Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Posts Tagged ‘zemzem suyu’

Zemzem Suyu.

Posted by Site - Yönetici Haziran 19, 2016

Zem zem kuyusu,zam zam water,zam zam well,zam zam suyu,zem zem suyu,makami ibrahim,Miracle-of-ZamZam-Water copy

Zemzem Suyu.

Ma’lum olduğu üzere, Zemzem suyu, İbrahim (a.s)’m duası, Hazret-i Hacer annemizin teslimiyeti ve İsmail (a.s)’ın hatırı için; Allâhü Teâlâ hazretlerinin, kuvvet, kudret, rahmet ve keremiyle Mekke vadisinden çıkarmış olduğu şifalı bir suyudur.

Dünyada ikinci bir zemzem suyu yoktur….
Zemzem suyunun bereketiyle Mekke çölü kısa bir zamanda insanların toplandıkları ve yerleştikleri bir yer oldu….

Fakat sonradan Mekke’ye yerleşen Cürhüm kabilesinin Allah’a isyanı dolayısıyle, Yüce Allah Huzâa kabilesini onlara musallat etti. Huzâaltlar, Cürhüm kabilesini oradan çıkardı. Ka’be ve Mekke’nin idaresi Cürhüm kabilesinden Huzâa kabilesine geçti. Allah’ın emir ve yasaklan orada yaşanmaz oldu; halk. İlâhî emirleri dinlemedi. 0 sıralarda Zemzem suyu kurudu. Yeri bile kaybolup bilinmez bir hale geldi.

Zemzem’in yeri, Abdülmuttalib zamanına kadar insanlardan gizli kaldı…

Uzun bir zamandan sonra Allâhü Teâlâ hazretleri, Abdülmuttalib’e rüyasında Zemzem kuyusunu, şimdiki bulunduğu yerde kazmasını işaret etti. Abdülmuttalib de, bu rüya üzerine kuyuyu kazıp Zemzem suyunu çıkarttı…

Bu konuda daha geniş bilgi için “Kabe ve Mekke tarihi’ne-Fatih Yayınevi” Ve “İslam Tarihi’ne-Osmanlı Yayınevi” bakınız.
..

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Etiketler: | Leave a Comment »

ZEMZEM SUYU HER DERDE DEVADIR

Posted by Site - Yönetici Ekim 21, 2013

zemzem-ic3a7erken-okunacak-dua-zemzemzam-zam-water-zem-zem-suyu-ic3a7erken-okunacak-dua

ZEMZEM SUYU HER DERDE DEVADIR

Zemzem ne niyetle içilirse onun içindir. Şifa bulmak için içersen Allâhü Teâlâ sana şifa verir, bir şeyden Allâh’a sığınmak için içersen Allâhü Teâlâ seni korur, susuzluğunu gidermek için içersen susuzluğunu giderir.” (Hadîs-i Şerîf, Hâkim, el-Müstedrek)

Zemzem kuyusu Makam-ı İbrahim’in güney tarafındadır. Cebrâil (a.s.)’ın Hz. İsmail ve validesi Hz. Hacer için  açtığı sudur.

O tarihten itibaren Mekke mamur olmağa başladı. Cürhüm kabilesi oraya yerleşti. Cürhümlüler Kâbe-i Muazzama’ya ve Harem-i Şerîfe saygıda kusur edinceye kadar Mekke sakinleri onun suyundan istifade etmeye devam etti. Sonra onun yeri kayboldu ve bilinmez hâle geldi. Hz. Peygamber (s.a.v.) doğmadan evvel dedesi Abdülmuttalib rüyasında Zemzem’in yerini görüp kazdı ve suyu çıkardı.

Ezrakî, Ahbâr-ı Mekke kitabında der ki: “Ben kuyunun içinde, tabanında namaz kıldım. Onun üç kaynağı var. Bir kaynak Hacer-i Esved Rüknünden, bir kaynak Ebu Kubeys ve Safa tarafından biri de Merve tarafından geliyor.

Fazîletine dâir gelen pek çok Hadîs-i Şerîfden bazıları:

“Zemzem suyu her derde şifadır.”

“Münafıklarla bizi ayıran alâmet; onlar Zemzem’den doyasıya içemezler.”

“Zemzem suyu, içildiği şey içindir.”

“Zemzem suyuyla cehennem ateşi bir kulun karnında birleşmez.”

“Yeryüzündeki suların en hayırlısı Zemzem suyudur.”

Hz. Ebû Zer (r.a.), on altı gün on altı gece, yanında başka azık olmadığı hâlde Kâbe ile Zemzem arasında kaldı. Resûlullah Efendimiz (s.a.v.) Ebû Zerr’e (r.a.) “O (zemzem) doyuran bir yemektir.”; başka bir rivâyette “O hastalığa karşı şifadır.” buyurdular..

Abdullah b. Mübarek (rh.): “Ey Allâh’ım, Şüphesiz senin Peygamberin ‘Zemzem suyu, içildiği şey içindir, buyurdu. Ben onu kıyâmet gününün susuzluğu için içiyorum.’ demiştir.

İnsanların bu suyu teberrük için uzak yerlere taşıması, âdet hâline gelmiştir. Hz. Âişe zemzem suyunu şişelerle taşımış ve: “Resûlullâh (s.a.v.) kap ve kırbalar içinde taşır, onu hastaların üstüne serper ve içirirdi.” demiştir.

.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Etiketler: , | 1 Comment »

 
%d blogcu bunu beğendi: