Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Archive for 04 Mar 2016

Tasavvuf ve Mâneviyyât

Posted by Site - Yönetici Mart 4, 2016

Tasavvuf ve Mâneviyyât goynem,mursit.imami rabbani,suleyman efendi hazretleri,

Tasavvuf ve Mâneviyyât

İslam büyüklerinden İmam-ı Rabani Hazretleri: „İslam dini; ilim, amel ve ihlasdan meydana gelen üç cüzden ibarettir. Bunların tamamı tahakkuk etmedikçe gerçek islam tahakkuk etmez.“ buyurduktan sonra:
Tasavvuf ehlinin tarikat ve hakikat dedikleri şey, islamın üçüncü cüzü olan ihlasın tamamlanmasından başka bir şey değildir.“(1) buyurarak tasavvufun islamı en güzel şekilde yaşama tarzı olduğunu ifade eder. Bu itibarla tasavvuf; nefsin iyi ve kötü hallerini bilip, kötü hallerden temizlenerek, iyi hallerle süslenip, Hz.Allaha kavuşmaya çalışmaktır.

Nefis ve Şeytan, kulları imtihan maksadıyla Allah-ü Zülcelal tarafından insanlara musallat edilen manevi düşmanlarımızdır ki bunların en büyüğü ve azılısı da nefs-i emmaredir. Bu düşmanı mağlup edecek tek kuvvet, ihlasla yapılan ibadetlerdir ki tasavvuf, ibadetlere ihlasın hakikatını temin eden yegane yoldur.
Bundan dolayıdır ki Kur’an-ı Kerimde Allah-ü Zülcelal’in „kullarım“ dediği ihlaslı kimselerle maddeten ve manen beraber olmak emredilmiştir. Bir ayet-i kerime’de: “(salih) kullarımın içine (kalbine) gir! ve gir cennetime!“ (2) Diğer bir ayet-i kerimede de: „Ey iman edenler, Allah’dan korkun ve sadıklarla beraber olun(3)” buyrulmuştur.

Peygamber Efendimizin varisimdir dediği Allah dostlarının kalblerine muhabbetle bağlanmak vasıtasıyla Resûlullâha, onun vasıtasıyla da Hz.Allah’a bağlanmak suretiyle elde edilen ilahi nur, en büyük elektrik santralinden çıkıp trafolar vasıtasıyla evlerimizi aydınlatan elektrik gibi gönül dünyamızı aydınlatır ve ibadetlerimizi ihlasın aydınlığı ve sıcaklığı içerisinde yapmamızı temin ederek kabule vesile olur. Bütün bunlar hiç şüphesiz Mevlamızın muradı, takdiri ve izni iledir. Nitekim Cenâb-ı Hakk ayet-i kerîmesinde: “Ey îman edenler! Allah’tan korkun. O’na (yaklaşmaya) vesîle arayın ve onun yolunda gayret edin. Tâ ki murâdınıza eresiniz.” (4)buyuruyor.

İzah etmeye çalıştığımız hususları dikkate alarak herkes alabileceği dersi almalıdır. Nefsini terbiye edebilmenin yollarını aramalı ve bu suretle nefsinin ve nefsin esiri olmuş insanların ve toplulukların kötülüklerinden emin olmaya çalışmalıdır. Nefs-i Emmare karşısında, dini ve manevi nimetleri muhafaza etmenin nekadar zor olduğunu daha iyi bilen Evliyaullah daima: “Cenab-ı Hakk son nefese kadar, son nefeste dahil, imanda, hidayette, feyzinde, nurunda ve Allah yolunda hizmette daim eylesin” şeklinde dua buyurmuşlardır. Zira bir nimeti muhafaza etmek, onu elde etmekten daha zordur. Bunda muvaffak olmak ta, başta Allaha ve Rasülüne itaat, sonra Onların sevdiklerine muhabbet ve bağlılığın icabını ihlâs ve samîmiyetle yerine getirmekle mümkün olur.

Manevi dünyasını nur-i ilahi ve feyz-i ilahi ile aydınlatanlara ne mutlu!

Şerife Şevval Kardelen.

Dipnotlar : (1) Mektubat-ı İmam-ı Rabbani, C. 1, S. 50, Mektup 36, (2)Fecr Suresi, Ayet 29-30, (3) Tevbe Suresi, Ayet 119 , (4) Maide Suresi, Ayet 35

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Tasavvuf, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar, Şerife Şevval Kardelen | Etiketler: | Leave a Comment »

 
%d blogcu bunu beğendi: