Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Archive for 07 Mar 2011

Haccın Sıhhatinin Şartları

Posted by Site - Yönetici Mart 7, 2011

Haccın Sıhhatinin Şartları

 

1. İhram (Hac niyeti ile ihrama girmek)
2. Zaman (Zilhicce ayı)
3. Mekân (Kâbe ve Arafat)
4. İslâm. (Yani müslüman olmak)

Hac hakkında daha geniş bilgiye sahip olmak isteyenler “Muhtasar HAC REHBERİ” isimli eserimize müracaat edebilirler.

.
Hasan Arikan  – Muhtasar Ilmihal

Posted in Diger Konular, Güncel, Genel | Leave a Comment »

Haccın Edasının Farz Olma Şartları

Posted by Site - Yönetici Mart 7, 2011

Haccın Edasının Farz Olma Şartları

 

1. Vücudun sıhatte olması,
2. Yol emniyetinin bulunması,
3. Kadının, kocası veya mahreminin (oğlu, kardeşi, babası gibi, nikâhlanması câiz olmayan bir yakınının) yanında bulunması.
4. Kocası ölen veya boşanmış olan kadının iddetinin bitmiş olması,
5. Hapislik gibi bir engelin bulunmaması.

.
Hasan Arikan  – Muhtasar Ilmihal

Posted in Diger Konular, Güncel, Genel | Leave a Comment »

Haccın Farz Olmasının Şartları

Posted by Site - Yönetici Mart 7, 2011

Haccın Farz Olmasının Şartları

 

1. Müslüman olmak,
2. Ergenlik çağına ulaşmış olmak,
3. Akıllı olmak,
4. Hür olmak,
5. Aslî ihtiyaçlarına ve evine dönünceye kadar âile ferdlerine yetecek, yol ve vasıta masraflarını karşılayacak kadar paraya sahip bulunmak.
6. İslâm memleketi olmayan yerde müslüman olan kişi, haccın farz olduğunu bilmek.

.
Hasan Arikan  – Muhtasar Ilmihal

Posted in Diger Konular, Güncel, Genel | Leave a Comment »

Hac

Posted by Site - Yönetici Mart 7, 2011

Hac

Hac, zilhicce ayında ihrama girerek arefe günü Arafat’ta vakfe yapmak, sonra da Kâbe’yi tavaf etmekten ibarettir.

Şartlarını hâiz olan her müslümana, ömründe bir defa hac yapmak farzdır.

.
Hasan Arikan – Muhtasar Ilmihal

Posted in Diger Konular, Güncel, Genel | Leave a Comment »

Zekâtın Verileceği Yerler

Posted by Site - Yönetici Mart 7, 2011

Zekâtın Verileceği Yerler

 

1. (Nisaba sahip olmayan) Fakirler,
2. (Hiç birşeyi bulunmayan) Miskinler,
3. Zekât toplama memurları,
4. Müellefe-i kulûb,
5. Kölelikten kurtulacak kimseler,
6. (Borcunun karşılığı malı olmayan) Borçlular,
7. (Fi sebîlillah) Allâh yolunda,
8. (Harçlıksız) Yolda kalmışlar.

Zekât bu sekiz yerden herhangi birine verilebilir. Ancak verilmesi en faziletli yer, hiçbir şeyi olmayan miskinler ve Allâh yoludur.

.
Hasan Arikan  – Muhtasar Ilmihal

Posted in Diger Konular, Güncel, Genel | Leave a Comment »

Masârıf-ı Zekât

Posted by Site - Yönetici Mart 7, 2011

Masârıf-ı Zekât

 

Masârıf-ı zekât, zekâtın verilip sarfolunabileceği yerler demektir ki, 8’dir. Tevbe sûresinin 60. âyetinde açıklanmıştır.

.
Hasan Arikan – Muhtasar Ilmihal

Posted in Diger Konular, Güncel, Genel | Leave a Comment »

Öşür

Posted by Site - Yönetici Mart 7, 2011

Öşür

 

Öşür, arâzi mahsüllerinin zekâtıdır ve çıkan mahsûlden onda birini vermektir. Şâyet arâzi para ile sulanıyorsa yirmide biri verilir. Arazi mahsülleri, buğday, arpa, pirinç, darı, karpuz, hıyar, patlıcan, yonca, zeytin, susam, bal, kudret helvası şeker kamışı ve meyveler gibi mahsüllerdir. Türkiyede araziler tapulu ve sahipli olduğu için Türkiye arazisi öşür arazisidir. Ziraatle uğraşan müslümanların yediklerinin helal olabilmesi için bu öşür zekâtını mutlaka vermeleri lâzımdır.

.
Hasan Arikan – Muhtasar Ilmihal

Posted in Diger Konular, Güncel, Genel | Leave a Comment »

Zekât

Posted by Site - Yönetici Mart 7, 2011

Zekât

Zekat; zekâta mahsus malı, hususî şartlarıyla müstehak olana temlik ederek vermektir. Bu itibarla, zekât verecek kimse zekâta niyet ederek bir fakiri doyursa, temlik olmadığından zekâtını ödemiş sayılmaz.

Zekâtın farz olmasının şartı: Bâliğ, (ergen) akıllı ve hür olan ve borcu bulunmayan müslümanın, aslî ihtiyacından fazla olarak üzerinden bir yıl geçen nisap miktarı mala mâlik olmasıdır. Nisap miktarı malda, ayrıca nemâ (üreme, çoğalma) da şarttır. Altın ve gümüş, çoğalmasa da, nisap miktarı olunca zekâtları verilir.

Nisap: Zekâtın vâcip olması için dinin koyduğu bir ölçüdür ki, bu da kişinin borcundan hariç 20 miskâl (80.18 gram) altın veya bunun değerinde para ve ticaret malıdır.

Paranın her 40 liradan bir lirası zekât olarak verilecektir. Canlı hayvanların zekâtı nev’ine göre değişir. Koyunda; kırkta bir, devede; beş devede bir koyun, sığırda; otuzda bir danadır. Madenler de zekâta tâbidir.

.
Hasan Arikan – Muhtasar Ilmihal

Posted in Diger Konular, Güncel, Genel | Leave a Comment »

Terâvih Namazı

Posted by Site - Yönetici Mart 7, 2011

Terâvih Namazı

 

Terâvih namazı ramazan ayının sünnetidir.

Kadın ve erkeğe sünnet-i müekkede olup yirmi rek’attir. Cemaatle kılmak sünnettir. Tek başına da kılınabilir. Yatsı namazından sonra, vitir namazından evvel kılınır.

İki veya dört rek’atte bir selâm verilir. Her selâmdan sonra biraz oturmak sünnettir. Bu esnada salevât-ı şerîfe, salât-ı ümmiye, âyet veya duâlar okunur.

İmam, terâvih kıldırırken arkasındaki cemaatin durumunu nazar-ı itibâra alır; Şâfiî mezhebinden olanlar da varsa iki rek’atte bir selâm verir.

.
Hasan Arikan  – Muhtasar Ilmihal

Posted in Diger Konular, Güncel, Genel | Leave a Comment »

Sadaka-i Fıtır

Posted by Site - Yönetici Mart 7, 2011

Sadaka-i Fıtır

 

Ramazan ayında verilmesi vâcip olan bir sadakadır. Nisaba mâlik olan her müslümana vâciptir. Vâcip olmasının şartları:

Müslüman olmak, hür olmak ve aslî ihtiyaçlarından fazla olarak nisâp miktarı mala sahip bulunmaktır. Zekâtta olduğu gibi bu malın nâmi (üreyici) olması ve üzerinden bir yıl geçmesi şart değildir. Zekâtın verildiği yerlere sadaka-i fıtır da verilebilir.

Vâcip olmasının vakti, ramazan bayramı günü tan yerinin ağarmasıyla, bayram namazından çıkma zamanına kadardır. Vaktinden evvel verilmesi de câizdir.

.
Hasan Arikan – Muhtasar Ilmihal

Posted in Diger Konular, Güncel, Genel | Leave a Comment »

 
%d blogcu bunu beğendi: