Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Archive for 07 Ağu 2015

Kirâmen Kâtibin ( Hafaza Melekleri ) Kimlerdir Vazifeleri Nelerdir ?

Posted by Site - Yönetici Ağustos 7, 2015

Kirâmen Kâtibin ( Hafaza Melekleri ) Kimlerdir Vazifeleri Nelerdir

Kirâmen Kâtibin ( Hafaza Melekleri ) Kimlerdir Vazifeleri Nelerdir ?

Cenab-ı Allah’ın İnsanların her birinin iyi ve kötü bütün işlerini yazmakla görevlendirmiş olduğu iki melek.
Allah Teâla, amellerini yazmakla vazifelendirilmiş oldukları kullara şahitlik edecekleri için, yazdıkları defterlerin önemine dikkat çekerek bu şerefli meleklerin dört hususiyetleri vardır.

a- Kirâmen kâtibin melekleri müvekkel oldukları kulun iyi ve kötü bütün amellerini hıfz ederler, unutmazlar.Çünkü unutmakla bir işe dair hüküm sabit olmaz.

b- Bu melekler kerîmdirler.Yani şerefli, doğru ve âdildirler.Çünkü hâin, şerefsiz ve yalancının şahadetiyle hüküm sabit olmaz.

c- Kâtiptirler. Kulların bütün işlerini yazarlar. Zira, insanın ömrünün başlangıcından sonuna kadar bütün işlerini ezberleyip bilmek mümkün olsa bile, bunları yazmakta daha fazla bir sağlamlık vardır. Yazı ile bir şeye dair şüphe ortadan kalkar ve ilim sağlamlaşır.

d- Kulların işlerini bilerek yazarlar. Bir işi resim ve yazı ile zaptetmek ilim değildir. İlimde şuurlu olarak idrak etmek şarttır, şahitlik, şuurlu olarak bilmekle caiz olur. Kirâmen Kâtibîn kıyamet gününde şahitlik ederlerken, kulların yaptıklarını ve bunlara dair ne yazdıklarım gayet iyi bilirler. Sağdaki meleğin yazmadığı şeyleri soldaki melek yazmakla görevlidir. Böylece, kulun her işini, hatta hastalık anındaki inlemesini bile melekler yazarlar (Suyutî, el-Hakaik fi Ahbâri’l- Memâlik, Beyrut 1988/1408, s.92)

Kirâmen Kâtibin, kulun iyi ve kötü her işinin günah ve sevaplarını yazarlar. Fakat kul iyi İşini içinden samimi olarak, Allah rızası İçin yapmayınca, katıksız Allah rızası için yapılmayan ameller geçersiz sayılır. Hatta melekler, kulun iyiliklerini çok sayıp beğenerek Allah’ın dilediği katına ulaştırdıklarında, Allah, onlara şöyle vahyeder: “Siz kulumun amelini gözetip zapt eden idiniz. Ben ise kulumun nefsinde olan niyetinin gözeticisiyim. Kulum, amelini halis ve katıksız olarak benim rızam için yapmadı. Bunu Siccîn’e atınız“.

Melekler, az ne önemsiz buldukları kulun amelini de Allah’ın dilediği mülk ve saltanatından olan katına ilettiklerinde, Allah onlara vahiy eder ki, “Sizler kulumun işini yazıyordunuz. Ben ise onun nefsinde olanı bilir ve gözetirim. Amelini katlayın da onu llliyyin’e atın” ‘Suyûtî. ed-Dürrü’1-Mensûr, c. 5, s. 104, Kişinin halis olarak iyi niyeti, niyetsiz amelinden hayırlıdır. Kul, Allah rızası için iyi amel işlemeye niyet edince, hastalık gibi bir engel çıkınca, veya sıhhatli zamanındaki gibi Salih ve çok amel işleyemeyince, Allah, ona sıhhatli zamanında işlediği gibi niyetine göre sevap yazdırır. Kirâmen Kâtibin melekleri kullar cima ettiklerinde ve ayak yoluna çıktıklarında yanlarından ayrılırlar. Hattâ kişi guslederken, çıplak vaziyette bulunduğu zaman ve cünüp iken de yanından ayrılıp geriden gözetlerler (Suyutî, ed-Dürrü’l-Mensûr. c.5, s.323:

Fakat insan her ne vaziyette bulunursa bulunsun mutlaka onu gözetleyip amelini hıfzedip yazarlar. Kişi ölünce de kabrinin başında beklerler (Suyûtî, ed-Dürrü’1-Mensûr, c. 6 s. 105;
İnsan, meleklerin iyilik ve kötülüklerini yazdığına ve Allah’ın da her şeyi bildiğine inanınca, günahlardan vazgeçip iyilik yapmaya çalışır. Kişi mahşerde, günahını inkâra yeltenirse, Allah’ın bilmesi, meleklerin şahitliği ve defterlerin elde bulunması onu susturur. Biz bu defterlerin mahiyetini bu dünyada bilemeyiz. Allah’ın bu meleklerini kullarının yanında bulundurup bunlara amellerini yazdırması, O’nun tam adaletinin gereği ve tecellisi ve kıyamet kopunca, kurulacak büyük mahkemenin önemini belirtmek içindir. Kirâmen Katibin meleklerinin tuttuğu defterler mahkeme-i kübrâda sahiplerine verilecektir. İnsana, “Bu deftere senin işlediğin her şey yazıldı, hiç bir şey eksik bırakılıp unutulmadı” denilir. 0 gün herkes defterinde yazılanlara vakıf olacaktır.
İnsanın yaptıkları, bütün iyi, kötü amelleri boynuna dolanmıştır. Hiç bir kimsenin amel defterinden kurtulması mümkün değildir.
Onun için günahlarımıza Tövbe edelim.
Kur’ân-ı kerim ve sünnetten ayrılmayalım.
Evliyanın yolunda gitmeye çalışalım.
Mütercim.

Kaynak : Dipnot – İsmail Hakkı Bursevi (k. s.) Ruhu’l –Beyan Tefsiri 7/465-466.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Etiketler: | Leave a Comment »

 
%d blogcu bunu beğendi: