Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Archive for 04 Eki 2017

Cennette Üstünlük Veren Şeyler

Posted by Site - Yönetici Ekim 4, 2017

Cennette Üstünlük Veren Şeyler

Cennette fazilet ve üstünlük mertebe mertebedir. (Amellere üstünlük ve fazilet veren unsurlar şunlardır:)
1- Yaş,
2- Zaman,
3- Mekan,
4- Haller,
5- Amelin kendisi…
Taat, ibâdet ve İslâm’da yaşı büyük olan kişi, yaşı küçük olan kişiden daha faziletlidir.( Hasan Basrî (k.s.) hazretleri şöyle buyurmaktadır:
“Evinden çıktığın zaman sokakta kendisine rastladığın kişi yaşça senden büyükse, “Bu benden üstündür. Çünkü bu kişi benden önce Allah’a ibâdet etmiştir!”; 0 kişi yaşça senden küçük ise, “Bu benden iyidir, Çünkü ben, ondan önce günah işlemeye başladım!”; eğer rastladığın kişi seninle aynı yaşta ise; “Bu kişi benden hayırlıdır. Çünkü ben, kendi günahlarımı biliyorum, ama onun günahlarını bilmiyorum. (Benim nazarımda bu günahsız ve evliya bir insandır!…” de… Şir’âtü’l-tslam s. 380 )

Zamanların bazıları amellere fazilet verir. Meselâ:

1- Ramazan-ı şerif,
2- Cuma günü,
3- Kadir gecesi,
4- Zi’l-Hiccce ayının ilk on günü,
5- Aşûrâ
6 (Ve diğer kandil ve mübarek gün, gece ve zamanlarda) yapılan ibâdetler normal zamanlarda yapılan ibâdetlerden daha faziletlidir.
Âyet-i kerimede şöyle buyurmaktadır:
-“Hem Allah yolunda niye infak etmeyesiniz ki, göklerin, yerin mirası zaten Allah’ın (hepsi O’na kalacaktır)! Fetih’den evvel infak edip çarpışanlarınız diğerlerine müsavi olmaz. Onlar sonradan infak edip çarpışanlardan derece itibariyle daha büyüktür! Bununla beraber hepsine de Allah hüsnâ’yı/cenneti va’d buyurdu. Allah her ne yaparsanız da habîr’dir….” El-Hadîd: 57/10, bütün ameller buna kıyâs edilir.
Fatih Sultan Mehmed Hân hazretlerinin döneminde din-i mübîn-i İslâm’a hizmet eden ile, “Allah” demenin yasak olduğu ve hatta mezar taşlarında bile Allâh isminin sildirildiği bir zamanda İslâm’a ve Kur’ân-ı kerime hizmet edenlerin; elbette amellerinin mükâfatı, fazîlet ve sevabı bir değildir.

Mekân da amellere fazilet verir. (Meselâ:)
1- Mescid-i Haram,
2- Mescid-i Nebevî,
3- Mescid-i Aksa…
Mescid-i Haram’da kılınan namaz; Mescid-i Nebevî’de kılınan namazdan daha faziletlidir;
Mescid-i Nebevî’de kılınan namaz; Mescid-i Aksâ’da kılınan namazdan daha faziletlidir.
Hadis-i şerifte varid oldu:
Ebû Hüreyre (r.a.) hazretlerinden rivayet olundu. Buyurdular: “Ben, Efendimiz (s.a.v.) hazretlerinden işittim, şöyle diyorlardı: “Muhakkak ki benim mimberim, benim Havzumun üzerindedir. Ve muhakkak ki benim mimberim ile benim evimin arası, cennet bahçelerinden bir bahçedir. Benim bu mescidimde kılınan namaz, diğer mescidlerde kılınan bin namaz gibidir. Ancak Mescid-i Haram müstesna…” Müsned-i Ahmed: 8789,

Yine buyurdular:
Efendimiz (s.a.v.) hazretleri buyurdular:
“Benim bu mescidimde bir namaz, diğer mescidlerde kılınan bin namazdan daha faziletlidir. Mescid-i haram müstesna… Mescid-i Haramda kılınan bir namaz, yüz bin namaz’dan daha faziletlidir. Müsned-i Ahmed: 14167,

Mescid-i Haram hakkında şöyle buyuruldu:
Kim sevabını Cenâb-ı Allah’dan dileyerek, Mescid-i Aksâ”yı ziyaret ederse, Allâh ona bin şehîd’in mükâfatını verir ve onun cesedini cehennem ateşine haram eder. Kim bir âlimi ziyaret ederse o kişi sanki Mescid-i Aksâ’yı ziyaret etmiş gibi sevap alır”.

Mescid-i Aksâ’da kılınan namaz da diğer mescidlerde kılınan namazlardan daha faziletlidir.
(Bir ibâdetin yapılış şekli ve hâli ona fazilet verir veya sevabını eksiltir. Meselâ:)
Cemaat ile kılınan bir namaz cemaat ile kılınmayan namazdan daha faziletlidir.

(Bazı amellerin kendileri diğer amellerden daha faziletli ve daha üstündürler. Meselâ:)
Namaz kılmak, ezâ’yı gidermekten daha faziletlidir.
Yine bir kişinin herhangi bir kişiye yapmış olduğu sakada birdir; ama zî rahm {yakın akrabasına yapmış olduğu) sadaka ise ikidir.
1- Sıla-i rahim,
2- Sadaka’dır.

Ehl-i Beyte Hediye’de Bulunmak

Yine bir kişi, ehl-i beyt’ten bir şerife, herhangi bir şey hediye etmesi, bir başkasına hediye etmesinden ve ona ihsanda bulunmasından daha faziletlidir

Ehl-i beyte, zekât ve sakada verilmediği için, musannif hazretleri, “Ehl-i beyt”e hediye’de bulunmak buyurdular.

Ehli beyte hediyede bulunmak faziletli olduğu gibi ilim talebelerine yardım etmek te büyük bir sevaptır.

Bir kişinin ilmin zayıf düştüğü bir dönemde, İslâm’ın yayılması, İslâmî ilimlerin öğretilmesi için bir kuruş harcaması, Kur’ân ilimlerini öğrenen bir talebeye yardım etmesi, dünyanın bütün fakirlerine yemek yedirmesinden daha faziletlidir.

Mütercim. İsmail Hakkı Bursevi (k.s), Rûhu’l-Beyan Tefsîri :8/523

Bir Anda Bir Çok Amel

İnsanlardan biri, bir zaman içinde, (ayni anda…) Birçok ameli toplar,
1- Kulağını, Gözünü, Elini gerektiği gibi kullanır,
2- Zamanında orucunu tutar,
3- Sadakasını verir,
4- Zamanında namazını kılar,
5- Zikrini yapar,
6- Aynı zamanda niyetini ihlâslı yapar,
7- Niyet etmiş olduğu kötü fiili terk ederse,
Bu kişi, bir zaman içinde birçok yönlerden sevap alır. Ve bu kişi, kendisi gibi olmayanlardan da faziletli olur

İsmail Hakkı Bursevi (k.s), Rûhu’l-Beyan Tefsîri, Fatih Yayınları:8/520-523.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Cennet, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Leave a Comment »

Teravih Namazının Fazileti

Posted by Site - Yönetici Ekim 4, 2017

Teravih Namazının Fazileti

ALLAH KENDİSİNE SALAT ve SELAM EYLESİN, RESULLULLAH (S.A.V) EFENDİMİZE RAMAZAN AYINDA TERAVİH NAMAZININ FAZİLETİ HAKKINDA SORULDUĞUNDA ŞÖYLE BUYURDU:
TERAVİH NAMAZINI KILAN KİMSE HERGECE TERAVİH KILDIĞI ZAMAN BAŞKA HAL ALIR. ŞÖYLEKİ:

1. GECE ANASINDAN DOĞDUĞU GÜNKİ GİBİ GÜNAHLARINDAN ARINIR.
2. ” EĞER MÜ’MİN İSE ANASI VE BABASININ GÜNAHLARI BAĞIŞLANIR
3. ” ARŞ ALTINDA BİR MELEK ŞÖYLE SESLENİR. “AMELİN TEMİZE ÇIKTI, GÜNAHLARIN BAĞIŞLANDI”.
4. ” ONUN İÇİN VERİLECEK MÜKAFAT TEVRAT, İNCİL, ZEBUR VE KURAN OKUYUP HATMETME SEVABIDIR.
5. ” MESCİD-İ HARAMDA VE MESCİD-İ NEBEVİDE NAMAZ KILAN KİMSE GİBİ SEVAP KAZANIR.
6. ” ALLAH’Ü TEALA ONA BEYTİ MAMURU TAVAF EDENİN SEVABINI VERİR.
7. ” FİRAVUN GAZASINDA MUSA (A.S) İLE BERABER OLMUŞ GİBİ ECİR ALIR.
8. ” ALLAH’Ü TEALA İBRAHİM (AS) ‘A YAPTIĞI İHSANI ONADA VERİR.
9. ” HZ. MUHAMMED’İN (SAV) YAPTIĞI İBADET GİBİ YÜCE ALLAH’A İBADET ETMİŞ SEVABI ALIR.
10. ” YÜCE ALLAH DÜNYA VE AHİRETİ NASİP EDER.
11. ” ÖLECEK OLURSA DÜNYADAN ANASINDAN DOĞDUĞU GÜNKİ GİBİ GÜNAHSIZ ÇIKAR.
12. ” KIYAMET GÜNÜ YÜZÜ AYIN ONDÖRDÜ GİBİ PARLAK GELİR.
13. ” KIYAMET GÜNÜ HER TÜRLÜ KÖTÜLÜKLERDEN EMİN OLARAK GELİR.
14. ” HAK TEALA O KİŞİYE KADİR GECESİNİ İHYA ETMİŞ SEVABI VERİR.
15. ” ARŞI VE KÜRSÜYÜ TAŞIYAN MELEKLER ONUN BAĞIŞLANMASI İÇİN SALAT OKURLAR.
16. ” YÜCE ALLAH O KİMSE İÇİN CEHENNEM ATEŞİNDEN KURTULDUĞUNA VE CENNETE GİRECEĞİNE DAİR BERAT FERMANI YAZAR.
17. ” PEYGAMBERLERİN SEVABINA DENK SEVAP VERİLİR.
18. ” BİR MELEK ŞÖYLE SESLENİR; “EY ALLAH’IN KULU, ALLAH SENDEN, ANA VE BABANDAN RAZI OLDU”.
19. ” HAK TEALA DÜNYADA VE AHİRETTE ONA YARDIM EDER.
20. ” ŞEHİT VE SALİH ZATLARIN SEVABINA DENK SEVAP VERİLİR.
21. ” ALLAH ONA CENNETTE NURDAN BİR EV KURAR.
22. ” ÜMMETİ MUHAMMED’İN YETİMLERİNİ VE DUL HATUNLARINI DOYURMUŞ GİBİ SEVAP KAZANIR.
23. ” ALLAH ONA CENNETTE ŞEHİR KURAR.
24. ” ONUN İÇİN YİRMİ DÖRT MAKBUL DUA VARDIR.
25. ” ALLAH ONDAN KABİR AZABINI KALDIRIR.
26. ” ALLAH ONUN İÇİN KIRK YILLIK AMEL SEVABI YAZAR.
27. ” ONUN İÇİN SIRAT KÖPRÜSÜNÜ, ÇAKAN ŞİMŞEK GİBİ GEÇME İHSANI YAPILIR
28. ” ALLAH ONUN CENNETTEKİ DERECESİNİ BİR KAT DAHA ARTTIRIR.
29. ” ONA BİN MAKBUL HAC SEVABI VERİLİR.
30. ” ALLAH ŞÖYLE BUYURUR; “EY KULUM! CENNETİN MEYVALARINDAN YE, SELSEBİL SUYUNDA YIKAN, KEVSER ŞARABINDAN İÇ, BEN SENİN RABBİNİM, SENDE BENİM KULUMSUN DER.

– VE BİR MÜNADİ NİDA EDER: HER GECE TERAVİH KILAN KULLAR CEHENNEMDEN AZAD OLMUŞ KULLARDIR. KORKTUKLARI CEHENNEMDEN AZAD OLUP, UMDUKLARI CENNETE CEMÜL’E NAİL OLDULAR.
– VE HAK TEALA AZAMEDİ ŞANIYLA BUYURUYOR Kİ: AZİM CELİLİM HAKKI İÇİN BU KULLARIMA AF İLE MUAMELE EYLEDİM VE CEHENNEM ATEŞİNE VÜCUTLARINI HARAM KILDIM.
– ONDAN SONRA MEVLA TEALA EMREDER, O KULLARA BERAT YAZILIR. ERKEK OLSUN KADIN OLSUN CEHENNEM AZABINDAN KURTULMAYA VE SUALİ KOLAY GEÇMEYE DAİR BERATİ ELİNE VERİLİR. HER KİM İHLAS VE İNANÇ ÜZERE RAMAZAN-I ŞERİFTE 30 GECE TERAVİH KILSA MEVLA BU SEVAPLARI ŞEKSİZ ŞÜPHESİZ O KİMSEYE İHSAN EDER.
RABBİM HEPİMİZİ HAKİKİ KUL OLUP, İMAN ve İTAAT EDENLERDEN EYLESİN. AMİN.

İrfâniyye:(ismail. hakkı erzurimi haz.)
.
Şerife Şevval Kardelen

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar, Şerife Şevval Kardelen | Etiketler: | Leave a Comment »

 
%d blogcu bunu beğendi: