Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Posts Tagged ‘Susmanın Sevabı’

Susmanın Sevabı

Posted by Site - Yönetici Ekim 1, 2016

susmanin-sevabikaynak-kimyay-i-saadet-imam-gazali

Susmanın Sevabı

Dilin zararları çoktur ve bu zararlardan korunmak da zordur.
En iyi çare susmaktır. İnsan zaruret miktarından fazla konuşmamalıdır.

Peygamberimiz buyuruyor ki: “Susan kurtulmuş tur.”

Yine Peygamberimiz buyuruyor ki:
Susmak hikmettir, fakat susanlar ne yazıkki, azdır.”

Abdullah b. Süfyan diyor ki: Babam, Resulü Ekrem’ e sordu: ” İslamiyet hakkında bana öyle bir şey öğretki, artık başkasına bir şey sormama lüzum kalmasın.”
Peygamberimiz buyurdu ki:
Allah’a inanalım da, sonra da doğru yolu takip et .” Babam: “En çok neden çekineyim” dedi. Resulü Ekrem dilini gösterip “Buna sahip ol” dedi.

Ukbe b. Amir Peygamber efendimizden sordu: “Kurtuluş çaresi nedir?”
Peygamberimiz: “Dilini tut . Evinde otur ve hatalarına ağla.” buyurdu .

Peygamberimiz buyuruyor ki:
İki çenesi ile iki bacağı arasında bulunanlar hususunda bana kefalet veren kimsenin, bende cennete girmesine kefil olurum.”

Peygamberimiz buyuruyor ki:
Midesinin, cinsel organının ve dilinin kötülüğünden korunan kimse, bütün kötülüklerden korunmuş olur.
İnsanları mahveden bu üç şeydir.

Midenin ve cinsel organın kötülüklerini yazdık. Şimdi de dilin zararlarını anlatacağız.
Peygamber efendimize: ” İnsanların en çok cennete girmelerine sebep olan amel nedir?” diye sorulduğunda Peygamberimiz, “Allah korkusu ne güzel huy” diye cevap verdi. Tekrar sordular: ” İnsanları en çok cehenneme götürecek günahlar nelerdir?” Şöyle buyurdu: “Ağız ve cinsel organ boşlukları

Muaz b. Cebel sordu: “Ya Resulallah, hangi amel daha üstündür.” Peygamber efendimiz dilini çıkararak eliyle dilini tutup gösterdi ve bundan kurtulmanın en büyük amel olduğunu anlatmak istedi.

Peygamberimiz buyuruyor ki: “Kişinin kalbi doğru olmadıkça imanı doğru olmaz. Dili doğru olmadıkça da kalbi doğru olmaz.”

Peygamberimiz buyuruyor ki:
Selamette kalmayı arzu eden, sükuta devam etsin.”

Peygamberimiz buyuruyor ki: “ İnsanoğlu sabah kalktığında bütün organları diline şöyle derler. Bizim için Allah’tan kork. Zira sen doğrulur, doğruyu söyler, doğru yolda olursan hepimiz doğrulur, selamette oluruz. Şayet sen eğrilirsen hepimiz eğriliriz.

Hz. Ömer (R.A.), Hz. Ebu Bekir’in (R.A.) eliyle dilini çekip çevirdiğini görünce “Ne yapıyorsun” diye sordu. Ebu Bekir şöyle dedi: ” Başıma ne geldiyse bunun yüzünden gelmiştir. Zira peygamberden şöyle duydum: “Vücudun her parçası yaptıklarından ötürü dili Allah’a şikayet eder.”

İbni Mesut Safa tepesinde telbiyeden sonra şöyle derdi: “Ey dil! Hayırlı şey söyle ki faydalanasın. Kötü şey söyleme ki pişmanlık duymadan selamet bulasın.” Bu sözü duyanlar: “Bunu kendinden mi çıkardın yoksa bu hususta bir duyduğun mu var” dediler. Şöyle dedi: Peygamberimiz buyuruyor ki: “ İnsanoğlunun hatalarının çoğu dilindendir.”

Peygamberimiz buyuruyor ki:
Dilini koruyan kimsenin kusurlarını Allah örter. Öfkesine hakim olan kimseyi Yüce Allah azabından korur. Allah’tan özür dileyenin özürünü Allah kabul eder.

Peygamberimiz buyuruyor ki:
“Yüce Allah’a kendini ölmüş sayarak ve onu görüyormuş casına ibadet et . İsterseniz bütün bunları içine alan daha önemli bir şeyi size hatırlatayım: “Dilinizi tutun.”

Peygamberimiz buyuruyor ki:
“Size ibadetin en kolayını ve vücut için en hafif olanını söyliyeyimmi? Susmak ve güzel ahlak.”

Peygamberimiz buyuruyor ki:
Yüce Allah’a ve kıyamet gününe inanan kimse, ya hayır konuşsun veya sussun.”

İs a (A.S.)’a “Bizi cennete götüren şeyi söyleyin” dediler. “Hiç konuşmayın” buyurdu . “Buna imkan yok” dediler. “O halde hayır şeyler söyleyin” dedi.

Süleyman (A.S.) diyor ki: “Söz gümüş , sükut altındır.

Bir bedevi Peygambere gelerek: “Ya Resulallah, beni cennete götürecek bir amel bana öğret .” dedi. “Aç doyur, susuza su ver, iyiyi emret , kötülükten alıkoy. Bunlara gücün yetmezse, hayırlı olmayan söz söyleme.”

Peygamberimiz buyuruyor ki: “Hayır olmayan her sözü söylemekten kaçın.”

Peygamberimiz buyuruyor ki:
Suskun ve vakarlı gördüğünüz mümine yaklaşınız. Zira onun bu hali hikmet telkin etmektedir.

Peygamberimiz buyuruyor ki: ” İnsanlar üç kısımdır. Bir kısmı karda bir kısmı selamette bir kısmı da felakettedir.
Karda olanlar Allah’ı zikredenlerdir.
Selamette olanlar diline sahip olanlardır.
Felakette olanlar ise batıl ve boş sözlere dalanlardır.”
TABERANİ

Peygamberimiz buyuruyor ki:
Müminin dili kalbinden de ötedir. Bir şey söyleyeceği zaman önce onu düşünür. Sonra konuşur. Münafık ise aksine, dili kalbinin önündedir. Bir şey söylediği zaman düşünmeden söyler.” HASAN BASRİ

Peygamberimiz buyuruyor ki:
Çok konuşanın hataları çok olur. Hataları çok olanın günahı çok olur. Günahı çok olana yakışan da ateşdir.” İBNİ ÖMER

Ebu Bekir (R.A.) konuşmamak için ağzına çakıl taşı koyar “Başıma bütün felaketler bunun yüzünden gelmiştir” derdi.

Abdullah İbn Mesud (R.A.) diyor ki: “Allah’a yemin ederim ki, dilden daha çok uzun süre tevkife muhtaç olan bir şey yoktur.”

Tavus diyor ki: “Dilim öyle yırtıcı bir hayvandır ki, onu bırakırsam hemen beni mahveder.

Evzari diyor ki: – Ömer b. Abdülaziz bize gönderdiği bir mektupta şöyle demişti. “Bilin ki ölümü çokça hatırlıyan kimse, az dünyalık ile yetinir. Sözünün de ameline dahil olduğunu bilen, az konuşur ve ancak lüzumlu sözleri söyler.”

Muhammed b. Vasi diyor ki: Dili korumak altın ve gümüşü korumaktan daha zordur.

Hasan Basri diyor ki: “Bir gün muaviye adamlariyle konuşuyordu. Adamlarından her biri bir şeyler söyleyip duruyordu. Yalnız aralarında bulunan Ahmet b. Kays susmuş dinliyordu. Bunu farkeden Muaviye “Sen niçin konuşmuyorsun?” dedi. Ahnef şunları söyledi: “Yalan konuşursam Allah’tan, doğru konuşursam senden korktuğum için susuyorum.

Ebu b. Ayyaş diyor ki: “Bir defasında Hind, Çin, Kisra ve Kayser hükümdarları bir yerde buluşup sohbet ettiler.”

Birincisi dedi ki: “Ben konuşmadığıma değil, konuştuğuma pişman olurum.”
İkincisi: “Ben bir söz söylediğim zaman onun kumandası altında girerim. Fakat konuşmadığım zaman söz benim hakimiyetim altındadır.”
Üçüncüsü: “Döndüğü zaman kendisine zarar veren, dönmediği zaman da kendisine bir şey kazandırmayan konuşmayı yapan insana şaşarım.”
Dördüncü de şöyle dedi: “Konuşmayı reddetmek, söylediğini reddetmekten daha kolaydır.”

SORU: Konuşmaktan kaçınmanın bu derece üstün olması neden ileri gelir?

CEVAP: Konuşmanın yalan, hata, çekiştirme, söz gezdirme, iki yüzlülük, bozgunculuk, kendini övme, boş şeylere dalma, kıskançlık ve kinden başka izah etme,
fazlalaştırma, incitme, şerefe dokunma gibi ek birçok zararları vardır. İnsan konuşmaktan kaçınmakla işte bu kadar çok zarardan kurtulmuş olur. Dil bu zararları işlerken rahattır, üstelik gönül de bundan hoşlanır. Zira şeytan insanı buna teşvik eder. Bunlara bir kez dalan kimse artık kendisini kolay kolay kurtarmaz. Onun için susmakta fayda vardır. Üstelik fazla konuşmaktan kaçınan kimse daha fazla düşünme imkanını bulur, ağırbaşlı olur. zikir ve ibadete fazla zaman ayırabilir. Dünyada dedikodudan ahirette ise bunların hesabını vermekten kurtulmuş olur. Yüce Allah buyuruyor ki: “Her ne söz söylerse mutlaka yanında hazır bir gözcü vardır.” KAF SURESİ, Ayet : 18

Ağızdan çıkan sözleri dört kısma ayırmak mümkündür.
1. Kısım: Yalnız zarardır.
2. Kısım: Yalnız yarardır.
3. Kısım: Kar ve zarar karışıktır.
4. KISIM: Ne kar ne de zarardır.
Yalnız zarar olan sözleri söylemenin kötülüğü apaçıktır.

Ne kar ne de zarar olan sözlere gelince, bunlar da vakit öldürmeye sebep oldukları için terk etmekte fayda vardır.

Görüldüğü gibi sözlerin dörtte üçlük kısmı gitti. Geriye ancak sözlerin dörtte birini teşkil eden yararlı kısmı kaldı. Bunlar da yine tehlike vardır. Zira bu tür sözlere de
gösteriş , iki yüzlülük, gıybet gibi şeyler hiç farkında olmadan karış abilir. O halde bundan bile insan için tehlike vardır.

Kaynak : Kimyay-ı Saadet – İmam Gazali

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Kimya-i Saadet - İmam Gazali, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Etiketler: | Leave a Comment »

 
%d blogcu bunu beğendi: