Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Archive for 02 Oca 2017

EVLİLİKTEN KAÇINMAK – Kimyay-ı Saadet – İmam Gazali

Posted by Site - Yönetici Ocak 2, 2017

evlilikten-kacinmak-kimyay-i-saadet-imam-gazaliosmanli-da-en-ilginc-evlilik-yontemi-1596803-copy

EVLİLİKTEN KAÇINMAK

İlk zamanlar mürit evlenmekten kaçınmalıdır. Zira evlenme işi müridi yolundan alıkoyabilecek bir uğraşıdır. Evlenmek müridi kadınla ilgilenmeye sevkeder ve ona yaklaştırır. Oysa Allah’tan başkasına yaklaşan kimse Allah’tan ayrı düşer ve Allah’la beraber olmaya vakit bulamaz.
Peygamberimizin eşlerinin çokluğu müridi aldatmasın. Zira onun kalbini hiçbir şey Allah’tan uzaklaştıramadı. Bir hükümdar ile bir demirci arasında fark vardır.

Ebu Süleyman-i Darrani diyor ki:
Evlenen, dünyaya meyletmiş sayılır. Evlenen hiçbir müridi eskisi gibi bulamadım.

Peygamber ile başkası karşılaştırılamaz. Onun Yüce Allah’ın sevgi deryasına dalışı öyle kuvvetlidir ki, ruhunu yakıp kavuran bu sevginin vücuduna geçme tehlikesi vardı. Bunun için Hz. Aişe’ye (R.Anha) dokunarak “Benimle konuş ey Ayşe” derdi. Gayesi, içinde bulunduğu duruma vücudunun dayanamayacağını anladığı için Aişe (R. Anha) ile meşgul olmaktı. Onun asıl tabiatı. Allah ile yakın olmaktır. İnsanlarla yakınlaşması geçicidir. Zayıf olan bir insan kendisine bu açıdan bakarsa aldanır. Zira Peygamberimizin işlerindeki sırları anlatmaktan akıllar acizdir.

Mürid için gerekli olan, marifette kuvvetleninceye dek eğer şehvetine hakim olabiliyorsa evlenmemektir. Şehvetini yenmiyorsa devamlı oruç tutmalı, uzun açlık çekmelidir. Eğer bununla da şehvetine hakim olamazsa, mesela zina etmese bile gözünü mahremden alıkoyamazsa, evlenmesi daha uygun olur. Zira gözünü koruyamayan kimse, düşüncesini de koruyamaz.
Kafası oraya takılır ve Allah korusun felakete düşer. Esasen göz zinası, küçük günahlar serisinin hatırı sayılır bir halkasıdır. Gözünü koruyamayan kimse, kendisini de koruyamaz.

İsa (A.S.) buyuruyor ki:
Sakın namahreme bakmayın. Zira o bakış kalbe şehvet tohumunu eker. Bu da fitne için yeterlidir.

Said b. Cübeyr diyor ki:
Yahya (A.S.) a “Zinanın başlangıcı nedir?” diye sordular, şu cevabı verdi:
Bakmak ve düşünmektir.” Fudeyl diyor ki: “Şeytan; O bakış benim ok ve yayımdır. Onunla daima hedefe vururum demiş .”

Peygamberimiz buyuruyor ki:
Bakmak şeytanın zehirli oklarından biridir. Kim Allah’tan korktuğu için namahreme bakmazsa, Yüce Allah onun kalbine zevk duyacağı bir iman yerleştirir.”

Peygamberimiz buyuruyor ki:
Erkeklere kadınlardan daha zararlı bir fitne bırakmadım.”

Peygamberimiz buyuruyor ki:
Dünyadan bilhassa kadınların fitnesinden sakınınız. Zira İsrailoğullarına ilk fitne kadınlardan geldi.”

Yüce Allah buyuruyor ki:
Müslüman (erkeklere) söyle gözlerini harama kapasınlar.
NUR SURESİ, Ayet : 30

Peygamberimiz buyuruyor ki:
Her insan oğlunun zinadan nasibi vardır. Gözler zina eder; gözlerin zinası bakmaktır. Eller zina eder; ellerin zinası ellemektir. Ayaklar zina eder; ayakların zinası yürümektir. Ağız zina eder; onun zinası da öpmektir. Kalb de arzu eder veya umar. Cinsi uzuvlar ise ya tasdik veya tekzip eder.”

Peygamberimizin (S.A.S.) muhterem eşleri Ümmü Seleme (R.A.) diyor ki:
“Bir gün gözleri görmeyen ibni Ümmü Mektum, Peygamberin yanına girmek için izin istedi. Ben ve diğer eşi Meymune oradaydık. Peygamber efendimiz bize,
“Çekilin ve saklanın” buyurdu. Biz: “Bu adamın gözleri görmüyor. Niçin çekilelim?” dediğimizde Peygamber efendimiz şöyle buyurdu:
“O görmüyorsa siz de mi görmüyorsunuz?”

Açıkça görüldüğü gibi kadınların gözleri görmeyen erkeklerle bile bir arada bulunmaları caiz değildir. Bir kadının yabancı kör bir erkekle bir arada bulunup ona bakması haramdır. Ancak ihtiyaç halinde kadın yabancı erkeklerle bir arada bulunup konuşabilir.
Gözlerini kadından koruyup parlak oğlanlardan koruyamamanın günahı sizi büyülüyor. Böyle kimselerin evlenmeleri gerekir. Zira çocukların fitnesi kadınlarınkinden daha fazladır. İnsan beğendiği bir kadınla evlenip kendisine helal edebilir, ama erkek çocuk için böyle bir şey mümkün değildir. Dolaysıyla erkek çocuğa şehvetle bakmak büyük günahlardandır.
Genç çocuğa bakmanın haramlığı ölçüsü, gence bakarken, şehvet duyup rahatlamaktır. Bu hissi duyanların erkek çocuklara bakması haramdır. Eğer çocuğa bakarken bir akarsuyu, yeşilliği, çiçeği veya tabiattan daha başka bir şey seyrettiği zamanki rahatlığı
duyuyorsa, o zaman bakmanın zararı yoktur. Zira insanda bu saydıklarımızda birleşme arzusu olamaz. Gül ve çiçek ne kadar güzel olursa olsun, onu öpüp okşama arzusu duyulmaz.

Gençlere bakmaktaki şehvet ölçüsü, öpme ve okşama arzusunun
doğmasıdır.
Müridlerden biri diyor ki:
“Müridliğe başladığım ilk sıralarda bir türlü şehvetime hakim olamıyordum.
Beni kurtarması için Yüce Allah’a çok yalvardım. Bir gece rüyamda bir adam gördüm. Hâlimi sordu. Ben de durumumu anlattım. Elini göğsüme koydu. Uyandığımda şehvetin benden gittiğini gördüm. Aradan bir yıl geçti.
Yine eski durumuma döndüm. Tekrar Allah’a yalvardım. Rüyamda aynı şahsı gördüm. Bu kez boynumu vurdu. Uyandığımda şehvetim yok olmuştu. Bir yıl sonra şehvetim yine meydana çıktı. Bu kez de Allah’a yalvardım ve rüyamda aynı adamı gördüm. Adam bana şöyle dedi: “Yüce Allah ‘ın senden kalkmasını istemediği şehvetin kalkması için neden ısrar ediyorsun?” Bu rüyadan sonra evlendim. Hem şehvetim durgunlaştı, hemde çocuklarım oldu.”

Evlenme ihtiyacını duyan mürid, evlenirken ve evlilik halinde müridliğin şartlarını terketmemelidir. İyi niyetle evlenmeli, güzel ahlaka sahip olmalı, kadının haklarını yerine getirmelidir. İyi niyet sahibi olmasının delili, zenginleri aramadan, dindar ve yoksul birisiyle evlenmektir.

Büyüklerden biri diyor ki:
“Zengin kadınla evlenen erkek beş sıkıntı ile karşılaşır:
1- Nikah parası çok olur.
2- Evlenme sürümcemede kalır.
3- Kadın kocasına hizmet etmez.
4- Zengin kadın çok nafaka ister.
5- Boşanmak icap ettiği zaman, mal düşüncesiyle boşayamaz.”

Yoksul ve dindar bir kadında yukarıda saydıklarımızdan hiçbiri bulunmaz.

Büyüklerden biri diyor ki:
“Dört hususta kadının erkekten düşük olması daha uygundur.
1- Yaş .
2- Boy.
3- Mal.
4- As alet .
Aks i takdirde kadın erkeği hor görür.

Dört hususta da kadın erkekten üstün olmalıdır:
1- Güzellik.
2- Terbiye.
3- Güzel ahlak.
4- Şüpheden sakınmak.”

Erkek evlendiği kadının fiziki kusurlarını görmemezlikten gelmelidir.
Müridlerden biri güzel bir kadınla evlendi. Tam zifafa girecekleri sırada kadının vücudunda siyah sivilceler meydana geldi. Kadının akrabaları “Kızımızı sevmiyecek” diye üzüldüler. Bunu farkeden mürid, onları üzüntülerinden kurtarmak için gözleri kör olmuş gibi kendini gösterdi.
Kadınla yirmi yıl yaşadı ve bu süre zarfında gözlerinin gördüğünü söylemedi. Kadın öldükten sonra gözlerini açtı.
“Niçin böyle yaptın?” diyenlere şöyle dedi:
“Akrabalarının üzüntülerini gidermek için böyle davrandım.” Arkadaşları:
“Bu güzel ahlakınla bizi geçtin” dediler.

Sofilerden biri kötü huylu bir kadınla evlenir ve eziyetlerine sabreder.
Arkadaşları: “Niçin kahrını çekiyorsun? Boşa gitsin” derler. Şu cevabı verir: “Kötülüğüne dayanamayacak birisinin onu alıp çok zahmet çekmesinden korktuğum için onu boşamıyorum.”

Bütün bunları eğer evlenmesi gerekiyorsa müridin karısına karşı nasıl davranması gerektiğini anlatmak için yazdık. Mürid eğer Allah’a yakınlığı bekarlıkta buluyorsa ve şehvet ine hakim olabiliyorsa evlenmemesi uygundur. Ama eğer şehvetine hakim olamıyorsa evlenmesi daha iyidir.

Şehvet hastalığının üç çeşit tedavisi vardır:
a) Açlık (oruç tutmak).
b) Namahreme (evlenebileceği kadına) bakmamak.
c) Kalbi başka bir düşünce ile meşgul etmek.
Bu üç şey de fayda etmezse o zaman hemen evlenmek gerek. Onun için eski adamlar böyle durumlarda hemen evlenir ve çocuklarını da erkenden evlendirirlerdi.

Abdullah b. Vedaa diyor ki:
“Said b. Müseyyebin sohbetlerine katılırdım. Ailem öldüğü için bir süre yanına gitmedim. Sonra gittiğimde:
“Nerede kaldın?” diye sordu. Ben de:
“Ailem öldü. Defin ve matem ile meşguldüm. Onun için gelemedim.” dedim.
“Bize haber verseydin biz de cenazeye gelirdi.” dedi. Bir süre oturdum, sonra kalkmak istedim. Sordu:
“Kendine bir eş buldun mu?”
“Cebimde iki-üç dirhem para var. Bana kim kadın verir?” dedim.
“Ben kısımı sana veririm” dedi.
“Ciddi mi sölüyorsun?” dedim.
“Evet , ciddi söylüyorum” dedi. Yüce Allah’a hamdü sena etti ve
Peygambere selatü selam getirdi. İki-üç dirhemle kızını bana nikahladı. Oradan sevinç içinde ayrıldım. Ne yapacağımı bilemiyordum. Eve geldim.
Düğün için kimden borç alabileceğimi düşünmeye başladım. Oruçlu idim.
Akşam oldu. Namazımı kıldım, lambamı yaktım ve iftara oturdum. Yemeğim biraz pekmezle bir miktar zeytinyağı idi. Tam bu sırada kapı çalındı. “Kim o” diye seslendim. “Ben Said” dedi. Bütün Saidleri düşündüm, fakat hangisi olabileceğini anlayamadım. Hele kayınpederim Said b. Müseyyeb.
“Bir şey mi oldu efendim? Haber verseydiniz hemen gelirdim” dedim.
“Hayır, senin ayağına gelmek daha iyidir” dedi. Ben: “Emirleriniz nedir efendim?” dedim. “Bekar bir adamsın. Bu gece yalnız kalmanı iyi bulmadım.
İşte sana aileni getirdim” dedi ve kendi boyunda olan kızıyla içeri girdi.
Kadın utancından yıkılıyordu. Yardım edip içeri aldım. Fakat görünmesin diye hemen ekmek ve zeytinyağını karanlığa koydum. Sonra çıkıp komşuları çağırdım, kendilerine durumu anlattım. Annem de geldi. Herkes Said’in kızını bana vermesine hayret ediyordu. Annem üç gün kızı yanına aldı.
Sonra gerdeğe girdim. Kız çok güzel, dini çok iyi bilen ve koca haklarını gözeten bir kadındı. Tam bir ay Said’in yanına gidemedim. O da gelmedi.
Bir aydan sonra ziyaretine gittim. Etrafında kalabalık bir dinleyici topluluğu vardı. Selam verdim. Selamımı aldı ve oturdum. Herkes gittikten sonra bana dönüp kızının durumunu sordu. Çok iyi olduğunu söyledim.
Eğer sana itaatsizlik yaparsa sopaya sarıl dedi. Nihayet müsaade alıp evime döndüm. Arkamdan yirmi bin dirhem para gönderdi.”

Abdullah b. Süleyman diyor ki:
Said’in kızını hemen o gece getirmesi, damadını şehvet gailesinden kurtarmak içindi. Şehvet ateşi nikah suyu ile hemen söndürülmelidir.

Kaynak : Kimyay-ı Saadet – İmam Gazali

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Kimya-i Saadet - İmam Gazali, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Leave a Comment »

 
%d blogcu bunu beğendi: