Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Posts Tagged ‘İbni Sina Kimdir ?’

İbni Sina Kimdir ?

Posted by Site - Yönetici Eylül 21, 2013

ibni-sina-kimdir

 İbni Sina Kimdir ?

İbni Sina, büyük tıp ve felsefe âlimi. Asıl adı, Hüseyin bin Abdullah bin Hüseyin bin ali bin Sina el-Belhî’dir.

Künyesi Ebû Ali’dir.

İslâm dünyasında Ibn-i Sina adı ile meşhur oidu.

Batıda ise kendisine Avicenne denilir.

İbni Sina 370 (m. 980) yılında Buhara yakındalanndaki Afşan’da doğdu.

İbni Sina iyi bir tahsil gördü. Yüksek bir zekâya sa­hipti.

On yaşında iken Kur’ân-ı kerimi ezberledi. On yedi yaşında iken mahir bir döktürdü.

Samânîlerin emiri Nuh bin Nars’ı hastalıktan kurtardığı için Buhara kütübhânesine müdür tayin edildi.

Yirmi yaşlarında iken felsefe, mantık ve tıp ilminde büyük bir otorite oldu. Samanî Hükümdarı Nuh bin Nasr’ın ölümüyle Buhara’da karga­şa başladı. İbni Sina Harzemşahlara geldi. Harzemşah Ali bin Me’mûn’un sarayına ve mektebine yerleşti. Orada ilmi çalışmalar yaptı. Burada “Şerefü’l-Mülk” üvânı ile vezir­lik makamına yükseldi.

Bazı yazılarından dolayı hükümdar ile arası açıldı. Vazifeden uzaklaştırıldı ve hapse atıldı.

Ömrünün son demlerini seyehat ile geçirdi. Tıp, matema­tik, felsefe, astronomi, fizik, kimya farmakoloji, edebiyat ve arkeloji ilimlerinde söz sahibiydi. Bir çok kitab yazdı. Tıp ilminde bir çok keşifler yaptı. “Kanun” adlı kitabı çok meşhurdur. İbni Sina “Mu’ad ve Müstezâd” isimli kitablannda Yunan filozoflarının küfre sebeb olan fikirlerinin etkisinde kaldıysa da daha sonra bu bozuk düşüncelerin­den tevbe ettiği söylenir.

Tevbesine şu hadisenin sebeb olduğu rivayet edilir: ibn-i Sİnâ Harkan’a, Şeyh Ebü’l-Hasan Harkânî (k.s.) hazretlerini görmeye gelir. Şeyh hazretleri­nin hanımı şirret bir kadın olduğundan İbni Sina’yı azarlayarak Şeyh hazretlerinin or­mana gittiğini söyler. Ibnî Sına, Şeyh hazretlerini ziyaret etmek için ormana doğru gider. Şeyh Hasan Harkanî hazretleri, yükünü bir arslana yüklemiş ve eline de çok zehirli bir yılan alıp kamçı olarak kullanarak gelmekte olduğunu görür. İbni Sina sorar: “Bu ne hâldir? 0 yılanı at çok zehirlidir?” dediğinde Şeyh Hasan el-Harkânî hazretleri: “Evdekilerin sıkıntı ve belâ yükünü taşıyıp onlara sabır ve tahammül ettiğim için. arslanlar yükümü taşıyor, ve hayvanlar bana itaat ediyorlar!” dedi.

Eve geldiler. Şeyh hazretleri bin bir güçlükle ve zahmetle hanıma bir tavuk kestirip yemek yaptı. Kadın: yemekten sonra tavuğumu isterim dedi. Yemekte şeyh hazretleri ibni Sina’ya, hayva­nın kemiklerini kırmamasını söyledi. İbni Sina ayak kemiklerinden birini sakladı. Ye­mekten sonra Şeyh hazretleri tavuğun kemiklerini bir araya getirip onlara “Kum bi iznillâh” dedi. Tavuk canlanıp ayağa kalktı. Topalladı. İbni Sina, Şeyh hazretlerinin keramet ve büyüklüğünü müşahede etmek için kemiklerden birini sakladığını söyledi. Bu hadiseden sonra İbni Sina’nın tevbe edip Şeyh Hasan el-Harkânî Hazretlerine mürid olma ihtimâli çok büyüktür.

İbni Sina 428 (m. 1037) yılında daha elli yedi yaşında iken vefat etti.

Kaynak : Dipnot : İsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri: 4/229-230.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Kim Kimdir ?, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Etiketler: | 1 Comment »

 
%d blogcu bunu beğendi: