Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Archive for the ‘Kadın – Bayanlar İçin’ Category

Erkek Hanımını Eğitmeli ve Kadınların Dışarıya Gitmeleri Hakkında..

Posted by Site - Yönetici Ocak 16, 2014

kocana-hizmet-sadakadir-erkek-hanimini-egitmeli-ve-kadinlarin-disariya-gitmeleri

Erkek Hanımını Eğitmeli ve Kadınların Dışarıya Gitmeleri Hakkında..

Eşine;

1- Taharet (temizlik) ahkamını,

2- Hayız,

3- Nifâs,

4- Istihâze,

5- Namaz,

6- Oruç,

7- Hac,

8- Zekat,

9- Ve bunlara benzer vadb ve farz olan bütün amelî ibâdetleri öğretmelidir.

10 -Hammına ilmihal bilgisini vermelidir.

11 -Akaidini öğretmeli…

12 -Allâhü Teâlâ Hazretlerini,

13 – Mübarek sıfatlarını,

14 -Güzel isimlerini,

15 -Melekleri,

16 -Kitablan,

17 -Peygamberleri,

18 -Âhiret gününü,

19 -Kader ve kazayı

20 -Ve bunlara benzer ehl-i sünnet ve’l-cemâatin itikâdî konularını güzel bir şekilde eşine öğretmelidir.

21 -Hanımını bozuk inançlardan,

22 -Hurâfelerden,

23 -Bid’âtlardan

24 – Batıl inançlardan,

25- İslâmî olmayan örf ve adetlerden,

26-Bozuk tarikatlardan,

27 -Sapık hocalara gitmekten,

28 -Sahte şeyhlerden,

29 -Ve lslâmî olmayan inançlardan kurtarmalıdır.

30 -İnanç ve itikat ile ilgili ilmihal bilgisini sağlam olarak eşine aktarmalıdır.

Eğer kocanın kendisi de bilmiyorsa sormalı ve öğrenmelidir. Müftfnin bu konularda kendisine vermiş olduğu cevâbı hanımına nakletmelidir.

Eğer kadının kocası, kadının dinini, imanını ve ilmihalini öğrenmesi için gerekli bilgiyi vermez, dışarıdan sorup bilgiyi hanımına getirip aktarmazsa, (veya ilim öğrenmesi için gerekli olan kitap ve diğer malzemeleri alıp eve getirmezse;) kadın, dinini öğrenmek ve ehlinden sormak için kocasından izinsiz dışarıya çıkabilir…

Kadınların Dışarıya Gitmeleri

Koca eğer, hanımına;

1-Akâid.

2- Fıkıh (ilmihal bilgisini),

3- Allah’ın farzlarını

4- Allah’ın emir ve yasaklarını.

5- Resulünün sünnetlerini öğretirse;

Kadın kocasının izni olmadan;

1 – İlim öğrenmeye gitmek,

2- Zikir meclislerine katılmak,

3- Hatim merasimlerinde bulunmak,

4- Ve benzeri nafile ibâdetler için dışarıya çıkamaz.

Bu durumlarda mutlaka, kocanın rızâsı olmalıdır.

Kaynak : İsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri: 4/655.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Kadın - Bayanlar İçin, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Etiketler: | Leave a Comment »

Müslüman Hanımların Dünyalık Hevesleri

Posted by Site - Yönetici Ekim 8, 2013

verilen-hediyeyi-geri-istemek-caiz-midir

Müslüman Hanımların Dünyalık Hevesleri

Bir tarafta açlık sınırında yoksulluk ve sefalet içinde hayat süren Müslüman kadınların yürek yakan acı feryatları. Diğer tarafta lüks ve konforun esiri olmuş, butik ve bujiteri mağazalarından çıkmayan mücevher ve takı tutkunu Müslüman hanımların çağımız dünyasındaki iki farklı hayat arasında korkutan ve ürküten uçurumu! Lâfa geldiğinde Hz. Aişe’leri, Hz. Fatıma’ları (R. Anhüma) kendilerine örnek gösteren Müslüman hanımlarımızın bugünkü yaşantıları Peygamber eşleriyle ve hanım sahabelerle ne derece örtüşüyor?

Şüphesiz Peygamberin eşleri ve hanım sahabeler de bizim gibi hevesleri olan, zevkleri bulunan, her biri nefis sahibi birer insandılar. Nitekim, Hz. Peygamber Aleyhisselam’ın hanımları da, kendisinden daha fazla dünyalık, daha fazla yiyecek, giyecek ve ziynet eşyası, daha fazla refah ve konfor istemişlerdi.

Çünkü onlar, kralların ve devlet başkanlarının hanımlarının gayet lüks bir hayat sürdüklerini, her türlü nimet ve imkan içerisinde olduklarını, refah ve bolluk içinde yüzdüklerini görüyorlar, biliyorlardı Emsallerine bakıldığı zaman bu istekler, çok makul, haklı ve normal karşılanabilirdi. Çünkü, Hz. Muhammed aleyhisselam, Mü’minlerin hem Peygamberi(dini lideri) hem de devlet başkanı (siyasi ve askeri lideri) idi. Öyle ise, Hz. Peygamber’in hanımlarının da böyle bir hayat sürmeleri gerekir ve olmalıdır, diye düşünülebilirdi. İşte böyle düşünen eşlerinden bazıları Hz. Peygamber’den elbise, kimisi ziynet eşyası, kimi de daha farklı şeyler talep etmişlerdi Ama bu talepler, yaşantısı boyunca sade bir hayat sürmüş, geçici dünyanın ziynetine ve aldatıcı güzelliklerine değer vermeyen Hz.Peygamber’i rahatsız etmişti. O, kendi yaşayışının ve hayat standardının, toplumun hayat standardının üstünde olmasını istemiyor, onlardan biri gibi yaşamak, hatta onlardan daha fazla sıkıntılara göğüs germek, sabrettiğini göstermek istiyordu.

Bu durumu görüp gözeten yüce Allah, sonuçta Rasûlü’nü destekleyen aşağıdaki ayetleri indirdi. Böylece, Hz.Peygamber’in yaşadığı sade ve mütevazı hayata razı olup şeref duydukları halde yaratılıştan taşıdıkları kadınca özelliklerden bazılarının açığa çıkması sonucu diğer kadınlardan etkilenerek dünyalık bir şeyler isteyen eşleri için ayet şöyle sesleniyordu: “Ey Peygamber! Hanımlarına söyle: Eğer dünya hayatını ve süsünü istiyorsanız gelin, boşanma bedellerinizi verip hepinizi güzellikle salıvereyim. Eğer Allah’ı, Rasûlü’nü ve ahiret yurdunu tercih ediyorsanız, iyi bilin ki Allah, içinizden güzel davrananlara büyük bir mükafat hazırlamıştır.” Ahzab 33/28,29).

Bu âyetlerden anlaşıldığına göre Hz. Peygamber’in hanımları için iki seçenek vardı:

1- Ya Allah ve Resûlü’nü seçip içinde bulundukları hayat tarzına razı olacaklar ve sıkıntılara katlanacaklar,

2- Ya da dünyalık, lüks ve konfor istiyorlarsa Rasulullah’tan ayrılıp istedikleri gibi hayat süreceklerdi.

Bu âyet indikten sonra Hz. Peygamber aleyhisselam, önce bu talepleri seslendirenlerden biri olarak Hz. Aişe validemizden işe başlamış ve ona şöyle demiştir: “Kuşkusuz sana bir emir hatırlatıyor ve arzu ediyorum ki, anne ve babana danışmadan bu konuda acele etmeyesin.

Hz. Aişe de: “Ey Allah’ın elçisi! Nedir o emir? deyince, Hz. Peygamber ona bu ayeti okumuştur.

Bunun üzerine Hz. Aişe: “Anne ve babama bu konuda mı danışacağım! Hayır, ben Allah’ı, Peygamberini ve ahiret yurdunu tercih ediyorum” demiştir. Ardından diğer hanımları da hiç tereddüt etmeden aynı tercihte bulunmuşlardır.  – ( İbn Kesir ).

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Kadın - Bayanlar İçin, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Leave a Comment »

Kadınlar…

Posted by Site - Yönetici Mayıs 8, 2013

siratin-uzerinde-ayaklari-kayan-coktur-sirattan-ayaklari-ka%c2%adyanlarin-cogu-da-kadinlardir

Kadınlar…

Efendimiz (s.a.v.) hazretleri buyurdular:

Sıratın üzerinde ayakları kayan çoktur. Sırattan ayakları ka­yanların çoğu da kadınlardır.

Yine Efendimiz (s.a.v.) hazretleri buyurdular:

Ben cehennem ateşini gördüm. Cehennemin ehlinin çoğu kadınlar idiler. (Cehennemliklerin çoğunun kadınlar olmasının sebebleri)

1 Kadınlar, çok lânet okuyorlar,

2 Kadınlar, kocalarına karşı çok nankör oluyorlar…

Zamanın hepsinde (bir ömür boyu) kadınlardan birine iyilik yapsan, ihsanda bulunsan, sonra bir gün senden bir şey görmezse, o sana:

-“Ben senden asla bir hayır görmedim” der. (Ve böylece nankörlük yaparlar).[1]

Bakî Düşün!

Kadınların ayaklarının âhirette sıratın üzerinde nasıl kaydıklarına bak!

Bu durum, kadınların dünyada iken itikad ve amel bakımından şeriattan aynlmalarındandır…

Molla Cami (k.s.) Hazretleri buyurdular:

Kadınların akıllan noksandır…

Dinleri de…

Hiçbir zaman onu tam kabul etme

Ve mükemmel biri itikâd etme!

El ile ondan itibâr alma!

Ona söyleme! (Sırrını ondan sakla)

Ve ona itimâd etme!

Kaynak : İsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri,: 3/689.


[1] Buhâr-i Şerif: 28. 993.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Kadın - Bayanlar İçin, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Leave a Comment »

Kadınlar pantolon giyebilir mi?

Posted by Site - Yönetici Ocak 19, 2011

Kadınlar pantolon giyebilir mi

Kadınlar pantolon giyebilir mi?

Kadınlar pantolon giyebilir mi sorusunun cevabı gayet nettir.

Aklı başında herkesin bu soruya cevabı, giyemez şeklinde olur. Mü’min hiçbir hanımefendi de böyle bir uygulamaya, ahiretteki hesaplaşmayı dikkate alarak giymek bir yana tevessül bile edemez. Günümüzdeki uygulamasıyla pantolon giyen kadınların tamamı, dinen çıplak hükmündedir.

Âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed (s.a.v.),

ilâhi rahmetten mahrum bırakacak giyim kuşamdan haber verirken, şu iki kelimeyi kullanmışlardır:“Kâsiyâtün, âriyatün…” Giyinmişler; ama çıplaktırlar.

Yani çıplak gibi tahrikci ve teşhirci görüntüleri vardır. Peki, hanımların etek, pardüsü, çarşaf gibi üst giyeceklerin altına pantolon giymeleri câiz olur mu?

Bu da olmaz. Çünkü konumu ne olursa olsun pantolon, bir erkek kıyafetidir.

“Kadınlardan erkek giyimi, erkeklerden kadın giyimi giyerek karşı cinse benzeyenlere…” diye başlayan hadiste lânet bedduası vardır.

Bu ikaz dikkate alan hanımlar, giyimlerinde birinci olarak tesettürü esas aldıkları gibi, ikinci olarak da erkeğe benzememeyi esas alırlar.Bir olay vesilesiyle, Peygamberimiz (s.a.v.) Efendimiz’in hadislerinden birinde sirval kelimesi geçer.

Nedir sirval?

Önce olayı özetleyelim:

Peygamberimiz (s.a.v.) Hz. Ali (r.a.) ile Bâki mezarlığında iken yoldan eşeğe binmiş bir kadın geçiyordu.

Hava az yağışlı olduğundan eşeğin ayağı bir çukura girdi. Hayvan tökezleyince kadın yere düştü.

Peygamberimiz (s.a.v.) hemen yüzünü ters tarafa çevirdi.Ya Rasülûllah! Kadının üstünde sirval var dediler.

Bunun üzerine Peygamberimiz (s.a.v.):

“Allah’ım! Sirval giyen kadınları bağışla.

Ey insanlar!

Hepiniz sirval giyiniz. Kadınlarınız dışarıya çıkacakları zaman sirval kadar örtülmesi gereken yerleri örten birşey yoktur.” buyurmuşlardır.

(Beyhaki, Edep. Şuabü’l-İman. Dârkutni, el-Efrâd, el-Kenz: 8/55. Hayatü’s-Sahabe: 3/367

Burada geçen sirval ne demektir?

Sirval: Uzun ve vücudu belli etmeyen bolluktaki don demektir.

Anadolu hanımlarının vücut hatlarını belli etmeyecek bollukta giydikleri şalvar tipinde bir dondur.

Bu derece bolluktaki donun kimseyi rahatsız etmeyeceği ayrıca tesettürü muhafaza edeceği malumdur.

Bazı zevat sirvali pantolon olarak açıklıyor ve üzerinde bir giyim olması halinde kadınların pantolon giyebileceklerini ifade ediyorlar.

Bu hatalı ve zorlamalı bir beyandır. Asla isabetli de değildir. Silvar, asla pantolon olamaz; o bir dondur.

Diz kapaklarına kadar dar bir üst elbise giyip, dizden aşağısında sadece pantolon bulunması sünnet ölçülerinden giyim şekli değildir ve tesettürü de oluşturmaz. Böyle giyinen kadın da tesettürlü değildir.Sadece pantolon giymek konumu ne olursa olsun 104 kitabın hiçbirinde yeri yoktur. Kesinlikle câiz değildir.

Giyenler Efendimiz (sa.v.)’in lânet bedduasının muhataplarıdırlar. Etek altına pantolon, liberal modanın saçmalıklarından biridir.

Moda furyası kadınların yüzde 85’ini, bu arada bir bölüm erkekleri de çekirdek gibi çatlattı. Pantolon giyen, burunlarına hızma takan, kaşına göbeğine ve bilumum yerlerine piercing takan “kız”lar piyasayı doldurdu.

Sağcısı-solcusu, başını örteni, örtmeyeni erkeği-kadını hep aynı çizginin acınasıcıları oldular.Kadın-erkek gençliğin (istisnaları hâriç) tümüne yakını 1980 sonrasında marka pantolon giymeye başladılar. C 21 marka kot pantolonla başlayan mâcera Lee Cooper’le, Levis’la, Lee’yle, FBI’la sürüyor.

Başını örtenler de pardesü ve tunik altına (veya pardesüsüzler de) marka pantolonlar giyiyorlar.

Marka, toplum anlayışında önemli bir sınıf atlama taşıdır. Bundan dolayı doğası gereği gizlenemez.

Pantolon markaları arkada ve bir hayli de üstte olduğundan bir kısımları pardesüyü kısalttılar.

Son yıllarda düşük bel pantolon modası çok sürmeden düşük kalça pantolon modasına inkilâp etti. Çünkü kapitalizm insanların bedenlerini istiyor:

“Bedenini özgür bırak. Zihnini bana emanet et” Kapitalizmin sömürü sloganı budur. Bu slogana aldananlar kim olursa olsun kişiliksiz olmaya ve evde kalmaya mahkumdurlar.Kendilerini özgür zanneden köleler de bunlardır.

Mevlüt ÖZCAN

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Kadın - Bayanlar İçin, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Etiketler: | Leave a Comment »

Peygamberimizin Hz. Aliye Evlilik öğüdü !

Posted by Site - Yönetici Ağustos 25, 2010

h-z-alipeygamberimizin-hz-aliye-evlilik-ogudumuhammedpeygamberh-z-hasan-hz-huseyin-ehli-beyt

Peygamberimizin Hz. Aliye Evlilik öğüdü !

Özellikle yeni evlenen ve evli olanların bu hadisi şerifleri hıfz (ezber) etmeleri kendilerini birçok sıkıntıdan kurtarıp dünya ve ahıret saadetine nail olmalarına vesile olacaktır.

Hazret-i Fâtıma-tüz-zehrâyı “radıyallahü teâlâ anhâ” hazret-i Alîye “radıyallahü teâlâ anh” tezvîc (nikah) etdiklerinde buyurdukları vasıyyetleri beyânındadır.

Hazret-i Alî “radıyallahü teâlâ anh” rivâyet eder.
Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdular ki:

* Yâ Alî! Gelini kendi evine götürdüğün zemân çorabını ayağından çıkar. Ayağını yıka. O suyu evin bütün köşelerine saç. Böyle yapınca Allahü tebâreke ve teâlâ hazretleri senin evinden yetmiş dürlü fakîrliği dışarı çıkarır. Yetmiş dürlü bereketi evine dâhil eder. Yetmiş rahmeti sana nâzil kılar. O gelin ile ve onun bereketi evin köşelerine erişir. O gelin delilikden ve diğer hastalıklardan emîn olur.

* Yâ Alî! Gelini ilk hafta yoğurt yimekden ayran yimekden sirke ve ekşi yimekden men’ et! Hazret-i Alîkerremallahü vecheh” “Yâ Resûlallah! neden ötürü bu şeyleri vermemem gerekdirdiye sordu. Buyurdu ki: (Ondan dolayı ki turşu ve yoğurt ve ayran rahmde evlâd olmasına mâni’ olur. Evde bir hasır olması doğurmayan kadından iyidir.) Hazret-i Alî dedi ki: Yâ Resûlallah! Sirkenin illeti nedir. Buyurdu ki: (Sirke yiyen kadının hayzı zahmetli olur ve temizliği uzar. Keşenç yimek hayzı karında habs eder. Eğer Hak Sübhânehü ve teâlâ hazretleri bir evlâd verirse doğumu zor olur. Ammâ ekşi elmâ yimek hayz kanını keser. Onun ardından başka hastalık zuhûr eder.)
Sonra Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdu ki:

* Yâ Alî ayın evvelinde ortasında ve sonunda ehline yakın olma ki o hanımda ve o evlâdda cüzzam ve dîvânelik (delilik) ve pislik olmasından korkulur.

* Yâ Alî! Ehline asr (ikindi) nemâzından sonra yakın olma. Eğer Allahü tebâreke ve teâlâ bir evlâd nasîb ederse ahvel (şaşı) olur ve şeytân şaşı evlâda sevinir.

* Yâ Alî! Ehline yakınlık (cima) etdiğin vakit çok konuşma ki eğer bir evlâd olursa yiyici olur. Avret yerine bakma. Sohbet (cima) esnâsında gözünü yumma. Evlâda körlük getirir.

* Yâ Alî! Kendi ehline bir başka kadının şehveti ile yakın olma ki eğer bir evlâd olur ise muhannes (kadına benzeyen erkek) olur. Kadınlara benzemeye çalışır.

* Yâ Alî! Cünüb olduğun zemân kat’i olarak Kur’ân-ı azîm-üş-şânı okumayasın ki korkulur ki gökden bir ateş inip seni yakar. Cünüb hâlde sohbet (cima) etme. Senin bir su kabın ehlinin bir su kabı olsun. Ayrı ayrı su kapları ile temizleniniz. Eğer bir su kabından ikiniz yıkansanız şehvet şehvet üzerine düşer (tekrar cima ederseniz). Aranıza düşmanlık düşer. Korkulur ki talâk ve iftirâka müncer olur.

* Yâ Alî! ikiniz de ayakda iken sohbet (cima) etmeyiniz eşekler böyle yapar. Eğer çocuk olur ise döşeğe bevl (idrar) eder.

* Yâ Alî! Ehlinle bayram geceleri buluşma! Eğer çocuk olur ise altı parmağı veyâ dört parmağı olur.

* Yâ Alî! Ehlinle meyve ağacı altında buluşma ki eğer çocuk olur ise kâtil olur kan dökücü olur. Halka zulm eder.

* Yâ Alî! Ay ışığında (Açık havada ay ışığının altında) ehline yakın olma. Meğer bir yerde örtünülmüş olasın. Eğer bir çocuk olursa fakîrlikden ömür boyu kurtulamaz.

* Yâ Alî! Ezân ile ikâmet arasında ehline yakın olma ki eğer bir çocuğunuz olur ise kan dökmeğe hevesli olur.

* Yâ Alî! Hanımın hâmile olduğu zemân abdestsiz ona yakın olma. Eğer çocuk olursa kör gönüllü ve bahîl (cimri) elli olur.

* Yâ Alî! Şa’bânın ortasında Berât gecesi ehline yakın olma eğer aranızda bir çocuk olursa derisinde tüylerinde ve yüzünde kötü nişânlar olur.

* Yâ Alî! Hanımına bacısının (baldızının) şehvetiyle yakınlık etme ki eğer bir çocuk olursa hırsız olur ve halkın felâketi onun eli ile olur.

* Yâ Alî! Ehline etrâfında dıvâr olmıyan damda yakın olma ki eğer aranızda bir çocuk olursa münâfık ve mürâi mübtedî’ (bid’at sâhibi) ve kumarbâz olur.

* Yâ Alî! Sefere çıkacağın gece ehline yakın olma ki eğer bir çocuk olursa malını harâm yerlere harc edici olur. Sonra meâl-i şerîfi “Malını saçıp dağıtanlar şeytânın kardeşleridir” âyet-i kerîmesini okudular.
(İsrâ sûresi 27.ci âyet-i kerîmesi.)

* Yâ Alî! Üç günlük seferden geldiğin gecesi ehline yakınlık etme. Bir çocuk olursa zâlim olur.

* Yâ Alî! Pazartesi gecesi ehline yakınlık edersen aranızda bir çocuk olursa hâfız-ı Kur’ân olur. Allahü tebâreke ve teâlâ hazretlerinin kısmetine râzı olur.

* Yâ Alî! Salı gecesi ehline yakınlık edersen çocuk hâsıl olursa mü’min olur ve iyi huylu olur. Rahîm gönüllü (yumuşak kalbli) cömert elli yalandan bühtândan ve gıybetden temizlenmiş dilli olur.

* Yâ Alî! Perşembe gecesi ehline yakınlık et ki eğer çocuk olur ise hikmeti çok hakîm olur. Ve ilmi çok âlim olur ki ilmi ile âmil olur. Perşembe günü öğleden evvel ehline yaklaşsan eğer aranızda bir çocuk olursa aslâ şeytân ona ölene kadar yaklaşamaz. Dünyâda ve âhıretde selâmetde olur. Eğer Cum’a gecesi ehline yakınlık edersen bir çocuk olur ise Kâri-i Kur’ân olur. Veyâ hatib olur. Veyâ Vâiz olur. Eğer Cum’a günü hanımına yakınlık edersen bir çocuk olursa âlim olur. Dindârlığı ile ma’rûf ve meşhûr olur. Eğer Cum’a gecesi îşâ (yatsı) nemâzından bir sâat sonra ehline yakınlık edersen eğer bir çocuk olursa ebdallar (velîler) cümlesinden olur.

* Yâ Alî! Ehline gecenin evvel sâatinde (başında) yakınlık etme ki eğer bir çocuk olursa câdı ve kâhin olur. Dünyâyı âhıret üzerine tercîh eder.

* Yâ Alî! Benim vasıyyetlerimi ezberle ki Allahü teâlânın izni ile sana fâide versin.

Kaynak :  (Menakıb-ı Çihar-ı Yari Güzin)

..

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Evlilik, Güncel, Gündem, Genel, H.z Ali, Kadın - Bayanlar İçin, Nasihat, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar, İlginç, İslama Göre Cinsel Hayat | 11 Comments »

KADININ KOCASI ÜZERİNDEKİ HAKLARI

Posted by Site - Yönetici Mart 6, 2010

KADININ KOCASI ÜZERİNDEKİ HAKLARI

Vodpod videoları artık kullanılamıyor.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Kadın - Bayanlar İçin, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Etiketler: | Leave a Comment »

KADIN YEMEK PİŞİRMEK ZORUNDA DEGİL .

Posted by Site - Yönetici Mart 6, 2010

İslam hukukuna göre kadının yemek pişirmek zorunda

KADIN YEMEK PİŞİRMEK ZORUNDA DEGİL .

Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde “Medeniyetimizde Kadın” konulu bir konferans veren Oxford Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Muhammed Akram Nedvi, İslam’ın kadına çok değer verdiğini ve verilen bu değerin tarihin her döneminde kendisini en iyi şekilde ortaya koyduğunu bildirdi.

KADINLAR CAMİLERİ TERK ETTİ

İslam tarihinden kadına dair bir çok örnek veren Nedvi, bilinen bütün büyük alimler bir şekilde bayan alimlerden ders aldığını söyledi.

Peygamberin kadına hürmet ettiğini ve kendi camisinde kadınlara yönelik dersler verdiğini hatırlatan Nedvi, günümüzde kadının camiye girmediği söyledi.

Günümüzün camilerinin Hazreti Peygamberin camisinden çok daha değerli olmadığını vurgulayan Nedvi, “Şimdi kadınlarımıza ne oluyor da camilere gitmiyorlar. Kadınlara Hazreti Peygamber çok büyük değer veriyordu ve onlara kendi mescidinde dersler veriyordu. Ama şimdi kadınlarımız camilere gitmiyorlar. Bilinen bütün büyük mescitlerde kadınlara yönelik dersler veriliyordu” dedi.

MÜSLÜMAN ERKEKLER EŞLERİNDEN DERS ALMALILAR

Müslüman erkeklerin kendi eşlerinden ders almasının hiçbir sakıncası olmadığına işaret eden Nedvi, “Müslüman erkekler kendilerinden daha alim kadınlarla evlenebilmeliler ve onlardan ders almalılar. Bu durum utanılacak bir hal değildir. Bir çok alim bizzat kendi eşinden ders almışlardır ve bunları da kendi eserlerinde dile getirmişlerdir. İslam tarihinde öyle alimler var ki, kendi kızını bir gence vermek isterken ileri sürdükleri şartlar alim olma şartı idi. ‘En az kızım kadar ilim sahibi olmalısın’ denirdi” şeklinde konuştu.

KADIN YEMEK PİŞİRMEK ZORUNDA DEĞİL

İslam hukukuna göre kadının yemek pişirmek zorunda olmadığını söyleyen Nedvi, “Kadın bunu erkeğine lütfettiği için yapıyor. Yoksa kadının böyle bir zorunluluğu yoktur. Erkek de kadın gibi yemek pişirmeli. Ama kadın erkeğine lütfettiği için erkek daha çok çalıştığı için evinde yemek pişiriyor” dedi.

ÖZE DÖNÜLMELİ

Yunan felsefesinin İslam coğrafyasına girmesinden sonra kadın alimlerin sayısında büyük bir düşüş olduğuna değinen Nedvi, “Fukahanın zihnine felsefe girdikten sonra kadınların zihninin zayıf olduğu düşüncesi belirmeye başladı. Halbuki felsefenin İslam coğrafyasına girmesinden önce kadın alimlerin sayısı erkek alim sayısı kadardı. Felsefe ve mantık güçlendikçe eskiden kopuldu ve kadın değersizleşti. Eski günlere geri dönmenin tek şartı kendi öz kaynaklarımıza; Kur’an’a ve hadislere geri dönmektir. Batı kadınları ile İslam kadınlarının bir olmasını bekleyemezsiniz. İslam kadını yüceltmiştir her zaman. ” diye konuştu.

KADINLAR DİRİ DİRİ GÖMÜLÜYOR

İslam öncesi cahiliye döneminde kızların diri diri toprağa gömüldüğünü anımsatan Nedvi, günümüzde de kadınların bilgisiz bırakılarak diri diri gömüldüğüne vurgu yaptı. Nedvi, Müslüman kızların İslam ahlakına uygun olarak en iyi şekilde ilimle donatılması gerektiğini de belirtti.

Kaynak : Timeturk

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Kadın - Bayanlar İçin, Türkiye, Yorumlar | 1 Comment »

Dünyada Bir Kaç Koca Değiştirmiş Olan Kadın !

Posted by Site - Yönetici Ocak 18, 2010

12111 (2)

Dünyada Bir Kaç Koca Değiştirmiş Olan Kadın, Cennette Onların En Güzel Ahlaklısının Eşi Olacaktır:

Tezkire adlı eserinde Kurtubî’nin… Malik’ten rivayet ettiğine göre Hz. Ebubekir’in kızı Esma, kocası Zübeyr’i babasına şikâyet etmiş; babası Ebu-bekir de ona şöyle demiş: “Ey kızcağızım, sabret. Zübeyr iyi bir adamdır. Belki o, cennette de senin kocan olacaktır.

Bana ulaşan bir’rivayette anlatıldığına göre bakire bir kadınla evlenen bir adam, cennette de o kadınla evlenecektir. Ebubekir b. Arabi, bunun garip bir hadis olduğunu söylemiştir.

Ebü’d-Derdâ ile Huzeyfe b. Yeman’dan rivayet olunduğuna göre dün­yaya (birkaç koca değiştirmiş olan) kadm, ahirette son kocasıyla beraber ola­caktır En güzel ahlaklısıyla beraber olacağına dâir bir haber de rivayet edil­miştir.

Ebubekir en-Necc^d… Humeyd b. Enes’ten rivayet etti ki; Ummü Habibe, Hz. Peygambere şöyle sormuş:

Ya Rasûlallah! Dünyada eş değiştirmiş olan bir kadm, ahirette hangi kocasıyla beraber olacaktır?

— Dünya da kendisiyle beraberken en güzel ahlaklısı hangisi ise ahiret­te ona eş olacaktır. Ey Ümmü Habibe! Güzel ahlak, dünyanın da ahiretin de altınıdır.”

Ümmü Seleme’den de buna benzer bir rivayette bulunulmuştur.

Doğrusunu noksanlıklardan münezzeh olan Yüce Allah daha iyi bilir. Dönüş O’nadir.

Kaynak – Ölüm ve Ötesi – İbni Kesir

..

Posted in Ölüm Ve Ötesi - İbni Kesir, Bunları Biliyormuydunuz, Cennet, Diger Konular, Dini Konular, Evlilik, Güncel, Gündem, Genel, Kadın - Bayanlar İçin, Tavsiyeler, Yorumlar | Leave a Comment »

Kaş ve tüy yolma, dövme yaptırma, dişleri seyreltip inceltme

Posted by Site - Yönetici Aralık 25, 2008

kas-ve-tuy-yolma-dovme-yaptirma-disleri-seyreltip-inceltme

Kaş ve tüy yolma, dövme yaptırma, dişleri seyreltip inceltme

“… şeytan dedi ki: ’… onlara emredeceğim de Allah’ın yaratışını değiştirecekler.” (Nisâ suresi, 4/118-119)

Abdullah b. Mes’ud’dan (r.a.) rivayet olunan ve yazımızın başlığında geçen üç meseleyi de içine alan hadis-i şerif şeyledir:

“Leane’l-lâhü’l-vâşimâti ve’l-müstevşimâti, ve’n-nâmisaati ve’l-mütenemmisaati, ve’l-mütefellicâti li’l-hüsni’l-mğayyirâti halka’l-lâhi.”

Meali: “Güzelleşmek (estetik) için dövme yapan ve yaptıran kadınlara, kaşlarından (yüzünden tüy) yolan ve yolduranlara, dişlerini seyreltip inceltenlere, böylece Allah’ın yarattığı şekli değiştirenlere Allah lânet etmiştir.” (1)

Rasûlüllah Efendimizin (s.a.v.) bu sözü, Benî Esed kabilesinden Ümmü Yâkup (asıl ismini tesbit edemedik) lakaplı bir kadının kulağına gelmiş. Ümmü Yâkup (r.anha) Kur’an-ı Kerimi okumayı biliyordu. Hemen hadisi rivayet eden Abdullah’a (r.a.) gelerek şöyle dedi:

– Ne o senden kulağıma gelen söz! Sen, güzellik için Allah’ın hılkatini değiştirip dövme yapanlara-yaptıranlara, kaşından-yüzünden kıl yolan-yolduranlara, dişlerini törpületenlere lânet etmişsin. Hz. Abdullah da,

– Rasûlüllah’ın (s.a.v.) lânet ettiklerine ben neden lânet etmiyecekmişim! Hem bu Allah’ın Kitabı’nda vardır, cevabını verdi. Kadın,

– Yemin olsun, ben Mushaf’ın iki kapağı arasındakileri (Kur’an’ın tamamını) okudum; ama bunu bulamadım, (böyle bir şeye rastlamadım) dedi. Abdullah,

– Hakikaten onu okudunsa, mutlaka bulmuşsundur. Allah azze ve celle, “Rasûl size ne getirdiyse-verdiyse onu alın, sizi neden nehyetti-yasakladı ise ondan da hemen sakının-vazgeçin”(2) buyurmuştur, karşılığını verdi. Kadın,

– Gerçekten şimdi ben, senin hanımının üzerinde bundan bir şey görüyorum, dedi. Abdullah,

– Git de bak, cevabını verdi. Bu konuşmanın hemen ardından kadın, Abdullah’ın hanımının yanına girdi; fakat, (ileri sürdüğü hususlardan-vasıflardan) bir şey göremedi. Ve (tekrar) Abdullah’ın yanına gelerek,

– Bir şey görmedim, dedi. Abdullah,

– Bana bak, bu olsaydı biz onunla bir arada olamazdık, karşılığını verdi. (3)

***

Dilerseniz şimdi de hadis-i şerifte geçen tabirlerin tahliline gelelim.

“Vâşimât”, vâşime’nin cem’idir (çoğulu). Vâşime, elinin üstüne, bileğine veya dudağına veşim yaptıran kadındır. Buna Türkçemizde dövme diyoruz. Basit manada, iğne ve benzeri aletle cilt delinerek altına sürme ya da benzeri bir şey doldurulur. Böylece vücuttaki o bölge, kalıcı bir renk alır. Toplum içinde gördüğümüz, basında-medyada sıkça karşılaştığımız üzere bazıları kollarına, omuzlarına, sırtlarına, vücutlarının muhtelif yerlerine değişik şekiller, farklı hayvan resimleri bile nakşettirmektedirler. Halbuki dinimizce dövme, kadına da erkeğe de, yapana da yaptırana da haramdır.

“Nâmisat”, yüzden kıl yolan kadınlar demektir. “Mütenemmisat” ise, yüzünün kılını yolduran kadınlar manasınadır. Âlimlerin açıklamalarına göre, kadınların yüzünde sakal ve bıyık biterse onları yolmak haram değil, bilakis müstehaptır. Fakat kaş, kirpik ve yüzün etrafından kıl yolmak ise haramdır.

“Tefellüc”, güzelleşmek maksadıyla ön dişleri törpüleyerek aralarını açmak anlamınadır. Bu maksatla dişlerini törpületenlerle bu işi yapanlar (törpüleyenler), ortak haram işlemiş olurlar. Ancak bu ameliye, dişi tedavi yahut bir kusuru giderme maksadıyla yapılırsa günahı yoktur.

Ümmü Yâkup namındaki kadının, hilkat (yaratılıştaki şekli) değiştirenlere Kur’an-ı Kerim’de lânet edildiğini görmedim demesi, Kur’an’da bunlara, doğrudan doğruya lânet bulunmadığındandır. Fakat Allah Teala Rasûlü’nün getirdiği her şeyi almak, yasakladığı her şeyi de bırakmak gerektiğini net bir şekilde açıklamıştır. Hadis-i şerifte söz konusu edilen fiilleri de Rasûlüllah Efendimiz (s.a.v.) yasaklamış, yapanlara-yaptıranlara lânet okumuştur. Onun emir ve yasaklarına uymak Allah’ın emri olduğuna göre, Onun lânetledikleri de Allah nazarında mel’ûn olur. İşte bu durumu tesbit, talim ve telkin için Abdullah b. Mes’ûd (r.a.), kadına âyetle cevap vermiştir.

Ayrıca Allah’ın yarattığı şekli değiştirenler zaten zalimlerdir. Zalimlere ise Allahu Teala Kur’an-ı Kerim’de açıkça lânet etmiş ve “Bilin ki, Allah’ın lâneti zalimlerin üzerinedir!” (4) “Onlar hem bu dünyada hem de kıyamet gününde lânete tâbi tutuldular” (5) buyurmuştur. Kadın Hz. Abdullah’tan bu susturucu cevabı alınca, bu sefer onun hanımının (Zeynep binti Abdullah’ın r.anha) da bu işleri yaptığını zannederek, ‘Senin hanımın da halen bu işleri yapıyor’ demişse de, Hz. Abdullah hanımının öyle bir şey yapmadığından emin olduğu için kadına, ‘Git bak’ demiş, neticede kadının zannettiği şeylerden hiç birinin yapılmadığı ortaya çıkmıştır. Hz. Abdullah’ın, ‘Bu olsaydı biz onunla bir arada olmazdık’ sözünün manası, ‘Böyle bir şey olsa, bir an bile kapısında tutmayıp boşayacağını’ anlatmaktır.

***

Hasılı; güzelleşmek için fıtratı bozacak şekilde yapılan bu fiiller, dinimizce yasaklanmıştır. Bir başka ifadeyle; bunların haram olması, sırf güzelleşmek için yapılmış olmalarındandır. Esas itibariyle bir sağlık probleminden kurtulmak gibi bir şey söz konusu değildir. Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulmuştur: “Allah o şeytana lânet etti. Ve o da, ‘Elbette senin kullarından belirli bir pay alacağım, onları mutlaka saptıracağım, onları boş kuruntulara sokacağım ve onlara emredeceğim de, hayvanların kulaklarını yaracaklar, onlara emredeceğim de Allah’ın yaratışını değiştirecekler’ dedi. Kim Allah’ı bırakıp da şeytanı dost edinirse, şüphesiz o, apaçık bir ziyana uğramış olur. Şeytan onlara va’d eder ve onları boş umutlarla oyalar. Oysa şeytanın onlara va’di, aldatmadan başka bir şey değildir.”(6) Bu ayetlerden de anlıyoruz ki; tedavi maksatlı bir ihtiyaç yokken böyle bir şeyi yapmak, hem şeytanın maskarası olmaktır, hem de Allah’ın beğenerek yarattığı biçimi (fıtratı-hılkati) bozmaktır. Ayrıca İslâm’ın şiddetle yasakladığı isyan ve israf manasını da taşır. Malumdur ki bunların hepsi de haram olan şeylerdir.

***

İmam Nevevi (rh.) demiştir ki; sakalı, bıyığı, alt dudakaltı tüyleri biten kadınların, bu tüyleri yolması lânetten müstesnadır, o çerçeveye girmez, hatta onun bunları yolması müstehaptır. (7) İbn Hacer (rh.) ise, bunun kocasının iznine bağlı olduğunu ilave eder. Kaşı dışında tüy yolma-kazıma, tırnak törpüleme, kızıllama (ruj gibi) şeyler kocanın izni ile olursa caizdir; çünkü bunlar zinettirler. Kocasına karşı süslenmek anlamınadır. Taberi (rh.) şöyle bir rivayet nakleder: Güzelleşmeyi (makyajı) seven genç bir kadın Hz. Aişe validemize (r.anha) geldi ve, ‘kadın kocası için alnındaki tüyleri yalabilir mi?’ diye sordu. O da, ‘Seni rahatsız eden şeyleri giderebildiğin kadar gider’ dedi.(8) Çünkü yapılan bu işlem, Allah’ın normal olarak yarattığı ve görmek istediği fıtratı, yaratılış biçimini değiştirmek değildir. Çeşitli rahatsızlıklardan dolayı bozulan kadınlık fıtratını düzeltmek manasını taşımaktadır. Kadın böylece, eğer istiyorsa kocasının süslenme arzusunu da yerine getirmiş olur. Yukarıda da ifade ettiğimiz üzere bu da müstehaptır. Ayaklardaki anormal kılları yolmak için de aynı şey söylenebilir. Ancak bütün bunları başkalarına güzel görünmek maksadıyla değil, sadece kocası için yapacak; aksi takdirde haram olur.

***

Son olarak şunu da belirtelim ki; fıtrata uygunluk için yapılan tüm ameliyatlar-tedaviler elbette ki caizdir, hatta islâm’ın emridir. Nitekim bir muharebede, sahabeden burnu kesilen Afrece’ye (r.a.), Rasûlüllah Efendimiz (s.a.v.), altından bir burun taktırmasını söylemiştir.(9) “Sıhhate itina, akdem-i feraizdendir” yani kişinin sağlığına dikkat etmesi, farzların en önde gelenlerindendir.

….

DİPNOTLAR
(1) Buhari, Sahih, Tefsir 4, Libas 82, 83, 84, 85-87; İbn Mace, Sünen, Nikâh 52; Dârimi, Sünen, İsti’zân 19; Ebû Davud, Sünen, Teraccul 5; Nesâi, Zinet 24-26; Müsned, 1, 415-434; Tirmizi, Sünen, Edeb 33.
(2) Haşr suresi, 59/7.
(3) Müslim, Sahih, Libas 33, Hadis No: 120, Sahîh-i Müslim Tercüme ve Şerhi, Ahmed Davudoğlu, Sönmez Neşriyat, İstanbul, 1978, 9, 510-511.
(4) Hud suresi, 11/18.
(5) Hud suresi, 11/60.
(6) Nisa suresi, 4/118-120.
(7) Münavi, Feyzu’l-Kadir, 5, 373.
(8) İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, 10, 378.
(9) Tirmizi, Sünen, Libâs 31; Nesî, Sünen, Zinet 41.

Alinti : Halis ece 

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Kadın - Bayanlar İçin, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | 3 Comments »

Kadınlar camiye gidebilirmi ?

Posted by Site - Yönetici Nisan 7, 2008

Kadınlar camiye gidebilirmi

“Benim arzum, namazını evde kılmandır”

Hanım sahâbîlerden Âtike bint-i Zeyd radıyallâhü anhâ, cennetle müjdelenen yani aşere-i mübeşşereden Said Bin Zeyd‘in (r.a.) kız kardeşidir. Abdullah bin Ebî Bekir (r.a.) ile evliydi.

Âtike (r.anhâ) ismi ile müsemmâ bir insandır. “Her şahsın, isminden bir nasîbi vardır” denildiği gibi, o da fizîken de ahlâken de son derece güzeldi. Âtike, güzel ve temiz kadın demektir.

Kocası Hz. Abdullah‘ın vefatından sonra, iddeti biter bitmez, onu isteyenler çok oldu. O ise eşinin vefatından sonra evlenmeyeceğine dair Abdullah’a söz vermişti. Hayat yükünü kaldıracak bir bahçe bağışlamıştı eşi kendisine. Onu istemeye gelenlere özür beyan ederek teklifleri reddediyordu. Hz. Ömer (r.a.) de tâlip olanlar arasındaydı. Ona da eşine verdiği sözü ve bahçe bağışını hatırlatarak reddetti. Hz. Ömer kendisine mektup yazarak “Sen Allâh’ın sana helâl kıldığını haram mı addediyorsun?” dedi ve bu mevzûda düşünmesini istedi. Âtike (r.anhâ) Hz. Ali (r.a.) ile istişâre etti. Hz. Ali, bahçeyi eşinin âilesine iâde edip evlenmesinin münasip olacağını söyledi. O da Hz. Ömer ile evlendi.

Âtike (r.anhâ), Mescid-i Nebevî‘de namaz kılmayı çok arzu ediyor, her defasında Hz. Ömer‘den izin istiyordu. O da, “Biliyorsun ki benim arzum, evde kılmandır!” diyerek, evde kılmasının faziletini anlatmaya çalışıyordu.

Hz. Âtike, izin istemeye devam ediyor; izin verilince çıkıyor, verilmeyince de evde kılıyordu. Hz. Ömer’in şehit edilmesinden dolayı çok üzüldü… Ondan sonra onun hâtırasına hürmeten, ibâdetlerini evinde yapıp mescide gitmedi. (1) İbn Abdi’l-Berr, el-İstiâb, 1/548.
***

MESELENİN FIKHÎ YÖNÜNE GELİNCE

Bu hususta İbn Âbdîn‘de şu ifadeler yer almaktadır: “Kadınların cemaatlere gitmeleri; cuma, bayram ve va’z-sohbet için bile olsa, mutlak surette mekruhtur. Velev ki ihtiyar olsun ve geceleyin gitsin!“ Bu satırları açıklayan İbn Abidin (rh.) hazretleri diyor ki: “Velev ki ihtiyar olsun ve geceleyin gitsin’ ifâdesi mutlak beyândır. Yani genç olsun ihtiyar olsun, gündüz olsun gece olsun kadının cemâata gitmesi mekruhtur.” (2)

Yukarıda naklettiğimiz bu hüküm, müteahhirîn ulemasının tercihidir ve tabii müftâbih olan da budur. Bununla birlikte yine bilindiği üzere mütekaddimîn alimlerinin görüşü -yaşlı kadınlarla ilgili- biraz daha farklı ve musâmakârdır. Yani onların belli zamanlarda belli maksatlara binaen usûlüne uygun olarak cemaate iştirak etmelerini caiz görmüşlerdir.
***

Demek ki takvayı hedef alan, gayesi rıza-i ilahi olan Müslümün hanımlarımızın camilere-cemaate gidememelerinden dolayı üzülmelerini gerektirecek bir durum yok.
Ayrıca yine bilinmesinde fayda var: Dünyada üç mescidin dışında ziyarat maksadıyla sefere çıkılacak bir mescit yoktur. Onlar da; Mekke’de Mascid-i Haram, Medine’de Mescid-i Nebî, Kudüs’te Mescid-i Aksâ’dır. Bunların haricindeki bütün mecitler ise, ister büyük olsun ister küçük, hepsi müsavidir, manevi derece bakımdan birbirlerine üstünlükleri yoktur.

Ama maalesef bu durumu bilmeyen, işin şuurunda olmayan “avam” Müslümanlar böyle düşünmüyor ve durmadan cami cami dolaşıyorlar; özellikle de Ramazan aylarında, mübarek gün ve gecelerde… Dolayısiyle hiç de hoş olmayan manzaralarla sık sık karşılaşıyoruz.
Tabii bunların yanında bir de “eşitlik (!)” adına erkeklerle aynı safta namaz kılmaya kalkışan, Cuma kılmaya hatta kıldırmaya yeltenen, cenaze namazlarında ön saflarda yer alanları hiç bahis mevzuu etmiyorum. Onların zaten konuşulacak-tartışılacak bir yönü-yanı yok. Rabbim, niyeti halis ve de hidayete kabiliyeti olanlarına hidayet buyursun.
***

İŞİN ÖZÜ TAKVÂDIR

Muhammed bin Yûsuf, Süfyân-ı Sevrî hazretlerine iltifat olarak;

— Sen gece uyurken bile, insanların senden bahsettiğini görüyorum, demişti.

Hazret-i Süfyan (k.s.) şu karşılığı verdi:

— Sus! İşin özü takvâdır, şöhret değil…

DİPNOTLAR
(1) İbn Abdi’l-Berr, el-İstiâb, 1, 548.
(2) Reddü’l-Muhtâr ale’d-Dürri’l-Muhtâr (Terc.), Şamil Yay., İst., 1982, 2, 419-420.

Posted in Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Kadın - Bayanlar İçin, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar, İbadet | Etiketler: , , , , | Leave a Comment »

 
%d blogcu bunu beğendi: