Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Archive for 16 Kas 2015

Kur’ân-ı Kerimi Okumada Dikkat Edilecek Husus

Posted by Site - Yönetici Kasım 16, 2015

Abdulbasit abdussamed,Kur'ân-ı Kerimi Okumada Dikkat Edilecek Husus

Kur’ân-ı Kerimi Okumada Dikkat Edilecek Husus

Kur’ân-ı kerimi okuyan kişiye düşen vazife;
1- Kur’ân-i kerimi tecvitli okumak,
2- (Kur’ân-ı kerim ile) sesini güzelleştirmek…

Kurân-i Kerim ile Taganni İle Okumak

Hadis-i şerifte buyuruldu:
Ebû Hüreyre (r.a.) hazretlerinden rivayet olundu. Dedi: Efendimiz (s.a.v.) hazretleri buyurdular:
-“Kurân-ı kerim ile Taganni etmeyen bizden değildir.” [Sahih-iBuhârî:6973,]
-“Kur’ân-ı kerimi sesinizle güzelleştirin. Muhakkak ki güzel ses, Kur’ân-ı kerimin güzelliğini ziyâde eder. ” [Dârimî: 3365.]

Taganni Ne Demektir?

Denildi ki: Kur’ân-i kerim ile taganni etmek (iki manâya gelir:)
1- Kur’ân-ı kerim ile Taganni etmek; Kur’ân-ı kerim ile yetinmek, gani ve istiğna etmek, demektir.
2- Denildi ki: Kur’ân-ı kerim ile Taganni etmek, Kur’ân-ı kerimi terennüm ve makamla okumaktır…
Lügat ehline göre bu (Kur’ân-ı kerimi terennüm ve makamla okumak taganni) kelimesinin manâsına daha yakındır, taganni kelimesinin istiğna yani muhtaç olmamak manasında olmasını da göz önüne almak gerekir….)
Yeni Esrâr’da da böyledir.

Kur’ân-ı Kerimi Okuyana Güzel Okudun Demek Küfürdür

Zahîrüddin el-Merğînânî (r.h.) hazretleri’ nden hikâye edilir.
Buyurdular:
-“Kim, zamammızdaki kurrâlara (Kur’ân-ı kerimi okuyanlara) okumaları esnasında; “sen Kurân-ı kerîmi güzel okudun!” dese o kişi kâfir olur.”
Tâcu’ş-Şerîat (r.h.) hazretlerinin, “Şerhü’l-Hidâye” isimli fıkıh kitabında da böyledir.

Nağmeyle Okuyan

“El~Bezzâziyye” (isimli fetva kitabında) buyuruldu: -“Kim Kur’ân-ı kerimi nağmelerle okursa, o kişi ecir (ve sevap) almaya müstahak olamaz. Zira o kişi gerçekten Kur’ân-ı kerimi okur değildir. Nitekim Allâhü Teâlâ hazretleri şöyle buyurdu:
-“Bir Kuran ki pürüzsüz bir arabi, gerek ki korunsunlar.”

Hikaye (En Güzel Ses)

Haccâc, meclisinde oturan bazılarına “kendilerine hangi sesin daha etkileyici ince geldiğini” sordu. Onlardan biri:
-“Gece yansı Allah’ın kitabını (Kur’ân-ı kerimi) okuyan güzel sesli bir kârî (Kur’ân-ı kerim okuyucusundan daha tesirli ve daha etkileyici bir ses işitmedim!” dedi.
Haccâc;
-“Bu cevap güzel,” dedi. Bir başkası:
-“Eşimi doğum sancılan tutmuş (ebelerin kontrolü altında) bir halde terk edip erken mescide gittiğimde, daha sonra bir müjdeci gelip, “bir oğlun doğdu” diye beni erkek bir oğlan ile müjdeleme sesinden daha güzel ve daha çok beğendiğim bir ses işitmedim!” dedi.
Haccâc:
-“Ooo! Ne güzel!” dedi. Şu’be bin Alkame et-Tamîmî:
-“Hayır! Vallahi! Aç iken sofra (hışırtısını) ve sesini duymaktan daha güzel bir ses işitmedim!” dedi.
Haccâc:
-Mey Temîm oğulları! Yemekten başka bir derdiniz ve size yemekten hoş hiçbir şey yoktur zaten…” dedi.
Bu hikâyeden maksat, insanların meşreplerinin farklı olduğunu beyan etmektir.

Kur’ân-I Kerim Okumak

Kim,
1- Allâhü Teâlâ hazretlerini sever,
2- Kelâmullâh ile ünsiyet kurar
3- Ve diğer şeylerden tecrit edip soyutlanır.
4- Mûsîkî nağmelerinden,
5- ısk ehlinin okuma makamlarından sakınan bir kârî olur:
6- Arab makamları üzerine okur, Okurken de sesini güzelleştirirse;
Bu durumlarda (tecvit edep ve usûlü ile) Kur’ân-ı kerimi okuyan kişi, zahiri ve Bâtınî olarak tenkit ve mücâdele etmeye mecal ve yol yoktur.
En iyi bilen Allâhü Teâlâ hazretleridir.

Müslümanların Kur’ân-ı kerime karşı takınması gereken saygı, edep veterbiyeyi “Mevzûatü’l-Ulum” şöyle özetlemektedir:
Kur’ân-ı kerime karşı ayağa kalkmak,
Kur’ân-ı kerimi öpmek,
Mushaf a saygı gösterilmeli.
Bir kürsü üzerine konulmalı,
Kur’an’ı Kerim’i yastık etmek ve ona dayanmak haramdır.
Mushaf-ı şerife karşı ayak uzatmak haramdır.
Kur’ân-ı kerimi duvara asmak mekruhtur.
Eğer saygı için olursa Kur’ân-ı kerimi gümüşle süslemek caizdir.
Kadınların Mushaflarını altınla süslemeleri caizdir.
Ama erkeklerin altın ile süslemeleri caiz değildir.
Eskiyen Mushaflar, yakılıp külü temiz bir yere gömülmeli veya yakılmadan ayak
basılmayan bir yere gömülmelidir.
Abdesti olmayanların Mushaf-ı şerife dokunmaları haramdır.
Cünüp olanların Kur’ân-ı kerimi ellemeleri haramdır.516
Kur’ân-ı kerimi çok okunmalı.
Kur’ân-ı kerim okumak için abdestini yenilemek müstahaptır.
Cünüp ve hayızlı olanların Kur’ân-ı kerime bakmaları caizdir.
Bununla sevaba kavuşurlar.
Kalbinin derinliklerinde mânasını mülâhaza etmek caizdir.
Kur’ân-ı kerimi temiz bir yerde okumalıdır.
Kur’ân-ı kerimin okunduğu yerin latîf ve iyi bir yer olması sünnettir.
Kur’ân-ı kerim okurken kıbleye dönmek,
Kur’ân-ı kerim okurken başını aşağıya eğip edeple okumak.
Huşu,
Sükûnet,
Vakar
Ciddiyet
Ve Huzuru kalple okunmalıdır.
Istiâze okumak.
Tövbe sûresi hariç; her sûrenin başında besmele çekmek,
Kur’ân-ı kerimi tecvitli ve tertip üzere okumak,
Tefekkür.
Manâlarını düşünmek.
Ve Kur’ân-ı kerimi anlayarak okumak,
Kur’ân-ı kerimi okurken ağlamak,
Ağlayamıyorsa ağlar gibi okumak,
Kur’ân-ı kerimi hüzün ve huşu ile okumak,
Kur’ân-ı kerimi okurken sesini güzelleştirmek,
Kur’ân-ı kerimi saygı ile okumak,
Kur’ân-ı kerimin manâlarına göre sesini yükseltmek ve alçaltmak.
Yüzünden okumak ezberden okumaktan daha faziletlidir.
Kur`ân-ı kerime bakmak başlı başına bir ibâdettir.
Mevzûatü’l-Ulûm, c. 2, s. 48-50, Taşkübrîzade Ahmed Efendi, İkdam matbaası,Dersaadet-1313

Kaynak : İsmail Hakkı Bursevi (k. S.) Ruhu’l –Beyan Tefsiri 7/616-618

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Kur`anı Kerim, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Etiketler: | Leave a Comment »

 
%d blogcu bunu beğendi: