazı

Posted by Site - Yönetici Mart 4, 2011

Teheccüd Namazı

 

Teheccüd namazının sevabı hudutsuzdur. Kılmaya devam edenlerin duâsı kabul, dereceleri yüksek olur. Resûlüllah Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Efendimiz’in hiç terketmediği bir namazdır. Bu da 6 rek’at olarak teheccüd vaktinde kılınır.Teheccüd vakti, gece, öğlenin girdiği vakitte başlar, imsak vaktine kadar devam eder. Meselâ: gündüz öğle vakti saat 12’00’de ise gece saat 12’00 de teheccüd vakti giriyor demektir.

Bu namazların niyetleri ve nasıl kılınacağı “Mübârek Gün ve Gecelerde Yapılması Tavsiye edilen DUÂ ve İBÂDETLER” isimli eserimizde geniş olarak izah edilmiştir.
Hasan Arikan –  Muhtasar Ilmihal

Posted in Diger Konular, Güncel, Genel | Leave a Comment »

Duhâ Namazı

Posted by Site - Yönetici Mart 4, 2011

Duhâ Namazı

 

Duhâ namazında da yüz sevap vardır. Cenâb-ı Hakk bunun yetmişbeşini dünyada, yirmibeşini âhirette verir. Binâenaleyh duhâ namazı kılmaya devam edenler dünya sıkıntısı çekmezler. Duha namazı, güneş doğduktan 45 dakika sonra 6 rek’at olarak kılınır.

.
Hasan Arikan  – Muhtasar Ilmihal

Posted in Diger Konular, Güncel, Genel | Leave a Comment »

Evvâbin Namazı

Posted by Site - Yönetici Mart 4, 2011

Evvâbin Namazı

 

Evvâbin namazında yüz hasene (ilâhî ihsan) vardır. Cenâb-ı Hakk bunun yetmişbeşini âhirette, yirmibeşini de dünyada verir. Binâenaleyh evvâbin kılmaya devam edenler mahşer sıkıntısı çekmezler. Evvâbin namazı akşam namazını müteâkip 6 rek’at olarak kılınır.

.
Hasan Arikan –  Muhtasar Ilmihal

Posted in Diger Konular, Güncel, Genel | Leave a Comment »

Bazı Nâfile Namazlar

Posted by Site - Yönetici Mart 4, 2011

Bazı Nâfile Namazlar

İnsan farz namazları noksansız edâ etmekle beraber, bunun dışında nâfile olan evvâbin, teheccüd , duhâ ve tesbih namazlarını da kılmaya gayret etmelidir. Çünkü, bunlarda sayılamayacak kadar büyük sevap ve hasene vardır. Bir hadis-i kudsîde Cenâb-ı Hak: “Kulum farzlarla benim azabımdan kurtulur, nâfilelerle de bana yaklaşır.” buyuruyor

.
Hasan Arikan – Muhtasar Ilmihal

Posted in Diger Konular, Güncel, Genel | Leave a Comment »

Kaza Namazları

Posted by Site - Yönetici Mart 4, 2011

Kaza Namazları

 

Erkek ve kadın her akıllı müslüman bâliğ olduktan sonra, diğer dinî vazifelerle beraber beş vakit namazı hiç geçirmeden edâ etmek mecburiyetindedir. Kat’iyyen geçirmemeye gayret etmelidir. Kur’ân-ı Kerîm’de Cenâb-ı Hakk ellibeş yerde her müslümana namazla emretmektedir. Ayrıca otuzüç yerde namaz zekâtla beraber emrolunmaktadır.

Hülâsa, Kur’ân-ı Kerîm’de, namaz emri yüzden fazla âyetle sâbittir. Namaz hakkında emrin bu kadar çok tekrar edilmesi, namazın fazilet ve sevabının büyüklüğüne işârettir. Terk edenler için de, cezasının çok ağır olacağına delâlet eder.

Peygamber Efendimiz bir hadîs-i şerîflerinde “Kıyâmet gününde kulun en evvel sorguya çekileceği şey, namazdır” buyurmuşlardır. Bu hadisi şerifte, Namaz hesabını tam verenlerin diğerlerinde kolaylık göreceğine, veremeyenlerin, zorda kalacağına işâret vardır.

Bir insan, bir vakit namazın yerine milyonlarca lira sadaka verse veya birinin iki rek’at namazı yerine bir başkası yüz rek’at namaz kılsa, namaz borçlusu şahıs bunlarla mes’ûliyetinden hiç bir sûrette kurtulamaz.

Namaz kime farz olmuşsa ancak onun tarafından kılınmak sûretiyle edâ edilir. Binâenaleyh bir kimsenin gaflet veya tembellik yüzünden vaktinde kılamadığı namazı varsa hiç zaman geçirmeden kazâ etmeli, bu namazı kazâya bıraktığı için de ayrıca tevbe ve istiğfar etmelidir.

Namaz borcu olan kimse borçlarını hesaplar. En sonundan başlayarak kazâ edip bitirir. En evvelinden başlamak câiz ise de, en kâmil yaşta kazâya kalanların cezasının daha ağır olacağından önce onları affettirmek düşüncesiyle sonundan başlayarak, kazâ etmek evlâdır. Kazâ ederken yalnız farzlar ve vitir kılınır. Sünnetler kazâ edilmez.

Kazâ namazı, kerâhet vakitleri hâricinde, her zaman kılınabilir.

Kazâ borcu olan; 5 vakit namazın sünnetleri, teheccüd, evvâbin, duhâ, tesbih namazları ve mübârek gecelerde kılınan hâcet namazlarını ve sâir nâfileleri kılabilir. Bunları kılmasında hiç bir mahzur yoktur. (İbni Âbidiyn C. 1 S. 688.)

.
Hasan Arikan – Muhtasar Ilmihal

Posted in Diger Konular, Güncel, Genel | Leave a Comment »

Bayram Namazı

Posted by Site - Yönetici Mart 4, 2011

Bayram Namazı

 

Kendilerine cuma namazi farz olan kimselere bayram namazlari vâciptir.

Iki bayram namazi vardir: Biri, Ramazan Bayrami namazi, digeri de Kurban Bayrami namazidir.

Bayram namazlarinin vakti, günesin dogmasindan takriben 45 dakika sonra baslayip kaba kusluga kadardir. Bayram namazlari ikiser rek’attir ve cemaatle kilinir. Aynen sabah namazinin farzi gibi olup, fazla olarak her rek’atte üçer tekbir vardir.

Üçü, birinci rek’atte Sübhâneke’den sonra Fâtiha’dan evvel; üçü de ikinci rek’atte kirâatten (zammi sûreden) sonradir. Bu alti tekbir vâciptir. Her iki rek’atin rükû tekbirleri de vâcip olan tekbirlere yakin oldugundan vâciptir. Iftitah tekbiri her namazda oldugu gibi bayram namazlarinda da farzdir. Diger tekbirler sünnettir.

Bayram namazlarinda hutbe, namazdan sonra okunur. Ramazan bayraminda sadaka-i fitirdan, kurban bayraminda da kurbandan bahsedilir.

Kurban bayraminin arefe günü sabah namazindan, dördüncü günün ikindi namazina kadar 23 vakit namazda, farzdan sonra tesrik tekbiri okumak vâciptir.

Tesrik tekbiri söyledir:

اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ لاَ اِلهَ اِلاَّ اللهُ واللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ وَِللهِ الْحَمْدُ

“Allâhü Ekber Allâhü Ekber. Lâ ilâhe Illallâhü vallâhü Ekber. Allâhü Ekber ve lillâhil hamd.”

Bu tekbiri her mükellef kadin ve erkegin, -Namazi ister cemâatle ister tek basina kilsin, ister müsâfir, ister mukim olsun- farzin hemen akabinde okumalari vâciptir.

.
Hasan Arikan –  Muhtasar Ilmihal

Posted in Diger Konular, Güncel, Genel | 1 Comment »

Cuma Namazına Niyet

Posted by Site - Yönetici Mart 4, 2011

Cuma Namazına Niyet

 

Evvelâ kılınan dört rek’ata “cuma’nın ilk sünnetine” diye niyet edilir. Sonra imamla kılınan iki rek’at, cuma namazının farzıdır. Bundan sonra kılınan dört rek’at, cumanın son sünnetidir.

Daha sonra kılınan dört rek’at ise “zuhr-i ahîr” dir. Buna şöyle niyet edilir: “Niyet ettim edâsı üzerime farz olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına.”

Bu şekilde niyet edilirse, eğer o günün cuma namazı, şartlarında bir noksanlıktan dolayı kabul olunmamışsa, öğle namazı kılınmış olur; kabul olunmuşsa, en son kazaya kalmış öğle namazına sayılır.

Zuhr-i ahîrden sonra kılınan iki rek’ata “vaktin sünnetine” diye niyet edilir.

Cumanın farzından sonra bu on rek’at kılınmadığı takdirde, şartlarında bir noksanlıktan dolayı cuma namazı kabul olunmamışsa, öğle namazı, üzerine borç olarak kalır. Bu sebeple cumanın farzından sonra kılınan bu on rek’ati kat’iyyen terk etmemelidir.

.
Hasan Arikan –  Muhtasar Ilmihal

Posted in Diger Konular, Güncel, Genel | Leave a Comment »

Cuma Namazı

Posted by Site - Yönetici Mart 4, 2011

Cuma Namazı

Cuma namazı, cuma günü öğle vakti cemaatle kılınması farz olan bir namazdır.

Beş vakit namazın şartlarından başka cuma namazının iki şartı daha vardır:

1. Vücûbunun, yâni müslüman üzerine farz olmasının şartları,
2. Sıhhatinin, yâni cuma namazının sahih olmasının şartları.

Cuma Namazının Vücûbunun Şartı Yedidir:

1. Erkek olmak, (Kadın ve hünsâ olmamak.)
2. Hür olmak, (Esir veya hapis olmamak.)
3. Mukim olmak, (Seferî olmamak.)
4. Sıhhatli olmak, ( Namaza gidemeyecek kadar hasta olmamak.)
5. Gözleri sağlam olmak, (Âmâ olmamak.)
6. Ayakları sağlam olmak, (Kötürüm olmamak.)
7. Namaza gitmeye mâni ve gitmemeyi mübah kılan bir özrü bulunmamak. (Düşman korkusu, şiddetli yağmur, çamur gibi şeyler cumaya mâni hallerdir.)

Cuma Namazının Sıhhatinin Şartı Altıdır:

1. Cuma namazı kılınacak yer, şehir olmak, (izin ve berât verilen köylerde de kılınabilir),
2. Emir veya vekilinin kıldırması,
3. Öğle namazı vaktinde kılınması,
4. Cemaatin huzurunda hutbe okumak,
5. İmamdan başka üç kişi bulunmak,
6. Cuma kılınan yer herkese açık olmak.

.
Hasan Arikan – Muhtasar Ilmihal

Posted in Diger Konular, Güncel, Genel | Leave a Comment »

 
%d blogcu bunu beğendi: