Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Posts Tagged ‘Güzel Ahlak’

GÜZEL AHLAKIN BELİRTİLERİ

Posted by Site - Yönetici Aralık 24, 2015

Güzel ahlak,Kimyay-ı Saadet – İmam Gazali,

GÜZEL AHLAKIN BELİRTİLERİ

Güzel ahlakın belirtileri vardır. Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de mü’minlerin özelliklerini şöyle belirtiyor:

Yüce Allah buyuruyor ki:
Namazlarını huşu ile kılan, lüzumsuz şeylerden uzak duran mü’minler elbette kurtulurlar.” MÜ’MİNÜN SURESİ, Ayet : 1-3

Yüce Allah buyuruyor ki:
Tevbe, ibadet ve hamd edenler.” TEVBE SURESİ, Ayet: 112

Yüce Allah buyuruyor ki:
Allah’ın iyi kulları, yeryüzünde yumuşak ve yavaş yürürler. Cahiller kendileriyle edebsizce konuştuğunda cevaplarında saldırgan olmaktan sakınıp, yumuşak söz söyleyerek günaha girmekten kaçınmış olurlar.” FURKAN SURESİ, Ayet : 63

Münafıkların belirtileri konusunda anlatılan şeyler, kötü ahlak belirtileridir:
Peygamberimiz buyuruyor ki:
Mü’minlerin himmeti (yaşamaktan gayeleri) namaz, oruç, hac ve ibadettir.
Münafıkların himmeti ise hayvan gibi yemek ve içmektir.”

Hatem-i Asım diyor ki:
Mümin, teşekkür ve ibret ile; münafık ise hırs ve emelle meşgul olur.”
Mü’min Yüce Allah’tan başka herkesten emin olur; Münafık ise Yüce Allah’tan başka herkesten korkar.
Mü’min Yüce Allah’tan başka herkesten ümidini keser; Münafık ise Yüce Allah’tan başka herkese ümit bağlar.
Mü’min malını din yoluna feda eder ve ağlar; Münafık ise günah işler ve güler.
Mü’min yalnızlığı ve işsizliği sever; Münafık ise izdiham ve kalabalığı sever.
Mü’min eker ve “biçemem” diye korkar. Münafık ise ekmez ve biçerim diye ümit besler.”

İslam büyüklerine göre güzel ahlak şunlardır:
a) Utanmak ve saygılı olmak,
b) Az üzülmek,
c) İyilik yapmayı istemek,
d) Çokça taat etmek,
f) Az kusur işlemek,
g) Herkesin iyiliğini istemek,
h) Herkes için iyi düşünmek,
ı) Herkese şefkatli olmak,
j) Vakarlı olmak,
k) Aceleci olmamak,
l) Kanaat sahibi olmak,
m) Şükredici olmak,
n) Sabırlı olmak,
o) Duygulu ve yumuşak huylu olmak,
p) Eli kısa ve cömert olmak,
r) Sövmemek, lanet etmemek, dedikodu yapmamak,
s ) Söz taşımamak, kötü söz söylememek,
t ) Kin tutmamak,
u) Kıskanç olmamak,
v) Alnı açık olmak,
y) Güler yüzlü ve tatlı dilli olmak,
z) Allah için sevmek ve Allah için nefret etmek.

Güzel ahlak, en çok sabreden ve insanlardan gelen eziyetlere katlanan insanlarda bulunur. Peygamber (S.A.S.) efendimize çok eziyet edip, dişini kırdıkları halde yine o şöyle derdi: “Ya Rabbi, onlara merhamet et ve doğru yolu göster. Onlar cahildir, gerçeği bilmiyorlar.

İbrahim-i Edhem (R.Aleyh) çölde dolaşırken bir askere rastladı. Asker sordu: “Köle misin?” ibrahim: “Evet köleyim” Asker: “Ben insanların yaşadığı şehri soruyorum” dedi. İbrahim yine mezarlığı gösterdi.
Burasıdır” dedi. Asker İbrahim’in başına sert bir sopa ile vurup kanattı ve yanına alarak şehre getirdi. İbrahim’in müridleri onu bu halde görünce askere: “Ahmak, bu şahıs İbrahim’i Edhemdir” dediler. Asker hemen attan inip ayaklarına sarıldı ve sordu: “Niçin ben köleyim, dedin?” İbrahim: “Yüce Allah’ın kuluyum da onun için” dedi. Asker: “Peki sana şehiri sorduğumda niçin mezarlığı gösterdin?” diye sordu. İbrahim: “Bir gün bütün şehirler harab olacaklar da ondan” dedi. Sonra devam etti: “Başıma vurduğun zaman da sana dua ettim.” “Niçin?” diye soranlara şu cevabı verdi: “Onun sebebiyle bu işte sevap elde edeceğimi biliyordum. Onun için benim sevap gördüğüm kimsenin, benim yüzümden ceza görmesini uygun görmedim.

Birisi Ebu Osman Hayri’ni sabır ve tahammülünü denemek için onu ziyafete çağırdı. Ebu Osman kapıya gelince davet sahibi “Bir şey kalmadı” diyerek onu içeri almadı. Ebu Osman geri döndü. Biraz gittikten sonra ev sahibi arkasından yetişip tekrar davet etti. Ebu Osman daveti kabul edip geri döndü. Kapıya geldiğinde ev sahibi yine “Bir şey kalmadı” deyip geri çevirdi. Bu durum birkaç defa tekrarlandı. Her defasında çağırdı gelince de “Bir şey kalmadı” diyerek geri gönderdi. Sonunda ev sahibi: “Ey Ebu
Osman! Çok iyi huylusunuz” dedi. Ebu Osman şu cevabı verdi: “Bende gördüğün bu hal, köpeklerde bile var. Ne zaman köpeği çağırsalar gelir, kovsalar gider. Onun için bu hâlimin ne kıymeti var.

Bir gün Ebu Osman’ın üzerine bir evin penceresinden kül döktüler. Ebu Osman elbisesini silkip temizledi ve şükretti: “Niçin şükrediyorsun” diye soranlara şöyle dedi: “Ateşe müstehak olan bir kimseye, ateş yerine kül dökerlerse, elbette şükreder.

Ali bin Mus a-i Rıza esmer renkliydi. Nişabur şehrindeki evinin yanında bir hamam vardı. İbn Musa hamama gittiği zaman hamamı boşaltırdı. Yine bir gün hamam boşaltıldı ve İbn Musa hamama girdi. Hamamcı farkına varmadan bir köylü de hamam girdi. Köylü İbn Mus a’yı görünce, hamamda görevli esmer tellaklardan zannetti ve “Kalk su getir” dedi. Getirdi. “Kalk kil getir” dedi. Getirdi. Bunlar gibi daha birçok iş söyledi, o da hepsini yaptı. Hamamcı içeri girip köylünün İbn Musa’ya iş yaptırdığını görünce korkup kaçtı. Ali İbn Musa dışarı çıktığında “Hamamcı bu olayın korkusundan kaçtı” dediler. Şöyle dedi: “Söyleyin kaçmasın. Suç tohumunu siyah cariyeye ekenindir.

Abdullah-ı Derzi (R. Aleyh) büyük velilerdendi. Bir putperest ona daima iş yaptırır ve karşılığında da sahte para verirdi. Abdullah da alırdı. Bir defasın da Abdullah hazır bulunmadığından çırağı sahte parayı almadı.
Abdullah geldiği zaman çırak ona sahte parayı almadığını söyleyince şöyle dedi: “Niçin almadın? Bir yıldan beri böyle yapıyor. Ben de yüzüne vurmayıp sahte parayı alıyorum ki, başka bir Müs lümanı o sahte parayla aldatmasın.

Üveys -i Karani (R.Aleyh) kendisine taş atan çocuklara şöyle derdi: “Hiç olmazsa küçük taşlardan atın ki bacağımı incitip ayakta namaz kılmama mani olmasın.

Birisi Ahnef-i Kays ‘ı sövüp arkasından gidiyordu. Ahnef hiç sesini çıkarmıyordu. Kabilesinin yakınına geldiklerinde adama dönüp şöyle dedi: “Daha da söyleyeceğin bir şey varsa burada söyle. Zira akrabalarım görürlerse seni incitirler.

Kendisine riyakar diyen bir kadına Malik Bin Dinar (R.Aleyh) şunları söyledi: “Ey hatun!. Basralılar benim ismimi unutmuşlardı. Sen nereden hatırladın?

Bu insanların yaptığı şeyler güzel ahlakın en güzel örnekleridir. En güzel ahlak, riyazet yoluyla kendini insanlık sıfatlarından temizleyip Allah’tan başka hiçbir şeye bakmayan ve her şeyi Allah’tan gören kimselerin sıfatıdır. Bu ve buna benzer halleri kendilerinde görmeyenler “güzel ahlaklıyım” diye gururlanmasınlar.

Kaynak : Kimyay-ı Saadet – İmam Gazali

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Kimya-i Saadet - İmam Gazali, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Etiketler: , | Leave a Comment »

Güzel Ahlaklı Kimseye Vaadedilen Mükafatlar

Posted by Site - Yönetici Ocak 2, 2011

Güzel Ahlaklı Kimseye Vaadedilen Mükafatlar

Güzel Ahlaklı Kimseye Vaadedilen Mükafatlar

Güzel Ahlaklı Kimseye Vaadedilen Mükafatlar.


Ben dün akşam acaib bir şey gördüm. Ümmetimden biri diz çökerek oturmuştu. Onunla Allah arasında perde vardı. Bu esnada güzel ahlakı geldi. (Perdeyi kaldırıp) onu Allah’ın huzuruna soktu.” (Haraitî)

Güzel ahlak, güneşin kırağıyı erittiği gibi, günahları eritir.” (Haraitî)

Suyun buzu erittiği gibi, güzel ahlak da günahları eritir. (Yok eder.) Kötü ahlak da, sirkenin balı bozduğu gibi (güzel) amelleri bozar.” (Taberani)

Kimde iyi bir huy bulunursa, Allah o iyi huy vesilesiyle onun bütün amellerini düzeltir. Kişinin namaz için temizlenmesi sebebiyle Allah günahlarını örter. Namazı fazladan kendisine kalır.” (Hâkim, Beyhaki)

Güzel ahlak ibadettir

Kişi güzel ahlakı sayesinde gece ibadet eden ve kavurucu sıcakta susuzluk çeken oruçlunun derecesine ulaşır.” (Taberani)

Muhakkak ki mü’min, güzel ahlakı sayesinde (gündüz) sâim, (gece) kaim olanların deresine ulaşır.” (Ebu Davud)

Allah kişiyi güzel ahlakı ile (fazla) namaz kılan ve (fazla) oruç tutanların derecesine yükseltir.” (Ebu Davud, İbni Hıbban, Hakim)

Güzel ahlak, sahibine bu kadar büyük bir fazilet verilmesinin sebebi şudur:

Gündüzü oruç, geceyi ibadetle geçiren insanlar, sadece kendi nefislerinin isteklerine muhalefetle cihad etmektedirler. Ama huyları ve tabiatları birbirinden çok farklı olan insanlara karşı bile güzel ahlaklı olabilmek, tek bir nefse karşı değil, pek çok nefisle cihad etmek demektir. Bu itibarla güzel ahlaklı biri, gündüzü saim, geceyi kaim geçirenler gibi, hatta bazen onlardan da fazla sevap alır. (Cami’ul – Usul)

Güzel ahlaklı kimseler kıyamet günü Peygamber Efendimiz’in (asm) en yakınında olacaktır

Bana en sevgili olanınız ve kıyamet gününde meclisime en yakınınız ahlakı güzel olanınızdır…..” (Tirmizi)

Sizlerden kıyamet gününde en çok sevdiğim ve bana en yakın olanınız, ahlakı en güzel olanınızdır.” (Tirmizi)

Abdullah b. Amr (ra): Rasulullah’dan (asm) şöyle işittiğini nakleder: Rasulullah (asm):

“Size en çok sevdiğim ve kıyamet gününde bana mevkisi en yakın olanınızı bildireyim mi?” Bu sözünü iki veya üç defa tekrarladı. Ashap:

Evet, bildir Ya Rasulallah” deyince:

Ahlakı en güzel olanınızdır” buyurdu. (Ahmed, İbni Hıbban)

Bana en sevgili olanınız ve bana ahirette de en yakın olanınız, ahlakı en güzel olanınızdır. Sizden en çok kızdıklarım ve ahirette bana en uzak olanlarınız da, ahlakı kötü olanlar, gevezeler, böbürlenenler ve boş boğazlardır.” (Ahmed, Taberani, İbni Hıbban, Tirmizi)

Güzel ahlaklıya Cenab-ı Hak cenneti vaad etmiştir

Allah (cc) İbrahim’e (as) şöyle vahyetti:

Ey Halilim, kafire karşı bile olsa ahlakını güzelleştir ki, iyi kimselerin vardığı yere varasın. Benim, ahlakını güzelleştireni Arşımın gölgesinde gölgelendireceğime, Cennetime yerleştireceğime ve kendime yaklaştıracağıma dair önceden verilmiş sözüm vardır. (Taberani)

Ebu Hureyre (ra) anlatır: Rasulullah’a (asm):

İnsanları cennete girdiren şeylerin en çok neler olduğu” sorulduğunda:

Allah’dan korkmak ve güzel ahlaklı olmak” cevabını verdi.

İnsanları cehenneme tıkan şeyler sorulunca da:

Ağızla işlenen günahlar ve zina etmektir” buyurdu. (Tirmizi, İbni Hıbban, Beyhaki)

Kul, ibadeti az olsa da güzel ahlakı sayesinde, ahiretin yüksek mevkilerine ve şerefine ulaşır. Yine kul kötü ahlakı ile de cehennemin en alt katına inecektir.” (Taberani)

Muhakkak ki kul, güzel ahlakının sayesinde ahirette en büyük dereceye ulaşır, konakların en güzeline girer. Oysa ibadette kendisi zayıftır.” (Taberânî, Haraitî)

Ben dün akşam acaib bir şey gördüm. Ümmetimden biri diz çökerek oturmuştu. Onunla Allah arasında perde vardı. Bu esnada güzel ahlakı geldi. (Perdeyi kaldırıp) onu Allah’ın huzuruna soktu.” (Haraitî)

Sevap kefesine ilk konulacak olan şey güzel ahlaktır.” (Taberani)

Mizanın sevap kefesinde güzel ahlaktan daha ağır gelen bir şey yoktur.” (Tirmizi, Ebu Davud, Müsned)

Kıyamet günü müminin mizanında güzel huydan daha ağır basacak hiçbir şey yoktur. Allah u Teala, yaramaz huylu hayırsız kimseyi asla sevmez.” (Tuhvet’ül-Ahvezi)

Kıyamet gününde her hangi bir kulun terazisine konan en ağır şey takvası ve güzel ahlaktır.” (Ebu Davud, Tirmizi)

Güzel ahlak Müslüman’ı geceleri Kur’ân okuyan kimselerin derecesine çıkarır

Güzel ahlaklı Müslüman, iyi huyu, şeref ve cömertliği ile çok oruç tutan ve geceleri çok Kur’ân okuyan kişinin derecesine erişir.” (Ahmed, Taberani)

Güzel ahlak dünya ve ahiretin bütün hayrını içine toplar

Peygamberimizin hanımı Ümmü Habibe şöyle sormuştu:

Ya Rasulallah, dünyada iki kere evlenen cennetlik bir kadının, ahirette her iki kocası da (kendisiyle birlikte) cennete girdiklerinde, bu kadın ilk kocasının mı olacaktır, yoksa son kocasının mı olacaktır?” Peygamberimiz şu cevabı verdi:

O kadın, dilediğini seçmekte serbest bırakılır. (Elbette) dünyada kendisiyle en iyi şekilde geçinen güzel ahlaklısı(nı seçer), cennette kocası (o) olur. Ey Ümmü Habibe, (işte böyle) güzel ahlak, dünya ve ahiretin (bütün) hayrını toplayıp içine almıştır.” (Taberânî, Bezza

ŞERİFE ŞEVVAL KARDELEN hocamizdan Allah razı olsun,Sizlerinde dualarını bekleriz.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar, Şerife Şevval Kardelen | Etiketler: | Leave a Comment »

İslam’ın Şerefi: “Güzel Ahlak”

Posted by Site - Yönetici Aralık 2, 2010

20120603_194237 copy.jpgww

İslam’ın Şerefi: “Güzel Ahlak

Hadis-i şerifte İslam’ın şerefi olarak addedilen güzel ahlakın önemi nedir?

Allah’ın en çok sevdiği kimse ahlakı en güzel olandır.” (Taberani)

İman güzel ahlak ile mükemmelleşir

Mü’minlerin iman yönünden en mükemmeli, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız da, ailesine en hayırlı olanınızdır.” (Tirmizi, Ebu Davud)

Katade oğlu Umeyr der ki: Bir adam:

Ya Rasulallah! Hangi namaz daha faziletlidir?” deyince, Rasulullah (asm):

Devamlı ve huşu ile kılınan namaz” dedi. Adam:

Peki hangi sadaka daha faziletlidir?” deyince, Rasulullah (asm):

Yoklukta yapılan infaktır” dedi. Adam:

Hangi Mü’minin imanı daha kâmildir?” deyince de: Rasulullah (asm) :

Ahlakı en güzel olanların imanıdır” buyurdu. (Taberani)

İslamiyet açısından inanların en üstünü diğer müslümanların kendi dilinden ve elinden selamette kaldığı kimsedir. İman bakımından inananların en üstünü, ahlakı en üstün olanlardır. Muhacirlerin en üstünü, Allah’ın yasak kıldığı şeylerden kaçanlardır. Cihadın en üstünü, Aziz ve Celil olan Allah yolunda nefsiyle mücadele eden kimsenin yaptığı cihattır.” (Ebu Davud)

İnsan, cahillerin, sefihlerin ve ahlaksız kişilerin davranışlarına ve eziyetlerine bile sabretmek ve her şeye rağmen onlara yine de güzel muamele etmekle mükelleftir. Sıradan insanlara karşı bile böyle bir sorumluluğu olan bir mü’minin, hayatının, gönlünün ortağı olan ailesine veya vücudunun bir parçası olan çocuklarına karşı olan sorumluluğu elbette ki daha büyük ve daha önemlidir.” (Cami’ul – Usul)

Mü’minlerin iman bakımından en olgun olanları, ahlakı en güzel olanlarıdır. En hayırlılarınız kadınlarına en hayırlı olanınızdır.” (Ebu Davud)

Güzel ahlak İslam’ın şerefidir

Cenab-ı Allah buyurur ki:

Bu (İslam Dini) kendim için seçtiğim kutsal bir dindir. Ona güzel ahlak ve cömertlikten başkası yaraşmaz. O halde bu dine bağlı yaşadığınız sürece onu cömertlik ve güzel huylarla şereflendirin.” (Taberani)

Allah bu dini zatı için özel olarak seçmiştir. Dininize ancak cömertlik ve güzel ahlak yakışır. Dikkat edin, dindarlığınızı bu iki hasletle süsleyin.” (Taberani)

Ahlak dinin kabıdır.” (Hakim)

İktisat geçimin yarısıdır. Güzel ahlak da dinin yarısıdır.” (Hatîb)

Tutumlu olmak, dirlik (ve düzenli olman)ın; güzel huy da dinin yarısıdır.” (Feyz’ül-Kadir)

Allah’ın en sevgili kulları güzel ahlak sahibi olanlardır

Üsame bin Şerik (ra) anlattı. Rasulullah’ın (asm) yanında oturuyorduk. Sanki başımızın üstünde kuş varmış gibi sessiz ve hareketsiz duruyorduk. O sırada bir grup insanlar gelerek Rasulullah’a (asm):

Allah’a kullarından en sevgili olanı hangisidir?” dediler. Rasulullah (asm) de:

Ahlakı en güzel olanıdır” buyurdu. (Taberani, İbni Hıbban)

Kötülüğün ve kötülüğe özenmenin İslam’da asla yeri yoktur. İnsanların İslam’da en güzel olanı, ahlakı en güzel olanlardır.” (Ahmed, Taberani)

En hayırlılarınız, ahlakı en güzel olanlarınızdır.” (Buhari)

Dini bilmek şartıyla İslami bakımdan en hayırlınız, ahlakı en güzel olanlardır.” (Buhari)

Güzel ahlaka sarıl. Çünkü insanların ahlak bakımından en güzel olanı dince de en güzel olanıdır.” (Taberani)

Ademoğlu, namaz kılmaktan, iki kişinin arasını düzeltmekten ve güzel ahlaktan daha faziletli bir amel işlemiş değildir.” (Buhari, Beyhaki)

Mü’min kişiye verilmiş olan şeylerin en hayırlısı güzel bir ahlaktır. Kişiye verilmiş olan şeylerin en kötüsü ise güzel bir beden içerisindeki kötü bir kalbdir.” (İbni Ebi Şeybe)

Kişinin şerefi dindarlığıdır. Şahsiyeti aklıdır. Soyu sopu ise güzel ahlakıdır.” (Müsned)

Doğru ol ve insanlar için huyun güzel olsun.” (Feyz’ül-Kadir)

Mü’minlerin faziletçe en üstünü, ahlakça en güzel olanlarıdır.” (Feyz’ül-Kadir)

Ebu Hureyre’den (ra) şöyle rivayet edildi: Rasulullah (asm) ashabına:

Size en iyi olanınızı bildireyim mi?” dedi. Ashap:

Evet Ya Rasullallah!” dediler. Rasulullah (asm):

Uzun ömürlü ve güzel huylu olanınızdır” buyurdu. (Bezzar, İbni Hıbban)

Amr b As’ın oğlu Abdullah (ra) der ki: Muaz b Cebel (ra) sefere çıkmak istediğinde:

Ey Allah’ın Nebisi bana tavsiyede bulun.” dedi. Rasulullah (asm) de:

Allah’a ibadet et, O’na hiçbir şeyi ortak koşma” dedi. Muaz (ra):

Daha söyle, Ey Allah’ın Rasulü” deyince:

Bir kötülük yaparsan arkasından hemen iyilik yap” buyurdu. Muaz:

Biraz daha söyle, Ey Allah’ın Rasulü!” deyince:

Dürüst ol ve ahlakın güzel olsun” buyurdu. (İbni Hıbbab, Hâkim)

Güzel ahlak en faziletli ameldir

Şahir oğlu Alâ (ra) anlatır:

Bir adam Rasulullah’ın karşısına gelerek:

Ya Rasulallah! Hangi amel daha faziletlidir?” dedi. Rasulullah (asm):

Güzel ahlaktır” dedi. Sonra sağ tarafa geçip aynı soruyu sordu. Raulullah da:

Güzel ahlaktır” cevabını verdi. Daha sonra sol tarafına geçerek:

Hangi amel daha üstündür?” deyince:

Güzel ahlaktır” cevabını aldı. Adam bu defa arka tarafa geçerek yine:

Ya Rasulallah! Hangi amel daha üstündür?” deyince, Rasulullah (asm) ona dönerek:

“Sana ne oluyor, anlamıyor musun? Güzel ahlaktır. O da mümkün olduğu kadar hiçbir şeye kızmamandır.” buyurdu. (Muhammed bin Nasr el’Mervezi Mürsel)

Güzel ahlak hayadır

Her dinin ahlaki bir özelliği vardır. Benim ümmetimin ahlaki özelliği hayadır.” (İbni Mace, Taberani)

Hayasızlığın ve hayasızca sözler söylemenin islamda hiç yeri yoktur, müslümanlık bakımından insanların en iyi olanı ahlakı en güzel olanlarıdır.” (İmam Ahmed)

Allah bir kulunu sevince ona güzel huy verir

Güzel huylar Allah katında bir hazine gibi korunmaktadır. Allah bir kulunu sevince, ona güzel bir huy ihsan eder.” (Hakîm)

Şüphesiz ki ahlak, Allah’dandır. Allah (cc) kime iyilik dilerse ona güzel ahlak verir. Kime de kötülük dilerse ona da kötü ahlak verir.” (Taberani)

En güzel güzellik, güzel ahlaktır.” (İbni Asakî)

İnsanlara güzel ahlaktan daha değerli bir şey verilmemiştir.” (Taberani)

Güzel ahlak, Allah’ın yarattığı en büyük şeydir.” (Taberani)

En kolay ibadet güzel ahlaktır

Size yorulmadan yapılan en kolay ibadeti bildireyim; o da susmak, boş laf konuşmamak ve güzel ahlaktır.” (İbni Ebi’d-Dünya)

İnsanları güzel huyunuz ile memnun edin

Siz mallarınızla bütün insanları memnun edemezsiniz. Öyle ise güler yüzlülüğünüz ve güzel huyunuzla onları memnun edin.” (Bezzaz, Ebu Nuaym)

Allah’a imandan sonra aklın baş(da gelen anlayış)ı, utanma ve güzel huydur.” (Feyz’ül-Kadir)

Güzel ahlak, Allah u Teala’nın en büyük mahlukudur.” (Taberani)

Güzel ahlak, kişinin saadetindendir.” (Haraitî)

Güzel huylar, cennet işlerindendir.” (Feyz’ül-Kadir)

İstikamet üzere ol. İnsanlara karşı ahlakın güzel olsun.” (Taberani)

Bu yazıyı gönderen degerli  ŞERİFE ŞEVVAL KARDELEN hocamizdan Allah razı olsun,Sizlerinde dualarını bekleriz.

.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar, Şerife Şevval Kardelen | Etiketler: | Leave a Comment »

 
%d blogcu bunu beğendi: