Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Archive for 25 Eyl 2014

Halvetiyye tarikatı Nedir ?

Posted by Site - Yönetici Eylül 25, 2014

Halvetiyye tarikatı Nedir

Halvetiyye tarikati.

Halvetiyye tarikati, Suhreverdiye’nin bir kolu, Kübreverdiyye’nin bir şubesi olan ve Şeyh Ebu Abdullah Sirâcüddin tarafından kurulan bir tarikattır. Sirâcüddin Ebu Abdullah’a Halvetiyye’nin birinci piri denilmektedir.

Ebu Abdullah önceleri Tebriz yakınlarında “Hoy” şehrinde, sonra Mısır’da ve oradan da Hicaza giderek ilmî çalışmalarına başlamış; bir süre sonra Sultan Üveys’in daveti üzerine Herât’a gelmiş orada 750/1349, diğer bir rivayette 800/1397 yılında vefat etmiştir.
Şeyh Sirâcüddin Ebû Abdullah’ın yedi defa hacca gittiği, sahralarda dolaşırken bir gün içi boş ve çok büyük bir çınar ağacı görüp, halvete niyetle kırk erba’în’i bir biri ardınca burada tamamladığı için tarikatına Halvetiye denilmiştir. Abdullah Bosnevî hazretleri, “Semaratü’lfuâd” adlı eserinde, halvet kelimesinin “hı” sının, sivâ’dan kalb kuvvetine; “lâ’mın zikir lezzetine: “vav”ının zahir ve bâtını korumak ile ahde vefaya; “te”sinin temkine; “ye”sinin zorluklardan kolaylığa; “he”sinin ise müşahedeye delâlet ettiğini zikreder. Halvetiye tarikatı günümüzde inkıta’a uğramış tarikatlardandır. Mütercim.

İsmail Hakkı Bursevi(k.s.), Ruhu’l Beyan Tefsiri: 6/612-614.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Leave a Comment »

ZİLHİCCE AYI VE İLK ON GECENİN FAZİLETİ

Posted by Site - Yönetici Eylül 25, 2014

ZİLHİCCE AYI VE İLK ON GECENİN FAZİLETİ

ZİLHİCCE AYI VE İLK ON GECENİN FAZİLETİ

Bu akşam idrâk edeceğimiz kamerî ayların 12’ncisi olan Zilhicce ayı, İslâm’ın beş esâsından biri olan hac farîzasının îfâ edildiği umûmî af ayıdır. Arafât’a çıkıldığı, Allâh için milyonlarca kurbanın kesildiği ve bir senelik hesapların görülüp amel defterlerinin kapandığı mukaddes bir aydır.

Zilhiccenin ilk on gecesi “leyâlî-i aşere” yâni 10 mübârek gecedir. Bu ayda, noksanların tamamlanması için istiğfâr, salevât-ı şerîfe, diğer duâlar ve tesbîh namazına devamda hayır vardır. Hacca gidemeyen mü’minlerin bu günlerde oruç tutmaları çok büyük fazîlettir. O bakımdan Kurban bayramından evvel dokuz gün oruç tutmalı, 10. günü kurban kesilinceye kadar bir şey yemeyip kurban etinden yemelidir. Bu mendubdur. Hiç olmazsa 8’inci gün ile beraber 9’uncu günü (Arefe günü) oruçlu olmak lâzımdır. Arefe günü sabah namazından bayramın 4’üncü günü ikindi namazına kadar, bütün farznamazların arkasından Teşrîk tekbîri (Allâhü Ekber Allâhü Ekber, Lâ ilâhe ilallâhü vallâhü ekber, Allâhü Ekber ve lillâhil-hamd) okumak kadın-erkek her mükellef Müslümana vâciptir.

ZİLHİCCENİN İLK ON GÜNÜNDE NE YAPILIR?

Zilhicce ayının birinden onuna (yâni Kurban Bayramının ilk gününe) kadar, her gün sabah namazlarından sonra: 10 salevât-ı şerîfe:

Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed.

10 istiğfâr:

Estağfirullâhe ‘l-Azîm el-Kerîm ellezî lâ ilâhe illâ Hüve ‘l-Hayye ‘l- Kayyûme ve etûbü ileyk ve nes’elühü’t-tevbete ve’l-mağfirete ve’l- hidâyete lenâ innehû hüve ‘t-Tevvâbü ‘r-Rahîm.

10 tevhid:

Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh, lehü’l-mülkü ve lehü’l- hamdü yuhyî ve yümît ve hüve Hayyün lâ yemûtü biyedihi’l-hayr ve hüve alâ külli şey’in kadîr” okunur.

Kaynak : (Duâ ve İbâdetler, Fazilet Neşriyat)

.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Leave a Comment »

 
%d blogcu bunu beğendi: