Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

İSRÂİLİYYAT NEDİR, NE DEMEKTİR ?

Posted by Site - Yönetici Kasım 25, 2016

davud-aleyhisselam-kabri-mezari-israiliyyat-ne-demekisrailiyyat-nedir

İSRÂİLİYYAT NEDİR, NE DEMEKTİR ?

İsrail oğullarına mensup, Yahudi menşeli haber, demektir. Yani Isrâîlî bir kaynaktan yazılı ya da sözlü olarak aktarılan, haber, olay ve kıssalar demektir.

Isrâiliyye kelimesinin çoğuludur. İsrail kelimesi, Hz. Yakub’un ismi veya lakabıdır.

“Tevrat indirilmeden önce, İsrail’in (Ya’kub’un) kendisine haram kıldığı şeyler dışında, Israiloğullarına bütün yiyecekler helâldi” (Âl-i İmrân, 3/93). Yahudiler Kur’an’da genellikle Benû İsrail (Israiloğulları) olarak anılırlar. Ibranice olan İsrail kelimesi, “kul” anlamına gelen “isra” ile, Allah anlamına gelen “ll”den oluşup “Allah’ın kulu” demektir.

Ancak Tevrat’taki bir bölüme dayanarak, İsrail kelimesinin “Allah’la uğraşan” anlamına da kullanıldığını söyleyenler vardır.
İsrâiliyyat, sosyal hayatımız, kültürümüz, dinî inançlarımız, tarih ve hasseten tefsire girmiş Yahudi kültürü, Yahudî inancı ve Yahudilerin muharref, akıl ve mantık dışı yalan ve uydurmalarıdır…. Veya Israiliyat, uyudurulan her bir hurufenin adıdır.

Yahudîler, ilâhî vahyin ve ilmin düşmanıdırlar. Yahudilerin Tevrat’ın ayetlerini bilerek değiştirdiklerine dair Kur’ân-ı kerimde bir çok ayet vardır.
“Yahudi olanlardan kimi kelimeleri {Allah tarafından) konuldukları yerlerinden (kaldırıp) değiştirirler” (en-Nisa, 4/46);

“(Yahudiler de) Allah’ın kadrini O’na layık olacak bir surette hakkıyla takdir etmediler.
Çünkü,”Allah, hiç bir beşere, hiç bir şey indirmedi” dediler. Söyle (onlara) ki; “Musa’nın insanlara bir nur ve hidâyet olmak üzere getirdiği ve sizin de parça parça kâğıtlar haline koyup (işinize geleni gösterip) açıkladığınız, (fakat) çoğunu gizlediğiniz o kitabı kim indirdi? Sizin de atalarınızın da bilmediğiniz şeyler Kur’an’da size öğretilmiştir” (el-En’âm, 6/91).

Isrâiliyyatı İslâm’a uygunluğuna göre üç kısımda mütâlea etmek mümkündür:
1-Sıhhati bilinip Kur’an-t kerim ve sünnet-i seniyyeye uygun olanlardır. Bunlar kabul edilir.
2- Yalan olduğu bilinip Kur’an’a ters düşenler; bunlar asla kabul edilmez, rivayeti caiz değildir.
3- Sıhhatini tam olarak bilmediklerimiz. Bunlar ne kabul edilir ve ne de reddedilir
4- İsrail oğullarından gelenler, her kitab ve sünnette mevcut değilse, akıl ve mantığa vurulmalı. Akıl ve mantığı ters olan asla kabul edilmemelidir.
5- İlmî ölçülerle ölçülmelidir…. Akıl ve mantığa uygun olduğu halde, zamanın ilmî ölçülerine aykırı ise yine kabul edilmemelidir.
Meselâ Yahudîler, dünyanın ömrünün yedi sene olduğunu söylerler… Halbuki bu gün ilme göre dünya milyarlarca sene yaşlıdır.., Yahudîlerin bilgileri, tamamen silinip atılmalıdır.

Yahudîlerin bilgilerinin kabul edilmemesi hakkında bir çok hadis-i şerif mevcuttur. Yahudîler. bir çok “İsrâiliyyat” haberlerini İslâm’a sokmaya çalışmışlardır. Bunların bazıları, belki o tabiîn devrinde yeni Müslüman olan bazı Yahudî âlimleri, İslâm dinini tam öğrenmeden, kendi tarih kitablarındaki bazı hikâyeleri aktarmalarına dayanabilir; ama çoğunlukla kasıtlı olarak İslâm dinine sokulmuştur.
Yahudî âlimlerin çoğu da zahiren Müslüman görünüp, Müslümanlara yaklaşmış ve Müslümanlar arasında çok sevilen İbni Abbas (r.a.) hazretlerinin mübarek isimlerini istismar ederek; uydurma rivayetlerini ona isnâd etmişlerdir. İbni Abbâs (r.a.) hazretlerinin karizması Yahudî münafıkların işlerini çok kolaylaştırmıştır…
Yahudîler tarafından Müslümanlara aktarılan bilgilerin çoğu. İslâm’ın akaidini kökünden sarsan ve Müslümanları dininden uzaklaştıran tevhîd inancı, akıl ve mantık dışı yalanlar ve uydurmalardır.

Yahudîler, bir çok peygamberleri öldürdükleri ve peygamberlere eziyet ettikleri için; hemen hemen bütün peygamberlere iftiralar etmişlerdir. Yahudîlerin tarih ve özellikle peygamberlerle ilgili verdikleri bilgiler, asla kabul edilmemelidir.

Yahudilerin dünyanın yaratılış hakkında uydurdukları ve İbni Abbas (r.a.) hazretlerine isnâd ettikleri;
Arzların her birinde, sizin peygamberiniz gibi bir peygamber! Sizin Ademiniz gibi Adem! Nuh Aleyhisselâm gibi bir Nuh! İbrahim Aleyhisselâm gibi bir İbrahim!
Ve Isa Aleyhisselâm gibi bir Isa (gönderildi…)” Makâsıdü’l-Hasene, s. 71, Sözüyle birlikte Efendimiz (s.a.v.) hazretlerine de;
Arzlar, (insanların yaşadıkları yeryüzü) yedidir! Her arz’da sizin peygamberiniz gibi, bir peygamber vardır.” Makâsıdü’l-Hasene. no:91, gibi ilmî verilerine uymayan bir söz isnat ettiler…

Isrâiliyyat hakkında çok uyanık olmak lazım. Isnad edilen şahsın karizması ne olursa, olsun işitilen bir haberi, mutlaka; Kur’ân-ı kerim,Hadis-i şerif, Akâid ve ke!âm. Usul-u Fıkıh. Usûl-u tefsir, Akıl ve mantık. İlmî verileri süzgecinden geçirmeliyiz….

Isrâiliyyat hakkında daha geniş bilgi için “Usul-u Tefsir” isimli çalışmama bakınız. Mütercim.

Kaynak ; İsmail Hakkı Bursevi (k.s), Rûhu’l-Beyan Tefsîri:8/148-149.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
%d blogcu bunu beğendi: