Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Muhasebe-i Nefis” – Hesaba Çekilmeden, Kendimizi Hesaba Çekelim.

Posted by Site - Yönetici Nisan 27, 2015

muhasebe-i-nefis-hesaba-c3a7ekilmeden-kendimizi-hesaba-c3a7ekelim-tefekkur_by_mxdonence-d2t5fz3-copy copy

Muhasebe-i Nefis” – Hesaba Çekilmeden, Kendimizi Hesaba Çekelim.

KENDİ KENDİMİZE SORALIM BAKALIM BU İŞİN NERESİNDEYİM DİYE

1- Kuran-ı Kerim okuyabiliyor muyum, bu hususta kendimi geliştirebiliyor muyum, senede kaç Hatm-i Şerif yapıyorum?
2- Asgari olarak namazlıkları bir bilende tecvid ve talim üzere okuyup tashih ettirdim mi?
3- Tecvid kaidelerini bilip tatbik edebiliyor muyum?
4- Sabah ve akşam namazlarının ardından “HüvAllahüllezi” yi aksatmadan okuyor muyum?
5- Yatsı namazının ardından “Amenerrasülü” yü okumaya devam ediyor muyum?
6- Misvak sünnetini işliyor muyum?
7- Muhtasar ilmihali baştan sona kadar senede en az bir kere gözden geçiriyor muyum?
8- Günlük takvim yaprağını okuyarak senenin tüm hususi zamanlarını hususi ibadetlerle ihya ediyor muyum?
9- Kuran-ı Kerim’in günlük hakkı olan 200 âyeti (en azından 50 İhlâs-ı Şerifi okuyarak) ödüyor muyum?
10- Sabah namazının sünneti ile farzı arasında üç kere okumaya devam edildiği zaman imanla ölmeye yardımcı olan “Yâa hayyu yâa kayyûmü yâa zelcelâali ve’l-ikraam. Es’elüke en tuhyiye kalbii binuuri ma’rifetike ebeden yâa Allâhü yâa Allâhü yâa Allâhü yâa bedîassemâavâati vel’ardı.” ile Sabah ve Akşam namazlarından sonra üçer kere “Sübhânallâhi mil’el mîzân. Ve müntehel-ılmi ve mebleğar-rızâ ve zinetel-arş” duâsını okumaya devam ediyor muyum?
11- Evden çıkarken çarşılarda manevi zarara uğramamak için “Lâa ilâahe illellâahü vahdehüü lâa şeriyke leh lehü’lmülkü ve lehü’l-hamdü yuhyii ve yümiytü ve hüve hayyün lâa yemüütü biyedihi’l-hayr ve hüve alâ külli şey’in kadiyr.” duâsını 11 kere okuyor muyum?
12- Farz namazları müstehap vakitlerde kılmakla beraber haftada en az birer kere tesbih, teheccüd, duha ve evvabin namazlarıyla manevi takviye alıyor muyum?
13- Günlük manevi vazifelerimi sabah namazından önce veya sonra yaparak istifâza(feyizlenme) ve istiâne(yardım isteme) ediyor muyum?
14- Vitir namazında zammı süre olarak sırasıyla “Elemneşrahleke, Tebbet ve İhlas-ı Şerif” okuma tavsiyesine uyuyor muyum?
15- Belaların defi ve hayırların celbi için zaman zaman sadaka verip kurban kesiyor muyum?
16- Çocuklarım için akika kurbanı kestim mi? Onlara islama uygun isimler verdim mi?
17- Evde ıyalimle haftada en az bir kere dini-ahlaki ders ve muhasebe yapıyor muyum?
18- Hatmi Şeriflere hakkıyla müdavemet(devamlılık) gösteriyor muyum?
19- Cuma namazına ve Cuma gecesine-gününe özel önem verebiliyor muyum?
20- Televizyon vb.nin zararlarından kendimi ve ıyalimi uzak tutabiliyor muyum?
21- Kazaya kalan namaz, oruç ile ödenmemiş zekat, fitre ve kesilmemiş kurbanlarımla meşgul oluyor muyum?
22- Yıllık zekat, öşür, fitre vb. mali ibadet ve mükellefiyetlerimi hesaplayarak mutlaka ödüyor muyum?
23- Kul hakkına azami derecede riayetle helalleşmeye gereken hassasiyeti gösterebiliyor muyum?
24- Dilin afetlerinden (yalan-gıybet-iftira-sövmek gibi) kendimi ve ıyalimi koruyabiliyor muyum?
25- Namazlarımı evde ve dışarıda mümkün mertebe cemaatle eda edebiliyor muyum?
26- Dini hizmetlerde üzerime düşen görevi yapabiliyor muyum?
27- Ezan-ı Muhammediyeyi hürmetle dinleyip sonunda ezan duâsını okumaya devam ediyor muyum?
28- Günde en az bir kula iyilik ederek hayır duâ alabiliyor muyum?
29- Daimi abdestli olmaya önem verebiliyor muyum?
30- Arasıra ağaç dikerek bu haseneyi işleyebiliyor muyum?
31- Yatarken-kalkarken, helaya girerken-çıkarken, yemekten önce ve sonra, eve girerken ve evden çıkarken, vasıtaya binince velhasıl günlük hayatımın tüm safhalarında duâ ve istiazeye azami derecede riayet edebiliyor muyum?
32- Selam verip almada titiz davranarak islami kurallara riayet ediyor muyum?
33- Bol bol Kelime-i Şehadet, Kelime-i Tevhid, İstiğfar, Selavât, Euzû-besmele ile meşgul olabiliyor muyum?
34- 32 ve 54 farzı ezbere bilip tatbik ederek çevreme sık sık hatırlatabiliyor muyum?
35- Asgari olarak Cuma geceleri ev halkıyla beraber Yasin-i Şerif’i ve bazı süreleri tilavet ediyor muyum?
36- Hastaları ve kabirleri zaman zaman ziyaret ederek ibret alıyor muyum?
37- Kabr-i Şerifleri düzenli olarak adabına uygun ziyaret ederek istimdad ve talebi şefaatta bulunuyor muyum?
38- Receb, Şaban, Şevval, Muharrem, Zilhicce vb. aylarda tavsiye edilen usullere uygun nafile oruç tutuyor muyum?
39- Aşure günündeki görevleri hakkıyla yapabiliyor muyum?
40- Senenin beş kandiline layıkıyla ehemmiyet vererek ibadetlerimi tam yapabiliyor muyum?
41- Mabede ve ibadete, camiye ve cemaate, hizmete ve mukaddesata ciddiyetle önem veriyor muyum?
42- Ahlak ve mahremiyet kurallarına hakkıyla riayet edebiliyor muyum?
43- Helal kazanç ve helal lokmaya gereken islami titizliği gösterebiliyor muyum? Özellikle et ve et ürünlerinde (mesela :tavuk) helal kesim ve islami usullere uygun olup olmadığını tetkik edebiliyor muyum?
44- Asri felaketlerden ve İslam dışı tarzlardan uzak durabiliyor muyum?
45- Sünneti seniyye üzere duâyı her ortamda iftiharla yapabiliyor muyum?
46- Namazların sonunda kısa kesmeden Ayet’ül-Kürsi, İhlas, Felak ve Nas sürelerinin okuyarak parmak usulü ile tesbihatı tam ve düzgün olarak okuyor muyum?
47- Rukûlarda en az beş, secdelerde en az yedi tesbih okuyor muyum?
48- Sıla-ı Rahim ve yardıma koşmak gibi vecibelere titiz miyim?
49- Sefere çıkarken gerekli duâyı alıyor muyum?
50- Haccın edasında emir ve tavsiyeleri uyguluyor muyum?
51- Ramazan-ı Şerif’te en az bir Kuran-ı Kerim hatmi yapabiliyor muyum?
52- Sözümde ve vaadimde duruyor muyum?
53- Borçlarımı vadesinde ödeme hususunda hassas mıyım? Emanete riayet ediyor muyum?
54- Emir-ana-baba-kardeş-evlat-komşu ve zevceyn hukukuna riayet ediyor muyum?
56- Zahiri ve Batıni temizliğe dikkat ediyor muyum?
57- Kılık-kıyafet, saç-sakal-bıyık tıraşı gibi hususlarda usulleri uyguluyor muyum?
58- Kötülüklerden, kötü ortamlardan ve kötü arkadaşlardan uzak durabiliyor muyum?
59- Hizmetleri kendime dert edip itaatte ve sadakatte kusursuz bir ihvan olabiliyor muyum?
60- İslam kardeşliğine riayet ederek meşru davetlere icabet edebiliyor muyum?
61- Her ahvalde israftan kaçınıyor muyum?
62- İtikatta ehli sünnet ve amelde Hanefi mezhebinin kurallarını bilerek tatbik ediyor muyum?
63- Peygamberimiz hakkında yeterli malumat sahibi miyim?
64- Fani hayatımı ebedi hayatımı kazanacak şekilde İslam hududu dahilinde yaşayarak ölümü hep hatırlayabiliyor muyum?
65- Kaplama meshe ehemmiyet veriyor muyum?
66- Sigaranın zararına ve haramlığına inanarak gereğini yapabiliyor muyum?
67- Abdest alırken “Amentü” yü, abdestten sonra “İnna enzelnahü” yü okuyor muyum?
68- Veraset ve miras hususunda feraiz ilmiyle bildirilen ilahi hükümlere tabi ve razı olabiliyor muyum?
69- Kiraladığım ev ve diğer metaı emanete riayet ederek kullanıp aldığım gibi iade edebiliyor muyum?
70- Trafik kurallarına ve mevzuattaki diğer yasalara uyarak vatandaşlık görevine ve bilincine sahip miyim?
71- Her alanda maddi ve manevi tedbirleri zamanında ve kafi derecede alabiliyor muyum?
72- Alışverişte birbirlerimizi tercih edebiliyor muyum?
73- Evde köpek, put, resim vb. gibi bulunmaması gereken şeylere hassas mıyım?
74- Sünnet ve düğün gibi merasimleri İslam adabına göre icra edebiliyor muyum?
75- Ölülerimin arkasından Iskat-ı Salat ve Devir yapmaya, Kelime-i Tevhid Hatmi okutmaya ciddiyetle riayetim var mı?
76- Mühim işlerimi ehliyle istişare ediyor muyum?
77- Okuma çağı gelen evlad ve ahfadımı emin ellere teslim edebiliyor muyum?
78- Küçüklere merhamet ve şefkat, büyüklere saygı ve hürmette kusur ediyor muyum?
79- Mezhepsizlik cereyanlarına karşı dikkat ve tedbirli miyim?
80- Rızık ve nimetlerin sahibini unutmayarak ona olan hamd ve şükrümü tam eda edebiliyor muyum?
81- Fakirlerin, gariplerin, yetimlerin, dertlilerin ve hastaların halinden anlayabiliyor muyum?
82- Sıhhatin korunması ve sağlık kurallarına azami derecede riayet ediyor muyum?
83- Ayakta su içmemeye, araçlarda 90-120 km. hız sınırını aşmamaya, gıda ve temizlik ürünlerinde zararlı maddelerden (domuz yağı-alkol gibi) korunmaya çok titiz davranabiliyor muyum?
84- Mushaf’ı Şerife ve Kıble cihetine ayak uzatmamaya, helaya çıplak girmemeye, çıplak olarak yatmamaya dikkat edebiliyor muyum?
85- İstibra ve taharetlenmeyi fıkhi ölçülerde yapıyor muyum?
86- Hela adabına, kapalı terlik kullanmaya, ayakta bevletmemeye ve temiz bırakmaya dikkatli miyim?
87- Kurbanda ortaklıklara, sahih niyetli olmalarına ve tasadduklara dikkat ediyor muyum?
88- Ekmek kırıntısına, tabakları sünnetlemeye, yemeğe tuzla başlayıp tuzla bitirmeye, önce ve sonra elleri yıkamaya, besmele, hamd ve yemek duâsına ehemmiyet verebiliyor muyum?
89- Güneş doğarken ve ikindi ile akşam arası uyumamaya riayet ediyor muyum?
90- İmanı zayıflatan ve imansız gitmeye (küfre) sebep olan hallerden ve sözlerden uzak duruyor muyum?
91- Maneviyatımı artıracak sebeplere sarılarak maneviyatıma zarar verecek unsurlardan uzak durabiliyor muyum?
92- Rızkımın bereketlenmesi için her gün bir kere Vakıa süresi gibi, güneş doğarken 1 euzü 300 besmele ve 100 salavat okumak gibi zahiri-batıni tüm sebeplere sarılmaya devam edebiliyor muyum?
93- Mensubu olduğum dine layıkıyla temsil edebiliyor muyum?
94- Bu dünyada kiminin sabır, kiminin de şükür imtihanından geçtiğini, varlığında-darlığında bir imtihan olduğunu ve Allahü Tealanın adalet sahibi olduğunu, asla zulmetmeyeceğini, amelleri zayi etmeyeceğini hakkıyla tefekkür edebiliyor muyum?
95- İmkan ve yetkilerimi kötüye kullanıyor muyum?
96- İman ve ahlak bakımından büyük darbeler alan neslimizin kurtuluşunuyeterince önemseyebiliyor muyum?
97- Namazlarda temkin vakitlerine dikkat edebiliyor muyum?
98- Hakiki din alimlerine kulak verebiliyor muyum? Hakk ile batılı tefrik edebiliyor muyum?
99- Peygamber Efendimizin “Günde 70 veya 100 defa” tevbe-istiğfar etmesinden nasıl bir ders alıyorum?
100- İslam tarihini, ecdadımızın fedakarlıklarını ve bize bıraktıkları kutsal emanetleri idrak edebiliyor muyum?

Vel-hâsıl:

* Hastalık ve sıkıntıların defi için muskacılardan mı medet bekliyorum yoksa piranımızın tatbik ve tavsiye ettiği kurban ve sadaka ile mi?
* Erkek elemanla yürütülmesi mümkün olan bir işi bayan eleman çalıştırarak mı yaptırıyorum?
* Misafirliklerde vb. Kadın-erkek karmakarışık mı oturuyoruz?
* TV’de dizi ve filmleri seyrederek hatta ezberleyerek maneviyatımı öldürüyor muyum?
* Uygunsuz kıyafet, saç jölesi, parfüm vb. şeyler kullanıyor muyum?
* Dünya ve ahirete yaramayan futbol gibi şeylere kendimi kaptırmış mıyım?
* Düğün ve merasimlerimi İslam usulünü bırakarak ecnebi yöntemlerle yapmaya mı başlamışım?
* Üç öğün yemeğin sonunda büyüklerimizin öğrettiği yemek ve rızık duâsını okumayı ve zaman zaman Yasin-i Şerif ve Vakîa gibi sûreleri okumayı (Tilavet-i Kuran’ı) ihmal mi ediyorum?

Şerife Şevval Kardelen

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
%d blogcu bunu beğendi: