Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Archive for 27 Eki 2016

Meczub Kime Denir ? Meczub Nedir ?

Posted by Site - Yönetici Ekim 27, 2016

meczub-kime-denir-meczub-nedir

Meczub Kime Denir ? Meczub Nedir ?

Meczûb:Çekilmiş, çekiciliğe kapılmış ve cezbeye tutulmuş gibi manâlara gelir.

Tasavvufta ise;
1-Allahü teâlânın sevgisi ile kendinden geçmiş olanlar.
2-Cezbeye tutulmuş, çekilmiş tasavvuf yoicusu, demektir.

Meczûblar seyr-u suluklarını tamamlayamamış kimselerdir. Onlar Hakk’a erme ve O’nun aşk ve muhabbetinde boğulup kalmadan dolayı halkı irşat ve davet sahiline çıkamazlar. Keşifleri sırasında karşılaştıkları aşk şimşekleri ve erme iştiyaklarına rağmen, makamlarının buna elverişli olmayışı karşısında, kalblerindeki istek ateşine dayanmadıklarından uyumsuzluğun verdiği bir hali yaşarlar. Bundan dolayı meczûb bir kişi ne kadar büyük kerametler sahibi olursa, olsun o asla mürşid-i kâmil olamaz ve irşâd makamına çıkamazlar. Çünkü irşâd makamı velayetle birlikte akıl ve ilmi gerektirir…

Bundan dolayı,kendilerine manevî yol göstermesi,rehberlik etmesi için, bir meczubun çevresinde toplanmak, çok susayan ve susuzlukta dudakları çatlamış olan kişilerin denizin etrafında toplanıp tuzlu su içmelerine benzer. Denizin tuzlu suyu onların susuzluklarını gidermek yerine onları daha susatır… Onları yakar….

Meczûbların (deli-doiu evliyanın) çevresinde toplanan ve onlara murid olan kişiler, zamanla dalâlet ve sapıklığa girerler. Çünkü bunlar, meczûbların cezbe hâlinde söyledikleri ve şeriate zıt olan sözlerini senet kabul ettiklerinde Allah korusun küfre bile girebilirler…. Meczûblar nefsi elinden alınmış kişilerdir. Bu yüzden de kendilerine mâlik olamazlar.

Meczûblar, sürekli Rabbı ile meşgul bulunduklarından dolayı kendini idare edemezler… Onun İçin meczûblardan örf. adet, gelenek ve şeriatın zahirine zıt haller görülür…

Hemen hemen her memlekette bulunan mezcûbların (halk arasında “deli-dolu” denilen) kişilerin hal, hareketlerine bakıp, İslâm hakkında yanlış te’villerde bulunmamak lazım. Zira, Meczûblar teklife esas olan akıldan mahrumdurlar. Halbuki İslâm şeriatında teklif için esas olan imandan sonra akıl gelir. Dünyanın idaresini sağlayan da akıldır….

Sual: Eğer sen: “Kişi aklını kaybederse, insanlık mertebesinin en aşağısına düşüleceğine göre, nasıi veli olunur?” diye sorarsan;

Cevâp: Tasavvuf ehli bu suâle cevap olarak derler kî: “Meczub her ne kadar aklını kaybetmişse de, ilâhi nurlar denizine batmıştır ve bu durumu sebebiyle de hislerle bilinen âlem üzerinde az durması ona zarar vermez. Çünkü, meczub’un elde ettiği vusul sebepleri kesilmiş ve teklifler düşmüş olmakla birlikte, makamını koruduğu sürece kendine mahsus şer’î hükümleri vardır. Bu bir yaşama biçimidir, haldir, yaşayan daha iyi bilir.”

Bundan dolayı meczûblara ne fazla ülfet edilmelidir ve ne de düşmanlık beslenmelidir… Zira, eğer ona çok yardım eder ve onun sevgisini kazanırsan, o da “Allâhım bunu benim gibi yap” diye dua eder… Yok eğer. meczûb’a kötü davranır, kalbini kırar ve zulmeder ve zulüm ile onun sabır ve tahammül sının aşarsan; o zamanda beddua eder….

Meczûblan kendi hallerine bırakmak en sağlıklı ve en güzel davranıştır. Meczûblan, içinde bulundukları istiğrak, aşk, cezbe ve muhabbet ve ilâhî sevgi okyanusunda ilâhî meveddet ve muhabbetüllah dalgalarıyla baş başa bırakmak lazım…

Bırakın meczûblar, kendilerine hâs olan cezb ve aşk âlemlerinde yasaya dursunlar…

Biz, ilim ve akıl sahibi, bize yol gösteren mürşid-i kâmil ve zamanın müceddidinin yolunda yürümeye çalışalım. Mütercim…

Kaynak :Dipnot – İsmail Hakkı Bursevi (k.s), Rûhu’l-Beyan Tefsîri:8/47.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Etiketler: | Leave a Comment »

 
%d blogcu bunu beğendi: