Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Posts Tagged ‘EL-EN’ÂM SÛRESİ’

EL-EN’ÂM SÛRESİ

Posted by Site - Yönetici Ocak 27, 2015

enam suresi ayet,EL-EN'ÂM SÛRESİ

EL-EN’ÂM SÛRESİ

Bu (sûre) Mekkî’dir.
Âyetleri: Yüz altmış beştir.
Denildi ki: kavl-İ şerifinden itibaren altı âyet veya üç âyet Medenîdir.

Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla

Enam Sûresi Yetmiş Melekle İndi

En’âm sûresi bir gece Mekke’de, beraberinde yetmiş bin melek olduğu halde topluca bir defada indi. 0 gece melekler, iki ufuğun arasını kapatmışlardı.
Melekler bir hışırtı ve vızıltı yani tespih, tahmîd ve temcîd sesi ile seslerini yükseltiyorlardı. Hatta yeryüzünü kapladılar. 0 anda Efendimiz (s.a.v.) hazretleri secdeye kapandı ve:
Azîm olan Rabbim noksan sıfatlardan münezzehtir! Yüce olan Rabbim noksan sıfatlardan münezzehtir!” diyordu .

En’âm Sûresinin Fazileti

Efendimiz (s.a.v.) hazretlerinden merfû olarak rivayet olundu:
-“Kim En’âm sûresini okursa, gece ve gündüzünde ona yetmiş bin melek istiğfar ederler.” Sonra Efendimiz (s.a.v.) hazretleri, Vahiy kâtiplerini çağırdı ve aynı gece yazılmasını emretti….

En’âm Sûresinin İlk Üç Âyet-i Kerimesinin Havas ve Fazileti

Merfû olarak, Efendimiz (s.a.v.) hazretlerinden şöyle rivayet olundu:
Kim sabahladığı vakit, “En’âm sûresi”nin başından üç âyet-i kerimeyi ” kavl-i şerifine kadar okursa; Allâh’ü Teâlâ hazretleri, kendisine yetmiş bin melek vekil eder. Melekler onu muhafaza ederler. Tâ kıyamete kadar onların amellerinin misli ona yazılır.

Beraberinde demirden bir külünk bulunan bir melek yedinci kat semâdan iner. Şeytan onun kalbine serden herhangi bir şey vermek (vesvese ve kötülük ilkâ etmek) istediği zaman, o melek elindeki külünk ile şeytanı döver. 0 kişi ile şeytanın arasında yetmişbir perde koyar. Kıyamet günü olduğu zamanda Allâh’ü Teâlâ hazretleri, kendisine şöyle seslenir:
-“Adem oğlu! (Kudret ve rahmet) gölgemin altında yürü! Cennetim meyvelerinden ye! Kevser’in suyundan iç! Selsebîl suyundan yıkan! Sen benim kulumsun; Ben de senin Rabbinim! (Bu gün sana hesap ve azap yoktur!” [Kurtubî Tefsin: c. 6. s. 3S9, ed-Dürrü’1-Mensûr tefsiri: c. 3. s. 245]
İmam Vahîdî (r.h.) hazretleri, “Elvasît” (isimli tefsirinde) rivayet ettikleri gibi… [Meâd]

Bâtıl ve ilhâd üzere olan kişilerin mezhep ve inançlarını İptal,
Ve el-Mâide sûresinde geçen “en’âm” helal ve haramlığıyla ilgili konuları beyan etmektedir.

Âyetleri: Yüz altmış beştir. (Kûfîta’dâdına göre…)

Kelimeleri, üç bin elli ikidir.

Harfleri: On iki bin iki yüz kırktır.

Bu sûre, Mekkî’dir. Ancak. yani 151 âyetten itibaren altı âyetin Medine’de indiği rivayet edilir.
El-En’âm sûresi, toptan ve Cebrail Aleyhisselâm ile beraber yetmiş bin melek ile beraber indiği rivayet edilir.
En’âm sûresinin havas ve fazileti için, İmam Gazâlî ve İmam Şafiî hazretlerinin “Havâssü’l-Kurân” ve acizane hazırlamış olduğum “Kur’ân-ı Kerimden Dualar” isimli kitabıma bakınız. Mütercim…

Kaynak : İsmail Hakkı Bursevi(k.s.), Ruhu’l Beyan Tefsiri: 7/228-229

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Etiketler: | Leave a Comment »

 
<span>%d</span> blogcu bunu beğendi: