Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Archive for 02 Nis 2017

TEVBE ETMEK FARZDIR

Posted by Site - Yönetici Nisan 2, 2017

TEVBE ETMEK FARZDIR

Her Müslüman sabah akşam tevbe ve istiğfâra devâm etmelidir. “Ey îmân edenler, Allâh’a nasûh (gayet ciddi) tevbe ediniz” meâlindeki Tahrîm sûresinin 8. âyet-i kerimesiyle tevbe farz kılınmıştır.

Tevbe: Kusûruna, günahlarına kalbiyle pişman olup bir daha yapmamaya azmetmektir.

İstiğfar: ‘Estağfirullâh el-azîm ellezî lâ ilâhe illâ hü-ve’l-Hayyü’l-Kayyûmü ve etûbü ileyh‘ diyerek Allah’tan günahının bağışlanmasını niyâz etmektir.

Kulda şu üç şey bulunduğunda hakîkî tevbe etmiş olur:

Birincisi; işlediği günahın zararının, dünyada ve âhirette sevip arzu ettiği her şeye perde olduğunu bilmek.

İkincisi; işlediği günahlardan dolayı kalbinde elem, acı hissetmek.

Üçüncüsü, böyle günahları terk etmeye azmettikten sonra hemen o günâha karşılık olacak iyilikler yaparak günahlar sebebi ile kaçırdığı hayırları tedarik etmeye, kazanmaya gayret etmek. Yoksa kalbi gâfil olup günahına da pişman olmadan sırf dili ile tevbe ve istiğfârın faydası olmaz. Ancak âhirete inanan ve günahların âhirette zarar vereceğine tam îmân edenlerin tevbesi makbul olur.

İmâm-ı Âzam (rah.), vasiyetnâmesinde istiğfarı tavsiye etmiş ve akşam sabah seyyidü’l-istiğfar okumanın cennete girmeye vesîle olduğunu rivâyet etmiştir. (Şerhu Dürri Yekta)

Seyyidü’l-İstiğfâr: “Allâhümme ente’l-Melikü’l-Hayyüllezî lâ ilâhe illâ ente. Ente Rabbî, halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve va’dike mesteta’tü eûzü bike min şerri mâ sana’tü, ebûü leke bini’metike aleyye ve ebûü bizenbî, fağfirlî zünûbî, feinneke lâ yağfiru’z-zünûbe illâ ente.”

[Manası: Allâh’ım sensin senden başka ilah olmayan Melik ve Hay. Sensin Rabbim, beni yarattın, ben senin kulunum. Gücümün yettiği kadar (ezeldeki) ahdin ve va‘din üzerindeyim. Yaptığım (günahların) şerrinden sana sığınırım. Benim üzerimdeki nimetlerini ikrâr ve günahlarımı itiraf ederim. Beni mağfiret buyur, muhakkak günahları ancak sen mağfiret edersin.]

Fazilet Takvimi : 02.04.2017

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Tavsiyeler, Türkiye, Tevbe, Yorumlar | 2 Comments »

SAĞLIĞIMIZ: UYKUSUZLUK VE ÇARELERİ

Posted by Site - Yönetici Nisan 2, 2017

SAĞLIĞIMIZ: UYKUSUZLUK VE ÇARELERİ

Uyku, günlük faaliyetle yorulan bedenin ve beynin dinlenmesi için bir ihtiyaçtır. Sinir ve etlerimiz, harcadıkları kuvveti ancak uykuda kazanırlar. Çünkü uyku esnasında kalp, uyanık bulunduğumuza nazaran daha az atar, nefes daha seyrektir; vücutta her türlü sarfiyat azdır; etler yumuşamış, hassasiyet azalmıştır.

Esasen kısa olan ömrün hemen üçte birinin uykuda geçirilmesi, insan hayatı için bir kayıptır. Ancak hayatın zinde bir faaliyetle, sıhhat ve neşe içinde devamı için uyku da yemek içmek kadar tabiî bir ihtiyaçtır. Çünkü vücudumuzda biriken yorgunluğun ve zehirlerin süratle vücuttan çıkması lâzımdır. Bunu da temin edecek yegâne şey uykudur. Uykunun hayatî ehemmiyeti bu noktadadır. Vücuttan bu zehirin çıkmaması, yani uykusuz kalınması, evvelâ cilt ve bilhassa yüz cildi üzerinde tesirini gösterir.

Uykusuzluğun sebebi birçok hastalıklar olabilir. Hastanın ateşi, öksürüğü, ağrısı, gayri tabîî susaması, geceleyin sık sık idrara kalkmak ihtiyacı, nefes darlıkları gibi ıztıraplar uykuyu bozar.

Uykusuzluğun sebeplerinin başında, ruhî ve bedenî yorgunluklar gelir. Fikren çok yorulanlarda, gece çalışmayı tercih edenlerde beyin ve sinirler uyanıktır ve çalışırlar. Böyle yorgun bulunan beyin hemen uyuyamaz. Bu itibarla o kimseler ya hiç uyuyamazlar veya rüya ve heyecanla dolu kısa bir uykudan sonra, baş sersemliği ve kırıklıkla kalkarlar.

Ruhî heyecanlar da uykusuzluğun sebeplerinden biridir. Fazla miktarda kahve ve çay içilmesi ve bilhassa tütün gibi sıhhate zararlı şeylerin içilmesi uykusuzluğun en mühim sebeplerindendir.

Yaşlıların uykuya ihtiyaçları gençlere nisbeten azdır. İhtiyarlardaki uyku bozukluğu, kan damarlarının sertleşmesi ve böbrek çalışmasının bozulması vs. sebeplerle olabilir.

Uykusuzluktan sakınmak için, muntazam bir hayat yaşamalı, yemeklerin saati düzenli olmalı, uyku zamanını tayin etmeli ve bu saati geçirmemeli, akşam yemeklerinde mideyi lüzumundan fazla dolduracak şeylerden sakınmalı, ılık banyolar almalı ve serince bir odada yatmalıdır.

Ağır uykusuzluk hallerinde doktora müracaat etmelidir. Doktor tavsiyesi olmadan uyku ilacı almak zararlıdır.

Resûlullah Efendimiz Muhammed Mustafa (sallallâhü aleyhi ve sellem) buyurdular:

“Yatağa gireceğin zaman namaz abdesti gibi abdest al, sonra sağ tarafın üzerine yat…”

(Hadîs-i Şerîf, Müttefekun aleyh)

.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Sağlık, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Leave a Comment »

 
%d blogcu bunu beğendi: