Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Archive for 26 Mar 2017

İçki, Dinimiz ve Sağlığımız

Posted by Site - Yönetici Mart 26, 2017

Alkoliğin, kabrinden kalkarken, iki gözü arasında,Bu Allah’ın rahmetinden mahrumduryazısı görülür.

İçki, Dinimiz ve Sağlığımız

Sual:
Şarabın, alkollü içkilerin, sağlığa faydalı olduğu, dozunda içki içmenin günah olmadığı söyleniyor. İçkinin dinimizdeki yeri nedir?

CEVAP
Kur’an-ı kerimde, hadis-i şeriflerde hamr kelimesi geçer.
Hamr = alkollü içkidir. İçkinin, çeşitli hastalıklara yol açtığı, aklı azalttığı, karaciğeri bozduğu, beyni ve sinirleri harap ettiği, ilmi olarak defalarca tespit edilmiştir.
Bir kimse, müslüman olmasa bile, sağlığa olan zararından dolayı içkiden uzak durmalıdır!
Müslüman ise, sağlığa hiç zararı olmasa da, tek damla içmemelidir.

Kur’an-ı kerimde mealen buyuruldu ki:
(Ey iman edenler, içki, kumar, putlar, fal okları şeytanın necis işleridir; bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan, içki ve kumar ile aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık hepiniz vazgeçin!) [Maide 90,91]

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(İçkinin haram olduğuna dair kesin hüküm indi.) [Müslim]

(İhtimar [alkol teşekkül] etmiş her içki haramdır.) [Ebu Davud]

(Çoğu sarhoş eden içkinin, azını da içmek haramdır.) [Nesai]

(İçkide ilaç özelliği yoktur. Hastalık yapar.) [Müslim]

(İçki, bütün kötülüklerin başıdır.) [Taberani]

(İçki kötülük doğurur.) [Beyheki, Ruzeyn]

(İçki her kötülüğün anahtarıdır.) [İbni Mace]

(Allah’a ve ahirete inanan içki içmesin, içki içilen sofraya da oturmasın!) [Taberani]

(İçkiden sakının! Ağaç dal budak saldığı gibi, içki de, kötülük saçar.) [İbni Mace]

(İçki, günahların en büyüğüdür, her kötülüğün ve her günahın anasıdır.) [Taberani]

(İçki içenin haya perdesi yırtılır, şeytan ona yoldaş olur, her kötülüğe sevk eder ve her iyilikten alıkoyar.) [Taberani]

(Alkoliğin, kabrinden kalkarken, iki gözü arasında, “Bu Allah’ın rahmetinden mahrumdur” yazısı görülür.) [Deylemi]

(Rahmet melekleri, sarhoştan uzak durur.) [Bezzar]

(İçki içenin, kıyamette yüzü kara, dili sarkıktır, pis kokusundan herkes kaçar.) [Zevacir]

(Bir zaman gelir ki, içkinin adı değiştirilip helal sayılır.) [İ. Ahmed]

(İçki, zinadan kötüdür.) [R.Nasıhin]

(Allahü teâlâ, içki içene, içirene, alıp satana, yapana, saklayana, taşıyana, kendisine götürülene ve parasını yiyene lanet etti.) [İbni Mace]

(Emanete hıyanet edilir, zekat ceza gibi istenmeyerek verilir, aşağı kimseler, başa geçer, zalimlere şerrinden korkulduğu için iyilik edilir, içkiler içilir, çalgılar çalınır ve sonra gelenler [türediler] öncekileri kötülerse, çeşitli felaketlere maruz kalırlar.) [Tirmizi]

(Bir kral, bir adamı tutup “içki, katillik, zina ve domuz eti yemekten birini seç, yoksa seni öldüreceğim” der. Adam içkiyi seçer. Onu içince hepsini de yapar.) [Taberani, Hakim]

(Kötülüklerin hepsi kilitli bir yerdedir. Bu yerin anahtarı içkidir. İçki içen, o kapıyı açıp içine düşer.) [Abdürrezzak]

(Bütün kötülükler bir yere toplanmıştır. Bu yerin kilidi zina, anahtarı içkidir. Bütün iyilikler de bir yerde toplanmıştır. Bu yerin kilidi namaz, anahtarı abdesttir.) [İslam Ahlakı]

(Eski zamanlarda bir abid, insanlardan ayrı bir yerde ibadet ederken, bunu gören bir kadın, ona gönlünü kaptırır, hizmetçisini gönderir. Hizmetçi, abide gelip; bir şahitlik için sizi çağırıyorlar der. Abid de gider. Birkaç kapı geçerek güzel kadının yanına varır. Kadın, “Ya bu çocuğu öldür, ya benimle zina et veya şu şaraptan iç. Birini yapmazsan bütün gücümle bağırır, seni rezil ederim” der. Abid, bunlardan birini yapmak zorunda kalınca, şaraba razı olur. Şarabı içince sarhoş olur, daha sonra kadınla zina eder, çocuğu da öldürür. Vallahi iman ile şarap bir arada olamaz. Biri diğerini uzaklaştırır.) [İbni Hibban]

(Cenab-ı Hak, zurna, gırnata, ud, def gibi bütün çalgı aletlerini, cahiliyet döneminde tapınılan putları kaldırmamı emredip, kendisinden korkup da içkiyi bırakan mümine Cennet nimetlerini ihsan edeceğini de bildirdi.) [İ. Ahmed]

(Şaraba değişik isimler konup içilir, çalgı ve şarkıcı kadınlar çoğalırsa Allahü teâlâ onları yere geçirir.) [İbni Mace, İbni Hibban]

(Çalgılar çoğalır ve içkiler içilirse, yere batmak, başka kılığa çevrilmek gibi belalar gelir.) [Tirmizi]

(İçki içilir, kötü kadınlar çoğalırsa, erkek erkekle, kadın kadınla yetindiği zaman, çeşitli belalar gelir.) [Beyheki]

(Şarap içenin namazı kırk gün kabul olmaz.) [Tirmizi, Hakim, Nesai]
(Namazı kabul olmaz) demek, namazı boşa gider demek değildir. Namaz borcundan kurtulur, namaz kılmakla kavuşacağı büyük sevaptan mahrum kalır demektir. Namaz kılanın, günahları bırakması kolaylaşır. İçki içen de namaza devam etmelidir.

(Kişi, mümin olduğu halde zina ve hırsızlık edemez, içki içemez. Bunları yapan İslam halkasını boynundan çıkarmış olur. Tevbe ederse, Allahü teâlâ tevbesini kabul eder.) [Nesai]

(Zina eden ve şarap içenin imanı, gömleğin sırttan çıktığı gibi çıkar.) [Hakim]

(İçki ile iman, bir arada bulunmaz, biri, diğerini uzaklaştırır.) [Beyheki]

(İçki içenin kalbinden iman nuru çıkar.) [Taberani]

(Alkolik olan Cennete giremez.) [Hakim]

Her içki içene kâfir denmez. Çünkü Ehl-i sünnet itikadında büyük günah işleyene kâfir denmez. [Vehhabiler, büyük günah işleyene, mesela içki içene, namaz kılmayana, açık gezene kâfir derler. Vehhabiliğin bu yüzden de İslamiyet’le yani ehl-i sünnetle, alakası yoktur.] İslam âlimleri, (Cennete giremez) hadis-i şerifini, (Günahının cezasını çekmeden Cennete giremez) şeklinde açıklamışlardır.

Hep büyük günah işleyen, namaz kılamaz, haramlara önem veremez, Allah korusun imanını kaybedebilir. Bunun için içki içenin ve diğer büyük günahları işleyenin bir gün iman nuru sönebilir. Atalarımız, (Su testisi su yolunda kırılır) demişlerdir. Her su testisi, su yolunda kırılmadığı gibi, her içki içen de imansız ölür denemez. Fakat devamlı işlenen günahlar, insanı küfre sürükler. İçki içenler, namaza önem verip kılmaya devam ederse, içkiyi bırakmaları kolay olur. Kur’an-ı kerimde mealen, (Namaz, her kötülükten alıkoyar) buyuruluyor. (Ankebut 45)

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Etiketler: , | Leave a Comment »

“BİLÂL NE GÜZEL İNSANDIR, O MÜEZZİNLERİN EFENDİSİDİR”

Posted by Site - Yönetici Mart 26, 2017

BİLÂL NE GÜZEL İNSANDIR, O MÜEZZİNLERİN EFENDİSİDİR

Hazret-i Bilâl, Müslüman olduğunu herkesten evvel îlân eden yedi zâttan biridir. Bu zatlar şunlardır: Ebûbekr-i Sıddîk, Habbâb bin Eret, Suheyb-i Rûmî, Bilâl-i Habeşî, Ammâr ile babası Yâsir ve vâlidesi Sümeyye Hatun. (Radıyallâhü teâlâ anhüm.)

Müşrikler, Hazret-i Bilâl’e şiddetli davranır, eziyet ederler o ise hep “Ehad Ehad” (Allah birdir, Allah birdir) derdi. Onun ellerini arkadan bağlarlar, boynuna bir ip takıp çocukların eline verirlerdi. Onunla Mekke’nin iki büyük dağı arasında oynarlar, usanınca da bırakırlardı.

Müşriklerden Ümeyye bin Halef, Hazret-i Bilâl’i öğlenin şiddetli sıcağında dışarı çıkarır, Mekke’nin kızgın kumlarına, sırtı üzere yatırıp büyük taşları göğsü üzerine koyar, sonra da: “Ya öleceksin, yahut Muhammed’i (Aleyhisselâm) inkâr edip Lat ve Uzza’ya (putlarına) tapıncaya kadar böyle kalacaksın” derdi. Hazret-i Bilâl ise bu işkenceler altında hep “Ehad, Ehad” (Allah birdir, Allah birdir) derdi.

Ümeyye bin Halef yine bir gün Hazret-i Bilâl’e işkence ederken Varaka bin Nevfel yanından geçiyordu. Bilâl devamlı “Ehad, Ehad” diyordu. Varaka:

“Allah birdir, Allah birdir, ey Bilâl” dedikten sonra Ümeyye’ye döndü ve “Eğer siz bunu bu hâl ile öldürürseniz, Allâh’a yemin ederim onun kabrini rahmet umulacak yer yapacağım” dedi. (Yani: Allah yolunda öldürülen sâlihlerin kabirleri ile Hakk’a tevessül oluna gelmiştir, sâlih bir zâtı öldürdüğünüzü sizden sonrakiler bilecek ve hakkınızda pek büyük bir ar, yüz karası olacaktır.)

Nihâyet, yine eziyet ettikleri bir gün Hazret-i Ebûbekr-i Sıddîk (r.a.), Hazret-i Bilâl’in yanından geçiyordu. Ümeyye’ye: “Bu garibe ettiğin eziyetten dolayı Allah’tan korkmaz mısın? Daha ne vakte kadar böyle işkence edeceksin” dedi. Ümeyye: “Onu sen yoldan çıkardın, düştüğü bu halden de sen kurtar” deyince, “Peki, benim ondan daha güçlü kuvvetli ve genç bir kölem var, Bilâl’e karşılık onu sana vereyim” dedi. Ümeyye “Kabul ettim” dedi. Hazret-i Ebûbekir, kölesini ona verip Bilâl’i kurtardı ve âzâd etti.

Resûlullah Efendimiz Muhammed Mustafa (sallallâhü aleyhi ve sellem) buyurdular: “Bilâl ne güzel insandır. Müezzinler kıyâmet gününde insanların en uzun boyluları (mertebeleri en yüksek olanları)dır.” (Hadîs-i Şerîf, Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebîr)

Hazret-i Ömeru’l-Fârûk (r.a.): “Ebûbekir seyyidimizdir. Seyyidimiz Bilâl’i âzâd etmiştir” derdi.

(Hilyetü’l-Evliyâ)

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Etiketler: | Leave a Comment »

 
%d blogcu bunu beğendi: