Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Archive for 16 Oca 2016

Zemzem Kuyusunun Kazılması

Posted by Site - Yönetici Ocak 16, 2016

Zemzem Kuyusunun Kazılması,Zamzam-1 copy

Zemzem Kuyusunun Kazılması

Abdülmuttaüb rüyasında, zemzem kuyusunu kazdığını gördü.[1](Rüyasında) kendisine zemzem kuyusunun yeri vasfedildi. Abdülmuttalib, zemzem kuyusunu kazmak için kalkıp harekete geçti; ama o gün oğlu Hâris’ten başka bir oğlu olmadığından zemzem kuyusunu kazma işini yapamadı. Abdülmattalib;
Eğer on oğlum olur ve bunların da hepsi bulûğ çağına ererlerse; onlardan birini, Kabe’nin yanında kurban edeceğini nezretti.
Abdülmuttalib’in erkek oğullarının sayısı, ona ulaştığında nezrini (adağını) onlara (oğullarına) haber verdi.
Oğulları ona itaat ettiler.
Abdülmuttalib, oğullarının her birinin ismini bir fal okunun üzerine yazdı.
(Fal oklarını çektiler…) Ok (Efendimiz s.a.v. hazretlerinin babası) Abdullah’a çıktı.
Abdülmuttalib, Abdullah’ı Ka’benin yanında kesmek üzere eline bir bıçak aldı. (Ka’beye geldiler…)
Kureyşliler dârü’n-Nedvelerinden kıyam ettiler. Bu işe karşı çıktılar.
Ve ona;
Yapma!” dediler, “Ta ki bu konuya bakalım (bir hâl çâresi) düşünelim!” dediler.
Sonra Abdülmuttalib’i alıp, bir “Arrâfe”nin (çok bilenin) yanına götürdüler.
Arrâfe onlara;
Sahibinizin (adamınızın) karşısına on deve koyarak kur’â çekin; eğer fal okları sizin adamınıza çıkarsa; develerin sayısını onar onar yükseltin. Ta ki develere ok çıkıncaya kadar. Herhangi bir sayıda develere ok çıkarsa; Rabbiniz sizden râzî olmuş demektir. Siz de hemen o sayıda develeri kurban edin!” dedi.
Kureyşliler de öyle ettiler.
Bir fal ok’una Abdullah’ın ismini diğer tarafa da on deve koydular. Abdullah’ın ismi çıktı.
Onar onar develerin sayılarını ziyâde ettiler.
Hep Abdullah’ın ismi çıkıyordu.
Sonuçta, develerin sayısı yüz’e ulaştı.
Develer, yüz (100) olunca, fal ok’unda develer çıktı.
Tam yüz deve kurban edildi.
Etleri orada terk edildi.
O develerin etlerinden hiçbir insan ve yırtıcı hayvan men edilmedi…

İki Kurbanın Oğluyum Hadis-i Şerifi

Bundan dolayı, Efendimiz (s.a.v.) hazretleri;
Ben iki kurbanın oğluyum!
Bu hadis-i şerif ile Efendimiz (s.a.v.) hazretleri, babası, Abdullah ile İsmail Aleyhisselâm’ı murad ettiler.[1]
Ma’lum olduğu üzere, Zemzem suyu, İbrahim (a.s)’m duası, Hazret-i Hacer annemizin teslimiyeti ve İsmail (a.s)’ın hatırı için; Allâhü Teâlâ hazretlerinin, kuvvet, kudret, rahmet ve keremiyle Mekke vadisinden çıkarmış olduğu şifalı bir suyudur. Dünyada ikinci bir zemzem suyu yoktur….

Zemzem suyunun bereketiyle Mekke çölü kısa bir zamanda insanların toplandıkları ve yerleştikleri bir yer oldu….

Fakat sonradan Mekke’ye yerleşen Cürhüm kabilesinin Allah’a isyanı dolayısıyle, Yüce Allah Huzâa kabilesini onlara musallat etti. Huzâaltlar, Cürhüm kabilesini oradan çıkardı. Ka’be ve Mekke’nin idaresi Cürhüm kabilesinden Huzâa kabilesine geçti. Allah’ın emir ve yasaklan orada yaşanmaz oldu; halk. İlâhî emirleri dinlemedi. 0 sıralarda Zemzem suyu kurudu. Yeri bile kaybolup bilinmez bir hale geldi. Zemzem’in yeri, Abdülmuttalib zamanına kadar insanlardan gizli kaldı…

Uzun bir zamandan sonra Allâhü Teâlâ hazretleri, Abdülmuttalib’e rüyasında Zemzem kuyusunu, şimdiki bulunduğu yerde kazmasını işaret etti. Abdülmuttalib de, bu rüya üzerine kuyuyu kazıp Zemzem suyunu çıkarttı…
Bu konuda daha geniş bilgi için “Kabe ve Mekke tarihi’ne-Fatih Yayınevi” Ve “İslam Tarihi’ne-Osmanlı Yayınevi” bakınız.

Kaynak : Bağavî Tefsiri: c.2, s. 100,
İsmail Hakkı Bursevi (k.s), Rûhu’l-Beyan Tefsîri : 8/175.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Etiketler: | Leave a Comment »

 
%d blogcu bunu beğendi: