Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Archive for 16 Ara 2015

Güzel Sözler

Posted by Site - Yönetici Aralık 16, 2015

Güzel Sözler

Güzel Sözler, mevlana,2016, Güzel Sözler Resimli, Güzel Sözler Kısa, Aşk Sözleri, Anlamlı, Şemsi Tebrizi Sözleri Sevgiliye,özlü sözler, anlamlı sözler, etkileyici sözler, komik sözler, aşk sevgi sözleri5b Güzel Sözler, mevlana,2016, Güzel Sözler Resimli, Güzel Sözler Kısa, Aşk Sözleri, Anlamlı, Şemsi Tebrizi Sözleri Sevgiliye,özlü sözler, anlamlı sözler, etkileyici sözler, komik sözler, aşk sevgi sözleri55b Güzel Sözler, mevlana,2016, Güzel Sözler Resimli, Güzel Sözler Kısa, Aşk Sözleri, Anlamlı, Şemsi Tebrizi Sözleri Sevgiliye,özlü sözler, anlamlı sözler, etkileyici sözler, komik sözler, aşk sevgi sözleri66h Güzel Sözler, mevlana,2016, Güzel Sözler Resimli, Güzel Sözler Kısa, Aşk Sözleri, Anlamlı, Şemsi Tebrizi Sözleri Sevgiliye,özlü sözler, anlamlı sözler, etkileyici sözler, komik sözler, aşk sevgi sözleri555b Güzel Sözler, mevlana,2016, Güzel Sözler Resimli, Güzel Sözler Kısa, Aşk Sözleri, Anlamlı, Şemsi Tebrizi Sözleri Sevgiliye,özlü sözler, anlamlı sözler, etkileyici sözler, komik sözler, aşk sevgi sözleri666h Güzel Sözler, mevlana,2016, Güzel Sözler Resimli, Güzel Sözler Kısa, Aşk Sözleri, Anlamlı, Şemsi Tebrizi Sözleri Sevgiliye,özlü sözler, anlamlı sözler, etkileyici sözler, komik sözler, aşk sevgi sözlerib5 Güzel Sözler, mevlana,2016, Güzel Sözler Resimli, Güzel Sözler Kısa, Aşk Sözleri, Anlamlı, Şemsi Tebrizi Sözleri Sevgiliye,özlü sözler, anlamlı sözler, etkileyici sözler, komik sözler, aşk sevgi sözleribb5 Güzel Sözler, mevlana,2016, Güzel Sözler Resimli, Güzel Sözler Kısa, Aşk Sözleri, Anlamlı, Şemsi Tebrizi Sözleri Sevgiliye,özlü sözler, anlamlı sözler, etkileyici sözler, komik sözler, aşk sevgi sözleribbb5 Güzel Sözler, mevlana,2016, Güzel Sözler Resimli, Güzel Sözler Kısa, Aşk Sözleri, Anlamlı, Şemsi Tebrizi Sözleri Sevgiliye,özlü sözler, anlamlı sözler, etkileyici sözler, komik sözler, aşk sevgi sözlerihhh666 Güzel Sözler, mevlana,2016, Güzel Sözler Resimli, Güzel Sözler Kısa, Aşk Sözleri, Anlamlı, Şemsi Tebrizi Sözleri Sevgiliye,özlü sözler, anlamlı sözler, etkileyici sözler, komik sözler, aşk sevgi sözlerij66

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Güzel Sözler, Genel, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Etiketler: | Leave a Comment »

Amel Terazisi – Muhakeme Ve Hesaptan Sonra Amellerin Tartılması

Posted by Site - Yönetici Aralık 16, 2015

Amel Terazisi - Muhakeme Ve Hesaptan Sonra Amellerin Tartılması,dante_in_the_hell_by_darkpi-d4fyfca copy

Amel Terazisi – Muhakeme Ve Hesaptan Sonra Amellerin Tartılması

Yüce Allah buyurdu ki:

Kıyamet günü doğru teraziler kurarız. Hiç bir kimse hiçbir haksızlığa uğratılmaz. Hardal tanesi kadar olsa bile yapılanı ortaya koyarız. Hesap gö­ren olarak biz yeteriz.” (Enbiyâ, 21/47)

Tartıları ağır gelenler, işte onlar kurtuluşa ermiş olanlardır. Tartıları ha­fif gelenler, işte onlar, kendilerine yazık edenlerdir. Cehennemde temellidir­ler.” (Mümınûn, 23/102-103)

Gerçek tartı kıyamet günündedir. Tartıları ağır gelenler, işte onlar kur­tulanlardır. Tartıları hafif gelenler, âyetlerimize yaptıkları haksızlıklardan ötürü kendilerini mahvetmiş olanlardır.” (A’râf, 7/ 8-9)

Ama tartılan ağır gelen kimse hoş bir hayat içinde olacaktır. Tartıları hafif gelenler ise, onların yeri bir çukurdur. O çukurun ne olduğunu sen bi-lirmisin? O, kızgın bir ateştir.” [Kıyamet Gününden Önce Görülecek Olan Duman:[Karia. 101/6-11]

“Ey Muhammed! “Size, amelce en çok kayıbda bulunanları haber vere­lim mi?” de. Dünyâ hayatında, çalışmaları boşa gitmiştir. Oysa onlar, güzel iş yaptıklarını sanıyorlardı. Bunlar, Rablerinin âyetlerini ve O’na kavuşmayı inkâr edenlerdir. Bu yüzden işleri boşa gitmiştr. Kıyamet günü biz onlara de­ğer [Kehf. 18/103-105] vermeyecğiz.” [İbn Kesîr, Ölüm Ötesi Tarihi, Çağrı Yayınları, İstanbul, 2001: 268.]

Muhakeme Ve Hesaptan Sonra Amellerin Tartılması:

Ebû Abdillah el-Kurtubî, alimlerin şöyle dediklerini nakl etmiştir: He­sap tamamlandıktan sonra ameller tartılır. Çünkü tartmak, işlenen amelin karşılığını vermek içindir. Şu halde tartmanın muhasebeden sonra olması ge­rekir. Muhasebe, işlenen amelin kendisi içindir. Şu halde verilecek olan kar­şılıkta, amelin kendisine ve miktarına göre olmalıdır. “Kıyamet günü doğru teraziler kurarız” âyet, orada amelleri tartmak için birden fazla terazinin bu­lunması ihtimalini gündeme getiriyor. Belki de bundan kasıt, tartılan amelle­rin müteaddit olacağıdır. Âyet-i kerimede geçen terazi kelimesi, tartılan amellerin çeşitli oluşu nazar-ı itibara alınarak çoğul olarak kullanılmıştır. Doğrusunu noksanlıklardan münezzeh olan yüce Allah daha iyi bilir. [ Tezki­re. 336 İbn Kesîr, Ölüm Ötesi Tarihi, Çağrı Yayınları, İstanbul, 2001: 268-269.]

Terazinin İki Maddi Kefesi Olacak Ve Hiç Bir Şey Besmeleden Daha Ağır Basmayacaktır:

İmam Ahmed b. Hanbel… Abdullah b. Amr’dan rivayet etti ki; Rasûlul-lah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

“(Kıyamet gününde) Cenab-ı Allah, yaratıklar arasından bir adam seçer, onun aleyhinde -her biri göz alabildiğince büyük- doksan dokuz defter açar. Sonra ona sorar:

— Bu defterlerde yazılanlardan inkâr ettiğin var mı? Muhafız yazıcı me­leklerin sana haksızlık etmişler mi hiç?

— Hayır ya Rab!

— Bu hususta beyan edeceğin bir mazeretin veya bir iyiliğin var mı?

— (Adam şaşar) Hayır ya Rab.

— Hayır, hayır, senin bizim katımızda bir hasenen (iyiliğin) var. Bu gün sana asla haksızlık edilmez.

Cenab-ı Allah, üzerinde ‘eşhedü en lâilâhe illallah ve eşhedü enne Mu-hammeden abduhu ve Rasûluh‘ yazılı olan bir etiket çıkarır. Meleklere de “Bunu ona bildirin” diye emreder. Bildirirler. Adam da sorar:

— Ya Rab! Bu defterlerin yanındaki bu etiket te ne?

— (Bu gün) sana haksızlık edilmeyecektir.

Defterlerin hepsi terazinin bir kefisine, o etikette diğer kefesine konulur. Defterlerin bulunduğu kefe hafif kalır ve yukarıya kalkar; etiketin bulundu­ğu kefe ise ağır basar. Hiç bir şey besmeleden daha ağır basmayacaktır.” [Tir-mizî, (bab) 7/5 İbn Kesîr, Ölüm Ötesi Tarihi, Çağrı Yayınları, İstanbul, 2001: 269.]

Kıyamet Gününde Kişi, Kendi Ameliyle Birlikte Aynı Terazide Tartılacak Mı?

İmam Ahmed b. Hanbel… Abdullah b. Amr b. Âs’tan rivayet etti ki; Ra-sûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

“Kıyamet gününde teraziler kurulur. Adam getirilir, terazinin bir kefesi­ne konulur. Kendisine (okunup) sayılan amelleri de diğer kefeye konulur. Terazi onu aşağıya indirir (amel kefesi hafif kaldığı için yukarıya kalkar) ve bu sebeple o adam cehenneme gönderilir. Arkasını dönüp cehenneme git­mekteyken Yüce Rahman’ın yanından biri, “Acele etmeyin onun tartılmamış bir hasenesi kaldı!” diye yüksek sesle bağırır. Üzerinde “La ilahe illallah” ke­limesi yazılı bir etiket getirilip o adamla birlikte kefeye konur; terazisi ağır gelir.” [Ahmed b. Hanbel, 2/221]

Bu ifadelerde bir gariplik vardır ama büyük faydalar da vardır. Faydası, kişinin kendi ameliyle birlikte tartılacak olmasıdır. [İbn Kesîr, Ölüm Ötesi Tarihi, Çağrı Yayınları, İstanbul, 2001: 269.]

Kıyamet Gününde Kelime-i Şehadetin Konulacağı Kefe, Günahların Konulacağı Kefe Karşısında Daha Ağır Basacaktır:

İbn Ebi’d-Dünyâ… Abdullah b. Amr’dan rivayet etti ki; Rasûlul-lah(s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

“Kıyamet gününde bir adam terazinin yanına getirilir. Onun hakkında -her biri göz alabildiğince büyük olan- doksan dokuz defter ortaya çıkarılır. O defterlerde onun günahları ve hatâları kayıtlıdır. Bunlar terazinin bir kefe-sine konulur. Sonra o adama ait bir kağıt ortaya çıkarılır. Parmak ucu büyük­lüğünde olan o kağıdın üzerinde ‘Eşhedü en lailahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Rasûluh’ yazılıdır. Bu kağıt da diğer kefeye konu­lur ve günahların bulunduğu kefeden daha ağır basar.”

Ebubekir b. Ebi’d-Dünyâ… Abdurrahman b. Abdullah b. Sabit’in şöyle dediğini rivayet etmiştir: Hz. Ebubekir vefat etmek üzere olup can çekişirken Hz. Ömer’e haber salıp şöyle dedi: “Kıyamet gününde tartısı ağır gelenlerin tartılarının ağır oluşunun sebebi, dünyadayken kendilerine ağır (ve zor) gel­diği halde hakka tabi olmalarıdır. Kefesine hak konulduğu zaman terazinin ağır gelmesi de haktır(zorunludur). Tartısı hafif gelenlerin tartılarının hafif oluşunun sebebi, dünyadayken kendilerine hafif (ve kolay) geldiği için batı­la tabi olmalarıdır. Kefesine batıl konulduğu zaman terazinin hafif gelmesi de haktır (zorunludur).”

Kaynak : Ölüm ve Ötesi – İbni Kesir
.

Posted in Ölüm Ve Ötesi - İbni Kesir, Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Kıyamet, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Etiketler: , | Leave a Comment »

 
%d blogcu bunu beğendi: