Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Posts Tagged ‘HACCA GİDEMEYEN MÜSLÜMAN NE YAPMALI?’

Hacca Gidemeyen Müslüman Ne Yapmalı ?

Posted by Site - Yönetici Eylül 28, 2014

Hacca Gidemeyen Müslüman Ne Yapmalı

HACCA GİDEMEYEN MÜSLÜMAN NE YAPMALI?

Hacca gidemeyen Müslüman, Arefe günü öğle ile ikindi arası, kendini Arafât’ta kabûl ederek Allah rızâsı için 2 rek’at namaz kılar. Her rek’atte; 1 Fâtiha-i şerîfe, 3 Kul yâ eyyühel-kâfirûn, 10 İhlâs-ı şerîf okur.

Namaza şu niyetle başlanır: “Yâ Rabbi, bugün şu saatlerde Arafat’ta milyonlarca müslümanın ‘Lebbeyk‘ diye ilticâ ettiği zamanda, âciz kulun orada bulunamadı. Bu kulunun rûhunu onlarla beraber kılıp, benim ilticâmı da onların ilticâsına ilhâk buyur. Orada afv-ı umûmîye mazhar kıldığın kullarına beni de ilhâk eyle!..” Allâhü Ekber. Namazdan sonra:

* 70 İstiğfâr-ı şerîf,

* 11 veya 70 adet, “Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh, lehü’l- mülkü ve lehü’l-hamdü yuhyî ve, yümît, ve hüve Hayyün lâ yemûtü biyedihi’l-hayr, ve hüve alâ külli şey’in kadîr” tevhîdini okur.

* 3 veya 11 yâhut 70 kerre “Allâhü ekber, Allâhü ekber, Lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber, Allâhü ekber ve lillâhi’l-hamd” diyerek tekbir getirir.

* 100 defa aşağıdaki tesbîhi okur: “Sübhânellezî fi’s-semâi arşuhû, Sübhânellezî fi’l-ardı sültânühû, Sübhânellezî fi’l-ardı hukmühû, Sübhânellezî fi’l-cenneti rahmetühû, Sübhânellezî fi’l-kabri kazâühû, Sübhânellezî fi’l-kıyâmeti adlühû, Sübhânellezî fi’l-bahri sebîlühû, Sübhânellezî rafea’s-semâe, Sübhânellezî beseta’l-arda,

Sübhânellezî lâ melce’e ve lâ mence’e minhü illâ ileyh.” Arefe günü öğleden sonra Hızır aleyhisselâm ile İlyâs aleyhisselâmın Arafât’ta buluştuklarında okudukları şu duâyı da -mümkünse- 100 defa okumalıdır:

“Bismillâhi mâşâallâhü lâ yasrifü’s-sûe illallâh, Bismillâhi mâşâallâhü lâ yesûku’l-hayra illallâh, Bismillâhi mâşâallâhü lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l-azîm.”

Bundan sonra duâ edilir.

Kaynak : (Duâ ve İbâdetler, Fazilet Neşriyat)

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Etiketler: | Leave a Comment »

Hacca gİdemeyen müslüman NE YAPMALI?

Posted by Site - Yönetici Ekim 12, 2013

Hacca gİdemeyen müslüman NE YAPMALI?

Haccetmiş olanla karşılaştığın zaman ona selâm ver, onunla musâfaha et ve o evine girmeden önce senin için istiğfar etmesini iste. Zira onun günahları bağışlanmıştır.” (Hadîs-i Şerîf, Müsned-i Ahmed)

Hacca gidemeyen müslüman, Arefe günü öğle ile ikindi arası, kendini Arafât’ta kabûl ederek Allah rızâsı için 2 rek’at namaz kılar. Her rek’atte; 1 Fâtiha-i şerîfe, 3 Kul yâ eyyühel-kâfirûn, 10 İhlâs-ı şerîf okur.

Namaza şu niyetle başlanır: “Yâ Rabbi, bugün şu saatlerde Arafat’ta milyonlarca müslümanın ‘Lebbeyk’ diye ilticâ ettiği zamanda, âciz kulun orada bulunamadı. Bu kulunun rûhunu onlarla beraber kılıp, benim ilticâmı da onların ilticâsına ilhâk buyur. Orada afv-ı umûmîye mazhar kıldığın kullarına beni de ilhâk eyle!..” Allâhü Ekber.

Namazdan sonra:

* 70 İstiğfâr-ı şerîf,

* 11 veya 70 adet, “Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh. Lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü yuhyî ve yümît. Ve hüve hayyün lâ yemûtü biyedihi’l-hayr. Ve hüve alâ külli şey’in kadîr” tevhîdini okur.

* 3 veya 11 yâhut 70 kerre “Allâhü ekber, Allâhü ekber, Lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Allâhü ekber ve lillâhi’l-hamd” diyerek tekbir getirir.

* 100 defa aşağıdaki tesbîhi okur:

“Sübhânellezî fi’s-semâi arşuhû,

Sübhânellezî fi’l-ardı sültânühû,

Sübhânellezî fi’l-ardı hukmühû,

Sübhânellezî fi’l-cenneti rahmetühû,

Sübhânellezî fi’l-kabri kazâühû,

Sübhânellezî fi’l-kıyâmeti adlühû,

Sübhânellezî fi’l-bahri sebîlühû,

Sübhânellezî rafea’s-semâe,

Sübhânellezî beseta’l-arda,

Sübhânellezî lâ melce’e ve lâ mence’e minhü illâ ileyh.”

Arefe günü öğleden sonra Hızır aleyhisselâm ile İlyâs aleyhisselâmın Arafât’ta buluştuklarında okudukları şu duâyı da –mümkünse– 100 defa okumalıdır:

“Bismillâhi mâşâallâhü lâ yasrifü’s-sûe illallâh. Bismillâhi mâşâallâhü lâ yesûku’l-hayra illallâh. Bismillâhi mâşâallâhü lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l-azîm.”

Bundan sonra duâ edilir. 

Kaynak : Duâ ve İbâdetler, Fazilet Neşriyat

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Hac İbadeti, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Etiketler: | Leave a Comment »

HACCA GİDEMEYEN MÜSLÜMAN NE YAPMALI?

Posted by Site - Yönetici Kasım 26, 2009

HACCA GİDEMEYEN MÜSLÜMAN NE YAPMALI?

HACCA GİDEMEYEN MÜSLÜMAN NE YAPMALI?

HACCA GİDEMEYEN MÜSLÜMAN NE YAPMALI?

Hacca gidemeyen Müslüman, Arefe günü öğle ile ikindi arası, kendini Arafat’ta kabul ederek Allah rızası için 2 rekat namaz kılar. Her rek’atte; 1 Fatiha-i şerife, 3 Kul ya eyyühel-kafirun 10 ihlâs-ı şerif okur.

Namaza şu niyetle başlanır: Ya Rabbi, bu gün şu saatlerde Arafat’ta binlerce müslümanın ‘Lebbeyk’ diye iltica ettiği zamanda aciz kulun orada bulunamadı. Bu kulunun ruhu onlarla beraber kılıp, benim ilticamı da onların ilticasına ilhak buyur. Orada afv-ı umumiye mazhar kıldığın kullarına beni de ilhak eyle.Allahü Ekber.

Namazdan sonra:

70 istiğfar-ı şerif,

11 veya 70 adet, La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh. Lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyi ve yümit. Vehüve hayyün la yemütü biyedihil-hayr. Vehüve ala külli şey’in kadir tevhidini okur.
3 veya 11 yahut 70 kerre Allahü ekber, Allahü ekber. La ilahe illallahü vallahü ekber. Allahü ekber ve lillahil-hamd diyerek tekbir getirir.

100 defa aşağıdaki tesbihi okur:

Sübhanellezi fi’s-semai arşuhu, Sübhanellezi fi’l-ardı sültanuhu,

Sübhanellezi fi’l-ardı hukmühü, Sübhanellezi fi’l-cenneti rahmetühü,

Sübhanellezi fi’l-kabri kazaühü, Sübhanellezi fi’l-kıyameti adlühü,

Sübhanellezi fi’l-bahri sebilühü, Sübhanellezi rafeas-semae,

Sübhanellezi beseta’l-arda, Sübhanellezi la melce ve la mence minhü illa ileyh.

Arefe günü öğleden sonra Hızır aleyhisselam ile İlyas aleyhisselamın Arafat’ta buluştuklarında okudukları şu duayı da -mümkünse- 100 defa okumalıdır:

Bismillahi maşaallahü la yasrifü’s-süe illallah. Bismillahi maşaallahü la yesukü’l-hayra illallah. Bismillahi maşaallahü la havle ve la kuvvete illa billahi’l-aliyyi’l-azim.

Bundan sonra dua edilir.

(Dua ve İbadetler, Fazilet Neşriyat)

Posted in Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Mubarek Gün Ve Geceler, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Etiketler: | Leave a Comment »

 
%d blogcu bunu beğendi: