Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Archive for Kasım 2016

Kıyamette Kederden Kurtulanlar

Posted by Site - Yönetici Kasım 30, 2016

allah-paak-desktop-wallpaper-copy

Kıyamette Kederden Kurtulanlar

Kim ki, o gün Allâhü Teâlâ hazretlerine;
1- İhlâs ile O’nun varlığına şehadet eder,
2- Allah’ın Resulü Muhammed Mustafa (s.a.v.) hazretlerini ikrar eder,
3- Şirkten sihirden, büyüden uzak,
4- Müslümanların kanlarını akıtmaktan uzak.
5- Allah ve resulü için nasihat eder, [1]
6- Allâhü Teâlâ hazretlerine itaat edenleri sever,
7- Efendimiz (s.a.v.) hazretlerine itaat eden ve sünnet-i seniyyeye göre yaşayanları sever,
8- Allah ve Resulü (s.a.v.) hazretlerine isyan edenlere buğz ederse; bu kişi, Allâhü Teâlâ hazretlerine ulaşırsa; Rahmân’ın Arşının gölgesinin altında gölgelenir ve her türlü gam (keder, üzüntü ve korkulardan) kurtulur…

Mevkıf ta Bin Sene Bekler

(Ama) kim, bunların (yukarıda sıralanan günahları işleyip) hududunu aşar, bu günahlardan birini,
1- Bir kelime ile değiştirirse veya kalbini değiştirirse,
2- Ya da dininde bir şeyden şek ve şüphe içine düşerse;
0 kişi, tam bin sene sıcaklıkta, üzüntü, keder, gam ve azab’ta kalır…
Ta ki, Allâhü Teâlâ hazretleri, dilediğiyle onun hakkında hükmetsin..

[1]

Allah ve Resulü için nasihat etmek; Allah ve Resulüne öğüt vermek demek, değildir. Allah ve resulüne halis ve muhlis olmaktır. “Allah ve Resulüne nasihat etmek” cümlesinin manâsını, tam ve doğru anlamak için şu hadis-i şerife bakınız.

Ebû Hüreyre (r.a.) hazretlerinden rivayet olundu; Efendimiz (s.a.v.) hazretleri buyurdular:

İyi biliniz ki, muhakkak ki din nasihattir. Bunu üç kere söylediler.” (Sahabeler) sordular:

Ya Resûlallah (s.a.v.)! Kim için?” Efendimiz (s.a.v.) hazretleri buyurdular:

1-Allah için,

2- Kitabullah için,

3- Rasûlüllâh (s.a.v.) için,

4- Müslümanların imamları için,

5- Müslümanların hepsi için…” Sünen-i Nesaî: 4128, Allah için nasihat:

1- Allâhü Teâlâ hazretlerine iman etmek,

2- Ona hiçbir şeyi şirk koşmamak,

3- Allah’ın emirlerine amel etmek,

4- Allâhü Teâlâ hazretlerinin yasakladıklarından kaçmak,

5-İnsanları, Allah’a ve dinine davet etmek,

6- Her türlü İslâmî konularda insanlara delil olup göstermek. Resûlullah (s.a.v.) hazretleri için nasihat:

1- Efendimiz (s.a.v.) hazretlerinin sünnetiyle amel etmek,

2- İnsanları ona davet etmek,

Daha geniş bilgi için bakınız: Ruhu’l-Beyân tefsiri, c, 2, s. 205, Tercümemiz, c. 5, s. 131. Mütercim…

Kaynak : İsmail Hakkı Bursevi (k.s), Rûhu’l-Beyan Tefsîri:8/344.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Kıyamet, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Leave a Comment »

Nasıl Olursanız Öyle İdare Olunursunuz

Posted by Site - Yönetici Kasım 28, 2016

nasil-olursaniz-oyle-idare-olunursunuz

Nasıl Olursanız Öyle İdare Olunursunuz

Ibni Abbas (r.a.) hazretlerinden rivayet olundu:
“Allâhü Teâlâ hazretleri, bir kavimden râzî olursa, onların işlerini en hayırlılarına verir.
Allah Teâlâ hazretleri, bir kavme gadap ettiği zaman da onların işlerini en şerlilerinin eline verir.
Kurtubî Tefsiri: 7, s. 75. Hadis-i şerifte;
-“Nasıl olursanız, öyle idare olunursunuz/’ Feyzü’l-Kadir: 6406,

Demokrasi yani halkın seçmesiyle idarecilerin seçildiği toplumlarda, idareciler, halkın aynasıdır.
İdareciler, halkın birleşmiş ruhu ve fikridir.
Halkın çoğunun seçimiyle iş başına gelen idareciler, halkın çekirdeğidir.
Haİkın resmidir.
Halkın bir aynada yansıtılmasıdır.
Ha!k nasıl olursa, öyle idareciler seçilir. Bu hadis-i şerif, aynı zamanda zımnen, idarecilerin halk tarafından seçilmesini de beyân etmektedir…

Mütercim. İsmail Hakkı Bursevi (k.s), Rûhu’l-Beyan Tefsîri, :8/138-139.
.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Etiketler: | Leave a Comment »

FAZLA KONUŞMAK

Posted by Site - Yönetici Kasım 27, 2016

fazla-konusmak

FAZLA KONUŞMAK

Boş ve gereksiz şeylerden söz etmek veya gerekli işlerde haddinden çok konuşmak fazla konuşmaktır. Zira maksadını kısa cümlelerle anlatmak mümkün iken onu uzun cümlelerle ve tekrar tekrar izah etmek yersizdir.
Bir kelime veya cümle ile ifade edilebilecek şey, iki kelime veya cümle ile ifade edilirse bu ikincileri fazla olur. bu fazla konuşma günah ve zarara sebep olduğundan yukarıda anlattığımız nedenlerden dolayı hoş karşılanmaz.

Sahabeden biri diyor ki:
Bazen benden öyle şeyler sorulur ki, sıcaktan kavrulan adamın soğuk suya doyduğu hevesden daha büyük bir hevesle bu soruyu cevaplandırmak isterim. Fakat fazla konuşma olur korkusuyla bu arzumu yerine getirme, soruyu cevaplandırmam.”

Gereksiz sözlerin hepsini belirtmek zordur. Ancak önemli olanları Kur’an-ı Kerim de anlatılmıştır.
Yüce Allah buyuruyor ki:
“Sadaka vermeyi, iyilik yapmayı veya insanların arasını düzeltmeyi emretmelerinden başka onların fısıldaşmalarının birçoğunda hayır yoktur.
Kim Allah ‘ın rızasını arayarak böyle yaparsa (Sadaka vermeyi, iyilik yapmayı veya insanların arasını düzeltmeyi emrederse) ona çok büyük bir mükafat vereceğiz.”
NİSA SURESİ, Ayet : 114

Peygamberimiz buyuruyor ki:
Sözünün fazlasını tutmuş ve malının fazlasını harcamış kimseye müjdeler olsun.”
İnsanlar tamamen bunun tersini yaparlar. Mallarının fazlasını tutup dillerini alabildiğine salarlar.

Mitras ‘ın babası Abdullah diyor ki:
“Amir oğullarından birkaç kişi Resulü Ekrem’in huzuruna çıktılar: “Sen bizim atamızsın, efendimizsin, en büyüğümüzsün, şöylesin, böylesin” diye övgülere başladılar.
Peygamberimiz buyuruyor ki:
“Söylediğinizi söyleyin, şeytan sizi şaşırtıp durmasın.”
Dil doğruyu bile olsa övmeye başlayınca, şeytan onu heves lendirip aşırıya gitmesine sebep olabilir.

İbn-i Mesud diyor ki:
Gereksiz konuşmalardan sakının. İhtiyaç kadarınca konuşmakla yetinin.”

Rivayete göre Süleyman (A.S.) ifritlerden birini bir yere gönderdi.
Arkasına da başka bir ifrit taktırıp “Bak bakalım ne yapıyor” dedi. Takipçi gelip: “Sokakta önce başını göklere kaldırıyor. Sonra da insanlara bakıp sallıyor” dedi. İfrit dönünce Süleyman (A.S.):
Niçin öyle yaptın?” diye sordu. İfrit şöyle dedi:
İnsanların başları üzerinde bulunan meleklerin nasıl süratli yazı yazdıklarına ve altlarında bulunan insanların süratli temayüllerine şaştım, onun için kafa salladım.”

İbrahim Teymi diyor ki:
Mümin konuşacağı zaman sözüne bakar; eğer lehinde ise konuşur,aleyhinde ise konuşmaz. Facir ise düşünmez. Ağzına her geleni peş peşe sıralar.

Hasan Basri diyor ki:
Çok konuşmanın yalanı çok olur. Malı artanın günahları artar. Kötü huylu olanın nefsi azaba uğramış olur.

Amr b. Dinar diyor ki:
Resulü Ekrem’in huzurunda konuşan biri lafını uzattı.
Resulallah:
Dilinin üzerinde kaç perde var?” diye sordu. Adam:
Dudak ve dişlerim var” dedi. Resulallah:
Bunlardan hiçbiri sözlerini durduramadımı” buyurdu. Huzurunda kendisini aşırı derecede öven birisine Peygamberimiz şöyle buyurdu:
Kişinin en büyük kötülüğü fazla konuşmasıdır.

Ömer b. Abdulaziz diyor ki:
Kendimi överim korkusu ile birçok şeyi söylemekten kaçınırım.”

İbni Ömer (R.A.) diyor ki:
Kimi için önemli olan şey dilini fazla konuşmaktan temizlemektir.”

Ebu Derda kaba sözlü bir kadın gördü ve: “keşke dilsiz olsaydı” dedi.

İbrahim Nehai diyor ki:
İnsanları iki şey mahveder: Biri fazla mal toplamak, diğeri de fazla konuşmaktır.

Kaynak : Kimyay-ı Saadet – İmam Gazali

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Kimya-i Saadet - İmam Gazali, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Leave a Comment »

BOŞ VE GÜNAH ŞEYLERİ ANLATMAK

Posted by Site - Yönetici Kasım 26, 2016

dedikodudedi-kodugevezecok-konusmak-gunahbos-ve-gunah-seyleri-anlatmak

BOŞ VE GÜNAH ŞEYLERİ ANLATMAK

Dilin bir zararı da kadınla, içkiyle, zevk ve sefa ile debdebe ile ilgili şeylerden bahsetmektir. Zira bunların hiçbirinden bahsetmek helal değildir.

Oysa gereksiz sözler haram değildir. Fakat gereksiz sözlerle uğraşanlar günaha düşmekten emin olamazlar. İnsanların çoğu konuşma zevkini tatmak için toplanırlar ama dedikodu yapmaktan veya günaha düşmekten kurtulamazlar.

Peygamberimiz buyuruyor ki:
Kimisi mükafat alacağını sanmadan bir söz söyler. Yüce Allah, rızasına uygun düşen bu söz için kıyamete kadar kendisinden razı olur. Kimisi de hiç önemsemediği bir söz söyler. Bu sözü ile kıyamete kadar Allah’ın gazabına uğrar.

Peygamberimiz buyuruyor ki:
Kıyamet günü en büyük hatada olanlar, dünyada en çok batıla dalan insanlardır.

Yüce Allah buyuruyor ki:
Başka söze dönünceye kadar onlarla (batıla dalanlarla) bir arada oturmayın. Yoksa siz de onlar gibi olursunuz.

Bu anlattıklarımız batıla dalmanın cezalarıdır. İleride anlatacağımız dedikodu, çekiştirme, fuhuş ve diğerlerinden ayrıdır. Bu, geçmişte olmuş kötü şeylerden bahsetmek veya dini bir zaruret olmaksızın onları düşünmektir. Bid’attan ve sahabeleri suçlayacak şeylerden bahsetmek de bu kısma girer.

Kaynak : Kimyay-ı Saadet – İmam Gazali

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Kimya-i Saadet - İmam Gazali, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Leave a Comment »

İSRÂİLİYYAT NEDİR, NE DEMEKTİR ?

Posted by Site - Yönetici Kasım 25, 2016

davud-aleyhisselam-kabri-mezari-israiliyyat-ne-demekisrailiyyat-nedir

İSRÂİLİYYAT NEDİR, NE DEMEKTİR ?

İsrail oğullarına mensup, Yahudi menşeli haber, demektir. Yani Isrâîlî bir kaynaktan yazılı ya da sözlü olarak aktarılan, haber, olay ve kıssalar demektir.

Isrâiliyye kelimesinin çoğuludur. İsrail kelimesi, Hz. Yakub’un ismi veya lakabıdır.

“Tevrat indirilmeden önce, İsrail’in (Ya’kub’un) kendisine haram kıldığı şeyler dışında, Israiloğullarına bütün yiyecekler helâldi” (Âl-i İmrân, 3/93). Yahudiler Kur’an’da genellikle Benû İsrail (Israiloğulları) olarak anılırlar. Ibranice olan İsrail kelimesi, “kul” anlamına gelen “isra” ile, Allah anlamına gelen “ll”den oluşup “Allah’ın kulu” demektir.

Ancak Tevrat’taki bir bölüme dayanarak, İsrail kelimesinin “Allah’la uğraşan” anlamına da kullanıldığını söyleyenler vardır.
İsrâiliyyat, sosyal hayatımız, kültürümüz, dinî inançlarımız, tarih ve hasseten tefsire girmiş Yahudi kültürü, Yahudî inancı ve Yahudilerin muharref, akıl ve mantık dışı yalan ve uydurmalarıdır…. Veya Israiliyat, uyudurulan her bir hurufenin adıdır.

Yahudîler, ilâhî vahyin ve ilmin düşmanıdırlar. Yahudilerin Tevrat’ın ayetlerini bilerek değiştirdiklerine dair Kur’ân-ı kerimde bir çok ayet vardır.
“Yahudi olanlardan kimi kelimeleri {Allah tarafından) konuldukları yerlerinden (kaldırıp) değiştirirler” (en-Nisa, 4/46);

“(Yahudiler de) Allah’ın kadrini O’na layık olacak bir surette hakkıyla takdir etmediler.
Çünkü,”Allah, hiç bir beşere, hiç bir şey indirmedi” dediler. Söyle (onlara) ki; “Musa’nın insanlara bir nur ve hidâyet olmak üzere getirdiği ve sizin de parça parça kâğıtlar haline koyup (işinize geleni gösterip) açıkladığınız, (fakat) çoğunu gizlediğiniz o kitabı kim indirdi? Sizin de atalarınızın da bilmediğiniz şeyler Kur’an’da size öğretilmiştir” (el-En’âm, 6/91).

Isrâiliyyatı İslâm’a uygunluğuna göre üç kısımda mütâlea etmek mümkündür:
1-Sıhhati bilinip Kur’an-t kerim ve sünnet-i seniyyeye uygun olanlardır. Bunlar kabul edilir.
2- Yalan olduğu bilinip Kur’an’a ters düşenler; bunlar asla kabul edilmez, rivayeti caiz değildir.
3- Sıhhatini tam olarak bilmediklerimiz. Bunlar ne kabul edilir ve ne de reddedilir
4- İsrail oğullarından gelenler, her kitab ve sünnette mevcut değilse, akıl ve mantığa vurulmalı. Akıl ve mantığı ters olan asla kabul edilmemelidir.
5- İlmî ölçülerle ölçülmelidir…. Akıl ve mantığa uygun olduğu halde, zamanın ilmî ölçülerine aykırı ise yine kabul edilmemelidir.
Meselâ Yahudîler, dünyanın ömrünün yedi sene olduğunu söylerler… Halbuki bu gün ilme göre dünya milyarlarca sene yaşlıdır.., Yahudîlerin bilgileri, tamamen silinip atılmalıdır.

Yahudîlerin bilgilerinin kabul edilmemesi hakkında bir çok hadis-i şerif mevcuttur. Yahudîler. bir çok “İsrâiliyyat” haberlerini İslâm’a sokmaya çalışmışlardır. Bunların bazıları, belki o tabiîn devrinde yeni Müslüman olan bazı Yahudî âlimleri, İslâm dinini tam öğrenmeden, kendi tarih kitablarındaki bazı hikâyeleri aktarmalarına dayanabilir; ama çoğunlukla kasıtlı olarak İslâm dinine sokulmuştur.
Yahudî âlimlerin çoğu da zahiren Müslüman görünüp, Müslümanlara yaklaşmış ve Müslümanlar arasında çok sevilen İbni Abbas (r.a.) hazretlerinin mübarek isimlerini istismar ederek; uydurma rivayetlerini ona isnâd etmişlerdir. İbni Abbâs (r.a.) hazretlerinin karizması Yahudî münafıkların işlerini çok kolaylaştırmıştır…
Yahudîler tarafından Müslümanlara aktarılan bilgilerin çoğu. İslâm’ın akaidini kökünden sarsan ve Müslümanları dininden uzaklaştıran tevhîd inancı, akıl ve mantık dışı yalanlar ve uydurmalardır.

Yahudîler, bir çok peygamberleri öldürdükleri ve peygamberlere eziyet ettikleri için; hemen hemen bütün peygamberlere iftiralar etmişlerdir. Yahudîlerin tarih ve özellikle peygamberlerle ilgili verdikleri bilgiler, asla kabul edilmemelidir.

Yahudilerin dünyanın yaratılış hakkında uydurdukları ve İbni Abbas (r.a.) hazretlerine isnâd ettikleri;
Arzların her birinde, sizin peygamberiniz gibi bir peygamber! Sizin Ademiniz gibi Adem! Nuh Aleyhisselâm gibi bir Nuh! İbrahim Aleyhisselâm gibi bir İbrahim!
Ve Isa Aleyhisselâm gibi bir Isa (gönderildi…)” Makâsıdü’l-Hasene, s. 71, Sözüyle birlikte Efendimiz (s.a.v.) hazretlerine de;
Arzlar, (insanların yaşadıkları yeryüzü) yedidir! Her arz’da sizin peygamberiniz gibi, bir peygamber vardır.” Makâsıdü’l-Hasene. no:91, gibi ilmî verilerine uymayan bir söz isnat ettiler…

Isrâiliyyat hakkında çok uyanık olmak lazım. Isnad edilen şahsın karizması ne olursa, olsun işitilen bir haberi, mutlaka; Kur’ân-ı kerim,Hadis-i şerif, Akâid ve ke!âm. Usul-u Fıkıh. Usûl-u tefsir, Akıl ve mantık. İlmî verileri süzgecinden geçirmeliyiz….

Isrâiliyyat hakkında daha geniş bilgi için “Usul-u Tefsir” isimli çalışmama bakınız. Mütercim.

Kaynak ; İsmail Hakkı Bursevi (k.s), Rûhu’l-Beyan Tefsîri:8/148-149.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Etiketler: | Leave a Comment »

Tarihi Bir Hadise

Posted by Site - Yönetici Kasım 24, 2016

omer-bin-hattababdullah-bin-omerkalenin-emiresi-kralicesitarihi-bir-hadise

Tarihi Bir Hadise

Rivayet olundu:
Ömer bin Hattab (r.a.) hazretleri, Acem diyarının (Iran memleketinin) bazı kalelerini fethetmesi için bir ordu donattı. Bu ordu tam dört bin atlıydı. Ordunun başına oğlu Abdullah (bin Ömer) (r.a.)’ı komutan olarak tayin etti. Abdullah bin Ömer (r.a.) buyurdu:
Biz yüksek bir dağın üzerinde olan kaleyi kuşatıncaya kadar işimizi gizli tuttuk. Kale o kadar yüksekti ki, silâhlarımız ona ulaşmıyordu. Kalenin içinde kâfirlerden büyük bir ordu vardı.
Kalenin emîresi (kraliçesi) güzel bir kadın idi… 0 kaleyi kuşatmaktan bize şiddetli bir yorgunluk geldi. Günlerden bir gün, o şehrin emîresi (kadın idarecisi) bizim askerlerimizin manzarasına bakar. Askerlerin içinde, Arap gençlerinden güzel ve yakışıklı bir genci gördü. O genç, gerçekten ata binen, iyi silâh kullanan ve harp taktiklerini iyi bilen ve savaşta mahir bir gençti. Kadının bakışları, o genc’in üzerine toplanınca korkuya kapıldı. Onun etrafında bulunan bazı cariyeleri ona;
Ey Melike! Neden korktun? Halbuki sen onların gelmesine mâni olan kuvvetli bir kalenin içindesini?” dediler.
O;
Bizim bu kalemizi bu genç fethedecektir'” dedi. Cariyeler;
Nasıl?” dediler. O;
Bir saat sonra göreceksiniz!” dedi. Sonra o Melike (kraliçe) o genc’e bir elçi gönderdi ve ona;
Benim, senin olacağım ve senin de benim olacağın bir yol bulabilir miyim? (Böyle bir şey mümkün mü?)” dedi. Genç, ona;
Evet! (Böyle bir şey mümkündür) ama bunun iki şartı vardır:
1- Harici kaleyi bize teslim etmen;
2- Dahilî kaleyi de O’na (Allah’a) teslim etmendir…” Melike (kraliçe) yine elçiler gönderdi ve ona sordu:
Harici kaie’nin ne olduğunu anladık! Ama dahilî kalenin ne olduğunu anlamadık? (Bunu açıklar mısın?)”. Genç, o kadına;
(Dahilî kale’yi ona teslim etmen) senin kalbini Allâhü Teâlâ hazretlerine teslim etmendir ve Allâhü Teâlâ hazretlerinin vahdaniyetini ikrar etmendir!” dedi.
Kadın bir gün o genç’e haber gönderdi:
Askerlerinle beraber şehre girin! Çünkü ben size kapıları açtım!” dedi.
Şehre girdiklerinde, o genç, emîre kadına İslâm’ı arzetti. Kadın, ona;
Biliyorsun ki, ben Kraliçeyim! Büyük himmet ve âlî mertebe sahibiyim! Senin askerlerinin içinde rütbe bakımından senden daha büyük kimse var mı? Varsa ben onun elinde Müslüman olayım!” dedi. 0 genç;
Evet! (Bu askerlerin içinde benden büyük kimse var. O da) bizim emırirniz ve büyüğümüzdür. Emîrü’l-mü’minin (mü’minlerin halifesi hazret-i Ömer r.a’ın) oğludur!” dedi.
Kadın, Abdullah bin Ömer (r.a.) hazretlerinin önüne huzura getirildiğinde, Abdullah bin Ömer (r.a.) ona İslâm dinini arzetti. Kadın birincisi gibi konuştu yani;
Müslümanların içinde senden daha büyük kimse var mı? Gidip onun önünde Müslüman olayım?” dedi.
Abdullah bin Ömer (r.a.) hazretleri;
Evet! Babam, emîrü’l-rnü’minin, (mü’minlerin halifesi Ömer r.a. var)” dedi. Kadın;
Öyleyse, beni ona gönder! Ta ki onun elinde Müslüman olayım?” dedi.
Bunun üzerine, Abdullah bin Ömer (r.a.) hazretleri, Kraliçeyi, beraberinde bir bölük asker ve bir çok mal ile beraber, kale’den çıkartıp, Hazret-i Ömer (r.a.)’a gönderdi.
Kadın (Medine-i münevvere’de) Hazret-i Ömer (r.a.)’ın huzuruna çıktı. Ve ona;
Ey mü’minlerin emîri burada senden daha büyük kimse var mı?” dedi. Hazret-i Ömer (r.a.);
Evet (benden daha büyük var! Benden büyük olan) Allah’ın Resulü Muhammed Mustafa (s.a.v.) hazretleridir! Ve bu da onun kabr-i şerifidir!” dedi. Ve hazret-i Ömer (r.a.), Efendimiz (s.a.v.) hazretlerinin ravza-ı mutahharasını işaret etti.
Kraliçe;
Öyleyse ben ancak onun elinin önünde Müslüman olurum!” dedi. Onun söylediklerine icabet etti.
Kadın, Efendimiz (s.a.v.) hazretlerinin nurlu kabri şerifine geldiğinde, selâm verdi. Büyük bir edep, vakar ve hürmetle Efendimiz (s.a.v.) hazretlerinin kabr-i şeriflerinin önünde diz çöküp oturdu. Ve;
Eşhedü en lâa ilâahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve raslûlühû”
Ben şehâdet ederim ki, Allah’tan başka ilâh yoktur. Ve ben şehâdet ederim ki, Muhammed (s.a.v.) Allah’ın kulu ve resulüdür!” dedi. Sonra o kadın;
Ben zulmetlerden nur’a çıktım!
Ya Resûlallah (s.a.v.)! hazretleri! Ben imanımın günahlara bulanmasından ve inancımın ma’siyetlerle kirlenmesinden korkuyorum!
Seni hak peygamber olarak bize gönderen Allah’tan, bir daha günaha ve ma’siyete girmeden benim ruhumu almasını istiyorum!” diye dua etti. Sonra da, başını Muhammed Mustafa (s.a.v.) hazretlerinin eşiğine koydu. Ve ayni saatte vefat etti.
Bunun üzerine, o kadının güzel halinden dolayı, hazret-i Ömer (r.a.) (ve orada bulunanlar) ağladılar.
Sonra hazret-i Ömer (r.a.), kadının yıkanmasını, teçhizini ve Bakî mezarlığında, sahabelerin (r.a. hazerâtının) arasına defnedilmesini emretti…

Allah’ım bizleri, sırat-ı müstakîme girenlerden eyle!
Allah’ım bizleri, kalb-i selîm ile senin Cenabına vâsıl olanlardan eyle!
Allah’ım bizleri, elim azabından kurtar (ve bizleri azaba girmekten koru!) Âmin!

Kaynak : İsmail Hakkı Bursevi (k.s), Rûhu’l-Beyan Tefsîri:8/123..

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Hikayeler, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, H.z Ömer, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Etiketler: | Leave a Comment »

Tüküreyim onların modasına, Yazık müslümanın parasına.

Posted by Site - Yönetici Kasım 23, 2016

6_d

Tüküreyim onların modasına, Yazık müslümanın parasına.

Türkiye, İslami Moda Giyim Harcamasında Lider

İtalya’da dünyanın önde gelen İslami giyim sektörü temsilcilerinin bir araya geldiği “tesettür giyim forumu“nda, Türkiye’nin yıllık 39,3 milyar dolarla İslami giyim harcamalarında başı çektiği açıklandı.

Küresel İslam Ekonomisi Zirvesi etkinlikleri kapsamında Torino kentinde yapılan toplantıda, İslami moda sektöründen girişimci ve tasarımcılar, İtalyan meslektaşlarıyla bir araya geldi.

Torino Belediyesi, Ekonomik Kalkınma Genel Müdürü Gianmarco Montanari’nin verdiği bilgilere göre, 2013 yılı baz alındığında, İslami giyim harcamalarında Türkiye’yi takip eden, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan ülkeler şöyle:

Birleşik Arap Emirlikleri (22,5 milyar dolar), Endonezya (18,8 milyar dolar), İran (17,1 milyar dolar), Suudi Arabistan (16 milyar dolar) ve Nijerya (14,4 milyar dolar).

Avrupa’da, Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık’ta yaşayan Müslümanların da 25 milyar doların üzerinde tüketim yaptığı belirtildi.

Gianmarco Montanari, İtalya’nın bu sektördeki ihracatının yüzde 20’sini Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’a yaptığını da ekledi.

Torino Belediyesi’nin paylaştığı verilere göre, Müslüman tüketiciler 2013 yılında giyim ve ayakkabıya 266 milyar dolar harcadı. “Bu pazar bir ülkeye ait olsaydı, ABD ve Çin’den sonra 3. büyük ülke olurdu” denildi.

Dubai merkezli İslami Moda ve Tasarım Konseyi Başkanı Alia Khan da, İtalyan işadamı ve moda tasarımcılarını bu sektöre daha fazla yönelmeye çağırarak, “İtalya’da kaliteye ve tasarım zevkine sahipsiniz. Bunlar da bizi en çok çeken özellikler” dedi.

Toplantıda, başta İtalyanlar olmak üzere Batılı girişimcilerin bu sektöre yatırım yapması çağrısında bulunuldu.

Toplantının destekçileri arasında Türk Hava Yolları da vardı.

İtalyan Ulusal Moda Zanaatı Konfederasyonu temsilcisi Silvio Cattaneo ise, nükleer programı konusunda uluslararası toplulukla anlaşmaya varan İran’ın “gelecekte fethedilmesi gereken pazar” olduğunu söyledi. Cattaneo, “İranlıların modaya olağanüstü ilgisi var ve gayri safi milli hasılaları da yükselmekte” diye konuştu.

Toplantıda yapılan konuşmalardan İtalyan basınına yansıyan detaylara göre, tesettür sektöründe faaliyet gösteren firmalar son yıllarda tüketicilerin ihtiyaçlarına cevap verebilmek için yeni teknoloji ve ürünler de geliştiriliyor. Bunlardan birkaçı, abdest almaya elverişli su geçiren ojeler, spor takımları için hareket kabiliyetini kısıtlamayan tesettür formalar, Ramazan ayı için özel koleksiyonlar…

Hazır giyim sektöründe dünya devi olan bazı markaların Ramazan ayı için özel koleksiyonlar ürettiği, bazı lüks moda tasarımcılarının da bu sektöre yönelmeye başladığı belirtildi.

Tesettür giyim sektörünün 266 milyar dolarlık bir ciroya sahip olduğu ve 2019 yılına kadar 484 milyar dolara ulaşmayı hedeflediği bilgisi de paylaşıldı.

Kaynak : BBC Türkçe

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Leave a Comment »

BOŞ SÖZ SÖYLEMEK

Posted by Site - Yönetici Kasım 22, 2016

boc59f-ve-gc3bcnah-c59feyleri-anlatmakdedikodu-copy

BOŞ SÖZ SÖYLEMEK

İnsan için en iyi durum dedikodu, yalan vs . gibi zararlı sözlerden kurtularak başkalarına hiçbir zararı dokunmayan sözleri konuşmasıdır.
Fakat insanoğlu hiç ihtiyaç hissetmediği halde boş ve yararsız sözlerle meşgul olur. böylece hem zamanını boş yere harcamış olur hem de bu yüzden hesaba çekilir. Bu şekilde hayırlıyı atıp kötüyü almış olur. Oysa kıymetli zamanını Yüce Allah ‘ı düşünmeye onu zikretmeye sarfetse onun için daha hayırlı olur. Öyle kelimeler olur ki Yüce Allah onun karşılığında cennette bir köşk verir. Bir hazine kazanmaya gücü yetenin faydasız bir boncuğu tercih etmesi büyük bir aldanıştır. Allah ‘ı zikretmeyi terkedip mübah bile olsa faydasız şeylerle meşgul olanın durumu böyledir. Böyleleri mübah ile meşgul olurken her ne kadar günaha girmiyorlarsa da, Allah’ı zikretmekle kazanacağı büyük sevaptan mahrum kaldıkları için
zarardadırlar.

İnsanın en büyük sermayesi vaktidir. Onu boş yere harcar ve ahiret için sevap kazanmaya harcamazsa iflas etmiş olur.

Peygamberimiz buyuruyor ki:
Boş ve faydasız işleri terketme, İslamın güzelliğindendir.”

Resulü Ekrem bir süredir kabı görmemişti. Nerede olduğunu sorunca hasta olduğunu söylediler. Resulü Ekrem ziyaretine gitti ve:
“Bu kapıdan ilk girecek olan cennet ehlinden biridir.” buyurdu. Ve biraz sonra Abdullah b. Selam içeri girdi. Ashap hemen resulü Ekrem’in müjdesini kendisine ulaştırıp şöyle dedi: “Ben zayıf bir insanım. En kuvvetli ümidim kimse için kötü düşünmemek ve boş söz sarfetmemiş olmamdır. Başka bir şeyim yoktur.”

Ebu Zer diyor ki:
Resulü Ekrem bana:
“Sana vücut için hafif, fakat terazide ağır gelen bir amel öğreteyim mi?” buyurdu. Ben de:
“Evet Ya Resulallah” deyince O devamlı şöyle dedi:
“Susmak, güzel ahlaka sahip olmak ve gereksiz şeyleri terketmek.”

İbni Abbas diyor ki:
“Şu beş şey benim için eğerlenmiş binmeme hazır bekletilen arap atından daha değerlidir:

1- Üzerine lazım olmayan ve faydası dokunmayan hususlarda konuşmamak.
Zira bu tür konuşma hem fazladır. Hem de insana zararı dokunmadığından emin olunamaz.

2- Lüzumlu dahi olsa yerini bulmayan konuşmayı yapmamak. Çok kez faydalı söz yerini bulmaz, kaybolur gider.

3- Hâlim, sefih ve ahmak kimselerle konuşmamak, zira bunlar insana eziyet ederler.

4- Yanından ayrılan tanıdığın kendi hakkında nasıl konuşması isteniyorsa onu da öyle anlatmak.

5- Suçlu olarak yakalandığı halde iyilik ve mükafat görenin ameli gibi amel etmek.”

Lokmanı Hekime sormuşlar: “Hikmetin nedir?” şu cevabı vermiş :
“Benden gizlenen şeyi araştırmamak. Üzerime lazım olmayan şeye karışmamak.”

Mevril el Aceli diyor ki:
“Yirmi yıldır bir dava peşinde koştuğum halde hala başarılı olamadım.
Fakat yine de ardını bırakmayacağım.” “Davan nedir?” diye soranlara şu cevabı verdi: “Sükuttur.” Boş ve faydasız sözlerden kaçınmaktır.

Hz. Ömer (R.A.) diyor ki:
“Seni ilgilendirmeyen işe karışma. Dünyadan uzaklaş , dostundan sakın.
Ancak güvendiğin kimselerle birlikte ol. Güvenilir kimse, Yüce Allah’tan korkan kimsedir. Tacir ile sohbet etme, kötülüğü sana geçer. Sırrını da ona verme. İşinde Yüce Allah’tan korkan kimselerle danış .”
Boş ve yararsız sözler, konuşmasan günahkar olmayacağın ve hiçbir zarar görmeyeceğin sözlerdir. Seyahatten dönen birisinin gördüğü dağ, ova, şehir, ırmak vs . gibi şeyleri anlatması boş ve yararsız sözlerdir.
Kendisini ilgilendirmeyen bir şeyi başkasına sormak da boş yararsız konuşmaktır. Zira sormakla hem kendin zaman kaybediyorsun, hem de karşındakine kaybettiriyorsun. Hatta bazen konuşmaktan zarar görmek de vardır. Mesela tutar da bir adama (Oruçlumusun?) dersen, adam:
“Evet oruçluyum” cevabını verirse ibadetine riya karışmış olabilir. Riya karışmasa bile gizliliğini kaybetmiş olur. Oysa gizli yapılan ibadetler, açıkça yapılan ibadetlerden kat kat üstündür. Adam oruçlu olduğu halde “Değilim” derse, yalan söylemiş olur. Sorduğun soruyu cevapsız bırakırsa sana hakaret etmiş olur. Şayet kaçamaklı cevap verecekse, çareler aramakla yorulmuş olur. demekki ibadet hususunda soracağın yersiz bir soru ile adamı ya riyaya, ya yalana, ya sana hakaret etmeye veya bir sürü zahmete sokmuş olacaksın.

Birisinden duyurmak istemediği bir şeyi sormak başkasının söylediği söz hakkında bir diğerine sen bu hususta ne dersin demek, yolda karşılaşılan adama: Kimsin, nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun? şeklinde sorular sormakta yukarıda anlattığımız gibidir. Bu çeşit sözler yalnız boş ve zararsız değil, aynı zamanda zararlı sözlerdir.

Boş ve zararsız sözlerin amacı, gereksiz şeyleri bilmeğe heveslenmek tatlı tatlı sohbet ve gereksiz hikayelerle zaman öldürmektir. Bundan kurtulmanın çaresi, ölümün çok yakın olduğunu bilmektir. Dilini ihmal edip başı boş salıvermek büyük zarara sebep olur. ilim açısından ilaç budur.

Yukarıdaki gerçekleri bilip ona göre diline hakim olmak gerekir. Amel yönünden tedavisi ise yalnız kalmak veya Hz. Ebu Bekir gibi ağızda taş taşımak, lüzumlu bazı şeylerde susmaya alışmaktır.

Kaynak : Kimyay-ı Saadet – İmam Gazali

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Kimya-i Saadet - İmam Gazali, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Leave a Comment »

Tahiyyat`ta Şehâdet Getirirken İşaret Parmağının Kaldırılması Hakkında.

Posted by Site - Yönetici Kasım 21, 2016

tahiyyatta-sehadet-getirirken-isaret-parmaginin-kaldirilmasi-hakkinda

Tahiyyat`ta Şehâdet Getirirken İşaret Parmağının Kaldırılması Hakkında.

Hanefilere göre şehâdet getirirken işaret parmağının kaldırılması sünnettir

Sadece sağ elin işaret parmağıyla işaret edilir. Bu parmak kesik veya sakat olursa sağ veya sol elin diğer parmaklarından biriyle teşehhüdün sonunda işaret vermek doğru olmaz. Teşehhüdün sonunda Allah’tan başka tanrılar inkâr edilirken, yani “Lâ ilahe” denirken, işaret parmağı kaldırılır. “İllallah” denirken de indirilir. Bu durumda parmağın kaldırılması inkâra, indirilmesi de isbâta işaret olur.

Diğer mezheplere göre teşehhüdde parmakları kaldırma hükmü ve şekli:

Malikilere göre:

Teşehhüdde otururken sağ elin işaret parmağı ile baş parmağı dışındaki parmakları baş parmağın altında dürmek, işaret ve başparmağı serbest bırakmak, ayrıca işaret parmağım hafif bir hareket ile sağa ve sola devamlı olarak hareket ettirmek mendubtur.

Hanbelilere göre:

Sağ elin serçe, yüzük ve orta parmakları dürülerek başparmakla bitiştirilir. Teşehhüd duası esnasında lafza-i celâl anılırken, işaret parmağıyla işaret edilir. Yalnız, işaret esnasında parmağın hareket ettirilmemesi gerekir.

Şafiilere göre:

Teşehhüd esnasında işaret parmağından başka diğer parmakların tümü yumulur. Kelime-i şehâdette derken bu parmakla işarette bulunulur. Parmak kaldırıldıktan sonra birinci teşehhüdden ayağa kalkıncaya kadar, son teşehhüdde de selâm verinceye kadar parmak aynı şekilde durdurulur. Bu parmak, sahibince de gözlenir. Parmakları dürerken başparmakları yana doğru yumup avuç kenarına koymak, diğer şekillerden daha faziletlidir.

(Dört Mezhebe Göre İslam Fıkhı, A. Ceziri)

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Fıkıh, Güncel, Gündem, Genel, Namaz, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Leave a Comment »

ZENBİLLİ’NİN GAYRİ MÜSLİMLERİ SAVUNMASI

Posted by Site - Yönetici Kasım 19, 2016

zenbilli-ali-efendizenbilli-ali-efendi

ZENBİLLİ’NİN GAYRİ MÜSLİMLERİ SAVUNMASI

Müslüman devletler, gayr-i müslimlerin hakkına, hukukuna saygılıydı. Bugünkü gibi hoşgörünün adı değil kendisi vardı. Gayri müslimlerin hukukuna ne kadar saygılı olduğunu göstermek bakımından ecdadımız Osmanlı’dan bazı anektodlar aktarmak istiyorum:
Avrupa’da, kralların, istediği kimseyi astırdıkları, istediği kimseyi hapsettikleri, yani tam bir diktatörlük ile ülkelerini idare ettikleri zamanlarda, Müslüman ülkelerde, Müslüman olsun, gayr-ı müslim olsun, herkese adalet ile muamele ediliyordu.
Sultan Selim Han’ın şeyhülislamlarından, Zenbilli Ali Efendi, yolda, elleri bağlanmış kişilere rastladı. Bu kişilere sordu: “Nedir bu haliniz?” “Biz Hıristiyan tüccar kimseleriz. Alış-verişimizi Sultanın emrine göre yapmadığımız zannedildiği için bizi tutuklattı.”
Zembilli Ali Efendi, bunları dinledikten sonra Padişahın huzuruna varıp dedi ki: “ Padişahım, tüccarlara haksızlık yapılmış; serbest bırakılması lazımdır. Bunlar senin emrine aykırı bir iş yapmamışlar.
Padişahın,” Ben sana, benim yaptığım siyasi işlere sen karışmayacaksın dememiş miydim?” sözlerine karşılık “Burada gayri müslim insanların, haksızlığa uğraması, zulüm görmesi mevzubahis. Bunun için, şeyhülislam olarak, buna müdahale etmem benim vazifemdir. Karışmazsam, vazifemi yapmamış olurum.” dedi.
Yavuz Sultan Selim, korkusuzca hakkı savunan, Ali Efendi’nin bu hareketine çok memnun oldu. Yanlış bir iş yaptığında kendisini ikaz edecek bir din adamı bulunduğu için Allahü teâlâya şükretti. Sonra tüccarları salıverdi.

* * *
Bir anekdot daha!

Avrupa Hıristiyanları, Papa’nın kışkırtması ile bir araya gelip, Osmanlı topraklarına saldırınca, Kanuni Sultan Süleyman Han ordusuyla sefere çıktı.
Ordu, ağır ağır hedefe doğru ilerliyordu. Yol dar olduğundan, ordu mecburen bağların içinden geçiyordu. Hava çok sıcaktı. Asker susuzluktan kıvranıyordu.
Çok güzel üzümleri bulunan bir bağdan geçerken, askerin biri dayanamayıp, bağdan bir salkım üzüm kopardı. Yiyerek biraz olsun susuzluğunu giderdi. Sonra da, asma ağacına, yediği üzümün çok üzerinde bir para bağlayarak, yoluna devam etti.
Çok geçmeden mola verildi. Bu esnada, kan ter içinde bir köylünün koşarak geldiği görüldü. Hıristiyan köylü ısrarla Padişah ile görüşmek istiyordu. Köylüyü Kanuni’nin huzuruna götürdüler. Kanuni sordu:”Nedir bu halin, kan-ter içinde kalmışsın? Bir şikayetin mi var?” Köylü, “ Ben şikayet için değil, tebrik etmek için geldim. Askerleriniz bağdan geçtikten sonra, asmanın dalında bağlı bir çıkı gördüm. İçini açtığımda, para vardı. Dikkatli baktığımda, bir salkım üzümün koparıldığını gördüm. Anladım ki, koparılan üzümün parası olarak bırakılmış. Sizde böyle güzel ahlaklı asker olduğu müddetçe sırtınız yere gelmez. Sizi tebrik ederim!”

Aynı ordu, Belgrat yakınlarında, yine mola vermişti. Askerler, susuzluklarını gidermek, abdest almak için çeşme arıyorlardı. Bir manastırın yakınında bir çeşme bulup, ihtiyaçlarını giderirken, manastırdaki birkaç rahibe, askerlere yardım etmek için çeşmenin başına geldi. Kadınların geldiğini gören askerler, hemen çeşmenin başından çekilip, sırtlarını döndüler, kadınlara yan gözle bile bakmadılar.
Bu durumu uzaktan ibretle seyreden, Başrahib, hemen eline kağıt-kalem alıp, haçlı kumandanına şunları yazdı:” Siz bu ordu ile nasıl başa çıkabilirsiniz? Bunlar kadına-kıza, mala-mülke önem vermiyorlar. Bütün mal ve mülklerini feda ederek, dinlerini yaymaya çalışıyorlar. Herkese karşı iyi davranıp, kimseye zulmetmiyorlar. Ey Haçlı kumandanları! Siz “Onlardaki bu ahlakı bozmadan, ortadan kaldırmadan” onlarla mücadele ederseniz, canlarınızdan ve mallarınızdan mahrum kalacağınız açıktır. Kendinizi ölüme atmayınız!..”

Sakın, diyalog, hoşgörü, dini yeniden yorumlama çalışmalarında, burada bahsedilen “ahlakı” ortadan kaldırma gayretleri olmasın!..
.
Kaynak : Dinler Arası Diyalog Tuzagı – Mehmet Oruç

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Dinler Arası Diyalog Tuzagı, Güncel, Gündem, Genel, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Leave a Comment »

 
%d blogcu bunu beğendi: