Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Archive for 01 Mar 2016

DİLDEN DÜŞÜRÜLMEYECEK YEDİ ŞEY

Posted by Site - Yönetici Mart 1, 2016

Kelimei tevhid, lailaheillallah Şefaat Haktır

DİLDEN DÜŞÜRÜLMEYECEK YEDİ ŞEY

1. Her hayırlı işe besmele-i şerîfe (Bismillâhirrahmânirrahîm) ile başlamak,

2. Her hayırlı işi tamamladıktan sonra “Elhamdülillâh” demek,

3. İleride yapacağı hayırlı bir iş için “İnşâallah” demek,

4. Bir musîbet (belâ) işitince “İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn” demek,

5. Herhangi bir günah işlemişse tevbe ve istiğfar etmek,

6.Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr” kelime-i tayyibesini dâimâ söylemek.

7.Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve rasûlühu” kelime-i şerîfesini kalp huzûru ile devâmlı söylemek.

Ve “Sübhânellâhi ve’l-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber velâ havle velâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l-azîm” demeye gece ve gündüz devâm etmelidir.

Kaynak : Fazilet Takvimi 01.03.2016
.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Leave a Comment »

ÂLİMLERE HÜRMET`İN MÜKAFATI ….

Posted by Site - Yönetici Mart 1, 2016

ÂLİMLERE HÜRMET`İN MÜKAFATI

ÂLİMLERE HÜRMET`İN MÜKAFATI ….

Hanbelî mezhebi imamı, Ahmed bin Hanbel (rh.) bir gün ırmak kenarında abdest alırken bir Müslüman, Ahmed bin Hanbel’in (rh.) kendinden aşağıda abdest aldığını gördü. Ona olan hürmet ve edebinden hemen onun aşağısına geçti. Daha sonra bu adam ölünce onu rüyada gördüler.

Allâhü Teâlâ sana nasıl muâmele etti?” diye sordular.

İmam Ahmed bin Hanbel’e gösterdiğim hürmet ve edebimden dolayı Rabbim bana rahmetiyle muâmele etti ve günahlarımı bağışladı” dedi.

(Tezkiratü’l-Evliyâ)
.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Edep - Hürmet - Saygı, Güncel, Gündem, Genel, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Etiketler: | Leave a Comment »

DUÂ İBADETTİR

Posted by Site - Yönetici Mart 1, 2016

Dua,dua ibadettir.,

DUÂ İBADETTİR

Duâ lügatte çağırmak demektir. Sonra duâ, küçükten büyüğe, aşağıdan yukarıya karşı yapılan niyaz ve temennî mânâsına kullanılmıştır.

Duâ, âciz olan kulun her şeye kâdir olan Allâhü Teâlâ’dan ihtiyaç ve arzusunu, fiilen, kavlen (söz) ve hâlen yalvararak, ihlâs ve ciddiyetle istemesidir.

Duâ, Allâhü Teâlâ’dan af, mağfiret, lütuf ve yardım istemektir ve Allâhü Teâlâ’ya îmânın en büyük ve en güzel delillerindendir. Duâ ile onun kulu olduğumuzu, ona karşı ihtiyacımızı göstermiş oluruz.

Duânın hakikati, kulun rabbinden yardım istemesi ve onun yardım ve merhametine müracaat etmesidir.

Duâ, kulun Cenâb-ı Hakk’ın varlığını, azametini, her şeye kâdir olduğunu; kendisinin de âciz ve Rabb’ine muhtaç olduğunu itiraf etmesidir.

Duâ bir ibâdettir. Kur’ân-ı Kerîm’de duâ lafzı çok kere ibâdet mânâsında kullanılır. Nitekim Peygamber Efendimiz (s.a.v.) “Duâ ibâdettir.” buyurmuştur.

Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.)’e uyarak her mühim işte kalb huzûru ile kabûlüne inanarak ve son derece tevâzu’ içinde yalvararak duâ etmek gerekir. Her hayırlı işte yalvarmak ve duâ etmekle emrolunmuşuzdur. Zîrâ mümin, samîmî duâ ile yardıma, hayır ve berekete nâil olur. Duâ, birçok belâyı kaldırır ve düşmanların şerrinden kurtarır.

.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Dualar, Güncel, Gündem, Genel, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Etiketler: | Leave a Comment »

İmâm-ı Birgivî Hazretleri`nden – BİR VASİYET

Posted by Site - Yönetici Mart 1, 2016

İmâm-ı Birgivî Hazretleri`nden - BİR VASİYET

İmâm-ı Birgivî Hazretleri`nden – BİR VASİYET

İmâm-ı Birgivî hazretleri buyuruyor ki:
Kardeşlerime, evlâdıma ve ahiret yolcularına vasiyetimdir:
“Allahü teâlânın emrettiği şeyleri yapınız! Kazâya kalmış namazlarınızı kılınız, vermediğiniz zekâtlarınızı veriniz! Oruçlarınızı tutunuz! Üzerinize farz oluyorsa hac yapınız! Her Müslümanın öğren-mesi farz-ı ayn olan ilmihâl bilgilerini öğreniniz! Âlimlerin sohbetine devam ediniz! Güvenilir ve sağlam âlimlerin fetvasıyla amel ediniz! Çalgı dinlemeyiniz!..

Akrabayı ziyaret etmeli, sıla-i rahmi, akraba ziyaretini terk etmemeli, anne ve babanın haklarını gözetmeli, onlara karşı yüksek sesle konuşmamalı ve kızgın bakmamalı, günah olmayan emirlerini yap-malıdır.

Komşuların haklarını da gözetmelidir. Mümkün olduğu kadar komşuların ihtiyacını gör-meli ve zarara uğrarlarsa yardım etmeli ve iyilik gelirse sevinmelidir. Diğer din kardeşlerini de sevmelidir. Kusurla-rını mümkün mertebe affetmelidir…

Çok gülmekten, faydasız konuşmaktan sakınmalıdır. Alışverişte dinin emirlerine uymalı ve cemaate devam etmelidir. Bidatlerden sakınmalı…

Duâ ederken bütün müminlere duâ etmeli, anneyi, babayı ve iyilik gördüğü kimseleri de duâlarında anmalıdır. Allahü teâlâdan istikamet, af, afiyet, rızasına uygun muvaffakiyet istemelidir. İslâm nimetine her zaman şükretmelidir.

Çoluk-çocuğuna lâzım olan din bilgilerini öğretip, İslâmiyete uymayan şeylerden koru-malı ve sakındırmalıdır…”

Şerife Şevval Kardelen.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar, Şerife Şevval Kardelen | Etiketler: | Leave a Comment »

 
%d blogcu bunu beğendi: