Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Posts Tagged ‘İhlâs sûresinin fazileti’

İHLÂS SÛRESİNİN FAZİLETLERİ

Posted by Site - Yönetici Mart 17, 2016

ihlas suresi,Kul hüvallâhü ehad

İHLÂS SÛRESİNİN FAZİLETLERİ

“Bir kimse Peygamber Efendimiz’e (s.a.v.) ‘Yâ Resûlallah! Ben, şu Kul hüvallâhü ehad sûresini (okumayı ve dinlemeyi) seviyorum’ dedi. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ‘Ona olan sevgin, seni cennete girdirir.’ buyurdular.”

(Hadîs-i Şerîf, Müsned-i Ahmed)

Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.) buyurdular:

Yedi kat gökler ve yedi kat yer Kul hüvallâhü ehad’ üzerine kurulmuştur (Allâhü Teâlâ’nın birliğine delâlet için yaratılmışlardır).” (Câmiulkebîr).

Kul hüvallâhü ehad sûresini okuyan Kur’ân-ı Kerîm’in üçte birini okumuş gibi olur.” (Ahmed ve Nesâî)

Yatağına Fâtiha ve Kul hüvallâhü ehad sûresini okuyup yattığın zaman ölüm hâriç her şeyden emîn olursun.” (Bezzâr)

Kim yatağına geldiğinde üç defa Kul hüvallâhü ehad sûresini ve Muavvizeteyn (Felak ve Nas) sûrelerini okursa; eğer -o gece- vefat ederse şehîd olarak ölür. Yaşarsa günahları bağışlanmış olarak yaşar.”

Sabah ve akşam Kul hüvallâhü ehad, Felak ve Nâs sûrelerini üç defa oku, her şeyde sana yeter (Her türlü kötülüğü defeder.)” (Ebû Dâvûd, Tirmizî)

Kim bir kabristandan geçer de Kul hüvallâhü ehad sûresini on bir defa okur, sonra sevabını ölülere hediye ederse, kabristandaki ölüler adedince okuyana ecir verilir.” (Selefî)

“Kim her gün elli defa Kul hüvallâhü ehad suresini okursa kıyâmet gününde ona “Ey Allâhü Teâlâ’yı medheden kişi, kalk ve cennete gir” denilir.”

Kim Kul hüvallâhü ehad suresini namaz abdesti gibi kâmil abdest alıp Fâtiha ile başlayarak yüz defa okursa Allâhü Teâlâ her harf için on hasene (sevap) yazar, on derece yükseltir ve cennette ona on köşk binâ olunur.” (Beyhakî, Şuabu’l-İman)

Kim her gün Kul hüvallâhü ehad sûresini iki yüz defa okursa -kul hakkı hâriç- elli senelik günahları bağışlanır.” (Tirmizî)

Kim arefe akşamı Kul hüvallâhü ehad suresini bin defa okursa Allâhü Teâlâ ona istediği şeyi verir.”

Fazilet Takvimi.
.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Etiketler: , , | Leave a Comment »

İhlâs sûresinin fazileti

Posted by Site - Yönetici Şubat 21, 2008

İhlâs sûresinin fazileti

İhlâs sûresinin fazileti

Câbir bin Abdullah (r.a.) anlatıyor:

Resûlüllah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Kim her gün elli defa İhlâs sûresini okursa, kıyâmet gününde kabrinden şöyle çağrılır: ‘Kalk, ey Allâh’ı öven kişi, cennete gir!” (1)

Bilindiği gibi Allah Teâlâ’nın takdir ettiği bir zamanda kıyâmet kopacak!.. Bütün canlılar ölecek, her şey helâk olacak. Yine Allâh’ın takdir ve tâyin buyurduğu bir müddet toprak altında bekledikten sonra, yeniden diriliş meydana gelecek. Bu diriliş esnasından herkes niyetine göre ve öldüğü hâl üzere dirilecek… Durumuna göre çağrılacak… Kâfir ve isyankârlar korkunç seslerle ve azap tehditleriyle çağrılırken, Allâh’ın sevgili kulları, salih amel sahibi müminler hoş bir sesle ve cennet müjdesi ile çağrılacaklar.

Hadîs-i şerifte, İhlâs sûresini çok okuyanların kabirlerinden, “Kalk, ey Allâh’ı öven kişi, cennete gir” diye müjde ile çağrılacakları bildirilmektedir. Mahşerde kimin nasıl dirileceği hususu ise, başka hadîs-i şeriflerde beyan olunmaktadır.
* * *

KUR’ÂN’IN ÜÇTE BİRİNE MUÂDİL BİR SÛRE

Hadis kitaplarımızın, “Kitâbü’t-Tefsîr” veya “Fedâilü’l-Kur’an” ismi altındaki kısımlarında, muhtelif âyet ve sûrelerin faziletleri ile alâkalı pek çok rivâyetler vardır. Bu bâblardaki hadislerde nüzûl sebepleri, bazı kelime ve ifadelerin açıklaması, âyet veya sûrelerin fazileti dile getirilip Müslümanlar’ın dikkatlerine arz edilir.

Ubeyy bin Ka‘b, Ömer bin Hattâb, Ebû Mes‘ûd el-Ensarî, Simâk, Enes bin Mâlik ve Ebû Eyyûbi’l-Ensârî (radıyallâhü anhüm) tarafından rivâyet edilen bir hadîs-i şerifte Peygamberimiz (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuşlardır: “Herhangi bir akşam İhlâs sûresini okuyan, o gece Kur’ân’ın üçte birini okumuş olur.” (2)

Buhârî’nin (rh.) Ebû Saîdi’l-Hudrî’den (r.a.), Müslim’in (rh.) Ebudderdâ’dan (r.a.) rivâyet ettiklerine göre Resûlüllah Efendimiz(s.a.v.):

— Kur’ân’ın üçte birini bir gecede okumak size güç gelir mi? diye sordu. Ashâb-ı kirâm:

— Buna hangimizin gücü yetebilir, yâ Resûlellah? dediler.

Resûlüllah (s.a.v.) Efendimiz:

— İhlâs sûresi (Kul hüvellâhü ehad) Kur’ân’ın üçte birine denktir, buyurdu.

Müslim’de yer alan Ebû Hüreyre’nin (r.a.) rivâyetinde ise, Resûlüllah Efendimiz (s.a.v.), kendilerine Kur’ân’ın üçte birini okuyacağını bildirerek ashâbını toplar. İhlâs sûresini okur ve hücre-i saâdetine girer. Bir süre sonra çıkar ve:

—“Size Kur’ân’ın üçte birini okuyacağım demiştim. Dikkat ediniz! Bu sûre, Kur’ân’ın üçte birine muâdildir” buyurur.

Ashâb-ı kiramdan Muâviye bin Muâviye el-Müzenî (r.a.) Medine’de vefât etmişti. O sırada Tebük’te bulunan Resûlüllah Efendimize (s.a.v.) Cebrâil (a.s.) haber verdi ve cenâze namazını kılmayı isteyip istemediğini sordu. Resûlüllah Efendimizin (s.a.v.) “Evet” cevabı üzerine, Müzenî’nin (r.a.) cenâzesi Resûlüllah’ın önüne getirildi. Resûlüllah Efendimiz, arkasında her biri 70 bin melekten teşekkül eden iki safla birlikte cenaze namazını kıldı. Sonra Resûlüllah Efendimiz (s.a.v.) , merhûmun bu mazhariyete nasıl ulaştığını sordu. Cebrâil (a.s.):

— İhlâs sûresini sevmesi; otururken, (yanları üzerine) yatarken, yürürken, dururken her hâl ü kârde onu okuması sayesinde!.. cevabını verdi. (3)
* * *

KUR’ÂN-I KERİM’İN GÜNLÜK HAKKI

Ebu’l-Fârûk Süleyman Hilmi Silistrevî (k.s.) hazretleri de, Kur‘ân-ı Kerim ve İhlâs-ı Şerif’le alâkalı olarak buyurmuşlardır ki:

“Her gün hakk-ı Kur‘ân (Kur‘ân-ı Kerim’in günlük hakkı) 200 âyettir; elli İhlâs-ı Şerif okunursa, Kur‘ân-ı Kerim’in hakkı ödenmiş olur. Buna riâyet eden, bu vesîle ile dünyada hiç bir sıkıntı görmez, rızkı da geniş olur.”

DİPNOTLAR
(1) Taberânî, Mu‘cemü’s-Sağîr, 2/781)
(2) Tirmizî, Sünen, Fedâilü’l-Kur’ân, 2
(3) Aliyyü’l-Karî, Mirkâtü’l-Mefâtîh, 2, 355

Posted in Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Tavsiyeler, Türkiye | Etiketler: | Leave a Comment »

 
%d blogcu bunu beğendi: