Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Archive for the ‘H.z Ali’ Category

RESULULLAH`IN ( S.A.V.) HZ. Ali`YE ( K.V .) MEKTUBU

Posted by Site - Yönetici Mayıs 11, 2008

h.z.Ali r.a

RESULULLAH`IN ( S.A.V.) HZ. Ali`YE ( K.V .) MEKTUBU

Abdullah bin Abbas ( r.a.) diyor ki : Peygamber efendimiz ahirete irtihal ettikten sonar, Resulullah`in Hz Ali ( k.v.)`ye hitaben yazdigi bir mektuptan ettigim istifadeyi ve aldigim dersi hicbir seyden elde etmedim.

O mektupta Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdu ki :

”…. Ey Ali ! insan, ulasamadigi ve elde edemedigi bir seyden dolayi uzulur, Øyle ise dunyada nail oldugun bir sey icin sevincli ; kaybettigin bir sey icin de kederli olma. Sakin amelsiz saadet bekleyenlerden ve uzun emel zincirine baglanip da tevbeyi bugune ve yarina tehir edenlerden olma, Bu nasihat sana kafidir.”

Posted in Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, H.z Ali, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Etiketler: , | Leave a Comment »

Nasihat H.z Ali (k.v) den.

Posted by Site - Yönetici Nisan 27, 2008

Nasihat - H.z Ali (k.v) Buyurdu Ki

Nasihat – H.z Ali (k.v) Buyurdu Ki :

Size beş şey ögretecegim, dikkat edin,ezberleyip aklınızdan çıkarmayın.

Onları gemilere binip uzun seferlere,uzak memleketlere gitseniz bile benden başka ehlini bulup ögrenemezsiniz :

1- Kimse Allah`tan başkasından bir şey ümit etmesin.

2- Kimse günahından başka bir şeyden korkmasın.

3- Alim, bilmedigi şeyi ögrenmekten omuz silkmesin, kaçmasın.

4- Sizden birinize bilmedigi bir şeyden sorulursa, bilmiyorum desin.

5- Beden için baş ne ise,iman için de sabır odur.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Düşündüren Sözler, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Güzel Sözler, Genel, H.z Ali, Nasihat, Tavsiyeler, Yorumlar | Etiketler: , | 1 Comment »

HZ. ALİ’DEN (R.A.) HİKMETLİ SÖZLER

Posted by Site - Yönetici Nisan 22, 2008

H.z Ali,muhammed,peygamber,h.z hasan.hz. huseyin.ehli beyt

HZ. ALİ’DEN (R.A.) HİKMETLİ SÖZLER

• Câhil, bilmediğini sormaktan utanmasın. Âlim, içinden tam olarak çıkamadığı bir meselede, “En iyisini Allah bilir” demekten sıkılmasın.

• Hevây u hevese uymak, insanı hak yoldan alır. Uzun emelli olmak ise, âhireti unutturur.

• Gerçek fakih ve âlim odur ki;

– İnsanlara Allah’ın rahmetinden ümit kestirmez, azâbından emin kılmaz.

– Allâh’a isyan yolunda tâviz vermez.

– Kur’ân’a karşı rağbeti bıraktırıp başka şeylere götürmez.

• Kalpler, içi boş kaplara benzer. Hayırlı olan, hayırla dolu olandır.

• Takvâ, hataya devamı bırakmak, amellere güvenip aldanmamaktır.

• Elinde bolca dünyalık varsa, onunla ferahlanma! Ondan kaybettiğin olursa, hüzne boğulma! Bütün gayretini ölümden sonrası için harca…

Posted in Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, H.z Ali, Nasihat, Türkiye, Yorumlar | Etiketler: , | 2 Comments »

Kıtlık, zulüm ve hıyanet!

Posted by Site - Yönetici Nisan 7, 2008

Kıtlık, Zulüm ve Hıyanet!

Kıtlık, Zulüm ve Hıyanet!

Hazret-i Ali radıyallâ anh rivâyet ediyor. Resûlüllah sallallâhü aleyhi vesellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

“İnsanlar, fakirlere husûmet edip (onları hasım yani düşman gibi görüp ihtiyaçlarıyla ilgilenmeyerek, kendi) dünya(ları)nın i’mârına daldıkları… Ve köpeğin ete saldırdığı gibi paraya hücûm ettikleri vakit, Allah Teâlâ onları şu dört belâya dûçar eder:

1. Zamanda kıtlık,

2. Sultanda zulüm,

3. Vâli ve hâkimlerde hıyânet,

4. Düşmanda heybet ve azamet.” (1)

Yani zenginler ihtiyaç sahiplerine yardım edecekleri, dertleriyle alâkadar olup yaralarına merhem olmaya çalışacakları yerde; bilakis fakirleri kendileri için birer ayak bağı kabul ederek onlara düşmanca tavır aldıkları…

Varlıklarını zevk ve safâları için harcadıkları…

Ve köpeğin ete hücum ettiği gibi paraya-pula, mala-mülke-servete hücum ettikleri zaman, Cenâb-ı Hak o cemiyete/topluma/millete, hadîs-i şerifte zikri geçen bu belâ ve musîbetleri veriyor…

Ve böylece;

Bir şey yapmak istediklerinde vakit bulamamaktan, zaman yokluğundan kısacası vakit fukaralığından şikâyet etmeye başlıyorlar.

İdarecilerin ticarî-mâlî, idârî-ictimâî ve sâir her türlü ezâ-cefa-zulüm ve haksızlıklarına mâruz kalıyorlar.

Hüküm sahipleri, maddî veya mânevî olarak bağlı kalmaları gereken esaslara uymuyor, adalete-hukûka riâyet etmiyorlar. Bilakis bu düsturları hiçe sayıp insanların zararına olacak şekilde kararlar alıyor, hâinlik ediyorlar.

Nihâyet bu cemiyetin mensupları, yani Allâh’ın kendilerine ihsân ettiğini O”nun yolunda harcamayıp keyiflerince lüks ve israf içinde yüzmeye devam edenler, düşmanlarını da kendilerinden büyük ve kuvvetli görüp korkmaya, üstün ve ileri görüp onlara karşı hayranlık duyma illetine maruz kalırlar.

Bu hayranlığın neticesi olarak da taklit illeti baş gösterir. Mukallidin hakkı ise muhâtabından saygı görmek değil, sadece alay edilmektir.

Bütün dünya onlarla alay eder, hatta Cenâb-ı Hak da… Ama onlar bunun farkında değillerdir. Nitekim Kur’ân-ı Kerim’de buyurulmuştur ki:

“(Hakikatte) Allah onlarla alay eder ve kendilerini azgınlık ve taşkınlıkları içinde bocalar bir halde bırakır. İşte bunlar, doğruluk yerine sapkınlığı satın almışlardır. Ama ticaretleri kâr etmemiş, doğru yolu da bulamamışlardır.” (2)

DİPNOTLAR
(1) İhyâu Ulûmi’d-Dîn (Terc. A. Serdaroğlu) Bedir Yayınevi, İstanbul, 4/367
(2) Bakara sûresi, 2/15-16)

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, H.z Ali, Nasihat, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Leave a Comment »

İbretlik Sözler. H.z Ali ( r.a )

Posted by Site - Yönetici Nisan 5, 2008

H.z Ali,muhammed,peygamber,h.z hasan.hz. huseyin.ehli beyt

İbretlik Sözler.

Hz. Ali (R.A.) Buyurdu ki:

– Kişi dili altında saklıdır. Konuşturunuz, kıymetinden neler kaybettiğini anlarsınız.

– İnsanın yaşlanıp Rabbini bildikten sonra ölmesi, küçükken ölüp hesapsız Cennet’e girmesinden daha hayırlıdır.

– Kul, ümidini yalnız Rabbi’ne bağlamalı ve yalnız günahları kendini korkutmalıdır.

– Cahil, bilmediğini sormaktan utanmasın. Âlim, içinden çıkamayacağı bir meselede en iyisini Allah’u Teâlâ bilir’ demekten sakınmasın.

– Sizin için korktuğum şeylerin en başında, nefsinin isteğine uymak ve uzun emelli olmak gelir. Birincisi hak yoldan alı koyar. ikincisi ise ahireti unutturur.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Düşündüren Sözler, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Güzel Sözler, Genel, H.z Ali, Nasihat, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar, İbretlik, İlginç | 1 Comment »

Hz.Ömer´in Hz.Ali´ye üc Suali

Posted by Site - Yönetici Mart 16, 2008

h.z.Ömer

Hz.Ömer´in Hz.Ali´ye üç Suali

Abdullah bin Ömer r.a. anlatiyor

´´Bir gün babam Ömer r.a.,Ali bin Ebu Talib r.a.´a

-Eba Hasan,bazan sen burada oluyorsun biz olmuyoruz,bazan da biz bulunuyoruz sen bulunmuyorsun.

Zihnime takılan üç mes´ele var,bunları sana sormak istiyorum.

Acaba o hususlarda bir bilgin varmı? diye sordu

-Nedir onlar?

-Birisi var bir adamı seviyor,fakat muhabbet duydugu bu adamdan hiç bir iyilik görmüş degil.

Diger taraftan biriside var bir adama kızıyor ,lakin kızdıgı bu adamdan da hic kötülük görmemiştir!

Bu duruma ne dersin? diye sordu.

Hz.Ali :

-Evet bu konuda malumatım var.

Rasulullah Efendimiz

´´Ruhlar ,Alemi ervahta toplu halde bulunan askerlerdir,birbirleriyle karşılasıp tanışırlar.

Orada birbirleriye tanışıp kaynaşanlar burada uyuşurlar,orada birbirlerine yabancı kalanlar da burada uyuşamazlar,´´ buyurmuştu,dedi.

Ömer r.a.

-Diger bir mesele :

´´Adam var, bir meseleyi hatırlayıp tam anlatırken bakarsın unutuveriyor,bunun sebebi nedir?´´

Ali r.a.

-Rasulullahtan dinlemiştim ,şöyle buyurmuştu

´´Her kalbin üzerinde ay`ı gölgeleyen bulut gibi bir bulut vardir.

Ay aydınlıkken bakarsın önüne bir bulut geçer,ay`ın aydınlıgını karartıverir,bulut zail olunca da etrafa yine ziya saçar.

Bunun gibi adam bir mes´eleden bahsederken o bulut kalbine çöker, bildiklerini unutuverir,o bulut açılıncada mes´eleyi hatırlar.´´

Ömer r.a.

-Ücüncü mes´ele :

´´Insan rüya görüyor,bunların bir kısmı dogru,bir kısmı yalan çıkıyor.

Bu hususta bir bilgin varmı?´´.

Ali r.a.

-Evet var.Rasulullah´dan dinlemiştim şöyle buyurmuştu::

´´Erkek ve Kadın her insan derin bir uykuya gectiginde muhakkak ruhu arşa yükselir.

Arşta uyanan ruhun gördügü rüya,rüyayı sadıkadır.

Arş`a varmadan uyanan ruhun gördügü rüya ise yalancı rüyadır.

Kaynak : Hayatüssahabe cild 3s ahife 480

Allah bizleri Ashab-ı kramın sefeatlarine mazhar eylesin.Amin.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, H.z Ali, H.z Ömer, Soru Ve Cevaplar, Tavsiyeler, Türkiye, İlginç | Leave a Comment »

MAHLUKATIN ŞERRİNDEN ALLAH’A SIĞINMAK

Posted by Site - Yönetici Mart 11, 2008

Akrep Sokmaması İçin Dua

Akrep Sokmaması İçin Dua..

MAHLUKATIN ŞERRİNDEN ALLAH’A SIĞINMAK

Süheyl İbni Salih (r.a.) şöyle der: “Ben, Peygamberimiz (s.a.v.) ‘in huzurunda oturuyordum.

Ashabtan bir zat geldi ve “Ey Allahın Rasulü! Bu, gece zehirlendim de sabaha kadar uyuyamadım.” dedi.

Bunun üzerine Peygamber Efendimiz “Ne ile zehirlendin?” diye sordu. “ Akrep sokması ile” dedi.

Peygamber Efendimiz “ Ama sen akşamleyin, (Euzü bi-kelimatillahi’t-tammati küllihe min şerri ma halak) diye dua etseydin, inşaallah akrep sana zarar vermezdi.” Buyurdu.

Bu duanın meali:’ Allahın yaratmış olduğu bütün mahlükatın şerrinden, onun tam kelimelerine (kitaplarına veya sıfatlarına) sığınırım.’

HZ. ALİ (K.V.) BUYURDU Kİ:

Her kim altı şeyi kendinde toplarsa Cennet’i istemek ve cehennemden kaçınmak hususunda yapılacak başka bir iş bırakmamıştır:

1) Allahü Telala’yı bilip ona itaat etmek,

2) Şeytanı düşman bilip ona muhalafet etmek,

3) Ahireti bilip onu talep etmek,

4) Dünyayı bilip onu terk etmek,

5) Hakkı bilip ona tabi olmak,

6) Batılı bilip ondan kaçınmak.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, H.z Ali, Tavsiyeler, Türkiye, İlginç | 2 Comments »

Hz. Ali (R.A.) Buyurdu ki

Posted by Site - Yönetici Şubat 18, 2008

h.z.Ali r.a

Hz. Ali (R.A.) Buyurdu ki:

– Kişi dili altında saklıdır. Konuşturunuz, kıymetinden neler kaybettiğini anlarsınız.

– İnsanın yaşlanıp Rabbini bildikten sonra ölmesi, küçükken ölüp hesapsız Cennet’e girmesinden daha hayırlıdır.

– Kul, ümidini yalnız Rabbi’ne bağlamalı ve yalnız günahları kendini korkutmalıdır.

– Cahil, bilmediğini sormaktan utanmasın. Âlim, içinden çıkamayacağı bir meselede en iyisini Allah’u Teâlâ bilir’ demekten sakınmasın.

– Sizin için korktuğum şeylerin en başında, nefsinin isteğine uymak ve uzun emelli olmak gelir. Birincisi hak yoldan alı koyar. ikincisi ise ahireti unutturur.

Posted in Düşündüren Sözler, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Güzel Sözler, Genel, H.z Ali, Nasihat, Tavsiyeler, Türkiye | Leave a Comment »

Onlar’ın cömertliği böyle idi..

Posted by Site - Yönetici Ocak 22, 2008

 h.z.Ali r.a

Onlar’ın cömertliği böyle idi..

Hazreti Ali [kerremallahü vechehu] hurma bahçesinde akşama kadar çalışmış, akşam da devesinin üzerine bir çuval hurma yükleyerek evinin yolunu tutmuştu.

Devenin yuları yardımcısı Kamber‘in elinde kendisi de önde gidiyordu. Medine‘nin içine girdiklerinde yolun kenarından bir ses geldi. Yoksulun biri elini açmış sızlanıyordu:

– Ne olur Allah rızası için!… diyordu.

İşte bu sırada sesi duyan Hazreti Ali (ra) ile arkadan deveyi getiren Kamber arasında şu konuşma geçiyor. Hazreti İmam soruyor:

– Kamber ne istiyor bu yoksul?

– Hurma istiyor Efendim!

– Ver öyleyse!…

– Hurma çuvalda Efendim!

– Çuvalla ver öyle ise!…

– Çuval da devenin üzerinde!…

– Deveyle ver öyle ise!…

Emri yerine getiren Kamber der ki:

– Devenin ipi de benim elimde, demekten korktum. Çünkü beni de deveyle birlikte yoksula vermekte tereddüt etmeyebilirdi!!!

Rabbim cümlemize cennette,cemali ilahiyi o mübareklerin yanıbaşından doya doya izleyebilmeyi nasib eylesin!(AMİN)

Posted in Diger Konular, Dini Hikayeler, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, H.z Ali, Türkiye | Leave a Comment »

Ben, senin önüne nasıl geçerim

Posted by Site - Yönetici Ocak 7, 2008

h.z..Ebubekir

Ben, senin önüne nasıl geçerim

Bir gün Ebû Bekir Sıddîk (Radiyallahu anhu) Resûlullah (Sallallahu aleyhi vesellem)’ın evine geldi. İçeri gireceği sırada, Ali bin Ebî Tâlib (Radiyallahu anhu) de geldi. Hazreti Ebû Bekir (Radiyallahu anhu):

– (Geri çekilip) Yâ Ali! Sen, buyur, gir dedi. O da cevâb verip aralarında aşağıdaki uzun konuşma oldu:

Hazreti Ali (Radiyallahu anhu):

– Yâ Ebû Bekir! Sen önce gir ki, her iyilikte önde olan her hayırlı işte ileri olan, herkesi geçen sensin.

Hazreti Ebû Bekir (Radiyallahu anhu):

– Sen önce gir yâ Ali! Resûlullah’a daha yakın sensin. Hazreti Ali (Radiyallahu anhu):

– Ben, senin önüne nasıl geçerim. Çünkü Resûlullah’tan işittim. Ümmetimden, Ebû Bekir’den daha üstün bir kimsenin üzerine güneş doğmadı, buyurdu.

Hazreti Ebû Bekir (Radiyallahu anhu):

– Ben senin önüne nasıl geçebilirim ki, Resûlullah (Sallallahu aleyhi vesellem) kızı Fâtımatü’z-Zehrâ’yı sana verdiği gün kadınların en iyisini, erkeklerin en iyisine verdim, buyurdu.

Hazreti Ali (Radiyallahu anhu):

– Ben senin önüne geçemem. Çünkü Resûlullah (Sallallahu aleyhi vesellem): İbrahim (Aleyhis-selâm)’i görmek isteyen, Ebû Bekir’in yüzüne baksın, buyurdu.

Hazreti Ebû Bekir (Radiyallahu anhu):

– Senin önüne geçemem. Çünkü Resûlullah (Sallallahu aleyhi vesellem): Adem (Aleyhis-selâm)’ın hilm sıfatını ve Yusuf (Aleyhis-selâm)’un güzel ahlakını görmek isteyen Ali Mürteza’ya baksın, buyurdu.

Hazreti Ali (Radiyallahu anhu):

– Senin önünden giremem. Çünkü Resûlullah (Sallallahu aleyhi vesellem): Yâ Rabbi! Beni en çok seven ve Ashâbımın en iyisi kimdir? dedi. Cenâb-ı Hak: Ya Muhammed Ebû Bekir Sıddıktir, buyurdu.

Hazreti Ebû Bekir (Radiyallahu anhu):

– Ben, senin önüne geçemem! Resûl (Aleyhis-selâm) Hayber’de: Yarın sancağı öyle bir kimseye veririm ki, Allah’u Teâlâ onu sever. Ben de, onu çok severim, buyurdu.

Hazreti Ali (Radiyallahu anhu):

– Senin önünden giremem! Çünkü Resûl (Aleyhis-selâm) cennetin kapıları üzerinde «Ebû Bekir Habîbullah» yazılıdır, buyurdu.

Hazreti Ebû Bekir (Radiyallahu anhu): Yazının devamını oku »

Posted in Ashab-ı Kram, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, H.z Ali, H.z Ebu Bekir, Takva, Türkiye, Tevazu, İbretlik | 5 Comments »

 
%d blogcu bunu beğendi: