Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Posts Tagged ‘Sultan II. Abdülhamit Han Neler Yaptırmıştır ?’

SULTAN II. ABDÜLHAMİT HAN NELER YAPMIŞTIR?

Posted by Site - Yönetici Mart 2, 2009

1.    Abdülhamid Han'dan Istimdat

Sultan II. Abdülhamit Han Neler Yaptırmıştır ? 

– Tahta çıktığı zaman 252 milyon altın olan borcumuzu madenleri işleterek ve aldığı bir kısım tedbirlerle, tahttan indirildiğinde 30 milyon altına inmişti.

– Anadolu ve Rumeli demiryollarının büyük bir kısmını ikmal ettirerek, bölge için stratejik ve ekonomik çok büyük ehemmiyete haiz olan ve Haydarpaşa’dan Medine-i Münevvereye kadar uzanan Hicaz demiryolunu yaptırdı.

– Batı tarzındaki ilk ve orta tahsilin hakiki müessiri Abdülhamit Han’dır. İptidai denilen ilk mektepleri köylere kadar sokan O’dur.

– Köylerdeki ilkokulların dışında 300 tane orta okul açtırdı ki, bu okullarda yabacı dillere kadar bir çok yeni dersler okutuldu.

– İstanbul Erkek Lisesi’yle beraber 5 lise açmış, 40 lisenin daha açılmasını karara bağlamıştır.Sultan Abdülaziz zamanında yapılan Galatasaray Lisesi’ne yeni bölümler ilave ettirerek modern bir hale gelemsini sağlamıştır.

– Lisedeki hocalara “Dilimize yabancı kalmış kelimelerin yerine halk dilinde yaşayan Türkçe kelimelerin toplanması” vazifesi vererek, dil işinin ilim cemiyetleri kurulmak suretiyle ıslah edilebileceğini göstermiştir.Bu, tarihimizde yaşayan Türkçe kelimelerin ilk defa resmi kanallar vasıtasıyla toplanması hareketidir.
Mithat Paşa’nın “İmparatorluk dahilindeki milletlerin resmen kendi dilleri ile konuşabilmeleri” düşüncesinin Anayasa’ya madde olarak koyulmasına şiddetle karşı çıkmış, bu maddeyi Anayasa’dan çıkarttırarak resmi dilin Türkçe olduğunu anayasa teminatı altına almıştır.

 Askeri dikim evleri, tersaneler, fes haneler kurdurdu.

 Polis teşkilatını geliştirdi.

 Savcılık müessesesini kurdu.

 Ceza ve ticaret usulü kanunlarını çıkardı.

 İstanbul, İzmir limanlarını tesis etti.

 Hereke Halı ve Dokuma, Beykoz Deri, Yıldız Çini, Cibali Tütün, Yedikule İplik ve Havagazı, Kireçburnu Tuğla, Çubuklu Cam, İstinye Buz fabrikalarını işletmeye açtı.

 Zirai alanda hârâlar, örnek çiftlikleri tesis etti, Ziraat, veterinerlik, ipek böcekçiliği, halkalı ziraat, orman ve maden ticareti, bahriye, mülkiye, Dar’ül Muallimin, Dar’ül Fünun(Üniversite) gibi her dereceden okulları açtırdı ki, bu gün hepsi kullanılmkatadır
Arkeoloji, Askeri Müze, Yıldız Müzesi yine o devirde açıldı
Yıldız Kütüphanesini O kurdu ve Beyazıt Kütüphanesini o genişletip geliştirdi.

 İlme ve ilim adamlarına çok önem vermiştir.İleri görüşlü yüce bir hakan olan Abdülhamit Han, korkunç bir küfür dalgasının gelmekte olduğunu görmüş, küfre karşı en müessir silahın ilim olduğunu bildiğinden medreselerin kapılarını ardına kadar açmış, okuyanları askere alamamıştır.Nitekim medreseler kapatıldıktan sonraki boşlukta ancak onun bakiyesi olan ve sağ kalabilen ilim adamları uzun müddet Müslümanların cenazelerini onlar kıldırmış, dini hizmetlerde onlar bulunmuşlardır.

 Gureba Hastanesi, Hamidiye Efdal Hastanesi, Yıldız Askeri Hastanesi o devirde hizmete girdi.Bu günkü dar’ül-aceze yine o devirde hizmete girdi.

 Kuduz mucidi Pastör’e 10.000 altın göndererek Dünya tıp çalışmalarına yardımcı oldu.Bizde ilk kuduz müessesini o kurdurdu.

 Amerika ‘da türkiya tarihini tetkik edenlerin ana kaynakları Abdülhamit Han’ın Amerikan Kongresi Kütüphanesine hediye ettiği “36 albüm” olup bu albümlerde çeşitli okulların, sarayların, surların, camilerin, şehirlerin resimleri vardır.

 Tahrir-i Nufus teşkilatı ilk defa O’nun zamanında daha mükemmel hale getirilmiş, Hicaz-Basra telgraf hatları yenilenmiş, yolu olmayan Anadolu’da şose şebekesi meydana getirilmiştir.
Bütün memlekette ticaret, ziraat ve sanayi odaları O’nun zamanında kurulmuştur.

 Hamidiye çeşmeleri ve Terkos su şirketini yine Abdülhamit Han§ kurdurdu, Kırkçeşme ile Halkalı sularının ıslahı da O’na nasip oldu.

 Beyşehir Göl’ünden Konya Ova’sına sulama kanalı açtırarak Konya Ovası’nın büyük bir kısmının sulanmasını temin etti.

 Fırat nehrinden Harran Ovası’na sulama projesini ortaya atmış, bu hususta projeler geliştirilmesini istemiştir.

 İstanbul Boğazı’na köprü yapılmasını ilk olarak O düşünmüş ve bu hususta proje hazırlatmıştır.
O’nun zamanında Osmanlı Donanması 2. idi.Bundan bir asır önce Japonya’ya ilim adamlarını götüren 700 tayfalık Ertuğrul Fırkateyni’ni vev yine Balkan Harbinde yüzümüzü güldüren tek gemi Hamidiye Zırhlısını, kazanıyla, teknesiyle, her şeyiyle İstanbul Haliç Tersanelerinde O imal ettirmiştir.

 Abdülhamit adlı “Taht-el-bahr(İlk Türk denizatlısı)’nı devr-i saltanatında o yapmıştır.
Abdülhamit Han, Gawand’a Yedikule Liman Projesini de hazırlatmıştır.Bu projeye göre Sarayburnu ile Yedikule arasındaki sahilin bazı kısımların doldurularak büyük bir liman yapılacaktı.Bu liman Batıya Avrupa’dan gelen demiryolu ile bağlanacak, doğuya, boğazın Marmara denizine kavuştuğu bir tünel ile ulaşacak, kuzeye ise boğazın sağ yakasından uzayacak demiryolu ile devam edecekti.İstanbul’u baştana başa kat eden demir yolu ile devam edecekti.İstanbul’u baştan başa kat eden demiryolu Haliç’e açılabilen sabit bir köprü üzerinden geçtikten sonra boğazın Avrupa yakasını izleyerek Karadeniz kıyısından Kilyos’a kadar uzanacaktı.

Posted in Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Osmanlılar, Tarih, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Etiketler: | 3 Comments »

 
%d blogcu bunu beğendi: