Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Archive for 09 Eki 2017

Hz.Allah Gökleri ve Yeri 6 Günde Yarattı..

Posted by Site - Yönetici Ekim 9, 2017

Hz.Allah Gökleri ve Yeri 6 Günde Yarattı..

Andolsun ki biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri altı günde yarattık. Bize hiçbir yorgunluk da dokunmadı. ( Kaf Suresi 38. ayet )

Eğer Allâhü Teâlâ hazretleri dileseydi, gökleri ve yeri hemen bir lahzada yaratırdı. Lakin Allâhü Teâlâ hazretleri gökleri ve yeri altı gün içinde yaratarak, kullarına işlerinde acele etmemeyi öğretti.

Bil ki: Allâhü Teâlâ hazretleri, “Kaadir” olmak (her şeye gücü yetmek) ve “Hâlık” (yaratıcı) olmak ile gökleri ve yeri yoktan var etti… Allâhü Teâlâ hazretleri “Müdebbir” (her işi tedbîr edici) olmak ve “Hakîm” (her işi bir hikmet ile yapıcı) olmak ile de gökleri ve yerleri altı günde yarattı…

Acele’nin Güzel Olduğu Yerler

Âlimler buyurdular:
Acele etmek güzel olmaz; ancak (şu işlerde acele etmek güzeldir:)
1- Günahlardan tevbe etmekte,
2- Müddeti dolduğunda hemen borcu ödemekte,
3- Misafiri ağırlamakta,
4- Bulûğa erdiğinde bekârı evlendirmekte,
5- Ölüyü defnetmekte,
6- Cenabetten yıkanmakta…

Mahlûkatın Yaratılış Sırası

Haberde şöyle varid oldu:
Muhakkak ki Allâhü Teâlâ hazretlerinin ilk yarattığı şey,
1-Kalem’dir, sonra;
2- Levh-i mahfuzu yarattı…
Sonra Allâhü Teâlâ hazretleri kaleme, kıyamete kadar olacak olanları yazmasını emretti… Sonra
3- Arşı yarattı, sonra;
4- Hamele-i Arşı yarattı, sonra,
5- Gökleri ve,
6- Yer yüzünü yarattı.

Müfessir, Müceddid ve büyük âlimlerin beyanlarına göre, Yedi kat semâ, bütün boyutlarıyla birbirlerini kuşatmış ve her bir kat diğerine göre ölçülmeyecek kadar geniş olan semâ demektir. Yani yumurtanın beyazı, sarısını kuşatıp etrafında bir dâire oluşturduğu gibi, semalar da birbirlerini öylece kuşatmıştır.

Bilindiği gibi ışık saniyede üçyüz bin km ile hareket ettiği halde yaratıldığı günden beri hâlâ ışıkları bize ulaşamayan yıldızlar vardır.

Dünyaya en uzak yıldızın mesafesi dünyâ ile ne kadar ise o yıldızın, birinci kat semâ’ya olan uzaklığı da o kadardır.

Bu dünyâ, (güneş, ay, yıldızlar, gezegenler ve bilmediğimiz diğer ecsâm) birinci kat semânın yanında Arabistan çölüne atılan bir yüzük kadar ancak yer tutar. Birinci kat sema ve içindekiler, ikinci kat semânın yanında Arabistan çölüne atılan bir yüzük kadar ancak yer tutar. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci kat sema her biri diğerinin yanında o nispette yer kaplar.

Kaynak : İsmail Hakkı Bursevi (k.s), Rûhu’l-Beyan Tefsîri :8/589

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Etiketler: | Leave a Comment »

Arâsât Ne Demektir – Arasat Meydanı Nerededir ?

Posted by Site - Yönetici Ekim 9, 2017

Arâsât Ne Demektir – Arasat Meydanı Nerededir ?

Arâsât: Öldükten sonra insanların ve diğer canlıların diriltilip toplanacakları meydan. Buraya mevkıf ve mahşer de denir.

Kıyamette herkes Arasat meydanında elli mevkıfte (yerde) durdurulur.
Her mevkıfte bin sene kalırlar…
Arasat meydanında meşakkat (zorluk) ve sıkıntıda olanlar, kâfirler ile fâsıklardır (günahkârlardır). Onların hâlleri çok korkunç olup, güneş başlarına bir mil kadar yakın gelir. Herkes günâhı kadar terler. Kimi dizine, kimi boğazına, kimi tepesine kadar ter içine gömülürler. Üzüntü ve pişmanlık ve kendine yanmaktan, bir hasrettir yükselir.

Arasat meydanından, anne, gözünün nuru evlâdını tanımaz, kardeş, ciğer paresi kardeşini aramaz. Hatta o gün hakkında Kur’ân-ı Kerim şöyle buyurmaktadır:
“O kaçacağı gün kişinin kardeşinden, ve anasından, babasından, ve refikasından/eşinden ve oğullarından; Onlardan her kişinin bir derdi vardır; o gün, başından aşar…” Abese Sûresi âyet: 34-37, ve yine Meâric sûresi âyet 8-18 arası…;
-“O gün ki, olur sema erimiş bir maden gibi. Dağlar da atılmış elvan yün gibi. Ve bir hısım bir hısıma hâlini sormaz!
Birbirlerine gösterilirlerken, mücrim/günahkar ister ki fidye verse… O günün azabından oğullarını ve refikasını/eşini ve biraderini ve kendini barındıran fasîlesini/kavmini, ve yer yüzünde bulunanların hepsini de, sonra kendini kurtarsa! Hayır! Çünkü o salgın bir lezâ/salgın ateş, ıs etrafı soyan nâr-ı ceza/ceza ateşi! Çağırır arkasını dönüp tersine gideni. ‘ Ve toplayıp toplayıp kasaya yığanı. ” El-Meâric sûresi âyet: 8-18 arası…

Arasâtın dehşetinden Allâhü Teâlâ hazretlerine sığınırız.

Kaynak : Mütercim – İsmail Hakkı Bursevi (k.s), Rûhu’l-Beyan Tefsîri :8/537-538

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Etiketler: | Leave a Comment »

 
%d blogcu bunu beğendi: