Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Posts Tagged ‘Gece ve Gündüz Neden Yaratıldı’

Gece ve Gündüz Neden Yaratıldı

Posted by Site - Yönetici Mart 5, 2015

Gece ve Gündüz Neden Yaratıldı

Gece ve Gündüz Neden Yaratıldı

Haber’de varit oldu:
Allâhü Teâlâ hazretleri, biri karanlık ve diğeri de aydınlık iki cevher (temel madde) yarattı.
Aydın olandan her türlü nuru (ve ışığı) çıkarttı.
Gündüzü onun nurundan yarattı.
Diğer kalan ışıklarından ise, ateşi (ve cehennemi) yarattı.

Karanlık maddeden ise bütün karanlıkları çıkarıp ayırdı.
Geceyi o karanlıktan yarattı.
Karanlığın diğer kalanlarından ise cenneti yarattı.
Onun için gece, cennettendir; gündüz ise ateşten (cehennemden) dir…”

Geceler Ünsiyet Vaktidir

Bundan dolayı, geceleri ünsiyet kurmak (sohbet ve muhabbet etmek) daha çoktur… Geceler, sevenlerin ünsiyet vaktidir. Mahbubların (sevgililerin) gözlerinin aydınlığı ânıdır.
Âyet-i kerime, gecede, gündüzde, buyurarak) gecenin gündüz üzerine ‘takdîm edilmesi; muhakkak ki gecenin Mevlâ Teâlâ hazretlerine hizmet etme vakti ve gündüzün de mahlûkata hizmet etme ânı olmasından dolayıdır…. (Bundan dolayı gece gündüzden daha şerefli ve daha üstün olduğundan takdîm olundu…)

Peygamberlerin miraçları hep geceleyin oldu.
Kadir gecesi gecelerin içindedir… Bin geceden daha hayırlı olan kadir gecesi gecededir; gündüzlerin içinde değildir…
Bunun misâlleri çoktur.
Evliyanın bazıları,
-“Gece geldiği zaman, büyük mahlûkat geldi...” derlerdi.

Gecenin Esrarı

Bu meclisleri toplayan fakir (Allah’ın rahmetine muhtaç İsmail Hakkı Bursevî) der ki: Amma…
1- Gecenin esrarından,
2- Gece de yapılan münâcâtın halâveti (tadı),
3- Halvetin zevki,
4- Ve vahdet (yalnız kalmanın güzelliği ve zevkinden) mahcup ve mahrum olan kimselere ise; gündüzler daha mahbub ve daha sevimli ve daha hoştur.
(Onlar gündüzü severler) meselâ “ulemâ-i rüsum” maneviyâttan mahrum olan zahirî âlimler gibi… Nahiv âlimi olan “Sâ’leb” (r.h.)’a bakmıyor musun? Sâ’leb (r.h.) şöyle derdi:
-“Keşke hiç gece olmasa da ashabım (talebelerim) hiç benden ayrılmasalar da (sürekli ders okutsam)” derdi.
Bu sözler onun, talebelerine olan ülfetinin hırsından gelmektedir. Zira “muallim“lerin hiçbiri, hâl ve makam bakımından “müctehid“lerden daha yüksek değildir. Görmüyor musun? (Tarih kitaplarında hayatını okumuyormusun?) Bizim imamımız “İmâm-ı Azam” (k.s.) hazretleri, gündüzleri ders okutur ve geceleri de ihya ederdi…

Hafızın Hazinelerinin Kaynağı

Hafız (k.s.) buyurdular:
-“Allâhü Teâlâ hazretlerinin Hafıza vermiş olduğu Bütün saadet hazineleri (ilim, marifet, fesahat ve belâğât)…
Hepsi gece dualarının, Seher vaktinde virdler,zikirler ve evrâd-ı şeriflerin bereketiyledir...”
Bu zikredilen takrirlerden; gecenin gündüz üzerine daha faziletli olduğu anlaşıldı…

Gece ve Gündüz Melekleri

Bil ki her şey, Allâhü Teâlâ hazretlerinin, yarattığı mahlukâttır. Gece ve gündüzün her biri için kendisine müvekkel olan bir melek vardır.

Haberde Selmân-ı Farisî (r.a) hazretlerinden vârid oldu. Buyurdular:
Geceye vekil olan bir melek vardır. Ona “Şerâhîl” denir. Gecenin vakti geldiği zaman, o melek siyah cevher (siyah bir top) tutar ve onu batı tarafına sevk eder (delâlet eder). Güneş ona baktığı zaman, göz açıp kırpılacak bir süratle batması vacip olur. Güneş ta ki bir daha o cevheri görünceye kadar batmamakla emir olunmuştur.
Güneş battığı zaman, gece gelir. Meleğin iki kanatlan altında zulmet (karanlık) yayılır. Diğer bir melek gelinceye kadar o cevher askıda kalır. (Gelen diğer meleğe) “Herâhîl” denilir. O da beyaz bir cevher ile gelir. Onu güneşin doğacağı tarafa asar. Güneş onu gördüğü zaman; hemen göz açıp kırpmcaya kadar bir zaman içinde doğar. Zira güneş, beyaz cevheri görünceye kadar doğmamakla emir olunmuştu. Güneş doğduğu zaman, gündüz gelir. Meleğin iki kanatlan altında nur yayılır. Gündüzün aydınlığı için müvekkel (vazifeli) bir melek vardır.
Gecenin karanlığı için de müvekkel (vazifeli) bir melek vardır. Güneşin batışı ve doğması anında…” Haberde varit olduğu gibi…

Kaynak : İsmail Hakkı Bursevi(k.s.), Ruhu’l Beyan Tefsiri: 7/290 – 291

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Etiketler: | Leave a Comment »

 
%d blogcu bunu beğendi: