Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Archive for Eylül 2017

Evliya olmadan, kendisine evliya süsü vermek zındıklıktır.

Posted by Site - Yönetici Eylül 30, 2017

Evliya olmadan, kendisine evliya süsü vermek zındıklıktır.

Burada çok dikkat etmek gerekir.
Zira evliya olmadığı halde,
-“Ben evliyayım, ben şeyhim,” diye insanları aldatan ve mü’minlerin saf duygularını istismar eden kişiler, Allâhü Teâlâ hazretlerine iftira ettikleri gibi; iç âlemini bilmeden, maneviyatına vakıf olmadan, bir kişinin şunun veya bunun evladı ve soyundan gelmesine bakarak;
-“İşte bu adam evliyâullah’tır!” diye, bir kişi hakkında hüküm verenler de Allâhü Teâlâ hazretlerine iftira ediyorlar…

Çünkü bunlar, Allâhü Teâlâ hazretlerine dost olmayan birini Allâhü Teâlâ hazretlerine dost olduğunu iddia ediyorlar. Bu da bir iftiradır…

Evliya olmadan, kendisine evliya süsü vermek zındıklıktır.
Rast gele insanlara da “bu evliyâ’dır!” demek çok tehlikelidir.
O’nun evliya olduğunu kesin biliyor musun?
Delilin var mı?
Burhanın var mı?
Belki Allâhü Teâlâ hazretlerinin bir düşmanı hakkında “Bu kişi, Allah’ın dostudur” diyerek, Allâhü Teâlâ hazretlerine iftira etmiş oluyorsun!..
Dikkat etmek gerekir…

Mütercim… İsmail Hakkı Bursevi (k.s), Rûhu’l-Beyan Tefsîri :8/474-477.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | 1 Comment »

Ölüm ve Ruhlar…

Posted by Site - Yönetici Eylül 29, 2017

Ölüm ve Ruhlar…

(Bilindiği) gibi göğe yükselmek mü’minlerin duaları, amelleri ve ruhlarının şânındandır…

Hadis-i şerifte buyuruldu:
Muhakkak ki mü’minin ruhu semâ’ya yükseltilir. Kendisine (semânın kapılan) açılır ve ona denilir ki:
Merhaba! Ey cesette olan temiz ruh hoş geldin! Tâ yedinci kat semâ’ya kadar (böyle hep merhabalarla karşılaşır…)
Ve kâfirin ruhu için de kapılar açılır ve ona;
Yerilmiş (kötü olarak) geri dön! Böylece (kâfirin ruhu) tâ siccîn’e kadar yuvarlanır.

Siccîn Nedir

Siccîn: yedi kat arzın (yeryüzünün) altında iblisler iblisinin yerleştirildiği bir yerdir.

Kâmûs”ta Siccin’in, hapis mânâsından “devamlı”, “şiddetli”, “kötülerin kitabının konulduğu yer”, “cehennemde bir dere” mânâlarına ve ayrıca “açık ve ortada” ve “dibinin çevresine çukur kazılmış hurma ağacı” mânâlarına geldiği ve “devamlı şey” mânâsına o şiddetli vuruş” mânâsına ve açık açık geldi” mânâsına denildiği yazılıdır.

Netice olarak Siccin, maddesi itibarıyla bir zindan, veya zindancı veya zindanda hapsedilmiş mânâlarını ifade eden bir kelime olmakla, kötülerin yazısına zarf yapılmasına en yakışan mânâda bir “zindan sicili” veya “sicil zindanı” olmasıdır. “Onların defterleri zindancıdadır” yani. “çok şiddetli bir zindancıya teslim olunur” mânâsına da gelebilir. Bunun sade akıl yoluyla bilinir şeylerden olmadığını anlatan şu tefsir, bir zindancı sicilinde olması mânâsında açıktır.

Elmalı tefsiri, c. 8. s.5652. İsmail Hakkı Bursevi (k.s), Rûhu’l-Beyan Tefsîri:8/500. 8/501.
Ruhlar Cesetlerine Bağlıdırlar

Bütün ruhlar, saîd ve şakîlerin hepsinin ruhları, cesetlerine bağlı (ve bitişiktirler.)
Ruhlara azab edilir. Ve o azaptan cesetler de elem ve acı duyarlar. (Bu durum) Güneş gibidir. Güneş göktedir; nuru, ışık ve aydınlığı da yeryüzündedir…

Ölülerimizin ruhlarının semâya karargahlarına yükselmesi için mutlaka , onlara okumalı, ruhlarına sadakalar vermeli ve onlar için hayır ve hasenet yapmalıyız. Ve Özellikle vasiyetlerini yerine getirmeli ve iskatlarını yapmalıyız.

Posted in Ölüm - Ecel, Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Etiketler: | Leave a Comment »

Camilerde Tecdîd-i iman……

Posted by Site - Yönetici Eylül 28, 2017

Camilerde Tecdîd-i iman……

Eskiden Anadolu’da ve İslâm âleminin bir çok yerlerinde Cuma geceleri ve hatta bazı yerlerde de hem Cuma ve hem Pazartesi gecelen Camilerde topluca “tecdîd-i iman” yapılırdı.

Son yıllarda bu güzel adet kayboldu gitti…..

Saygıdeger hocalarımız imamlarımız bu güzel adetlerimizi tekrar uygularsanız iyi olur.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Etiketler: | 2 Comments »

Bir insanın hidâyet ve dalâleti onun irâde-i cüziyyesine bağlıdır.

Posted by Site - Yönetici Eylül 27, 2017

Bir insanın hidâyet ve dalâleti onun irâde-i cüziyyesine bağlıdır.

Hidâyet ve dalâletin yaratıcısı Allâhü Teâlâ hazretleridir. Fakat hidâyet ve dalâleti isteyen ve kesbeden ise kullardır. Yani bir insanın hidâyet ve dalâleti onun irâde-i cüziyyesine bağlıdır. Çünkü Cenab-ı Allah, hidâyeti isteyip, hidâyeti dileyenlere hidâyeti; Dalâleti isteyip, dalâleti dileyenlere de dalâleti halk eder.

Ezelde Ali cennetlik. Veli cehennemlik diye zât ve şahıslar üzerinde bir hüküm yoktur.
Ancak elbiseler biçilmiştir. İman, güzel ahlak ve amel-i sâlih elbisesini giyen cennetliktir denilmiş; ayrıca küfür, isyan ve kötü ahlak elbisesini giyen cehennemliktir. Kul irâde-i cüz’iyyesiyle bu elbiseler arasında serbest bırakılmıştır…

Kişi, irâdesini hidâyete göre kullanırsa, Allâhü Teâlâ hazretleri ona hidâyeti yaratır. Kişi. irâdesini dalâlete göre sarf ederse. Allâhü Teâlâ hazretleri o kişiye de dalâleti yaratır.

Kaynak : Mütercim. İsmail Hakkı Bursevi (k.s), Rûhu’l-Beyan Tefsîri :8/453.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Leave a Comment »

 
%d blogcu bunu beğendi: