Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Archive for 25 Nis 2015

Fakihlerin (ض) Dad Harfi Hakkında ve diğer bazı harflerle alakalı görüşlreri

Posted by Site - Yönetici Nisan 25, 2015

Dad harfi,Dat harfi, dad harfinin anlami nedir.Fakihlerin (ض) Dad Harfi Hakkında ve diğer bazı harflerle alakalı görüşlreri

Fakihlerin (ض) Dad Harfi Hakkında ve diğer bazı harflerle alakalı görüşlreri

Hanefi Mezhebinin Bu Konudaki Görüşleri

Fetâvâ-ı Hindiyye’nin birinci cild, okuyucu hataları hakkında olan beşinci fasl’ında (şöyle) dedi:

Namaz kılan bir harf yerine başka bir harf okusa ve (bu okuyuş) manayı değiştirmese, (ان المسلمين) yerine (ان المسلمون) ve (إن الظالمين) yerine (الظالمون إن) gibi okusa, bu onun namazını bozmaz.
Eğer manayı değiştirirse ve (ط) ile (ص) harfleri gibi iki harfin arasını meşakkatsiz ayırmak da mümkin ise ve (الصالحات) yerine (الطالحات) okusa, namazı herkese göre bozulur.
Lâkin (ض) ile (ظ), (ص) ile (س) ve (ط) ile (ت) gibi iki harfin arasını ayırmak ancak meşakkatle mümkin ise, (bu hususta) âlimler ihtilaf ettiler: Onların çoğu ‘onun namazı bozulmaz’ dediler. Fetavâ-ı Kâdıhân’da böyle söylenmiştir. Meşâyıhın çoğu da böyle fetva verdiler.

Kadı İmam Ebu’l-Hasen ve Kadı İmam Ebû Âsım, eğer ‘kasden böyle yaparsa namazı bozulur; diline böyle geldi veya ayırmayı bilmiyorsa, namazı bozulmaz’ dediler. Sözlerin âdl/doğru olanı ve seçilen görüş de budur. Kerderî’nin el-Vecîz’inde böyle yazılmıştır. Kim de bazı harfleri güzel yapamıyorsa, mazur sayılmaz; çalışması gerekir.

Kemâl İbnü’l-Humâm, Fethu’l-Kadîr’in birinci cildinin kıraat babında (şöyle) dedi:

(ص) ile (ط) gibi İki harfin arasını ayırmak meşakkatsiz ise, namaz kılan, (الصالحات) yerine (الطالحات) okusa namazı bozulur.
Eğer bu ayırmak, (ظ) ile (ض), (ص) ile (س) ve (ط) ile (ت) aralarını ayırmak gibi zorlukla oluyor ise, denilmiştir ki bozulur. Âlimlerin çoğu da bozulmaz dediler.

İbnü Abidin de ‘okuyanın yanlışlıkları’ bahsinde bunun gibisini fazlasıyla nakletti. İstersen oraya muracaât et.

Mar’aşî şöyle dedi:

(ض) yerine (ط) okuyanın da namazı bozulur. Çünki aralarında benzerlik olmadığı için ayırmakta zorluk yoktur. Nitekim bunu Molla Aliyyül Karî’den naklettik.

Rûhu’l-Beyan Tefsiri’nde (وما هو علي الغيب بضنين) ayeti celilesinin tefsirinde şöyle denilmiştir:

Kurân okuyanın (ض) ile (ظ) harflerinin çıkış yerlerini mutlaka bilmesi lazımdır. Çünki, (ض)’ın mahreci dil kökünün yan tarafından ve sağdan veya soldan onu (dilin yan tarafından) takib eden azı dişleri(nin arasından)dır.(ظ)’nın mahreci ise dil ucuyla üst ön dişlerin dipleridir.

Şayet, Namaz kılan iki harften (ض) ile (ظ) birini diğerinin yerine koysa (ne olur?) dense,

Biz şöyle deriz:

‘El-Muhîtu’l-Burhânî’de şöyle denilmiştir:

(ض) yerine (ظ) okusa, veya aksine olsa (“ظ” yerine “ض” okusa) kıyas namazının bozulmuş olmasıdır. Âlimlerin çoğunun görüşü budur.
Âlimlerimiz, insanların çoğu, husûsan Arab olmayanlar hakkındaki zarûrettten dolayı ‘namazın bozmayacağı’na hükmettiler. Çünki Arab olmayanların çoğu, iki harfin arasını, ayıramazlar; ayırsalar bile, yanlış ayırırlar.

TEKRAR SÖYLEYELİMKİ BU FETVA HANEFİ MEZHEBİNE GÖREDİR DİĞER HAK MEZHEPLERE GÖRE DEĞİŞİK FETVALAR MEVCUTTUR

Şerife Şevval Kardelen

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar, Şerife Şevval Kardelen | Leave a Comment »

Dünya Allah’a Hizmet Edene Hizmet Eder

Posted by Site - Yönetici Nisan 25, 2015

Dünyâ ve Âhiret

Dünya Allah’a Hizmet Edene Hizmet Eder

Dünyâ ve Âhiret

Dünyâya “dünyâ” adı verildi.
1- Dünyanın âhiretten önce gelmesi, dünyânın alçaklığından dolayıdır…
2-Âhiret’e de, “Âhiret” ismi verildi…
Ahiretin, yaratılışının dünyanın yaratılışından sonra olmasıdır. (Yani ahiretin gerçekleşmesi, insanların dünyada yaşamaları ve kıyametin kopmasından sonra olmasıdır….)

Ahiretin Gizlenmesi

Allâhü Teâlâ hazretleri, âhireti insanların gözlerinin önünde gizledi. Zira eğer âhiret (Cennet, Cehennem) görülselerdi; o zaman insanlar, onu inkâr edemezlerdi. (Onu gözle gördüklerinden dolayı ister istemez herkes iman edecekti… Kimse akıl ve irâdesini kullanamayacaktı…) O takdirde teklifler, mihnetler ve .imtihan kalkardı.

Dünyâ Nedir?

(Halbuki Allâhü Teâlâ hazretleri) yeryüzünde olan şeyleri ibtilâ ve imtihan için ziynet ve süs kıldı.
Dünyanın hakikati seni Rabbinden meşgul eden şeydir….

Dünyânın Hududu

Hakikat ehli buyurdular:
Gökler, yerler ve ikisinin arasında olan her şey, kâinat ve fesat âlemidirler.
Dünyanın hududuna girerler…

Ahiretin Hududu?

Amma;
1- Arş,
2- Kürsî
3- Ve ikisine taalluk eden sâlih ameller,
4- Temiz ruhlar
5- Cennet,
6- Ve cennette olan şeyler ise, ahiretin hududuna (sınırına) girerler…

Dünya Allah’a Hizmet Edene Hizmet Eder

Hadis-i kudsî’de şöyle buyuruldu:
Allâhü Teâlâ hazretleri, dünyayı yarattığında ona şu kavl-i şerifiyle hitabetti:
-“Ey dünya, bana hizmet edene hizmet et! Sana hizmet edeni de yor (kendi hizmetinde çalıştırarak ona yorgunluk ver).”
Bundan dolayı dünya Allah’ın bazı veli kullarına gelir.
Bazı evliyaya da acuze (yaşlı bir kadın) suretinde gelerek evlerini süpürür.
Bazı evliyaya da her gün bir kuru ekmek olarak gelir..
.
Dünya Malına İltifat

Sual: Eğer dersen ki; “Allâhü Teâlâ hazretleri bu dünyayı mü’minler için yarattığı halde; neden ondan zahit olmayı emretti?

Cevâp: Derim ki: “(Düğünlerde damat ve gelinin başına serpilen) şekerler, damadın başına serpildiği halde; damat himmet ve arzusunun büyüklüğünden dolayı o şekerlere iltifat etmez! Eğer damat efendi kendi başında (çocuklar için) serpilen şekerlere iltifat edip toplayacak olursa çok büyük bir ayıp işlemiş olur.

Hadis-i şerifte Efendimiz (s.a.v.) hazretleri buyurdular:
Firdevs (cennetindeki) ziyafet için nefsinizi aç bırakın!
Zira hakîm (hikmet ve akıl sahibi) bir misafir, yemekten sonra tatlı geleceğini ümit ediyorsa, karnını tıka basa (doyuncaya) kadar yemek yemez.

Kaynak : İsmail Hakkı Bursevi(k.s.), Ruhu’l Beyan Tefsiri: 7//342 – 343.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Etiketler: | Leave a Comment »

 
%d blogcu bunu beğendi: