Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Archive for 11 Eki 2017

Gizli Zikir`mi – Sesli Zikir`mi ?

Posted by Site - Yönetici Ekim 11, 2017

Gizli Zikir`mi – Sesli Zikir`mi ?

Uzak ve Sağır’a Dua Etmiyorsunuz

Sahabeler (r.a.)den rivayet olundu:
Sahabeler bir gazve’de (savaştaydı)lar. Bir vadi gördüler (vadiye girdiler…) Sahabeler seslerini yükselterek; tekbir almak ve tehlil getirmeye başladılar. Efendimiz (s.a.v.) hazretleri onlara:
Sakin olun! Nefsinizi tutun! Muhakkak ki sîzler, sağır ve gâib’te olan (hâzır olmayan) birine dua etmiyorsunuz! Hakikaten sizler, semî (her şeyi işiten) ve basîr (her şeyi hakkıyla gören) ve (size şahdamarınızdan daha) yakın olan Allâhü Teâlâ hazretlerine dua ediyorsunuz! Muhakkak ki Allâhü Teâlâ hazretleri elbette sizinle beraberdir.
Yani ilim ve ihata ile sizinle beraberdir, demektir.

Zikri Hafıy (Gizli Zikir)

Bu hadis-i şerif, Allâhü Teâlâ hazretlerini zikretmekte “zikr-i hafi” gizli zikir yapmanın daha güzel olduğuna delâlet eder…

Sesli Zikir

Lâkin “Keşşafın Sarihi (Keşşaf tefsirini zikreden) zikretti:
Zikrin gizli olması, makam hasebiyledir. Mürşid-i kâmil olan şeyh, yeni başlayan birine, kalbine yerleşmiş olan hatıraları söküp atması için bazen zikirde sesini yükseltmesini de emredebilir!
İbni Melek’in Şerhüi-Meşârik isimli kitabında da böyledir.

Zikr-i Hafi (Gizli Zikir)

Hüseyin el~Kâşifî (k.s.) hazretleri “Er-Risâletü’l-Ulye” isimli kitabında buyurdular:
Ey derviş! Tasavvuf ehli cehrî zikri yapmayı nefisten gelen bir istek ve eksik gördüler. Zira cehrî (aşikâr) zikre riya, gösteriş ve desinler gibi düşüncelerin karışması vardır…
Zikr-i Hafi (gizli zikir) ile meşgul ol! Zira Hak Teâlâ hazretlerinin şu kavl-i şerifi gizli zikri emretmektedir:
Hem de sabahleyin ve akşamlan, içinden, tazarru/ürperti ile ve yakararak, gizlice ve cehrin madunu sesle/yüksek sesin altında bir sesle rabbini zikret de, gaafillerden olma.
Hepsi bu övülen işi yaptıkları için, ihlâs mertebesine eriştiler. Kendi bâtınlarını riyâ’dan temizlediler… Cehrî zikri yapanlara karşı bu âyet-i kerime delildir…

Duada Tazarru

Mesnevî’de buyuruldu:
Dedi ki:
Allâhü Teâlâ hazretlerine dua etmede, ağlamaksız, niyaz ve tazarrudan yoksun olma! Ki dostun feyizlerinin saçildığına erişesin.
Susuz ol ki,
“Onları Rabları sular” hitâbi gelsin.
Allah her şeyin doğrusunu daha iyi bilir.

Duadan Sonra

Ömer bin Hattâb (r.a.) hazretleri buyurdular: -“Efendimiz (s.a.v.) hazretleri iki elini dua için kaldırdığı zaman, onlarla yüzünü meshetmeden asla ellerini indirmezdi.
Bu, elin üzerine gelen bereketten bir şeyin yüze ulaşması (ve o feyiz ve bereketin eserinin yüze vâsıl olması) içindir… Allâhü Teâlâ hazretleri buyurduğu gibi:
-“Muhammed Rasûlullah’tır! Onun maiyyetindekiler/ eshâbı ise küffara karşı çok çetin, kendi aralarında gayet merhametlidirler. Onları görürsün; cemaatle rükû, sücûd ederek, Allah’tan fazl ve rıdvan isterler. Sîmaları/alâmet ve nişanları secde eserinden yüzlerindedir.
Bu mesh etmenin hakikati, hakiki toplayıcıya (hakikatü’l-câmia’ya) dönüştür. Zira yüz zâtın tâ kendisidir… “Esrârü’l-Muhammediyye” isimli kitab’da buyurulduğu gibi…
Çünkü insan, dua hâlinde zahiri ve bâtınıyle Allâhü Teâlâ hazretlerine yönelmiştir…
Bundan dolayı dua’da kalbin hazır olması şart koşulur.
Kalbi hazır etmenin sıhhati, dua’da elleri kaldırmanın ve yüzü meshetmenin sırrıdır…
Dua’da elleri kaldırmanın ve yüzü meshetmenin sırrı şudur. Muhakkak ki, kişinin;
Bir ei, kişinin zahiriyle yöneldiğinin tercümanıdır.
Diğer el de, bâtıniyla yöneldiğinin tercümanıdır.
Dili, cümlesinin tercümanıdır.
Yüzü meshetmek, teberrük (ele gelen feyizle bereketlenmek) ve ruh ile beden arasını toplayan hakikate dönmeye tembihtir…
Çünkü bir şeyin yüzü, onun hakikatidir. Kişinin zahirî yüzü, onu izhâr edendir…

Kaynak : İsmail Hakkı Bursevi (k.s), Rûhu’l-Beyan Tefsîri :8/610-611.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Etiketler: , | Leave a Comment »

 
%d blogcu bunu beğendi: