Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Archive for the ‘Diger Konular’ Category

DOĞUM SANCISI ÇEKEN KADINA OKUNACAK DUA

Posted by Site - Yönetici Ekim 5, 2011

DOĞUM SANCISI ÇEKEN KADINA OKUNACAK DUA

DOĞUM SANCISI ÇEKEN KADINA OKUNACAK DUA

DOĞUM SANCISI ÇEKEN KADINA OKUNACAK DUA

Hz.Fatıma validemiz şöyle rivayet etmiştir.Benim doğum belirtilerim başladığında Sevgili peygamberimiz Aleyhisselam ümmü seleme ve zeynep binti cahş`a şöyle emir vermiştir.

Gidin Fatıma nın yanında ayetel kürsi yi ve araf suresinin 54. ayeti,ni ve felak,nas surelerini okuyun.”

Araf suresinin 54.ayeti

bismillahirrahmanirrahiym

İnne rabbekümullahüllezi halagas semavati vel arda fiy sitteti eyyamin sümmesteva alel arşi yuğşilleylen nehara yatlübüha hasiysev veş şemse vel gamera ven nücume müsahharatim bi emrihiy ela lehül halgu vel emr tebarekallahü rabbül alemiyn.

.

Posted in Diger Konular, Dini Konular, Dualar, Güncel, Gündem, Genel | Leave a Comment »

İLAHİ – Medine Yollarında – Beyşehir Beytepe Talebe Yurdu

Posted by Site - Yönetici Eylül 30, 2011

İLAHİ – Medine Yollarında – Beyşehir Beytepe Talebe Yurdu

 

Posted in Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar, İlahi Ve Kasideler | Etiketler: | 1 Comment »

Amenerrasulu – Beyşehir Beytepe Talebe Yurdu – Hasan Huseyin Hoca

Posted by Site - Yönetici Eylül 17, 2011

Amenerrasulu – Beyşehir Beytepe Talebe Yurdu – Hasan Huseyin Hoca

 

Posted in Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel | Etiketler: | 2 Comments »

YASİN suresinin Fazileti !

Posted by Site - Yönetici Eylül 16, 2011

yasin-suresinin-faziletiyasc3aen-i-c59ferc3aefin-fazc3aeleti

YASİN suresinin Fazileti !

* YASİN’i okuyunuz. Onda on bereket vardır:
1- Aç, okursa doyar,
2- Çıplak, okursa giyinir,
3- Bekar, okursa evlenir,
4- Korkusu olan, okursa emin olur, :
5- Mahzun, okursa ferahlar,
6- Misafir okursa seferde yardım görür,
7- Kayıp (için okunursa) bulunur,
8- Hasta okursa (veya hastaya okunursa) şifa bulur,
9- Ölü üzerine okunursa azabı hafifler,
10- Susayan okursa suya kavuşur. (Ramuz 79/4)

* Her kim anne ve babasının veya bunlardan biri nin kabrini her Cuma ziyaret eder ve yanlarında YASİN okursa, her harfinin sayısınca ona mağrifet olunur. (Hak dini Kur’an dili)

* YASİN-i ŞERİF’i gece okuyan, Yedi hatim sevabına nail olur.

* YASİN-i ŞERİF’i gece okuyana, 20 hac sevabı verilir. (Künüzü’d Dekaik)

* YASİN Suresini ölülerinize okuyunuz. (Tirmizi)

* Her şeyin bir kalbi vardır. Kur’an’ın kalbi de YASİN’dir. Kim Yasin’i okursa, Cenabı Hak ona on defa Kur’an okumus kadar sevap ihsan eder. (Tirmizi)

* Kim geceleyin YASİN okursa affedilmiş olarak sabaha çıkar. (Tirmizi)

* YASİN’i Her gece okuyan, şehid olarak ölür(Elmanevi)

.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Tavsiyeler, Yasin Suresi, Yorumlar | Etiketler: | Leave a Comment »

Seyfettin Alkan-Hz. Üstazimizin Sene-i Irtihali,Büyükleri Hatirlamak,Peygamber Varisleri.

Posted by Site - Yönetici Eylül 15, 2011

Seyfettin Alkan-Hz. Üstazimizin Sene-i Irtihali,Büyükleri Hatirlamak,Peygamber Varisleri.

Posted in Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Video, Yorumlar | Leave a Comment »

Münafıkların Alametleri – VAAZ – HÜSEYİN KUMAŞ Hocaefendi.

Posted by Site - Yönetici Eylül 14, 2011

Münafıkların Alametleri – VAAZ – HÜSEYİN KUMAŞ Hocaefendi.

Posted in Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Tavsiyeler, Video, Yorumlar | Leave a Comment »

Yahudiler Dört Fırkadır

Posted by Site - Yönetici Eylül 14, 2011

Yahudiler Dört Fırkadır

Yahudiler Dört Fırkadır

Yahudilerin aslının dört fırka olduğu söylenildi.

(Birincisi:) Bir fırka Tevrata iman edip, Tevratın emirlerini yerine getirdiler. (Onun haklarını ikâme ettiler). Kitab ehlinden mü’min olanlardır. Bunlar çok azdırlar. Şu âyeti kerime ile Allah, bunlara işaret etmektedir: “Belki Yahudilerin çoğu iman etmezler. Çok az bir kısmı iman eder.

(İkincisi:) Bir fırka, ahidleri bozduklarını ve İlâhî kitabı sırtlarından arkaya attıklarını açıkça ifâde ettiler. Bunlar, büyük bir şımarıklık, fısk ve küfür ile ahidlerini bozduklarını aşikâr söylediler. Şu âyet ile de bunlar belirtildiler.

Ve ne zaman bir ahd üzerine antlaşma yapsalar, her defasında mutlaka içlerinden bir güruh çıkıp onu bozacak ve atıverecek Öyle mi?

(Üçüncüsü:) Bir fırka, ahidleri bozduklarını aşikâr ifâde etmediler. Lakin cehaletlerinden dolayı ahidleri bozdular, iman etmediler. Yahûdîlerin büyük bir çoğunluğu bu guruba girmek­teydi.

(Dördüncüsü:) Bir fırka, zahiren ona bağlandıklarını ve ahid­leri yerine getirdiklerinin görüntüsünü verdiler. Amma gizli olarak da ahidleri bozdular. Bunlar cahillik taslayanlardır. (Yani bildikleri hâlde bilmemezlikten gelip, câhiller gibi davrananlardır.)

Kaynak : Rûhu’l-Beyan Tefsiri Tercümesi- İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri

.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Genel, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Yorumlar | Leave a Comment »

BELGESEL – KUZU GÖBEĞİ MANTARI .

Posted by Site - Yönetici Eylül 9, 2011

BELGESEL – KUZU GÖBEĞİ MANTARI.

 

 

Posted in Belgesel, Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Güncel, Genel, Türkiye, Video | Etiketler: | 2 Comments »

Müminlerin Kendi Ailelerine Şefaat Edeceklerine Dâir Nakledilen Hadisler

Posted by Site - Yönetici Eylül 8, 2011

12705716_1114433348575223_7787273556341730102_n-copy

Müminlerin Kendi Ailelerine Şefaat Edeceklerine Dâir Nakledilen Hadisler:

Bazıları Hz. Davud’un Zebur’unda şu âyetlerin yazılı olduğunu naklederler:

Zahid kullarıma kıyamet gününde şöyle derim: ‘Ey kullarım! Buna gö­re çok basit olduğunuz için dünyayı sizden uzaklaştırmadım. Ama bu gün na­sibinizi tam almanızı istedim. İnsan saflarının arasına girip araştırın. Beni ve hoşnutluğunu kazanmak amacıyla dünyada size bir lokma yemek yediren ve­ya gıyabınızda sizi savunan veya bir ihtiyacınızı karşılayan sevdiğiniz kim­seleri, elinden tutup cennete koyun.

Tirmizî ve Beyhakî… Ebû Saîd’den rivayet ettiler ki; Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

Doğrusu ümmetimden öyle adamlar vardır ki; onlardan bazısı bir insan topluluğuna şefaat eder ve onun şefaat ettiği kimseler cennete girerler. Yine onlardan bazısı bir kabileye şefaat eder ve o kabile, onun şefaati sayesinde cennete girer. Yine onlardan bazısı bir erkeğe ve ailesine şefaat eder ve on­lar da onun şefaati sayesinde cennete girerler.

Bezzâr’ın kendi senediyle yaptığı merfu bir rivayette ise şöyle denmek­tedir: “Şüphesiz, bir adam, iki üç kişiye şefaat eder.”

Bezzâr… İbn Ömer’den rivayet etti ki; Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyur­muştur:

Adama,Ey Falan! Kalk ta şefaat etdenir. Adam kalkar; kendi (salih) ameline göre ya bir kabileye, ya bir aile efradına, ya bir adama, ya da iki ada­ma şefaat eder.”

Bezzâr… Ebû Sümame’den rivayet etti ki; Rasûlullah (s.a.v.) şöyle bu­yurmuştur:

Ümmetimden bir adamın şefaati sayesinde Mudar kabilesinin nüfusun­dan daha fazla sayıda insan cennete girer. Adam, kendi aile efradına şefaat eder. Kişi, kendi salih ameli nisbetinde şefaat eder.”

Hâkim… Ebû Ümame’den rivayet etti ki; Rasûlullah {s.a.v.) şöyle bu­yurmuştur:

Hasan veya Hüseyin gibi olmayan bir adamın şefaati sayesinde Rebia veya Mudar kabilelerinin nüfusu kadar insan cennete girecektir.” Ada­mın biri: “Ey Allah’ın Rasûlü! Mudar kabilesine göre Rebia kabilesi ne olur ki?” deyince Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Ben diyeceğimi dedim.”

İmam Ahmed b. Hanbel… Abdullah b. Şakik’in şöyle dediğim rivayet etmiştir: Kudüs’te üç kişilik bir cemaatin yanına oturarak dördüncüleri ben oldum. Onlardan biri dedi ki: Ben, Rasûlullah (s.a.v.)’in şöyle buyurduğunu işittim:

Ümmetimden bir adamın şefaati sayesinde Benî Temim kabilesinin nü­fusundan daha çok insan cennete girecektir.” Bizler, “Ey Allah’ın Rasûlüî Senden başka değil mi?” diye sorduk; şu cevabı verdi: “Evet, benden baş­ka...” Ben kendisine: “Bunu sen Rasûlullah’tan işittin mi?” diye sordum. “Evet” dedi. Kalkıp gittikten sonra da oradakilere: “Bu kimdir?” diye sor­dum. İbn Ebi Hazza olduğunu söylediler.

Kaynak : ÖLÜM VE ÖTESİ – İBNİ KESİR

.

Posted in Ölüm Ve Ötesi - İbni Kesir, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel | Leave a Comment »

BUNALIMDA OKUNACAK DUA

Posted by Site - Yönetici Eylül 7, 2011

la-ilahe-illa-ente-subhaneke-inni-kuntu-minezzalimiyn

BUNALIMDA OKUNACAK DUA

La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimiyn.

Manası:Allah ım senden başka hiçbir ilah yoktur.seni bütün noksanlıklardan uzak tutar,tenzih ederim.gerçekten ben haksızlık edenlerden oldum

Sad Bin Ebi Vakkas (r.a) dan rivayet edilmiştir.

Hz.yunus peygamberi balık yuttuğu zaman balığın karnında o karanlık ve sıkıntılar içinde Yunus aleyhisselam bu duası ile Allah a yalvarmış ve o sıkıntıdan kurtulmuştur.

.

Posted in Diger Konular, Dualar, Güncel, Gündem, Genel, Yorumlar | Leave a Comment »

 
%d blogcu bunu beğendi: