Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Posts Tagged ‘Sahte Şeyhler’

Sahte Şeyhler !

Posted by Site - Yönetici Ekim 1, 2017

Sahte Şeyhler !

Gerçekten sahte şeyhler:
Allah yolundan men’ederler…” Yani müritlerin, halkın’ve insanların, hak yola girmelerini ve gerçek mürşid-i kâmili bulup ona bağlanmalarına engel olurlar.
Müzminlerin ihlâs, takva ve Allah’a giden yollarında birer put gibi dikilirler…
Ve onu eğip bükmek isterler…” Kendi devirlerinde yaşayan müceddid ve mürşid-i kâmillerin hak ve doğru olan yollarını, halkın gözünde kötü göstermek ve halkı yanıltmak İçin, o hak yolu eğip bükmek isterler. Bir Müslüman kendilerine sorduğunda, devrin mürşid-i kâmilleri hakkında yanlış bilgi verirler ve Müslümanları yanıltırlar.
Ve onlar âhireti inkâr edici kâfirler idiler…” Halkı hak yoldan ve mürşid-i’ kâmillere bağlanmaktan alıkoyan kişilerin aslında maneviyât ve âhiretten hiç nasipleri yoktur. Onlar âhirete inanmadıkları için âhiret hayatları için çalışmazlar. Bu sahte şeyhler, müritlerinin ve yanlarına gelen insanların;
a) Ilim.Ihlâs.Amel
b) Takva sahibi olmaları için çalışmak yerine,
Müritlerinin cehaletin zifiri karanlığından, hurafelerin, İslâm dışı, korkunç dünyasında, gerçek ibâdet ve taatın zevkinden uzak bir halde, Allâhü Teâlâ ve Peygamberi Efendimiz (s.a.v.) hazretlerine bağlanmaktan çok, bir kula bağlanma ve kulu sevme ve kulun yolunda yürümelerini istemektedirler. Çünkü onların bütün düşünceleri, dünyalıktır.
“Onlar;
Daha çok müridim olsun ve daha çok bana çırağlık gelsin, para kazanayım,” der. Onlar, Müslümanlara, rant kapısı gözüyle bakarlar. Yanlarına gelen Müslümanların, ilim, takva ve ihlâs sahibi olmalarından çok; kendilerine bağlı ve kendilerine maddî olarak yardımda bulunmalarını isterler… Onun için bu sahte şeyhler, âhireti inkâr edici kâfirlerdir…

Kaynak : Dipnot – Mütercim.
İsmail Hakkı Bursevi (k.s), Rûhu’l-Beyan Tefsîri :8/529-531.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Etiketler: | Leave a Comment »

Sahte şeyhler, İnsanın Manevî Hayatını Öldürür.

Posted by Site - Yönetici Aralık 9, 2013

Kur'an-ı Kerim okurken yapılan büyük hata.

Sahte şeyhler, İnsanın Manevî Hayatını Öldürür.

İnsanlar istidadlarına göre mürşid-i kâmillerden istifâde eder. Bu kapı her Müslümana açıktır. Hiç kimesinin tekelinde değildir.
Evliya ve irşâd makamına ermeden kendilerinin veraset yoluyla şeyhlik aldıklarını iddia edenlerden uzak durmak lazım.

İmam Rabbânî Hazretleri sahte şeyhler için şöyle buyurmaktadır: “Ermeyen bir şeyhin çevresinde bulunmak ve onunla sohbet etmek ve ona bağlanmak, zehirli bir kılıç ile yaralanmaktan daha beterdir. Zehirli kılıç insanın maddî hayatını alır, sahte şeyhler, insanın manevî hayatını öldürür, İmam-ı Rabbânî hazretleri, Mektubat; c. 1, s.73, Mektup: 61;

Seyyid Ahmed Rufai Hazretleri; “Tarikat, şeyhlik ve evliya olma derecesi, dede ve babadan kimseye miras kalmaz. Çalışmakla olur. İbâdetle olur. Göz yaşları dökmekle olur. Müslümanları sevmekle olur.” Mecâlisi Ahmed Rufâî, s. 47.

Evliyâ’nın büyüklerinden Mansûr el-Betâhî hazretlerinin vefatı yaklaşınca hanımı;
-“Efendi! Oğluna vasiyet et onu yerine vekîl bırak.” Dedi. Mürşidi-i kâmil olan Şeyh Mansûr el-Betâhî hazretleri;
-“Hayır! Ahmed Rufai’yi yerime vekil bırakacağım.” Dedi.
Hanımı çok ısrar etti. Ağladı. “Oğlumuz varken sen başkalarını yerine “Şeyh” tayin ediyorsun. Bizden sonra çocuklarımızın kıymeti kalmaz, gibisinden çok söylendi. 0 büyük zat hanımını, susturmak için, oğlu ile talebesi Ahmed Rufâî’yi yanına çağırdı.
-“Gidin bana biraz çiçek toplayın getirin.” Dedi. Gittiler. Oğlu demet demet çiçekler getirdi. Her biri değişik renkteydi. İnsanın içini açıyordu. Hoş kokular saçıyordu.
Ahmed Rufâî ise eli boş döndü. Boynunu büktü. Mahçûp bir edâ ile hocasının yanına geldi. Hocası:
-“Neden çiçek toplamadın?” diye sordu. Üzüntülü üzüntülü cevap verdi.

-“Efendim! Elimi uzattığım her çiçek Allâhü Teâlâ’yı tesbih ediyordu. Koparmaya kıyamadım.” Hamını bu hâli görünce şeyhliğin babadan oğula miras yolu ile geçen bir makam, mevki, saltanat ve mal olmadığını anladı. Sesini çıkarmadı. Israrından vazgeçti.

Ölümünden sonra tasarrufu devam ettiği kabul edilen dört büyük evliyadan biri olan Şeyh Ma’ruf-u Kerhî hazretleri, İranlı Hıristiyan bir anne ve babanın çocuğu iken hristiyanlığı Öğrenmesi için bir rahibe gönderildi. Rahibin;
– “Allah, baba, oğul ve ruhu’l-kudus olmak üzere üçtür” demesi üzerine hıristiyanlığı akıl ve mantık dışı bularak, Ehl-i beyt’ten İmam Ali Rızâ Hazretlerinin huzurunda şehâdet kelimesi getirip Müslüman oldu.

Çocuklarından birisi gibi İmam Ali Rıza’nın evinde büyüdü. İlim tahsil etti. Zamanla devrin büyük âlimi ve vefatından sonra tasarrufu devam eden dört velî’den biri oldu. Müslümanlar büyük bir ihlas, takva ve sıdk-u samimiyetle çalışıp, mürşid-i kâmillerin feyzinden istidadına göre faydalanmalı ve istidadının gelişmesi için dua etmelidir.

İsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri: 4/518-519.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Etiketler: , | 1 Comment »

Sahte Şeyhler, Yol Kesen Eşkiyâdırlar

Posted by Site - Yönetici Mart 13, 2012

Sahte Şeyhler, Yol Kesen Eşkiyâdırlar

Sahte Şeyhler, Yol Kesen Eşkiyâdırlar

Dünya ehli olan âlim ve şeyhler, dünyâ muhabbeti çölünde yollarını şaşırdılar.  Kendilerinin ilim ehli olduğunu iddia ederler ama, asla ilim ehlinden değiller. Onlar, sâdece, mal kazanmak ve makamlara yükselmek için ilim edindiler. Onlar, kuttâ-i tarik olup hakkı talep edenlerin yollarını kestiler. Yâni. dünyâya muhabbet eden, mal ve makam için ilim elde edenler, yol kesen hırsızlar olup, hakkı arayan kişilerin yollarını kesen eşkiyâlardır. indirilen bâzı ilâhî kitaplarda Allahü Teâlâ şöyle buyurdu:
Dünya sevgisiyle gerçekten sarhoş olmuş olan âlimler(in Cehennemde ki yerin)den (veya bağışlanmalarını) benden istemeyin. Çünkü onlar, kullarımın üzerindeKuttâ-i tarik“dirler.
Yâni, onlar yol kesen eşkiyâ olup, hakka gitmek isteyen kullarımın yollarını kesmektedirler.”
Kim ki, hak caddede olup, sırât-i müstakîm ve şeriat yolu üzerinde olur ve yanında da tarikatın makamlarına seyr-ü suluk etme ma’rifetine de varırsa, ona iktidâ etmek ve ona uymak caizdir. Çünkü bu kişi, hakîkat âlemine hidâyet bulanların ehlindendirler. Kişiyi de hakka götürür

Kaynak : İsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri: 2/247-248.

.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Etiketler: , , | Leave a Comment »

 
%d blogcu bunu beğendi: