Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Archive for the ‘Diger Konular’ Category

Ramazan-ı Şerif Bayramı – 2 – Vaaz – Seyfeddin Alkan Hocaefendi..

Posted by Site - Yönetici Temmuz 6, 2012

Ramazan-ı Şerif Bayramı – 2 – Vaaz – Seyfeddin Alkan Hocaefendi..

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Ramazan-ı Şerif, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | 1 Comment »

Berat Kandili`nin Fazileti – Vaaz – Seyfeddin Alkan Hocaefendi

Posted by Site - Yönetici Temmuz 4, 2012

Berat Kandili`nin Fazileti – Vaaz – Seyfeddin Alkan Hocaefendi

Posted in Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Mubarek Gün Ve Geceler, Tavsiyeler, Türkiye, Video, Yorumlar | 1 Comment »

Teravih Namazının Fazileti

Posted by Site - Yönetici Temmuz 3, 2012

Teravih Namazının Fazileti

Teravih Namazının Fazileti

H.z Ali bin Ebu Talip diyorki : Efendimizden, teravih namazi`nin faziletinden ve verilecek sevaptan sual olundugunda Efendimiz buyurdular ;

1.gecesi teravih kılan, anasından doğduğu gün gibi tertemiz olur.günahtan eser kalmaz,kul ve hayvan hakkı hariç, O haklari yerine getirmek gerekir.

2. gecesi teravih kılan, ana babası imanla ölmüşse Allah onları magfiret eder.

3. gecesi teravih kılan, Bir melek ona nida edip ‘amelin Allah katında makbul oldu,geçmiş günahların bağışlandı ’müjdesini verir.

4. gecesi teravih kılan,  Kuran-ı kerim,bozulmaya ugramamis Allah katinda makbul olan İncil,tevrat ,Zebur ve kitab-i munirleri  okumuş gibi sevaba nail olur.

5. gecesi teravih kılan,Haremi Kabe’de meescid-i nebiy ve aksa’da kılınan namazlar gibi sevap kazanır.

6. gecesi teravih kılan,Beytül-mamuru tavaf etmiş sevabı verilir.taşlar ve ağaçlar onun için istiğfar eder.

7. gecesi teravih kılan, Hz.Musa’nın(a.s.) Firavun ve Hamman’a karşı yaptığı mücadelede Hz.Musa’ya yardım etmiş sevabı verilir.

8. gecesi teravih kılan,İbrahim halilullah’a verilen sevap verilir.

9. gecesi teravih kılan,Allah habib olur.yani Allah o kulunu sever.

10. gecesi teravih kılan,dünyanın ve ahretin hayırlı rızkları ile merzuk kılınır.

11. gecesi teravih kılan,öldüğü gün anasından doğduğu gibi tertemiz rabbina vasil olur.

12. gecesi teravih kılan,mutlu ve kutlu kimse mahşer yerine, yüzü ayınOndørdu  gibi parlak mutlu gelir.

13. gecesi teravih kılan,kıyamet günü Arasat meydanında korkulardan emin olur.

14. gecesi teravih kılan,bütün melekler kıldığı namaza şahadet ederler,o kimse kıyamet günü hesaptan kurtulur.

15. gecesi teravih kılan,Arş ve kürsiyi hamil olan melekler salat ederler.

16. gecesi teravih kılan,cehennemden azâd olduğuna dair berat verilir ve cennete gider.

17. gecesi teravih kılan,Embiya Aleyhisselama verilen sevaptan verilir.Bir teravih mukabili verilen bu mukafatlar cok gørulmemelidir, butun bu mazhariyetlerin neden ileri geldigini bir dusun ! Cumle enbiyaya bu mukafatlar bildirilince; Ummeti muhammede gipta edip “ Ya rabbi keske bizleri ummeti muhammedden kilsaydin “ demislerdir.

18. gecesi teravih kılan,bir melek “ey Allah’ın sevgili kulu Allah senden,anandan ve babandan razı oldu”.der.

19. gecesi teravih kılan,Firdevs-i ala derecesi verilir.

20. gecesi teravih kılan,şehitler ve Salihler mertebesi verilir.

21. gecesi teravih kılan,cennette nurdan bir köşk hazırlanıp ihsan olunur.

22. gecesi teravih kılan, kıyamet günü üzüntü ve sıkıntıdan azad edilmişlerden olur.

23. gecesi teravih kılan,cennette bir şehir bina edilir ve o sehir o kulun ismi ile isimlenir.

24. gecesi teravih kılan,kişinin o gece 25 duası kabul olunur.

25. gecesi teravih kılan,kabir azabı kaldırılır,kabir azabı görmez.

26. gecesi teravih kılan,40 yıl ibadet etmiş sevabı verilir.

27.Bu gece umulur ki Kadir gecesidir.80 yıl ibadet etmiş gibi olur.Korkunc sırat köprüsünden yıldırım gibi geçer.

28. gecesi teravih kılan, cennet-i ala da bin derece verilir.

29. gecesi teravih kılan,bin defa hac edip bin haccı kabul olmuş sevabı alır.

30. gecesi teravih kılan,kula Allah c.c. “Ey kulum,cennetime gir,cennet meyvalarımdan ye,selsebil ırmağında yıkan,Kevser ırmağından su iç,ben senin Allah’ınım sende benim kulumsun”. diye hitap eder.

Kaynak : İmam-ı Gazali Hazretlerinin “Ey Oğul” isimli arapça risalesinden

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Namaz, Ramazan-ı Şerif, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar, İbadet | Etiketler: | 15 Comments »

Berat Kandili — Vaaz — Hüseyin Kumaş Hocaefendi.

Posted by Site - Yönetici Temmuz 2, 2012

Berat Kandili — Vaaz — Hüseyin Kumaş Hocaefendi.

Posted in Beraet ( Berat ) Gecesi, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | 2 Comments »

Ramazan kelimesi harflerinin ifâde ettiği mânâlar.

Posted by Site - Yönetici Haziran 30, 2012

Ramazan kelimesi harflerinin ifâde ettiği mânâlar.

Ramazan kelimesi harflerinin ifâde ettiği mânâlar.

Ramazan lafzı, beş harften ibârettir: Ra, Mim, Dad, Elif, Nun.. (Yâni, Arapça aslına göre..)
Bu harflerin ifâde ettiği mânâlar, sırası ile şöyledir:

Ra: Allah’ın rızâsına delâlet eder.
Mim: Allah sevgisine delâlet eder..
Dad: Allah’ın kuluna kefîl olduğunu anlatır..
Elif: Allah’ın kulu ile olan ülfetini belirtir.
Nun: Allah’ın nûrunu anlatır..

Üstte anlatılan mânâya göre bu ay: Rızâ, sevgi, kefâlet, ülfet, nûr, eriş, ikrâm ayıdır.. Ama Allah’ın sevdiği iyi kulları için..

Denilmiştir ki:
Aylar arasında Ramazan ayı, vücûd içinde kalb gibidir.
İnsanlar arasında peygamberler gibidir.
Beldeler arasında Harem-i Şerîf gibidir.
Harem öyle bir yerdir ki: Oraya lâin deccâlin girmesi men edilmiştir.

Ramazan ayı, öyle bir aydır ki: Azgın şeytanlar o ayda bağlanır; peygamberler günahkâr kullara şefâat eder.
Ramazan ayı, oruç tutanlara şefâatçıdır. O ayda, kalb îmân ve mârifet nûru ile bezenir.
Ramazan ayı dâhi, Kur’ân okumakla bezenir.

Bir kimse, Ramazan ayında bağışlanmaz ise, acaba hangi ayda bağışlanır!
Kul, tevbe kapıları kapanmadan Allah’a tevbe etmelidir.
Allah’a dönüş zamanı geçip gitmeden, O’na dönmelidir.
Ağlama zamanı ve rahmet vakti geçip gitmeden kul Allah’a yalvarıp ağlamalıdır; merhamet dilemelidir.

Resûlallah (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurdu:
Ümmetim, Ramazan ayında oruç tutup namaz kılarak onun hakkını edâ ederlerse, ziyân etmezler..
Ashâbtan biri şöyle sordu:
Yâ Nebiyyellâh, onların ziyânı ne olabilir?..
Resûlallah (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurdu:
Bir kimse, Ramazan ayında haram bir işe girerse, kötü bir amel işleyip şarab (alkollü içki) içerse, o kimsenin Ramazan orucu makbûl olmaz. Gelecek seneye kadar Allah’ın, meleklerinin, semâ halkının lâneti onun üzerinde kalır. İki Ramazan arasında ölür ise, onun için Allah katında hiçbir iyilik yoktur.

Gunyet’üt-Tâlibîn – Abdülkâdir Geylânî Hazretleri (kuddise sirruh)

..

Posted in Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Oruç, Ramazan-ı Şerif, Türkiye, Yorumlar | 1 Comment »

Tilâvet Secdesi Nedir?

Posted by Site - Yönetici Haziran 30, 2012

Tilâvet Secdesi Nedir?

Kur’anı kerimde ki bir secde âyetini okuyan veya dinleyen müslümanın yapması vacib olan secdedir.Bunlardan herhangi biri, üzerine vacib olan secdeyi yapmazsa günahkar olur.

Resulullah (s.a.v) buyuruyor: Ademoğlu secde âyeti okur ve secde ederse şeytan ağlayarak ayrılır ve: “Yazık bana, insanoğlu secdeyle emredildi ve secde etti, mukabilinde ona cennet var. Ben de secdeyle emrolundum ama ben itiraz ettim, benim için de ateş var ” der. ”

Tilâvet Secdesi Niçin Vacibtir?

Kur’an-ı Kerîm’de şöyle buyurulur: “Onlar kendilerine Kur’anı kerim okununca secde de etmezler.” (İnşikâk,21). Bir kimse ancak vacib olan işi yapmamaktan ötürü kötülenir. Diğer yandan bu secde namazda yapılan secde olup, namaz secdesi gibi vacib hükmüne tabi olur.
Resulullah (s.a.v) buyuruyor: “Kur’an’ı kerimi okuyan ve dinleyene secde etmek vacibtir
Tilavet secdesi yapmak, Hanefilere göre vacip, diğer üç mezhebe göre ise sünnettir.

Tilâvet Secdesi Ne Zaman Vacib Olur?

Secde âyetini okumak. Okuyanın kulakları duymasa bile secde gerekli olur.
Okunan secde âyetini işitmek veya dinlemek. İşitmek kasıtsız, dinlemek ise kasıtlı olur.
Bir imama uymuş olmak, İmama uyan kimse imamın okuduğu secde âyetini duymasa bile tilâvet secdesi yapar.
Okuyan duyma özürlü olsa dahi, okuma ile üzerine vacip olur.

Müslüman olan bir cünüp veya sarhoş da okuyacağı veya işiteceği bir secde âyetinden dolayı secde ile yükümlü olur. Temizlik ve ayık halinde bu secdeyi yapmaları gerekir.
Kendisine secde âyetinin okunduğu haber verilen uyuyan kimseye de tilâvet secdesi vacib olur.
Secde âyetini hoparlörden dinlemek, okuyucudan dinlemek gibidir. Radyo ve televizyondan dinlenen secde âyeti de hoparlörden dinlemeye benzer. Çünkü sesin tel aracılığı ile ulaşması ile ses dalgaları aracılığı ile telsiz olarak anında ulaşması arasında bir fark bulunmamaktadır.

Tilâvet Secdesi Ne Zaman Gerekmez?

Bir kimse secde âyetini papağan gibi öğretilmiş bir kuştan  yahut ses yankısı olarak dinlerse secde etmesi gerekmez. Secde âyeti uyuyan, baygın olan veya akıl hastası bulunan yahut mümeyyiz olmayan çocuktan işitilse, en sağlam görüşe göre tilâvet secdesi gerekmez.

Tilâvet Secdesini Geciktirmek Günah mı?
Namaz dışında okunan secde ayetlerinin secdesi, ömür boyunca yapılabilir. Ancak özürsüz olarak geciktirmek mekruhtur.

Gecikmeden dolayı bir günah işlenmiş olmazsa da bu vacibi yerine getirmeden ölen insan günahkar olur.

Tilavet Secdesi Nasıl Yapılır?
Başta tilavet secdesi yapacak kişinin abdestli, üstünün başının temiz ve avret yerlerininde örtülü olması şarttır.

Tilavet secdesi yapmak niyetiyle abdestli olarak kıbleye dönülür ve eller kaldırılmaksızın “Allahüekber” diyerek secdeye varılır.

Üç kere “Sübhâne rabbiye’l-a’lâ” denildikten sonra yine “Allahüekber” diyerek kalkılır.
Secdeden kalktıktan sonra “Ğufrâneke Rabbenâ ve İleykel masîr” denir.

Secde âyetinin mealini okuyana secde gerekir mi?
Secde âyetinin mealini okuyan veya dinleyen kimse de secde yapmalıdır.

Kur’an-ı Kerîm’de on dört yerde secde âyeti bulunmaktadır. Bu süreler ve âyet numaraları aşağıda verilmiştir:

SECDE AYETLERİ

Secdeyi Vacib Kılan Ayetler
1.A’raf Suresi ayet:206
2.Rad Suresi ayet:15
3.Nahl Suresi ayet:49
4.İsra Suresi ayet:107
5.Meryem Suresi ayet:58
6.Hacc Suresi ayet:18
7.Furkan suresi ayet:60
8.Neml Suresi ayet:25
9.Secde suresi ayet:15
10.Sad Suresi ayet:24
11.Fussilet Suresi ayet:37
12.Necm Suresi ayet:62
13.İnşikak Suresi ayet:21
14.Alak Suresi ayet:19

Tilavet Secdesi yapılmasını gerektiren
Secde Ayetleri hangi surelerde, kaçıncı cüzlerde bulunur:

1 – A’râf Sûresi’nin     206. âyet-i kerimesi,   ( 9 . Cüz’de)

2 – Ra’d Sûresi’nin       15. âyet-i kerimesi,   (13 . Cüz’de)

3 – Nahl Sûresi’nin       49. âyet-i kerimesi,   (14 . Cüz’de)

4 – İsrâ Sûresi’nin       107. âyet-i kerimesi,  (15 . Cüz’de)

5 – Meryem Sûresi’nin   58. âyet-i kerimesi,  (16 . Cüz’de)

6 – Hacc Sûresi’nin        18. âyet-i kerimesi,  (17 . Cüz’de)

7  – Furkân Sûresi’nin    60. âyet-i kerimesi,  (19 . Cüz’de)

8 – Neml Sûresi’nin        25.âyet-i kerimesi,   (19 . Cüz’de)

9– Secde Sûresi’nin       15. âyet-i kerimesi,  (21 . Cüz’de)

10 – Sâd Sûresi’nin        24. âyet-i kerimesi,  (23 . Cüz’de)

11 – Fussilet Sûresi’nin  37. âyet-i kerimesi  (24 . Cüz’de)

12 – Necm Sûresi’nin     62. âyet-i kerimesi,  (27 . Cüz’de)

13 – İnşikak Sûresi’nin  21. âyet-i kerimesi,  (30 . Cüz’de)

14 – Alâk Sûresi’nin      19. âyet-i kerimesi,  (30 . Cüz’de)

Secde Âyetinin Tekrarlanması
Bir mecliste secde âyetinin birden fazla tekrarlanması hâlinde bir tilâvet secdesi yeterlidir. Secdeyi ilk okuyuştan sonra yapmak daha iyidir. Başka bir görüşe göre, bu secdeyi tehir etmek daha uygundur.
Yine bir kimse çeşitli yer ve meclislerde bir secde âyetini tekrarlarsa, secdenin de tekrarlanması gerekir.
Bir kaç secdenin bulunduğu çeşitli âyetleri okuyan kimsenin, meclis bir olsun farklı bulunsun, her bir âyet için ayrı bir tilâvet secdesi yapması vacib olur.
Açık arazide ve yoldaki meclis birliği üç adım yürümekle, yani o yerden başka yere geçmekle; ağaç üzerinde bulunan için ağacın bir dalından başka bir dalına geçmekle; veya bir nehirde yüzmekle değişmiş olur. Küçük bir evde bir köşeden diğerine geçmekle veya büyük bir camide mekân değişikliği gerçekleşmez.

Ancak okuyan sabit bir yerde bulunmakla birlikte dinleyen meclis değişirse secdenin vücûbu da tekrarlanır.

Tilâvet Secdesini Bozan Haller
Namazı bozan her şey tilâvet secdesini de bozar.

Tilâvet secdesinden kalkmadan abdestin bozulması, konuşma veya kahkaha ile gülme gibi. Ancak bu secdede, kahkaha ile gülmek abdesti bozmaz, kadınlarda bir hizada bulunmak da bu secdeyi ifsat etmez.

Kaynaklar:
1) Kur’an-ı Kerim
2) Kütüb-i Sitte
3) İslam İlmihali, Ali Fikri Yavuz
4) Şamil İslam Ansiklopedisi, Secde-i Tilavet
5) İlmihal, 1, İman, İsam, Türkiye Diyanet Vakfı

.

Şerife Şevval Kardelen hocahanım kardeşimize teşekkür eder, sizlerinde dualarını bekleriz.

.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar, Şerife Şevval Kardelen | Etiketler: | Leave a Comment »

7 – SALAVATLAR ( Büyük salavatı şerifeler )

Posted by Site - Yönetici Haziran 30, 2012

salevat-ı şerife,7 – SALAVATLAR ( Büyük salavatı şerifeler )Salat ve selam Alemlerin Efendisine ( s.a.v. ) olsun.salevat-ı şerife

7 – SALAVATLAR ( Büyük salavatı şerifeler )

Bİ  ADEDİ  ELF SALEVATI

1.Allahümme salli ala seyyidina muhammedin bi adedi elfi enfasıl mahlükat.Ve salli ala seyyidina Muhammedin bi adedi  eş`aaril mevcudat. Ve salli ala seyyidina Muhammedin bi adedi  sevakinil erdı vessemavat. Ve salli ala seyyidina Muhammedin bi adedi   hrufil levhı ved-deavat  Ve salli ala seyyidina Muhammedin bi adedi   küllil ma`düüdat  velma`lümat. Min evveli ezelihii ve evsatı haşrihii ve ahıri bakaaihii ve ala alihi ve sahbihit-tayyibiynet-tahiriyne ecmeıyn. Bi rahmetike Ya erhamerraahımiyn.

SALAT-I  MÜNCİYE

2.Allâahümme salli alâa seyyidinâa Muhammedin ve alâa âali seyyidinâa Muhammed  Salâaten tünciynâa bihâa min cemîy’ıl-ehvâali, ve’l efâat. Ve takzıylenâa bihâa cemîy’al haacâat ve tütahhirunâa bihâa min cemîy’ıs-seyyi’âat ve terfeunâa bihâa ındeke e’led-deracâat ve tübelligunâa bihâa aksal gaayâat. Min cemîy’ıl-hayrâat-i  fil-hayâati ve ba’del-memâat. İnneke alâa külli sey’in kadiyr.

Mânâsı:

“Allâh’ım, Efendimiz Muhammed’e ve ehl-i beytine bizi bütün korku ve âfetlerden kurtaracağın, bütün ihtiyaçlarımızı göndereceğin, bütün günahlarımızdan temizleyeceğin, nezdindeki derecelerin en yücesine yükselteceğin, hayatta ve ölümden sonra bütün hayırların nihâyetine ulaştıracağın şekilde râhmet eyle. Muhakkak sen her şeye kaadirsin.”

SALAT-I  NARİYE  ( Salat-ı tefriciyye )

3.Allâahümme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâammen alâa seyyidinâa Muhammedinillezii tenhallü bihil ukadü ve tenfericü bihil kürabü ve tükzaa bihil-havâaicü ve tünâalü bihir-ragaaibü ve husnül havâatimi ve husnül havâatim. Ve yüstesgalgamâamü bi vechihil keriim ve alâa âalihii ve sahbihii fîi külli lem-hatin ve nefesin bi adedi külli ma’lûmin lek.

Mânâsı:

“Allâh’ım, kendisi hürmetine dügümler çözülen, gamlar-kederler açılan, ihtiyaçlar giderilen, isteklere, hüsn-i hâtimelere güzel âkibetlere nâil olunan, kerem (cömertlik) sahibi yüzü-suyu hürmetine bulutların sulandığı, Efendimiz Muhammed Mustafa’ya (s.a.v.) ve onun âl ve ashâbına; her bakış ve her nefeste ve zâtınca mâlum olanların sayısınca, kâmil bir rahmet ve tam bir selâmet ihsan eyle.”

Her gün Peygamber Efendimize çokça salevât okumalıdır. Bilhassa salât-i münciye, salât-i nâriye ve salât-i fethiyye’ye devam edilmelidir. Herhangi bir sıkıntı anında bunların hatmi yapılarak duâ edilirse, Cenâb-i Hak dilekleri kabul eder. Salât-i Münciye’nin hatmi 1000, salât-i nâriye’nin hatmi ise 4444 defa okumaktır.

HAZRETİ SIDDIYK’IN ( R.A ) SALATI

4.Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala eli seyyidina Muhammed. Ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim.Euzü billahi minelhemmi vel huzni ve minel cübini vel buhuli ve minel aczi vel keseli ve min galebetit deyni ve kahrir rical.

SALAT-I  FETHIYYE

5.Allâahümme salli ve sellim ve bâarik alâa seyyidinâ Muhammedinil fâtihı limâa uğlika vel-hâatimi limâa sebeka. Nâasıri’l-hakkı bil hakkı vel hedii ilâa sirâatıkel müstakıym. Ve alâa elihii hakka kadrihii ve mikdâarihil azıym.

Mânâsı:

“Allâh’im salât ve selâm eyle ve mübarek kıl; kilitlenmişlerin açıcısı, öncekilerin sonuncusu, Hakk’a hak ile yardımcı, doğru yoluna hidâyet eden Efendimiz Muhammed’e ve onun ehl-i beytine onun kadrince ve azîm mikdarınca

KUDRETTEN TAŞ ÜZERİNE YAZILAN SALEVAT

6.” Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin bahri envârike ve ma’dini esraarike ve lisâni huccetike ve aruusi memleketike ve imâmi hazretike ve tıraazi mülkike ve hazâini rahmetike ve tarıykı şeriy’atikel mütelezzizi bi tevhıydike insani aynil vücûüdi vessebebi fîi külli mevcûüdin ayni a’yâni halkıkel mütekaddimi min nûri zıyâike. Salâten tedûümü bi devâmike ve tebkâ bi bekâike lâ müntehe lehâ düne ılmike salâten turzıyke ve turzıyhi ve terzâ bihâ annâ Yâ rabbel âlemiyn.

Mânâsı:

” Allahım! Efendimiz Muhammed üzerine salat eyle; nurlarının denizi, sırlarının madeni, delillerinin dili, memleketinin el sürülemez gelini, hazretinin imamı, mülkünün süsü, rahmetinin haznedarı, şeriatının yolu ki, senin tevhidinle lezzetleniyor vücud hakikati. Ve bütün mevcutların sebebi, gözlerin gözü, hakikatlerin hakikati, senin evvelleri yaratmandan, senin nurunun ziyasından… Öyle salât eyle ki, sen devam ettiğin müddetçe devam etsin, sen baki kaldığın müddetçe baki kalsın ki; son olmaz ona, senin ilminin dışında… Öyle salat eyle ki sen onunla razı olasın, onu da razı etsin… Ve 0nunla razı ol bizden ya rabbel alemin. ”

Bu salevat-ı şerifeyi Abdülkadir Geylani hazretleri bir mağarada bir taşın üstünde yazılı olarak bulmuşlardır. Altında da şu ilave varmış: ” Bu salevat-ı şerifeyi 1 defa okuyan 60.000 salevat okumuş sevabı alır.

Bİ  ADEDİ  ELF SALEVATI ( 1.Salavatin aynisi )

7.Allahümme salli ala seyyidina muhammedin bi adedi elfi enfasıl mahlükat.Ve salli ala seyyidina Muhammedin bi adedi  eş`aaril mevcudat. Ve salli ala seyyidina Muhammedin bi adedi  sevakinil erdı vessemavat. Ve salli ala seyyidina Muhammedin bi adedi   hrufil levhı ved-deavat  Ve salli ala seyyidina Muhammedin bi adedi   küllil ma`düüdat  velma`lümat. Min evveli ezelihii ve evsatı haşrihii ve ahıri bakaaihii ve ala alihi ve sahbihit-tayyibiynet-tahiriyne ecmeıyn. Bi rahmetike Ya erhamerraahımiyn.

Kaynak : DUA KİTABI  ( Osmanlı yayınevi )

LÜTFEN Alıntı yapmak isteyenler  adresimizi kaynak gösterirlerse menmun oluruz, Dualarınızı bekliyoruz.

Posted in Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Salavat-ı Şerife, Tavsiyeler, Yorumlar | 24 Comments »

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

Posted by Site - Yönetici Haziran 20, 2012

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

•   -‘’Bismillahirrahmanirrahim’’ kelamı her kitabın anahtarı (olmalı) dır.

•   Besmele-i Şerife, Kur’an-ı Kerim’in bir ayeti olmakla beraber, her surenin başında teberruken yer almış bulunmaktadır.
•   Meşru bulunan her işin başında ‘’Besmele’’ okumak, işin hayra ulaşması için şarttır. Evvelinde ‘’Besmele’’ çekilmeyen bir işin sonunda hayır ve bereket yoktur…
•   Dini bahislerde alakası bulunan her kitabın başına ‘’Besmele’’ yazmak lazımdır.
•   İslami bir eseri okuma veya okutma sırasında ‘’Besmele’’ çekilmesi, bir şey yenilip içildiğinde bu mübarek kelamın okunması sünnettir.

Besmele-i Şerife hakkında Hadis-i Şerifler:
•   ‘’ Kelam-ı Ala’nın Levh-ı Mahfuz’a ilk yazdığı ‘’Besmele-i Şerife’’ dir.
•   ‘’Cebrail A.S bana ilk vahiy getirdiğinde ‘’Bismillahirrahmanirrahim’’ ile başladı.
•   ‘’Besmele’’ siz ve ‘’Salâvat’’ sız konuşmak bereketten mahrumdur.
•   Allah ism-i şerifi, İsm-i Azam’dır ve Kur’an-ı Kerim, bütün Esma-i İlahiye’den evvel o isimle başlamıştır.

•   Besmele-i Şerife nazil olunca, Melaike-i Kiram ferahladı; Arş-ı A’zam sallandı; onunla bin melaike nazil oldu; onun azamiyetden Mekke dağları tekbir getirdi ve müşrikler: ‘’Muhammed dağlara sihir yaptı’’ dediler; mahlûkata yakın hâsıl oldu; cin taifesi onun azamet ve te’siriyle bayılıp düştü; melekler harekete geldi; zamanın melikleri zelil oldu.
•   Hz.Cibril, Halilullah’ı Nemrud’d-un narından kurtarmaya geldiinde kanadında ‘’Besmele’’ yazılıydı.

•   İsa A.S.’ın dilinde ‘’Besmele” yazılıydı. Beşikte konuştu, ölüyü diriltti, dilsizleri söyletti, bars (alaca) illetini tedavi etti…
•   Süleyman A.S.’ın mühründe ‘’Besmele’’ yazılıydı. İns ve cine hükmetti.
•   Besmele-i Şerife’nin nüzulüyle melekler ‘’Onunla mülk tamam oldu’’ diye teberrük ettiler.
•   Bir kimse kalbiyle ve lisanıyla ‘’Besmele’’ çekse, dağlar onunla tespih ederler.

•   ‘’Bir kimse ‘’Bismillahirrahmanirrahim La havle vela kuvvete illa billahil-aliyyil-azim’’ dese, her beladan, gam ve kederden kurtulur. (Hadis-i Şerif)

•   Her kim sıdk ile Besmele çekse, kendisine dört bin hasenat yazılır, dört bin günahı silinir, makamı dört bin derece yükseltilir.

Muallim, çocuğa Besmele öğretince, Mevla meleklerine nida eder: ’’Üç kurtuluş beraatı yazın: Biri o çocuk için; biri, ana ve babası için; biri de, muallimi için olsun. Cümlesine rahmetimle inayet eyledim’’ buyurur.

•   Bir kimse ‘’Besmele-i Şerife’’ yazılı kâğıda tazimle yerden kaldırırsa, ind-i İlahi’de sıdıklardan yazılır.
•   Büyük Veli Bişr-i Hafi K.S. hidayete ermeden evvel meyhaneden giderken ‘’Besmele’’ yazılı kâğıdı yerden kaldırıp sildi, sevdi: ‘’Senin yerin orası değil!’’ dedi ve kağıdı hürmeten yuttu. Mevla O’na bu sebepten velilik rütbesi ihsan etti…
•   Hz. Ali R.A.’den rivayet olunan hadis-i şerifde: ‘’Dört kitabın bütün ilmi, Kuran-ı Azimüş-şan’da, onun bütün ilmi Fatih-i Şerife’de, Fatiha’nın bütün ilmi Besmele-i Şerife’de, onun bütün ilmi de Besmele’nin ‘’Be’’ sindedir.
•   Bütün ilimlerden murad, kulu Rabbi’ne ulaştırmak olup ‘’Be’’ de ise ilsak (ulaştırmak) manası vardır, buyrulmuştur.
•   Ebu Hureyre R.A.’dan rivayet edilen bir hadis-i şerif: ’’Besmele ile abdeste başla, bitinceye kadar amel defterine hasenat yazılır.”
•   Bir kimse ehline yaklaşırken Besmele çekse, yıkanıncaya kadar hasenat yazılır. Bu birleşme  çocuğa sebep olursa, onun nefesleri adedince, nesli kesilinceye kadar ve cümlesinin nefesleri adedince hasenat yazılır.
•   Hayvana binerken ‘’Bismillahi velhamdül-lillahi’’ diyene hayvanın adımları adedince sevap yazılır.
•   Gemiye ve vasıtaya binerken BİSMİLLAHİ MECRAHA VE MÜRSAHA İNNE RABBİ LEGAFURURRAHİM demek, selamet ve hasenata sebep olur.
•   Elbise çıkarırken Besmele çekenin cinlerle arasında perde olur.
•   Rum Kayseri (kralı) Hz. Ömer R.A.’e: ‘’Deva bulunmaz baş ağrısına müptelayım. Bir ilaç gönder’’ der.
•   Hz. Ömer, külah içine Besmele yazıp gönderir. Kayser Külahı başına koyar ağrı kesilir; kaldırır ağrı hemen gelir. “Bunda ne var?’’ diye araştırır, Besmele’yi görür…
•   Firavun, azmadan önce kapısı üzerine Besmele yazmıştı. Bu hal helakını te’hire (ertelenmesine) sebep oldu…

•   Bir kısım Yahudi, Hz. Halid R.A.’e:
•   -Bir ayet, bir keramet göster, Müslüman olalım, dediler.
•   Bir şişe zehiri Besmele’yle içti, zarar görmedi. Onlar da İslâmı kabul ettiler.
•   İsa (a.s.m.) bir meyyitin kabrinde azap olunduğunu gördü. Üzüldü… Sonra ona ikram olunduğunu gördü. Mevla’dan hikmetini sual etti:
•   -Bu kişinin çocuğu büyüdü, muallime gitti, Besmele’yi öğrendi. Arz üzerinde evladı ism-i pakimi okurken, arzın karnında babasına azap etmek şan-ı uluheyyitime layık değildir, buyruldu.
•   Bismillahirrahmanirrahim demenin kerameti saymakla bitmez; kitaplara sığmaz.
•   İsm-i ilahi, kalblere nur, maksuda vusul, onunla dualar makbuldür.
•   Besmele; Kelamın anahtarıdır. Perdeler açan, maniler aşan, gönüllere nur saçan, ayıpları örten, nice envar ve esrara sahip ilahi nur, ebedi sürurdur…
•   Besmele; dertleri def’eder, nimetleri çeker.
•   Aile ocağında terbiye Besmele ile başlar.
•   Kıyamet günü Ümmetimden bir kavim Bismillahirrahmanırrahim derler. Hasenatları günahlarından ağır gelir. Diğer ümmetler:
•   ‘’Subhanellah! Ümmet-i Muhammed’in hasenat’ı ne acib!’’ derler.
•   Peygamberleri cevap verir:
•   —Onların kelamının evvelinde esma-i ilahiye’den üç isim var. Teraziye konsa, semavat ve arzdan ağır gelir. O isimler: Bismillahirrahmanirrahim’dir. (Hadis-i Şerif)
•   Hz. Osman R.A. Rasulullaha’a şiddetli ağrısı olduğunu arz etti. Rasulullah S.A..V Efendimiz:
•   — Elini ağrıyan yere koy, Bismillahi euzü biizzetillahi  ve kudretihi min şerri ma ecüdü, havassını yedi defa oku, o mahalle nefes et! buyurdular. Okudu ve şifa buldu.
•   Mühim ve müşkil bir işin hallinde ‘’51’’ defa Besmele-i Şerife okunur, müşkilata sebep olan insana, işe veya o mahalle yönelerek, tam inanç içinde o tarafa ‘’Huu’’ diyerek üflenirse, bi’iznilah müşkil hal ve asan olur.

•   Dua silahsa, Besmele-i Şerife mermi mesabesindedir.
Ömer R.a. Nil nehrine yazdığı fermanda Besmele ile: Ey Nil! Eğer sen kendiliğinden akıyorsan, bundan sonra akma, sana ihtiyacım yok. Şayet seni tek ve kahir olan Allahü Azimüşşan akıtıyorsa, senin akmanı Kahir ve Kahhar olan Allah’tan diliyorum, diye yazdı. Ferman Nil’e konuldu ve Nil akmaya başladı. Adelet-i Nebi’nin mümessili olan Hz. Faruk’un fermanıyla Nil kıyamete kadar akacaktır.

Daha ziyade malumat arzu edenler Besmele Ankara Fazilet Yayıncılığın Besmele risalesine müracaat etsinler.

Bana vahiyden ilk defa ilkaa olunan şey BİSMİLLAHİRRAHMANIRRAHİM dir.

.
Kaynak:
Binbir Hadis-i Şerif
Ankara Fazilet Yayıncılık A.Ş

Şerife Şevval Kardelen Hocahanima tesekkur eder, Sizlerinde dualarini bekleriz.

.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar, Şerife Şevval Kardelen | Leave a Comment »

Seyhü’l-İslâm Ahmed Nâmikî el-Câmî (k.s.) Kimdir ?

Posted by Site - Yönetici Haziran 18, 2012

Seyhü’l-İslâm Ahmed Nâmikî el-Câmî (k.s.) Kimdir ?

Seyhü’l-İslâm Ahmed Nâmikî el-Câmî (k.s.) Horasan velilerindendir. 1049 yılında horasan’ın Namık köyünde doğdu. 1142 de vefat etti.

Büyük kerametler sahibi bir zat idi. 80 bin kişi onun elinde tövbe ederek hakka rucu etti.

Pek çok eser yazdı. Eserlerinden birinde şöyle buyurur: “Kendi zan ve kafasına göre davranarak, başkalarını düzeltmeye çalışmak, çoğu kere fayda yerine zarar hası! edebilir. Bunun için çok dikkatli ve uyanık olmalı, bir kimsenin saadetine vesile olayım derken, o kimsenin hatta kendinin bile felâketine sebep olmamalıdır

Kaynak : İsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri,: 2/464-465.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Kim Kimdir ?, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Leave a Comment »

Coca Cola’da Alkol ????

Posted by Site - Yönetici Haziran 16, 2012

Coca Cola’da Alkol  Varmı ????

TESTLERDE 19 ÜRÜNÜN 10’UNDA ALKOL ÇIKTI

Fransa’nın en çok satan tüketici dergilerinden ’60 Millions de consommateurs’ tarafından yapılan içecek araştırması, başta Coca Cola ve Pepsi olmak üzere piyasadaki 19 farklı markaya ait meşrubat ürününü rastgele satın alarak laboratuvarda test etti.

Test sonuçları, derginin Temmuz-Ağustos sayısında “İçtiğiniz ürünlerin içinde neler olduğunu biliyor musunuz?” başlığıyla kapaktan duyuruldu. Testin en çarpıcı sonucu ise 19 markanın 10‘unda çok düşük miktarda da olsa alkole rastlanması oldu.

İşte araştırmanın çarpıcı sonuçları:

– Araştırmaya konu olan kola ürünlerinden Coca Cola Klasik, Coca Cola Light, Coca Cola Zero, Pepsi Klasik, Pepsi Max, Dia Kola ürünlerinde çok az miktarda da olsa alkol çıktı.

Pepsi ve Coca Cola‘da yer alan bazı bitki özlerinde alerjik hidorkarbonlar bulunduğu tespit edildi.

– Kolaların renklendirilmesi için kullanılan ve ABD’de potansiyel kanserojen olduğu gerekçesiyle kullanımına kısıtlama getirilen E 150c ve E 150d (karamel) kimyasal maddelerinin, Avrupa’daki ürünlerde sınırlama olmaksızın kullanılmaya devam edildiği ortaya çıktı.

– Tüm içeceklerde en yoğun olarak tespit edilen madde; beklendiği gibi, şeker. Hemen hemen tüm ürünlerin litresinde 100 grama yakın şeker bulundu. Coca Cola’nın litresinde 108 gram şeker tespit edilirken Pepsi’de 103 gram şeker bulundu. Bir küp şekerin 4 gram olduğu düşünülürse bu, 1 litre kolada 25 küp şekerden fazla şeker bulunduğu anlamına geliyor.

– Coca Cola’daki kafein oranı, Pepsi’ye göre daha düşük çıktı. Coca Cola’nın litresinde 91 miligram kafein bulunurken Pepsi’de bu rakam, 101 miligram olarak tespit edildi.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Etiketler: , | Leave a Comment »

 
%d blogcu bunu beğendi: