Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Archive for 08 Ara 2014

Evli Olmanın Evlâda Sahip Olmanın Fazileti

Posted by Site - Yönetici Aralık 8, 2014

Evli Olmanın Evlâda Sahip Olmanın Fazileti

Evli Olmanın Evlâda Sahip Olmanın Fazileti

Tefsîr ehli (müfessirler) buyurdular:
Efendimiz (s.a.v.) hazretleri, bir gün Vaaz ettiler ve kıyameti anlattılar. Korkutma işini tebliğ ettiler. İnsanlar, ondan ayrıldıklarında ağladılar. Sahabelerden on kişi, Osman bin Maz’ûn el-Cümhî’nin evinde toplandılar.
Müşavere ettiler. Bu sahabeler,
1- Ruhbanlık etmeyi,
2- Yün elbise giymeyi
3- Abâ (kaba elbiseler) giymeyi.
4– Karalara bürünmeyi,
5- Zekerlerini (tenasül aletlerini) kesmeyi.
6- İğdiş olmayı,
7- Bütün seneyi oruçlu geçirmeyi,
8- Geceleri ta sabahlara kadar kıyam ve namazla geçirmeyi,
9- Asla yatağın üzerine yatıp uzanmamayı,
10- Et yememeyi,
11 – Et yağı yememeyi
12– Yağlı ve leziz yemekler yememeyi,
13- Kadınlara asla yaklaşmamayı,
14- Koku sürünmemeyi,
15- (Soğuk su içmemeyi.)
16- (Bundan böyle iş, sanat, ziraat ve ticâretle uğraşmamak)
17- Ve (bundan böyle) yeryüzünde seyahat etmek konusunda ittifak ettiler….
Bu sahabelerin bu kararlan Efendimiz (s.a.v.) hazretlerine ulaştı.
Efendimiz (s.a.v.) hazretleri (hemen) Osman bin Maz’ûn (r.a.) hazretlerinin evine geldi. Kendisine tesadüf etmedi. Onun hanımı Ümmü Hakîm ki bu kadın şahabının adı Havle idi ve o Attâr (kokucu) idi. (Efendimiz s.a.v. hazretleri Havle r.a. hazretlerine) buyurdu:
-“Senin kocan ve arkadaşlarından bana ulaşan haber doğru mu?” diye sordu.
Kadıncağız. Efendimiz (s.a.v.) hazretlerine karşı yalan söylemek istemedi ve kocasının haberini (ve sırrını) ortaya koymayı da istemedi (bunun için şöyle cevâp verdi:)
-“Ya Resûlallah (s.a.v.)! Eğer Kendisi sana söylediyse doğrudur!” dedi.
Efendimiz (s.a.v.) hazretleri döndü.
Osman bin Maz’ûn (r.a.) hazretleri, evine geldiğinde, hanımı, ona Efendimiz (s.a.v.) hazretlerinin evlerine kadar geldiğini bildirdi. Osman bin Maz’ûn hemen Efendimiz (s.a.v.) hazretlerine gitti. Efendimiz (s.a.v.) hazretleri bu durumu ona sordu. 0;
-“Evet! (İşittikleriniz doğrudur ya Resûlallah)! dedi. Efendimiz (s.a.v.) hazretleri:
-“Amma hiçbir zaman ben bunu size emretmedim!
Muhakkak ki nefsinizin sizin üzerinizde hakkı vardır.
Oruç tutun!
Iftâr edin!
(Gecenin bir kısmında) kalkın (namaz kılın),
Uyuyun!
Muhakkak ki ben kıyam ederim, uyurum, oruç tutarım, iftar ederim, et yerim, yağ yerim, kadınlara da yaklaşırım, kim benim sünnetimden yüz çevirirse, (sünnetimden dönüp onunla amel etmezse) o kişi benden değildir,” buyurdu.
Sonra Efendimiz (s.a.v.) hazretleri, ashabını topladı, onlara bir hutbe okudu ve buyurdu:
-“Kadınları, yemekleri, kokuları, uyku ve dünyevî şehvetleri kendilerine haram kılan kavmin hâli nicedir? Amma muhakkak ki ben size, kıssîsîn (keşişler) ve rahipler olmanızı emretmedim. Muhakkak ki benim dinimde, et yemeyi ve kadınları terk etmek ve manastırlar edinmek (bir yere kapanıp orada ibâdet etmek) yoktur.
Benim ümmetimin seyahati oruçtur.
Ümmetimin ruhbanlığı ise cihat ve mücâhede’dir.
Ey ümmet ve ashabım! Allah’a ibâdet edin! Ona hiçbir şeyi şirk koşmayın!
Haccedin! .
Umre yapın!
Namaz kılın!
Zekat verin!
Ramazan-ı şerif orucunu tutun! .
İstikâmetinizi düzeltin!
Dosdoğru olun ki size de doğru davranılsin!
Muhakkak ki sizden önce olan ümmetler, helak oldular. Onların helak olmalarına şiddet sebep oldu. Onlar, dinlerini zorlaştırdılar, Allâhü Teâlâ hazretleri de onların üzerine zorlaştırdı. İşte bu kiliseler ve manastırlar onların kalıntılarıdır (ve onlardan arta kalan şeylerdir…)”
işte bu hadise üzerine bu âyet-i kerime nazil oldu.
Ey o bütün imân edenler! Allah’ın size helâl kıldığı nimetlerin hoşlarını kendinize haram etmeyin, aşırı da gitmeyin. Çünkü, Allah aşırı gidenleri sevmez.
Hem Allah’ın size merzûk kıldığı nimetlerden helâl ve hoş olarak yiyin, hem de kendisine mü’min bulunduğunuz Allah’tan korkun.”

Oruç Nefsi Dizginler

Rivayet olundu:
Osman bin Maz’ûn (r.a. hazretleri bir gün) Efendimiz (s.a.v.) hazretlerine geldi. Ve:
-“Muhakkak ki benim nefsim bana, iğdiş (hadım) olmamı söylüyor?” (İçime iğdiş olmak doğuyor?” dedi.
Efendimiz (s.a.v.) hazretleri;
-“Dur Ey Osman! Muhakkak ki ümmetimin hadımlaşması oruçtur.

Camide Namazı Beklemek

Osman bin Maz’ûn (r.a.) buyurdular:
-“Ya resûlallah (s.a.v.)! Dağların üzerinde ibâdetler edip, rahip olmak geliyor içimden?
Efendimiz (s.a.v.) buyurdular:
-“Dur! Ey Osman! Ümmetimin rahipliği mescitte namaz vaktini beklemek için oturmalarıdır...”

Mala Sahip Olmanın Fazileti

(Osman bin Maz’ûn r.a. hazretleri):
-“Ya ResûlalIah (s.a.v.)! Malımın hepsini çıkarıp dağıtmak geliyor içimde (ne buyurursunuz)?” dedi.
Efendimiz (s.a.v.) hazretleri buyurdular:
-“Yavaş ol! Ey Osman! Muhakkak ki sizin bir günden bir güne sadaka vermeniz; senin nefsini, aile ve iyâlini iffetle geçindirmen, miskinlere ve yetimlere merhamet etmen onlara vermen bundan yani bütün malını dağıtmandan daha faziletlidir… (Malının hepsini dağıtma. Malın olsun ki hem sen başkalarına muhtaç olmazsın ve hem de sürekli muhtaçlara yardım etmiş olursun.)…”

Evli Olmanın Fazileti

(Osman bin Maz’ûn r.a. hazretleri):
-“Ya Resûlallah! Muhakkak ki benim nefsim, bana eşim Havle hanımı boşamayı düşürdü. (Eğer müsaade edersen, eşimi boşamak istiyorum?)” dedi.
Efendimiz (s.a.v.) hazretleri buyurdular:
-“Yavaş ol! Ey Osman! Muhakkak ki benim ümmetimin hicreti, onların Allâhü Teâlâ hazretlerinin kendilerine haram kıldığı şeylerden hicret edip kaçmalarıdır.
Veya hayatımda bana hicret etmeleridir.
Ya da vefatımdan sonra gelip kabrimi ziyaret etmeleridir.
Yahut da öldüğünde, geride bir hanım, iki hanım, üç veya dört hanım bırakmalarıdır...”

Evlâda Sahip Olmanın Fazileti

Osman bin Maz’ûn (r.a.) hazretleri;
-“Ya Resûlallah, eşimi boşamayı yasakladın; nefsim bana bir daha cima etmemeyi söylüyor?” dedi.
Efendimiz {s.a.v.) hazretleri buyurdular:
-“Dur! Ey Osman! Muhakkak ki Müslüman bir kişi, hanımı veya sağ elinin sahip olduğu (cariyesi) ile cima ettiği zaman; eğer bu cimadan kendisine bir çocuk nasip olmazsa; {bile elbette) cennette ona bir hizmetçi olur. Eğer bu elmasında kendisine bir çocuk olur da çocuk kendisinden önce vefat ederse, o çocuk kıyamet gününde onun için ferat (cennette onu bekleyen bir kişi) olur ve kıyamet gününde ona şefaat eder. Eğer kendisinden sonra ölürse, o zamanda kıyamet gününde onun için nur olur…

Et Yemek?

Osman bir Maz’ûn (r.a.) hazretleri;
-“Ya Resûlalİah (s.a.v.); nefsim bana et yemememi söylüyor?” dedi.
Efendimiz (s.a.v.) hazretleri buyurdular:
-“Yavaş oll Ey Osman! Et yemeyi severim! Bulduğum zaman et yerim! Eğer ben Rabbimden her gün bana et yedirmesini dilesem; elbette Rabbim bana her gün et yedirir!

Sünnet İle Amel

Osman bin Maz’ûn (r.a.) hazretleri buyurdular:
-“Nefsim bana bir daha koku sürünmememi söylüyor?” dedi.
Efendimiz (s.a.v.) hazretleri buyurdular:
-“Acele etme! Ey Osman! Muhakkak ki Cebrail Aİeyhisselâm, ara sıra koku sürünmemi bana emretti.
Cuma günü ise o hiç bırakılmaz.
Ey Osman! Benim sünnetimi terk etme!
Sünnetimden yüz çevirme!
Kim sünnetimden döner ve sonra tövbe etmeden bu hal üzere ölürse; kıyamet günü melekler, onun yüzünü benim havzumdan çevirirler….[Telbîsü’l-lblîs: s. 285, İbnü’l-Cevzî el-Bağdâdî]

İsmail Hakkı Bursevi(k.s.), Ruhu’l Beyan Tefsiri: 7/32 – 34

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Etiketler: | Leave a Comment »

 
%d blogcu bunu beğendi: